ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์พม่า

พบ 5 รายการทัวร์
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม ไหว้พระทำบุญ เจดีย์ชเวดากอง
รหัสทัวร์ : TTC206034
นำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี และเชิญท่าน ขอแม่ยักษ์ ชาวพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์จะช่วยในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ให้ชีวิตของคุณมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นำท่านนั่งเรือแจว ชมเจดีย์เยเลพญาเจดีย์นี้สร้างขึ้นบนเกาะกลางน้ำ และนำท่านสักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ เพื่อความเป็นสิริมงคล
Nok Air นกแอร์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ก.ย. 65
ต.ค. 65
09-11
16-18
23-25
14-16
21-23
28-30
รหัสทัวร์ : TTC205909
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน จากนั้นนำท่าน สักการะ เจดีย์โบตาทาวน์ นำท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ หลังจากนั้นนำท่านร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศีรษะที่ เจดีย์กาบาเอ นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมือง ประเทศพม่า

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ส.ค. 65
ก.ย. 65
ต.ค. 65
26-28
02-04
09-11
16-18
30-02
07-09
14-16
21-23
รหัสทัวร์ : TTC171614
นำท่านบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ชม จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ส.ค. 65
ก.ย. 65
ต.ค. 65
26-28
09-11
16-18
23-25
14-16
21-23
28-30
รหัสทัวร์ : TTC226492
นำท่านเดินทางสู่ประเทศพม่า เดินทางสู่เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น นมัสการเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการเจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี สักการะเทพกระซิบ นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง นำท่านสู่ลานอธิฐาน จองด่วนวันนี้!!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ส.ค. 65
ก.ย. 65
ต.ค. 65
26-28
27-29
02-04
09-11
16-18
23-25
07-09
14-16
21-23
28-30
รหัสทัวร์ : TTC160180
นำท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง สู่ เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย แวะกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ นมัสการ เจดีย์ชเว มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ก่อนไปช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ส.ค. 65
ก.ย. 65
ต.ค. 65
26-28
27-29
02-04
09-11
16-18
23-25
07-09
14-16
21-23
28-30
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์พม่า 2565 - 2566

ทัวร์พม่า

ค้นพบจำนวน 5 ทัวร์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม ไหว้พระทำบุญ เจดีย์ชเวดากอง
รหัสทัวร์ : TTC206034

นำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี และเชิญท่าน ขอแม่ยักษ์ ชาวพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์จะช่วยในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ให้ชีวิตของคุณมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และสักการะ พระพุทธไ...

Nok Air นกแอร์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 65
09-11
16-18
23-25
ต.ค. 65
14-16
21-23
28-30
รหัสทัวร์ : TTC205909

นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน จากนั้นนำท่าน สักการะ เจดีย์โบตาทาวน์ นำท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ หลังจากนั้นนำท่านร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศีรษะที่ เจดีย์กาบาเอ นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 65
26-28
ก.ย. 65
02-04
09-11
16-18
30-02
ต.ค. 65
07-09
14-16
21-23
รหัสทัวร์ : TTC171614

นำท่านบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ชม จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 65
26-28
ก.ย. 65
09-11
16-18
23-25
ต.ค. 65
14-16
21-23
28-30
รหัสทัวร์ : TTC226492

นำท่านเดินทางสู่ประเทศพม่า เดินทางสู่เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น นมัสการเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการเจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี สักการะเทพกระซิบ นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 65
26-28
27-29
ก.ย. 65
02-04
09-11
16-18
23-25
ต.ค. 65
07-09
14-16
21-23
28-30
รหัสทัวร์ : TTC160180

นำท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง สู่ เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย แวะกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ นมัสการ เจดีย์ชเว มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ก่อนไปช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 65
26-28
27-29
ก.ย. 65
02-04
09-11
16-18
23-25
ต.ค. 65
07-09
14-16
21-23
28-30
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์พม่า 2565 - 2566

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า โปรโมชั่นเที่ยวพม่า ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์พม่า และ เที่ยวพม่า คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าอีกหนึ่งดินแดนพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่ ที่ร้อยรัดศรัทธาและวิถีแห่งพุทธศาสนา สะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรม วิถีความเป็นอยู่ และ วัฒนธรรมอันโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ ของ เมืองพม่า ดินแดนแห่งหมื่นเจดีย์ รวมถึงธรรมชาติอันงดงาม ได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มันดาเล สิเรียม เป็นต้น สามารถเลือกเดินทางได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปพม่า หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศพม่า ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat