ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์จอร์เจีย

พบ 11 รายการทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย แดนอัศจรรย์แห่งคอเคซัส ชิมไวน์รสเลิศ
รหัสทัวร์ : TTC195054
ทัวร์จอร์เจีย นำท่านเข้าชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี นำท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส ชมป้อมอันนานูรี เดินทางสู่เมืองคัสเบกิ ชมโบสถ์เกอเกติ ออกเดินทางสู่ เมืองกอรี นำท่าน ชมอุพลิสชิเค่ หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน นำท่านชมมหาวิหารจวารี นำทุกท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีที่สวน RIKE ผ่านชมโรงอาบน้ำ SULFUR BATH จองได้แล้ววันนี้
Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา6 วัน 3 คืน

ประเทศจอร์เจีย

พ.ค. 65
มิ.ย. 65
ก.ค. 65
ส.ค. 65
ก.ย. 65
ต.ค. 65
24-29
02-07
07-12
21-26
08-13
09-14
12-17
22-27
23-28
27-01
02-07
11-16
23-28
06-11
20-25
04-09
08-13
12-17
18-23
19-24
รหัสทัวร์ : TTC194850
ทัวร์ Magical of Georgia เยือนเมืองมิทสเคด้า ชมสะพานสันติภาพ เที่ยวกรุงทบิลิซี ชมวิหารจวารี ชมพิพิธภัณฑ์ สตาลิน ชมป้อมอนานูรี นั่งรถ 4WD ขึ้นสู่หุบเขาคอเคซัส นั่งกระเช้าชม Borjomi City Park ชิมไวน์รสเลิศ จากแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง และไม่พลาดเยือนเมือง Borjomi ต้นกำเนิดน้ำแร่ชื่อดัง จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

พ.ค. 65
มิ.ย. 65
ก.ค. 65
ส.ค. 65
ก.ย. 65
28-04
02-09
03-10
11-18
18-25
02-09
08-15
09-16
12-19
22-29
23-30
05-12
06-13
11-18
12-19
13-20
20-27
03-10
17-24
24-01
รหัสทัวร์ : TTC195415
นำท่านเดินทางสู่ ISTIKLAL STREET ช้อปปิ้งย่าน “ ทักซิม สแควร์ (TAKSIM SQUARE)” ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ชม รูปปั้นความรักในบาทูมีเป็นอนุสาวรีย์ที่โรแมนติกที่สุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi เข้าชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี และเดินชม สะพานแห่งสันติภาพ ชมป้อมนาริกาลา นำท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) ระหว่างทางนำท่านแวะ ชมป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจียตุรกี

มิ.ย. 65
ก.ค. 65
ส.ค. 65
ก.ย. 65
06-13
09-16
10-17
11-18
12-19
22-29
23-30
05-12
06-13
11-18
12-19
13-20
20-27
03-10
17-24
24-01
รหัสทัวร์ : TTC193709
เยือนเมืองมิสเคด้า ชมสะพานสันติภาพ เที่ยวกรุงทบิลิซี ชมวิหารจวาเรีย ชมพิพิธภัณฑ์สตาลินชมป้อมอนานูรี นั่งรถ 4WD ขึ้นสู่หุบเขาคอเคซัส นั่งกระเช้าชม BORJOMI CITY PARK ชิมไวน์รสเลิศจากแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง และไม่พลาดเยือนเมือง BORJOMI ต้นกำเนิดน้ำแร่ชื่อดัง

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

พ.ค. 65
28-04
รหัสทัวร์ : TTC206141
นำท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย และระหว่างทางนำท่านแวะ ชมป้อมอันนานูรี จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อขึ้นเขาไปชมโบสถ์ เนินเขา ที่ตั้งของโบสถ์สมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ์เกอเกติ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต จากนั้น ให้ท่านได้อิสระกับการ ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต GREEN MARKET

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC206162
นำท่านชม วิหารจวารี โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี พาชมความสวยงามเทือกเขาคอเคซัส ระหว่างทางให้ท่านได้ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC206219
นำท่านเที่ยวจอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์สัญลักษณ์ของประเทศจอร์เจีย ที่มีวิวทิวทัศน์โดยรอบสวยงามที่สุด ชม อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย (Russia Georgia Friendship Monument) อนุสาวรีย์หินคอนกรีตทรงกลมขนาดใหญ่ ชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกได้อีกชื่อว่า อารามแห่งไม้กางเขน (Monastery of the Cross) อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา6 วัน 3 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC194582
พาท่านสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี สู่บอร์โจมิ (Borjomi) บอร์โจมิขึ้นชื่อเรื่องแหล่งน้ำแร่ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ชม พระราชวังสีฟ้าฟิรุนซา สถาปัตยกรรมสไตล์อิหร่าน ที่ถือว่าสำคัญที่สุดของเมืองบอร์โจมิ เทือกเขาคอเคซัส ป้อมอนานูรี เมืองคาซเบกี้ เมืองสเตปันสมินดา อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย พร้อมพักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC195539
นำท่านชม ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) ชม อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย (Russia Georgia Friendship Monument) ชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) และมหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกได้อีกชื่อว่า อารามแห่งไม้กางเขน (Monastery of the Cross) นำท่านชม เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียตั้งอยู่บนเนินเขา

ระยะเวลา6 วัน 3 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC195651
นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า ชมบรรยากาศ ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น ณ Khareba Winery เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ ถนนคนเดินชาเดอนี่ พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์จอร์เจีย 2565 - 2566

ทัวร์จอร์เจีย

ค้นพบจำนวน 11 ทัวร์

ทัวร์จอร์เจีย แดนอัศจรรย์แห่งคอเคซัส ชิมไวน์รสเลิศ
รหัสทัวร์ : TTC195054

ทัวร์จอร์เจีย นำท่านเข้าชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี นำท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส ชมป้อมอันนานูรี เดินทางสู่เมืองคัสเบกิ ชมโบสถ์เกอเกติ ออกเดินทางสู่ เมืองกอรี นำท่าน ชมอุพลิสชิเค่ หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน นำท่านชมมหาวิหารจวารี นำทุกท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีที่สวน RIKE ผ่านชมโรงอาบน้ำ SULFUR BATH จองได้แล้ววันน...

Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา6 วัน 3 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 65
24-29
มิ.ย. 65
02-07
07-12
21-26
ก.ค. 65
08-13
09-14
12-17
22-27
23-28
27-01
ส.ค. 65
02-07
11-16
23-28
ก.ย. 65
06-11
20-25
ต.ค. 65
04-09
08-13
12-17
18-23
19-24
รหัสทัวร์ : TTC194850

ทัวร์ Magical of Georgia เยือนเมืองมิทสเคด้า ชมสะพานสันติภาพ เที่ยวกรุงทบิลิซี ชมวิหารจวารี ชมพิพิธภัณฑ์ สตาลิน ชมป้อมอนานูรี นั่งรถ 4WD ขึ้นสู่หุบเขาคอเคซัส นั่งกระเช้าชม Borjomi City Park ชิมไวน์รสเลิศ จากแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง และไม่พลาดเยือนเมือง Borjomi ต้นกำเนิดน้ำแร่ชื่อดัง จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 65
28-04
มิ.ย. 65
02-09
03-10
11-18
18-25
ก.ค. 65
02-09
08-15
09-16
12-19
22-29
23-30
ส.ค. 65
05-12
06-13
11-18
12-19
13-20
20-27
ก.ย. 65
03-10
17-24
24-01
รหัสทัวร์ : TTC195415

นำท่านเดินทางสู่ ISTIKLAL STREET ช้อปปิ้งย่าน “ ทักซิม สแควร์ (TAKSIM SQUARE)” ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ชม รูปปั้นความรักในบาทูมีเป็นอนุสาวรีย์ที่โรแมนติกที่สุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi เข้าชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี และเดินชม สะพานแห่งสันติภาพ ชมป้อมนาริกาลา...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจียตุรกี

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 65
06-13
ก.ค. 65
09-16
10-17
11-18
12-19
22-29
23-30
ส.ค. 65
05-12
06-13
11-18
12-19
13-20
20-27
ก.ย. 65
03-10
17-24
24-01
รหัสทัวร์ : TTC193709

เยือนเมืองมิสเคด้า ชมสะพานสันติภาพ เที่ยวกรุงทบิลิซี ชมวิหารจวาเรีย ชมพิพิธภัณฑ์สตาลินชมป้อมอนานูรี นั่งรถ 4WD ขึ้นสู่หุบเขาคอเคซัส นั่งกระเช้าชม BORJOMI CITY PARK ชิมไวน์รสเลิศจากแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง และไม่พลาดเยือนเมือง BORJOMI ต้นกำเนิดน้ำแร่ชื่อดัง

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 65
28-04
รหัสทัวร์ : TTC206141

นำท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย และระหว่างทางนำท่านแวะ ชมป้อมอันนานูรี จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อขึ้นเขาไปชมโบสถ์ เนินเขา ที่ตั้งของโบสถ์สมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ์เกอเกติ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของส...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC206162

นำท่านชม วิหารจวารี โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี พาชมความสวยงามเทือกเขาคอเคซัส ระหว่างทางให้ท่านได้ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC206219

นำท่านเที่ยวจอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์สัญลักษณ์ของประเทศจอร์เจีย ที่มีวิวทิวทัศน์โดยรอบสวยงามที่สุด ชม อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย (Russia Georgia Friendship Monument) อนุสาวรีย์หินคอนกรีตทรงกลมขนาดใหญ่ ชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกได้อีกชื่อว่า อารามแห่งไม้กางเขน (Mon...

ระยะเวลา6 วัน 3 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC194582

พาท่านสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี สู่บอร์โจมิ (Borjomi) บอร์โจมิขึ้นชื่อเรื่องแหล่งน้ำแร่ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ชม พระราชวังสีฟ้าฟิรุนซา สถาปัตยกรรมสไตล์อิหร่าน ที่ถือว่าสำคัญที่สุดของเมืองบอร์โ...

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC195539

นำท่านชม ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) ชม อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย (Russia Georgia Friendship Monument) ชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) และมหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกได้อีกชื่อว่า อารามแห่งไม้กางเข...

ระยะเวลา6 วัน 3 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC195651

นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า ชมบรรยากาศ ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น ณ Khareba Winery เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ ถนนคนเดินชาเดอนี่ พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์จอร์เจีย 2565 - 2566

ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย กับบริการทัวร์คุณภาพ พร้อมความงดงามของธรรมชาติและหมู่ทิวเขาคาสเบ็ก แห่งเทือกเขาคอเคซัสอันสวยงาม เป็นที่เล่าขานจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก บินสู่ทบิลีซีกับหลากหลายสายการบิน พร้อมบริการจัดการเดินทางท่องเที่ยวจอร์เจีย และ แพคเกจทัวร์จอร์เจีย เพื่อความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศจอร์เจีย ในราคาที่คุณพึงพอใจกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ให้คุณได้สัมผัสจอร์เจียอันมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 3,000 ปี และความสวยงามและภาพประทับใจมิรู้ลืม

Thailand Web Stat