ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอ ทัวร์รัสเซีย บริการคุณภาพ ให้ท่านได้ เที่ยวรัสเซีย และดินแดนใกล้เคียง ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ นำเที่ยวและจัดสรร ทัวร์รัสเซีย ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศรัสเซีย ในราคาและบริการคุณภาพ พิเศษ! โปรโมชั่นทัวร์ลดราคาถึง 3,000 บาท

โปรแกรมทัวร์รัสเซียแนะนำ

ทัวร์รัสเซีย

แสดง 10 ทัวร์รัสเซีย จาก 33 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 27,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC193485
ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ชมความสวยงามของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ เดินทางสู่ ถนนอารบัต ตื่นตากับความสวยงามของ โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ทรินิตี้ ช้อปปิ้ง ตลาดอิสไมโลโว่ ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ไปต่อยัง พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ เดินทางสู่ จัตุรัสแดง และ มหาวิหารเซนต์ บาซิล ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ อนุสรณ์สถานเลนิน ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6229 -04 (เต็ม)
ก.ค. 6206-11 (เต็ม), 13-18 , 27 -01
ส.ค. 6210-15 , 17-22
ก.ย. 6207-12 , 12-17 , 21-26
ต.ค. 6205-10
ดูโปรแกรมทัวร์
ลดราคา
฿ 3,000
฿ 36,999
฿ 33,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC193638
เดินทางสู่เมืองมอสโคว์ จุดชมวิวสแปโรฮิลล์ ชมโบสถ์นิวเยรูซาเล็ม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิลมิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ เยือนจัตุรัสแดง ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม ชมอนุสรณ์สถานเลนิน สวนซายาร์ดเย เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ทรินิตี้ เมืองมอสโคว์ ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ช้อปปิ้งถนนอารบัต ชมสวนโคโลเมนสโกเย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6202-07 (เต็ม), 12-17 (เต็ม), 13-18 (เต็ม), 27 -01 (เต็ม)
ส.ค. 6207-12 , 10-15 , 20-25 , 31 -05
ก.ย. 6207-12
ต.ค. 6211-16 , 19-24 , 26-31
พ.ย. 6205-10 , 12-17
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 33,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC193694
เดินทางสู่เมืองมอสโคว์ จุดชมวิวสแปโรฮิลล์ ชมโบสถ์นิวเยรูซาเล็ม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิลมิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ เยือนจัตุรัสแดง ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม ชมอนุสรณ์สถานเลนิน สวนซายาร์ดเย เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ทรินิตี้ เมืองมอสโคว์ ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ช้อปปิ้งถนนอารบัต ชมสวนโคโลเมนสโกเย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6214-19 , 17-22 , 21-26 , 28 -03
ต.ค. 6205-10 , 09-14
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 35,900
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC192871
ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil s Cathedral) เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6202-07 , 29 -03
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 36,555
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC193118
ชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ชมโบสถ์ Ivan the Great Bell Tower เดินทางสู่จัตุรัสแดง ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล ช้อปปิ้งที่ห้างกุม เดินทางสู่ซากอร์ส ชม MATRESHAKA FACTORY ชมวิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ ชมเซอร์คัส จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6227 -01
ส.ค. 6210-15
ก.ย. 6221-26
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 36,999
ระยะเวลา
7 วัน 4 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC193164
ชม มหาวิหารเซ็นซาเวียร์ เดินชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ถ่ายภาพกับ จัตุรัสแดง และ เซนบาซิล เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ และ โบสถ์ทรินิตี้ ผ่านชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ชม พิพิธภัณฑ์อวกาศ และ โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม ช้อปปิ้ง ณ ห้างกุม จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6227 -03 (เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 39,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC193507
ชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เยือนจัตุรัสแดง ชมโบสถ์เซนต์บาซิล ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม ถนนอารบัต ล่องเรือชมความงามแม่น้ำ Moskva เมืองซากอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET ชมการแสดงละครสัตว์ CIRCUS ชมเนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ วิหารเซนต์ซาเวียร์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6214-18
ก.ย. 6218-22
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 39,999
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC193552
ชมสแปร์โร่ฮิลล์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดิน ช้อปปิ้งถนนอารบัต เมืองซากอร์ส ชมโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ทรินิตี้ ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่ ชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ เยือนจัตุรัสแดง ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล ช้อปปิ้งห้างกุม นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ป้อมปีเตอร์และปอล มหาวิหารเซนต์ไอแซค โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6209-16 , 16-23
ต.ค. 6207-14
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 41,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC193395
เดินทางสบายๆ กับสายการบินไทย บินตรงเข้าสู่กรุงมอสโคว์ ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เมืองซาร์กอร์ส จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6221-25
ก.ย. 6211-15
ต.ค. 6209-13 , 23-27
พ.ย. 6213-17
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 44,999
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
รัสเซีย
รหัสทัวร์ : TTC171427
เดินทางสู่มอสโคว์ ชมวิว ณ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์บาซิล เยือนจัตุรัสแดง ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม ชมละครสัตว์ นั่งรถไฟ SAPSAN EXPRESS TRAIN เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6213-18 , 27 -01
ส.ค. 6210-15 , 24-29
ก.ย. 6214-19 , 21-26 , 28 -03
ดูโปรแกรมทัวร์


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย