ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ตะวันออกกลาง

พบ 9 รายการทัวร์
ทัวร์จอร์แดน ตามรอยโมเสส ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์ิ ล่องเรือท้องกระจก ทะเลเดดซี เยือนนครสีชมพูเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
รหัสทัวร์ : TTC194097
ชมโรมันเธียเตอร์ แห่งจักรวรรดิโรมัน ตามรอยโมเสส ณ ภูเขาเนโบ ชมความงามของ ทะเลทรายวาดิรัม ชมเมืองเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ลอยตัวที่ทะเลเดดซี พร้อมพอกโคลนสุดฟิน นอนแคมป์กลางทะเลทรายดูทะลเดาว จองได้แล้ววันนี้
Royal Jordanian Airlines รอยัล จอร์แดนเนียน แอร์ไลน์

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์แดน

มี.ค. 66
เม.ย. 66
05-11
09-15
รหัสทัวร์ : TTC237138
ทัวร์จอร์แดน เดินทางสู่เมืองเจอราช เที่ยวชมถนนคาร์โด นำท่านสู่ยอดเขาเมาท์เนโบ เล่นน้ำทะเลเดดซี ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด เดินทางสู่มหานครเพตรา ทะเลทรายวาดิรัม นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศทะเลทราย ลงเรือท้องกระจก จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์แดน

มี.ค. 66
เม.ย. 66
26-01
30-06
รหัสทัวร์ : TTC160553
นำท่านเที่ยวครบทุกไฮไลท์ นั่งรถไฟ MONORAIL > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ขึ้นตึกเดอะปาล์มทาวเวอร์ THE PLAM TOWER ชมวิวบนชั้น 52 ในเวลาเพียง 3 นาที ณ THE VIEW AT THE PLAM ชมวิว360 องศาของโครงการเดอะปาล์ม เข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตที่กาหนดได้ด้วยปัจจุบัน THE MUSEUM OF THE FUTURE นั่งเรือ ABRA TAXI ช้อปปิ้ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) ทัวร์ทะเลทราย 4x4 แลนด์ครุยเซอร์ ตะลุยไปในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ในยามเย็น ถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ชมตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA หนึ่งในสัญลักษณ์อันสาคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ก.พ. 66
มี.ค. 66
เม.ย. 66
พ.ค. 66
24-28
04-08
22-26
06-10
11-15
12-16
13-17
29-03
03-07
รหัสทัวร์ : TTC226645
นำท่านเดินทางสู่จอร์แดน ชมโบสถ์กรีก ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศทะเลทราย ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ ชมเมืองเพตร้า อิสระลงเล่นน้ำที่ทะเลเดดซี ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ผ่านชมพระราชวังของพระมหากษัตริย์ ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม และหลังจากนั้นอิสระ ช้อปปิ้ง ห้าง CITY MALL CARREFOUR จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา6 วัน 3 คืน

ประเทศจอร์แดน

ก.พ. 66
มี.ค. 66
09-14
23-28
02-07
16-21
รหัสทัวร์ : TTC160722
นำท่านท่องเที่ยวจอร์แดน เยือนกรุงอัมมานเมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี เที่ยวเพตรามหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่ พิสูจน์ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่ ที่ทะเลเดดซี ชมนครกรีก-โรมันเจอราช ชมทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ประสาทเครัค เปิดจองแล้ววันนี้!!

ระยะเวลา6 วัน 3 คืน

ประเทศจอร์แดน

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
06-11
11-16
29-04
02-07
01-06
รหัสทัวร์ : TTC226654
นำท่านเดินทางสู่อิหร่าน เข้าชมพระราชวัง Sa’ad Abad Palace ชมพระราชวังสีขาว พระราชวังสีเขียว ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิหร่าน เข้าชมพระราชวังโกเลสตาน แวะถ่ายรูปกับหอคอยมิลาด ทาว์เวอร์ ชมสะพานทาเบียต (Tablet Bridge) หรือสะพานแห่งธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเข้าชมความสวยงามของสุเหร่าสีชมพู หรือ The Nasir al Mulk Mosque ชมสวนนาเรนเจสตาน ชมสุสานฮาเฟซ ถ่ายรูปกับป้อมคาริม ข่าน ชมตลาดวากิลบาซาร์ ถ่ายภาพยามค่ำที่ สุเหร่า Emamzadeh Ali Ebne Hamze Shrine และเข้าชมวิหารของลัทธิบูชาไฟ จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอิหร่าน

ก.พ. 66
เม.ย. 66
15-22
07-14
12-19
28-05
รหัสทัวร์ : TTC206012
นำท่านลงเรือท้องกระจก (GLASS BOAT) เล่นน้ำตามอัธยาศัย น้ำทะเลที่นี่ใสมาก แต่ด้วยความลึกและการมองผ่านกระจกหนาจึงทำให้ดูปะการังและซากเรือได้อย่างชัดเจน รับบรรยาอากาศท่องทะเลทรายที่ถูก กล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล เยี่ยมชม เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพู คือ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่ และร่วมพิสูจความเค็มทะเลเดดซี (DEAD SEA) ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลที่เค็มที่สุดในโลก

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์แดน

ก.พ. 66
มี.ค. 66
เม.ย. 66
12-18
12-18
09-15
30-06
รหัสทัวร์ : TTC194231
นำท่านเที่ยวชมนครคูเวตซิตี้ เข้าชมความงดงามของแกรนด์มอสค์ ขึ้นชมหอคอยคูเวตทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคูเวต เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ทาเร็ค ราจ๊าป ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แห่งคูเวต ชมพระอาทิตย์ตกบนหอคอย ลิเบอเรชั่น ทาวเวอร์ หรือ หอคอยแห่งเสรีภาพ เข้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม Katara มัสยิด Imam Muhammad ibn Abd Al Wahhab เดินทางสู่ ป้อมอัล ซูบารา พิพิธภัณฑ์ Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani ชมตลาดวาคิฟ เข้าชม Aspire Zone หรือ Doha Sports City เข้าชม The Museum of Islamic Art เดินทางสู่หลุมน้ำบิมมาห์ซิงก์โฮล หรือ ดิบับซิงห์โฮล์ เดินชมความสวยงามของเมืองซูร์ เดินทางสู่ทะเลทรายวาฮิบา แวะถ่ายรูปกับป้อมโบราณนิซวา เข้าชมปราสาทจาบริน ป้อมบาห์ลา เดินทางสู่เขาญาบัลอคาดาร์ เที่ยวชมกรุงมัสกัต แวะถ่ายรูปกับพระราชวังหลวงอัลอาลัม เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เบทอัลซูแบร์ ป้อมอัลจาลาลีและป้อมอัลมิรานิ เข้าชมมัสยิดสุลต่านกาบูส ชม เมืองมานามา เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบาห์เรน ชมป้อมปราการอารัด King Fahd Causeway มัสยิด เอล เฟท จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา11 วัน 9 คืน

ประเทศคูเวตกาตาร์โอมานบาห์เรน

ก.พ. 66
มี.ค. 66
เม.ย. 66
16-26
16-26
06-16
รหัสทัวร์ : TTC226568
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวประเทศซาอุดิอาระเบีย ชมเมืองมรดกโลกอัล บาลัด เข้าชมพิพิธภัณฑ์นาซีฟ ตลาด Suq Al Alawi Al Balad แวะถ่ายรูปกับเมกกะ เกท เที่ยวชมเมืองอัล เทยาบัท ชม Our days of Bliss Magad ถนนเลียบทะเลเจดดาห์ แวะถ่ายรูปกับมัสยิด มัสยิดลอยน้ำ ชมน้ำพุกษัตริย์ฟาฮัด สัมผัสประสบการณ์นั่งรถ 4x4 WD สนุกสนานกับกิจกรรม Dune Safari กิจกรรมขี่อูฐ นั่งรถไฟหัวจรวดสถานีรถไฟ High Speed Train แวะถ่ายรูปกับ Al Masjid Nabawi Mosque ชมตึกกระจกที่ใหญ่ที่สุดในโลก จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา9 วัน 7 คืน

ประเทศ

ก.พ. 66
มี.ค. 66
13-21
13-21
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์ตะวันออกกลาง 2566 - 2567

ทัวร์ตะวันออกกลาง

ค้นพบจำนวน 9 ทัวร์

ทัวร์จอร์แดน ตามรอยโมเสส ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์ิ ล่องเรือท้องกระจก ทะเลเดดซี เยือนนครสีชมพูเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
รหัสทัวร์ : TTC194097

ชมโรมันเธียเตอร์ แห่งจักรวรรดิโรมัน ตามรอยโมเสส ณ ภูเขาเนโบ ชมความงามของ ทะเลทรายวาดิรัม ชมเมืองเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ลอยตัวที่ทะเลเดดซี พร้อมพอกโคลนสุดฟิน นอนแคมป์กลางทะเลทรายดูทะลเดาว จองได้แล้ววันนี้

Royal Jordanian Airlines รอยัล จอร์แดนเนียน แอร์ไลน์

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์แดน

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 66
05-11
เม.ย. 66
09-15
รหัสทัวร์ : TTC237138

ทัวร์จอร์แดน เดินทางสู่เมืองเจอราช เที่ยวชมถนนคาร์โด นำท่านสู่ยอดเขาเมาท์เนโบ เล่นน้ำทะเลเดดซี ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด เดินทางสู่มหานครเพตรา ทะเลทรายวาดิรัม นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศทะเลทราย ลงเรือท้องกระจก จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์แดน

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 66
26-01
เม.ย. 66
30-06
รหัสทัวร์ : TTC160553

นำท่านเที่ยวครบทุกไฮไลท์ นั่งรถไฟ MONORAIL > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ขึ้นตึกเดอะปาล์มทาวเวอร์ THE PLAM TOWER ชมวิวบนชั้น 52 ในเวลาเพียง 3 นาที ณ THE VIEW AT THE PLAM ชมวิว360 องศาของโครงการเดอะปาล์ม เข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตที่กาหนดได้ด้วยปัจจุบัน THE MUSEUM OF THE FUTURE นั่งเรือ ABRA TAXI ช้อปปิ้ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) ทัวร์ทะเลท...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 66
24-28
มี.ค. 66
04-08
22-26
เม.ย. 66
06-10
11-15
12-16
13-17
29-03
พ.ค. 66
03-07
รหัสทัวร์ : TTC226645

นำท่านเดินทางสู่จอร์แดน ชมโบสถ์กรีก ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศทะเลทราย ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ ชมเมืองเพตร้า อิสระลงเล่นน้ำที่ทะเลเดดซี ชมรอบ...

ระยะเวลา6 วัน 3 คืน

ประเทศจอร์แดน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 66
09-14
23-28
มี.ค. 66
02-07
16-21
รหัสทัวร์ : TTC160722

นำท่านท่องเที่ยวจอร์แดน เยือนกรุงอัมมานเมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี เที่ยวเพตรามหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่ พิสูจน์ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่ ที่ทะเลเดดซี ชมนครกรีก-โรมันเจอราช ชมทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ประสาทเครัค เปิดจองแล้ววันนี้!!

ระยะเวลา6 วัน 3 คืน

ประเทศจอร์แดน

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
06-11
11-16
29-04
พ.ค. 66
02-07
มิ.ย. 66
01-06
รหัสทัวร์ : TTC226654

นำท่านเดินทางสู่อิหร่าน เข้าชมพระราชวัง Sa’ad Abad Palace ชมพระราชวังสีขาว พระราชวังสีเขียว ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิหร่าน เข้าชมพระราชวังโกเลสตาน แวะถ่ายรูปกับหอคอยมิลาด ทาว์เวอร์ ชมสะพานทาเบียต (Tablet Bridge) หรือสะพานแห่งธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเข้าชมความสวยงามของสุเหร่าสีชมพู หรือ The Nasir al Mulk Mosque ชมสวนนาเรนเจสตาน ชมสุสานฮาเฟซ ถ่ายรูปกับป้อ...

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอิหร่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 66
15-22
เม.ย. 66
07-14
12-19
28-05
รหัสทัวร์ : TTC206012

นำท่านลงเรือท้องกระจก (GLASS BOAT) เล่นน้ำตามอัธยาศัย น้ำทะเลที่นี่ใสมาก แต่ด้วยความลึกและการมองผ่านกระจกหนาจึงทำให้ดูปะการังและซากเรือได้อย่างชัดเจน รับบรรยาอากาศท่องทะเลทรายที่ถูก กล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล เยี่ยมชม เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพู คือ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห...

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์แดน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 66
12-18
มี.ค. 66
12-18
เม.ย. 66
09-15
30-06
รหัสทัวร์ : TTC194231

นำท่านเที่ยวชมนครคูเวตซิตี้ เข้าชมความงดงามของแกรนด์มอสค์ ขึ้นชมหอคอยคูเวตทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคูเวต เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ทาเร็ค ราจ๊าป ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แห่งคูเวต ชมพระอาทิตย์ตกบนหอคอย ลิเบอเรชั่น ทาวเวอร์ หรือ หอคอยแห่งเสรีภาพ เข้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม Katara มัสยิด Imam Muhammad ibn Abd Al Wahhab เดินทางสู่ ป้อมอัล ซูบารา พิพิธภั...

ระยะเวลา11 วัน 9 คืน

ประเทศคูเวตกาตาร์โอมานบาห์เรน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 66
16-26
มี.ค. 66
16-26
เม.ย. 66
06-16
รหัสทัวร์ : TTC226568

นำท่านเดินทางท่องเที่ยวประเทศซาอุดิอาระเบีย ชมเมืองมรดกโลกอัล บาลัด เข้าชมพิพิธภัณฑ์นาซีฟ ตลาด Suq Al Alawi Al Balad แวะถ่ายรูปกับเมกกะ เกท เที่ยวชมเมืองอัล เทยาบัท ชม Our days of Bliss Magad ถนนเลียบทะเลเจดดาห์ แวะถ่ายรูปกับมัสยิด มัสยิดลอยน้ำ ชมน้ำพุกษัตริย์ฟาฮัด สัมผัสประสบการณ์นั่งรถ 4x4 WD สนุกสนานกับกิจกรรม Dune Safari กิจกรรมขี่อูฐ นั่งรถไฟห...

ระยะเวลา9 วัน 7 คืน

ประเทศ

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 66
13-21
มี.ค. 66
13-21
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์ตะวันออกกลาง 2566 - 2567

ทัวร์ตะวันออกกลาง ตามเทศกาล

ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์ตะวันออกกลาง โปรโมชั่นทัวร์ตะวันออกกลาง ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์ตะวันออกกลาง และ เที่ยวตะวันออกกลาง ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ขอนำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ตะวันออกกลาง (Middle East) กลุ่มประเทศอาหรับ ทัวร์ดูไบ ทัวร์จอร์แดน ทัวร์ตุรกี บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา พิพิธภัณฑ์ดูไบ ถ่ายรูป Ferrari World ถ่ายรูปกับดูไบเฟรม (Dubai frame) ชมสุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) เที่ยวจอร์แดน เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู ชมมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ ทะเลเดดซี กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ตะวันออกกลาง เพื่อความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ในราคาและบริการคุณภาพ ทัวร์ตะวันออกกลางราคาถูก ปี 2565 - 66 เพียง 31,900 บ.

Thailand Web Stat