ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอ ทัวร์พม่า เลือกสรรบริการท่องเที่ยวเดินทาง เที่ยวพม่า ได้ดังใจให้ท่านได้สัมผัสอีกหนึ่งดินแดนพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่ ที่ร้อยรัดศรัทธาและวิถีแห่งพุทธศาสนา สะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรม วิถีความเป็นอยู่ และ วัฒนธรรมอันโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ ของ เมืองพม่า ดินแดนแห่งหมื่นเจดีย์ รวมถึงธรรมชาติอันงดงาม ได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มันดาเล สิเรียม บากัน เป็นต้น กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร การเดินทาง เปิดประตูสู่พม่า อย่างมีคุณภาพ ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว แสวงบุญ โดยทีมงานมืออาชีพ เสนอทางเลือกหลากหลายสุดประทับใจให้กับท่าน พิเศษ! โปรโมชั่นทัวร์ลดราคาถึง 2,000 บาท

โปรแกรมทัวร์พม่าแนะนำ

ทัวร์พม่า

แสดง 10 ทัวร์พม่า จาก 45 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 4,499
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160862
เดินทางสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน หลวงพ่อหงาทัตจี ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6216-16 พ.ค., 30-30 พ.ค.
มิ.ย. 6206-06 มิ.ย., 20-20 มิ.ย.
ก.ค. 6225-25 ก.ค.
ส.ค. 6215-15 ส.ค., 29-29 ส.ค.
ก.ย. 6205-05 ก.ย., 26-26 ก.ย.
ต.ค. 6203-03 ต.ค., 24-24 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 4,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC193178
นำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ สักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ” เดินทางสู่ ตลาดสก๊อต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6202-02 พ.ค.(เต็ม), 09-09 พ.ค.(เต็ม), 16-16 พ.ค., 23-23 พ.ค., 30-30 พ.ค.
มิ.ย. 6206-06 มิ.ย., 13-13 มิ.ย., 20-20 มิ.ย., 27-27 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 4,999
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC193309
นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ เดินทางสู่ วัดงาทัตจี เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดเจ้าดอจี จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6203-03 พ.ค., 05-05 พ.ค., 08-08 พ.ค., 11-11 พ.ค., 12-12 พ.ค., 19-19 พ.ค., 25-25 พ.ค., 26-26 พ.ค.
มิ.ย. 6201-01 มิ.ย., 02-02 มิ.ย., 07-07 มิ.ย., 08-08 มิ.ย., 13-13 มิ.ย., 15-15 มิ.ย., 16-16 มิ.ย., 19-19 มิ.ย., 22-22 มิ.ย., 23-23 มิ.ย., 29-29 มิ.ย., 30-30 มิ.ย.
ก.ค. 6205-05 ก.ค., 06-06 ก.ค., 07-07 ก.ค., 11-11 ก.ค., 12-12 ก.ค., 13-13 ก.ค., 20-20 ก.ค., 21-21 ก.ค., 26-26 ก.ค., 27-27 ก.ค., 28-28 ก.ค.
ส.ค. 6202-02 ส.ค., 03-03 ส.ค., 04-04 ส.ค., 09-09 ส.ค., 17-17 ส.ค., 18-18 ส.ค., 23-23 ส.ค., 24-24 ส.ค., 25-25 ส.ค., 30-30 ส.ค., 31-31 ส.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,997
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160469
นำทุกท่านไหว้ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว วัดพระเขี้ยวแก้ว เจดีย์มหาวิชยะ พระงาทัตจี นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ไหว้ขอพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่ วัดบารมี สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน พระเจดีย์กาบาเอ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6226-27 เม.ย.(เต็ม), 27-28 เม.ย.(เต็ม)
พ.ค. 6204-05 พ.ค.(เต็ม), 10-11 พ.ค.(เต็ม), 11-12 พ.ค., 17-18 พ.ค., 18-19 พ.ค., 19-20 พ.ค., 24-25 พ.ค., 25-26 พ.ค.
มิ.ย. 6201-02 มิ.ย., 07-08 มิ.ย., 08-09 มิ.ย., 14-15 มิ.ย., 15-16 มิ.ย., 21-22 มิ.ย., 22-23 มิ.ย., 28-29 มิ.ย., 29-30 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,999
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC161178
นำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า อะมาดอว์เมี๊ยะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6230 เม.ย.-01 พ.ค.
พ.ค. 6214-15 พ.ค.
มิ.ย. 6211-12 มิ.ย.
ก.ค. 6216-17 ก.ค.
ก.ย. 6217-18 ก.ย.
ต.ค. 6208-09 ต.ค., 22-23 ต.ค., 29-30 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,900
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC171677
ทัวร์พม่า นำท่านแวะสักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ชม เจดีย์สุเล ชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม เจดีย์กาบาเอ สู่ เจดีย์ไจ๊กะส่าน ไปยัง เจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์เมียตซอนินเนือง ชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6204-05 พ.ค.(เต็ม), 11-12 พ.ค., 25-26 พ.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,900
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC193370
นำท่านขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว สักการะ พระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เดินทางสู่ วัดงาทัตจี นมัสการ มหาวิชยเจดีย์ สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ เดินทางสู่ วัดบารมี เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ชม วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6209-10 พ.ค., 11-12 พ.ค., 12-13 พ.ค., 22-23 พ.ค., 25-26 พ.ค., 31 พ.ค.-01 มิ.ย.
มิ.ย. 6201-02 มิ.ย., 08-09 มิ.ย., 15-16 มิ.ย., 22-23 มิ.ย., 29-30 มิ.ย.
ก.ค. 6205-06 ก.ค., 06-07 ก.ค., 07-08 ก.ค., 13-14 ก.ค., 14-15 ก.ค., 16-17 ก.ค., 20-21 ก.ค., 28-29 ก.ค.
ส.ค. 6202-03 ส.ค., 03-04 ส.ค., 09-10 ส.ค., 17-18 ส.ค., 23-24 ส.ค., 24-25 ส.ค., 25-26 ส.ค., 30-31 ส.ค., 31 ส.ค.-01 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,900
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC193372
ไหว้พระ เสริมริมงคล กับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ไหว้พระขอพร ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Summit Parkview Hotel จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6205-06 พ.ค.(เต็ม), 12-13 พ.ค., 26-27 พ.ค.
มิ.ย. 6201-02 มิ.ย., 02-03 มิ.ย., 08-09 มิ.ย., 09-10 มิ.ย., 15-16 มิ.ย., 16-17 มิ.ย., 22-23 มิ.ย., 23-24 มิ.ย., 29-30 มิ.ย., 30 มิ.ย.-01 ก.ค.
ก.ค. 6206-07 ก.ค., 07-08 ก.ค., 13-14 ก.ค., 14-15 ก.ค., 20-21 ก.ค., 21-22 ก.ค., 27-28 ก.ค., 28-29 ก.ค.
ส.ค. 6203-04 ส.ค., 04-05 ส.ค., 10-11 ส.ค., 11-12 ส.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,900
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC193375
เดินทางสู่ย่างกุ้ง นมัสการเจดีย์กาบาเอ พระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี มหาวิชยเจดีย์ มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ นมัสการวัดบารมี ช้อปปิ้งตลาดสก็อต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6210-11 พ.ค., 11-12 พ.ค.(เต็ม), 17-18 พ.ค., 24-25 พ.ค., 25-26 พ.ค., 31 พ.ค.-01 มิ.ย.
มิ.ย. 6201-02 มิ.ย., 08-09 มิ.ย., 15-16 มิ.ย., 22-23 มิ.ย., 29-30 มิ.ย.
ก.ค. 6205-06 ก.ค., 06-07 ก.ค., 12-13 ก.ค., 13-14 ก.ค., 19-20 ก.ค., 20-21 ก.ค., 26-27 ก.ค.
ส.ค. 6202-03 ส.ค., 03-04 ส.ค., 11-12 ส.ค., 16-17 ส.ค., 17-18 ส.ค., 23-24 ส.ค., 24-25 ส.ค., 30-31 ส.ค., 31 ส.ค.-01 ก.ย.
ก.ย. 6206-07 ก.ย., 07-08 ก.ย., 13-14 ก.ย., 14-15 ก.ย., 20-21 ก.ย., 21-22 ก.ย., 27-28 ก.ย., 28-29 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,900
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC193398
นำท่านสักการะ พระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) เดินทางสู่ วัดงาทัตจี นมัสการ มหาวิชยเจดีย์ สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอว์เมี๊ยะ” เดินทางสู่ วัดบารมี เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด“สก๊อตมาร์เก็ต” จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6217-18 พ.ค., 24-25 พ.ค., 25-26 พ.ค., 31 พ.ค.-01 มิ.ย.
มิ.ย. 6208-09 มิ.ย., 15-16 มิ.ย., 22-23 มิ.ย., 29-30 มิ.ย.
ก.ค. 6205-06 ก.ค., 06-07 ก.ค., 12-13 ก.ค., 13-14 ก.ค., 19-20 ก.ค., 20-21 ก.ค., 26-27 ก.ค.
ส.ค. 6203-04 ส.ค., 11-12 ส.ค., 16-17 ส.ค., 17-18 ส.ค., 23-24 ส.ค., 24-25 ส.ค., 30-31 ส.ค., 31 ส.ค.-01 ก.ย.
ก.ย. 6206-07 ก.ย., 07-08 ก.ย., 13-14 ก.ย., 14-15 ก.ย., 20-21 ก.ย., 21-22 ก.ย., 27-28 ก.ย., 28-29 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย