ทัวร์พม่า

  • ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า พม่า ย่างกุ้ง
  • ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
  • ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 2วัน 1คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
  • ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน
  • เที่ยวพม่า ทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง คุ้มสุด 3วัน 2คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอ ทัวร์พม่า เลือกสรรบริการท่องเที่ยวเดินทาง เที่ยวพม่า ได้ดังใจให้ท่านได้สัมผัสอีกหนึ่งดินแดนพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่ ที่ร้อยรัดศรัทธาและวิถีแห่งพุทธศาสนา สะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรม วิถีความเป็นอยู่ และ วัฒนธรรมอันโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ ของ เมืองพม่า ดินแดนแห่งหมื่นเจดีย์ รวมถึงธรรมชาติอันงดงาม ได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มันดาเล สิเรียม บากัน เป็นต้น กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร การเดินทาง เปิดประตูสู่พม่า อย่างมีคุณภาพ ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว แสวงบุญ โดยทีมงานมืออาชีพ เสนอทางเลือกหลากหลายสุดประทับใจให้กับท่าน โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ! ทัวร์พม่าลดราคา สูงสุด 2,000 บาท

โปรแกรมแนะนำ

แสดง 15 ทัวร์พม่า จาก 55 ทัวร์ เรียงจาก ทัวร์แนะนำ

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 4,900
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160862
ทัวร์พม่า นำท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน สู่ วัดหงาทัตจี นมัสการ หลวงพ่อหงาทัตจี พระหินอ่อน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6028-28 พ.ย., 29-29 พ.ย., 30-30 พ.ย.
ธ.ค. 6006-06 ธ.ค., 07-07 ธ.ค., 12-12 ธ.ค., 13-13 ธ.ค., 14-14 ธ.ค., 19-19 ธ.ค., 20-20 ธ.ค., 21-21 ธ.ค., 26-26 ธ.ค., 27-27 ธ.ค., 28-28 ธ.ค.
ม.ค. 6102-02 ม.ค., 03-03 ม.ค., 04-04 ม.ค., 09-09 ม.ค., 10-10 ม.ค., 11-11 ม.ค., 16-16 ม.ค., 17-17 ม.ค., 18-18 ม.ค., 23-23 ม.ค., 24-24 ม.ค., 25-25 ม.ค., 30-30 ม.ค., 31-31 ม.ค.
ก.พ. 6101-01 ก.พ., 06-06 ก.พ., 07-07 ก.พ., 08-08 ก.พ., 13-13 ก.พ., 14-14 ก.พ., 15-15 ก.พ., 20-20 ก.พ., 21-21 ก.พ., 22-22 ก.พ., 27-27 ก.พ., 28-28 ก.พ.
มี.ค. 6101-01 มี.ค., 06-06 มี.ค., 07-07 มี.ค., 08-08 มี.ค., 13-13 มี.ค., 14-14 มี.ค., 15-15 มี.ค., 20-20 มี.ค., 21-21 มี.ค., 22-22 มี.ค., 27-27 มี.ค., 28-28 มี.ค., 29-29 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
2000บาท
฿ 10,888
฿ 8,888
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC171537
ทััวร์พม่า นำท่านชม สะพานอูเบ็ง วัดจอกตอจี เจดีย์กวงมูดอร์ วัดอูมินทงแส่ ขึ้นดอยสกายน์ ชม เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุง เจดีย์ชินพิวเม จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6025-27 พ.ย.
ธ.ค. 6002-04 ธ.ค., 09-11 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2560-01 ม.ค. 2561
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
1000บาท
฿ 13,559
฿ 12,559
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC172092
ทัวร์พม่า นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ชม พระราชวังบุเรงนอง เดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) นมัสการ เทพทันใจ สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์เยเลพญา นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ชมพระพุธรูปทองคำ ชม วัดพระหินอ่อน ชม ช้างเผือก เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6025-27 พ.ย., 26-28 พ.ย., 30 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค. 6001-03 ธ.ค., 02-04 ธ.ค., 03-05 ธ.ค., 07-09 ธ.ค., 08-10 ธ.ค., 09-11 ธ.ค., 10-12 ธ.ค., 14-16 ธ.ค., 15-17 ธ.ค., 16-18 ธ.ค., 17-19 ธ.ค., 21-23 ธ.ค., 22-24 ธ.ค., 23-25 ธ.ค., 24-26 ธ.ค., 28-30 ธ.ค., 29-31 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2560-01 ม.ค. 2561, 31 ธ.ค. 2560-02 ม.ค. 2561
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดเที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 23,900
฿ 23,400
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC171258
ทัวร์พม่า นำท่านบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ชมเจดีย์ไจ้ทีโยหรือ พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ชม เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา เที่ยว วัดกุบยางกี ชม วัดติโลมินโล นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี ชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ ชม สะพานไม้อูเบ็ง เจดีย์มิงกุน แวะวัดกุสินารา นมัสการ พระมหามัยมุนี ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชม วัดกุโสดอ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6001-05 ธ.ค.(เต็ม), 09-13 ธ.ค., 21-25 ธ.ค., 29 ธ.ค. 2560-02 ม.ค. 2561, 30 ธ.ค. 2560-03 ม.ค. 2561
ม.ค. 6111-15 ม.ค., 25-29 ม.ค.
ก.พ. 6108-12 ก.พ., 22-26 ก.พ.
มี.ค. 6101-05 มี.ค., 29 มี.ค.-02 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดเที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 21,900
฿ 21,400
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160842
ทัวร์พม่า นำท่านเดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ วัดกุโสดอ MANDALAY HILL ชม เจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วิหารธรรมยันจี วิหารติโลมินโล ชเวกุจี นมัสการเจดีย์สัพพัญญู วัดมนุหา วัดกุบยางกี ชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์ ล่องเรือทวนน้ำอิระวดี เจดีย์พญาเธียรดาน เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง เจดีย์อูมินทงแส่ นมัสการ พระมหามัยมุนี ร่วมทำบุญบูรณ วัดกุสินารา ทำบุญที่ วัดมหากันดายง ชม สะพานไม้อูเบ็ง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6007-10 ธ.ค., 21-24 ธ.ค., 29 ธ.ค. 2560-01 ม.ค. 2561, 30 ธ.ค. 2560-02 ม.ค. 2561
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดเที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 21,500
฿ 21,000
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC171902
ทัวร์พม่า นำท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี ชม วัดอานันดา เจดีย์ชเวสิกอง สู่ วัดมนูหา ชม วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล นมัสการ วิหารสัพพัญญู ชม วิหารธรรมยันจี ชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ พระราชวังมัณฑะเลย์ เจดีย์ชินพิวมิน เจดีย์มิงกุน สู่ ทะเลสาบต่าวตะหมั่น สะพานไม้อูเป่ง ชม วัดกุโทดอร์ วิหารชเวนันดอร์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6030 ธ.ค. 2560-02 ม.ค. 2561
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดเที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 26,900
฿ 26,400
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC171587
นำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ จากนั้นนำท่านชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม และนำท่านชม วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6030 ธ.ค. 2560-02 ม.ค. 2561
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดเที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 12,900
฿ 12,400
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160209
ทัวร์พม่า นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น ชม พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ก้อนหินทอง เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ หรือ พระเจดีย์เยเลพญา สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต นมัสการ พระหินอ่อน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6025-27 พ.ย.
ธ.ค. 6002-04 ธ.ค., 03-05 ธ.ค., 09-11 ธ.ค., 10-12 ธ.ค., 31 ธ.ค. 2560-02 ม.ค. 2561
ม.ค. 6105-07 ม.ค., 06-08 ม.ค., 12-14 ม.ค., 13-15 ม.ค., 19-21 ม.ค., 20-22 ม.ค., 26-28 ม.ค., 27-29 ม.ค.
ก.พ. 6102-04 ก.พ., 03-05 ก.พ., 16-18 ก.พ., 17-19 ก.พ., 23-25 ก.พ.
มี.ค. 6102-04 มี.ค., 03-05 มี.ค., 09-11 มี.ค., 10-12 มี.ค., 16-18 มี.ค., 24-26 มี.ค., 30 มี.ค.-01 เม.ย., 31 มี.ค.-02 เม.ย.
เม.ย. 6106-08 เม.ย., 07-09 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ขายดีมาก!!!
ส่วนลดเที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 18,900
฿ 18,400
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160328
นำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า“พระธาตุมุเตา” จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการปี พ.ศ. 2142 และนำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6017-19 ธ.ค., 23-25 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดเที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 13,900
฿ 13,400
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160307
ทัวร์พม่า นำท่านบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (Kanbawza Thardi Palace) สู่ พระธาตุอินทร์แขวน ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha) นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน ชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) ชม พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) เจดีย์โบตาทาวน์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6001-03 ธ.ค., 02-04 ธ.ค., 08-10 ธ.ค., 09-11 ธ.ค., 15-17 ธ.ค.(เต็ม), 16-18 ธ.ค., 22-24 ธ.ค.(เต็ม), 23-25 ธ.ค., 29-31 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2560-01 ม.ค. 2561, 31 ธ.ค. 2560-02 ม.ค. 2561
ม.ค. 6105-07 ม.ค.(เต็ม), 06-08 ม.ค., 12-14 ม.ค., 13-15 ม.ค., 19-21 ม.ค., 20-22 ม.ค., 26-28 ม.ค., 27-29 ม.ค.
ก.พ. 6102-04 ก.พ., 03-05 ก.พ., 09-11 ก.พ., 10-12 ก.พ., 16-18 ก.พ., 17-19 ก.พ., 23-25 ก.พ., 24-26 ก.พ.
มี.ค. 6102-04 มี.ค., 03-05 มี.ค., 09-11 มี.ค., 10-12 มี.ค., 16-18 มี.ค., 17-19 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดเที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 11,900
฿ 11,400
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160254
ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Jasmine Palace or Sky Star Hotel แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า) จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6025-27 พ.ย.
ธ.ค. 6001-03 ธ.ค., 02-04 ธ.ค., 08-10 ธ.ค., 09-11 ธ.ค., 15-17 ธ.ค., 16-18 ธ.ค., 22-24 ธ.ค., 23-25 ธ.ค., 29-31 ธ.ค., 31 ธ.ค. 2560-02 ม.ค. 2561
ม.ค. 6105-07 ม.ค., 06-08 ม.ค., 12-14 ม.ค., 13-15 ม.ค., 19-21 ม.ค., 20-22 ม.ค., 26-28 ม.ค., 27-29 ม.ค.
ก.พ. 6102-04 ก.พ., 03-05 ก.พ., 09-11 ก.พ., 10-12 ก.พ., 16-18 ก.พ., 17-19 ก.พ., 23-25 ก.พ., 24-26 ก.พ.
มี.ค. 6102-04 มี.ค., 03-05 มี.ค., 09-11 มี.ค., 10-12 มี.ค., 16-18 มี.ค., 17-19 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 16,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160113
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี ชมเจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6009-11 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2560-01 ม.ค. 2561
ดูรายการทัวร์นี้
ขายดีมาก!!!
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160158
เที่ยวอิ่มบุญ กับทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พร้อมพักโรงแรมหรู 5 ดาว 1 คืน นำท่านสักการะเดีย์ศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1 000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นั่งเรือชม พระเจดีย์เยเลพญา เที่ยวซื้อของตลาดโบโจ๊ก อองซาน หรือตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับเมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา มีวันเดินทางให้เลือกมาหมาย จองเลยวันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6004-06 ธ.ค.
ม.ค. 6105-07 ม.ค., 06-08 ม.ค., 12-14 ม.ค., 19-21 ม.ค., 20-22 ม.ค., 26-28 ม.ค., 27-29 ม.ค.
ก.พ. 6102-04 ก.พ., 03-05 ก.พ., 09-11 ก.พ., 10-12 ก.พ., 16-18 ก.พ., 17-19 ก.พ., 23-25 ก.พ., 24-26 ก.พ.
มี.ค. 6101-03 มี.ค., 02-04 มี.ค., 03-05 มี.ค., 09-11 มี.ค., 10-12 มี.ค., 16-18 มี.ค., 17-19 มี.ค., 23-25 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 19,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160176
ทัวร์พม่า นำท่านชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบง่าย ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) วัดอนันดา (Ananda Temple) วัดมนุหา (Manuha Temple) เที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) ชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) ชม เจดีย์มิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) ไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) สะพานไม้อูเบ็ง(U Ben) วัดมหากันดายงค์ (Mahagandaryon Monastry) จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6030 ธ.ค. 2560-02 ม.ค. 2561
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160224
ทัวร์พม่า นำท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก๊อต ชม เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ ชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ผ่านชมสุสานสงครามเกาเทียน บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง เจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว วัดไจ๋ป๋อรอ สู่ พระธาตุอินทร์แขวน ชมพระหินอ่อน ปางช้างเผือก จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6015-17 ธ.ค.(เต็ม), 22-24 ธ.ค.(เต็ม), 30 ธ.ค. 2560-01 ม.ค. 2561
ดูรายการทัวร์นี้


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย