Thai Travel Center
Thai Travel Center

ทัวร์กรุงเทพฯ

พบ 2 รายการทัวร์
ทัวร์กรุงเทพฯ-นนทบุรี วัดพระแก้ว เที่ยวเกาะเกร็ดนนทบุรี  พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา นั่งเรือเที่ยวรอบเกาะเกร็ด
รหัสทัวร์ : TTC206295
เที่ยวกรุงเทพฯ นนทบุรี วันเดย์ทริปทริปนี้มีแต่คุ้ม!! เข้าชม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระเแก้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม พระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 แล้วก็เข้าชม พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้น เกาะเกร็ดนนทบุรี พร้อมนำทุกท่านลงเรือข้ามฟากที่ วัดสนามเหนือ และมาขึ้นที่ ท่าน้ำวัดปรมัยยิกาวาส นมัสการพระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี ซื้อเครื่องปั้นดินเผาสองข้างทาง ชม พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
Air Condition Van รถตู้ปรับอากาศ

ระยะเวลา1 วัน

ประเทศไทย

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
22-22
23-23
24-24
25-25
26-26
27-27
28-28
29-29
30-30
31-31
01-01
02-02
03-03
04-04
05-05
06-06
07-07
08-08
09-09
10-10
11-11
12-12
13-13
14-14
15-15
16-16
17-17
18-18
19-19
20-20
21-21
22-22
23-23
24-24
25-25
26-26
27-27
28-28
29-29
30-30
01-01
02-02
03-03
04-04
05-05
06-06
07-07
08-08
09-09
10-10
11-11
12-12
13-13
14-14
15-15
16-16
17-17
18-18
19-19
20-20
21-21
22-22
23-23
24-24
25-25
26-26
27-27
28-28
29-29
30-30
31-31
รหัสทัวร์ : TTC206251
เที่ยว กรุงเทพแบบชิคๆ คูลๆ สายมูห้ามพลาด !! สักการะพระแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ขอพรเหล่าเทพเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล วัดโฝวกวงซัน ขอพรความรักการงานการเงินกันที่ วัดแขก หรือ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี เดินช็อปปิ้ง ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เข้าชม พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมดินเนอร์บุฟเฟ่อาหาร ท่านจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติก

ระยะเวลา1 วัน

ประเทศไทย

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
24-24
25-25
31-31
01-01
07-07
08-08
14-14
15-15
21-21
22-22
28-28
29-29
05-05
06-06
12-12
13-13
19-19
20-20
26-26
27-27
close-dlapp
none
googleplayappstore

ทัวร์กรุงเทพฯ

ค้นพบจำนวน 2 ทัวร์

ทัวร์กรุงเทพฯ-นนทบุรี วัดพระแก้ว เที่ยวเกาะเกร็ดนนทบุรี  พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา นั่งเรือเที่ยวรอบเกาะเกร็ด
รหัสทัวร์ : TTC206295

เที่ยวกรุงเทพฯ นนทบุรี วันเดย์ทริปทริปนี้มีแต่คุ้ม!! เข้าชม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระเแก้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม พระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 แล้วก็เข้าชม พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้น เกาะเกร็ดนนทบุรี พร้อมนำทุกท่านลงเรือข้ามฟากที่ วัดสนามเหนือ และมาขึ้นที่ ท่าน้ำวัดปรมัย...

Air Condition Van รถตู้ปรับอากาศ

ระยะเวลา1 วัน

ประเทศไทย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
22-22
23-23
24-24
25-25
26-26
27-27
28-28
29-29
30-30
31-31
พ.ย. 63
01-01
02-02
03-03
04-04
05-05
06-06
07-07
08-08
09-09
10-10
11-11
12-12
13-13
14-14
15-15
16-16
17-17
18-18
19-19
20-20
21-21
22-22
23-23
24-24
25-25
26-26
27-27
28-28
29-29
30-30
ธ.ค. 63
01-01
02-02
03-03
04-04
05-05
06-06
07-07
08-08
09-09
10-10
11-11
12-12
13-13
14-14
15-15
16-16
17-17
18-18
19-19
20-20
21-21
22-22
23-23
24-24
25-25
26-26
27-27
28-28
29-29
30-30
31-31
รหัสทัวร์ : TTC206251

เที่ยว กรุงเทพแบบชิคๆ คูลๆ สายมูห้ามพลาด !! สักการะพระแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ขอพรเหล่าเทพเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล วัดโฝวกวงซัน ขอพรความรักการงานการเงินกันที่ วัดแขก หรือ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี เดินช็อปปิ้ง ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เข้าชม พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมดินเนอร์บุฟเฟ่อาหาร ท...

ระยะเวลา1 วัน

ประเทศไทย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
24-24
25-25
31-31
พ.ย. 63
01-01
07-07
08-08
14-14
15-15
21-21
22-22
28-28
29-29
ธ.ค. 63
05-05
06-06
12-12
13-13
19-19
20-20
26-26
27-27

ทัวร์กรุงเทพฯ ทัวร์กรุงเทพฯ และบริการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ สายช็อป สายชิว สายกิน หรือ มูเตลู ขอแนะนำ วัดพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยเพื่อเป็นสิริมงคล ชมความสวยงามวัดอรุณฯ ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ วัดสระเกศ ขอพรศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ สายมูต้องมาขอพรความรัก ศาลพระตรีมูรติ (ลาน Central World) วัดแขก สีลม พระแม่ลักษมี ถ่ายรูปชิคๆที่ เสาชิงช้า ณ วัดสุทัศน์ เที่ยวเอเชียทีคชมวิวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กินของอร่อยกันที่เยาวราช ไชน่าทาวน์เมืองไทย ช็อปปิงริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ไอคอนสยาม พร้อมช็อปปิ้ง พร้อมทำบุญ เที่ยวกับไกด์มืออาชีพ บริการประทับใจ รับจัดทัวร์ ดูงาน ประชุม สัมมนา ราคาถูกจริง..พร้อมไกด์พาเที่ยวซอกแซกครบทุกเส้นทาง