ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์อินเดีย

พบ 9 รายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พระราชวังสายลม วัดพระพิฆเนศ แชนด์ เบารี 4 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
รหัสทัวร์ : TTC226553
นำท่านเดินทางสู่ประเทศอินเดีย ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เที่ยวชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT ชมพระราชวังหลวงถ่ายรูป ลานนกยูง จุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยม ชมอัคราฟอร์ทป้อมปราการสำคัญ ชมแชนด์ เบารี โบราณสถานอันเก่าแก่ เป็นบ่อน้ำขั้นบันไดที่ลึกที่สุดในอินเดีย พิเศษ...สักการะวัดพระพิฆเนศ จองได้แล้ววันนี้!!
Air Asia แอร์เอเชีย

ระยะเวลา4 วัน 2 คืน

ประเทศอินเดีย

ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
12-15
26-29
09-12
23-26
06-09
20-23
รหัสทัวร์ : TTC249716
นำท่านสักการะองค์พระพิฆเมศ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดพระพิฆเนศ เดินทางสู่อนุสรณ์สถานแห่งสงครามของอินเดีย ประตูเมืองอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า ณ ทัชมาฮาล จองเลย!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศอินเดีย

ก.ค. 67
ส.ค. 67
ต.ค. 67
18-22
08-12
10-14
23-27
รหัสทัวร์ : TTC2410274
พาทุกท่านไปยันแคชเมียร์ สัมผัสสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค โซนามาร์ค ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย ชมสวนโมกุล รวมถึง ชมเมืองพาฮาลแกม ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศอินเดีย

ก.ย. 67
ต.ค. 67
06-11
12-17
27-02
10-15
12-17
18-23
20-25
24-29
29-03
รหัสทัวร์ : TTC2410478
นำท่านท่องตะลุย อินเดีย เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย รัฐแคชเมียร์ เยือน เมืองศรีนาคา ขี่ม้าชมเมืองพาฮาลแกม นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมเทือกเขากุลมาร์ค ลงเรือพายโบราณที่ ทะเลสาบดาล ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคชเมียร์ จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
26-30
25-29
08-12
25-29
รหัสทัวร์ : TTC249970
นำท่านท่องเที่ยวอินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 10 องค์ องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ พระพิฆเณศปางมหาเศรษฐ์ และ องค์ศรีสิทธิวินายัก ขอพรสมหวังรวดเร็ว ที่มุมไบ ประเทศอินเดีย พิเศษร่วมพิธี Abhisheham ที่ Dagdusheth Temple จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

ก.ค. 67
ส.ค. 67
24-29
07-12
รหัสทัวร์ : TTC2410384
นำท่านท่องเเดน อินเดีย ดินแดนแห่งเส้นทางสูงชัน เยือนสามทะเลสาบดัง ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบโมริริ ทะเลสาบคาร์ ขี่อูฐท่องซาฟารี ที่นูบร้า วัลเลย์ แวะเช็คอิน ถนน คาร์ดุง ลา พาส ถนนที่สูงที่สุดในโลก จองเลยวันนี้ !!

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอินเดีย

ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
17-24
08-15
05-12
รหัสทัวร์ : TTC2410397
นำท่านเที่ยว อินเดีย ชม อนุสรณ์แห่งความรัก "ทัชมาฮาล" ล่องเรือทะเลสาบดัล กิจกรรมขี่ม้า ชมวิวความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำลิดเดอร์ ผ่าน วัดมาร์ทาน หนึ่งในวัดฮินดูเก่าแก่ในอินเดียที่นับถือสุริยะเทพ และวัดอวันติโพราซึ่งได้รับการตั้งชื่อตามกษัตริย์ Avantivarman แห่งแคชเมียร์ จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอินเดีย

ต.ค. 67
พ.ย. 67
22-29
07-14
รหัสทัวร์ : TTC2410418
นำท่านท่องเที่ยว อินเดีย รัฐราชสถาน มนต์เสน่ห์แห่งสีสัน ดินแดนของพระราชา ราชินี ที่เปลี่ยนมุมมองความเป็น‘อินเดีย’ หมุดจึงปักลงที่รัฐราชสถาน การเดินทางครั้งนี้ ไปทั้ง 4 เมืองหลัก ชัยปุระ นครสีชมพู บิคาเนอร์ นครสีแดง จัยแซลเมียร์ และ จ๊อดปูร์ นครสีน้ำเงิน จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศอินเดีย

ต.ค. 67
พ.ย. 67
13-19
17-23
รหัสทัวร์ : TTC2410074
นำท่านท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย พาท่านเดินทางไปยัง เดลี – เมืองเลห์ – วัดลิคีร์ – วัดอัลชิ – เมืองลามายูรู – วัดลามายูรู – อารามบาสโก เนินเขาแมกเนติก – จุดชมวิวซันกัม – ทะเลสาบแปงกอง วัดเฮมิส – วัดธิคเซย์ – เมืองเชย์ พระราชวังเชย์ พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลส นูบรา วัลเลย์ – สัมผัสกับการขี่อูฐ ประตูชัยอินเดีย – กุตับ มีนาร์ – ตลาดจันพาธ จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา9 วัน 7 คืน

ประเทศอินเดีย

ก.ค. 67
ส.ค. 67
ต.ค. 67
13-21
10-18
12-20
21-29
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์อินเดีย 2567 - 2568

ทัวร์อินเดีย

ค้นพบจำนวน 9 ทัวร์

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พระราชวังสายลม วัดพระพิฆเนศ แชนด์ เบารี 4 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
รหัสทัวร์ : TTC226553

นำท่านเดินทางสู่ประเทศอินเดีย ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เที่ยวชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT ชมพระราชวังหลวงถ่ายรูป ลานนกยูง จุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยม ชมอัคราฟอร์ทป้อมปราการสำคัญ ชมแชนด์ เบารี โบราณสถานอันเก่าแก่ เป็นบ่อน้ำขั้นบันไดที่ลึกที่สุดในอินเดีย พิเศษ...สักการะวัดพระพิฆเนศ จองได้แล้ววันนี้!!

Air Asia แอร์เอเชีย

ระยะเวลา4 วัน 2 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67
12-15
26-29
ส.ค. 67
09-12
23-26
ก.ย. 67
06-09
20-23
รหัสทัวร์ : TTC249716

นำท่านสักการะองค์พระพิฆเมศ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดพระพิฆเนศ เดินทางสู่อนุสรณ์สถานแห่งสงครามของอินเดีย ประตูเมืองอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า ณ ทัชมาฮาล จองเลย!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67
18-22
ส.ค. 67
08-12
ต.ค. 67
10-14
23-27
รหัสทัวร์ : TTC2410274

พาทุกท่านไปยันแคชเมียร์ สัมผัสสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค โซนามาร์ค ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย ชมสวนโมกุล รวมถึง ชมเมืองพาฮาลแกม ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 67
06-11
12-17
27-02
ต.ค. 67
10-15
12-17
18-23
20-25
24-29
29-03
รหัสทัวร์ : TTC2410478

นำท่านท่องตะลุย อินเดีย เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย รัฐแคชเมียร์ เยือน เมืองศรีนาคา ขี่ม้าชมเมืองพาฮาลแกม นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมเทือกเขากุลมาร์ค ลงเรือพายโบราณที่ ทะเลสาบดาล ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคชเมียร์ จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 67
26-30
ก.ค. 67
25-29
ส.ค. 67
08-12
ก.ย. 67
25-29
รหัสทัวร์ : TTC249970

นำท่านท่องเที่ยวอินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 10 องค์ องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ พระพิฆเณศปางมหาเศรษฐ์ และ องค์ศรีสิทธิวินายัก ขอพรสมหวังรวดเร็ว ที่มุมไบ ประเทศอินเดีย พิเศษร่วมพิธี Abhisheham ที่ Dagdusheth Temple จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67
24-29
ส.ค. 67
07-12
รหัสทัวร์ : TTC2410384

นำท่านท่องเเดน อินเดีย ดินแดนแห่งเส้นทางสูงชัน เยือนสามทะเลสาบดัง ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบโมริริ ทะเลสาบคาร์ ขี่อูฐท่องซาฟารี ที่นูบร้า วัลเลย์ แวะเช็คอิน ถนน คาร์ดุง ลา พาส ถนนที่สูงที่สุดในโลก จองเลยวันนี้ !!

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67
17-24
ส.ค. 67
08-15
ก.ย. 67
05-12
รหัสทัวร์ : TTC2410397

นำท่านเที่ยว อินเดีย ชม อนุสรณ์แห่งความรัก "ทัชมาฮาล" ล่องเรือทะเลสาบดัล กิจกรรมขี่ม้า ชมวิวความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำลิดเดอร์ ผ่าน วัดมาร์ทาน หนึ่งในวัดฮินดูเก่าแก่ในอินเดียที่นับถือสุริยะเทพ และวัดอวันติโพราซึ่งได้รับการตั้งชื่อตามกษัตริย์ Avantivarman แห่งแคชเมียร์ จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 67
22-29
พ.ย. 67
07-14
รหัสทัวร์ : TTC2410418

นำท่านท่องเที่ยว อินเดีย รัฐราชสถาน มนต์เสน่ห์แห่งสีสัน ดินแดนของพระราชา ราชินี ที่เปลี่ยนมุมมองความเป็น‘อินเดีย’ หมุดจึงปักลงที่รัฐราชสถาน การเดินทางครั้งนี้ ไปทั้ง 4 เมืองหลัก ชัยปุระ นครสีชมพู บิคาเนอร์ นครสีแดง จัยแซลเมียร์ และ จ๊อดปูร์ นครสีน้ำเงิน จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 67
13-19
พ.ย. 67
17-23
รหัสทัวร์ : TTC2410074

นำท่านท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย พาท่านเดินทางไปยัง เดลี – เมืองเลห์ – วัดลิคีร์ – วัดอัลชิ – เมืองลามายูรู – วัดลามายูรู – อารามบาสโก เนินเขาแมกเนติก – จุดชมวิวซันกัม – ทะเลสาบแปงกอง วัดเฮมิส – วัดธิคเซย์ – เมืองเชย์ พระราชวังเชย์ พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลส นูบรา วัลเลย์ – สัมผัสกับการขี่อูฐ ประตูชัยอินเดีย – กุตับ มีนาร์ – ตลาดจันพาธ จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา9 วัน 7 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67
13-21
ส.ค. 67
10-18
ต.ค. 67
12-20
21-29
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์อินเดีย 2567 - 2568

ทัวร์อินเดีย ตามเทศกาล

ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย โปรโมชั่นทัวร์อินเดีย ตลอดปี 2567 - 2568 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์อินเดีย และ เที่ยวอินเดีย ดินแดนชมพูทวีป นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน เมืองชัยปุระ แคชเมียร์ เดลี พาฮาลแกม กุลมาร์ค เป็นต้น ชมอนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล เทือกเขากุลมาร์ค ชมป้อมอักรา พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด พระราชวังกลางน้ำ และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ทัวร์อินเดีย บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศอินเดีย ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์อินเดีย รวมถึง ทัวร์เนปาล เพื่อความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศอินเดีย หรือ เนปาล และภูมิภาคใกล้เคียง ในราคาและบริการคุณภาพ ทัวร์อินเดียราคาถูก ปี 2568 - 67 เพียง 17,999 บ. ปัจจุบันอินเดียได้ผ่อนคลายมาตรการ และ กลับมาเที่ยวได้แล้วเหมือนเดิม

Thailand Web Stat