• ไทยทราเวลคาร์ด

ไทยทราเวลการ์ด บัตรเงินสด ที่สามารถนำมาใช้ซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ทุกประเภท กับ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ เว็บไซต์บริษัททัวร์ชั้นนำ ที่มีผู้ใช้บริการอันดับหนึ่ง* ของประเทศไทย โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ได้ทันที หากท่านเล็งเห็นว่า การท่องเที่ยวและเดินทางช่วยเปิดโลกทัศน์และมุมมองของท่านและบุคคลอันเป็นที่รัก ไทยทราเวลการ์ด คือ สิ่งที่จะแทนความหมายเหล่านี้ได้ดีที่สุด...สั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดของ Thai Travel Card ได้แล้ววันนี้

มอบของขวัญเป็นการเดินทางท่องเที่ยว แด่บุคคลอันเป็นที่รัก ด้วยไทยทราเวลการ์ด

มอบของขวัญชิ้นใหม่
มอบความประทับใจ
มอบรอยยิ้ม
มอบประสบการณ์การเดินทาง

บัตรเงินสด ไทยทราเวลการ์ด

เริ่มต้นการเดินทางสุดคุ้มค่ากับบัตรไทยทราเวลการ์ด กับสิทธิพิเศษสูงสุดเหนือระดับ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยบัตร 5 ประเภทในลวดลาย "ดอกไม้นำโชคแห่งสยาม" ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเพื่อต้อนรับปีมังกรทองอันเป็นมงคล! ปลดล็อกความมหัศจรรย์ของการเดินทางสุดคุ้มกับบัตรไทยทราเวลการ์ด เปิดประตูสู่ประสบการณ์ทองและสิ่งมหัศจรรย์ทางวัฒนธรรมทั่วโลก กับการ์ด 5 แบบ ที่ประดับด้วยลายดอกไม้อันประณีต เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง ความสุข และการเบ่งบานของโอกาสใหม่ๆ โดยมอบส่วนลดพิเศษสำหรับตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ทัวร์ และกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมาย สูงสุดถึง 12%* อย่าพลาดโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของส่วนลดสำหรับการเดินทางสุดพิเศษนี้! โอกาสพิเศษ..จำนวนจำกัด รีบคว้าบัตรเดินทางชุดดอกไม้นำโชคสยามของคุณวันนี้และเริ่มต้นการผจญภัยสีทองไปด้วยกัน!

บัตรเงินสด ราคา 10,000 บาท

บัตรเงินสด ราคา 50,000 บาท

บัตรเงินสด ราคา 100,000 บาท

บัตรเงินสด ราคา 500,000 บาท

บัตรเงินสด ราคา 1,000,000 บาท

เงื่อนไขบัตรเงินสดไทยทราเวลการ์ด

 • บัตรนี้เรียกว่า “บัตรไทยทราเวลการ์ด” ซึ่งสามารถใช้แทนเงินสดในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการท่องเที่ยวได้ทุกประเภท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัตร” หรือ “บัตรไทยทราเวลการ์ด”) กับ บริษัท ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ จำกัด และเว็บไซต์ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ (Thai Travel Center) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ทั้งนี้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บัตรที่บริษัทฯ กำหนด
 • ในการใช้บัตรนี้ ท่านจะได้รับส่วนลดในการชำระค่าสินค้าและบริการตามสัดส่วนที่แตกต่างกันและตามระยะเวลาการมาใช้สิทธิ์ ทั้งนี้นับจากวันที่ท่านได้ทำการซื้อบัตรไปแล้ว 30 วัน, 90 วัน, 180 วัน และ 270 วัน แล้วแต่ประเภทของบัตร
 • บัตรนี้จะออกวางจำหน่ายในมูลค่า 10,000 บาท / 50,000 บาท / 100,000 บาท / 500,000 บาท และ 1,000,000 บาท เท่านั้น
 • บัตรนี้มีอายุการใช้งาน 1 ปีนับแต่วันที่ทำการซื้อบัตร และสามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ (Expire Date) ตามที่ปรากฎบนหน้าบัตร โดยบัตรจะอยู่ในรูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรแข็งก็ได้ ตามความประสงค์ของผู้ซื้อ
 • บัตรนี้จะมีการระบุชื่อผู้รับหรือไม่ก็ได้
 • กรณีบัตรมีการระบุชื่อเจ้าของบัตรแล้ว เจ้าของบัตรไม่สามารถโอนบัตรนี้ให้แก่ผู้อื่นได้
 • บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • เจ้าของบัตรจะต้องลงทะเบียนเปิดใช้งานบัตรภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ซื้อบัตร แต่ไม่เกินวันหมดอายุ (Expire Date) ตามที่ปรากฎบนหน้าบัตร ทั้งนี้บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • บัตรนี้สามารถนำมาใช้แทนเงินสดได้จนกว่าจำนวนเงินจะถูกใช้จนครบมูลค่าบัตร หรือ ครบอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ลงทะเบียนเปิดใช้งานบัตร ทั้งนี้แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
 • บัตรนี้ใช้ได้กับสินค้าและบริการท่องเที่ยว รวมทั้งโปรแกรมส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ได้ ทุกประเภท ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ระยะเวลาการจำหน่ายบัตร คือตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 - 31 มกราคม 2567 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
 • สินค้าและบริการประเภท ตั๋วเครื่องบิน ล่วงหน้าที่ต้องชำระภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และ ค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel Surcharge) ในส่วนนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับขึ้น-ลง ตามความเป็นจริง โดยจะยึดอัตรา ณ วันที่มีการชำระเงิน
 • เจ้าของบัตรสามารถดำเนินการขอใช้บัตรเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้
         1) ลงทะเบียนเปิดใช้งานบัตรพร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชันและผูกรหัส OTP เข้ากับโทรศัพท์มือถือของท่าน และจะต้องกรอกรหัส OTP ที่ท่านได้รับก่อนชำระค่าสินค้าและบริการทุกครั้ง
         2) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และลงลายมือชื่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน จึงจะสามารถตัดเงินในบัตรของท่านเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้
         3) วิธีการอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนด
 • กรณีเจ้าของบัตรมีชื่อเป็นผู้ร่วมเดินทาง หรือ เป็นผู้ใช้บริการ ในสินค้าและบริการที่จะชำระเงินด้วยบัตร วิธีการแจ้งขอใช้บัตร ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.
 • กรณีเจ้าของบัตรไม่ได้เป็นผู้ร่วมเดินทาง หรือ ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ ในสินค้าและบริการที่จะชำระเงินด้วยบัตร แต่ซื้อสินค้าและบริการให้บุคคลอื่นในนามเจ้าของบัตร เจ้าของบัตรต้องเป็นผู้ติดต่อดำเนินการเองเท่านั้น โดยให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.
 • กรณีซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาน้อยกว่ามูลค่าของเงินในบัตร ท่านสามารถเก็บยอดเงินคงเหลือในบัตรเพื่อใช้ในครั้งต่อไปได้ จนกว่าจำนวนเงินจะถูกใช้จนครบมูลค่าบัตรหรือจนกว่าอายุบัตรจะหมด ทั้งนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
 • ส่วนลดที่ได้รับจะคิดจากมูลค่าการใช้บัตรในการซื้อสินค้าและบริการในครั้งนั้นๆ
 • กรณีบัตรมียอดเงินคงเหลือน้อยกว่าราคาของสินค้าและบริการ ท่านสามารถชำระค่าสินค้าและบริการส่วนที่ขาดได้ด้วยเงินสด, โอนชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารที่บริษัทฯ กำหนด, บัตรเครดิต, หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการชำรุด เสียหาย สูญหาย ถูกขโมย หรือ ถูกเปลี่ยนมือของบัตร ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีการซื้อไปแล้ว โปรดรักษาบัตรนี้เสมือนเป็นเงินสดด้วยความระมัดระวัง
 • กรณีการออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรสูญหาย/เสียหาย จะออกให้เฉพาะบัตรที่มีการลงทะเบียนเปิดใช้งานบัตรแล้วเท่านั้น โดยผู้ร้องขอจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ ใบละ 200 บาท
 • กรณีสินค้าและบริการมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ยอดเงินของค่าสินค้าและบริการดังกล่าวจะถูกคืนกลับเข้าไปในบัตร ทั้งนี้โปรดทราบว่าผู้ให้บริการอาจมีการหักค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการนั้นๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บัตร นี้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัตรไทยทราเวลการ์ด (Thai Travel Card)

1บัตรไทยทราเวลการ์ด (Thai Travel Card) คือ บัตรอะไร?

บัตรไทยทราเวลการ์ด เป็นบัตรของขวัญเพื่อใช้แทนเงินสดที่มอบส่วนลดและสิทธิพิเศษสูงสุดให้กับนักเดินทางท่องเที่ยวที่นิยมการวางแผนท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า ได้ทุกที่ทั่วโลก โดยสามารถใช้ส่วนลดได้สูงสุดถึง 12% สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการด้านการท่องเที่ยวทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ตั๋วเครื่องบินในประเทศ/ต่างประเทศ จองห้องพัก โรงแรม แพคเกจทัวร์ ทัวร์หมู่คณะ ประกันภัยการเดินทาง ล่องเรือสำราญ บัตรโดยสารรถไฟในต่างประเทศ รถเช่า บริการลีมูซีน หรือบริการท่องเที่ยวอื่น ๆ ไม่จำกัดสายการบินชั้นที่นั่ง และ ราคา

บัตรไทยทราเวลการ์ด (Thai Travel Card) ออกโดย บริษัท ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ (Thai Travel Center) เว็บไซต์บริษัททัวร์ชั้นนำซึ่งมีผู้เข้าใช้บริการอันดับหนึ่งของประเทศไทย และเป็นบริษัททัวร์แห่งแรกในประเทศที่ได้รับรางวัลเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (TrustMark) จากกระทรวงพาณิชย์

2บัตรนี้จะต้องลงทะเบียนเปิดใช้งานบัตรภายในกี่วัน?

ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ซื้อบัตร แต่ไม่เกินวันหมดอายุ (Expire Date) ตามที่ปรากฎบนหน้าบัตร

3หลังจากเปิดใช้งานบัตรแล้ว บัตรมีอายุการใช้งานกี่วัน?

บัตรทุกใบและมูลค่าเงินในบัตรมีอายุการใช้งาน 1 ปี นับแต่วันที่ซื้อบัตร โดยสามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ (Expire Date) ตามที่ปรากฎบนหน้าบัตร

4ถ้าไม่ได้ใช้จะขอเงินคืนได้หรือไม่?

บัตรนี้ไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

5ใช้บัตรชำระค่าสินค้าและบริการ แต่ยังเหลือมูลค่าเงินในบัตรจะทำอย่างไร?

มูลค่าเงินในบัตรที่เหลืออยู่สามารถเก็บไว้ใช้ได้ในครั้งต่อไปได้ จนกว่าจำนวนเงินจะถูกใช้จนครบมูลค่าบัตรหรือจนกว่าอายุบัตรจะหมด ทั้งนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

6กรณีบัตรมียอดเงินคงเหลือน้อยกว่าราคาของสินค้าและบริการ วิธีชำระเงินในส่วนที่ขาดจะชำระด้วยวิธีใด?

กรณีบัตรมียอดเงินคงเหลือน้อยกว่าราคาของสินค้าและบริการ ท่านสามารถชำระค่าสินค้าและบริการส่วนที่ขาดได้ด้วยเงินสด,โอนชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารที่บริษัทฯ กำหนด, บัตรเครดิต, หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด

7ช่วยยกตัวอย่างความคุ้มค่าในการใช้งานบัตรไทยทราเวลการ์ด?

ตัวอย่างการใช้บัตรไทยทราเวลการ์ดซื้อทัวร์หมู่คณะ เช่น ท่านได้ซื้อบัตรไทยทราเวลการ์ด จำนวน 1 ใบ มูลค่า 1,000,000 บาท ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2567 และมีความประสงค์จะจองทัวร์เที่ยวประเทศเกาหลีช่วงธันวาคม ปี 2568 จำนวน 100 ท่าน ท่านละ 20,000 บาท และท่านรอเวลาผ่านไปให้ครบ 270 วัน นับจากวันที่ซื้อบัตร และท่านนำบัตรนี้มาซื้อทัวร์ประเทศเกาหลี จากเดิมที่ท่านจะต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมด 2,000,000 บาท ท่านเหลือจ่ายเพียง 880,000 บาทเท่านั้น ซึ่งลดไปทั้งสิ้น 12% คิดเป็นเงิน 120,000 บาท (ส่วนลดจะได้รับไม่เกินมูลค่าคงเหลือในบัตร) โดยแบ่งเป็น

ค่าทัวร์ : 2,000,000 บาท
เงินในบัตร : 1,000,000 บาท
ส่วนลดพิเศษ 12% : 120,000 บาท
ชำระเงินเพิ่มเติม : 880,000 บาท

ตารางส่วนลดการใช้บัตรไทยทราเวลการ์ด

แพ็คเกจ มูลค่าบัตร (บาท) ตารางแสดงส่วนลดตามมูลค่าหน้าบัตรและช่วงเวลาที่เริ่มได้รับสิทธิ์ส่วนลด
วันที่ซื้อ +30 วัน วันที่ซื้อ +90 วัน วันที่ซื้อ +180 วัน วันที่ซื้อ +270 วัน
A 10,000 1 % 3 % 5 % 7 %
B 50,000 1 % 3 % 5 % 8 %
C 100,000 1 % 3 % 5 % 9 %
D 500,000 2 % 4 % 6 % 10 %
E 1,000,000 3 % 5 % 7 % 12 %

Thai Travel Center


ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนาระบบก็คือข้อมูลต่างๆ ของคุณ ในขณะเดียวกันเราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว และจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พัฒนาแพลตฟอร์มของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนา... อ่านต่อ ดูรายละเอียด ให้ความยินยอม