ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอ ทัวร์อียิปต์ บริการคุณภาพ ให้ท่านได้ เที่ยวอียิปต์ และดินแดนใกล้เคียง ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ นำเที่ยวและจัดสรร ทัวร์อียิปต์ ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศอียิปต์ ในราคาและบริการคุณภาพ ราคาถูกที่สุดเพียง 29,999 บาท

Flag Page ทัวร์อียิปต์

SELECT tl_id, tl_code, tl_name_th, tl_fname_th, tl_abstract_th, tl_duration_day, tl_duration_night, tl_SPG_id, tl_location_th, tl_airline_code, tl_rating,tl_tags, tl_image_title, MinPrice
  FROM tb_tour_lists tb1
  INNER JOIN (
   SELECT tpr_tl_id,
   MIN(tpr_price_1ATwin_HT) MinPrice,
   MAX(tpr_price_1ATwin_HT) MaxPrice
   FROM tb_tour_prices tb1
   INNER JOIN (
    SELECT tp_tpr_id
    FROM tb_tour_period
    WHERE tp_enable = 'Y'
    AND tp_deleted_at IS NULL
     AND tp_date_of_departure > NOW()
   ) tb2 ON tb1.tpr_id = tb2.tp_tpr_id
   WHERE tpr_enable = 'Y'
   AND tpr_deleted_at IS NULL
   GROUP BY tpr_tl_id
  ) tb2 ON tb1.tl_id = tb2.tpr_tl_id
  WHERE tl_audit_status = 2
  AND tl_publish = 'Y'
  AND tl_deleted_at IS NULL
   and tl_SPG_Id = '3' AND tl_SPG_Id NOT LIKE '19' 
  
  GROUP BY tl_id
  ORDER BY
  
  MinPrice asc LIMIT 0, 20

แสดง 7 ทัวร์อียิปต์ จาก 7 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย ชมความงาม มหาพีระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
อียิปต์
รหัสทัวร์ : TTC195331
เยือนเมืองกีซา ชม “มหาพีระมิด” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ถ่ายรูปกับ ป้อมปราการซิทาเดล ชม พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส เข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ช้อปปิ้งตลาดข่านเอลคาลีลี่ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6328 ม.ค.-02 ก.พ.
ก.พ. 6305-10 ก.พ., 15-20 ก.พ., 25 ก.พ.-01 มี.ค.
มี.ค. 6303-08 มี.ค., 10-15 มี.ค., 17-22 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์อียิปต์ ชมมหาปิรามิด มหาสฟิงซ์ พีระมิดขั้นบันไดซัคคารา
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
อียิปต์
รหัสทัวร์ : TTC205723
นำท่านชม มหาปิรามิด (Great Pyramids)ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม “มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx of Giza)” ตั้งอยู่ด้านหน้าของพีระมิดเคเฟรน นำเข้าชมและถ่ายรูป เสาปอมเปย์(Pompay’s Pillar)เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ และชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง จากนั้นทานอาหารค่ำบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่ง แม่น้ำ พร้อมชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง อันเลื่องชื่อและการแสดงพื้นเมืองทั้ง (Tanoura show) และ (Folkloric)

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6303-08 ก.พ., 10-15 ก.พ., 17-22 ก.พ.
มี.ค. 6302-07 มี.ค., 09-14 มี.ค., 16-21 มี.ค., 23-28 มี.ค., 28 มี.ค.-02 เม.ย.
เม.ย. 6304-09 เม.ย., 11-16 เม.ย., 18-23 เม.ย., 25-30 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์อียิปต์ มหาพีระมิด มหาสฟิงซ์ ป้อมปราการซิทาเดล
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 30,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
อียิปต์
รหัสทัวร์ : TTC194604
นำท่านชมมหาพีระมิด มหาสฟิงซ์ เข้าชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ถ่ายรูปด้านนอก เสาปอมเปย์ ถ่ายรูปกับ ป้อมปราการซิทาเดล ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย ชม พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส พีระมิดขั้นบันได แวะชม ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ชม กรุงไคโร เข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี่ (Khan Al Khalili)” จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6305-10 ก.พ., 15-20 ก.พ., 25 ก.พ.-01 มี.ค.
มี.ค. 6303-08 มี.ค., 10-15 มี.ค., 17-22 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์อียิปต์ ชมปิรามิด พิพิธภัณฑ์อียิปต์ พร้อมล่องเรือดินเนอร์ ชมบัลเลต์แดนซ์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 30,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
อียิปต์
รหัสทัวร์ : TTC205720
นำท่านชม มหาปิรามิด ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม เดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็น สถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ ซอเซอร์ และถ่ายรูปคู่กับ ป้อม ปราการซิทาเดล (CITADEL) ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี และเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6304-09 เม.ย., 09-14 เม.ย., 30 เม.ย.-05 พ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์อียิปต์ เที่ยวไคโร อเล็กซานเดีย ขี่อูฐชมวิว ล่องเรือชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 31,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
อียิปต์
รหัสทัวร์ : TTC193706
เดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ ชม ปิระมิดขั้นบันได ชม ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ จองได้แล้ววันนี้เส้นทางสู่เมืองเก่าไคโร ชม โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส (Abou Serge Church) โบสถ์คริสต์ของชาวมุสลิมที่เก่าแก่ที่สุดที่สร้างอยู่ในกำแพงหินดั้งเดิมเมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) สู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) พีระมิดขั้นบันได สู่ เมืองกีซา ชม “มหาพีระมิด” จากนั้นนำท่านชม “มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx of Giza)” ตั้งอยู่ด้านหน้าของพีระมิดเคเฟรน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่พีระมิดแห่งกีซาและยังถือเป็นสฟิงซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแวะชม ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส โรงงานผลิตหัวน้ำหอม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ตลาดข่านเอลคาลีลี่ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6304-09 เม.ย., 25-30 เม.ย.
พ.ค. 6302-07 พ.ค., 09-14 พ.ค., 30 พ.ค.-04 มิ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์อียิปต์ มหาพีระมิดแห่งกีซ่า มหาสฟิงซ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 34,900
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
อียิปต์
รหัสทัวร์ : TTC194259
นำท่านชม โรงละครโรมัน ถ่ายรูปกับ ป้อมปราการเคตเบย์ เข้าชม หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย ชม สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย ถัดไปไม่ไกลนั้นจะมีเสาปอมเปย์ ชมมหาพีระมิดแห่งกีซ่า ด้านนอก สู่ จุดชมวิวพาโนรามา ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มหาสฟิงซ์ ชม การสาธิตและผลิตกระดาษปาปีรุส พร้อมแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ชม พีระมิดขั้นบันไดซัคคารา เดินทางไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ ชมป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล ชมและเลือกซื้อสินค้า ณ ตลาดผ้าฝ้าย เยี่ยมชมหมู่บ้านคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร เลือกซื้อของฝากนานาชนิด ณ แหล่งของฝากที่ใหญ่ที่สุดในไคโรที่ ตลาดข่าน เอล คารีรี่ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6323-28 ม.ค.
ก.พ. 6308-13 ก.พ.
มี.ค. 6319-24 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์อียิปต์ เที่ยว 2 ประเทศ ไคโร กีซ่า จอร์แดน อัมมาน มหาปิรามิด
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 63,999
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : TTC194983
นำท่านเดินทางไปชม สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า แวะชม ศูนย์กลางการทำ “กระดาษปาปีรุส” โรงงานผลิตหัวน้ำหอม เที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ชมเสาปอมเปย์ ป้อมปราการซิทาเดล ชมบรรยากาศอันงดงามยาม ค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์ พร้อมชม และ ร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้องอันเลื่องชื่อและการแสดงพื้นเมืองต่างๆประกอบดนตรี ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี ชม โบสถ์กรีก ออโธดอกซ์ เมาท์ เนโบ โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ ชม นครเจอราช หรือ เมืองพันเสา ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม โอวัลพลาซ่า วิหารเทพีอาร์เทมิส เดินทางเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ชมน้ำพุใจกลางเมือง ทะเลเดดซี เมืองเพตร้า พบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ ชม โรงละครโรมัน ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน วิหารเฮอร์คิวลิส จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6308-15 ก.พ.
มี.ค. 6308-15 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์

ค้นหา

Close


฿30,000 ฿390,000

ทัวร์อียิปต์ ราคาถูกที่สุดเพียง 29,999 บาท อัพเดท 2563-2564 จัดทัวร์อียิปต์ ทัวร์อียิปต์ราคาถูก

การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

Kanok
โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
Kanok
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
Kanok
ค้นหาง่าย
Kanok
บริการหลังการขาย