ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ตุรกี (ทัวร์ตุรเคีย) ทัวร์อัพเดตปี 2567 - 2568

พบ 9 รายการทัวร์
ทัวร์ตุรกี สุสานอตาร์เติร์ก หุบเขาเกอเรเม่ ปราสาทปุยฝ้ายและเมืองโบราณเฮียราโพลิส
รหัสทัวร์ : TTC2410106
นำท่านท่องเที่ยวตุรกี ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ปู่ราสาทปุยฝ้าย ขึ้นบูอลลุน (OPTIONS) รถอีปทัวร์/รถโบราณ OPTIONS ชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย ม้าไม้จำลองกรุงทรอย GALATA PORT MALL จองเลยวันนี้!!
Turkmenistan Airlines เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์

ระยะเวลา9 วัน 7 คืน

ประเทศตุรกี

เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
ต.ค. 67
20-28
04-12
18-26
01-09
22-30
20-28
27-04
10-18
24-01
21-29
05-13
รหัสทัวร์ : TTC2410069
สัมผัสดินแดน 2 ทวีป สัมผัส 3 เมือง สองทวีป ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโด้เกีย วิหารฮาเจียโซเฟีย เมืองใต้ดิน ปราสาทปุยฝ้าย มัสยิสสีน้ำเงิน คัปปาโดเกีย จองเลยวันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
31-07
07-14
12-19
07-14
13-20
รหัสทัวร์ : TTC249643
นำท่านสู่ ปราสาทปุยฝ้าย ชมทัศนียภาพความงดงามของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ ชมมัสยิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกี มัสยิดคามลิก้า ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามโดยรอบ ที่ไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา10 วัน 8 คืน

ประเทศตุรกี

พ.ค. 67
07-16
14-23
28-06
รหัสทัวร์ : TTC239515
นำท่านชมมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี ณ สุเหร่าสีน้ำเงิน ชมและถ่ายรูปกับ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ที่เป็น1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชม ปราสาทปุยฝ้าย น้ำตกสีขาวโพลนที่ส่องประกายสะท้อนกับแสงแดดระยิบระยับ ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา9 วัน 7 คืน

ประเทศตุรกี

เม.ย. 67
พ.ค. 67
14-22
25-03
01-09
04-12
18-26
รหัสทัวร์ : TTC249598
พาท่านท่องเที่ยวชมความสวยงามของตุรกี นอนโรงแรมถ้ำ 2 คืน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมชมเมืองคัปปาโดเกีย เข้าชมนครใต้ดิน เที่ยวเมืองเกอเรเม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา ชมความสวยงามของเมืองปามุคคาเล่ เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย เที่ยวชมวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน พาชมวิหารเอสเคลปิออน ถ่ายรูปกับม้าไม้แห่งกรุงทรอย เข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ พระราชวังทอปกาปึ ถ่ายรูปสวยๆกับสุเหร่าสีน้ำเงิน โบสถ์เซนต์โซเฟีย จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
ต.ค. 67
พ.ย. 67
ธ.ค. 67
01-08
01-08
15-22
27-03
11-18
14-21
09-16
12-19
20-27
21-28
16-23
01-08
27-03
28-04
รหัสทัวร์ : TTC2410035
นำท่านท่องเที่ยวดินแดน 2 ทวีป นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย เที่ยวชมวิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสพอรัส จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

ก.ค. 67
ส.ค. 67
26-03
09-17
รหัสทัวร์ : TTC2410140
นำท่านท่องเที่ยวตุรกี ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย ปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้จำลองกรุงทรอย ล่องเรือ DINNER CRUISE BOSPHORUS ขึ้นบอลลูนชมเมือง เมืองคัปปาโดเกีย จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา9 วัน 7 คืน

ประเทศตุรกี

เม.ย. 67
26-04
รหัสทัวร์ : TTC239189
ชมเมืองมรดกโลก วัฒนธรรมแห่งชาติ และความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอ็อตโตมัน เที่ยวชมชมนครใต้ดิน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอโรเม่ เพลิดเพลินกับกิจกรรมขึ้นบอลลูนเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้า ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา เที่ยวชมปราสาทปุยฝ้าย ชมเมืองโบราณฮีเอราโปลิส ชมวิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังโดลมาบาเช่ จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

เม.ย. 67
พ.ค. 67
23-30
07-14
รหัสทัวร์ : TTC249723
นำท่านท่องเที่ยวประเทศตุรเคียนำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองปามุคคาเล่– กรุงทรอย **พักโรงแรม 5 ดาว (มาตรฐานตุรเคีย) และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน** บินตรง สู่ กรุงอิสตันบูล และ บินภายใน 1 ขา **ชมเทศกาลทิวลิป** จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์ตุรกี (ทัวร์ตุรเคีย) ทัวร์อัพเดตปี 2567 - 2568 2567 - 2568

ทัวร์ตุรกี (ทัวร์ตุรเคีย) ทัวร์อัพเดตปี 2567 - 2568

ค้นพบจำนวน 9 ทัวร์

ทัวร์ตุรกี สุสานอตาร์เติร์ก หุบเขาเกอเรเม่ ปราสาทปุยฝ้ายและเมืองโบราณเฮียราโพลิส
รหัสทัวร์ : TTC2410106

นำท่านท่องเที่ยวตุรกี ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ปู่ราสาทปุยฝ้าย ขึ้นบูอลลุน (OPTIONS) รถอีปทัวร์/รถโบราณ OPTIONS ชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย ม้าไม้จำลองกรุงทรอย GALATA PORT MALL จองเลยวันนี้!!

Turkmenistan Airlines เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์

ระยะเวลา9 วัน 7 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
20-28
พ.ค. 67
04-12
18-26
มิ.ย. 67
01-09
22-30
ก.ค. 67
20-28
27-04
ส.ค. 67
10-18
24-01
ก.ย. 67
21-29
ต.ค. 67
05-13
รหัสทัวร์ : TTC2410069

สัมผัสดินแดน 2 ทวีป สัมผัส 3 เมือง สองทวีป ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโด้เกีย วิหารฮาเจียโซเฟีย เมืองใต้ดิน ปราสาทปุยฝ้าย มัสยิสสีน้ำเงิน คัปปาโดเกีย จองเลยวันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67
31-07
มิ.ย. 67
07-14
ก.ค. 67
12-19
ส.ค. 67
07-14
ก.ย. 67
13-20
รหัสทัวร์ : TTC249643

นำท่านสู่ ปราสาทปุยฝ้าย ชมทัศนียภาพความงดงามของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ ชมมัสยิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกี มัสยิดคามลิก้า ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามโดยรอบ ที่ไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา10 วัน 8 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67
07-16
14-23
28-06
รหัสทัวร์ : TTC239515

นำท่านชมมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี ณ สุเหร่าสีน้ำเงิน ชมและถ่ายรูปกับ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ที่เป็น1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชม ปราสาทปุยฝ้าย น้ำตกสีขาวโพลนที่ส่องประกายสะท้อนกับแสงแดดระยิบระยับ ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา9 วัน 7 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
14-22
25-03
พ.ค. 67
01-09
04-12
18-26
รหัสทัวร์ : TTC249598

พาท่านท่องเที่ยวชมความสวยงามของตุรกี นอนโรงแรมถ้ำ 2 คืน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมชมเมืองคัปปาโดเกีย เข้าชมนครใต้ดิน เที่ยวเมืองเกอเรเม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา ชมความสวยงามของเมืองปามุคคาเล่ เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย เที่ยวชมวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน พาชมวิหารเอสเคลปิออน ถ่ายรูปกับม้าไม้แห่งกรุงทรอย เข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ พระราช...

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67
01-08
มิ.ย. 67
01-08
15-22
ก.ค. 67
27-03
ส.ค. 67
11-18
ก.ย. 67
14-21
ต.ค. 67
09-16
12-19
20-27
21-28
พ.ย. 67
16-23
ธ.ค. 67
01-08
27-03
28-04
รหัสทัวร์ : TTC2410035

นำท่านท่องเที่ยวดินแดน 2 ทวีป นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย เที่ยวชมวิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสพอรัส จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67
26-03
ส.ค. 67
09-17
รหัสทัวร์ : TTC2410140

นำท่านท่องเที่ยวตุรกี ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย ปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้จำลองกรุงทรอย ล่องเรือ DINNER CRUISE BOSPHORUS ขึ้นบอลลูนชมเมือง เมืองคัปปาโดเกีย จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา9 วัน 7 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
26-04
รหัสทัวร์ : TTC239189

ชมเมืองมรดกโลก วัฒนธรรมแห่งชาติ และความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอ็อตโตมัน เที่ยวชมชมนครใต้ดิน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอโรเม่ เพลิดเพลินกับกิจกรรมขึ้นบอลลูนเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้า ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา เที่ยวชมปราสาทปุยฝ้าย ชมเมืองโบราณฮีเอราโปลิส ชมวิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังโดลมาบาเช่ จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
23-30
พ.ค. 67
07-14
รหัสทัวร์ : TTC249723

นำท่านท่องเที่ยวประเทศตุรเคียนำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองปามุคคาเล่– กรุงทรอย **พักโรงแรม 5 ดาว (มาตรฐานตุรเคีย) และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน** บินตรง สู่ กรุงอิสตันบูล และ บินภายใน 1 ขา **ชมเทศกาลทิวลิป** จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์ตุรกี (ทัวร์ตุรเคีย) ทัวร์อัพเดตปี 2567 - 2568 2567 - 2568

ทัวร์ตุรกี (ทัวร์ตุรเคีย) ทัวร์อัพเดตปี 2567 - 2568 ตามความชอบ

ทัวร์ตุรกี (ทัวร์ตุรเคีย) ทัวร์อัพเดตปี 2567 - 2568 ตามเทศกาล

ทัวร์ตุรกี (ทัวร์ตุรเคีย) ทัวร์อัพเดตปี 2567 - 2568 ตามเมือง

ทัวร์ตุรกี (ทัวร์ตุรเคีย) ทัวร์อัพเดตปี 2567 - 2568 ตามวัน

ทัวร์ตุรกี (ทัวร์ตุรเคีย) ทัวร์อัพเดตปี 2567 - 2568 ตามสายการบิน

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรเคีย โปรโมชั่นเที่ยวตุรกี หรือ ประเทศตุรเคีย ตลอดปี 2567 - 2568 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์ตุรกี และ เที่ยวตุรกี คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศตุรเคีย ดินแดนอัศจรรย์ที่เป็นจุดบรรจบระหว่าง 2 คาบสมุทรและ 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย ทำให้ตุรกีมีความหลากหลายทั้งทางด้านสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม มาอย่างยาวนาน อาทิ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองปามุคคาเล่ เมืองเกอราเม่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส สามารถเลือกเที่ยวได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปตุรกี หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศตุรกี ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat