Thai Travel Center
Thai Travel Center

ทัวร์รัสเซีย

พบ 5 รายการทัวร์
ทัวร์รัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูง เที่ยวเมืองมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รหัสทัวร์ : TTC195227
นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4000 ชิ้น นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลส์แปร์โรว์ เป้นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด
Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศรัสเซีย

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
ม.ค. 65
ก.พ. 65
มี.ค. 65
23-29
06-12
12-18
20-26
26-02
05-11
07-13
10-16
31-06
01-07
02-08
22-28
03-09
24-30
06-12
21-27
รหัสทัวร์ : TTC206104
นำท่านมายังโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่นี่ โบสถ์หลังนี้ชื่อเหมือนกับโบสถ์อัสสัมชัญในเครมลิน แถมยังมีลักษณะคล้ายกันอีกคือเป็นอาคารสีขาว ช่องประตูหน้าต่างทำเป็นวงโค้ง มียอดโดมห้ายอด และใกล้ๆ กันนั้นก็จะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น ชม จัตุรัสแดง สถานที่สำคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ รับประทานมื้ออาหารสุดหรูที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศรัสเซีย

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
เม.ย. 64
23-27
06-10
12-16
20-24
26-30
05-09
07-11
10-14
31-04
01-05
02-06
10-14
11-15
12-16
13-17
รหัสทัวร์ : TTC195238
เดินทางสู่ จัตุรัสแดง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศรัสเซีย

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ต.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
06-11
12-17
20-25
26-01
05-10
07-12
10-15
31-05
01-06
02-07
12-17
23-28
09-14
23-28
05-10
รหัสทัวร์ : TTC195252
เดินทางสู่ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้พันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในช่วงตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น อิสระให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการขับรถ Snow mobile จองได้แล้วที่นี่!!

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
ม.ค. 65
ก.พ. 65
มี.ค. 65
23-29
06-12
12-18
20-26
26-02
05-11
07-13
10-16
31-06
01-07
02-08
26-02
10-16
31-06
14-20
28-03
18-24
10-16
รหัสทัวร์ : TTC161197
เดินทางสู่กรุงมอสโคว์ ชมวิว ณ เนินเขาสแปร์โรว์ ซาร์กอร์ส ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ละครสัตว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำมอสควา นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ณ พระราชวังนิโคลัส มหาวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ และ Outlet จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
23-30
06-13
12-19
20-27
26-03
05-12
07-14
10-17
31-07
01-08
02-09
close-dlapp
none
googleplayappstore

ทัวร์รัสเซีย

ค้นพบจำนวน 5 ทัวร์

ทัวร์รัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูง เที่ยวเมืองมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รหัสทัวร์ : TTC195227

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4000 ชิ้น นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลส์แปร์...

Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
23-29
พ.ย. 63
06-12
12-18
20-26
26-02
ธ.ค. 63
05-11
07-13
10-16
31-06
ม.ค. 64
01-07
02-08
พ.ย. 64
22-28
ธ.ค. 64
03-09
ม.ค. 65
24-30
ก.พ. 65
06-12
มี.ค. 65
21-27
รหัสทัวร์ : TTC206104

นำท่านมายังโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่นี่ โบสถ์หลังนี้ชื่อเหมือนกับโบสถ์อัสสัมชัญในเครมลิน แถมยังมีลักษณะคล้ายกันอีกคือเป็นอาคารสีขาว ช่องประตูหน้าต่างทำเป็นวงโค้ง มียอดโดมห้ายอด และใกล้ๆ กันนั้นก็จะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น ชม จัตุรัสแดง สถานที่สำคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ รับประทานมื้ออาหารสุดหรูที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโน...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
23-27
พ.ย. 63
06-10
12-16
20-24
26-30
ธ.ค. 63
05-09
07-11
10-14
31-04
ม.ค. 64
01-05
02-06
เม.ย. 64
10-14
11-15
12-16
13-17
รหัสทัวร์ : TTC195238

เดินทางสู่ จัตุรัสแดง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 63
06-11
12-17
20-25
26-01
ธ.ค. 63
05-10
07-12
10-15
31-05
ม.ค. 64
01-06
02-07
ต.ค. 64
12-17
23-28
พ.ย. 64
09-14
23-28
ธ.ค. 64
05-10
รหัสทัวร์ : TTC195252

เดินทางสู่ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้พันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในช่วงตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น อิสระให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการขับรถ Snow mobile จองได้แล้วที่นี่!!

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
23-29
พ.ย. 63
06-12
12-18
20-26
26-02
ธ.ค. 63
05-11
07-13
10-16
31-06
ม.ค. 64
01-07
02-08
พ.ย. 64
26-02
ธ.ค. 64
10-16
31-06
ม.ค. 65
14-20
28-03
ก.พ. 65
18-24
มี.ค. 65
10-16
รหัสทัวร์ : TTC161197

เดินทางสู่กรุงมอสโคว์ ชมวิว ณ เนินเขาสแปร์โรว์ ซาร์กอร์ส ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ละครสัตว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำมอสควา นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
23-30
พ.ย. 63
06-13
12-19
20-27
26-03
ธ.ค. 63
05-12
07-14
10-17
31-07
ม.ค. 64
01-08
02-09

ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซีย โปรโมชั่นเที่ยวรัสเซีย ตลอดปี 2563 - 2564 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์รัสเซีย และ เที่ยวรัสเซีย คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศรัสเซียกับแหล่งท่องเที่ยวสุดตระการตา ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ทรินิตี้ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ พร้อมการบริการที่ครบครัน เที่ยวได้ทุกช่วงเวลา ได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปรัสเซีย หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศรัสเซีย ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย