ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกับ กับ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ฮ่องกงบริการคุณภาพ ให้ท่านได้ เที่ยวฮ่องกง ในหลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ นำเที่ยวและ รับจัดทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประชุม หรือ สัมนา ที่ประเทศฮ่องกง ในราคาและบริการคุณภาพ พิเศษ! โปรโมชั่นทัวร์ลดราคาถึง 2,901 บาท

โปรแกรมแนะนำ

แสดง 15 ทัวร์ฮ่องกง จาก 53 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,991
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC171613
ทัวร์ฮ่องกง นำท่านเดินทางผ่านชม ถนนคู่รัก จากนั้นชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี่” สู่ วัดผู่โถว ชมโชว์ MANGROVE GROOVE นมัสการ วัดเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ ไป วัดแชกงหมิว จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6106-08 พ.ค.(เต็ม), 12-14 พ.ค.(เต็ม), 18-20 พ.ค., 19-21 พ.ค., 20-22 พ.ค., 24-26 พ.ค., 25-27 พ.ค., 27-29 พ.ค., 31 พ.ค.-02 มิ.ย.
มิ.ย. 6102-04 มิ.ย., 03-05 มิ.ย.(เต็ม), 07-09 มิ.ย., 08-10 มิ.ย., 10-12 มิ.ย., 14-16 มิ.ย., 15-17 มิ.ย., 17-19 มิ.ย., 21-23 มิ.ย., 22-24 มิ.ย., 23-25 มิ.ย., 28-30 มิ.ย., 30 มิ.ย.-02 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC160258
ทัวร์ฮ่องกง นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เซินเจิ้น ไปพิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น สู่ วัดกวนอู ตลาดตงเหมิน ชม MANGROVE GROOVE สู่ วัดแชกง ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ สู่ ถนนนาธาน ช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6112-14 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC160297
ทัวร์ฮ่องกง นำท่านช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ ชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน ยาบัวหิมะ สวนหยวนหมิงหยวน โชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง สู่ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ร้านยาสมุนไพร ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6102-04 มิ.ย., 09-11 มิ.ย.(เต็ม), 16-18 มิ.ย., 23-25 มิ.ย., 30 มิ.ย.-02 ก.ค.
ก.ย. 6101-03 ก.ย., 08-10 ก.ย., 15-17 ก.ย., 22-24 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC171864
ทัวร์ฮ่องกง นำท่านแวะชมหยก ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ Lowu สู่ วัดกวนอู ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น สู่ VICTORIA หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6103-05 พ.ค., 17-19 พ.ค., 19-21 พ.ค., 24-26 พ.ค.
มิ.ย. 6114-16 มิ.ย., 21-23 มิ.ย., 28-30 มิ.ย., 30 มิ.ย.-02 ก.ค.
ก.ค. 6105-07 ก.ค., 12-14 ก.ค., 19-21 ก.ค., 21-23 ก.ค., 26-28 ก.ค.
ส.ค. 6102-04 ส.ค., 04-06 ส.ค., 11-13 ส.ค., 16-18 ส.ค., 18-20 ส.ค., 23-25 ส.ค., 25-27 ส.ค., 30 ส.ค.-01 ก.ย.
ก.ย. 6101-03 ก.ย., 06-08 ก.ย., 08-10 ก.ย., 13-15 ก.ย., 15-17 ก.ย., 20-22 ก.ย.
ต.ค. 6111-13 ต.ค., 13-15 ต.ค., 18-20 ต.ค., 25-27 ต.ค., 27-29 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 10,499
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC160664
ทัวร์ฮ่องกง นำท่านแวะชมหยก ชิมชาจีน ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ สู่วัดกวนอู ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน สู่วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค ชมสมุนไพรจีน สู่ เกาะลันเตา นั่งกระเช้า Ngong ping 360 นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6110-12 พ.ค., 17-19 พ.ค., 24-26 พ.ค., 31 พ.ค.-02 มิ.ย.
มิ.ย. 6107-09 มิ.ย., 14-16 มิ.ย., 21-23 มิ.ย., 28-30 มิ.ย.
ก.ค. 6105-07 ก.ค., 12-14 ก.ค., 19-21 ก.ค., 26-28 ก.ค.
ส.ค. 6102-04 ส.ค., 09-11 ส.ค., 16-18 ส.ค., 23-25 ส.ค.
ก.ย. 6106-08 ก.ย., 13-15 ก.ย., 20-22 ก.ย., 27-29 ก.ย.
ต.ค. 6104-06 ต.ค., 11-13 ต.ค., 18-20 ต.ค., 25-27 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,888
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC160491
ทัวร์ฮ่องกง นำท่านนั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค สู่หาดทรายรีพลัสเบย์ อิสระช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ชมโชว์ Symphony of Lights ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ สู่วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนำโชค ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ สู่วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ City gate Outlet จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6115-16 เม.ย.(เต็ม), 16-17 เม.ย.(เต็ม), 21-22 เม.ย.(เต็ม), 28-29 เม.ย.
พ.ค. 6105-06 พ.ค., 12-13 พ.ค.(เต็ม), 19-20 พ.ค., 26-27 พ.ค.
มิ.ย. 6102-03 มิ.ย., 09-10 มิ.ย., 16-17 มิ.ย., 23-24 มิ.ย., 30 มิ.ย.-01 ก.ค.
ก.ค. 6107-08 ก.ค., 14-15 ก.ค., 21-22 ก.ค.
ส.ค. 6104-05 ส.ค., 11-12 ส.ค., 18-19 ส.ค., 25-26 ส.ค.
ก.ย. 6101-02 ก.ย., 08-09 ก.ย., 15-16 ก.ย., 22-23 ก.ย.
ต.ค. 6127-28 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 10,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC160388
ทัวร์ฮ่องกง นำท่านช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ เลือกชม ร้านหยก แวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน ชม สวนหยวนหมิงหยวน ชม โชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง สู่ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ชมร้านยาสมุนไพร ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6104-06 พ.ค., 11-13 พ.ค., 18-20 พ.ค., 25-27 พ.ค.
มิ.ย. 6101-03 มิ.ย., 08-10 มิ.ย., 15-17 มิ.ย., 22-24 มิ.ย., 29 มิ.ย.-01 ก.ค.
ก.ค. 6106-08 ก.ค., 13-15 ก.ค., 20-22 ก.ค., 27-29 ก.ค.
ส.ค. 6103-05 ส.ค., 10-12 ส.ค., 17-19 ส.ค., 24-26 ส.ค., 31 ส.ค.-02 ก.ย.
ก.ย. 6107-09 ก.ย., 14-16 ก.ย., 21-23 ก.ย.
ต.ค. 6119-21 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 11,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC171845
นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล และนำท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6109-11 มิ.ย., 16-18 มิ.ย., 23-25 มิ.ย., 29 มิ.ย.-01 ก.ค.
ก.ค. 6114-16 ก.ค., 28-30 ก.ค.
ส.ค. 6111-13 ส.ค., 18-20 ส.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC171685
ทัวร์ฮ่องกง นำท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ สู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว”หรือวัดกังหัน นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6126-28 เม.ย.(เต็ม)
พ.ค. 6114-16 พ.ค., 17-19 พ.ค., 24-26 พ.ค., 25-27 พ.ค., 28-30 พ.ค., 31 พ.ค.-02 มิ.ย.
มิ.ย. 6107-09 มิ.ย., 14-16 มิ.ย., 20-22 มิ.ย., 21-23 มิ.ย.
ก.ค. 6105-07 ก.ค., 12-14 ก.ค., 19-21 ก.ค., 29-31 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TTC160230
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นำท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งที่ Lowu ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หยก สินค้าโอท๊อปของจีน ชมสวนหยวนหมิงหยวน ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ แวะถ่ายรูปกับสาวงาม หวีหนี่ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของมาเก๊าเช่น คุ้กกี้อัลมอนด์มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมูแผ่นสูตรพิเศษ น้ำมันปลา ชม วิหารเซนต์ปอล แวะชมย่านเซนาโด้สแควร์ เยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU สู่ตลาดกงเป่ย หรือตลาดใต้ดิน สู่ VICTORIA หาดทรายรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล สู่แหล่งช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน จองได้แล้ววันนีี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6114-17 เม.ย., 28 เม.ย.-01 พ.ค.
พ.ค. 6126-29 พ.ค.
มิ.ย. 6109-12 มิ.ย., 16-19 มิ.ย., 23-26 มิ.ย.
ก.ค. 6114-17 ก.ค., 28-31 ก.ค.
ส.ค. 6111-14 ส.ค., 25-28 ส.ค.
ก.ย. 6108-11 ก.ย., 22-25 ก.ย.
ต.ค. 6113-16 ต.ค., 27-30 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : TTC171370
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นำท่านผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง ชมวัดเจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Temple) วิหารเซนต์ปอล แวะชมย่านเซนาโด้สแควร์ ชม VENETIAN MACAU RESORT แวะถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหนี่” จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล ชมวัดผูถ่อ สู่ตลาดใต้ดินกงเป่ย Happy Coast ดินแดนแห่งความสุขริมทะเล ชมวัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค โรงงานจิวเวอร์รี่ ชมสมุนไพรจีน สู่วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6128-30 เม.ย.
พ.ค. 6119-21 พ.ค.
มิ.ย. 6108-10 มิ.ย., 22-24 มิ.ย.
ก.ค. 6107-09 ก.ค., 21-23 ก.ค.
ส.ค. 6104-06 ส.ค., 25-27 ส.ค.
ก.ย. 6108-10 ก.ย., 22-24 ก.ย.
ต.ค. 6113-15 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC171862
ทัวร์ฮ่องกง นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 สู่หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ City gate Outlet แวะชมหยก ชิมชาจีน ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ สู่วัดกวนอู ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ยาบัวหิมะ ผ้าไหมจีน ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา สู่ VICTORIA ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ สู่หาดทรายรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ชมสมุนไพรจีน สู่วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน โอเชี่ยนเทอร์มินัล จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6110-12 พ.ค., 24-26 พ.ค.
มิ.ย. 6107-09 มิ.ย., 21-23 มิ.ย.
ก.ค. 6105-07 ก.ค., 19-21 ก.ค.
ส.ค. 6102-04 ส.ค., 16-18 ส.ค., 30 ส.ค.-01 ก.ย.
ก.ย. 6113-15 ก.ย., 27-29 ก.ย.
ต.ค. 6125-27 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC171915
ทัวร์ฮ่องกง นำท่านเที่ยวชมวัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ เลือกซื้อสมุนไพรจีน สู่วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน แวะถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหนี่” จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล แวะชมหยก ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของมาเก๊า เช่น คุ้กกี้อัลมอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมูแผ่นสูตรพิเศษ น้ำมันปลา ชม วิหารเซนต์ปอล แวะชมย่านเซนาโด้สแควร์ ชม THE VENETIAN MACAU RESORT วัดไป่เหลียน (วัดดอกบัวขาว) สวนหยวนหมิงหยวน สู่ตลาดใต้ดินกงเป่ย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6115-17 เม.ย., 26-28 เม.ย.
พ.ค. 6124-26 พ.ค.
มิ.ย. 6121-23 มิ.ย.
ก.ค. 6119-21 ก.ค.
ส.ค. 6116-18 ส.ค.
ก.ย. 6113-15 ก.ย.
ต.ค. 6125-27 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 11,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC171794
ทัวร์ฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่เลดี้ส์ มาร์เก็ต วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ชม วัดหวังต้าเซียน ขึ้นรถรางสู่ วิคตอเรียพีค สู่วัดเจ้าแม่กวนอิม หรือ เจ้าแม่ทับทิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่อ่าว REPULSE BAY จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6104-06 พ.ค., 29-31 พ.ค., 30 พ.ค.-01 มิ.ย.
มิ.ย. 6128-30 มิ.ย.
ก.ค. 6101-03 ก.ค., 01-03 ก.ค., 05-07 ก.ค., 05-07 ก.ค., 08-10 ก.ค., 08-10 ก.ค., 11-13 ก.ค., 12-14 ก.ค., 12-14 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 11,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TTC171796
ทัวร์ฮ่องกง นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 นมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา อิสระทุกท่านที่ City Gate Outlet ชมบรรยากาศ เซินเจิ้น ไปยัง SHENZHEN MUSEUM แวะชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของประเทศจีน เช่น ชาจีน ยางพารา บัวหิมะ และหยก ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น Lowu City ชม MANGROVE GROOVE สู่หาดทราย REPULSE BAY นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ สู่ วัดแชกง ถนนนาธาน ช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6113-15 เม.ย.(เต็ม), 14-16 เม.ย.(เต็ม), 21-23 เม.ย., 26-28 เม.ย., 27-29 เม.ย., 28-30 เม.ย.
พ.ค. 6105-07 พ.ค., 12-14 พ.ค., 18-20 พ.ค., 25-27 พ.ค.
มิ.ย. 6102-04 มิ.ย., 09-11 มิ.ย., 16-18 มิ.ย., 23-25 มิ.ย., 29 มิ.ย.-01 ก.ค.
ก.ค. 6114-16 ก.ค., 28-30 ก.ค.
ส.ค. 6111-13 ส.ค., 18-20 ส.ค.
ดูรายการทัวร์นี้


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย