• ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า พม่า ย่างกุ้ง
  • ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
  • เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ไหว้พระ
  • ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ราคาถูก พม่า ไหว้พระ
ทัวร์พม่า

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์นำเสนอ ทัวร์พม่า เลือกสรรบริการท่องเที่ยวเดินทาง เที่ยวพม่า ได้ดังใจให้ท่านได้สัมผัสอีกหนึ่งดินแดนพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่ ที่ร้อยรัดศรัทธาและวิถีแห่งพุทธศาสนา สะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรม วิถีความเป็นอยู่ และ วัฒนธรรมอันโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ ของ เมืองพม่า ดินแดนแห่งหมื่นเจดีย์ รวมถึงธรรมชาติอันงดงาม ได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มันดาเล สิเรียม บากัน เป็นต้น กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร การเดินทาง เปิดประตูสู่พม่า อย่างมีคุณภาพ ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว แสวงบุญ โดยทีมงานมืออาชีพ เสนอทางเลือกหลากหลายสุดประทับใจให้กับท่าน

โปรแกรมทัวร์พม่าแนะนำ

แสดง 8 ทัวร์พม่า จาก 49 ทัวร์ เรียงจาก ทัวร์แนะนำ

ขายดีมาก!!!
ส่วนลดพิเศษ เที่ยวไกลทั่วโลก
300บาท
฿ 11,900
฿ 11,600
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160328
นำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า“พระธาตุมุเตา” จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการปี พ.ศ. 2142 และนำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6004-06 ส.ค., 04-06 ส.ค., 04-06 ส.ค., 05-07 ส.ค., 05-07 ส.ค., 05-07 ส.ค., 12-14 ส.ค., 12-14 ส.ค., 12-14 ส.ค., 18-20 ส.ค., 18-20 ส.ค., 18-20 ส.ค., 19-21 ส.ค., 19-21 ส.ค., 19-21 ส.ค., 25-27 ส.ค., 25-27 ส.ค., 25-27 ส.ค., 26-28 ส.ค., 26-28 ส.ค., 26-28 ส.ค.
ก.ย. 6001-03 ก.ย., 01-03 ก.ย., 01-03 ก.ย., 02-04 ก.ย., 02-04 ก.ย., 02-04 ก.ย., 08-10 ก.ย., 08-10 ก.ย., 08-10 ก.ย., 09-11 ก.ย., 09-11 ก.ย., 09-11 ก.ย., 15-17 ก.ย., 15-17 ก.ย., 15-17 ก.ย., 16-18 ก.ย., 16-18 ก.ย., 16-18 ก.ย., 22-24 ก.ย., 22-24 ก.ย., 22-24 ก.ย., 23-25 ก.ย., 23-25 ก.ย., 23-25 ก.ย., 29 ก.ย.-01 ต.ค., 29 ก.ย.-01 ต.ค., 29 ก.ย.-01 ต.ค., 30 ก.ย.-02 ต.ค., 30 ก.ย.-02 ต.ค., 30 ก.ย.-02 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160009
ทัวร์พม่า นำท่านนมัสการพระเจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน หรือเจดีย์ไจ้ทีโย ชมพระราชวังบุเรงนอง นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปไจ้ปุน สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตาทาวน์ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6003-05 ส.ค., 09-11 ส.ค., 17-19 ส.ค., 26-28 ส.ค.
ก.ย. 6002-04 ก.ย., 09-11 ก.ย., 16-18 ก.ย., 23-25 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดพิเศษ เที่ยวไกลทั่วโลก
300บาท
฿ 12,900
฿ 12,600
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160113
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี ชมเจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6012-14 ส.ค., 25-27 ส.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 20,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160137
ทัวร์พม่า นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน ชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) สู่ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) วัดมนุหา(Manuha Temple) เที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) ชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U Ben) พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6004-07 ส.ค., 11-14 ส.ค., 25-28 ส.ค.
ก.ย. 6001-04 ก.ย., 15-18 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดพิเศษ เที่ยวไกลทั่วโลก
300บาท
฿ 11,900
฿ 11,600
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160158
ทัวร์พม่า ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอดอว์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกรเมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ จองได้แล้ววันนี้ (พิเศษพักโรงแรม 4 ดาว)

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6004-06 ส.ค., 05-07 ส.ค., 11-13 ส.ค., 12-14 ส.ค., 13-15 ส.ค., 18-20 ส.ค., 19-21 ส.ค., 25-27 ส.ค., 26-28 ส.ค.
ก.ย. 6001-03 ก.ย., 02-04 ก.ย., 08-10 ก.ย., 09-11 ก.ย., 15-17 ก.ย., 16-18 ก.ย., 22-24 ก.ย., 23-25 ก.ย., 29 ก.ย.-01 ต.ค., 30 ก.ย.-02 ต.ค.
ต.ค. 6006-08 ต.ค., 07-09 ต.ค., 13-15 ต.ค., 14-16 ต.ค., 20-22 ต.ค., 21-23 ต.ค., 22-24 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 16,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160176
ทัวร์พม่า นำท่านชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบง่าย ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) วัดอนันดา (Ananda Temple) วัดมนุหา (Manuha Temple) เที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) ชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) ชม เจดีย์มิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) ไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) สะพานไม้อูเบ็ง(U Ben) วัดมหากันดายงค์ (Mahagandaryon Monastry) จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6011-14 ส.ค., 24-27 ส.ค.
ก.ย. 6007-10 ก.ย., 28 ก.ย.-01 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 23,900
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160203
ทัวร์พม่า นำท่านบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา สู่ พระธาตุอินทร์แขวน ชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือพระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ชม เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา เที่ยว วัดกุบยางกี ชม วัดติโลมินโล นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวซานดอว์ สะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ นมัสการ พระมหามัยมุนี จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6002-06 ส.ค., 10-14 ส.ค., 24-28 ส.ค.
ก.ย. 6007-11 ก.ย., 28 ก.ย.-02 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 11,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : TTC160209
เที่ยวพม่า นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น ชมพระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ้ทีโย หรือพระธาตุอินทร์แขวน ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ชมเจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรนัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ สักการะเทพกระซิบ ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ หรือพระเจดีย์เยเลพญา สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน หรือตลาดสก๊อต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6003-05 ส.ค., 03-05 ส.ค., 04-06 ส.ค., 04-06 ส.ค., 05-07 ส.ค., 05-07 ส.ค., 10-12 ส.ค., 11-13 ส.ค., 12-14 ส.ค., 18-20 ส.ค., 18-20 ส.ค., 19-21 ส.ค., 19-21 ส.ค., 25-27 ส.ค., 25-27 ส.ค., 26-28 ส.ค., 26-28 ส.ค.
ก.ย. 6001-03 ก.ย., 01-03 ก.ย., 02-04 ก.ย., 02-04 ก.ย., 08-10 ก.ย., 08-10 ก.ย., 09-11 ก.ย., 09-11 ก.ย., 15-17 ก.ย., 15-17 ก.ย., 16-18 ก.ย., 16-18 ก.ย., 21-23 ก.ย., 21-23 ก.ย., 22-24 ก.ย., 22-24 ก.ย., 23-25 ก.ย., 23-25 ก.ย., 28-30 ก.ย., 28-30 ก.ย., 29 ก.ย.-01 ต.ค., 29 ก.ย.-01 ต.ค., 30 ก.ย.-02 ต.ค., 30 ก.ย.-02 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย