ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์จอร์เจีย

พบ 18 รายการทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย โบสถ์เกอร์เกติ ป้อมอนานูรี วิหารบากราติ อนุสาวรีย์พระแม่แห่งจอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC238003
เหิรฟ้าสัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี ชมอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย ชมอารามจีลาติ วิหารบากราติ ล่องเรือในทะเลดำ ถ่ายรูปเช็คอินกับรูปป้ันอาลีและนีโน่ แวะถ่ายรูปกับอ่างเก็บน้ำซินวาลี นั่งรถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมวิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี ชมอนุสาวรีย์พระแม่แห่งจอร์เจีย ถ่ายรูปกับสะพานสันติภาพ เดินเล่นย่านถนนคนเดินชาร์เดนี จองเลยตอนนี้!!
Qatar Airways กาตาร์ แอร์เวย์

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจีย

ต.ค. 66
พ.ย. 66
13-19
20-26
05-11
รหัสทัวร์ : TTC238006
เหิรฟ้าพาท่านท่องเที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม จอร์เจีย อาร์เมเนีย สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี ท่องเที่ยว อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย ถ่ายรูปกับอ่างเก็บน้ำซินวาลี ถ่ายรูปกับMemorial of Friendship นั่งรถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ วิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมปราการนาริกาลา ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์พระแม่แห่งจอร์เจีย สะพานสันติภาพ เดินเล่นย่านถนนคนเดินชาร์เดนี พาข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสู่ประเทศอาร์เมเนีย พาชมอารามฮักห์พาท ทะเลสาบเซวาน ชมวิหารเกกฮาร์ด วิหารการ์นี จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจียอาเมเนีย

ต.ค. 66
พ.ย. 66
13-19
20-26
05-11
รหัสทัวร์ : TTC237428
บินลัดฟ้าชมความงดงามของจอร์เจีย พาขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า ชมโบสถ์ตรีนิตี้ ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจียพร้อมชมวิวเมือง ชมวิวทิวทัศน์สัมผัสความสวยงามที่ป้อมอนานูรี เดินเที่ยวชมโบสถ์เกอร์เกตี้ วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี ชมเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรปที่ถนนคนเดินชาเดอนี่ เที่ยวพิพิธภัณฑ์สตาลิน เที่ยวชมแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรกอย่างอารามจีลาติ ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี เดินชมความงดงามที่จตุรัสเปียเซซ่า แวะถ่ายรูปเช็คอินที่รูปป้ันอาลีและนีโน่ และช้อปปิ้งเพลินๆก่อนกลับ จองด่วนวันนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

มิ.ย. 66
14-21
25-02
รหัสทัวร์ : TTC237433
พาท่านบินลัดฟ้าสู่จอร์เจีย ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี เดินชมจตุรัสเปียเซซ่า ถ่ายรูปกับรูปป้ันอาลีและนีโน่ เที่ยวชมมหาวิหารบากราติ ชมแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรกอย่าง อารามจีลาติ ชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของบรรยากาศรอบๆป้อมอนานูรี ชมความงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมควาทมงดงามของวิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า ชมโบสถ์ตรีนิตี้ ถ่ายรูปเช็คอินที่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
รหัสทัวร์ : TTC237348
เที่ยวชมย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ นำท่านท่องเที่ยวในเมืองทบิลิซี่นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา เดินทางสู่เมืองมิทสเคต้าเป็นเมืองสำคัญทางศาสนาคริสต์ ชมอารามจวารีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6 เดินทางสู้เมืองคาสเบกิตั้งอยู่บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส ถ่ายรูปอนุสรณ์แห่งมิตรภาพศิลปะบนกำแพงมากมาย เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สตาลินใจกลางเมืองโกรี นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี นำท่านล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ นำท่านชมชมตลาดผลไม้ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ระหว่างทางกลับสู่เมืองบาทูมิ แวะถ่ายรูปอาลีและนีโน่ผลงานศิลปะชิ้นพิเศษที่สูง 8 เมตรริมทะเล จองได้แล้ววันนี่!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

มิ.ย. 66
15-22
22-29
29-06
รหัสทัวร์ : TTC206159
ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน ชมสวนบอร์จอมี่ ชมรูปปั้น Ali and Nino ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบาทูมี ชมวิหารบากราติ เที่ยวชมถ้ำโพรมีเทียส เดินทางสู่ป้อมอนานูรี ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ นำชมวิหารสเวติสโคเวลี เที่ยวชมมหาวิหารจวารี ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
14-21
05-12
19-26
02-09
09-16
รหัสทัวร์ : TTC237077
ทัวร์จอเจียร์ แบบ Gorgeous สัมผัสความงามของเมืองทบิลิซี่-บาทูมี ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี และความงดงามเขตเทือกเขาคอเคซัส พร้อมเที่ยวสถานที่สุดแสนประทับใจทั้ง ชมโบสถ์เมเตห์คี ชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา ชมโบสถ์ทรินิตี้ ชมอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย นั่งรถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมพิพิธภัณฑ์ท่านสตาลิน ชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ ชมสวนบอร์โจมี ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมี และแวะชมและถ่ายรูปกับรูปป้ันอาลีและนิโน พร้อมช้อปปิ้งที่ห้าง เมโทร ซิตี้ มอลล์ Metro City Mall ห้างใหญ่ประจำเมือง จองได้แล้ววันนี้!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
รหัสทัวร์ : TTC237156
ทัวร์จอร์เจียจอใจ เที่ยวสัมผัสความงามของจอร์เจีย ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปีและความงดงามเขตเทือกเขาคอเคซัส นำท่านชมโบสถ์เมเตห์คี ชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา ชมโบสถ์ทรินิตี้ ชม อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย เดินเล่น ย่านฟรีดอมสแควร์ ชม ป้อมอนานูรี ชมและถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกชื่อคือ Russia–Georgia Friendship Monument เปลี่ยนเป็น นั่งรถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมพิพิธภัณฑ์ท่านสตาลิน ชมสวนบอร์โจมี ชมวิหารบากราติ ท่าน ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมีแวะชมและถ่ายรูปกับรูปป้ันอาลีและนิโน ปิดท้ายท่านช้อปปิ้งที่ห้าง เมโทร ซิตี้ มอลล์ Metro City Mall ห้างใหญ่ประจำเมือง จองได้แล้ววันนี้!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
รหัสทัวร์ : TTC237129
ทัวร์จอร์เจีย เดินทางสู่เมืองทบิลิซี่ เที่ยวชมสวนบอร์จอมี่ วิหารบากราติ วิหารกาลาติ ถ้ำโพรมีเทียส พิพิธภัณฑ์สตาลิน โบสถ์เกอร์เกตี้ ป้อมอนานูรี วิหารสเวติสโคเวลี มหาวิหารจวารี สะพานแห่งสันติภาพ อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย ป้อมนาริกาล่า มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

ก.ย. 66
ต.ค. 66
พ.ย. 66
03-10
23-30
05-12
07-14
10-17
13-20
20-27
09-16
14-21
21-28
รหัสทัวร์ : TTC237679
พาท่านไปเหินฟ้าสู่ดินแดน 2 ทวีป พาท่านไปยังเมือง บาคูเรียนี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ จากนั้นพาท่านเดินชมสวน บอร์จอมี่ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและผักผ่อนของชาวเมืองบอร์จอมี่ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายในการแช่น้ำแร่ พาท่านนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูง หลังจากนั้นพาท่านเข้าชม นครใต้ดินโบราณ อุพลิซิเค่ หลังจากนั้นพาท่านสัมผัสบรรยากาศชิวๆ นั่งรถจิ๊บ 4 WD ชมทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อไปชม โบสถ์กอร์เกตี้ และ พาท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย - จอร์เจีย จากนั้นพาท่าน ชมและถ่ายรูปกับ Chronicle of Georgia หลังจากนั้นพาท่านสัมผัสกับ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มี ขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

ต.ค. 66
10-17
17-24
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์จอร์เจีย 2566 - 2567

ทัวร์จอร์เจีย

ค้นพบจำนวน 18 ทัวร์

ทัวร์จอร์เจีย โบสถ์เกอร์เกติ ป้อมอนานูรี วิหารบากราติ อนุสาวรีย์พระแม่แห่งจอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC238003

เหิรฟ้าสัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี ชมอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย ชมอารามจีลาติ วิหารบากราติ ล่องเรือในทะเลดำ ถ่ายรูปเช็คอินกับรูปป้ันอาลีและนีโน่ แวะถ่ายรูปกับอ่างเก็บน้ำซินวาลี นั่งรถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมวิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี ชมอนุสาวรีย์พระแม่แห่งจอร์เจีย ถ่ายรูปกับสะ...

Qatar Airways กาตาร์ แอร์เวย์

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
13-19
20-26
พ.ย. 66
05-11
รหัสทัวร์ : TTC238006

เหิรฟ้าพาท่านท่องเที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม จอร์เจีย อาร์เมเนีย สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี ท่องเที่ยว อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย ถ่ายรูปกับอ่างเก็บน้ำซินวาลี ถ่ายรูปกับMemorial of Friendship นั่งรถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ วิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมปราการนาริกา...

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจียอาเมเนีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
13-19
20-26
พ.ย. 66
05-11
รหัสทัวร์ : TTC237428

บินลัดฟ้าชมความงดงามของจอร์เจีย พาขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า ชมโบสถ์ตรีนิตี้ ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจียพร้อมชมวิวเมือง ชมวิวทิวทัศน์สัมผัสความสวยงามที่ป้อมอนานูรี เดินเที่ยวชมโบสถ์เกอร์เกตี้ วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี ชมเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรปที่ถนนคนเดินชาเดอนี่ เที่ยวพิพิธภัณฑ์สตาลิน เที่ยวชมแหล่งมรดกโลกด้านว...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
14-21
25-02
รหัสทัวร์ : TTC237433

พาท่านบินลัดฟ้าสู่จอร์เจีย ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี เดินชมจตุรัสเปียเซซ่า ถ่ายรูปกับรูปป้ันอาลีและนีโน่ เที่ยวชมมหาวิหารบากราติ ชมแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรกอย่าง อารามจีลาติ ชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของบรรยากาศรอบๆป้อมอนานูรี ชมความงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมควาทมงดงามของวิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี ขึ้นกระเช้า...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
รหัสทัวร์ : TTC237348

เที่ยวชมย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ นำท่านท่องเที่ยวในเมืองทบิลิซี่นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา เดินทางสู่เมืองมิทสเคต้าเป็นเมืองสำคัญทางศาสนาคริสต์ ชมอารามจวารีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6 เดินทางสู้เมืองคาสเบกิตั้งอยู่บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส ถ่ายรูปอนุสรณ์แห่งมิตรภาพศิลปะบนกำแพงมากมาย เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ส...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
15-22
22-29
29-06
รหัสทัวร์ : TTC206159

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน ชมสวนบอร์จอมี่ ชมรูปปั้น Ali and Nino ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบาทูมี ชมวิหารบากราติ เที่ยวชมถ้ำโพรมีเทียส เดินทางสู่ป้อมอนานูรี ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ นำชมวิหารสเวติสโคเวลี เที่ยวชมมหาวิหารจวารี ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
14-21
ก.ค. 66
05-12
19-26
ส.ค. 66
02-09
09-16
รหัสทัวร์ : TTC237077

ทัวร์จอเจียร์ แบบ Gorgeous สัมผัสความงามของเมืองทบิลิซี่-บาทูมี ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี และความงดงามเขตเทือกเขาคอเคซัส พร้อมเที่ยวสถานที่สุดแสนประทับใจทั้ง ชมโบสถ์เมเตห์คี ชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา ชมโบสถ์ทรินิตี้ ชมอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย นั่งรถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงาม...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
รหัสทัวร์ : TTC237156

ทัวร์จอร์เจียจอใจ เที่ยวสัมผัสความงามของจอร์เจีย ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปีและความงดงามเขตเทือกเขาคอเคซัส นำท่านชมโบสถ์เมเตห์คี ชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา ชมโบสถ์ทรินิตี้ ชม อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย เดินเล่น ย่านฟรีดอมสแควร์ ชม ป้อมอนานูรี ชมและถ่ายรูปกับ Memorial of Friendshi...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
รหัสทัวร์ : TTC237129

ทัวร์จอร์เจีย เดินทางสู่เมืองทบิลิซี่ เที่ยวชมสวนบอร์จอมี่ วิหารบากราติ วิหารกาลาติ ถ้ำโพรมีเทียส พิพิธภัณฑ์สตาลิน โบสถ์เกอร์เกตี้ ป้อมอนานูรี วิหารสเวติสโคเวลี มหาวิหารจวารี สะพานแห่งสันติภาพ อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย ป้อมนาริกาล่า มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66
03-10
23-30
ต.ค. 66
05-12
07-14
10-17
13-20
20-27
พ.ย. 66
09-16
14-21
21-28
รหัสทัวร์ : TTC237679

พาท่านไปเหินฟ้าสู่ดินแดน 2 ทวีป พาท่านไปยังเมือง บาคูเรียนี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ จากนั้นพาท่านเดินชมสวน บอร์จอมี่ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและผักผ่อนของชาวเมืองบอร์จอมี่ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายในการแช่น้ำแร่ พาท่านนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูง หลังจากนั้นพาท่านเข้าชม นครใต้ดินโบราณ อุพลิซิเค่...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
10-17
17-24
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์จอร์เจีย 2566 - 2567

ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย กับบริการทัวร์คุณภาพ พร้อมความงดงามของธรรมชาติและหมู่ทิวเขาคาสเบ็ก แห่งเทือกเขาคอเคซัสอันสวยงาม เป็นที่เล่าขานจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก บินสู่ทบิลีซีกับหลากหลายสายการบิน พร้อมบริการจัดการเดินทางท่องเที่ยวจอร์เจีย และ แพคเกจทัวร์จอร์เจีย เพื่อความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศจอร์เจีย ในราคาที่คุณพึงพอใจกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ให้คุณได้สัมผัสจอร์เจียอันมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 3,000 ปี และความสวยงามและภาพประทับใจมิรู้ลืม

Thailand Web Stat