ทัวร์แสงเหนือ

ทัวร์แสงเหนือ ตามล่าแสงเหนือ ชมปรากฎการณ์แสงเหนือ แสงใต้ จองทัวร์กับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ เส้นทางล่าแสงเหนือครบสูตรหลากหลายประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย สอบถามหรือใช้บริการจัดทัวร์ได้ตลอดปี

แสดง 15 ทัวร์แสงเหนือ จาก 22 ทัวร์ เรียงจาก ทัวร์แนะนำ

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 53,888
ระยะเวลา
7 วัน 4 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC195240
นำท่านเดินทางสู่ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้พันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในช่วงตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น อิสระให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการขับรถ Snow mobile จองเลย!!

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6307-13 มี.ค., 21-27 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 55,900
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC195705
นำท่านชม มหาวิหารโดมทอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก เดินเล่นที่ถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมอสโคว์ ถนนอารบัต เชิญสัมผัสประสบการณ์ Aurora Hunting ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด ท่านจะพบกับ “แสงออโรร่า” (Pola Light) หรือแสงเหนือ

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6313-19 มี.ค., 20-26 มี.ค., 27 มี.ค.-02 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 55,999
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC195213
นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว สถานีรถไฟใต้ดิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก จากนั้นให้เวลาอิสระทุกท่านเดินช็อปปิ้ง ถนนอารบัต ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ ที่ 15 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้พันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน และนําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในช่วงตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น จองเลย!!

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6329 ก.พ.-05 มี.ค.
มี.ค. 6321-26 มี.ค., 28 มี.ค.-02 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 56,999
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC195211
นำท่านสู่ท่าเรือพาณิชย์โบราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า หรือเรือรัสเซียนาวี ได้ชื่อว่าเป็นเรือรบที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนที่รับใช้ชาวรัสเซียมายาวนาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้พันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในช่วงตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น จองได้แล้ววันนี้!!

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6329 ก.พ.-05 มี.ค.
มี.ค. 6321-26 มี.ค., 28 มี.ค.-02 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 57,999
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC195252
เดินทางสู่ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้พันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในช่วงตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น อิสระให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการขับรถ Snow mobile จองได้แล้วที่นี่!!

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6318-24 ก.พ.
มี.ค. 6310-16 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 59,888
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC195207
นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในช่วงตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น เดินทางสู่ เมืองหิมะ อิสระให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการขับรถ Snow mobile หลังจากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย และนำท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6305-11 มี.ค., 20-26 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 55,555
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC205923
นำท่านเดินทางสู่ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้พันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในช่วงตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน และพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ จากนั้น เดินทาง สู่ จัตุรัสแดง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6305-11 มี.ค., 20-26 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 63,999
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC195235
นำท่านสู่ท่าเรือพาณิชย์โบราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า ได้ชื่อว่าเป็นเรือรบที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย ชมและถ่ายรูปกับ Bronze horseman statue peter greatเป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ติดกับแม่น้ำเนวา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในช่วงตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น จองเลย!!

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6307-14 มี.ค., 21-28 มี.ค., 28 มี.ค.-04 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 65,900
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC194145
พาท่าน บินตรง มอสโคว์ - เมอร์รังส์ นำชมวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง ชมละครสัตว์ พานั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน ปิดท้ายด้วยการไปฟาร์มฮัสกี้ Sami Villlage จองความสนุกได้แล้วที่นี่!!!

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6303-09 มี.ค.(เต็ม), 12-18 มี.ค., 17-23 มี.ค., 24-30 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 65,900
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC194162
นำท่านชมวิหารเซต์บาซิล จัตุรัสแดง พานั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน ชมฟาร์มฮัสกี้ Sami Village พิเศษ!! ชมโชว์ละครสัตว์ สัมผัสบรรยากาศทะเลขั้วโลกเหนือ และอิ่มอร่อยกับ ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6320-25 ก.พ.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 67,900
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC194423
บินตรงสู่มอสโคว์ ชมปรากฏการณ์เเสงเหนือ พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ จัตุรัสแดง นั่งรถลากเลื่อนฮัสกี้ เเละ กวางเรนเดียร์ ขับรถสโนโมบิล พิเศษ! ชมการแสดงละครสัตว์

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6304-10 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 68,900
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC193078
เดินทางสู่กรุงมอสโคว์ ชมวิว ณ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ เมืองเมอร์มรังส์ เมืองคิรอฟส์ เยือน SNOW VILLAGE เมืองหิมะ ร่วมปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING ชมฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ เยือนหมู่บ้านชาวซามิ เมืองเมอมังค์ ชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน ร่วมปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ชมอนุสรณ์สถานอัลโยชา อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ เมืองเมอร์มรังส์ เมืองมอสโคว์ ชมสถานีรถไฟใต้ดิน ช้อปปิ้งถนนอารบัต ตลาดอิสไมโลโว่ ขึ้นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower ชมพิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย เยือนจัตุรัสแดง ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม ชมโชว์ละครสัตว์ พระราชวังเครมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6322-28 ก.พ., 26 ก.พ.-03 มี.ค.
มี.ค. 6304-10 มี.ค., 18-24 มี.ค., 25-31 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 69,900
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC195491
นำท่านเดินทางกลับสู่มอสโคว์ เพื่อนำท่านเข้าชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย อิสระช้อปปิ้งห้าง GUM สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม นำท่านชมการแสดงละครสัตว์ เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด นําท่านตามล่าหาแสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6318-26 ก.พ., 25 ก.พ.-04 มี.ค.
มี.ค. 6323-31 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 72,900
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC195277
นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์(Sparrow Hills) จุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ที่สามารถชมด้านล่างได้เกือบทั้งหมด เข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ และโบสถ์อัสสัมชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที่สำคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ และ นำท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว์ Circus Showโดยเป็นนักแสดงมืออาชีพ และนำท่านออกตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า (Northern Light)ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6320-27 ก.พ.(เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 75,900
ระยะเวลา
9 วัน 7 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC194310
นำท่านบินตรงสู่กรุงมอสโคว์ ชมหมู่บ้านซามิ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน มูร์มันสค์ นำท่านตามล่าแสงเหนือ ชมนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส นั่งรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สู่กรุงมอสโคว์ รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6322 ก.พ.-01 มี.ค.
มี.ค. 6304-12 มี.ค., 11-19 มี.ค., 18-26 มี.ค., 25 มี.ค.-02 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์

ค้นหา

Close


฿30,000 ฿390,000

ทัวร์แสงเหนือ 2563 ตามล่าแสงเหนือ ชมปรากฎการณ์แสงเหนือ แสงใต้ จองทัวร์กับไทยทราเวลเซ็นเตอร์