Thai Travel Center
Thai Travel Center

ทัวร์มาเก๊า

พบ 2 รายการทัวร์
ทัวร์มาเก๊า ชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  ชมโชว์ MANGROVE GROOVE สักการะเทพเจ้าแชกง ที่วัดแชกงหมิว
รหัสทัวร์ : TTC205767
นำท่านมาชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ท่านชม The Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ นำท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ เดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี และช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
Air Asia แอร์เอเชีย

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศมาเก๊า

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64
ต.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
13-15
23-25
06-08
12-14
20-22
26-28
05-07
07-09
10-12
31-02
01-03
02-04
10-12
30-01
31-02
06-08
20-22
11-13
13-15
18-20
23-25
16-18
30-02
13-15
29-31
30-01
รหัสทัวร์ : TTC205763
นำท่านชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602 1640 จากนั้นนำท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ...นำท่านชมThe Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ จากนั้นนำทุกท่านไปยังสวนดอกไม้ฮอลแลนด์ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับบบรยากาศสวนสวย ตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิด เก็บภาพประทับใจกับมุมสวยๆ นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศมาเก๊า

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ส.ค. 64
ก.ย. 64
ต.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
10-13
13-16
23-26
05-08
13-16
19-22
27-30
05-08
07-10
10-13
31-03
01-04
02-05
09-12
29-01
05-08
11-14
20-23
14-17
05-08
07-10
10-13
28-31
29-01
31-03
close-dlapp
none
googleplayappstore

ทัวร์มาเก๊า

ค้นพบจำนวน 2 ทัวร์

ทัวร์มาเก๊า ชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  ชมโชว์ MANGROVE GROOVE สักการะเทพเจ้าแชกง ที่วัดแชกงหมิว
รหัสทัวร์ : TTC205767

นำท่านมาชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ท่านชม The Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ นำท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่...

Air Asia แอร์เอเชีย

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศมาเก๊า

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
13-15
23-25
พ.ย. 63
06-08
12-14
20-22
26-28
ธ.ค. 63
05-07
07-09
10-12
31-02
ม.ค. 64
01-03
02-04
ส.ค. 64
10-12
30-01
31-02
ก.ย. 64
06-08
20-22
ต.ค. 64
11-13
13-15
18-20
23-25
พ.ย. 64
16-18
30-02
ธ.ค. 64
13-15
29-31
30-01
รหัสทัวร์ : TTC205763

นำท่านชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602 1640 จากนั้นนำท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ...นำท่านชมThe Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่า...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศมาเก๊า

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
10-13
13-16
23-26
พ.ย. 63
05-08
13-16
19-22
27-30
ธ.ค. 63
05-08
07-10
10-13
31-03
ม.ค. 64
01-04
02-05
ส.ค. 64
09-12
29-01
ก.ย. 64
05-08
ต.ค. 64
11-14
20-23
พ.ย. 64
14-17
ธ.ค. 64
05-08
07-10
10-13
28-31
29-01
31-03

ทัวร์มาเก๊า

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์มาเก๊า บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศจีนอันยิ่งใหญ่ ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์มาเก๊า เพื่อความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่มาเก๊า ในราคาและบริการคุณภาพ

ทัวร์มาเก๊าราคาถูก ปี 2563 - 64 เริ่ม 9,555 บ.