ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอ ทัวร์พม่า เลือกสรรบริการท่องเที่ยวเดินทาง เที่ยวพม่า ได้ดังใจให้ท่านได้สัมผัสอีกหนึ่งดินแดนพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่ ที่ร้อยรัดศรัทธาและวิถีแห่งพุทธศาสนา สะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรม วิถีความเป็นอยู่ และ วัฒนธรรมอันโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ ของ เมืองพม่า ดินแดนแห่งหมื่นเจดีย์ รวมถึงธรรมชาติอันงดงาม ได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มันดาเล สิเรียม บากัน เป็นต้น กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร การเดินทาง เปิดประตูสู่พม่า อย่างมีคุณภาพ ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว แสวงบุญ โดยทีมงานมืออาชีพ เสนอทางเลือกหลากหลายสุดประทับใจให้กับท่าน ราคาถูกที่สุดเพียง 2,999 บาท

โปรแกรมทัวร์พม่าแนะนำ

Flag Page ทัวร์พม่า

SELECT tl_id, tl_code, tl_name_th, tl_fname_th, tl_abstract_th, tl_duration_day, tl_duration_night, tl_SPG_id, tl_location_th, tl_airline_code, tl_rating,tl_tags, tl_image_title, MinPrice
  FROM tb_tour_lists tb1
  INNER JOIN (
   SELECT tpr_tl_id,
   MIN(tpr_price_1ATwin_HT) MinPrice,
   MAX(tpr_price_1ATwin_HT) MaxPrice
   FROM tb_tour_prices tb1
   INNER JOIN (
    SELECT tp_tpr_id
    FROM tb_tour_period
    WHERE tp_enable = 'Y'
    AND tp_deleted_at IS NULL
     AND tp_date_of_departure > NOW()
   ) tb2 ON tb1.tpr_id = tb2.tp_tpr_id
   WHERE tpr_enable = 'Y'
   AND tpr_deleted_at IS NULL
   GROUP BY tpr_tl_id
  ) tb2 ON tb1.tl_id = tb2.tpr_tl_id
  WHERE tl_audit_status = 2
  AND tl_publish = 'Y'
  AND tl_deleted_at IS NULL
   and tl_SPG_Id = '29' AND tl_SPG_Id NOT LIKE '19' 
  
