• visa รับทำวีซ่า บริการยื่นวีซ่า

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ บริการ ข้อมูลการขอวีซ่า ยื่นวีซ่า และ บริการขอวีซ่า และรับยื่นวีซ่าแทน สำหรับประเทศที่อนุญาตให้ยื่นวีซ่าแทน ในราคาประหยัด สำหรับท่านผู้สนใจ องค์กร หน่วยงาน ต่าง ๆ ศึกษารายละเอียดและเตรียมเอกสารของท่านให้พร้อม เพื่อการยื่นวีซ่าที่ถูกต้องและรวดเร็ว แบบฟอร์มติดต่อเรื่องวีซ่า หรือ โทร.02-171-9999

กลุ่มประเทศที่ผู้เดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า

สำหรับบางประเทศนั้น ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น


กลุ่มประเทศแชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

Schengen Visa นั้นใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น


การทำ Schengen Visa จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียง Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen สำหรับ Schengen Visa นั้น ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่ จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรกที่ผู้เดินทาง เดินทางไปถึงยุโรป (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก Schengen Visa ให้คือ ประเทศ อิตาลี)


ประเทศยุโรป ที่สามารถใช้ Schengen Visa


สหรัฐอเมริกา

ฝรั่งเศส

ฟินแลนด์

อิตาลี

ออสเตรีย

เยอรมนี

สเปน

กรีซ

เนเธอร์แลนด์

สวีเดน

นอร์เวย์

เดนมาร์ก

ตุรกี

ข้อมูลรายละเอียดวีซ่า

โหลดแอปกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์
แอปท่องเที่ยวดีดี
จองตั๋ว ทัวร์ โรงแรม ครบครันทั่วโลก