ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ตุรกี บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสและ เที่ยวตุรกี ได้หลากหลายรูปแบบ กับดินแดนอัศจรรย์ที่เป็นจุดบรรจบระหว่าง 2 คาบสมุทรและ 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย ทำให้ตุรกีมีความหลากหลายทั้งทางด้านสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม อันยาวนาน เลือกท่องเที่ยวตุรกีไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ตุรกี ในความต้องการเฉพาะเจาะจงตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศตุรกี ในราคาและบริการคุณภาพ พิเศษ! โปรโมชั่นทัวร์ลดราคาถึง 6,000 บาท

ทัวร์ตุรกี

แสดง 10 ทัวร์ตุรกี จาก 34 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ลดราคา
฿ 2,000
฿ 29,900
฿ 27,900
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193458
ชม สุสานอตาเติร์ก เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง เดินทางสู่ นครใต้ดิน เที่ยวชมเมืองเกอราเม่ ไปต่อที่ เมืองคอนย่า เมืองปามุคคาเล่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณเฮียราโพลิส ต่อด้วย บ้านพระแม่มารี นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เข้าชมอุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6205-13 , 11-19 , 12-20 , 25 -02 , 26 -03
ส.ค. 6208-16 , 09-17 , 23-31 , 30 -07
ก.ย. 6213-21 , 20-28 , 27 -05
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 28,888
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193741
ชม พระราชวังทอปกาปึ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ถ่ายภาพกับ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เยือนเมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ ชมนครใต้ดิน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก เที่ยวชม เมืองเฮียราโพลิส เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6227 -04 (เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 28,888
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193820
ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย เยือนเมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ เยือนนครใต้ดิน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก เที่ยวชมเมืองเฮียราโพลิส เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ตื่นตากับปราสาทปุยฝ้าย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6218-25 , 28 -04 , 30 -06
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 28,888
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193823
ชมพระราชวังทอปกาปึ ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย เยือนเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมนครใต้ดิน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก ชมเมืองเฮียราโพลิสเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ชมปราสาทปุยฝ้าย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6213-20 , 20-27 , 27 -04
ต.ค. 6204-11 , 11-18 , 25 -01
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 28,900
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193459
เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย แวะถ่ายภาพ และชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ ชมนครใต้ดิน เมืองเกอราเม่ ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) เข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เดินทางต่อไปยัง ปราสาทปุยฝ้าย เข้าชม บ้านพระแม่มารี ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6207-14 , 25 -01
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 28,900
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193464
ทัวร์ตุรกี โปรแกรมสุดคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ขึ้นบอลลูนชมวิว เมืองคัปปาโดเกีย(ราคาไม่รวมในค่าทัวร์) ชมความงามของ ปามุคคาเล่ ถ่ายรูปกับ ม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส ชมโชว์ระบำหน้าท้อง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6219-26 , 29 -05
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 28,999
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193444
นำท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติร์ก เข้าชม เมืองใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ เดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก และ โรงงานเครื่องประดับ แวะถ่ายรูป ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เที่ยวชม สวนดอกกุหลาบ เข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย เดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง เข้าชม เมืองเอฟฟิซุส ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอสมุดเซลซุส ชม โรงละครอะโครโปลิส ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ฮิปโปโดรม เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ วิหารเซนต์โซเฟีย เดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6227 -05 , 28 -06 , 29 -07 , 30 -08
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,900
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193532
เที่ยวประเทศตุรกี ชมความงาม สุเหร่าสีเขียว วิหารฮาเจียโซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส สุดฟินส์ ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ถ่ายภาพกับ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย ตื่นตากับความสวยงาม ของโบสถ์สีน้ำเงิน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6210-17 , 24-31
ก.ย. 6207-14 , 21-28
ต.ค. 6212-19 , 19-26
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 30,900
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193597
เที่ยวตุรกี ดินแดนสองทวีป นั่งบอลลูนชมวิว คัปปาโดเกีย ชมโชว์ Belly Dance ชมความงามของ ปามุคคาเล่ พบกับฤดูกาล ลิ้มรสเชอรรี่จากสวน ถ่ายภาพกับ วิหารเซนต์โซเฟีย และ ม้าไม้เมืองทรอย และ พาท่านไปชม ความสวยงามของ สุเหร่าสีฟ้า จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6203-11 , 10-18
ส.ค. 6207-15 , 14-22
ก.ย. 6204-12 , 11-19 , 18-26 , 25 -03
ต.ค. 6202-10 , 23-31 , 30 -07
พ.ย. 6206-14 , 13-21 , 20-28 , 27 -05
ธ.ค. 6211-19 , 18-26
ดูโปรแกรมทัวร์
ลดราคา
฿ 4,000
฿ 33,900
฿ 29,900
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC192662
ทัวร์ตุรกี นำท่านชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม ชม โรงละครอะโครโปลิส วิหารเอสเคลปิออน สู่ บ้านพระแม่มารี โรงงานผลิตเครื่องหนัง ปราสาทปุยฝ้าย ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า การแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง สู่ นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค โรงงานเครื่องประดับ ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน สู่ ฮิปโปโดรม ชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน สู่ สไปซ์บาซาร์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6203-11 (เต็ม), 08-16 (เต็ม), 16-24 (เต็ม), 24 -01
ส.ค. 6207-15 , 21-29
ดูโปรแกรมทัวร์


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย