ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์เชียงราย

พบ 3 รายการทัวร์
ทัวร์ในประเทศ เชียงราย ภูชี้ฟ้า สิงห์ปาร์ค วัดร่องขุ่น ถ้ำขุนน้ำนางนอน พระตำหนักดอยตุง
รหัสทัวร์ : TTC160773
ทัวร์ในประเทศ เชียงราย สัมผัสเมืองสวยในสายลม นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา ชมวัดร่องเสือเต้น เป็นวัดที่สวยงามสร้างสรรค์ผลงานโดย สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย สู่วัดห้วยปลากั้ง ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ผสมผสานจีน ที่สวยงามแปลกตา ชมไฮไลท์โชคธรรมเจดีย์ 9 ชั้น วัดห้วยปลากั้ง ยืนถ่ายรูปกับวิวไร่ชาแบบพาโนรามา ณ ไร่ชาฉุยฟง ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูชี้ฟ้า นำท่านชม อุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อว่าเป็นถ้า ที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ชมรูปปั้นจ่าแซม นาวาตรีสมาน กุนัน จากฝีมือของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิพิพัฒน์ ชมพระตำหนักดอยตุง ซึ่งเคยเป็นพระตำหนักของสมเด็จย่าที่ทรงเคยประทับ ชม สวนแม่ฟ้าหลวง ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้เมืองหนาวที่หมุนเวียนปรับเปลี่ยนทุกฤดูกาลจากนั้น นำท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง โบราณสถานที่มีความเป็นมายาวนานและเก่าแก่ของจังหวัดเชียงราย จองด่วนวันนี้
Nok Air นกแอร์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศไทย

ธ.ค. 65
ม.ค. 66
ก.พ. 66
มี.ค. 66
28-30
30-01
31-02
01-03
13-15
20-22
10-12
04-06
รหัสทัวร์ : TTC160866
ท่องเที่ยวสัมผัสเส้นทางธรรมชาติ กับดอยตุง ดอยศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านต้องไป และดอยแม่สลองสัมผัสอากาศดี วิวสวย พร้อมนำท่านกราบพระธาตดอยตุงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงราย นำชม สวนแม่ฟ้าหลวง ชิมชาในไร่ชา 101 เที่ยวหมูบ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ณ ดอยผาฮี้ ชมความสวยงามของวัดห้วยปลากั้ง ไหว้เจ้าแมม่กวนอิมองค์ใหญ่ จองเลยวันนี้

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศไทย

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC206399
นำท่านขึ้นสู่ดอยตุง ชม พระตำหนักดอยตุง บริเวณด้านหลังตำหนักมีระเบียงยื่นออกไปเมื่อยืนที่ระเบียงจะเห็นทัศนียภาพของดอยตุงที่สวยงามของ สวนแม่ฟ้าหลวงเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ ดอกไม้เมืองหนาว นำท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำปีกุน จากนั้นเดินทางต่อไปยัง บ้านผาฮี้ เป็นที่ตั้งของชุมชนเขาเผ่าอาข่า และนำท่าน ชิมกาแฟบ้านผาฮี้ มีความพิเศษที่ถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งเลยของที่นี่ นั่นก็คือความที่เป็นร้านกาแฟบ้านๆ แต่มีวิวระดับโลกอยู่เบื้องหน้า จากนั้นนำท่านสัมผัสไร่ชาและศึกษาวิธีการผลิตชา ณ ไร่ชาฉุยฟง เพราะเป็นไร่ชาที่มีการปลูกชาที่ดีที่สุดของประเทศ

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศไทย

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์เชียงราย 2565 - 2566

ทัวร์เชียงราย

ค้นพบจำนวน 3 ทัวร์

ทัวร์ในประเทศ เชียงราย ภูชี้ฟ้า สิงห์ปาร์ค วัดร่องขุ่น ถ้ำขุนน้ำนางนอน พระตำหนักดอยตุง
รหัสทัวร์ : TTC160773

ทัวร์ในประเทศ เชียงราย สัมผัสเมืองสวยในสายลม นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา ชมวัดร่องเสือเต้น เป็นวัดที่สวยงามสร้างสรรค์ผลงานโดย สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย สู่วัดห้วยปลากั้ง ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ผสมผสานจีน ที่สวยงามแปลกตา ชมไฮไลท์โชคธรรมเจดีย์ 9 ชั้น วัดห้วยปลากั้ง ยืนถ่ายรู...

Nok Air นกแอร์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศไทย

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
28-30
30-01
31-02
ม.ค. 66
01-03
13-15
20-22
ก.พ. 66
10-12
มี.ค. 66
04-06
รหัสทัวร์ : TTC160866

ท่องเที่ยวสัมผัสเส้นทางธรรมชาติ กับดอยตุง ดอยศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านต้องไป และดอยแม่สลองสัมผัสอากาศดี วิวสวย พร้อมนำท่านกราบพระธาตดอยตุงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงราย นำชม สวนแม่ฟ้าหลวง ชิมชาในไร่ชา 101 เที่ยวหมูบ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ณ ดอยผาฮี้ ชมความสวยงามของวัดห้วยปลากั้ง ไหว้เจ้าแมม่กวนอิมองค์ใหญ่ จองเลยวันนี้

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศไทย

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC206399

นำท่านขึ้นสู่ดอยตุง ชม พระตำหนักดอยตุง บริเวณด้านหลังตำหนักมีระเบียงยื่นออกไปเมื่อยืนที่ระเบียงจะเห็นทัศนียภาพของดอยตุงที่สวยงามของ สวนแม่ฟ้าหลวงเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ ดอกไม้เมืองหนาว นำท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำปีกุน จากนั้นเดินทางต่อไปยัง บ้านผาฮี้ เป็นที่ตั้งของชุมชนเขาเผ่าอาข่า และนำท่าน ชิมกาแฟบ้านผาฮี้ มีความพ...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศไทย

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์เชียงราย 2565 - 2566

ทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงราย และบริการท่องเที่ยวเชียงราย ชวนแอ่วเมืองเหนือ สัมผัสเมืองเหนือสุดแดนสยาม เส้นทางแนะนำ อาทิ ชมความสวยงามวัดร่องขุ่น ศิลปะที่งดงามแปลกตา ผสานวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี สักการะ ครูบาศรีวิชัย ที่วัดแสงแก้วโพธิญาณ นมัสการพระธาตุดอยตุง เที่ยวไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) ที่เที่ยวเชียงรายเชิงเกษตรที่มีธรรมชาติสวยงาม ภูชี้ฟ้า จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ดอยแม่สลอง ถ่ายรูปสุดชิคที่ ไร่ชา 101 ไร่ชาขนาดใหญ่ ดอยผาตั้ง จุดชมวิวไทย-ลาวและทะเลหมอกได้ตลอดปี ชมความสวยงามสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ ที่สวนแม่ฟ้าหลวง แอ่วเมืองเหนือกับไกด์มืออาชีพ บริการประทับใจ สู่จังหวัดใกล้เคียง ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน รับจัดทัวร์ ดูงาน ประชุม สัมมนา ราคาถูกจริง..พร้อมไกด์พาเที่ยวซอกแซกครบทุกเส้นทาง

Thailand Web Stat