ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอ ทัวร์รัสเซีย บริการคุณภาพ ให้ท่านได้ เที่ยวรัสเซีย และดินแดนใกล้เคียง ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ นำเที่ยวและจัดสรร ทัวร์รัสเซีย ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศรัสเซีย ในราคาและบริการคุณภาพ พิเศษ! โปรโมชั่นทัวร์ลดราคาถึง 8,000 บาท

โปรแกรมทัวร์รัสเซียแนะนำ

ทัวร์รัสเซีย

แสดง 20 ทัวร์รัสเซีย จาก 64 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 27,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC195254
นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ได้ทั้งหมด แวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ นำท่านเดินทางสู่ สวนซายาร์ดเย จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ได้บริเวณกว้าง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมืองมอสโคว์ได้ในมุมสูงอีกด้วย สู่ ตลาดอิสไมโลโว่ ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง ซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6305-10 ม.ค., 07-12 ม.ค., 08-13 ม.ค., 25-30 ม.ค.
ก.พ. 6315-20 ก.พ., 18-23 ก.พ., 22-27 ก.พ., 29 ก.พ.-05 มี.ค.
มี.ค. 6303-08 มี.ค., 07-12 มี.ค., 10-15 มี.ค., 13-18 มี.ค., 14-19 มี.ค., 17-22 มี.ค., 20-25 มี.ค., 21-26 มี.ค., 24-29 มี.ค., 28 มี.ค.-02 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC194773
นำท่านเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ เดินทางสู่เมืองชาร์กอร์ส เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา นำท่านชมอาคารสถาปัตยกรรมโบราณสวยงาม อาทิ โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดที่ตลาดอิสมายโลโว่ พิเศษ!! ชมโชว์การแสดงละครสัตว์ ที่โด่งดังไปทั่วโลก

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6206-11 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 32,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC194203
พาท่านเที่ยวเต็มอิ่มบนดินแดนหมีขาว สัมผัสความงดงามของโบสถ์นิวเยรูซาเรม ซาร์กอส โบสถ์ทรีนีตี้ สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน สแปรไร่ฮิลล์ เซนต์บาซิล ถนนอารบัต

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6207-12 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 32,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC195057
เที่ยวมอสโควแบบจัดเต็ม เที่ยวแบบง่ายๆ สบายกระเป๋า นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ได้ทั้งหมด ชมโบสถ์นิว เยรูซาเล็ม แวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า สวนโคโลเมนสโกเย เก็บภาพความสวยงามโดยรอบบริเวณสวนและด้านนอกตัวอาคารได้ตามอัธยาศัย

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6223-28 พ.ย.
ธ.ค. 6205-10 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 33,900
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC194387
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ และอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนดเนมมากมาย

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6220-25 พ.ย.
ธ.ค. 6206-11 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2562-04 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 33,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC195166
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ เดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มหาวิหารเซนต์ บาซิล สัญลักษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว์ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส นำทานเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน ที่ให้ความรู้สึกเหมือนไปเที่ยวยุโรป จองได้แล้ววันนี้!!

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6220-25 พ.ย., 30 พ.ย.-05 ธ.ค.
ธ.ค. 6204-09 ธ.ค.(เต็ม), 05-10 ธ.ค.(เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 33,999
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC195204
นำท่านเข้าสู่บริเวณ จัตุรัสแดง “Red Square” หัวใจของกรุงมอสโคว์ ถ่ายภาพหน้า จัตุรัสแดง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ และสถาปัตยกรรมต่างๆอันงดงามอีกมากมาย จองเลย!

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6223-28 พ.ย.
ธ.ค. 6207-12 ธ.ค., 21-26 ธ.ค., 28 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563(เต็ม)
ม.ค. 6325-30 ม.ค.
ก.พ. 6308-13 ก.พ., 29 ก.พ.-05 มี.ค.
มี.ค. 6321-26 มี.ค., 28 มี.ค.-02 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 35,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC194132
นำท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil s Cathedral) เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky Farm) สุนัขแสนรู้เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก จองได้แล้ววันนี้ !!!

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6204-08 ธ.ค., 06-10 ธ.ค.(เต็ม), 29 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563(เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 39,900
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC194211
นำท่านสัมผัสความงดงามของมหาวิหารนักบุญไอแซค พระราชวังฤดูร้อน จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน ถนนอารบัต และสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ฟรี! นั่งรถไฟความเร็วสูง Saspan

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6223-30 พ.ย., 30 พ.ย.-07 ธ.ค.
ธ.ค. 6207-14 ธ.ค., 14-21 ธ.ค., 21-28 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 39,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC194299
นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) หมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อพระวงศ์ของรัสเซียมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky Farm) สุนัขแสนรู้เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก พิเศษ!!! ทุกท่านจะสามารถได้ลิ้มรสคาเวียร์ของรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6230 ธ.ค. 2562-03 ม.ค. 2563(เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 39,999
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC194191
นำท่านชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ พาเที่ยว มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง หอนาฬิกาซาวิเออร์ พระราชวังฤดูร้อน ป้อมปีเตอร์และปอล มหาวิหารเซนต์ ไอแซค และช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6219-25 พ.ย., 26 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค. 6203-09 ธ.ค., 10-16 ธ.ค., 17-23 ธ.ค.(เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 40,888
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC194487
วิหารเซนต์บาซิล สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมหรือโบสถ์ลูกกวาดนั่นเอง มหาวิหารโดมหรือมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ โบสก์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน ประกอบด้วยวิหารต่างๆ เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของประเทศรัสเซีย มหาวิหารเซนต์ไอแซค โดดเด่นด้วยยอดโดมทองคำ และสถาปัตยกรรมโบราณสุดคลาสสิก พระราชวังฤดูหนาว มีศิลปะภาพวาดและโบราณวัตถุล้ำค่าที่โด่งดังของโลก มากกว่า 3 ล้านชิ้น

