ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์พม่า

พบ 15 รายการทัวร์
ทัวร์พม่า หงสาวดี ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระสุริยันจันทรา
รหัสทัวร์ : TTC239343
นำท่านสู่ เจดีย์ชเวมอดอร์ เจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองกว่า 2,000 ปี เดินทางสู่เจดีย์ที่มีความโดดเด่นมากในย่างกุ้ง ณ มหาเจดีย์ชเวดากอง นำท่านมูกับ พระสุริยันจันทรา ที่ชาวพม่าเชื่อว่าท่านจะช่วยดลบันดาลให้ธุรกิจและการค้าขายรุ่งเรื่อง จองเลย!!!
Myanmar Airways International เมียร์มาร์ แนชั่นแนล แอร์ไลน์

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 66
ม.ค. 67
ก.พ. 67
มี.ค. 67
31-01
13-14
20-21
27-28
03-04
17-18
24-25
02-03
09-10
16-17
23-24
รหัสทัวร์ : TTC238693
สายมูไม่ควรพลาด พาไหว้พระ 9 วัด ขอพรพระอุปคุต พาลงเรือข้ามฝั่งชมเจดีย์เยเลพญา เจดีย์ไจ๊เค้า วัดฮินดูพิราคัส มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี วัดงาทัตจี และพามูแม่ยักษ์ และพระสุริยันจันทราทริปเดียวเสริมความปังได้ตลอดปี จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 66
09-10
16-17
23-24
รหัสทัวร์ : TTC238845
ไปพม่าฉบับคนเวลาน้อย ราคาประหยัด ตะลุยย่างกุ้ง สิเรียม ชมเจดีย์กลางน้ำเยเลพญา สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน ปิดท้ายด้วย ช้อปปิงตลาดสก๊อต จองได้แล้ววันนี้ !

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 66
ม.ค. 67
ก.พ. 67
มี.ค. 67
10-11
16-17
01-02
06-07
13-14
20-21
10-11
25-26
09-10
23-24
รหัสทัวร์ : TTC239055
พาขอพรเสริมสิริมงคลที่พม่า ตื่นตาตื่นใจกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกใจสายมูอย่างแน่นอน ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น ชมพระธาตุอินทร์แขวน พระราชวังบุเรงนอง พานมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว หรือพระนอนยิ้มหวาน พาไหว้มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน ชมวัดงาทัตจี จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 66
09-11
15-17
22-24
รหัสทัวร์ : TTC239277
นำท่านมนัสการ พระธาตุอินทร์แขวน สิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่า ที่จะขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ นำท่านขอพรเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยกับ เทพทันใจ ชมความสวยงามของเจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ำของชาวสิเรียม ณ เจดีย์กลางน้ำ จองเลยตอนนี้แล้วไปกันน!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 66
ม.ค. 67
ก.พ. 67
มี.ค. 67
08-10
10-12
11-13
22-24
23-25
29-31
01-03
20-22
26-28
27-29
03-05
10-12
17-19
02-04
09-11
23-25
รหัสทัวร์ : TTC238500
นำท่าน มู ตาม รอย....วัดที่มีตำนานเล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ณ วัดพญางู หรือ วัดมุยพะยา ขอพรหลวงพ่อลาภะมุนี ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการขอโชคลาภ นำท่านล่องเรือแม่น้ำอิระวดีสู่เมืองมิงกุน ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิระวดีที่มีลักษณะเป็น “กึ่งบ้านกึ่งแพ” นำท่านนมัสการพระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ณ วัดมหามัยมุนี ต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” พิเศษ นำท่านทาน กุ้งแม่น้ำ เป็ดย่าง ที่ท่านไม่ควรพลาด!!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 66
08-10
22-24
30-01
รหัสทัวร์ : TTC239337
นำท่านชม พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนาที่ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ เดินทางสู่ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของชาวพม่า ณ เจดีย์ชเวมอดอร์ พาท่านมู แม่ยักษ์ ที่คนพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์จะช่วยในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 66
ม.ค. 67
ก.พ. 67
มี.ค. 67
31-02
12-14
19-21
26-28
02-04
16-18
24-26
01-03
08-10
15-17
22-24
รหัสทัวร์ : TTC238482
พาท่านท่องเที่ยวสักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์ชเวมอดอร์ พาสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หลวงพ่อหงาทัตจี ชมเจดีย์โบตะทาวน์ เที่ยวชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 66
ม.ค. 67
ก.พ. 67
มี.ค. 67
09-11
22-24
29-31
30-01
12-14
26-28
02-04
16-18
23-25
01-03
15-17
22-24
รหัสทัวร์ : TTC238219
นำท่านสู่ เมียนมา ตามรอยคุณมดดำสู่ วัดมุยพะยา นมัสการพระพุทธรูป หลวงพ่อลาภะมุนี ซึ่งมีความศักดิ์ในเรื่องการขอโชคลาภ การเงิน การงาน เดินทางสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมั่น ที่เป็นที่ตั้งของสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกและมีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน สะพานไม้อูเป่ง นำท่านชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังที่มีความวิจิตรตระการตา ด้วยลวดลายแกะสลักประณีต อ้อนช้อย งดงามตามศิลปะพม่าแท้ๆ นมัสการและร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี เป็น1ใน5มหาบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า พิเศษ พาท่านทาน กุ้งแม่น้ำเผา ชาบู hot pot กันอย่างจุใจ

