ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร โปรแกรมทัวร์คุณภาพหลากหลายประเทศ ให้ท่านได้พักผ่อนในวันสำคัญของท่าน ด้วยการต้อนรับจากทีมงานที่อบอุ่นและเป็นกันเอง กำหนดการเดินทางตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ รับประกันมีที่นั่งแน่นอน เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรรทัวร์คุณภาพ ในความต้องการเฉพาะ ซึ่งท่านสามารถเดินทางได้ทั่วโลก เริ่มตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ลองสอบถามและใช้บริการกันได้นะคะ

Flag Page ทัวร์เชียงใหม่

SELECT tl_id, tl_code, tl_name_th, tl_fname_th, tl_abstract_th, tl_duration_day, tl_duration_night, tl_SPG_id, tl_location_th, tl_airline_code, tl_rating,tl_tags, tl_image_title, MinPrice
  FROM tb_tour_lists tb1
  INNER JOIN (
   SELECT tpr_tl_id,
   MIN(tpr_price_1ATwin_HT) MinPrice,
   MAX(tpr_price_1ATwin_HT) MaxPrice
   FROM tb_tour_prices tb1
   INNER JOIN (
    SELECT tp_tpr_id
    FROM tb_tour_period
    WHERE tp_enable = 'Y'
    AND tp_deleted_at IS NULL
     AND tp_date_of_departure > NOW()
   ) tb2 ON tb1.tpr_id = tb2.tp_tpr_id
   WHERE tpr_enable = 'Y'
   AND tpr_deleted_at IS NULL
   GROUP BY tpr_tl_id
  ) tb2 ON tb1.tl_id = tb2.tpr_tl_id
  WHERE tl_audit_status = 2
  AND tl_publish = 'Y'
  AND tl_deleted_at IS NULL
   AND (
     tl_head_keyword LIKE '%เชียงใหม่%'
     OR
     tl_high_light LIKE '%เชียงใหม่%'
     OR
     tl_name_th LIKE '%เชียงใหม่%'
     OR
     tl_fname_th LIKE '%เชียงใหม่%'
    ) AND ( tb1.tl_location_en LIKE '%Thailand%' ) 
  
  GROUP BY tl_id
  ORDER BY
  
  MinPrice asc LIMIT 0, 20

แสดง 7 ทัวร์เชียงใหม่ จาก 7 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ทัวร์ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,900
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไทย
รหัสทัวร์ : TTC192898
เที่ยวเชียงใหม่ แวะชมวิวที่ จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน สัมผัสอากาศอันหนาวเย็นของ อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ แวะแช่น้ำที่ น้ำตกวชิรธาร มัสการ พระมหาธาตุ ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นเคล้า สายหมอกที่ไร่ชา 2000 ไร่ ชมดอกไม้ พืชผักเมืองหนาว ที่สถานีเกษตรดอยอ่างขาง ไปต่อที่ “ฮิโนกิแลนด์”อาณาจักรไม้หอมฮิโนกิ อธิษฐานขอพร หลวงพ่อทันใจ ที่ พระธาตุดอยสุเทพ เปิดให้จองแล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6219-22 ธ.ค.(เต็ม), 27-30 ธ.ค.(เต็ม), 28-31 ธ.ค.(เต็ม), 29 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563(เต็ม)
ม.ค. 6309-12 ม.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวม่อนแจ่ม ดินแดนแห่งขุนเขา สายหมอก และดอกไม้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,699
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไทย
รหัสทัวร์ : TTC194906
นำท่านสู่ ม่อนแจ่ม ดินแดนแห่งขุนเขา สายหมอก และดอกไม้ ชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พื้นที่ขนาด 3500 ไร่ ที่ได้อนุรักษ์ และรวบรวมพืชพันธ์ไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ นำท่านชมความงามของหินงอกหินย้อยที่ ถ้ำเชียงดาว ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ บางแห่งเป็นซอกเป็นหลืบ เมื่อฉายไฟจะมีประกาย ระยิบระยับ พิเศษ.. รับประทานอาหารแบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของชาวเหนือที่สวยงาม

