Thai Travel Center
Thai Travel Center

ทัวร์เชียงราย

พบ 5 รายการทัวร์
ทัวร์เชียงราย พะเยา น่าน เที่ยวชมไร่ชาฉุยฟง วัดร่องเสือเต้น  วัดร่องขุ่น  ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว บ้านสะปัน ถนนลอยฟ้า
รหัสทัวร์ : TTC206334
ทริปนี้แอ่วเหนือกันเจ้า... เชียงราย พะเยา น่าน เที่ยวชม ไร่ชาฉุยฟง เที่ยว วัดร่องเสือเต้น สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดห้วยปลากั้ง ชมความสวยงาม วัดร่องขุ่น ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ชมวิวของยอดเขาที่เชิดชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า จิบกาแฟสุดชิล Magic Mountain ของตัวร้านที่หันหน้าเข้าหาทะเลหมอกคลอเคล้าภูเขา เที่ยวชุมชนเล็กๆ แสนสงบที่ บ้านสะปัน บ้านสะปัน จุดชมวิวนาข้าว เป็นวิวที่สวยที่สุดในหมู่บ้าน
Air Condition Bus รถบัสปรับอากาศ

ระยะเวลา4 วัน 2 คืน

ประเทศไทย

ต.ค. 63
22-25
รหัสทัวร์ : TTC206312
นำท่านเดินทางสู่พระธาตุดอยตุง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเจดีย์แห่งแรกในอาณาจักรล้านนา นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพากันเดินทางมาเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมความสวยงามของสวนพันธุ์ไม้นานาชนิดภายในพระตำหนักดอยตุง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ที่หลายคนรู้จักในนาม ไร่บุญรอด

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศไทย

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
08-10
15-17
22-24
29-31
12-14
26-28
03-05
25-27
31-02
14-16
21-23
11-13
25-27
11-13
26-28
รหัสทัวร์ : TTC206326
นำท่านเดินทางไปชม วิถีชีวิตกะเหรี่ยงคอยาว ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง นำท่านเดินทางไปยัง พระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ จ.เชียงราย มุ่งหน้าเดินทางพาท่านชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ เป็นไร่ชาที่ปลูกลดหลั่นเป็นขั้นบันไดบนภูเขาสูง และยังเป็นจุดแลนด์มาร์ค ทุกคนจะไปยืนถ่ายรูปกับวิวไร่ชาแบบพาโนรามา

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศไทย

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
13-15
23-25
31-02
13-15
29-31
30-01
31-02
01-03
รหัสทัวร์ : TTC206316
เที่ยวภาคเหนือ เชียงราย พะเยา น่าน ทริปนี้ทั้งคุ้มทั้งครบ !! เที่ยวชม ไร่ชาฉุยฟง สัมผัสกับบรรยากาศของไร่ชาได้อย่างใกล้ชิด เที่ยวชมความสวยงามของสวนพันธุ์ไม้นานาชนิดภายใน พระตำหนักดอยตุง ชมความสวยงาม วัดร่องขุน เที่ยวชม วัดร่องเสือเต้นวัดเชียงรายที่ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมาก จากเหล่าบรรดานักท่องเที่ยว เที่ยวชม พระธาตุจอมทอง ภูลังกา เป็นที่เที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติอย่างแท้จริง และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไทย

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
08-12
13-17
15-19
22-26
23-27
12-16
19-23
24-28
03-07
05-09
07-11
10-14
31-04
21-25
11-15
รหัสทัวร์ : TTC206317
นำท่านเดินทางสู่พระธาตุดอยตุง ซึ่งนักท่องเที่ยวจำนวนมากซึ่งต่างพากันเดินทางมาเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ จากนั้นนำท่านสักการะวัดพระแก้ว เป็นหนึ่งในวัดที่ความสำคัญเป็นอย่างมากในเมืองเชียงราย เนื่องจากเป็นสถานที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต นำท่านชมวัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ความสวยแปลกของวัดนี้คือ เป็นวัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย

ระยะเวลา12 วัน

ประเทศไทย

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
13-24
16-27
23-03
13-24
20-01
05-16
07-18
10-21
31-11
close-dlapp
none
googleplayappstore

ทัวร์เชียงราย

ค้นพบจำนวน 5 ทัวร์

ทัวร์เชียงราย พะเยา น่าน เที่ยวชมไร่ชาฉุยฟง วัดร่องเสือเต้น  วัดร่องขุ่น  ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว บ้านสะปัน ถนนลอยฟ้า
รหัสทัวร์ : TTC206334

ทริปนี้แอ่วเหนือกันเจ้า... เชียงราย พะเยา น่าน เที่ยวชม ไร่ชาฉุยฟง เที่ยว วัดร่องเสือเต้น สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดห้วยปลากั้ง ชมความสวยงาม วัดร่องขุ่น ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ชมวิวของยอดเขาที่เชิดชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า จิบกาแฟสุดชิล Magic Mountain ของตัวร้านที่หันหน้าเข้าหาทะเลหมอกคลอเคล้าภูเขา เที่ยวชุมชนเล็กๆ แสนสงบที่ บ้านสะปัน บ...

