• ข่าวสาร

ทันทุกข่าวสาร ท่องเที่ยว ข่าวสารสายการบิน และ ข่าวสารบริษัท เราคือบริษัททัวร์คุณภาพ ที่ให้บริการท่องเที่ยวครบวงจร บริการท่องเที่ยวและวางแผนการเดินทางในทุกเส้นทาง จากทุกสายการบิน ทั่วโลก ที่คุณสามารถไว้วางใจ รวบรวม เกาะติดทุกข่าวสารวงการท่องเที่ยวและสายการบิน ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ รวมถึง Corperate Social Responsibility ของบริษัทฯ ของเรา

ผลงานจัดทัวร์คุณภาพ บางส่วน จากลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจไทยทราเวลเซ็นเตอร์

รับจัดทัวร์ บริการ จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์

เวียดนาม

28 - 30 กันยายน 2561

ขอขอบคุณคณะ คณะคุณอรวรรณ และครอบครัวที่ไว้วางเรานำท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม เว้ ดาดัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นชมวิวยอดเขาบานาฮิล เก็บภาพประทับใจกับสะพานมังกร เมืองดานัง

อ่านต่อ
รับจัดทัวร์ บริการ จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์

ไทย

1 - 2 กันยายน 2561

ขอขอบคุณคณะบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่มอบความไว้วางใจให้บริษัทเราอีกครั้ง สำหรับการจัดกิจกรรมสัมพันธ์เชิงสันทนาการสำหรับ CAT และลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 ภายใต้ Concept "Go Green Grow Green" ในครั้งนี้ค่ะ

อ่านต่อ
รับจัดทัวร์ บริการ จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์

สวีเดน - เบลเยียม - เนเธอแลนด์ - เยอรมัน

26 สิงหาคม - 4 กันยายน 2561

ขอขอบคุณคณะคุณลูกค้า คณะสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิติศาสตร์) ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทเรานำศึกษาดูงานที่ศาลโลก กรุงเฮก ในครั้งนี้ครับ

อ่านต่อ
รับจัดทัวร์ บริการ จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์

ไทย

26 - 28 สิงหาคม 2561

ขอขอบคุณลูกค้าคณะบริษัท ฉี ลี่ อินดัสตรี จำกัด ที่มอบความไว้วางใจบริษัทเรา นำคณะท่านท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ชมการแสดง Tiffany Show เข้าชม Art in paradise เขาชีจรรย์ วัดญาณสังวราราม และเที่ยวตลาดน้ำ 4 ภาค ล่องเรือชมตลาด พร้อมความประทับใจในครั้งนี้ค่ะ

อ่านต่อ
รับจัดทัวร์ บริการ จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์

ฮ่องกง

31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2561

ขอขอบคุณคณะคุณลูกค้า คณะบริษัท ก๊อดเดสบิวตี้ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทเรานำท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง ในครั้งนี้ครับ

อ่านต่อ