  GROUP BY tl_id
  ORDER BY
  
  MinPrice asc LIMIT 0, 20

แสดง 20 ทัวร์พม่า จาก 45 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ทัวร์พม่า ไหว้พระ ขอพร เสริมบารมี
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 2,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194608
ไหว้พระ 5 วัดดังที่พม่า เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดพระหินอ่อน สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6323-23 ม.ค.(เต็ม)
ก.พ. 6313-13 ก.พ.(เต็ม), 20-20 ก.พ.(เต็ม), 27-27 ก.พ.
มี.ค. 6305-05 มี.ค., 12-12 มี.ค., 19-19 มี.ค., 26-26 มี.ค.
เม.ย. 6302-02 เม.ย., 09-09 เม.ย., 13-13 เม.ย., 16-16 เม.ย., 23-23 เม.ย., 30-30 เม.ย.
พ.ค. 6307-07 พ.ค., 14-14 พ.ค., 21-21 พ.ค., 28-28 พ.ค.
มิ.ย. 6304-04 มิ.ย., 11-11 มิ.ย., 18-18 มิ.ย., 25-25 มิ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 2,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC205825
นำท่านเที่ยวฟินย่างกุ้ง 1 วัน ไปเช้า-เย็นกลับ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดเจ้าดอจี วัดงาทัตจี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ พิเศษ!! ลิ้มรสเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกร จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6304-04 ก.พ., 05-05 ก.พ., 06-06 ก.พ., 11-11 ก.พ., 12-12 ก.พ., 13-13 ก.พ., 14-14 ก.พ., 16-16 ก.พ., 17-17 ก.พ., 18-18 ก.พ., 19-19 ก.พ., 20-20 ก.พ., 24-24 ก.พ., 25-25 ก.พ., 26-26 ก.พ., 27-27 ก.พ.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า พาไหว้พระ 5 วัด ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ เดินช้อปปิ้งตลาดสก๊อตมาร์เก็ตสินค้าพื้นเมือง
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 3,333
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC205719
นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า นำท่านขอพร เทพกระซิบ นำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6328-28 ม.ค.(เต็ม)
ก.พ. 6304-04 ก.พ.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า เที่ยววันเดียว ไหว้พระ 5 วัด ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 3,499
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC195070
ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์ ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6319-19 ม.ค.(เต็ม), 25-25 ม.ค.(เต็ม), 26-26 ม.ค.(เต็ม)
ก.พ. 6301-01 ก.พ.(เต็ม), 02-02 ก.พ.(เต็ม), 07-07 ก.พ., 14-14 ก.พ., 15-15 ก.พ.(เต็ม), 16-16 ก.พ., 21-21 ก.พ., 22-22 ก.พ., 23-23 ก.พ., 28-28 ก.พ.
มี.ค. 6306-06 มี.ค., 07-07 มี.ค., 14-14 มี.ค., 15-15 มี.ค., 21-21 มี.ค., 22-22 มี.ค., 27-27 มี.ค., 28-28 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า ไหว้พระวันเดียว สักการะเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 5,555
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC195391
ท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า นำท่านขอพร เทพกระซิบ เทพทันใจ และนำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6321-21 ม.ค.(เต็ม), 23-23 ม.ค.(เต็ม), 28-28 ม.ค.(เต็ม), 29-29 ม.ค.(เต็ม), 30-30 ม.ค.(เต็ม)
ก.พ. 6302-02 ก.พ., 08-08 ก.พ., 22-22 ก.พ., 29-29 ก.พ.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพกระซิบ เทพทันใจ
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 5,555
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC205731
นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า นำท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเทพทันใจ ขอพร เทพกระซิบ นำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6330-30 ม.ค.(เต็ม)
ก.พ. 6301-01 ก.พ.(เต็ม), 05-05 ก.พ., 06-06 ก.พ., 11-11 ก.พ., 12-12 ก.พ., 13-13 ก.พ., 15-15 ก.พ., 18-18 ก.พ., 19-19 ก.พ., 20-20 ก.พ., 22-22 ก.พ., 25-25 ก.พ., 26-26 ก.พ., 27-27 ก.พ., 29-29 ก.พ.
มี.ค. 6301-01 มี.ค., 03-03 มี.ค., 04-04 มี.ค., 05-05 มี.ค., 07-07 มี.ค., 10-10 มี.ค., 11-11 มี.ค., 12-12 มี.ค., 17-17 มี.ค., 18-18 มี.ค., 19-19 มี.ค., 21-21 มี.ค., 22-22 มี.ค., 24-24 มี.ค., 25-25 มี.ค., 26-26 มี.ค., 28-28 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า ไหว้พระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,555
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC195390
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี นำท่านนมัสการ พระโกทัตจี พระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่สุดในย่างกุ้ง นำท่านขอพร เทพกระซิบ เทพทันใจ สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6322-23 ม.ค.
ก.พ. 6301-02 ก.พ.(เต็ม), 05-06 ก.พ., 13-14 ก.พ., 19-20 ก.พ., 20-21 ก.พ., 22-23 ก.พ., 26-27 ก.พ.
มี.ค. 6305-06 มี.ค., 07-08 มี.ค., 11-12 มี.ค., 14-15 มี.ค., 19-20 มี.ค., 21-22 มี.ค., 25-26 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า พาขอพรเทพทันใจ 2 องค์ ท่องเที่ยวเมืองสิเรียม เจดีย์กลางน้ำ อปปิ้งสุดเพลินที่ตลาดสก็อต
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,588
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC195461
จากนั้นนำท่านชม เจดีย์สุเหร่ ในเจดีย์องค์นี้มี เทพทันใจ ที่ เปรียบเสมือนต้นแบบของการจัดสร้างเทพทันใจทั่วประเทศพม่า ชม เจดีย์โบตาทาวน์ ให้ท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะ เทพกระซิบ จากนั้นนำท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6319-20 ม.ค.(เต็ม), 26-27 ม.ค.(เต็ม)
ก.พ. 6302-03 ก.พ., 09-10 ก.พ., 16-17 ก.พ., 23-24 ก.พ.
มี.ค. 6301-02 มี.ค., 08-09 มี.ค., 15-16 มี.ค., 22-23 มี.ค., 29-30 มี.ค.
เม.ย. 6305-06 เม.ย., 12-13 เม.ย., 19-20 เม.ย., 26-27 เม.ย.
พ.ค. 6303-04 พ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า พาเสริมบุญ ไหว้พระ 9 วัด
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,997
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194237
นำท่านเสริมบุญบารมีครั้งใหญ่ บินตรงสู่กรุงย่างกุ้ง พาไหว้พระ 9 วัด ชมความสวยงามของ พระลาภมุนี พระเขี้ยวแก้ว เจดีย์มหาธรรมรังสี พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์กาบาเอ เจดีย์โบตาทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ไฮไลท์! ร้านอาหาร ให้ท่านถ่ายรูปว้าวๆ ณ ภัตตาคารการะเวก และ พิเศษ! ดินเนอร์ Seafood Buffet สุดฟิน จองได้แล้วที่นี่!!!

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6325-26 ม.ค.(เต็ม)
ก.พ. 6301-02 ก.พ., 08-09 ก.พ., 15-16 ก.พ., 22-23 ก.พ., 29 ก.พ.-01 มี.ค.
มี.ค. 6307-08 มี.ค., 14-15 มี.ค., 21-22 มี.ค., 28-29 มี.ค.
เม.ย. 6304-05 เม.ย., 11-12 เม.ย., 12-13 เม.ย., 18-19 เม.ย., 25-26 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,999
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194704
นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน ท่านสามารถขึ้นลงนมัสการองค์พระธาตุได้ทั้งคืน สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนโดยการนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมบรรยากาศและวิวที่สวยงามของการเดินทางสู่ยอดเขาในอีกรูปแบบนึง

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6319-20 ม.ค.(เต็ม), 26-27 ม.ค.(เต็ม)
ก.พ. 6309-10 ก.พ.(เต็ม), 16-17 ก.พ.(เต็ม), 23-24 ก.พ.(เต็ม)
มี.ค. 6308-09 มี.ค.(เต็ม), 15-16 มี.ค.(เต็ม), 22-23 มี.ค.(เต็ม), 29-30 มี.ค.
เม.ย. 6305-06 เม.ย., 19-20 เม.ย., 26-27 เม.ย.
พ.ค. 6310-11 พ.ค., 17-18 พ.ค., 24-25 พ.ค., 31 พ.ค.-01 มิ.ย.
มิ.ย. 6307-08 มิ.ย., 14-15 มิ.ย., 21-22 มิ.ย., 28-29 มิ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า ไหว้พระขอพร สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,999
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC195501
นำท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี จากนั้น นำทุกท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม นำท่านขอพร พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ นำท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และเจดีย์ไจ๊ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6319-20 ม.ค.(เต็ม)
ก.พ. 6302-03 ก.พ.(เต็ม), 09-10 ก.พ.(เต็ม), 16-17 ก.พ.(เต็ม), 23-24 ก.พ.(เต็ม)
มี.ค. 6301-02 มี.ค.(เต็ม), 08-09 มี.ค.(เต็ม), 15-16 มี.ค.(เต็ม), 22-23 มี.ค., 29-30 มี.ค.
เม.ย. 6305-06 เม.ย., 19-20 เม.ย., 26-27 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า เที่ยวฟินที่ย่างกุ้ง รับบุญทันใจ
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,590
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC195079
นำท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ชมเจดีย์โกทัตจี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ถือว่าใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในย่างกุ้ง สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) นำท่านขอพเทพทันใจและเทพกระซิบ และนำท่านชมร้านหยกพม่า ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อเครื่องประดับหยกพม่าแท้น้ำงามๆ จากเหมืองธรรมชาติ

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6305-06 ก.พ., 25-26 ก.พ.
มี.ค. 6310-11 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า เจดีย์โบตาทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กาบาเอ
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,900
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC172090
นำท่านแวะสักการะเจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ” เข้าชมเจดีย์สุเล ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์กาบาเอ เดินทางสู่เจดีย์ไจ๊กะส่าน ไปยัง เจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์เมียตซอนินเนือง ชม ตลาดโบโจ๊ก อองซานหรือตลาดสก๊อต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6319-20 ม.ค., 26-27 ม.ค.
ก.พ. 6302-03 ก.พ., 09-10 ก.พ., 16-17 ก.พ., 23-24 ก.พ.
มี.ค. 6301-02 มี.ค., 08-09 มี.ค., 15-16 มี.ค., 22-23 มี.ค., 29-30 มี.ค.
เม.ย. 6305-06 เม.ย., 19-20 เม.ย., 26-27 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า เชียงใหม่บินตรง พระเจดีย์กาบาเอ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,997
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC193405
ทัวร์พม่า นำทุกท่านไหว้ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว วัดพระเขี้ยวแก้ว เจดีย์มหาวิชยะ นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ไหว้ขอพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่ วัดบารมี สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ไหว้ พระงาทัตจี สักการะ พระเจดีย์กาบาเอ ช้อปปิ้ง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6314-16 ก.พ., 21-23 ก.พ.
มี.ค. 6313-15 มี.ค., 20-22 มี.ค.
เม.ย. 6317-19 เม.ย., 24-26 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า เสริมบุญใหญ่ พาไหว้พระ 9 วัด
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,999
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194483
นำท่านไหวพระ 9 วัด ที่ประเทศพม่า สักการะพระมหาเจดีย์เชดากอง เสริมสิริมงคล ขอพรด้านชัยชนะ ณ วัดพระโกทัตจี ไหว้พระแก้กรรม เปิดดวง ณ เจดีย์ชเวโพนวิน ขอพร 2 มหาเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ และ เจดีย์ไจ๊กะส่าน

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6324-25 ม.ค.(เต็ม), 25-26 ม.ค.(เต็ม)
ก.พ. 6301-02 ก.พ.(เต็ม), 08-09 ก.พ.(เต็ม), 09-10 ก.พ., 14-15 ก.พ., 15-16 ก.พ., 21-22 ก.พ., 22-23 ก.พ., 27-28 ก.พ., 28-29 ก.พ.
มี.ค. 6306-07 มี.ค., 07-08 มี.ค., 13-14 มี.ค., 14-15 มี.ค., 20-21 มี.ค., 21-22 มี.ค., 28-29 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า ไหว้พระเสริมแต้มบุญ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 8,888
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC195686
น่าท่านบูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา และพระธาตุอินทร์แขวน ให้ท่านร่วมใส่บาตรข้าวสวย ถวายปัจจัย แด่พระสงฆ์หลายร้อยรูป ขอพรเทพทันใจ ถึง 2 องค์ เก่าแก่ที่สุด และศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ช้อปปิ้งสุดเพลินที่หงสาวดี และตลาดสก็อต

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6323-25 ม.ค., 30 ม.ค.-01 ก.พ.
ก.พ. 6306-08 ก.พ., 13-15 ก.พ., 14-16 ก.พ., 20-22 ก.พ., 27-29 ก.พ.
มี.ค. 6305-07 มี.ค., 12-14 มี.ค., 13-15 มี.ค., 19-21 มี.ค., 26-28 มี.ค.
เม.ย. 6302-04 เม.ย., 09-11 เม.ย., 16-18 เม.ย., 23-25 เม.ย., 24-26 เม.ย., 30 เม.ย.-02 พ.ค.
พ.ค. 6307-09 พ.ค., 14-16 พ.ค., 15-17 พ.ค., 21-23 พ.ค., 28-30 พ.ค.
มิ.ย. 6304-06 มิ.ย., 11-13 มิ.ย., 12-14 มิ.ย., 18-20 มิ.ย., 25-27 มิ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า ไหว้พระ ขึ้นพระธาตุอินแขวน
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 8,997
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194297
บินตรงสู่กรุ่งย่างกุ้ง นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนาย ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า อะมาดอร์เมี๊ยะ ร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศีรษะที่ เจดีย์กาบาเอ พิเศษ!! Dinner Sedfood Buffet

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6325-27 ม.ค.(เต็ม)
ก.พ. 6301-03 ก.พ.(เต็ม), 15-17 ก.พ.(เต็ม), 22-24 ก.พ., 29 ก.พ.-02 มี.ค.
มี.ค. 6307-09 มี.ค., 14-16 มี.ค., 21-23 มี.ค., 28-30 มี.ค.
เม.ย. 6304-06 เม.ย., 18-20 เม.ย., 25-27 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 8,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC171614
นำท่านบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม พระเจดีย์เยเลพญา ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6324-26 ม.ค.(เต็ม)
ก.พ. 6307-09 ก.พ.(เต็ม), 14-16 ก.พ.(เต็ม), 21-23 ก.พ.
มี.ค. 6306-08 มี.ค., 13-15 มี.ค., 20-22 มี.ค., 27-29 มี.ค., 28-30 มี.ค.
เม.ย. 6303-05 เม.ย., 10-12 เม.ย., 12-14 เม.ย., 17-19 เม.ย., 24-26 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า ร่วมพิธีเทินมงคลพระธาตุ สัมผัสคสามยิ่งใหญ่ของเจดีย์ชเวดากอง
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 8,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC195115
นำท่านเดินทางไปยัง วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จำนวน 1200 รูป ชมพระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 เชิญท่านนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายข้าวพระพุทธ ให้ท่านได้ขอพรพระธาตุอินทร์แขวนอีกครั้ง ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6323-25 ม.ค., 30 ม.ค.-01 ก.พ.(เต็ม)
ก.พ. 6313-15 ก.พ.(เต็ม), 20-22 ก.พ.(เต็ม), 27-29 ก.พ.(เต็ม)
มี.ค. 6305-07 มี.ค., 11-13 มี.ค., 12-14 มี.ค., 19-21 มี.ค., 26-28 มี.ค.
เม.ย. 6301-03 เม.ย., 02-04 เม.ย., 22-24 เม.ย., 23-25 เม.ย., 29 เม.ย.-01 พ.ค.
พ.ค. 6307-09 พ.ค., 14-16 พ.ค., 21-23 พ.ค., 28-30 พ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์พม่า พานมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,800
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC194693
นำท่านนมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม เข้าร่วมพิธีเทอญพระธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6324-26 ม.ค.(เต็ม), 31 ม.ค.-02 ก.พ.(เต็ม)
ก.พ. 6307-09 ก.พ.(เต็ม), 14-16 ก.พ., 21-23 ก.พ., 28 ก.พ.-01 มี.ค.
มี.ค. 6306-08 มี.ค., 13-15 มี.ค., 20-22 มี.ค., 27-29 มี.ค.
เม.ย. 6303-05 เม.ย., 10-12 เม.ย., 12-14 เม.ย., 17-19 เม.ย., 24-26 เม.ย.
พ.ค. 6301-03 พ.ค., 08-10 พ.ค., 15-17 พ.ค., 22-24 พ.ค., 29-31 พ.ค.
มิ.ย. 6305-07 มิ.ย., 12-14 มิ.ย., 19-21 มิ.ย., 26-28 มิ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์

ค้นหา

Close


฿30,000 ฿390,000

ทัวร์พม่า ราคาถูกที่สุดเพียง 2,999 บาท 2563-2564 มากสุดทุกเส้นทาง จัดทัวร์พม่า จองเลย

การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

Kanok
โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
Kanok
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
Kanok
ค้นหาง่าย
Kanok
บริการหลังการขาย