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 66
ม.ค. 67
ก.พ. 67
09-11
16-18
23-25
30-01
13-15
20-22
27-29
10-12
17-19
24-26
รหัสทัวร์ : TTC182352
นำทุกท่านเที่ยวพม่า เดินทางสู่เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น นมัสการเจดีย์ชเว มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการเจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี สักการะเทพกระซิบ นำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำ หรือ เจดีย์เยเลพญา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน และสุดท้ายนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ๊าต่อจี หรือวัดพระหินอ่อน จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

ธ.ค. 66
ม.ค. 67
ก.พ. 67
มี.ค. 67
08-10
09-11
10-12
11-13
22-24
23-25
29-31
30-01
31-02
01-03
20-22
26-28
27-29
03-05
10-12
17-19
23-25
24-26
02-04
09-11
23-25
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์พม่า 2566 - 2567

ทัวร์พม่า

ค้นพบจำนวน 15 ทัวร์

ทัวร์พม่า หงสาวดี ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระสุริยันจันทรา
รหัสทัวร์ : TTC239343

นำท่านสู่ เจดีย์ชเวมอดอร์ เจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองกว่า 2,000 ปี เดินทางสู่เจดีย์ที่มีความโดดเด่นมากในย่างกุ้ง ณ มหาเจดีย์ชเวดากอง นำท่านมูกับ พระสุริยันจันทรา ที่ชาวพม่าเชื่อว่าท่านจะช่วยดลบันดาลให้ธุรกิจและการค้าขายรุ่งเรื่อง จองเลย!!!

Myanmar Airways International เมียร์มาร์ แนชั่นแนล แอร์ไลน์

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66
31-01
ม.ค. 67
13-14
20-21
27-28
ก.พ. 67
03-04
17-18
24-25
มี.ค. 67
02-03
09-10
16-17
23-24
รหัสทัวร์ : TTC238693

สายมูไม่ควรพลาด พาไหว้พระ 9 วัด ขอพรพระอุปคุต พาลงเรือข้ามฝั่งชมเจดีย์เยเลพญา เจดีย์ไจ๊เค้า วัดฮินดูพิราคัส มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี วัดงาทัตจี และพามูแม่ยักษ์ และพระสุริยันจันทราทริปเดียวเสริมความปังได้ตลอดปี จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66
09-10
16-17
23-24
รหัสทัวร์ : TTC238845

ไปพม่าฉบับคนเวลาน้อย ราคาประหยัด ตะลุยย่างกุ้ง สิเรียม ชมเจดีย์กลางน้ำเยเลพญา สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน ปิดท้ายด้วย ช้อปปิงตลาดสก๊อต จองได้แล้ววันนี้ !

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66
10-11
16-17
ม.ค. 67
01-02
06-07
13-14
20-21
ก.พ. 67
10-11
25-26
มี.ค. 67
09-10
23-24
รหัสทัวร์ : TTC239055

พาขอพรเสริมสิริมงคลที่พม่า ตื่นตาตื่นใจกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกใจสายมูอย่างแน่นอน ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น ชมพระธาตุอินทร์แขวน พระราชวังบุเรงนอง พานมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว หรือพระนอนยิ้มหวาน พาไหว้มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน ชมวัดงาทัตจี จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66
09-11
15-17
22-24
รหัสทัวร์ : TTC239277

นำท่านมนัสการ พระธาตุอินทร์แขวน สิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่า ที่จะขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ นำท่านขอพรเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยกับ เทพทันใจ ชมความสวยงามของเจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ำของชาวสิเรียม ณ เจดีย์กลางน้ำ จองเลยตอนนี้แล้วไปกันน!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66
08-10
10-12
11-13
22-24
23-25
29-31
ม.ค. 67
01-03
20-22
26-28
27-29
ก.พ. 67
03-05
10-12
17-19
มี.ค. 67
02-04
09-11
23-25
รหัสทัวร์ : TTC238500

นำท่าน มู ตาม รอย....วัดที่มีตำนานเล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ณ วัดพญางู หรือ วัดมุยพะยา ขอพรหลวงพ่อลาภะมุนี ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการขอโชคลาภ นำท่านล่องเรือแม่น้ำอิระวดีสู่เมืองมิงกุน ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิระวดีที่มีลักษณะเป็น “กึ่งบ้านกึ่งแพ” นำท่านนมัสการพระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามั...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66
08-10
22-24
30-01
รหัสทัวร์ : TTC239337

นำท่านชม พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนาที่ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ เดินทางสู่ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของชาวพม่า ณ เจดีย์ชเวมอดอร์ พาท่านมู แม่ยักษ์ ที่คนพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์จะช่วยในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66
31-02
ม.ค. 67
12-14
19-21
26-28
ก.พ. 67
02-04
16-18
24-26
มี.ค. 67
01-03
08-10
15-17
22-24
รหัสทัวร์ : TTC238482

พาท่านท่องเที่ยวสักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์ชเวมอดอร์ พาสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หลวงพ่อหงาทัตจี ชมเจดีย์โบตะทาวน์ เที่ยวชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66
09-11
22-24
29-31
30-01
ม.ค. 67
12-14
26-28
ก.พ. 67
02-04
16-18
23-25
มี.ค. 67
01-03
15-17
22-24
รหัสทัวร์ : TTC238219

นำท่านสู่ เมียนมา ตามรอยคุณมดดำสู่ วัดมุยพะยา นมัสการพระพุทธรูป หลวงพ่อลาภะมุนี ซึ่งมีความศักดิ์ในเรื่องการขอโชคลาภ การเงิน การงาน เดินทางสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมั่น ที่เป็นที่ตั้งของสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกและมีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน สะพานไม้อูเป่ง นำท่านชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังที่มีความวิจิตรตระการตา ด้วยลวดลายแก...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66
09-11
16-18
23-25
30-01
ม.ค. 67
13-15
20-22
27-29
ก.พ. 67
10-12
17-19
24-26
รหัสทัวร์ : TTC182352

นำทุกท่านเที่ยวพม่า เดินทางสู่เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น นมัสการเจดีย์ชเว มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการเจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี สักการะเทพกระซิบ นำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมความสวย...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66
08-10
09-11
10-12
11-13
22-24
23-25
29-31
30-01
31-02
ม.ค. 67
01-03
20-22
26-28
27-29
ก.พ. 67
03-05
10-12
17-19
23-25
24-26
มี.ค. 67
02-04
09-11
23-25
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์พม่า 2566 - 2567

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า โปรโมชั่นเที่ยวพม่า ตลอดปี 2566 - 2567 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์พม่า และ เที่ยวพม่า คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าอีกหนึ่งดินแดนพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่ ที่ร้อยรัดศรัทธาและวิถีแห่งพุทธศาสนา สะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรม วิถีความเป็นอยู่ และ วัฒนธรรมอันโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ ของ เมืองพม่า ดินแดนแห่งหมื่นเจดีย์ รวมถึงธรรมชาติอันงดงาม ได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มันดาเล สิเรียม เป็นต้น สามารถเลือกเดินทางได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปพม่า หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศพม่า ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat