ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์พม่า

พบ 10 รายการทัวร์
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์เอ่งต่อหย่า
รหัสทัวร์ : TTC226671
นำท่านเดินทางสู่พม่า ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตะทาวน์ จากนั้นนำท่านสักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์ไจ๊กะส่าน และสุดท้ายนำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อหงาทัตจี จองได้แล้ววันนี้!!!
Air Asia แอร์เอเชีย

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
01-02
06-07
08-09
13-14
14-15
15-16
22-23
29-30
30-01
04-05
05-06
13-14
20-21
27-28
03-04
04-05
10-11
17-18
24-25
01-02
08-09
15-16
22-23
28-29
29-30
05-06
12-13
13-14
19-20
26-27
02-03
09-10
16-17
23-24
30-01
07-08
13-14
14-15
21-22
22-23
28-29
รหัสทัวร์ : TTC237575
นำท่านเดินทางสู่ประเทศพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีที่พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ สักการะหลวงพ่อหงาทัตจีทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ชมเจดีย์โบตะทาวน์ อฐิษฐานขอพรพระเทพทันใจและเทพกระซิบ ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เดินทางสู่เมืองหงสาวดี เข้าชมพระธาตุตั้งใจกลางเมืองหงสาวดีเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง พาท่านชมพระราชวังบุเรงนอง นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวสวยงามในแบบของมอญ พลาดไม่ได้กับเจดีย์ไจ๊ปุ่นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สักการะพระเจดีย์เยเลพญาพระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี แวะชมและขอพรเจดีย์ไจ๊เข้าเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองสิเรียม พิเศษ!กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ HOTPOTและบุฟเฟ่นานาชาติ จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
29-01
12-14
19-21
26-28
03-05
23-25
30-02
07-09
14-16
21-23
28-30
29-31
30-01
04-06
11-13
12-14
18-20
25-27
01-03
08-10
15-17
22-24
29-01
06-08
13-15
20-22
21-23
27-29
รหัสทัวร์ : TTC237521
นำท่านเดินทางสู่ย่างกุ้งประเทศพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีที่พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ สักการะหลวงพ่อหงาทัตจีทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เดินทางสู่เมืองหงสาวดี ชมพระราชวังบุเรงนอง เข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดีเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวพระพุทธรูปนอน เดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน ชมเจดีย์ไจ้ทีโย พิเศษ!บุฟเฟ่นานาชาติ จองได้แล้ววันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
29-01
12-14
19-21
26-28
03-05
23-25
30-02
07-09
14-16
21-23
28-30
29-31
30-01
04-06
11-13
12-14
18-20
25-27
01-03
08-10
15-17
22-24
29-01
06-08
13-15
20-22
21-23
27-29
รหัสทัวร์ : TTC237464
นำท่านเดินทางสู่ประเทศพม่า พาท่านเดินทางสู่ เมืองพะโค หรือ หงสาวดี พาท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น พาท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินแขวน พาท่านไปถ่ายรูปที่ พระราชวังบุเรงนอง พาท่านไปนมัสการ พระนอนยิ้มหวาน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นำท่านไปยัง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นำท่านไปยัง พระนอนตาหวาน วัดพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี พาท่านช็อปปิ้งชิวๆที่ ตลาดโบโจ๊กอองซาน ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า จองด่วน!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

เม.ย. 66
พ.ค. 66
21-23
28-30
05-07
26-28
รหัสทัวร์ : TTC182352
นำทุกท่านเที่ยวพม่า เดินทางสู่เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น นมัสการเจดีย์ชเว มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการเจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี สักการะเทพกระซิบ นำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำ หรือ เจดีย์เยเลพญา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน และสุดท้ายนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ๊าต่อจี หรือวัดพระหินอ่อน จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

มี.ค. 66
เม.ย. 66
พ.ค. 66
31-02
01-03
06-08
07-09
08-10
13-15
14-16
21-23
28-30
29-01
12-14
19-21
26-28
รหัสทัวร์ : TTC237231
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มินกุน สักการะวัดกุโสดอร์ เที่ยวชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง เยือนภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ เที่ยวชมทะเลสาบต่าวตะหมั่น ชมสะพานไม้อูเป่ง สักการะวัดมหากันดายงค์ ชมเจดีย์มิงกุน ชมระฆังมิงกุน ชมเจดีย์ชินพิวมิน สักการะพระมหามัยมุนี

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

มี.ค. 66
เม.ย. 66
31-02
06-08
07-09
รหัสทัวร์ : TTC237466
นำท่านอิ่มอกอิ่มใจสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมสถานที่ชื่อดังประเทศพม่า เดินทางสู่หงสาวดี ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวที่เคารพนับถือของชาวพม่า เดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน ชมเจดีย์ไจ้ทีโย ชมพระราชวังบุเรงนอง ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เยือนเจดีย์โบตะทาวน์สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า สักการะเจดีย์ไจ๊กะส่านดังในด้านคดีความต่างๆ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล สักการ พระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อหงาทัตจี อฐิษฐานสักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ พิเศษเมนู!!บุฟเฟ่นานาชาติและกุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
13-15
21-23
29-01
04-06
05-07
12-14
19-21
26-28
02-04
03-05
09-11
16-18
23-25
30-02
07-09
14-16
21-23
28-30
30-01
04-06
11-13
12-14
18-20
25-27
08-10
15-17
22-24
29-01
06-08
13-15
20-22
21-23
27-29
รหัสทัวร์ : TTC237559
พาท่านออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศประพม่า ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมโชว์หุ่นกระบอก นมัสการพระมหามัยมุนีอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1ใน5 แห่งของพม่า ชมความสวยงามอลังการของวัดกุโสดอ วัดกุบยางกี วัดมนุหา นมัสการเจดีย์สัพพัญญูซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี ชมพระเจดีย์ชเวสิกองเจดีย์สีทองขนาดใหญ่และสวยที่สุดเป็น1ใน5มหาบูชาสถานที่ต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิต พาชมวัดติโลมินโล แวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามอย่างเครื่องเขิน จองด่วนวันนี้!!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
02-05
22-25
06-09
20-23
28-31
29-01
11-14
12-15
25-28
01-04
15-18
29-02
06-09
12-15
13-16
20-23
รหัสทัวร์ : TTC237525
นำท่านเดินทางสู่ มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า นำท่านไปนมัสการ เจดีย์ชเวสิกอง 1ใน5 มหาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า นำท่านชม วัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ นำท่านนมัสการ วิหารสัพพัญญู จากนั้นชม วิหารธรรมยันจี จากนั้นพาไปยัง เจดีย์ติโลมินโล พาท่านไปชมวิวและรับบรรยากาศชิวๆที่ จุดชมวิวเมืองพุกาม พาท่านเข้าชม พระราชวังมัณฑะเลย์ นำท่าน พระราชวังไม้สักชเวนานจอง นำท่านนมัสการและร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี จองด่วน!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

มี.ค. 66
เม.ย. 66
31-03
01-04
06-09
08-11
13-16
15-18
รหัสทัวร์ : TTC160893
ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา เที่ยววัดกุบยางกี ชมวัดติโลมินโล นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี พระราชวังมัณฑะเลย์ ไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชม วัดกุโสดอ นมัสการพระมหามัยมุนี สะพานไม้อูเบ็ง จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

เม.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
01-04
08-11
15-18
29-02
29-01
12-15
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์พม่า 2566 - 2567

ทัวร์พม่า

ค้นพบจำนวน 10 ทัวร์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์เอ่งต่อหย่า
รหัสทัวร์ : TTC226671

นำท่านเดินทางสู่พม่า ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตะทาวน์ จากนั้นนำท่านสักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์ไจ๊กะส่าน และสุดท้ายนำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน สักการะพระพุทธรูปอ...

Air Asia แอร์เอเชีย

ระยะเวลา2 วัน 1 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
01-02
06-07
08-09
13-14
14-15
15-16
22-23
29-30
30-01
พ.ค. 66
04-05
05-06
13-14
20-21
27-28
มิ.ย. 66
03-04
04-05
10-11
17-18
24-25
ก.ค. 66
01-02
08-09
15-16
22-23
28-29
29-30
ส.ค. 66
05-06
12-13
13-14
19-20
26-27
ก.ย. 66
02-03
09-10
16-17
23-24
30-01
ต.ค. 66
07-08
13-14
14-15
21-22
22-23
28-29
รหัสทัวร์ : TTC237575

นำท่านเดินทางสู่ประเทศพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีที่พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ สักการะหลวงพ่อหงาทัตจีทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ชมเจดีย์โบตะทาวน์ อฐิษฐานขอพรพระเทพทันใจและเทพกระซิบ ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เดินทางสู่เมืองหงสาวดี เข้าชมพระธาตุตั้งใจกลางเมืองหงสาวดีเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง พาท่านชมพระราชวังบุเรงนอง นมัสการพระพุทธไสยาสน์...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
29-01
พ.ค. 66
12-14
19-21
26-28
มิ.ย. 66
03-05
23-25
30-02
ก.ค. 66
07-09
14-16
21-23
28-30
29-31
30-01
ส.ค. 66
04-06
11-13
12-14
18-20
25-27
ก.ย. 66
01-03
08-10
15-17
22-24
29-01
ต.ค. 66
06-08
13-15
20-22
21-23
27-29
รหัสทัวร์ : TTC237521

นำท่านเดินทางสู่ย่างกุ้งประเทศพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีที่พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ สักการะหลวงพ่อหงาทัตจีทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เดินทางสู่เมืองหงสาวดี ชมพระราชวังบุเรงนอง เข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดีเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ชมเจดี...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
29-01
พ.ค. 66
12-14
19-21
26-28
มิ.ย. 66
03-05
23-25
30-02
ก.ค. 66
07-09
14-16
21-23
28-30
29-31
30-01
ส.ค. 66
04-06
11-13
12-14
18-20
25-27
ก.ย. 66
01-03
08-10
15-17
22-24
29-01
ต.ค. 66
06-08
13-15
20-22
21-23
27-29
รหัสทัวร์ : TTC237464

นำท่านเดินทางสู่ประเทศพม่า พาท่านเดินทางสู่ เมืองพะโค หรือ หงสาวดี พาท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น พาท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินแขวน พาท่านไปถ่ายรูปที่ พระราชวังบุเรงนอง พาท่านไปนมัสการ พระนอนยิ้มหวาน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นำท่านไปยัง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นำท่านไปยัง พระนอนตาหวาน วัดพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี พาท่านช็อปปิ้งชิวๆที่ ตลาดโบโจ๊กอองซาน ตล...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
21-23
28-30
พ.ค. 66
05-07
26-28
รหัสทัวร์ : TTC182352

นำทุกท่านเที่ยวพม่า เดินทางสู่เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น นมัสการเจดีย์ชเว มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการเจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี สักการะเทพกระซิบ นำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมความสวย...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 66
31-02
เม.ย. 66
01-03
06-08
07-09
08-10
13-15
14-16
21-23
28-30
29-01
พ.ค. 66
12-14
19-21
26-28
รหัสทัวร์ : TTC237231

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มินกุน สักการะวัดกุโสดอร์ เที่ยวชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง เยือนภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ เที่ยวชมทะเลสาบต่าวตะหมั่น ชมสะพานไม้อูเป่ง สักการะวัดมหากันดายงค์ ชมเจดีย์มิงกุน ชมระฆังมิงกุน ชมเจดีย์ชินพิวมิน สักการะพระมหามัยมุนี

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 66
31-02
เม.ย. 66
06-08
07-09
รหัสทัวร์ : TTC237466

นำท่านอิ่มอกอิ่มใจสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมสถานที่ชื่อดังประเทศพม่า เดินทางสู่หงสาวดี ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวที่เคารพนับถือของชาวพม่า เดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน ชมเจดีย์ไจ้ทีโย ชมพระราชวังบุเรงนอง ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เยือนเจดีย์โบตะทาวน์สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุ สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า สักการะเ...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
13-15
21-23
29-01
พ.ค. 66
04-06
05-07
12-14
19-21
26-28
มิ.ย. 66
02-04
03-05
09-11
16-18
23-25
30-02
ก.ค. 66
07-09
14-16
21-23
28-30
30-01
ส.ค. 66
04-06
11-13
12-14
18-20
25-27
ก.ย. 66
08-10
15-17
22-24
29-01
ต.ค. 66
06-08
13-15
20-22
21-23
27-29
รหัสทัวร์ : TTC237559

พาท่านออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศประพม่า ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมโชว์หุ่นกระบอก นมัสการพระมหามัยมุนีอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1ใน5 แห่งของพม่า ชมความสวยงามอลังการของวัดกุโสดอ วัดกุบยางกี วัดมนุหา นมัสการเจดีย์สัพพัญญูซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี ชมพระเจดีย์ชเวสิกองเจดีย์สีทอ...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
02-05
22-25
ก.ค. 66
06-09
20-23
28-31
29-01
ส.ค. 66
11-14
12-15
25-28
ก.ย. 66
01-04
15-18
29-02
ต.ค. 66
06-09
12-15
13-16
20-23
รหัสทัวร์ : TTC237525

นำท่านเดินทางสู่ มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า นำท่านไปนมัสการ เจดีย์ชเวสิกอง 1ใน5 มหาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า นำท่านชม วัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ นำท่านนมัสการ วิหารสัพพัญญู จากนั้นชม วิหารธรรมยันจี จากนั้นพาไปยัง เจดีย์ติโลมินโล พาท่านไปชมวิวและรับบรรยากาศชิวๆที่ จุดชมวิวเมืองพุกาม พาท่านเข้าชม พระราชวังมัณฑะเลย์ นำท่าน พระราชวังไ...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 66
31-03
เม.ย. 66
01-04
06-09
08-11
13-16
15-18
รหัสทัวร์ : TTC160893

ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา เที่ยววัดกุบยางกี ชมวัดติโลมินโล นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี พระราชวังมัณฑะเลย์ ไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชม วัดกุโสดอ นมัสการพระมหามัยมุนี สะพานไม้อูเบ็ง จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศพม่า

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
01-04
08-11
15-18
29-02
ก.ค. 66
29-01
ส.ค. 66
12-15
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์พม่า 2566 - 2567

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า โปรโมชั่นเที่ยวพม่า ตลอดปี 2566 - 2567 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์พม่า และ เที่ยวพม่า คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าอีกหนึ่งดินแดนพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่ ที่ร้อยรัดศรัทธาและวิถีแห่งพุทธศาสนา สะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรม วิถีความเป็นอยู่ และ วัฒนธรรมอันโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ ของ เมืองพม่า ดินแดนแห่งหมื่นเจดีย์ รวมถึงธรรมชาติอันงดงาม ได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มันดาเล สิเรียม เป็นต้น สามารถเลือกเดินทางได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปพม่า หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศพม่า ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat