ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์รัสเซีย

พบ 9 รายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน ช้อปปิ้งห้างกุม
รหัสทัวร์ : TTC237963
ยินดีต้อนรับสู่ประเทศรัสเซีย พาทุกท่านพิชิต ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล บริเวณที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของนครมอสโควได้ทั้งหมด นำท่่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล ที่ตั้งตระหง่านสง่างามและเป็นหนึ่่งในสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว นำทุกท่่านสู่ห้างที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกันอย่างหลากหลายชนิดและถือเป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโค ห้างกุุม จองตั๋วแล้วเตรียมแพ็คกระเป๋าไปกันเลยย!!!!
Gulf Air กัลฟ์ แอร์

ระยะเวลา6 วัน 3 คืน

ประเทศรัสเซีย

ก.ย. 66
ต.ค. 66
11-16
18-23
25-30
02-07
09-14
16-21
23-28
รหัสทัวร์ : TTC237671
นำทุกท่านเดินทางสู่แดนหมีขาว ชมวิว ณ จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ชมความงดงามของพระราชวังแคทเทอรีนและวิหารเซนต์ไอแซค ถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ เยี่ยมชมแลนมาร์คสำคัญของมอสโค จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิลและอนุสรณ์สถานเลนิน ชมการแสดงละครสัตว์ของรัสเซีย ชมสินค้าพื้นเมิองที่ตลาดอิสไมโลโว่ ชมความอลังการของสถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ เยี่ยมชมพระราชวังเครมลิน เดินเล่นถนนคนเดินถนนอารบัต จองด่วน !

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
21-28
05-12
19-26
13-20
27-04
04-11
11-18
รหัสทัวร์ : TTC237973
นำท่านไปยังประเทศรัสเซีย พาท่านชมเมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซต์บาซิล พาท่านชมรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก เข้าชมพระราชวังเครมลิน ต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซีย ชมละครสัตว์อันเลื่องชื่อของรัสเซีย ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ไอแซค เที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าGUM จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

ก.ค. 66
ส.ค. 66
19-26
02-09
16-23
30-06
รหัสทัวร์ : TTC237715
นำท่านเดินทางสู่กรุงมอสโคว์รัสเซีย ชมมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์วิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์จุดชมทัศนียภาพมอสโคว์ เดินชิวๆถนนอารบัตย่านโบราณที่สุดของกรุง เยือนหัวใจของกรุงมอสโคว์พระราชวังเครมลิน ชมความน่ารักของสัตว์แสนรู้และตื่นตากับการแสดงกายกรรมมายากลของละครสัตว์ Circus Show ชิมและช้อปที่ตลาดอิสไมโลโว่ตลาดสินค้าหัตถกรรมและของเก่าอันลือชื่อ เดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยรถไฟความเร็วสูง ชมพระราชวังแคทเธอรีนที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย ชมโบสถ์หยดเลือดโบสถ์ที่สวยงามแต่แฝงไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งความเศร้า เช็คอินป้อมปีเตอร์และปอลด์สิ่งแรกที่สร้างในเมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก ชมความสวยงามของพระราชวังฤดูร้อนที่มีลานนํ้าพุสุดยิ่งใหญ่ตระการตาและแสงของพระอาทิตย์กระทบผิวน้ำ จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
14-21
22-29
21-28
รหัสทัวร์ : TTC237685
นำท่านเดินทางสู่แดนหมีขาว เมืองมอสโก จากนั้นพาท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ จากนั้นพาท่านเข้าชมวิหารหลวงที่เก่าแก่ที่สุดในเครมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ จากนั้นพาไปดูความสดใสและถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล หลังจากนั้นพาท่านช็อปปิงห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในมอสโก ห้างกุม จากนั้นพาชมโบสถ์ทื่ตกแต่งด้วยงานโมเสก ที่มีความละเอียด ปราณีต งดงาม โดยใช้หินอ่อนหลากสี ที่โบสถ์หยดเลือด จากนั้นพาท่านเข้าชมและถ่ายรูปกับ พระราชวังฤดูหนาว หลังจากนั้นพาท่านไปยัง อาสนวิหารออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อาสนวิหารนักบุญไอแซค จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
09-15
06-12
13-19
24-30
08-14
20-26
รหัสทัวร์ : TTC238008
บินลัดฟ้าเที่ยวรัซเซีย ท่องเที่ยว 3 เมือง มอสโคว์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น ถ่ายรูปพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง นั่งรถไฟความเร็วสูง พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซ้นต์ไอแซค โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว ชมวิวเนินเขาสแปร์โรว์ฮิล ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ ช้อปปิ้งที่ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศรัสเซีย

ต.ค. 66
13-18
21-26
รหัสทัวร์ : TTC237600
ออกเดินทางสู่ประเทศรัสเซีย พาท่านสู่เนินเขาสแปร์โรว์ฮิลจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควและสวยที่สุดในมอสโคว์ ชมวิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ เยือนพระราชวังเครมลินจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย เช็คอินวิหารเซ็นต์บาซิลสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Train สู่นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก แวะชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอลสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ ชมพระราชวังแคทเธอรีนพระราชวังฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก ตะลุยช้อปปิ้งที่ถนนเนฟสกี้ ห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดอิสมายลอฟสกี้ จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศรัสเซีย

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
24-30
28-03
11-17
23-29
13-19
21-27
28-03
รหัสทัวร์ : TTC237829
ชมวิวที่สวยที่สุดของมอสโคบนเนินเขาสแปร์โรว จากน้ันนำท่านสู่ อาณาจักร VDNKh Expo Park ชมความสวยงามของวิหารเซนต์ซาเวียร เดินเล่น สวน Zaryadye Park ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี จากน้ันนำท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย นำท่านเข้าสู่ภายในร้ัวพระราชวังเครมลิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี นำชมจัตุรัสแดง ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย นำท่านชมการแสดงละครสัตว์แสนรู้ต่างๆ ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่าและโบสถ์หยดเลือด ชอปปิงจุใจOutlet Village Pulkovo จองได้เลยวันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

ก.ย. 66
ต.ค. 66
พ.ย. 66
20-27
11-18
18-25
29-06
รหัสทัวร์ : TTC237958
พาทุกท่านบินลัดฟ้า ตามล่าหาแสงเหนือ ณ ประเทศรัสเซีย พาทุกท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน ศูนย์กลางที่สำคัญของเมืองหลวงและเป็นหัวใจของรัสเซีย ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านซามี่ สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิ ไฮไลท์!!! สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด ที่รอคอยทุกท่านไปชม ซื้อตั๋วเก็บกระเป๋าให้พร้อมมม

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

ต.ค. 66
พ.ย. 66
ธ.ค. 66
08-14
20-26
08-14
22-28
06-12
27-02
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์รัสเซีย 2566 - 2567

ทัวร์รัสเซีย

ค้นพบจำนวน 9 ทัวร์

ทัวร์รัสเซีย วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน ช้อปปิ้งห้างกุม
รหัสทัวร์ : TTC237963

ยินดีต้อนรับสู่ประเทศรัสเซีย พาทุกท่านพิชิต ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล บริเวณที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของนครมอสโควได้ทั้งหมด นำท่่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล ที่ตั้งตระหง่านสง่างามและเป็นหนึ่่งในสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว นำทุกท่่านสู่ห้างที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกันอย่างหลากหลายชนิดและถือเป็นห้างส...

Gulf Air กัลฟ์ แอร์

ระยะเวลา6 วัน 3 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66
11-16
18-23
25-30
ต.ค. 66
02-07
09-14
16-21
23-28
รหัสทัวร์ : TTC237671

นำทุกท่านเดินทางสู่แดนหมีขาว ชมวิว ณ จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ชมความงดงามของพระราชวังแคทเทอรีนและวิหารเซนต์ไอแซค ถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ เยี่ยมชมแลนมาร์คสำคัญของมอสโค จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิลและอนุสรณ์สถานเลนิน ชมการแสดงละครสัตว์ของรัสเซีย ชมสินค้าพื้นเมิองที่ตลาดอิสไมโลโว่ ชมค...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
21-28
ก.ค. 66
05-12
19-26
ก.ย. 66
13-20
27-04
ต.ค. 66
04-11
11-18
รหัสทัวร์ : TTC237973

นำท่านไปยังประเทศรัสเซีย พาท่านชมเมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซต์บาซิล พาท่านชมรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก เข้าชมพระราชวังเครมลิน ต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซีย ชมละครสัตว์อันเลื่องชื่อของรัสเซีย ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ไอแซค เที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าGUM จองเ...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 66
19-26
ส.ค. 66
02-09
16-23
30-06
รหัสทัวร์ : TTC237715

นำท่านเดินทางสู่กรุงมอสโคว์รัสเซีย ชมมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์วิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์จุดชมทัศนียภาพมอสโคว์ เดินชิวๆถนนอารบัตย่านโบราณที่สุดของกรุง เยือนหัวใจของกรุงมอสโคว์พระราชวังเครมลิน ชมความน่ารักของสัตว์แสนรู้และตื่นตากับการแสดงกายกรรมมายากลของละครสัตว์ Circus Show ชิมและช้อปที่ตลาดอิสไมโลโว่ตลาดสิน...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
14-21
22-29
ก.ค. 66
21-28
รหัสทัวร์ : TTC237685

นำท่านเดินทางสู่แดนหมีขาว เมืองมอสโก จากนั้นพาท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ จากนั้นพาท่านเข้าชมวิหารหลวงที่เก่าแก่ที่สุดในเครมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ จากนั้นพาไปดูความสดใสและถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล หลังจากนั้นพาท่านช็อปปิงห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในมอสโก ห้างกุม จากนั้นพาชมโบสถ์ทื่ตกแต่งด้วยงานโมเสก ที่มีความละเอียด ปราณีต งดงาม โดยใช้หินอ...

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 66
09-15
ส.ค. 66
06-12
13-19
ก.ย. 66
24-30
ต.ค. 66
08-14
20-26
รหัสทัวร์ : TTC238008

บินลัดฟ้าเที่ยวรัซเซีย ท่องเที่ยว 3 เมือง มอสโคว์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น ถ่ายรูปพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง นั่งรถไฟความเร็วสูง พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซ้นต์ไอแซค โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว ชมวิวเนินเขาสแปร์โรว์ฮิล ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ ช้อปปิ้งที่ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ จอ...

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
13-18
21-26
รหัสทัวร์ : TTC237600

ออกเดินทางสู่ประเทศรัสเซีย พาท่านสู่เนินเขาสแปร์โรว์ฮิลจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควและสวยที่สุดในมอสโคว์ ชมวิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ เยือนพระราชวังเครมลินจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย เช็คอินวิหารเซ็นต์บาซิลสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Tr...

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
24-30
ก.ค. 66
28-03
ส.ค. 66
11-17
ก.ย. 66
23-29
ต.ค. 66
13-19
21-27
28-03
รหัสทัวร์ : TTC237829

ชมวิวที่สวยที่สุดของมอสโคบนเนินเขาสแปร์โรว จากน้ันนำท่านสู่ อาณาจักร VDNKh Expo Park ชมความสวยงามของวิหารเซนต์ซาเวียร เดินเล่น สวน Zaryadye Park ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี จากน้ันนำท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย นำท่านเข้าสู่ภายในร้ัวพระราชวังเครมลิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี นำชมจัตุรัสแดง ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำ...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66
20-27
ต.ค. 66
11-18
18-25
พ.ย. 66
29-06
รหัสทัวร์ : TTC237958

พาทุกท่านบินลัดฟ้า ตามล่าหาแสงเหนือ ณ ประเทศรัสเซีย พาทุกท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน ศูนย์กลางที่สำคัญของเมืองหลวงและเป็นหัวใจของรัสเซีย ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านซามี่ สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิ ไฮไลท์!!! ...

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
08-14
20-26
พ.ย. 66
08-14
22-28
ธ.ค. 66
06-12
27-02
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์รัสเซีย 2566 - 2567

ทัวร์รัสเซีย โปรโมชั่นเที่ยวรัสเซีย ตลอดปี 2566 - 2567 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์รัสเซีย และ เที่ยวรัสเซีย คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศรัสเซียกับแหล่งท่องเที่ยวสุดตระการตา ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ทรินิตี้ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ พร้อมการบริการที่ครบครัน เที่ยวได้ทุกช่วงเวลา ได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปรัสเซีย หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป เที่ยวรัสเซีย กับ ทัวร์รัสเซีย ดินแดนสหภาพโซเวียตสุดยิ่งใหญ่และหลากหลาย เที่ยวมอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก ซากรอส จัดทริป สัมนา ดูงาน ท่องเที่ยวครบสูตร ทุกเมือง ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศรัสเซีย ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat