ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์อินเดีย

พบ 13 รายการทัวร์
ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี สารนาถ ( ชม 2 สังเวชนียสถาน ) วัดพระศรีมหาโพธิ์ ล่องเรือแม่น้ำคงคา
รหัสทัวร์ : TTC238628
ชม 2 สังเวชนียสถาน พุทธยา สารนาถ สถานที่ตรัสรู้ และสถานที่แสดงปฐมเทศนา พาท่านสู่เขาคิชฌกูฏ ชมถ้ำสุกรขาตาหรือถ้ำพระสารีบุตร ถ้ำพระโมคคัลลานะ ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร ชมเสาอโศก พาท่านลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตีหรือพิธีบูชาไฟ ชมความงดงามที่พระมหาเจดีย์พุทธคยา ชม สถูปบ้านนางสุชาดา จองเลยตอนนี้!!
Bhutan Airlines ภูฏาน แอร์ไลน์

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินเดีย

พ.ย. 66
ธ.ค. 66
15-18
06-09
รหัสทัวร์ : TTC226553
นำท่านเดินทางสู่ประเทศอินเดีย ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เที่ยวชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT ชมพระราชวังหลวงถ่ายรูป ลานนกยูง จุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยม ชมอัคราฟอร์ทป้อมปราการสำคัญ ชมแชนด์ เบารี โบราณสถานอันเก่าแก่ เป็นบ่อน้ำขั้นบันไดที่ลึกที่สุดในอินเดีย พิเศษ...สักการะวัดพระพิฆเนศ จองได้แล้ววันนี้!!

ระยะเวลา4 วัน 2 คืน

ประเทศอินเดีย

ต.ค. 66
พ.ย. 66
ธ.ค. 66
ม.ค. 67
ก.พ. 67
มี.ค. 67
06-09
13-16
20-23
27-30
17-20
24-27
01-04
08-11
19-22
26-29
09-12
23-26
01-04
15-18
29-01
รหัสทัวร์ : TTC237953
พาท่านท่องเที่ยวอินเดีย เที่ยวชมเมืองพุทธคยา พาราณสี เที่ยวชมหมู่บ้านนางสุชาดา ชมแม่น้ำเนรัญชร ชมความงดงามและสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดมหาโพธิ์ ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร เดินขึ้นชมเขาคิชฌกูฎ ชมมหาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก ชมสังเวชนียสถานสารนาถ สักการะธรรมเมกสถูป พิพิธภัณฑ์สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคาชมความงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตี เที่ยววัดกาสีวิศวะนาต เที่ยวชมวัดไทยสะสาราม จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

พ.ย. 66
ธ.ค. 66
ม.ค. 67
ก.พ. 67
มี.ค. 67
01-05
22-26
06-10
20-24
27-31
10-14
31-04
07-11
21-25
28-03
06-10
20-24
รหัสทัวร์ : TTC238301
นำท่านสัมผัสกับสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ณ แคชเมียร์ นำท่านสู่ หมู่บ้านหุบเขาแกะ สถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดียระหว่างทางสองข้างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมความงามของทะเลสาปดาล สัมผัสกับบรรยากาศของชาวบ้านริมฝั่งทะเลสาปดาล นำท่านเดินทางสู่ “สวรรค์แห่งดอกไม้” ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิอักบาร์ ที่ สวนโมกุล ไม่อยากพลาดโปรแกรมดีๆจองเลยวันนี้

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

ต.ค. 66
พ.ย. 66
04-09
12-17
13-18
14-19
18-23
19-24
20-25
10-15
24-29
รหัสทัวร์ : TTC238247
พาท่านเดินทางชมความสวยงามของแคชเมียร์ ชมเมืองศรีนาคา เดินทางสู่พาฮาลแกม นำท่านขี่ม้าชมเมือง นั่งกอนโดล่าสู่กุลมาร์คชมวิวทิวทัศน์สุดอลังการ ชมทะเลสาบดาล นั่งเรือชิคาร่าชมบรรยากาศที่ทะเลสาบดาล เดินชมถ่ายรูปสวยๆที่สวนโมกุล สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

ต.ค. 66
พ.ย. 66
11-15
18-22
25-29
01-05
08-12
15-19
รหัสทัวร์ : TTC238892
นำท่านสู่ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์สถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ณ เมืองพาฮาลแกม ที่มีทัศนียภาพอันงดงามจนน่าทึ่ง ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมความงาม ทะเลสาปดาล สัมผัสกับบรรยากาศของชาวบ้านริมฝั่งทะเลสาป นำท่านสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงามของกราเซียร์ ณ โซนามาร์ค ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

ธ.ค. 66
ม.ค. 67
ก.พ. 67
01-06
10-15
22-27
26-31
28-02
29-03
25-30
16-21
23-28
รหัสทัวร์ : TTC238398
เหินฟ้าสู่ดินแดนภารตะ เที่ยวชมความสวยงามของนิวเดลี ชัยปุระ อัครา ชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าที่ทัชมาฮาล ชมพระราชวังสายลม ป้อมปราการแอมเบอร์ พระราชวังกลางน้ำ พาสักการะวัดพระพิฆเนศ ชมโบราณสถานแชนด์เบารี เดินเที่ยวชมอัคราฟอร์ท ถ่ายรูปกับประตูเมืองอินเดีย ชมวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างวัดอักชาร์มดัม จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศอินเดีย

ธ.ค. 66
01-05
07-11
29-02
รหัสทัวร์ : TTC238769
เหินฟ้าชมความสวยงามของแคชเมียร์ พาท่านขี่ม้าและชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัยที่พาฮาลแกม นั่งกระเช้ากุลมาร์คกอนโดล่าชมเทือกเขากุลมาร์ค นั่งเรือชิคาร่าที่ทะเลสาบดาล rkชมสวนราชวงศ์โมกุล สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

พ.ย. 66
ธ.ค. 66
01-05
08-12
15-19
22-26
29-03
06-10
20-24
29-02
30-03
รหัสทัวร์ : TTC238374
ชมความยิ่งใหญ่และสวยงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้างของที่ "เลห์ดาลักห์" ชมภาพวาดอายุ 100 ปี ของวัดอัลชิ แวะถ่ายรูปที่แมกเนติกฮิลล์ ชมความสวยงามของจุดตัดแม่น้ำสินธุและแม่น้ำซันสการ์ ชมพระราชวังเลห์ พาขอพรพระพุทธศรีอริยเมตไตรยองค์ใหญ่ที่สุดที่วัดDiskit พาสัมผัสประสบการณ์ท่องซาฟารีบนหลังอูฐสองหนอก ถ่ายรูปที่ทะเลสาบ Pangong ชมอารามและพระราชวังที่สำคัญที่สุดและสวยงามบนหุบเขาสินธุ จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 7 คืน

ประเทศอินเดีย

ต.ค. 66
02-09
10-17
11-18
18-25
รหัสทัวร์ : TTC238382
ออกเดินทางสู่ ประเทศอินเดีย นำท่านสู่ เมืองพาฮาลแกม เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหุบเขาคนเลี้ยงแกะ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวความงดงามของแม่น้ำลิตเดอร์ ทำท่านทำกิจกรรมขี่ม้าชมธรรมชาติอันงดงามของเมืองเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศโดยรอบที่ท่านจะไม่มีทางลืมลง ชมสวนโมกุล สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ที่มีการประดับตกแต่งในสไตล์สวนเปอร์เซีย นำท่านล่องเรือ Shikara ที่ทะเลสาบดัล ชมวิวทิวทัศน์สุดแสนโรแมนติกและความงามของวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ควรมาสัมผัสสักครั้ง

ระยะเวลา7 วัน 6 คืน

ประเทศอินเดีย

ต.ค. 66
พ.ย. 66
11-17
19-25
09-15
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์อินเดีย 2566 - 2567

ทัวร์อินเดีย

ค้นพบจำนวน 13 ทัวร์

ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี สารนาถ ( ชม 2 สังเวชนียสถาน ) วัดพระศรีมหาโพธิ์ ล่องเรือแม่น้ำคงคา
รหัสทัวร์ : TTC238628

ชม 2 สังเวชนียสถาน พุทธยา สารนาถ สถานที่ตรัสรู้ และสถานที่แสดงปฐมเทศนา พาท่านสู่เขาคิชฌกูฏ ชมถ้ำสุกรขาตาหรือถ้ำพระสารีบุตร ถ้ำพระโมคคัลลานะ ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร ชมเสาอโศก พาท่านลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตีหรือพิธีบูชาไฟ ชมความงดงามที่พระมหาเจดีย์พุทธคยา ชม สถูปบ้านนางสุชาดา จองเลยตอนนี้!!

Bhutan Airlines ภูฏาน แอร์ไลน์

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66
15-18
ธ.ค. 66
06-09
รหัสทัวร์ : TTC226553

นำท่านเดินทางสู่ประเทศอินเดีย ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เที่ยวชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT ชมพระราชวังหลวงถ่ายรูป ลานนกยูง จุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยม ชมอัคราฟอร์ทป้อมปราการสำคัญ ชมแชนด์ เบารี โบราณสถานอันเก่าแก่ เป็นบ่อน้ำขั้นบันไดที่ลึกที่สุดในอินเดีย พิเศษ...สักการะวัดพระพิฆเนศ จองได้แล้ววันนี้!!

ระยะเวลา4 วัน 2 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
06-09
13-16
20-23
27-30
พ.ย. 66
17-20
24-27
ธ.ค. 66
01-04
08-11
ม.ค. 67
19-22
26-29
ก.พ. 67
09-12
23-26
มี.ค. 67
01-04
15-18
29-01
รหัสทัวร์ : TTC237953

พาท่านท่องเที่ยวอินเดีย เที่ยวชมเมืองพุทธคยา พาราณสี เที่ยวชมหมู่บ้านนางสุชาดา ชมแม่น้ำเนรัญชร ชมความงดงามและสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดมหาโพธิ์ ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร เดินขึ้นชมเขาคิชฌกูฎ ชมมหาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก ชมสังเวชนียสถานสารนาถ สักการะธรรมเมกสถูป พิพิธภัณฑ์สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคาชมความงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงค...

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66
01-05
22-26
ธ.ค. 66
06-10
20-24
27-31
ม.ค. 67
10-14
31-04
ก.พ. 67
07-11
21-25
28-03
มี.ค. 67
06-10
20-24
รหัสทัวร์ : TTC238301

นำท่านสัมผัสกับสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ณ แคชเมียร์ นำท่านสู่ หมู่บ้านหุบเขาแกะ สถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดียระหว่างทางสองข้างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมความงามของทะเลสาปดาล สัมผัสกับบรรยากาศของชาวบ้านริมฝั่งทะเลสาปดาล นำท่านเดินทางสู่ “สวรรค์แห่งดอกไม้” ถูกสร้างขึ้นในสมัย...

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
04-09
12-17
13-18
14-19
18-23
19-24
20-25
พ.ย. 66
10-15
24-29
รหัสทัวร์ : TTC238247

พาท่านเดินทางชมความสวยงามของแคชเมียร์ ชมเมืองศรีนาคา เดินทางสู่พาฮาลแกม นำท่านขี่ม้าชมเมือง นั่งกอนโดล่าสู่กุลมาร์คชมวิวทิวทัศน์สุดอลังการ ชมทะเลสาบดาล นั่งเรือชิคาร่าชมบรรยากาศที่ทะเลสาบดาล เดินชมถ่ายรูปสวยๆที่สวนโมกุล สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
11-15
18-22
25-29
พ.ย. 66
01-05
08-12
15-19
รหัสทัวร์ : TTC238892

นำท่านสู่ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์สถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ณ เมืองพาฮาลแกม ที่มีทัศนียภาพอันงดงามจนน่าทึ่ง ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมความงาม ทะเลสาปดาล สัมผัสกับบรรยากาศของชาวบ้านริมฝั่งทะเลสาป นำท่านสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงามของกราเซียร์ ณ โซนามาร์ค ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66
01-06
10-15
22-27
26-31
28-02
29-03
ม.ค. 67
25-30
ก.พ. 67
16-21
23-28
รหัสทัวร์ : TTC238398

เหินฟ้าสู่ดินแดนภารตะ เที่ยวชมความสวยงามของนิวเดลี ชัยปุระ อัครา ชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าที่ทัชมาฮาล ชมพระราชวังสายลม ป้อมปราการแอมเบอร์ พระราชวังกลางน้ำ พาสักการะวัดพระพิฆเนศ ชมโบราณสถานแชนด์เบารี เดินเที่ยวชมอัคราฟอร์ท ถ่ายรูปกับประตูเมืองอินเดีย ชมวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างวัดอักชาร์มดัม จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66
01-05
07-11
29-02
รหัสทัวร์ : TTC238769

เหินฟ้าชมความสวยงามของแคชเมียร์ พาท่านขี่ม้าและชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัยที่พาฮาลแกม นั่งกระเช้ากุลมาร์คกอนโดล่าชมเทือกเขากุลมาร์ค นั่งเรือชิคาร่าที่ทะเลสาบดาล rkชมสวนราชวงศ์โมกุล สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66
01-05
08-12
15-19
22-26
29-03
ธ.ค. 66
06-10
20-24
29-02
30-03
รหัสทัวร์ : TTC238374

ชมความยิ่งใหญ่และสวยงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้างของที่ "เลห์ดาลักห์" ชมภาพวาดอายุ 100 ปี ของวัดอัลชิ แวะถ่ายรูปที่แมกเนติกฮิลล์ ชมความสวยงามของจุดตัดแม่น้ำสินธุและแม่น้ำซันสการ์ ชมพระราชวังเลห์ พาขอพรพระพุทธศรีอริยเมตไตรยองค์ใหญ่ที่สุดที่วัดDiskit พาสัมผัสประสบการณ์ท่องซาฟารีบนหลังอูฐสองหนอก ถ่ายรูปที่ทะเลสาบ Pangong ชมอารามและพระราชวังที่สำคัญที่สุดแล...

ระยะเวลา8 วัน 7 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
02-09
10-17
11-18
18-25
รหัสทัวร์ : TTC238382

ออกเดินทางสู่ ประเทศอินเดีย นำท่านสู่ เมืองพาฮาลแกม เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหุบเขาคนเลี้ยงแกะ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวความงดงามของแม่น้ำลิตเดอร์ ทำท่านทำกิจกรรมขี่ม้าชมธรรมชาติอันงดงามของเมืองเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศโดยรอบที่ท่านจะไม่มีทางลืมลง ชมสวนโมกุล สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ที่มีการประดับตกแต่งในสไตล์สวนเปอร์เซีย นำท่านล่องเรือ Shikara ที่ทะเ...

ระยะเวลา7 วัน 6 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
11-17
19-25
พ.ย. 66
09-15
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์อินเดีย 2566 - 2567

ทัวร์อินเดีย ตามเทศกาล

ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย โปรโมชั่นทัวร์อินเดีย ตลอดปี 2566 - 2567 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์อินเดีย และ เที่ยวอินเดีย ดินแดนชมพูทวีป นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน เมืองชัยปุระ แคชเมียร์ เดลี พาฮาลแกม กุลมาร์ค เป็นต้น ชมอนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล เทือกเขากุลมาร์ค ชมป้อมอักรา พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด พระราชวังกลางน้ำ และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ทัวร์อินเดีย บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศอินเดีย ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์อินเดีย รวมถึง ทัวร์เนปาล เพื่อความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศอินเดีย หรือ เนปาล และภูมิภาคใกล้เคียง ในราคาและบริการคุณภาพ ทัวร์อินเดียราคาถูก ปี 2566 - 67 เพียง 17,999 บ. ปัจจุบันอินเดียได้ผ่อนคลายมาตรการ และ กลับมาเที่ยวได้แล้วเหมือนเดิม

Thailand Web Stat