Thai Travel Center
Thai Travel Center

ทัวร์นิวซีแลนด์

พบ 5 รายการทัวร์
ทัวร์นิวซีแลนด์  หมู่บ้านฮอบบิตัน  ถ้ำหนอนเรืองแสง  ล่องเรือใบ
รหัสทัวร์ : TTC160748
เที่ยวนิวซีแลนด์ ชมเมือง แฮมิลตัน อ๊อคแลนด์ โรโตรัว เรนโบว์ สปริง อโกรโดม ชมการตัดขนแกะ ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี หมู่บ้านฮอบบิตัน ถ้ำหนอนเรืองแสง พิเศษ นำท่านล่องเรือใบและ ไวน์ท่านละ 1 เเก้ว จองได้แล้ววันนี้
Thai Airways การบินไทย

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศนิวซีแลนด์

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
มี.ค. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
13-19
23-29
06-12
13-19
20-26
27-03
05-11
07-13
10-16
31-06
03-09
17-23
31-06
21-27
05-11
19-25
02-08
16-22
รหัสทัวร์ : TTC171873
ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า เล่นลูท ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ ครอมเวลล์ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบพูคากิ แอชเบอร์ตัน ไคร้สท์เชิร์ช ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว แซลม่อน ฟาร์ม จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศนิวซีแลนด์

ก.ย. 63
ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
27-03
13-19
23-29
06-12
13-19
20-26
27-03
05-11
07-13
10-16
31-06
01-07
03-09
17-23
31-06
21-27
05-11
19-25
02-08
16-22
รหัสทัวร์ : TTC161179
เที่ยวนิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า เล่นลูท ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ แอชเบอร์ตัน ไคร้สท์เชิร์ช ล่องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศนิวซีแลนด์

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
13-19
23-29
06-12
13-19
20-26
05-11
07-13
10-16
31-06
01-07
03-09
17-23
31-06
21-27
05-11
02-08
16-22
รหัสทัวร์ : TTC160446
ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช เมืองฟร้านซ์โจเซฟ รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบพูคากิ ควีนส์ทาวน์ ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศนิวซีแลนด์

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
พ.ค. 64
มิ.ย. 64
13-19
23-29
13-19
27-03
05-11
07-13
10-16
31-06
01-07
03-09
17-23
31-06
06-12
05-11
19-25
02-08
16-22
รหัสทัวร์ : TTC194574
ชมหมู่บ้านของชาวฮอบบิท ชมศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี เยือนถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค ขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ชมการกระโดดบันจี้เมืองควีนส์ทาวน์ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา10 วัน 8 คืน

ประเทศนิวซีแลนด์

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ส.ค. 64
13-22
23-01
20-29
27-06
05-14
07-16
10-19
31-09
01-10
26-04
close-dlapp
none
googleplayappstore

ทัวร์นิวซีแลนด์

ค้นพบจำนวน 5 ทัวร์

ทัวร์นิวซีแลนด์  หมู่บ้านฮอบบิตัน  ถ้ำหนอนเรืองแสง  ล่องเรือใบ
รหัสทัวร์ : TTC160748

เที่ยวนิวซีแลนด์ ชมเมือง แฮมิลตัน อ๊อคแลนด์ โรโตรัว เรนโบว์ สปริง อโกรโดม ชมการตัดขนแกะ ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี หมู่บ้านฮอบบิตัน ถ้ำหนอนเรืองแสง พิเศษ นำท่านล่องเรือใบและ ไวน์ท่านละ 1 เเก้ว จองได้แล้ววันนี้

Thai Airways การบินไทย

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศนิวซีแลนด์

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
13-19
23-29
พ.ย. 63
06-12
13-19
20-26
27-03
ธ.ค. 63
05-11
07-13
10-16
31-06
มี.ค. 64
03-09
17-23
31-06
เม.ย. 64
21-27
พ.ค. 64
05-11
19-25
มิ.ย. 64
02-08
16-22
รหัสทัวร์ : TTC171873

ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า เล่นลูท ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ ครอมเวลล์ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบพูคากิ แอชเบอร์ตัน ไคร้สท์เชิร์ช ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว แซลม่อน ฟาร์ม จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศนิวซีแลนด์

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 63
27-03
ต.ค. 63
13-19
23-29
พ.ย. 63
06-12
13-19
20-26
27-03
ธ.ค. 63
05-11
07-13
10-16
31-06
ม.ค. 64
01-07
มี.ค. 64
03-09
17-23
31-06
เม.ย. 64
21-27
พ.ค. 64
05-11
19-25
มิ.ย. 64
02-08
16-22
รหัสทัวร์ : TTC161179

เที่ยวนิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า เล่นลูท ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ แอชเบอร์ตัน ไคร้สท์เชิร์ช ล่องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศนิวซีแลนด์

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
13-19
23-29
พ.ย. 63
06-12
13-19
20-26
ธ.ค. 63
05-11
07-13
10-16
31-06
ม.ค. 64
01-07
มี.ค. 64
03-09
17-23
31-06
เม.ย. 64
21-27
พ.ค. 64
05-11
มิ.ย. 64
02-08
16-22
รหัสทัวร์ : TTC160446

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช เมืองฟร้านซ์โจเซฟ รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบพูคากิ ควีนส์ทาวน์ ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศนิวซีแลนด์

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
13-19
23-29
พ.ย. 63
13-19
27-03
ธ.ค. 63
05-11
07-13
10-16
31-06
ม.ค. 64
01-07
มี.ค. 64
03-09
17-23
31-06
เม.ย. 64
06-12
พ.ค. 64
05-11
19-25
มิ.ย. 64
02-08
16-22
รหัสทัวร์ : TTC194574

ชมหมู่บ้านของชาวฮอบบิท ชมศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี เยือนถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค ขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ชมการกระโดดบันจี้เมืองควีนส์ทาวน์ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา10 วัน 8 คืน

ประเทศนิวซีแลนด์

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
13-22
23-01
พ.ย. 63
20-29
27-06
ธ.ค. 63
05-14
07-16
10-19
31-09
ม.ค. 64
01-10
ส.ค. 64
26-04

ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวสุดคุ้มกับ โปรโมชั่นเที่ยวนิวซีแลนด์ บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศนิวซีแลนด์ ดินแดนแห่งนกกีวี ได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายเมือง ทั้งเกาะเหนือ เกาะใต้ อาทิ อ๊อคแลนด์ โรโตรัว ไครสต์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ แอชเบอร์ตัน หรือ ดูนิดิน ชมความความงามของทะเลสาบต่างๆ กิจกรรมสนุก เช่น กระโดดบันจี้จัมพ์ กิจกรรมผจญภัย นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมเมือง เครื่องเล่นลูจน์ เที่ยวนิวซีแลนด์เดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์นิวซีแลนด์ และ แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ เพื่อความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่นิวซีแลนด์ ในราคาและบริการคุณภาพกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์