ทัวร์ลาว แพคเกจทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว

ThaitravelCenter.com นำเสนอ ทัวร์ลาว บริการคุณภาพ ให้ท่านได้ เที่ยวลาว อาทิ เวียงจันท์ หลวงพระบาง หรือ เมืองลาว อื่น ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ นำเที่ยวและจัดสรร ทัวร์ลาว ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศลาว ในราคาและบริการคุณภาพ

บริษัททัวร์ >> ทัวร์ต่างประเทศ >> ทัวร์ลาว  
แสดง 9 รายการ จาก 9 รายการ
ทัวร์ลาว จำปาสัก วัดภู น้ำตกคอนพะเพ็ง ไร่ชา 5 วัน 4 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ
ประเทศ : ลาว    ระยะเวลา : 5 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 6,900  บาท
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
เที่ยวลาว ชมปราสาทหินวัดภู ตื่นตาตื่นใจกับ"ไนแองการ่าแห่งเอเชีย" สัมผัส "น้ำตกตาดฟาน" "น้ำตกตาดผาส่วม" ชม"ไร่ชา กาแฟ" ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี
กำหนดการ เที่ยวลาว :
เม.ย. 57 30เม.ย.-4พ.ค.

ทัวร์ลาว เที่ยวลาวใต้ จำปาสัก ปากเซ 5 วัน 4 คืน โดยรถปรับอากาศ
ประเทศ : เอเชีย    ระยะเวลา : 5 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 7,500  บาท
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว นำท่านเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก นำท่านนั่งเรือ เพื่อชมน้ำตกหลี่ผี น้ำตกที่มีสายน้ำที่เชี่ยวและสวยงาม น้ำตกคอนพะเพ็ง ที่ได้ชื่อว่าเป็น น้ำตกไนแองการ่าแห่งเอเซีย ที่มีความสวยงาม ชมปราสาทวัดพู ปราสาทหินแบบขอมที่งดงามที่สุดของลาว มรดกโลกของลาว ชมความน่ารักของน้ำตกตาดผาส้วม น้ำตกตาดเยือน ช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดดาวเรือง ด่านช่องเม็ก และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นที่ระลึก
กำหนดการ เที่ยวลาว :
เม.ย. 57

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว ปากเซ วัดพู หลี่ผี คอนพะเพ็ง 5 วัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ
ประเทศ : ลาว    ระยะเวลา : 5 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 7,900  บาท
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว ชมปราสาทหินวัดภู ชมแท่นบูชายันต์มนุษย์ นั่งเรือหางยาวไปยังที่ตั้งของ "น้ำตกลี่ผี" ชม " ซากหัวรถจักรไอน้ำ และ สะพานรถไฟ " ชมความงาม ของ " น้ำตกคอนพะเพ็ง " ชม " น้ำตกตาดฟาน " ชมทัศนียภาพยอดเขาที่ซับซ้อนของ " อุทยานแห่ง ชาติดงหัวสาว " ชม อุทยาน "น้ำตกผาส้วม เมืองบาเจียง"
กำหนดการ เที่ยวลาว :
พ.ค. 57 9-13
ก.ค. 57 10-14

ทัวร์ลาว เที่ยวลาวใต้ ปากเซ คอนพะเพ็ง 5 วัน 4 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ
ประเทศ : ลาว    ระยะเวลา : 5 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 7,900  บาท
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว เที่ยวลาวใต้ ชมความเป็นอยู่ของชาวเมืองปากเซ ชมปราสาทหินวัดภู น้ำตกลี่ผี ชม "ซากหัวรถจักรไอน้ำ และ สะพานรถไฟ" ชมความงามของ " น้ำตกคอนพะเพ็ง " ชม " น้ำตกตาดฟาน " ชม อุทยาน " น้ำตกผาส้วม เมืองบาเจียง " ชมหมู่บ้านชนเผ่ของเมืองบาเจียง
กำหนดการ เที่ยวลาว :
พ.ค. 57 9-13
ก.ค. 57 10-14

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียน เวียงจันทร์ 6 วัน โดยรถตู้ปรับอากาศ
ประเทศ : ลาว    ระยะเวลา : 6 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 10,500  บาท
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว เที่ยวหลงพระบาง เมืองมรดกโลก ข้ามสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ชมวัดเชียงทอง วัดวิชุนราช พระราชวังเเก่า พิพิธภัณฑ์ ตลาดมืด ตักบาตรข้าวเหนียม พระธาตุพูสี ถ้ำติ่ง นมัสการพระพุทธรูปภายในถ้ำ ชมน้ำตกตาดกวางสี เที่ยวเมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว ถ้ำจัง นคาเวียงจันทร์ หอพระแก้ว ประตูชัย พระธาตุหลวง วัดศรีเมือง ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี
กำหนดการ เที่ยวลาว :
เม.ย. 57

ทัวร์ลาวเหนือ หนองคาย หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 6 วัน 5 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ
ประเทศ : ลาว    ระยะเวลา : 6 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 10,900  บาท
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว เยือนเมืองหลวงพระบาง ชมตลาดมืด หรือ ถนนข้าวเหนียว ชมถ้ำติ่ง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ บ้านซ่างไห ชม พระราชวังหลวง ชมวัดวิชุนราช ชมวัดเชียงทอง สักการะพระธาตุพูสี ร่วมทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง แวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ของเมืองหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตก"ตาดกวางสี" ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว
กำหนดการ เที่ยวลาว :
พ.ค. 57 9-14
ก.ค. 57 10-15
ส.ค. 57 8-13

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ
ประเทศ : ลาว    ระยะเวลา : 6 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 10,900  บาท
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว เที่ยวชมเสน่ห์เมืองมรดกโลกลาวเหนือ หลวงพระบาง หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง พิพิธภัณฑ์หอแก้ว ประตูชัย พระราชวังหลวง วัดเชียงทอง ถ้ำติ่ง บ้านสร้างไห ตลาดมืด น้ำตกตาดกวงสี จองวันนี้ที่ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
กำหนดการ เที่ยวลาว :
พ.ค. 57 9-14
ก.ค. 57 10-15

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน สายการบินลาว แอร์ไลน์
ประเทศ : ลาว    ระยะเวลา : 4 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 20,900  บาท
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้าโขงชมถ้าติ่ง ชมน้าตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว สัมผัสเมืองวังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว และอื่นๆ อีกมากมาย เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย
กำหนดการ เที่ยวลาว :
พ.ค. 57 2-5 , 9-12
มิ.ย. 57 19-22
ก.ค. 57 11-14

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เมืองวังเวียง นครเวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน สายการบินลาว แอร์ไลน์
ประเทศ : ลาว    ระยะเวลา : 4 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 20,900  บาท
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของอินโดจีน ทริปเดียวเที่ยวครบ 3 เมือง ชมพระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต สักการะพระธาตุพูสี ชมตลาดค่ำในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี น้ำตกตาดกวงสี เที่ยวเมืองวังเวียง มีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ประตูชัย ช้อปปิ้งที่ ตลาดเช้า ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของนครหลวงเวียงจันทน์
กำหนดการ เที่ยวลาว :
พ.ค. 57 1-4 , 10-13
ก.ค. 57 10-13
ส.ค. 57 9-12ทัวร์ต่างประเทศแยกตามชื่อประเทศ  ทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ เที่ยวต่างประเทศหลากหลายเส้นทาง เลือกประเทศที่คุณต้องการ
รับจัดทัวร์ลาวกรุ๊ปทัวร์ คุณภาพ ท่องเที่ยว ดูงาน ลาว ตามงบประมาณที่พอใจ
โทร     :  02-3088383
แฟกซ์  : 02-3088355


ต้องการจัดทัวร์ลาวคลิกเลย บริการจัดทัวร์ ดูผลงาน จัดทัวร์
ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม

10 เหตุผล ดีดี
ที่ใครๆ ก็จองทัวร์
กับ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
 • บริการหลากหลายเส้นทางทัวร์ ทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ
 • ทัวร์คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับราคา มีให้เลือกหลายระดับความต้องการ ตามงบของลูกค้า
 • มีที่นั่งแน่นอน หากจองแต่เนิ่นๆ
 • ราคาทัวร์ รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมเงื่อนไขอย่างชัดเจน
 • ศูนย์บริการลูกค้ารองรับบริการจองทัวร์ต่างประเทศ กว่า 30 คู่สายพร้อมกัน
 • เปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์
 • สามารถเลือกจัดทัวร์แบบกลุ่มส่วนตัวได้ในความต้องการเฉพาะกับทีมงานด้านท่องเที่ยวมืออาชีพ
 • มีการตรวจสอบผลความพึงพอใจหลังการขาย ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • รางวัลเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกระทรวงพาณิชย์ Trustmark การันตี
 • รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • บริษัททัวร์แห่งแรกในไทยที่ได้รับ Trustmark ตั้งแต่ปี 2551 รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

  ข้อมูลเตรียมตัว
  เที่ยวลาว
   
  Thailand Travel Homepage for Non-Thai Passport

  ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอบริการนำเที่ยวลาว และจัดกรุ๊ปทัวร์ลาว แบบ SML ทัวร์ลาว สำหรับกรุ๊ปขนาดใหญ่ กลาง และ เล็ก
  ทัวร์ลาวราคาถูก อย่างครบวงจร ทัวร์ลาวคุณภาพ จากทีมงานจัดทัวร์มืออาชีพ