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6226-29 ธ.ค., 29 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563
ม.ค. 6302-05 ม.ค., 09-12 ม.ค., 16-19 ม.ค., 23-26 ม.ค., 30 ม.ค.-02 ก.พ.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์เหนือ เชียงราย เชียงใหม่ เที่ยวดอย สักการะพระธาตุดอยตุง ถ่ายรูปกับซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 8,299
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไทย
รหัสทัวร์ : TTC194891
มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงราย เดินทางขึ้นสู่ดอยตุง เชิญท่านสักการะพระธาตุดอยตุง ชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง กราบ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน "พระพุทธนวล้านตื้อ" ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง เดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ขึ้นสู่ดอยสุเทพกราบสักการะพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ เดินทางเข้าสู่ เวียงกุมกาม เมืองโบราณนครใต้ภิภพ พิเศษ!! บริการอาหารค่ำแบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของล้านนาที่สวยงาม

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6219-22 ธ.ค., 26-29 ธ.ค., 29 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563
ม.ค. 6302-05 ม.ค., 09-12 ม.ค., 16-19 ม.ค., 23-26 ม.ค., 30 ม.ค.-02 ก.พ.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ ชมอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ แวะชมน้ำตกวชิรธาร
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไทย
รหัสทัวร์ : TTC194910
นำท่านสักการะ วัดพระสิงห์ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพ ให้ท่านได้นมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่นับถือของชาวเชียงใหม่ แวะชม น้ำตกวชิรธาร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืนของถนนคนเดินให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6230 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
เที่ยวหน้าหนาวแม่ฮ่องสอน ชมวิวยามเช้าปางอุ๋ง เที่ยวหมู่บ้านรักไทย น้ำตกหมอกฟ้า
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไทย
รหัสทัวร์ : TTC194916
นำท่านเข้าสู่ วัดน้ำฮู ที่เชื่อกันว่าสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ท่านได้สักการะ พระอุ่นเมืองภายในพระอุโบสถ เที่ยวหมู่บ้านสันติชน ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวจีน ชมชีวิตความเป็นอยู่ ชมบ้านดิน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกต่างๆ ภายในหมู่บ้าน นำท่านขึ้นสู่ ดอยกองมู นมัสการ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมชมทิวทัศน์ของตัวเมือง สัมผัสบรรยากาศของ ถนนคนเดินปาย เมืองเล็กๆที่น่ารักยามค่ำคืน ซึ่งมีร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอิสระ

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6230 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563(เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
เที่ยวเหนือรับลมหนาว ขึ้นดอยสุเทพ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา ณ วัดร่องขุ่น
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,200
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไทย
รหัสทัวร์ : TTC194912
นำท่านไปชม วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1 300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ระหว่างทางให้ท่านชม บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน เดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถที่สวยงาม ฝีมือการออกแบบของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6230 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563(เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่รับลมหนาว เที่ยวดอยอ่างขาง ดอยสุเทพ ชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,500
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไทย
รหัสทัวร์ : TTC194909
เหินฟ้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์หลวง วัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่านได้ สักการะพระเจดีย์หลวง ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงใหม่ ชม วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) อีกหนึ่งวัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ ที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวด้วยอุโมงค์กลางป่าอันร่มรื่น เดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพ ให้ท่านได้นมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่นับถือของชาวเชียงใหม่

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6230 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563(เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์

ค้นหา

Close


฿30,000 ฿390,000

ทัวร์เชียงใหม่ ราคาถูก ล่าสุดปี 2562 จัดทัวร์เชียงใหม่ กับไทยทราเวล

การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

Kanok
โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
Kanok
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
Kanok
ค้นหาง่าย
Kanok
บริการหลังการขาย
โหลดแอปกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์
แอปท่องเที่ยวดีดี
จองตั๋ว ทัวร์ โรงแรม ครบครันทั่วโลก