ทัวร์ลาว แพคเกจทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว

ThaitravelCenter.com นำเสนอ ทัวร์ลาว บริการคุณภาพ ให้ท่านได้ เที่ยวลาว อาทิ เวียงจันท์ หลวงพระบาง หรือ เมืองลาว อื่น ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ นำเที่ยวและจัดสรร ทัวร์ลาว ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศลาว ในราคาและบริการคุณภาพ

บริษัททัวร์ >> ทัวร์ต่างประเทศ >> ทัวร์ลาว  
แสดง 7 รายการ จาก 7 รายการ
ทัวร์ลาว ปากเซ วัดพู หลี่ผี คอนพะเพ็ง ตาดฟาน ปากซองไร่ชา ตาดผาส้วม 5 วัน 4 คืน โดยรถปรับอากาศ
ประเทศ : ลาว    ระยะเวลา : 5 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 7,900  บาท
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว เที่ยวชมปราสาทหินวัดภู ชม "ซากหัวรถจักรไอน้ำ และ สะพานรถไฟ" เที่ยวน้ำตกคอนพะเพ็ง ชม "ต้นไม้มณีโคตร" ชม"น้ำตกตาดฟาน" ชม อุทยาน "น้ำตกผาส้วม เมืองบาเจียง" ชมหมู่บ้านชนเผ่า
กำหนดการ เที่ยวลาว :
ส.ค. 57 9-13
ก.ย. 57 25-29
ต.ค. 57 22-26

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียน เวียงจันทร์ 6 วัน5คืน โดยรถปรับอากาศ
ประเทศ : ลาว    ระยะเวลา : 6 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 10,000  บาท
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว เที่ยวหลงพระบาง เมืองมรดกโลก ข้ามสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แวะพูคูนเพียงฟ้า ซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆที่ตลาดมืด ชมความงดงามของน้ำตกตาดกวงสี ล่องแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ชมวัดเชียงทอง ชมวิหารพระม่าน ชมพระราชวังหลวง ชมหอพระบาง นมัสการพระธาตุพสู ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว เที่ยวตลาดเช้า สักการะ พระธาตุหลวง ชมวัดศรีเมือง ชมหอพระแก้ว
กำหนดการ เที่ยวลาว :
ส.ค. 57 8-13 , 22-27
ก.ย. 57 5-10 , 19-24
ต.ค. 57 10-15 , 22-27
พ.ย. 57 7-12 , 21-26
ธ.ค. 57 4-9 , 12-17

ทัวร์ลาวเหนือ หนองคาย หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 6 วัน 5 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ
ประเทศ : ลาว    ระยะเวลา : 6 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 10,900  บาท
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว เยือนเมืองหลวงพระบาง ชมตลาดมืด หรือ ถนนข้าวเหนียว ชมถ้ำติ่ง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ บ้านซ่างไห ชม พระราชวังหลวง ชมวัดวิชุนราช ชมวัดเชียงทอง สักการะพระธาตุพูสี ร่วมทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง แวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ของเมืองหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตก"ตาดกวางสี" ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว
กำหนดการ เที่ยวลาว :
ส.ค. 57 8-13
ก.ย. 57 24-29
ต.ค. 57 22-27

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว มรดกโลกหลวงพระบาง 3วัน 2คืน สายการบินลาวแอร์ไลน์
ประเทศ : ลาว    ระยะเวลา : 3 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 14,900  บาท
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว สัมผัสบ้านใกล้เรือนเคียง มรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า อดีตราชอาณาจักรล้านช้างที่ยิ่งใหญ่ มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก มาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสาย ชมวัดใหม่สุวันนะพูมาราม ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อ ที่บ้านผานม และอื่นๆ อีกมากมาย
กำหนดการ เที่ยวลาว :
ส.ค. 57 1-3 , 9-11 , 10-12 , 15-17 , 22-24 , 29-31

ทัวร์ลาว เที่ยวเวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน 3คืน สายการบินลาวแอร์ไลน์
ประเทศ : ลาว    ระยะเวลา : 4 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 17,900  บาท
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิ ดเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี ล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำ ติ่ง ชมน้ำ ตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว สัมผัสเมืองวังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
กำหนดการ เที่ยวลาว :
ส.ค. 57 21-24
ก.ย. 57 11-14

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน สายการบินลาวแอร์ไลน์
ประเทศ : ลาว    ระยะเวลา : 4 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 18,900  บาท
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว สัมผัสบ้านใกล้เรือนเคียง มรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ชมวัดใหม่สุวันนะพูมาราม ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำ โขงชมถ้ำ ติ่ง ชมน้ำ ตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อ ที่บ้านผานม เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว สัมผัสเมืองวังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
กำหนดการ เที่ยวลาว :
ส.ค. 57 9-12
ก.ย. 57 25-28

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เมืองวังเวียง นครเวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน สายการบินลาว แอร์ไลน์
ประเทศ : ลาว    ระยะเวลา : 4 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 20,900  บาท
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของอินโดจีน ทริปเดียวเที่ยวครบ 3 เมือง ชมพระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต สักการะพระธาตุพูสี ชมตลาดค่ำในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี น้ำตกตาดกวงสี เที่ยวเมืองวังเวียง มีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ประตูชัย ช้อปปิ้งที่ ตลาดเช้า ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของนครหลวงเวียงจันทน์
กำหนดการ เที่ยวลาว :
ส.ค. 57 9-12รับจัดทัวร์ลาวกรุ๊ปทัวร์ คุณภาพ ท่องเที่ยว ดูงาน ลาว ตามงบประมาณที่พอใจ
โทร     :  02-3088383
แฟกซ์  : 02-3088355


ต้องการจัดทัวร์ลาวคลิกเลย บริการจัดทัวร์ ดูผลงาน จัดทัวร์
ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม

10 เหตุผล ดีดี
ที่ใครๆ ก็จองทัวร์
กับ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
 • บริการหลากหลายเส้นทางทัวร์ ทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ
 • ทัวร์คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับราคา มีให้เลือกหลายระดับความต้องการ ตามงบของลูกค้า
 • มีที่นั่งแน่นอน หากจองแต่เนิ่นๆ
 • ราคาทัวร์ รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมเงื่อนไขอย่างชัดเจน
 • ศูนย์บริการลูกค้ารองรับบริการจองทัวร์ต่างประเทศ กว่า 30 คู่สายพร้อมกัน
 • เปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์
 • สามารถเลือกจัดทัวร์แบบกลุ่มส่วนตัวได้ในความต้องการเฉพาะกับทีมงานด้านท่องเที่ยวมืออาชีพ
 • มีการตรวจสอบผลความพึงพอใจหลังการขาย ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • รางวัลเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกระทรวงพาณิชย์ Trustmark การันตี
 • รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • บริษัททัวร์แห่งแรกในไทยที่ได้รับ Trustmark ตั้งแต่ปี 2551 รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

  ข้อมูลเตรียมตัว
  เที่ยวลาว
   
  Thailand Travel Homepage for Non-Thai Passport

  ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอบริการนำเที่ยวลาว และจัดกรุ๊ปทัวร์ลาว แบบ SML ทัวร์ลาว สำหรับกรุ๊ปขนาดใหญ่ กลาง และ เล็ก
  ทัวร์ลาวราคาถูก อย่างครบวงจร ทัวร์ลาวคุณภาพ จากทีมงานจัดทัวร์มืออาชีพ