ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์พม่า

พบ 10 รายการทัวร์
ทัวร์พม่า 1วัน ไหว้พระ 4 วัดดัง เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาว เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน
รหัสทัวร์ : TTC226652
นำท่านบินตรงสู่ประเทศเมียนมาร์ นมัสการเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) ชมเจดีย์โบตะทาวน์ นำท่านสักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี จองได้แล้ววันนี้!!!
Nok Air นกแอร์

ระยะเวลา1 วัน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 65
ม.ค. 66
ก.พ. 66
มี.ค. 66
09-09
11-11
18-18
25-25
30-30
01-01
08-08
15-15
20-20
29-29
05-05
12-12
17-17
26-26
05-05
12-12
17-17
19-19
รหัสทัวร์ : TTC226671
นำท่านเดินทางสู่พม่า ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตะทาวน์ จากนั้นนำท่านสักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์ไจ๊กะส่าน และสุดท้ายนำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อหงาทัตจี จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 65
ม.ค. 66
ก.พ. 66
มี.ค. 66
08-09
15-16
22-23
29-30
05-06
12-13
19-20
26-27
02-03
09-10
16-17
23-24
02-03
09-10
16-17
23-24
รหัสทัวร์ : TTC226825
นำท่านเดินทางถึงเมียนมาร์ นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี สักการะเทพกระซิบ ชมเจดีย์มหาวิชยะ นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำ หรือเจดีย์เยเลพญา ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน ชมวัดเอ็งดอยา และวัดเจ๊าต่อจี หรือวัดพระหินอ่อน จองได้แล้ววันนี้!!!!

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 65
ม.ค. 66
ก.พ. 66
มี.ค. 66
17-18
18-19
24-25
25-26
07-08
08-09
14-15
15-16
21-22
22-23
28-29
29-30
04-05
05-06
11-12
12-13
18-19
19-20
25-26
26-27
11-12
12-13
18-19
19-20
25-26
26-27
รหัสทัวร์ : TTC226760
นำท่านเดินทางถึงประเทศเมียนมาร์ ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ชมเจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน ชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตะทาวน์ นำท่านสักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า สักการะเจดีย์ไจ๊กะส่าน พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี และสักการะหลวงพ่อหงาทัตจี จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 65
ม.ค. 66
ก.พ. 66
มี.ค. 66
09-11
23-25
25-27
28-30
30-01
01-03
06-08
13-15
20-22
03-05
10-12
17-19
24-26
03-05
10-12
17-19
รหัสทัวร์ : TTC182352
นำทุกท่านเที่ยวพม่า เดินทางสู่เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น นมัสการเจดีย์ชเว มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการเจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี สักการะเทพกระซิบ นำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำ หรือ เจดีย์เยเลพญา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน และสุดท้ายนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ๊าต่อจี หรือวัดพระหินอ่อน จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 65
ม.ค. 66
ก.พ. 66
มี.ค. 66
09-11
10-12
11-13
23-25
30-01
31-02
01-03
27-29
10-12
24-26
03-05
04-06
05-07
17-19
รหัสทัวร์ : TTC161026
นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ชม พระราชวังบุเรงนอง สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์เยเลพญา นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ชม วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 65
ก.พ. 66
มี.ค. 66
31-02
17-19
24-26
03-05
10-12
17-19
รหัสทัวร์ : TTC226763
นำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น เดินทางขึ้นสูยอดเขาเพื่อสักการะขอพร ณ พระธาตุอินทร์แขวน ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม เจดีย์โบตะทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า สร้างโดยกษัตริย์ กงบาว ผู้มีชื่อเสียงและอำนาจในยุคกงบาว สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน พระพุทธรูปที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ชม เจดีย์ไจ๊กะส่าน ตั้งอยู่เมืองย่างกุ้ง พร้อมแบล้ว จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 65
ม.ค. 66
ก.พ. 66
มี.ค. 66
09-11
23-25
25-27
28-30
30-01
01-03
06-08
13-15
20-22
03-05
10-12
17-19
24-26
03-05
10-12
17-19
รหัสทัวร์ : TTC206034
นำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี และเชิญท่าน ขอแม่ยักษ์ ชาวพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์จะช่วยในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ให้ชีวิตของคุณมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นำท่านนั่งเรือแจว ชมเจดีย์เยเลพญาเจดีย์นี้สร้างขึ้นบนเกาะกลางน้ำ และนำท่านสักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 65
ม.ค. 66
23-25
06-08
รหัสทัวร์ : TTC160893
ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา เที่ยววัดกุบยางกี ชมวัดติโลมินโล นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี พระราชวังมัณฑะเลย์ ไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชม วัดกุโสดอ นมัสการพระมหามัยมุนี สะพานไม้อูเบ็ง จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 65
ม.ค. 66
ก.พ. 66
มี.ค. 66
เม.ย. 66
10-13
31-03
14-17
21-24
04-07
14-17
04-07
11-14
01-04
08-11
15-18
29-02
ราคาเริ่มต้น

สอบถามราคา

รหัสทัวร์ : TTC194608
ไหว้พระ 5 วัดดังที่พม่า เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดพระหินอ่อน สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

ระยะเวลา1 วัน

ประเทศพม่า

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์พม่า 2565 - 2566

ทัวร์พม่า

ค้นพบจำนวน 10 ทัวร์

ทัวร์พม่า 1วัน ไหว้พระ 4 วัดดัง เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาว เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน
รหัสทัวร์ : TTC226652

นำท่านบินตรงสู่ประเทศเมียนมาร์ นมัสการเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) ชมเจดีย์โบตะทาวน์ นำท่านสักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี จองได้แล้ววันนี้!!!

Nok Air นกแอร์

ระยะเวลา1 วัน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
09-09
11-11
18-18
25-25
30-30
ม.ค. 66
01-01
08-08
15-15
20-20
29-29
ก.พ. 66
05-05
12-12
17-17
26-26
มี.ค. 66
05-05
12-12
17-17
19-19
รหัสทัวร์ : TTC226671

นำท่านเดินทางสู่พม่า ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตะทาวน์ จากนั้นนำท่านสักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์ไจ๊กะส่าน และสุดท้ายนำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน สักการะพระพุทธรูปอ...

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
08-09
15-16
22-23
29-30
ม.ค. 66
05-06
12-13
19-20
26-27
ก.พ. 66
02-03
09-10
16-17
23-24
มี.ค. 66
02-03
09-10
16-17
23-24
รหัสทัวร์ : TTC226825

นำท่านเดินทางถึงเมียนมาร์ นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี สักการะเทพกระซิบ ชมเจดีย์มหาวิชยะ นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำ หรือเจดีย์เยเลพญา ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน ชมวัดเอ็งดอยา และวัดเจ๊าต่อจี หรือวัดพระหินอ่อน จองได้แล้ววันนี้!!!!

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
17-18
18-19
24-25
25-26
ม.ค. 66
07-08
08-09
14-15
15-16
21-22
22-23
28-29
29-30
ก.พ. 66
04-05
05-06
11-12
12-13
18-19
19-20
25-26
26-27
มี.ค. 66
11-12
12-13
18-19
19-20
25-26
26-27
รหัสทัวร์ : TTC226760

นำท่านเดินทางถึงประเทศเมียนมาร์ ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ชมเจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน ชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตะทาวน์ นำท่านสักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า สักการะเจดีย์ไจ๊กะส่าน พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
09-11
23-25
25-27
28-30
30-01
ม.ค. 66
01-03
06-08
13-15
20-22
ก.พ. 66
03-05
10-12
17-19
24-26
มี.ค. 66
03-05
10-12
17-19
รหัสทัวร์ : TTC182352

นำทุกท่านเที่ยวพม่า เดินทางสู่เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น นมัสการเจดีย์ชเว มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการเจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี สักการะเทพกระซิบ นำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมความสวย...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
09-11
10-12
11-13
23-25
30-01
31-02
ม.ค. 66
01-03
27-29
ก.พ. 66
10-12
24-26
มี.ค. 66
03-05
04-06
05-07
17-19
รหัสทัวร์ : TTC161026

นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ชม พระราชวังบุเรงนอง สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์เยเลพญา นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ชม วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก จองได้แล้ว...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
31-02
ก.พ. 66
17-19
24-26
มี.ค. 66
03-05
10-12
17-19
รหัสทัวร์ : TTC226763

นำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น เดินทางขึ้นสูยอดเขาเพื่อสักการะขอพร ณ พระธาตุอินทร์แขวน ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม เจดีย์โบตะทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า สร้างโดยกษัตริย์ กงบาว ผู้มีชื่อเสียงและอำนาจในยุคกงบาว สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนต...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
09-11
23-25
25-27
28-30
30-01
ม.ค. 66
01-03
06-08
13-15
20-22
ก.พ. 66
03-05
10-12
17-19
24-26
มี.ค. 66
03-05
10-12
17-19
รหัสทัวร์ : TTC206034

นำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี และเชิญท่าน ขอแม่ยักษ์ ชาวพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์จะช่วยในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ให้ชีวิตของคุณมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และสักการะ พระพุทธไ...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
23-25
ม.ค. 66
06-08
รหัสทัวร์ : TTC160893

ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา เที่ยววัดกุบยางกี ชมวัดติโลมินโล นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี พระราชวังมัณฑะเลย์ ไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชม วัดกุโสดอ นมัสการพระมหามัยมุนี สะพานไม้อูเบ็ง จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
10-13
31-03
ม.ค. 66
14-17
21-24
ก.พ. 66
04-07
14-17
มี.ค. 66
04-07
11-14
เม.ย. 66
01-04
08-11
15-18
29-02
ราคาเริ่มต้น

สอบถามราคา

รหัสทัวร์ : TTC194608

ไหว้พระ 5 วัดดังที่พม่า เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดพระหินอ่อน สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

ระยะเวลา1 วัน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์พม่า 2565 - 2566

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า โปรโมชั่นเที่ยวพม่า ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์พม่า และ เที่ยวพม่า คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าอีกหนึ่งดินแดนพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่ ที่ร้อยรัดศรัทธาและวิถีแห่งพุทธศาสนา สะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรม วิถีความเป็นอยู่ และ วัฒนธรรมอันโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ ของ เมืองพม่า ดินแดนแห่งหมื่นเจดีย์ รวมถึงธรรมชาติอันงดงาม ได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มันดาเล สิเรียม เป็นต้น สามารถเลือกเดินทางได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปพม่า หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศพม่า ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat