ทัวร์พม่า

  • ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ราคาถูก
  • ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า พม่า ย่างกุ้ง
  • ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี
  • ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน
  • ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 2วัน 1คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
  • เที่ยวพม่า ทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง คุ้มสุด 3วัน 2คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอ ทัวร์พม่า เลือกสรรบริการท่องเที่ยวเดินทาง เที่ยวพม่า ได้ดังใจให้ท่านได้สัมผัสอีกหนึ่งดินแดนพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่ ที่ร้อยรัดศรัทธาและวิถีแห่งพุทธศาสนา สะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรม วิถีความเป็นอยู่ และ วัฒนธรรมอันโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ ของ เมืองพม่า ดินแดนแห่งหมื่นเจดีย์ รวมถึงธรรมชาติอันงดงาม ได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มันดาเล สิเรียม บากัน เป็นต้น กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร การเดินทาง เปิดประตูสู่พม่า อย่างมีคุณภาพ ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว แสวงบุญ โดยทีมงานมืออาชีพ เสนอทางเลือกหลากหลายสุดประทับใจให้กับท่าน พิเศษ! โปรโมชั่นทัวร์ลดราคาถึง 2,000 บาท

โปรแกรมแนะนำ

แสดง 15 ทัวร์พม่า จาก 58 ทัวร์ เรียงจาก ทัวร์แนะนำ

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 3,899
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160862
ทัวร์พม่า นำท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน นมัสการ สู่ วัดหงาทัตจี นมัสการ หลวงพ่อหงาทัตจี พระหินอ่อน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6129-29 ม.ค.
ก.พ. 6105-05 ก.พ., 19-19 ก.พ., 26-26 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
2000บาท
฿ 9,991
฿ 7,991
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC171997
ทัวร์พม่า นำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ชม พระราชวังบุเรงนอง นมัสการ เทพทันใจ สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6120-21 ม.ค., 27-28 ม.ค.
ก.พ. 6103-04 ก.พ., 10-11 ก.พ., 24-25 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
2000บาท
฿ 9,991
฿ 7,991
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160453
ทัวร์พม่า นำท่านสักการะพระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) สู่ วัดงาทัตจี นมัสการมหาวิชยเจดีย์ สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเทพกระซิบ “อะมาดอว์เมี๊ยะ” นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ สู่ วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6123-24 ม.ค., 30-31 ม.ค.
ก.พ. 6106-07 ก.พ., 20-21 ก.พ., 28 ก.พ.-01 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
1000บาท
฿ 11,900
฿ 10,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC171535
ทัวร์พม่า นำท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก๊อต ชม พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ชมเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา เจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง แวะสักการะ วัดมหาเจดีย์ ชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6102-04 ก.พ.(เต็ม), 03-05 ก.พ., 09-11 ก.พ.(เต็ม), 10-12 ก.พ., 16-18 ก.พ., 17-19 ก.พ., 23-25 ก.พ.(เต็ม), 24-26 ก.พ.
มี.ค. 6102-04 มี.ค.(เต็ม), 03-05 มี.ค., 09-11 มี.ค., 10-12 มี.ค., 16-18 มี.ค., 17-19 มี.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,999
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160009
ทัวร์พม่า นำทุกท่านไหว้พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว เจดีย์มหาวิชยะ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ไหว้ขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่วัดพระบารมี ไหว้พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน พระวัดงาทัตจี จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6103-04 ก.พ., 10-11 ก.พ.(เต็ม), 24-25 ก.พ.(เต็ม)
มี.ค. 6110-11 มี.ค., 24-25 มี.ค.
เม.ย. 6121-22 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160158
เที่ยวอิ่มบุญ กับทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พร้อมพักโรงแรมหรู 5 ดาว 1 คืน นำท่านสักการะเดีย์ศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1 000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นั่งเรือชม พระเจดีย์เยเลพญา เที่ยวซื้อของตลาดโบโจ๊ก อองซาน หรือตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับเมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา มีวันเดินทางให้เลือกมาหมาย จองเลยวันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6116-18 ก.พ.(เต็ม), 17-19 ก.พ.(เต็ม)
มี.ค. 6101-03 มี.ค.(เต็ม), 02-04 มี.ค., 03-05 มี.ค.(เต็ม), 09-11 มี.ค., 10-12 มี.ค., 16-18 มี.ค., 17-19 มี.ค., 23-25 มี.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 15,991
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160176
ทัวร์พม่า นำท่านแวะชม พระเวรสนาเจดีย์ วัดกุโสดอ สะพานไม้อูเบ็ง ร่วมทำบุญถวายปัจจัย ณวัดมหากันดายงค์ ชมตลาดยองอู สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง ชมเจดีย์ติโลมินโล วัดอนันดา วิหารธรรมยังยี ร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6108-11 ก.พ., 22-25 ก.พ.
มี.ค. 6101-04 มี.ค., 08-11 มี.ค., 22-25 มี.ค., 29 มี.ค.-01 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 45,999
ระยะเวลา
7 วัน 6 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160203
ทัวร์พม่า นำท่านตักบาตรวัดไจ้คะวาย นมัสการ พระเจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตา ชมพระราชวังบุเรงนอง ตื่นตาตื่นใจกับพระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปไจ้ปุน ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สักการะโบโบยี หรือเทพทันใจ ชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนูหะ วัดดัมมะหยั่นจี วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดชเวกู่จี ชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวสันดอ ไปทำบุญที่ วัดมหากันดายง ชม สะพานอูเบียน พระราชวังหลวง มัณฑะเลย์ วัดชเวนันตอ วัดกุโสดอ สู่เขา Mandalay Hill วัดมหามัยมุนี นมัสการพระบัวเข็ม เลือกซื้อสินค้าที่ “สก๊อตมาเก็ต” หรือตลาดโบโจ๊ก ชม ช้างเผือก จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6116-22 ก.พ.
มี.ค. 6116-22 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160209
ทัวร์พม่า นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น ชม พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ก้อนหินทอง เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ หรือ พระเจดีย์เยเลพญา สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต นมัสการ พระหินอ่อน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6102-04 ก.พ., 03-05 ก.พ., 16-18 ก.พ., 17-19 ก.พ., 23-25 ก.พ.
มี.ค. 6102-04 มี.ค., 03-05 มี.ค., 09-11 มี.ค., 10-12 มี.ค., 16-18 มี.ค., 24-26 มี.ค., 30 มี.ค.-01 เม.ย., 31 มี.ค.-02 เม.ย.
เม.ย. 6106-08 เม.ย., 07-09 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160224
ทัวร์พม่า นำท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก๊อต ชม เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ ชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ผ่านชมสุสานสงครามเกาเทียน บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง เจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว วัดไจ๋ป๋อรอ สู่ พระธาตุอินทร์แขวน ชมพระหินอ่อน ปางช้างเผือก จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6109-11 ก.พ., 16-18 ก.พ.(เต็ม), 23-25 ก.พ.
มี.ค. 6102-04 มี.ค., 16-18 มี.ค., 30 มี.ค.-01 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 11,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160254
ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Jasmine Palace or Sky Star Hotel แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า) จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6102-04 มี.ค., 03-05 มี.ค., 09-11 มี.ค., 10-12 มี.ค., 16-18 มี.ค., 17-19 มี.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
1000บาท
฿ 13,900
฿ 12,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160302
ทัวร์พม่า นำท่าน สักการะ เจดีย์บูพญา (Bupaya Pagoda) ชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) วัดอนันดา (Ananda Temple) วัดมนุหา (Manuha Temple) เที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) ชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) นมัสการ พระมหามัยมุนี ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) ไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U Ben) จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6102-04 มี.ค., 16-18 มี.ค., 30 มี.ค.-01 เม.ย.
เม.ย. 6106-08 เม.ย., 20-22 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160307
ทัวร์พม่า นำท่านบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (Kanbawza Thardi Palace) สู่ พระธาตุอินทร์แขวน ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha) นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน ชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) ชม พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) เจดีย์โบตาทาวน์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6105-07 ม.ค.(เต็ม), 06-08 ม.ค., 12-14 ม.ค., 13-15 ม.ค., 19-21 ม.ค., 20-22 ม.ค., 26-28 ม.ค., 27-29 ม.ค.
ก.พ. 6102-04 ก.พ., 03-05 ก.พ., 09-11 ก.พ., 10-12 ก.พ., 16-18 ก.พ., 17-19 ก.พ., 23-25 ก.พ., 24-26 ก.พ.
มี.ค. 6102-04 มี.ค., 03-05 มี.ค., 09-11 มี.ค., 10-12 มี.ค., 16-18 มี.ค., 17-19 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,555
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160328
ทัวร์พม่า นำท่านชม วัดกุโทดอร์ สู่ ทะเลสาบต่าวตะหมั่น ทำบุญถวายปัจจัย ณ วัดมหากันดายงค์ ชม วิหารชเวนันดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์ เจดีย์มิงกุน เจดีย์ชินพิวมิน นมัสการและร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6127-29 ม.ค.
ก.พ. 6103-05 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 11,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160332
ทัวร์พม่า นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น ชม พระราชวังบุเรงนอง แม่น้ำสะโตง เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ก้อนหินทอง เจดีย์ชเว มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ หรือ พระเจดีย์เยเลพญา สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน นมัสการ พระหินอ่อน ชม ช้างเผือก จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6102-04 ก.พ., 03-05 ก.พ., 09-11 ก.พ., 10-12 ก.พ., 16-18 ก.พ., 17-19 ก.พ., 23-25 ก.พ., 24-26 ก.พ.
มี.ค. 6102-04 มี.ค., 03-05 มี.ค., 09-11 มี.ค., 10-12 มี.ค., 16-18 มี.ค., 17-19 มี.ค., 23-25 มี.ค., 24-26 มี.ค., 30 มี.ค.-01 เม.ย., 31 มี.ค.-02 เม.ย.
เม.ย. 6106-08 เม.ย., 07-09 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย