ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ตุรกี บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสและ เที่ยวตุรกี ได้หลากหลายรูปแบบ กับดินแดนอัศจรรย์ที่เป็นจุดบรรจบระหว่าง 2 คาบสมุทรและ 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย ทำให้ตุรกีมีความหลากหลายทั้งทางด้านสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม อันยาวนาน เลือกท่องเที่ยวตุรกีไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ตุรกี ในความต้องการเฉพาะเจาะจงตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศตุรกี ในราคาและบริการคุณภาพ พิเศษ! โปรโมชั่นทัวร์ลดราคาถึง 4,000 บาท

ทัวร์ตุรกี

แสดง 20 ทัวร์ตุรกี จาก 29 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 28,999
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194095
ชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ เดินทางสู่ นครใต้ดิน เยือนเมืองเกอราเม่ ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส เดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมบ้านพระแม่มารี ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6219-26 พ.ย.(เต็ม), 26 พ.ย.-03 ธ.ค.(เต็ม)
ธ.ค. 6212-19 ธ.ค.(เต็ม), 26 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563(เต็ม), 31 ธ.ค. 2562-07 ม.ค. 2563(เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,999
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194063
เดินทางสู่ สุสานอตาเติร์ก เยือนเมือง เมืองคัปปาโดเกีย ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง เดินทางสู่ นครใต้ดิน เยือนเมือง เมืองเกอราเม่ ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ชมความงามของ ปราสาทปุยฝ้าย ชมบ้านพระแม่มารี ถ่ายรูปกับ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6205-13 ธ.ค., 26 ธ.ค. 2562-03 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,999
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC195135
เยือนดินแดนแห่งเทพนิยาย เข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช่ ตื่นตากับอุโมงค์ผีเสื้อ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเจีย ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปัตยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา จองได้แล้ววันนี้!!

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6301-09 ม.ค., 11-19 ม.ค., 15-23 ม.ค., 18-26 ม.ค., 24 ม.ค.-01 ก.พ., 25 ม.ค.-02 ก.พ., 27 ม.ค.-04 ก.พ., 29 ม.ค.-06 ก.พ.
ก.พ. 6301-09 ก.พ., 02-10 ก.พ., 07-15 ก.พ., 08-16 ก.พ., 09-17 ก.พ., 14-22 ก.พ., 18-26 ก.พ., 23 ก.พ.-02 มี.ค., 28 ก.พ.-07 มี.ค., 29 ก.พ.-08 มี.ค.
มี.ค. 6304-12 มี.ค., 06-14 มี.ค., 07-15 มี.ค., 11-19 มี.ค., 13-21 มี.ค., 14-22 มี.ค., 18-26 มี.ค., 20-28 มี.ค., 21-29 มี.ค., 25 มี.ค.-02 เม.ย., 27 มี.ค.-04 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 30,900
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194000
เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม เข้าชมโรงงานทอพรม ชมนครใต้ดิน เที่ยวเมืองปามุคคาเล ชมปราสาทปุยฝ้าย จากนั้นนำท่านชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ชมห้องสมุดเซลซุส ผ่านชมเมืองเพอร์กามัม เยือนวิหารอะโครโปลิส ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6226 พ.ย.-05 ธ.ค.
ธ.ค. 6202-11 ธ.ค., 05-14 ธ.ค., 09-18 ธ.ค., 27 ธ.ค. 2562-05 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 30,900
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194276
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ นำท่านล่องเรือชมดินแดนสองทวีป ขึ้นบอลลูนชมวิวเมือคัปปาโดเกีย นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองโบราณเพอร์กามัม และพิเศษ!!! ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6222-29 พ.ย.
ธ.ค. 6204-11 ธ.ค., 09-16 ธ.ค., 18-25 ธ.ค., 25 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563, 26 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563
ม.ค. 6304-11 ม.ค., 09-16 ม.ค., 16-23 ม.ค., 23-30 ม.ค.
ก.พ. 6305-12 ก.พ., 12-19 ก.พ., 19-26 ก.พ., 26 ก.พ.-04 มี.ค.
มี.ค. 6305-12 มี.ค., 12-19 มี.ค., 19-26 มี.ค., 26 มี.ค.-02 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 31,900
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194238
นำท่านชมดินแดน 2 ทวีป ตื่นเต้นกับการนั่งบอลลูนชิมวิวสุดประทับใจ ชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมวิหารเซนต์โซเฟีย และแวะถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย พิเศษ!! ชมโชว์ Belly dance

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6220-27 พ.ย., 27 พ.ย.-04 ธ.ค.
ธ.ค. 6211-18 ธ.ค., 18-25 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 31,990
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC195023
นำท่านชม สุเหร่าสีเขียว ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบื้องประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด และซับซ้อนอย่างพิสดาร ชม วิหารอะโครโปลิส นครบนที่สูง เป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน นำท่านเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย”

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6202-09 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 31,999
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194071
เดินทางสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม ชม พระราชวังทอปกาปึ แวะถ่ายรูป ม้าไม้จำลองเมืองทรอย ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ ถ่ายรูป โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น ชม โรงงานเครื่องหนัง ชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ ชม บ้านพระแม่มารี ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้อง ชมนครใต้ดิน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6221-28 พ.ย., 22-29 พ.ย., 23-30 พ.ย., 28 พ.ย.-05 ธ.ค., 29 พ.ย.-06 ธ.ค., 30 พ.ย.-07 ธ.ค.
ธ.ค. 6201-08 ธ.ค., 03-10 ธ.ค., 04-11 ธ.ค., 05-12 ธ.ค., 06-13 ธ.ค., 07-14 ธ.ค., 12-19 ธ.ค., 13-20 ธ.ค., 14-21 ธ.ค., 19-26 ธ.ค., 20-27 ธ.ค., 21-28 ธ.ค., 22-29 ธ.ค., 23-30 ธ.ค., 24-31 ธ.ค., 25 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 31,999
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194678
เที่ยวคุ้มครบ เมือง 2 ทวีป ถ่ายรูปสุดฟินม้าไม้จำลองเมืองทรอย ชมบ้านพระแม่มารี นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม ชม เมืองใต้ดิน สุสานอตาเติร์ก ปราสาทปุยฝ้าย ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6222-30 พ.ย., 23 พ.ย.-01 ธ.ค., 24 พ.ย.-02 ธ.ค., 29 พ.ย.-07 ธ.ค., 30 พ.ย.-08 ธ.ค.
ธ.ค. 6201-09 ธ.ค., 02-10 ธ.ค., 05-13 ธ.ค., 06-14 ธ.ค., 07-15 ธ.ค., 08-16 ธ.ค., 13-21 ธ.ค., 14-22 ธ.ค., 15-23 ธ.ค., 20-28 ธ.ค.(เต็ม), 21-29 ธ.ค.(เต็ม), 22-30 ธ.ค.(เต็ม), 23-31 ธ.ค., 24 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563, 25 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563(เต็ม), 29 ธ.ค. 2562-06 ม.ค. 2563, 30 ธ.ค. 2562-07 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 32,900
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194527
ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake นครใต้ดิน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ พิเศษ!!! ตะลุยสกี ที่ Uludag Ski Center เมืองบูร์ซา

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6221-28 พ.ย.
ธ.ค. 6210-17 ธ.ค., 21-28 ธ.ค., 28 ธ.ค. 2562-04 ม.ค. 2563
ม.ค. 6318-25 ม.ค., 25 ม.ค.-01 ก.พ.
ก.พ. 6308-15 ก.พ.
มี.ค. 6308-15 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ลดราคา
฿ 4,000
฿ 32,999
฿ 28,999
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193085
สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศสองทวีป ดินแดนแห่งอาณาจักรออตโตมันอันยิ่งใหญ่ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคกลาง ความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้ายที่คัปปาเกีย นครใต้ดินชาดัค ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองซาแฟรนโบลู ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6221-29 พ.ย., 23 พ.ย.-01 ธ.ค., 26 พ.ย.-04 ธ.ค., 28 พ.ย.-06 ธ.ค.
ธ.ค. 6201-09 ธ.ค., 02-10 ธ.ค., 03-11 ธ.ค., 07-15 ธ.ค., 10-18 ธ.ค., 12-20 ธ.ค., 17-25 ธ.ค., 23-31 ธ.ค., 31 ธ.ค. 2562-08 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 33,900
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193419
ทัวร์ตุรกี ชมดินแดนสองทวีป นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมวิหารเซนต์โซเฟีย ชมม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6228 พ.ย.-05 ธ.ค.
ธ.ค. 6206-13 ธ.ค., 12-19 ธ.ค., 18-25 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 33,900
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194450
เช็คอินที่เที่ยวใหม่สุดชิค! เวนิสแห่งตุรกี ตระการตาคาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย เที่ยวชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมระบำหน้าท้อง ถ่ายภาพกับม้าไม้เมืองทรอยอ พิเศษ! พักโรงแรมถ้ำระดับ 4 ดาว

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6220-28 พ.ย.(เต็ม), 27 พ.ย.-05 ธ.ค.(เต็ม)
ธ.ค. 6204-12 ธ.ค., 05-13 ธ.ค., 06-14 ธ.ค., 07-15 ธ.ค., 08-16 ธ.ค., 11-19 ธ.ค., 18-26 ธ.ค., 21-29 ธ.ค., 22-30 ธ.ค., 23-31 ธ.ค., 24 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563(เต็ม), 25 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563, 27 ธ.ค. 2562-04 ม.ค. 2563, 30 ธ.ค. 2562-07 ม.ค. 2563, 31 ธ.ค. 2562-08 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 33,999
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194452
ชมความงดงามของปราสาทปุยฝ้าย ถ่ายรูปกับบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย ชมวิหารฮาเจีย โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองโบราณเอฟฟิซุส นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม ถ่ายภาพม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส พิเศษ! พร้อม ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6222-29 พ.ย., 29 พ.ย.-06 ธ.ค.
ธ.ค. 6206-13 ธ.ค., 13-20 ธ.ค., 20-27 ธ.ค., 27 ธ.ค. 2562-03 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 34,900
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193938
เยือนอิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป ชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ชมความงามของปามุคคาเล่ ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ถ่ายภาพกับม้าไม้จำลองแห่งทรอย เยือนเมืองคอนย่า ชมคัปปาโดเกีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6219-28 พ.ย., 26 พ.ย.-05 ธ.ค.
ธ.ค. 6203-12 ธ.ค., 24 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 34,900
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194684
ชมพระราชวังทอปกาปึ ห้องสมุดเซลซุส ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ บ้านของพระแม่มารี ปามุคคาเล หรือปราสาทปุยฝ้าย ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6221-29 พ.ย.
ธ.ค. 6202-10 ธ.ค., 13-21 ธ.ค., 23-31 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 35,555
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193238
รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย ให้คุณจองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6230 พ.ย.-07 ธ.ค.
ธ.ค. 6204-11 ธ.ค., 08-15 ธ.ค., 19-26 ธ.ค., 22-29 ธ.ค., 23-30 ธ.ค., 24-31 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 36,900
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC195265
ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม ได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance เป็นการเต้นรำที่เก่าแก่อย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปีในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียน พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน นำท่านชม ปามุคคาเล่ เดินทางสู่ หมู่บ้านซีลินส์ หมู่บ้านเล็กๆที่แสนโรแมนติกตั้งอยู่บนภูเขา ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่ได้มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีแห่งหนึ่งของโลก เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6222-29 พ.ย.
ธ.ค. 6205-12 ธ.ค., 20-27 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 37,999
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC195250
นำทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า นำทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก แวะถ่ายรูปเพื่อชม ม้าไม้จำลองเมืองทรอย สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อนซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6225 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563, 26 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563, 27 ธ.ค. 2562-03 ม.ค. 2563, 28 ธ.ค. 2562-04 ม.ค. 2563, 29 ธ.ค. 2562-05 ม.ค. 2563, 30 ธ.ค. 2562-06 ม.ค. 2563, 31 ธ.ค. 2562-07 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 38,900
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC194031
ชมเมืองโบราณเอเฟซุส ห้องสมุดเซลซุส ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น เข้าชมบ้านของพระแม่มารี ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย ชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เข้าชมนครใต้ดิน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม ชมโรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค ชื่นชมความงามของ พระราชวังโดลมาบาเช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6203-10 ธ.ค.(เต็ม), 11-18 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์

ค้นหา

Close


฿30,000 ฿390,000

ทัวร์ตุรกี ลดราคาถึง 4,000 บาท 2562-2563 จัดทัวร์ตุรกี ทุกเส้นทาง จองทัวร์ตุรกีเลย

การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย