• เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่น ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไหว้เทพเจ้ากวนอู
 • ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการขายทัวร์ และตั๋วเครื่องบินมากที่สุด สนใจสอบถาม 02-171-9999
 • เที่ยวฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกับ กับ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ฮ่องกงบริการคุณภาพ ให้ท่านได้ เที่ยวฮ่องกง ในหลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ นำเที่ยวและ รับจัดทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประชุม หรือ สัมนา ที่ประเทศฮ่องกง ในราคาและบริการคุณภาพ ราคาถูกที่สุดเพียง 6,999 บาท

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกงแนะนำ

Flag Page ทัวร์ฮ่องกง

SELECT tl_id, tl_code, tl_name_th, tl_fname_th, tl_abstract_th, tl_duration_day, tl_duration_night, tl_SPG_id, tl_location_th, tl_airline_code, tl_rating,tl_tags, tl_image_title, MinPrice
  FROM tb_tour_lists tb1
  INNER JOIN (
   SELECT tpr_tl_id,
   MIN(tpr_price_1ATwin_HT) MinPrice,
   MAX(tpr_price_1ATwin_HT) MaxPrice
   FROM tb_tour_prices tb1
   INNER JOIN (
    SELECT tp_tpr_id
    FROM tb_tour_period
    WHERE tp_enable = 'Y'
    AND tp_deleted_at IS NULL
     AND tp_date_of_departure > NOW()
   ) tb2 ON tb1.tpr_id = tb2.tp_tpr_id
   WHERE tpr_enable = 'Y'
   AND tpr_deleted_at IS NULL
   GROUP BY tpr_tl_id
  ) tb2 ON tb1.tl_id = tb2.tpr_tl_id
  WHERE tl_audit_status = 2
  AND tl_publish = 'Y'
  AND tl_deleted_at IS NULL
   and tl_SPG_Id = '18' AND tl_SPG_Id NOT LIKE '19' 
  
  GROUP BY tl_id
  ORDER BY
  
  MinPrice asc LIMIT 0, 20

แสดง 20 ทัวร์ฮ่องกง จาก 38 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,999
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC172088
นำท่านสู่ วัดกวนอู วัดแชกงหมิว ชม สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE วัดหวังต้าเซียน รีพัลส์เบย์ จองได้แล้ววันนี้นำท่านสู่ วัดกวนอู หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง ชม สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ แวะชม สินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ ชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา สู่ตลาดตงเหมิน ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE สู่วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) วัดหวังต้าเซียน รีพัลส์เบย์ ชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยย่านถนนนาธาน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6217-20 ธ.ค.(เต็ม), 18-21 ธ.ค.(เต็ม), 19-22 ธ.ค.(เต็ม), 20-23 ธ.ค.(เต็ม), 21-24 ธ.ค.(เต็ม), 22-25 ธ.ค., 23-26 ธ.ค., 24-27 ธ.ค.
ม.ค. 6301-04 ม.ค., 02-05 ม.ค., 03-06 ม.ค., 04-07 ม.ค., 05-08 ม.ค., 06-09 ม.ค., 07-10 ม.ค., 08-11 ม.ค., 09-12 ม.ค., 10-13 ม.ค., 11-14 ม.ค., 12-15 ม.ค., 13-16 ม.ค., 14-17 ม.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง ข้ามสะพาน HZMB ที่ยาวที่สุดในโลก ถ่ายรูปชิคๆ ที่โรงละครไข่มุข ช้อปปิ้งถนนนาธานและตลาดก่งเป๋ย
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,888
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC195338
นำท่านข้ามสะพาน HZMB ที่ยาวที่สุดในโลก ชมวิวระหว่างเดินทางข้ามสะพาน ถ่ายรูปชิคๆ ที่โรงละครไข่มุข นั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ตลาดใต้ดินกงเป่ย

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6220-22 ธ.ค., 21-23 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,999
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC193084
นำทุกท่านสู่ พระใหญ่นองปิง อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ CITY GATE OUTLET สู่ เซิ่นเจิ้น วัดเทพเจ้ากวนอู แวะชมโรงงานผลิตหยก ชมร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ ยาบัวหิมะ ” สู่ Lowu Commercial City ชม โชว์ม่านน้ำแบบ 3D สู่ วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) วัดหวังต้าเซียน รีพัลส์เบย์ ชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยย่าน K11 และ ถนนนาธาน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6217-20 ธ.ค., 18-21 ธ.ค., 19-22 ธ.ค., 20-23 ธ.ค., 21-24 ธ.ค., 22-25 ธ.ค., 23-26 ธ.ค., 24-27 ธ.ค.
ม.ค. 6301-04 ม.ค., 02-05 ม.ค., 03-06 ม.ค., 04-07 ม.ค., 05-08 ม.ค., 06-09 ม.ค., 07-10 ม.ค., 08-11 ม.ค., 09-12 ม.ค., 10-13 ม.ค., 11-14 ม.ค., 12-15 ม.ค., 13-16 ม.ค., 14-17 ม.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จู่ไห่ มาเก๊า หมุนกังหันแก้ชง ขอพรที่วัดอาม่า
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 7,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC195147
นำท่านเที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า หมุนกังหันแก้ชง ที่วัดแชกงหมิว ขอพรที่วัดอาม่าที่เก่าแก่ของมาเก๊า ชมสวนจำลองสวนหยวนหมิง พร้อมชมโชว์การแสดง แวะถ่ายรูปกับหอไอเฟลและช้อปปิ้งถนนดังย่านจิมวาจุ่ย

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6221-23 ธ.ค., 22-24 ธ.ค., 27-29 ธ.ค., 28-30 ธ.ค., 29-31 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563, 31 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง พิชิตสะพานกระจก 5D หวงเถิงเสีย ล่องเรือสำราญแม่น้ำเป่ยเจียง
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 8,888
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC194928
นำทุกท่านเดินทางสู่ รีพัลส์เบย์ Repulse Bay พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY เดินทางสู่ วัดหว่องไทซิน หรืออีกชื่อว่า วัดหวังต้าเซียน ชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ชมสวนดอกไม้ฮอลแลนด์ ล่องเรือสำราญชม แม่น้ำเป่ยเจียงเสี่ยวซานเซีย แวะชม วัดเฟย์หลาย ชมสะพานกระจก 5D หวงเถิงเสีย แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลกวางตุ้ง ชมโรงงานผลิตหยก ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา และช้อปปิ้งที่ Lowu Commercial City จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6217-20 ธ.ค.(เต็ม), 20-23 ธ.ค.(เต็ม), 21-24 ธ.ค.(เต็ม), 22-25 ธ.ค.(เต็ม), 23-26 ธ.ค.(เต็ม), 24-27 ธ.ค.(เต็ม)
ม.ค. 6301-04 ม.ค., 02-05 ม.ค., 03-06 ม.ค., 04-07 ม.ค., 05-08 ม.ค., 06-09 ม.ค., 07-10 ม.ค., 08-11 ม.ค., 09-12 ม.ค., 10-13 ม.ค., 11-14 ม.ค., 12-15 ม.ค., 13-16 ม.ค., 14-17 ม.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 8,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : TTC193127
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า ซากโบสถ์เซนต์ปอล แวะ ร้านขายของฝาก เดินทางสู่ เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย นั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก เดินทางสู่ วัดผู่โถว หรือ วัดผู่ถัวซาน วัดกวนอู ร้านหยก ร้านครีมไข่มุก ร้านยางพารา หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ชมโชว์น้ำพุ Shekou Sea World Music Fountain เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ โรงงานเครื่องประดับ ร้านหยก ถนนซุปเปอร์สตาร์ ถนนนาธาน เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6306-08 มี.ค., 07-09 มี.ค., 12-14 มี.ค., 13-15 มี.ค., 14-16 มี.ค., 19-21 มี.ค., 20-22 มี.ค., 21-23 มี.ค., 26-28 มี.ค., 27-29 มี.ค., 28-30 มี.ค.
เม.ย. 6305-07 เม.ย., 17-19 เม.ย., 18-20 เม.ย., 23-25 เม.ย., 24-26 เม.ย., 25-27 เม.ย.
พ.ค. 6303-05 พ.ค., 04-06 พ.ค., 08-10 พ.ค., 09-11 พ.ค., 15-17 พ.ค., 16-18 พ.ค., 22-24 พ.ค., 23-25 พ.ค., 29-31 พ.ค., 30 พ.ค.-01 มิ.ย.
มิ.ย. 6305-07 มิ.ย., 06-08 มิ.ย., 12-14 มิ.ย., 13-15 มิ.ย., 19-21 มิ.ย., 20-22 มิ.ย., 26-28 มิ.ย.
ก.ค. 6304-06 ก.ค.
ส.ค. 6321-23 ส.ค., 22-24 ส.ค., 28-30 ส.ค., 29-31 ส.ค.
ก.ย. 6304-06 ก.ย., 05-07 ก.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง เช็กอินทางเดิรกระจกหวงถึงเซี่ย ช้อปปิ้งถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,555
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC195353
นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาหวงถึงเซี่ย พบกับที่เที่ยวใหม่แกะกล่อง ทางเดินกระจก นอกจากนี้ที่นี่ยังตกแต่งด้วยน้ำตกเอฟเฟค แสง สี ที่สวยงามไว้ที่ทางเดินกระจกอีกด้วย เดินทางสู่ ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว เหมาะกับสายช้อปทุกเพศทุกวัย เพราะไม่เน้นแบรนด์เนม แต่จะเต็มไปด้วยของเซลล์มากมาย มีทุกอย่างให้เลือกซื้อเต็มสองข้างทาง นำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6230 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563, 31 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563
ม.ค. 6301-03 ม.ค., 04-06 ม.ค., 09-11 ม.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง ช้อป ชิม เที่ยว ไหว้พระวัดดัง เสริมสิริมงคล
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC195340
นำท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง ให้ท่านสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ ชมร้านหยกของมีค่าที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียง ไม่น้อยไปกว่าจิวเวลรี่กังหัน ของฮ่องกง และให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย เดินทางสู่วัดกวนอู Kuan Au Templeเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธ์เป็นที่นิยมในเมืองเซินเจิ้นเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีและความกล้าหาญความกตัญญูโชคลาภบารมีนิยมขอพรในเรื่องหน้าที่การงานสักการะขอพระและกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6321-23 ก.พ., 28 ก.พ.-01 มี.ค.
มี.ค. 6307-09 มี.ค., 20-22 มี.ค., 28-30 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น โบสถ์เซ็นพอลล์ วัดแชกงหมิว
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,999
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : TTC160275
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นำท่านกราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า สู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ สัมผัสความอลังการของโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมาเก๊า เดอะเวเนเซี่ยน แวะถ่ายรูปกับ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า หวีหนี่ ชม โชว์ม่านน้ำแบบ 3D เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน รีพัลส์เบย์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6217-20 ธ.ค., 18-21 ธ.ค., 19-22 ธ.ค., 20-23 ธ.ค., 21-24 ธ.ค., 23-26 ธ.ค., 24-27 ธ.ค.
ม.ค. 6301-04 ม.ค., 02-05 ม.ค., 03-06 ม.ค., 04-07 ม.ค., 06-09 ม.ค., 07-10 ม.ค., 09-12 ม.ค., 10-13 ม.ค., 11-14 ม.ค., 13-16 ม.ค., 14-17 ม.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,999
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC160326
นำท่านสู่ Hong Kong Disney Land เซิ่นเจิ้น วัดกวนอู ชม โชว์ม่านน้ำแบบ 3D สู่วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) วัดหว่องไทซิน รีพัลส์เบย์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6217-20 ธ.ค., 18-21 ธ.ค., 19-22 ธ.ค., 20-23 ธ.ค., 21-24 ธ.ค., 22-25 ธ.ค., 23-26 ธ.ค., 24-27 ธ.ค.
ม.ค. 6301-04 ม.ค., 02-05 ม.ค., 03-06 ม.ค., 04-07 ม.ค., 05-08 ม.ค., 06-09 ม.ค., 07-10 ม.ค., 08-11 ม.ค., 09-12 ม.ค., 10-13 ม.ค., 11-14 ม.ค., 12-15 ม.ค., 13-16 ม.ค., 14-17 ม.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น วัดแชกงหมิว วัดกวนอู
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC194847
นำท่านเที่ยวชม LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN เมืองเซินเจิ้น แวะชมหยกสินค้าโอท๊อปของจีน ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ เดินทางสู่วัดกวนอู เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” แวะร้านหมอนยางพารา ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ สู่หาดทรายรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ชมสมุนไพรจีน สู่วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค สู่แหล่งช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6220-22 ธ.ค., 21-23 ธ.ค., 27-29 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563, 31 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563
ม.ค. 6318-20 ม.ค.
ก.พ. 6315-17 ก.พ., 22-24 ก.พ.
มี.ค. 6307-09 มี.ค., 14-16 มี.ค., 21-23 มี.ค., 28-30 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง ผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก พบกับที่เที่ยวใหม่แกะกล่อง ทางเดินกระจก ณ ยอดเขาหวงถึงเซี่ย
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 10,555
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195357
เดินทางสู่ เมืองมาเก๊า โดยรถโค้ช ผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก จูไห่ - ฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดม่าก๊อก (A Ma Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า แวะร้านขายของฝาก เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเข้าด้วยกัน อาหารและขนมต่างๆจึงได้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ นำท่านเดินทางสู่ เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า จำลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี นำท่านนั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ผ่านชม สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล สาวงามกลางทะเล สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ เดินทางสู่ ยอดเขาหวงถึงเซี่ย พบกับที่เที่ยวใหม่แกะกล่อง ทางเดินกระจก ที่ตกแต่งด้วยน้ำตกเอฟเฟค แสง สี ที่สวยงามไว้ที่ทางเดินกระจกอีกด้วย

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6229 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563(เต็ม), 30 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563(เต็ม)
ม.ค. 6301-04 ม.ค., 02-05 ม.ค., 03-06 ม.ค., 10-13 ม.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง วัดโป่วลิน วัดหวังแซกงหมิว ขอพร วัดหวังต้าเซียน
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC193208
นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ชม ร้านหยก เดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6310-12 ม.ค., 11-13 ม.ค., 17-19 ม.ค., 18-20 ม.ค.
ก.พ. 6307-09 ก.พ., 09-11 ก.พ., 14-16 ก.พ., 15-17 ก.พ., 28 ก.พ.-01 มี.ค., 29 ก.พ.-02 มี.ค.
มี.ค. 6306-08 มี.ค., 07-09 มี.ค., 13-15 มี.ค., 14-16 มี.ค., 20-22 มี.ค., 21-23 มี.ค., 27-29 มี.ค., 28-30 มี.ค.
เม.ย. 6304-06 เม.ย., 10-12 เม.ย., 12-14 เม.ย., 17-19 เม.ย., 18-20 เม.ย., 24-26 เม.ย., 25-27 เม.ย., 30 เม.ย.-02 พ.ค.
พ.ค. 6301-03 พ.ค., 02-04 พ.ค., 08-10 พ.ค., 09-11 พ.ค., 15-17 พ.ค., 16-18 พ.ค., 22-24 พ.ค., 29-31 พ.ค.
มิ.ย. 6305-07 มิ.ย., 12-14 มิ.ย., 19-21 มิ.ย., 26-28 มิ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เที่ยวครบเต็มอิ่ม ไหว้พระเสริมดวงต้อนรับปีใหม่
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195375
นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม ผู้คนนิยมมาไหว้ขอพรให้มีความสงบสุขและโชคดี รวมถึงการทำพิธีศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลเรื่องเงินทอง จากกนั้นนำท่านชม ซากโบสถ์เซนต์ปอล จตุรัสเซนาโด้ เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า และเดอะปารีเชียน มาเก๊า เดินทางสู่ เมืองฮ่องกง พาท่านไหว้พระขอพรวัดแชกงหมิว และวัดหวังต้าเซียน นำท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ เพื่อเลือกซื้อเครื่องประดับสำหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่าน และให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ย่าน จิมซาจุ่ย

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6228-30 ธ.ค., 29-31 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563, 31 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563
ม.ค. 6301-03 ม.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,555
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC194235
นำท่านขึ้นเคเบิ้ลไฟฟ้านั่ง กระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา สัมผัสกับ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง เดินทางสู่ เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) เดินทางสู่ วัดกวนอู เลือกซื้อ เลือกชม หยก หลากหลายรูปแบบ เลือกซื้อผ้าไหมของเมืองจีน อิสระช้อปปิ้งที่ Lowu Center ชมโชว์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN ไหว้เทพเจ้าแชกง ณ วัดแชกงหมิว นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เยี่ยมชม งานฮวงจุ้ย ชม ร้านปี่เซี่ยะหยก ช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย บนถนนนาธาน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6220-22 ธ.ค., 21-23 ธ.ค., 27-29 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง 360 วัดแชกงหมิว
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,555
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC195248
นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา นั่ง กระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง เดินทางสู่ เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดินทางสู่ วัดกวนอู เลือกซื้อ เลือกชม หยก หลากหลายรูปแบบ เลือกซื้อผ้าไหมของเมืองจีน ที่ไม่เหมือนใคร ห่มแล้วอุ่นเวลาหนาว ห่มแล้วไม่ร้อนรู้สึกสบายในหน้าร้อน อิสระช้อปปิ้งที่ Lowu Center ชมโชว์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN ไหว้เทพเจ้าแชกง ณ วัดแชกงหมิว นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง ไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เยี่ยมชม งานฮวงจุ้ย ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง ชม ร้านปี่เซี่ยะหยก สัตว์นำโชคลาภความมั่งมี ช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุย บนถนนนาธาน ฝั่งเกาลูน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6220-22 ธ.ค., 21-23 ธ.ค., 27-29 ธ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า จู่ไห่ วิหารเซนต์ปอล
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC160169
เที่ย;มาเก๊าแบบเต็มอิ่ม อิ่มอร่อยย่านกุนฮา ไทปาสตรีทฟู๊ด พักฮ่องกง 2 คืน นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรวัดหวังต้าเซียน พาท่านชมความงามของวัดซีหลิน พร้อมทานเมนูสุดพิเศษ!! ห่านย่าง, ติ่มซำ, บุพเฟ่ต์ชาบู สะพานฮ่องกงมาเก๊า จู่ไห่

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6312-14 มี.ค., 13-15 มี.ค., 14-16 มี.ค., 19-21 มี.ค., 20-22 มี.ค., 21-23 มี.ค., 26-28 มี.ค., 27-29 มี.ค., 28-30 มี.ค.
เม.ย. 6305-07 เม.ย., 16-18 เม.ย., 17-19 เม.ย., 18-20 เม.ย., 19-21 เม.ย., 23-25 เม.ย., 24-26 เม.ย., 25-27 เม.ย.
พ.ค. 6309-11 พ.ค., 15-17 พ.ค., 16-18 พ.ค.
มิ.ย. 6306-08 มิ.ย., 10-12 มิ.ย.
ก.ค. 6328-30 ก.ค., 29-31 ก.ค.
ส.ค. 6304-06 ส.ค., 05-07 ส.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC192870
ทัวร์ฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง อิสระช้อปปิ้ง ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ชม ร้านหยก เดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน เดินทางขึ้นชมวิวเกาะฮ่องกง โดยรถโค้ช บนยอดเขาวิคตอเรียพีค นมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ ชม A SYMPHONY OF LIGHTS ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6231 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563
ม.ค. 6310-12 ม.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา วัดแชกงหมิว
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : TTC193067
นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่ลันเตา อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง อิสระช้อปปิ้ง ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ขึ้นสู่เขา VICTORIA PEAK นมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ สู่ วัดแชกงหมิว เยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ชม ร้านหยก สู่ วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ชม A SYMPHONY OF LIGHTS สู่ วัดอาม่า ชม วิหารเซนต์ปอล สู่ THE PARISIAN MACAO ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จำลองมาจากฝรั่งเศส เยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6221-23 ธ.ค.(เต็ม), 22-24 ธ.ค.(เต็ม), 28-30 ธ.ค.(เต็ม), 29-31 ธ.ค.(เต็ม), 31 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563(เต็ม)
ม.ค. 6304-06 ม.ค., 11-13 ม.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระเสริมสิริมงคล ชมโชว์แสง สี เสียง The Symphony of Lights
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC195365
นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวน หยวน เป็นวัดขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก วัดหยวนหยวนแห่่งนี้ยังเป็นวัดที่ละครชื่อดังเรื่อง กี่เพ้า มาถ่ายทำอีกด้วย เดินทางสู่จุดชมวิวเกาะฮ่องกง ณ วิคตอเรียพีค สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น ชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูน และอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง เลดี้มาร์เก็ต เดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม เดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดไหว้พระสละโสด เสี่ยงเซียมซีสุดแม่น

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6321-23 ก.พ., 28 ก.พ.-01 มี.ค.
มี.ค. 6328-30 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์

ค้นหา

Close


฿30,000 ฿390,000

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกที่สุดเพียง 6,999 บาท 2562-2563 จัดทัวร์ฮ่องกง จองเลย

การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

Kanok
โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
Kanok
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
Kanok
ค้นหาง่าย
Kanok
บริการหลังการขาย
โหลดแอปกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์
แอปท่องเที่ยวดีดี
จองตั๋ว ทัวร์ โรงแรม ครบครันทั่วโลก