Air Condition Bus รถบัสปรับอากาศ

ระยะเวลา4 วัน 2 คืน

ประเทศไทย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
22-25
รหัสทัวร์ : TTC206312

นำท่านเดินทางสู่พระธาตุดอยตุง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเจดีย์แห่งแรกในอาณาจักรล้านนา นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพากันเดินทางมาเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมความสวยงามของสวนพันธุ์ไม้นานาชนิดภายในพระตำหนักดอยตุง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ที่หลายคนรู้จักในนาม ไร่บุญรอด

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศไทย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
08-10
15-17
22-24
29-31
พ.ย. 63
12-14
26-28
ธ.ค. 63
03-05
25-27
31-02
ม.ค. 64
14-16
21-23
ก.พ. 64
11-13
25-27
มี.ค. 64
11-13
26-28
รหัสทัวร์ : TTC206326

นำท่านเดินทางไปชม วิถีชีวิตกะเหรี่ยงคอยาว ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง นำท่านเดินทางไปยัง พระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ จ.เชียงราย มุ่งหน้าเดินทางพาท่านชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ เป็นไร่ชาที่ปลูกลดหลั่นเป็นขั้นบันไดบนภูเขาสูง และยังเป็น...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศไทย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
13-15
23-25
31-02
พ.ย. 63
13-15
ธ.ค. 63
29-31
30-01
31-02
ม.ค. 64
01-03
รหัสทัวร์ : TTC206316

เที่ยวภาคเหนือ เชียงราย พะเยา น่าน ทริปนี้ทั้งคุ้มทั้งครบ !! เที่ยวชม ไร่ชาฉุยฟง สัมผัสกับบรรยากาศของไร่ชาได้อย่างใกล้ชิด เที่ยวชมความสวยงามของสวนพันธุ์ไม้นานาชนิดภายใน พระตำหนักดอยตุง ชมความสวยงาม วัดร่องขุน เที่ยวชม วัดร่องเสือเต้นวัดเชียงรายที่ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมาก จากเหล่าบรรดานักท่องเที่ยว เที่ยวชม พระธาตุจอมทอง ภูลังกา เป็นที่เที่ยวยอ...

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไทย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
08-12
13-17
15-19
22-26
23-27
พ.ย. 63
12-16
19-23
24-28
ธ.ค. 63
03-07
05-09
07-11
10-14
31-04
ม.ค. 64
21-25
ก.พ. 64
11-15
รหัสทัวร์ : TTC206317

นำท่านเดินทางสู่พระธาตุดอยตุง ซึ่งนักท่องเที่ยวจำนวนมากซึ่งต่างพากันเดินทางมาเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ จากนั้นนำท่านสักการะวัดพระแก้ว เป็นหนึ่งในวัดที่ความสำคัญเป็นอย่างมากในเมืองเชียงราย เนื่องจากเป็นสถานที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต นำท่านชมวัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ความสวยแปลกของวัด...

ระยะเวลา12 วัน

ประเทศไทย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
13-24
16-27
23-03
พ.ย. 63
13-24
20-01
ธ.ค. 63
05-16
07-18
10-21
31-11
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย และบริการท่องเที่ยวเชียงราย ชวนแอ่วเมืองเหนือ สัมผัสเมืองเหนือสุดแดนสยาม เส้นทางแนะนำ อาทิ ชมความสวยงามวัดร่องขุ่น ศิลปะที่งดงามแปลกตา ผสานวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี สักการะ ครูบาศรีวิชัย ที่วัดแสงแก้วโพธิญาณ นมัสการพระธาตุดอยตุง เที่ยวไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) ที่เที่ยวเชียงรายเชิงเกษตรที่มีธรรมชาติสวยงาม ภูชี้ฟ้า จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ดอยแม่สลอง ถ่ายรูปสุดชิคที่ ไร่ชา 101 ไร่ชาขนาดใหญ่ ดอยผาตั้ง จุดชมวิวไทย-ลาวและทะเลหมอกได้ตลอดปี ชมความสวยงามสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ ที่สวนแม่ฟ้าหลวง แอ่วเมืองเหนือกับไกด์มืออาชีพ บริการประทับใจ สู่จังหวัดใกล้เคียง ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน รับจัดทัวร์ ดูงาน ประชุม สัมมนา ราคาถูกจริง..พร้อมไกด์พาเที่ยวซอกแซกครบทุกเส้นทาง