Thai Travel Center
Thai Travel Center

ทัวร์สิงคโปร์

พบ 5 รายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์  ชม THE JEWEL CHANGI   	ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
รหัสทัวร์ : TTC195643
ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE
Scoot สกู๊ต

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศสิงคโปร์

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
22-24
23-25
23-25
28-30
29-31
04-06
11-13
18-20
19-21
20-22
25-27
26-28
27-29
03-05
09-11
10-12
16-18
17-19
23-25
24-26
29-31
30-01
31-02
01-03
รหัสทัวร์ : TTC160118
เยือนสิงคโปร์ ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง GARDEN BY THE BAY ล่องเรือ BUMBOAT มารีน่า เบย์ แซนด์วัดเจ้าแม่กวนอิม UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน Duty Free Shop วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ ช้อปปิ้ง ถนน ORCHARD

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศสิงคโปร์

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
23-25
26-28
27-29
02-04
03-05
09-11
10-12
16-18
17-19
23-25
24-26
30-02
07-09
14-16
15-17
21-23
22-24
28-30
29-31
30-01
31-02
01-03
รหัสทัวร์ : TTC193340
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เส้นทาง สิงคโปร์ มะละกา นำทุกท่านทำการเช็คอินขึ้นเรือ Genting Dream ชมการแสดงที่ห้องโชว์หลักและดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Dream Daily จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศสิงคโปร์มาเลเซีย

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
04-06
05-07
11-13
12-14
18-20
19-21
25-27
26-28
06-08
07-09
13-15
14-16
20-22
21-23
27-29
28-30
29-31
30-01
31-02
01-03
รหัสทัวร์ : TTC160763
ทัวร์เกาะสิงคโปร์ ตะลุย ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และ เลโก้แลนด์ รวมค่าบัตร One day Pass แล้ว เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ ช้อปปิ้งยะโฮร์ เอ้าท์เลท พรีเมี่ยม ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศสิงคโปร์

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
22-25
27-30
06-09
07-10
13-16
14-17
20-23
21-24
27-30
28-01
05-08
12-15
17-20
18-21
19-22
24-27
25-28
26-29
29-01
30-02
31-03
01-04
รหัสทัวร์ : TTC195355
นำท่านชมและถ่ายรูป “GARDEN BY THE BAY” | ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า) | สวนนกจูร่ง (รวมค่าเข้า) ชมภาพยนตร์ 4 มิติ เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์ | ชมโชว์ “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซ่า ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด | ลิ้มรสข้าวมันไก่ และ บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์ พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว* FREE WIFI จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศสิงคโปร์

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ธ.ค. 64
09-12
11-14
16-19
18-21
23-26
25-28
21-24
22-25
23-26
24-27
28-31
29-01
30-02
31-03
01-04
28-31
close-dlapp
none
googleplayappstore

ทัวร์สิงคโปร์

ค้นพบจำนวน 5 ทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์  ชม THE JEWEL CHANGI   	ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
รหัสทัวร์ : TTC195643

ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ...

Scoot สกู๊ต

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศสิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
22-24
23-25
23-25
28-30
29-31
พ.ย. 63
04-06
11-13
18-20
19-21
20-22
25-27
26-28
27-29
ธ.ค. 63
03-05
09-11
10-12
16-18
17-19
23-25
24-26
29-31
30-01
31-02
ม.ค. 64
01-03
รหัสทัวร์ : TTC160118

เยือนสิงคโปร์ ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง GARDEN BY THE BAY ล่องเรือ BUMBOAT มารีน่า เบย์ แซนด์วัดเจ้าแม่กวนอิม UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน Duty Free Shop วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ ช้อปปิ้ง ถนน ORCHARD

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศสิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
23-25
26-28
27-29
พ.ย. 63
02-04
03-05
09-11
10-12
16-18
17-19
23-25
24-26
30-02
ธ.ค. 63
07-09
14-16
15-17
21-23
22-24
28-30
29-31
30-01
31-02
ม.ค. 64
01-03
รหัสทัวร์ : TTC193340

ทัวร์ล่องเรือสำราญ เส้นทาง สิงคโปร์ มะละกา นำทุกท่านทำการเช็คอินขึ้นเรือ Genting Dream ชมการแสดงที่ห้องโชว์หลักและดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Dream Daily จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศสิงคโปร์มาเลเซีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 63
04-06
05-07
11-13
12-14
18-20
19-21
25-27
26-28
ธ.ค. 63
06-08
07-09
13-15
14-16
20-22
21-23
27-29
28-30
29-31
30-01
31-02
ม.ค. 64
01-03
รหัสทัวร์ : TTC160763

ทัวร์เกาะสิงคโปร์ ตะลุย ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และ เลโก้แลนด์ รวมค่าบัตร One day Pass แล้ว เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ ช้อปปิ้งยะโฮร์ เอ้าท์เลท พรีเมี่ยม ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศสิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
22-25
27-30
พ.ย. 63
06-09
07-10
13-16
14-17
20-23
21-24
27-30
28-01
ธ.ค. 63
05-08
12-15
17-20
18-21
19-22
24-27
25-28
26-29
29-01
30-02
31-03
ม.ค. 64
01-04
รหัสทัวร์ : TTC195355

นำท่านชมและถ่ายรูป “GARDEN BY THE BAY” | ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า) | สวนนกจูร่ง (รวมค่าเข้า) ชมภาพยนตร์ 4 มิติ เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์ | ชมโชว์ “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซ่า ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด | ลิ้มรสข้าวมันไก่ และ บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์ พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว* FREE WIFI จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศสิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 63
09-12
11-14
16-19
18-21
23-26
25-28
ธ.ค. 63
21-24
22-25
23-26
24-27
28-31
29-01
30-02
31-03
ม.ค. 64
01-04
ธ.ค. 64
28-31

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ ดินแดนแห่งแสงสี และความเจริญ ช้อปปิ้ง หรือเพลิดเพลินกับอาหารอร่อย กับบริการ ท่องเที่ยว คุณภาพ ที่นำเสนอ และ เลือกสรร ให้ท่านได้สัมผัสประเทศสิงคโปร์ ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ มาริน่าเบย์แซนด์ สวนนกจูร่ง สิงคโปร์ไนท์ซาฟารี เมืองเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ยากจะบรรยาย ในราคาสุดพิเศษ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในสิงคโปร์ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ เพื่อความต้องการเฉพาะ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทาง แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ณ ประเทศสิงคโปร์ ในราคา และ บริการคุณภาพ จากไทยทราเวลเซ็นเตอร์

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก ปี 2563 - 64 เริ่ม 10,999 บ.