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6206-13 ธ.ค., 11-18 ธ.ค., 18-25 ธ.ค., 25 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563, 27 ธ.ค. 2562-03 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 41,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC194383
นำท่านออกเดินทางสู่มอสโคว์ ชมจัตุรัสแดง ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ชมห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด จองได้แล้ววที่นี่!!

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6220-24 พ.ย.
ธ.ค. 6202-06 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 41,999
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC195217
นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6223-28 พ.ย., 30 พ.ย.-05 ธ.ค.
ธ.ค. 6207-12 ธ.ค., 21-26 ธ.ค., 28 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 41,999
ระยะเวลา
7 วัน 4 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC195227
นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4000 ชิ้น นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลส์แปร์โรว์ เป้นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6222-28 พ.ย.
ธ.ค. 6203-09 ธ.ค.
ม.ค. 6324-30 ม.ค.
ก.พ. 6306-12 ก.พ.
มี.ค. 6321-27 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 42,999
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC195223
นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ PETERHOF มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า PETRODVORETSหรือเปโตรควาเรสต์ ตั้งอยู่แทบชานเมืองของ เป็นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร ชมภายในมหาวิหารเซนต์ไอแซค โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ จากนั้นให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเดิน ชมถนนอารบัต ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ และจากนั้นนำท่านเข้าสู่บริเวณ จัตุรัสแดง “Red Square” หัวใจของกรุงมอสโคว์ ถ่ายภาพหน้า จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6206-11 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2562-04 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 43,999
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC194584
บินหรู สายการบิน 5 ดาว ไฟล์ทบินสวย ต่อไฟล์ทไม่เหนื่อย เที่ยวครบเต็มวัน สัมผัสอากาศหนาว ชมความยิ่งใหญ่ของโบสถ์อัสสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส พิเศษ!! สนุกกับกิจกรรม D.I.Y. ตุ๊กตาแม่ลูกดก นั่งรถไฟด่วน Sapsan

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6224 พ.ย.-01 ธ.ค.(เต็ม)
ธ.ค. 6207-14 ธ.ค.
ม.ค. 6325 ม.ค.-01 ก.พ.
ก.พ. 6303-10 ก.พ., 08-15 ก.พ., 22-29 ก.พ.
มี.ค. 6314-21 มี.ค., 21-28 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 44,900
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC194442
เที่ยวครบ 3 เมือง มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ฟรี! นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN พาชมสวนโคโลเมนสโกเย มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดิน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ อิสระช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6230 พ.ย.-07 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ลดราคา
฿ 1,000
฿ 48,999
฿ 47,999
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC195229
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเป็นที่พักในฤดูร้อนของราชวงศ์ที่สวยงามและเป็นบ้านที่รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค์ ชม พระราชวังแคทเทอรีน ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซีย มีห้องต่างๆให้ชมนับร้อยห้อง นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง หรือเทียบเท่า เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน หรือที่เรียกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6207-13 ธ.ค., 09-15 ธ.ค., 14-20 ธ.ค., 21-27 ธ.ค., 28 ธ.ค. 2562-03 ม.ค. 2563, 30 ธ.ค. 2562-05 ม.ค. 2563
ม.ค. 6301-07 ม.ค., 27 ม.ค.-02 ก.พ.
ก.พ. 6305-11 ก.พ., 15-21 ก.พ., 19-25 ก.พ., 26 ก.พ.-03 มี.ค.
มี.ค. 6302-08 มี.ค., 07-13 มี.ค., 09-15 มี.ค., 11-17 มี.ค., 16-22 มี.ค., 23-29 มี.ค.(เต็ม)
เม.ย. 6301-07 เม.ย., 04-10 เม.ย., 15-21 เม.ย., 18-24 เม.ย., 20-26 เม.ย., 22-28 เม.ย., 25 เม.ย.-01 พ.ค.
พ.ค. 6309-15 พ.ค., 13-19 พ.ค., 20-26 พ.ค., 25-31 พ.ค., 27 พ.ค.-02 มิ.ย., 30 พ.ค.-05 มิ.ย.
มิ.ย. 6303-09 มิ.ย., 06-12 มิ.ย., 10-16 มิ.ย., 13-19 มิ.ย., 17-23 มิ.ย., 20-26 มิ.ย., 24-30 มิ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 44,999
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC195238
เดินทางสู่ จัตุรัสแดง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6223-28 พ.ย.
ธ.ค. 6205-10 ธ.ค.(เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์

ค้นหา

Close


฿30,000 ฿390,000

ทัวร์รัสเซีย ลดราคาถึง 8,000 บาท 2562-2563 จัดทัวร์รัสเซีย ราคาพิเศษทุกเส้นทาง

การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย