• ข่าวสาร

ทันทุกข่าวสาร ท่องเที่ยว ข่าวสารสายการบิน และ ข่าวสารบริษัท เราคือบริษัททัวร์คุณภาพ ที่ให้บริการท่องเที่ยวครบวงจร บริการท่องเที่ยวและวางแผนการเดินทางในทุกเส้นทาง จากทุกสายการบิน ทั่วโลก ที่คุณสามารถไว้วางใจ รวบรวม เกาะติดทุกข่าวสารวงการท่องเที่ยวและสายการบิน ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ รวมถึง Corperate Social Responsibility ของบริษัทฯ ของเรา

ผลงานจัดทัวร์คุณภาพ บางส่วน จากลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจไทยทราเวลเซ็นเตอร์

รับจัดทัวร์ บริการ จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์

ไทย

12 - 15 ตุลาคม 2560

ขอขอบคุณคณะคุณลูกค้า คณะคุณบุญฉลองและเพื่อนๆ ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทเรานำท่องเที่ยวพัทยา ในครั้งนี้ครับ

อ่านต่อ
รับจัดทัวร์ บริการ จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์

สิงคโปร์

9 - 11 ตุลาคม 2560

ขอขอบคุณ คณะคุณกิติยา ที่ไว้วางใจชเรานำท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของสิงคโปร์อันมีชื่อเสียง เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมาย ที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ และเกาะเซ็นโตซ่า ลิ่มรสข้าวมันไก่ ที่มีชื่อเสียง

อ่านต่อ
รับจัดทัวร์ บริการ จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์

เวียดนาม

6 - 8 ตุลาคม 2560

ขอขอบคุณคุณลูกค้าจาก บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทเราอีกครั้ง สำหรับการอบรมสัมมนางานพร้อมท่องเที่ยว เมืองฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นชมวิวบาน่าฮิลล์ ณ ประเทศเวียดนาม ในครั้งนี้ค่ะ

อ่านต่อ
รับจัดทัวร์ บริการ จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์

ญี่ปุ่น

5 - 9 ตุลาคม 2560

ขอขอบคุณ คณะ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ที่ไว้วางใจเรา นำคณะเดินทางเข้าร่วมประชุมงานของบริษัท ที่ Hilton New Sea Hake Hotel และท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น นำท่านเข้าชมสถานที่สำคัญๆ ของประเทศญี่ปุ่น ช็อปปิ้งย่านเท็นจิน สวมชุดประจำชาติ พร้อมลิ้มรสอาหารชื่อดัง สุดประทับใจ

อ่านต่อ
รับจัดทัวร์ บริการ จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์

เวียดนาม

30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560

ขอขอบคุณท่านลูกค้าคณะบริษัท ชูมิตร1967 จำกัด ที่วางใจเลือกใช้บริการนำเที่ยวของบริษัทเรา สำหรับการท่องเที่ยว ณ ประเทศเวียดนาม ในครั้งนี้ค่ะ

อ่านต่อ
รับจัดทัวร์ บริการ จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์

ญี่ปุ่น

26 - 28 กันยายน 2560

ขอขอบคุณคณะท่านลูกค้าจาก บริษัท ธารธนา จำกัด ที่วางใจเลือกใช้บริการของบริษัทเราอีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้คณะได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่น ขอบคุณค่ะ

อ่านต่อ