• ทัวร์ลาว เยือนเวียงจันทน์ วังเวียง เที่ยวประเทศลาว
  • ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เที่ยวลาว
ทัวร์ลาว

ThaitravelCenter.com นำเสนอ ทัวร์ลาว บริการคุณภาพ ให้ท่านได้ เที่ยวลาว อาทิ เวียงจันท์ หลวงพระบาง หรือ เมืองลาว อื่น ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ นำเที่ยวและจัดสรร ทัวร์ลาว ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศลาว ในราคาและบริการคุณภาพ

โปรแกรมทัวร์ลาวแนะนำ

แสดง 8 ทัวร์ลาว จาก 10 ทัวร์ เรียงจาก ทัวร์แนะนำ

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,888
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160067
ทัวร์ลาว ชมถ้ำปูคำ ถ้ำจัง อนุสาวรีย์ประตูชัย หอพระแก้ว เลือกซื้อของพื้นเมืองของลาวที่ Night Market ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกที่ ตลาดเช้า สินค้าปลอดภาษี (Duty Free) นมัสการ วัดเจ้าแม่ศรีเมือง สักการะวัดพระธาตุหลวง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6015-17 ก.ค.
ส.ค. 6019-21 ส.ค.
ก.ย. 6015-17 ก.ย.
ต.ค. 6027-29 ต.ค.
พ.ย. 6010-12 พ.ย.
ธ.ค. 6008-10 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160241
ทัวร์ลาว เดินทางสู่หลวงพระบาง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ชมวัดเชียงทอง วัดใหม่ พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) ช็อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม ชมน้ำตกตาดกวงชี เดินเที่ยวชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6028-30 ก.ค.
ส.ค. 6012-14 ส.ค.
ก.ย. 6001-03 ก.ย., 21-23 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 11,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160318
ทัวร์ลาวร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และ ถ้ำติ่ง วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6015-17 ก.ค., 29-31 ก.ค.
ส.ค. 6005-07 ส.ค., 19-21 ส.ค.
ก.ย. 6002-04 ก.ย., 09-11 ก.ย., 16-18 ก.ย., 23-25 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,900
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160377
ทัวร์ลาว เที่ยวลาวใต้ มหัศจรรย์...แม่น้ำโขง ปราสามหินวัดภู น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง น้ำตกหลีผี ชมความงามของ ไนแองกลาร่าแห่งเอเชีย น้ำตกตาดอีตู้ แวะชิมและเลือกซื้อ ชา กาแฟ ที่มีรสชาติอันล้ำเลิศได้ที่ ไร่ชากาแฟ ช้อปปิ้ง สินค้าราคาถูกที่ ร้านค้าปลอดภาษี

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6008-12 ก.ค., 12-16 ก.ค., 28 ก.ค.-01 ส.ค.
ก.ย. 6001-05 ก.ย., 22-26 ก.ย.
ธ.ค. 6001-05 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160379
ทัวร์ลาว ชมพระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) นมัสการหอพระบาง เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) ถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือตลาดมืด ร่วม ทำบุญ ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ชมวัดเชียงทอง วัดวิชุนราช ช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม ชมหอพระแก้ว สักการะวัดพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6028-30 ก.ค.
ส.ค. 6012-14 ส.ค.
ก.ย. 6001-03 ก.ย., 22-24 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160411
ทัวร์ลาว เที่ยวลาวใต้ มหัศจรรย์...แม่น้ำโขง ปราสามหินวัดภู น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง น้ำตกหลีผี ชมความงามของ ไนแองกลาร่าแห่งเอเชีย น้ำตกตาดอีตู้ แวะชิมและเลือกซื้อ ชา กาแฟ ที่มีรสชาติอันล้ำเลิศได้ที่ ไร่ชากาแฟ ช้อปปิ้ง สินค้าราคาถูกที่ ร้านค้าปลอดภาษี

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6007-09 ก.ค., 21-23 ก.ค.
ส.ค. 6011-13 ส.ค., 11-13 ส.ค., 18-20 ส.ค.
ก.ย. 6015-17 ก.ย.
ต.ค. 6021-23 ต.ค., 21-23 ต.ค.
พ.ย. 6010-12 พ.ย.
ธ.ค. 6003-05 ธ.ค., 03-05 ธ.ค., 09-11 ธ.ค., 09-11 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2560-01 ม.ค. 2561
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดพิเศษ เที่ยวไกลทั่วโลก
300บาท
฿ 12,900
฿ 12,600
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160439
ทัวร์ลาว ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบาง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ขอพรพระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street หรือถนนโรตี เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6005-07 ส.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดพิเศษ เที่ยวไกลทั่วโลก
300บาท
฿ 13,900
฿ 13,600
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160599
ทัวร์ลาว ชมเมืองหลวงใหม่ เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง นมัสการ วัดพระธาตุหมากโม สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว ชมน้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6014-16 ก.ค., 15-17 ก.ค., 21-23 ก.ค., 28-30 ก.ค., 29-31 ก.ค.
ส.ค. 6004-06 ส.ค., 05-07 ส.ค., 11-13 ส.ค., 12-14 ส.ค., 18-20 ส.ค., 19-21 ส.ค., 25-27 ส.ค., 26-28 ส.ค.
ก.ย. 6001-03 ก.ย., 02-04 ก.ย., 08-10 ก.ย., 09-11 ก.ย., 15-17 ก.ย., 16-18 ก.ย., 22-24 ก.ย., 29 ก.ย.-01 ต.ค., 30 ก.ย.-02 ต.ค.
ต.ค. 6007-09 ต.ค., 14-16 ต.ค., 20-22 ต.ค., 21-23 ต.ค., 27-29 ต.ค., 28-30 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย