ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์อินเดีย

พบ 12 รายการทัวร์
รหัสทัวร์ : TTC226553
นำท่านเดินทางสู่ประเทศอินเดีย ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เที่ยวชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT ชมพระราชวังหลวงถ่ายรูป ลานนกยูง จุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยม ชมอัคราฟอร์ทป้อมปราการสำคัญ ชมแชนด์ เบารี โบราณสถานอันเก่าแก่ เป็นบ่อน้ำขั้นบันไดที่ลึกที่สุดในอินเดีย พิเศษ...สักการะวัดพระพิฆเนศ จองได้แล้ววันนี้!!
Air Asia แอร์เอเชีย

ระยะเวลา4 วัน 2 คืน

ประเทศอินเดีย

มี.ค. 67
เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
15-18
29-01
12-15
17-20
14-17
รหัสทัวร์ : TTC237953
พาท่านท่องเที่ยวอินเดีย เที่ยวชมเมืองพุทธคยา พาราณสี เที่ยวชมหมู่บ้านนางสุชาดา ชมแม่น้ำเนรัญชร ชมความงดงามและสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดมหาโพธิ์ ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร เดินขึ้นชมเขาคิชฌกูฎ ชมมหาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก ชมสังเวชนียสถานสารนาถ สักการะธรรมเมกสถูป พิพิธภัณฑ์สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคาชมความงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตี เที่ยววัดกาสีวิศวะนาต เที่ยวชมวัดไทยสะสาราม จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

มี.ค. 67
06-10
20-24
รหัสทัวร์ : TTC249716
นำท่านสักการะองค์พระพิฆเมศ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดพระพิฆเนศ เดินทางสู่อนุสรณ์สถานแห่งสงครามของอินเดีย ประตูเมืองอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า ณ ทัชมาฮาล จองเลย!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศอินเดีย

พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
01-05
01-05
18-22
08-12
รหัสทัวร์ : TTC249646
นำท่านสู่ โซนามาร์ค แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีทิวทัศน์สวยงามตลอดทาง เดินทางสู่แปลงดอกไม้นานาพันธุ์ สวรรค์แห่งดอกไม้ ณ สวนโมกุล ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า สัมผัสกับบรรยากาศของชาวบ้านริมฝั่งทะเลสาปดาล ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศอินเดีย

มี.ค. 67
เม.ย. 67
15-20
21-26
03-08
10-15
11-16
13-18
14-19
รหัสทัวร์ : TTC238892
นำท่านสู่ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์สถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ณ เมืองพาฮาลแกม ที่มีทัศนียภาพอันงดงามจนน่าทึ่ง ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมความงาม ทะเลสาปดาล สัมผัสกับบรรยากาศของชาวบ้านริมฝั่งทะเลสาป นำท่านสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงามของกราเซียร์ ณ โซนามาร์ค ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศอินเดีย

มี.ค. 67
07-12
รหัสทัวร์ : TTC238398
เหินฟ้าสู่ดินแดนภารตะ เที่ยวชมความสวยงามของนิวเดลี ชัยปุระ อัครา ชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าที่ทัชมาฮาล ชมพระราชวังสายลม ป้อมปราการแอมเบอร์ พระราชวังกลางน้ำ พาสักการะวัดพระพิฆเนศ ชมโบราณสถานแชนด์เบารี เดินเที่ยวชมอัคราฟอร์ท ถ่ายรูปกับประตูเมืองอินเดีย ชมวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างวัดอักชาร์มดัม จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศอินเดีย

มี.ค. 67
06-10
20-24
รหัสทัวร์ : TTC239484
เที่ยวชมความสวยงามของแคชเมียร์ ท่องเที่ยวเมืองศรีนาคา ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำลิดเดอร์ที่พาฮาลแกม แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด ขี่ม้า Pony Ride ชมเมือง ขึ้นกอนโดล่าชมเทือกเขากุลมาร์ค ล่องเรือพายโบราณที่ทะเลสาบดาล ชมสวนชาลิมาร์ สวนนิชาท จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

มี.ค. 67
พ.ค. 67
06-10
20-24
01-05
30-03
รหัสทัวร์ : TTC249970
นำท่านท่องเที่ยวอินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 10 องค์ องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ พระพิฆเณศปางมหาเศรษฐ์ และ องค์ศรีสิทธิวินายัก ขอพรสมหวังรวดเร็ว ที่มุมไบ ประเทศอินเดีย พิเศษร่วมพิธี Abhisheham ที่ Dagdusheth Temple จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

พ.ค. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
29-03
24-29
07-12
รหัสทัวร์ : TTC237526
นำท่านเดินทางสู่เมืองมุมไบประเทศอินเดีย เยือนประตูสู่อินเดียอนุสาวรีย์ซุ้มประตูโค้งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมือง สักการะวัดพระแม่ลักษมีวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินเดีย อฐิษฐานขอพรองค์ดั๊กดูเศรษฐ์ฮาลไวคณาปิติเชื่อกันว่าผู้ใดที่มาสักการะจะรํ่ารวยเงินทองและสำเร็จในหน้าที่การงาน สักการะพระพิฆเณศ 8 องค์ไม่ว่าจะเป็นองค์ประธานของเทวรูปพระพิฆเณศทั้งหมดในโลก เทวสถานศรีวรทาวินายัก เทวสถานศรีจินดามณี เทวสถานศรีมยุเรศวร เทวสถานศรีสิทธิวินายกะ วัดศรีมหาคณปติ วัดศรีวิฆเนศวา วัดศรีคีรีจัตมาและเทวสถานศรีบัลลาเลศวา สายบุญ สายมู ห้ามพลาด จองได้แล้ววันนี้!!

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

มี.ค. 67
19-24
รหัสทัวร์ : TTC249649
พาท่านเยี่ยมชมภาพวาดอายุ100ปีของ วัดอัลชิ แวะถ่ายรูปที่แมกเนติก ฮิลล์ ชมความสวยงามของจุดตัดแม่น้ำสินธุและแม่น้ำซันสการ์ ชมพระราชวังเลห์ ชมเจดีย์สันติภาพ พาท่านผ่านคาร์ดุง ลา พาส ชมทิวทัศน์อันสวยงามของถนนที่สูงที่สุดในโลก สักการะพระพุทธศรีอริยเมตไตรยองค์ใหญ่ที่สุด ถ่ายรูปสวยๆที่ทะเลสาบแปงกอง เที่ยวเต็มวันรอบๆเมืองเลห์ จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศอินเดีย

เม.ย. 67
17-24
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์อินเดีย 2567 - 2568

ทัวร์อินเดีย

ค้นพบจำนวน 12 ทัวร์

รหัสทัวร์ : TTC226553

นำท่านเดินทางสู่ประเทศอินเดีย ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เที่ยวชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT ชมพระราชวังหลวงถ่ายรูป ลานนกยูง จุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยม ชมอัคราฟอร์ทป้อมปราการสำคัญ ชมแชนด์ เบารี โบราณสถานอันเก่าแก่ เป็นบ่อน้ำขั้นบันไดที่ลึกที่สุดในอินเดีย พิเศษ...สักการะวัดพระพิฆเนศ จองได้แล้ววันนี้!!

Air Asia แอร์เอเชีย

ระยะเวลา4 วัน 2 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
15-18
29-01
เม.ย. 67
12-15
พ.ค. 67
17-20
มิ.ย. 67
14-17
รหัสทัวร์ : TTC237953

พาท่านท่องเที่ยวอินเดีย เที่ยวชมเมืองพุทธคยา พาราณสี เที่ยวชมหมู่บ้านนางสุชาดา ชมแม่น้ำเนรัญชร ชมความงดงามและสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดมหาโพธิ์ ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร เดินขึ้นชมเขาคิชฌกูฎ ชมมหาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก ชมสังเวชนียสถานสารนาถ สักการะธรรมเมกสถูป พิพิธภัณฑ์สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคาชมความงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงค...

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
06-10
20-24
รหัสทัวร์ : TTC249716

นำท่านสักการะองค์พระพิฆเมศ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดพระพิฆเนศ เดินทางสู่อนุสรณ์สถานแห่งสงครามของอินเดีย ประตูเมืองอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า ณ ทัชมาฮาล จองเลย!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67
01-05
มิ.ย. 67
01-05
ก.ค. 67
18-22
ส.ค. 67
08-12
รหัสทัวร์ : TTC249646

นำท่านสู่ โซนามาร์ค แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีทิวทัศน์สวยงามตลอดทาง เดินทางสู่แปลงดอกไม้นานาพันธุ์ สวรรค์แห่งดอกไม้ ณ สวนโมกุล ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า สัมผัสกับบรรยากาศของชาวบ้านริมฝั่งทะเลสาปดาล ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
15-20
21-26
เม.ย. 67
03-08
10-15
11-16
13-18
14-19
รหัสทัวร์ : TTC238892

นำท่านสู่ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์สถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ณ เมืองพาฮาลแกม ที่มีทัศนียภาพอันงดงามจนน่าทึ่ง ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมความงาม ทะเลสาปดาล สัมผัสกับบรรยากาศของชาวบ้านริมฝั่งทะเลสาป นำท่านสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงามของกราเซียร์ ณ โซนามาร์ค ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา6 วัน 5 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
07-12
รหัสทัวร์ : TTC238398

เหินฟ้าสู่ดินแดนภารตะ เที่ยวชมความสวยงามของนิวเดลี ชัยปุระ อัครา ชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าที่ทัชมาฮาล ชมพระราชวังสายลม ป้อมปราการแอมเบอร์ พระราชวังกลางน้ำ พาสักการะวัดพระพิฆเนศ ชมโบราณสถานแชนด์เบารี เดินเที่ยวชมอัคราฟอร์ท ถ่ายรูปกับประตูเมืองอินเดีย ชมวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างวัดอักชาร์มดัม จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
06-10
20-24
รหัสทัวร์ : TTC239484

เที่ยวชมความสวยงามของแคชเมียร์ ท่องเที่ยวเมืองศรีนาคา ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำลิดเดอร์ที่พาฮาลแกม แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด ขี่ม้า Pony Ride ชมเมือง ขึ้นกอนโดล่าชมเทือกเขากุลมาร์ค ล่องเรือพายโบราณที่ทะเลสาบดาล ชมสวนชาลิมาร์ สวนนิชาท จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
06-10
20-24
พ.ค. 67
01-05
30-03
รหัสทัวร์ : TTC249970

นำท่านท่องเที่ยวอินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 10 องค์ องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ พระพิฆเณศปางมหาเศรษฐ์ และ องค์ศรีสิทธิวินายัก ขอพรสมหวังรวดเร็ว ที่มุมไบ ประเทศอินเดีย พิเศษร่วมพิธี Abhisheham ที่ Dagdusheth Temple จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67
29-03
ก.ค. 67
24-29
ส.ค. 67
07-12
รหัสทัวร์ : TTC237526

นำท่านเดินทางสู่เมืองมุมไบประเทศอินเดีย เยือนประตูสู่อินเดียอนุสาวรีย์ซุ้มประตูโค้งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมือง สักการะวัดพระแม่ลักษมีวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินเดีย อฐิษฐานขอพรองค์ดั๊กดูเศรษฐ์ฮาลไวคณาปิติเชื่อกันว่าผู้ใดที่มาสักการะจะรํ่ารวยเงินทองและสำเร็จในหน้าที่การงาน สักการะพระพิฆเณศ 8 องค์ไม่ว่าจะเป็นองค์ประธานของเทวรูปพระพิฆเณศทั้งหมดใน...

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
19-24
รหัสทัวร์ : TTC249649

พาท่านเยี่ยมชมภาพวาดอายุ100ปีของ วัดอัลชิ แวะถ่ายรูปที่แมกเนติก ฮิลล์ ชมความสวยงามของจุดตัดแม่น้ำสินธุและแม่น้ำซันสการ์ ชมพระราชวังเลห์ ชมเจดีย์สันติภาพ พาท่านผ่านคาร์ดุง ลา พาส ชมทิวทัศน์อันสวยงามของถนนที่สูงที่สุดในโลก สักการะพระพุทธศรีอริยเมตไตรยองค์ใหญ่ที่สุด ถ่ายรูปสวยๆที่ทะเลสาบแปงกอง เที่ยวเต็มวันรอบๆเมืองเลห์ จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศอินเดีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
17-24
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์อินเดีย 2567 - 2568

ทัวร์อินเดีย ตามเทศกาล

ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย โปรโมชั่นทัวร์อินเดีย ตลอดปี 2567 - 2568 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์อินเดีย และ เที่ยวอินเดีย ดินแดนชมพูทวีป นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน เมืองชัยปุระ แคชเมียร์ เดลี พาฮาลแกม กุลมาร์ค เป็นต้น ชมอนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล เทือกเขากุลมาร์ค ชมป้อมอักรา พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด พระราชวังกลางน้ำ และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ทัวร์อินเดีย บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศอินเดีย ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์อินเดีย รวมถึง ทัวร์เนปาล เพื่อความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศอินเดีย หรือ เนปาล และภูมิภาคใกล้เคียง ในราคาและบริการคุณภาพ ทัวร์อินเดียราคาถูก ปี 2568 - 67 เพียง 17,999 บ. ปัจจุบันอินเดียได้ผ่อนคลายมาตรการ และ กลับมาเที่ยวได้แล้วเหมือนเดิม

Thailand Web Stat