• วันพ่อแห่งชาติ
ทัวร์วันพ่อแห่งชาติ

ค้นหา

Close


฿30,000 ฿270,000

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่เก้าแห่งราชวงศ์จักรี มีพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง และมีพระจริยวัตรเปี่ยมด้วยคุณธรรมทุกประการ พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ทรงมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านจากระบอบทหารเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน แม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ก็ได้พระราชทานแนวทางดำรงชีพแบบ เศรษฐกิจพอเพียง และ ทฤษฎีใหม่ ให้ราษฎรได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบอาชีพอยู่กินตามอัตภาพซึ่งราษฎรได้ยึดถือปฏิบัติเป็นผลดีอยู่ในปัจจุบัน

ปฏิทินวันหยุดเทศกาล วันพ่อแห่งชาติ 03 - 07 ธันวาคม 2561

ทัวร์วันพ่อแห่งชาติ เส้นทางยอดนิยม

ทัวร์เวียดนามพ่อแห่งชาติ
ทัวร์สิงคโปร์พ่อแห่งชาติ
ทัวร์มาเลเซียพ่อแห่งชาติ
ทัวร์อินเดียพ่อแห่งชาติ
ทัวร์ไต้หวันพ่อแห่งชาติ
ทัวร์มาเก๊าพ่อแห่งชาติ
ทัวร์พม่าพ่อแห่งชาติ
ทัวร์เอเชียพ่อแห่งชาติ
ทัวร์ฮ่องกงพ่อแห่งชาติ
ทัวร์นิวซีแลนด์พ่อแห่งชาติ
ทัวร์จีนพ่อแห่งชาติ
ทัวร์เกาหลีพ่อแห่งชาติ
ทัวร์ยุโรปพ่อแห่งชาติ

ยังไม่มีรายการในขณะนี้ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center (662) 171-9999.

ไม่มีรายการที่ตรงกับการค้นหาของท่าน ท่านสามารถค้นหาใหม่อีกครั้ง หรือลองดูรายการที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

ท่านดูทัวร์วันพ่อแห่งชาติครบแล้ว
หากต้องการกลับไปด้านบน คลิกที่นี่