ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์อียิปต์

พบ 9 รายการทัวร์
ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า มหาปิรามิด สฟิงซ์ เมมฟิส ซัคคาร่า
รหัสทัวร์ : TTC237268
ท่องเที่ยว มหาปิรามิด ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ ถ่ายรูปคู่กับ ป้อม ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส เที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณ นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด พร้อมแล้ว จองได้เลยวันนี้!!!
Gulf Air กัลฟ์ แอร์

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอียิปต์

ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
09-14
20-25
11-16
18-23
รหัสทัวร์ : TTC238019
นอนหรูบนเรือสำราญ 3 คืน มีบินภายใน 2 เที่ยวบิน เที่ยวครบไคโร อัสวาน ลุกซอร์ พาท่านล่องเรือใบโบราณ เฟลุกะ เที่ยวชมมหาวิหารอบูซิมเบล ชมเมืองลุกซอร์ พาท่านไปชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหาปีรามิดแห่งกีซ่า พาท่านชมสฟิงซ์ ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอนมหาวิหารคาร์นัค ชมวิหารลักซอร์ ช็อปปิง ตลาดข่านเอลคาลิลี จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศอียิปต์

ก.ย. 66
ต.ค. 66
07-13
12-18
19-25
รหัสทัวร์ : TTC237539
นำท่านเหินฟ้าสู่อาณาจักรฟาโร นำท่านไปชม เขื่อนยักษ์อัสวาน พาท่าน ลงเรือใบโบราณ เฟลุคกะ ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ผ่านชมสถานที่ต่างๆ พาท่านสนุกและเพลิดเพลินกับการพักผ่อนบนเรือสำราญ พาท่านชม ความเจริญทางวิทยาการทางการคำนวณของชาวอียิปต์โบราณที่ มหาวิหารอาบูซิมเบล พาท่านนั่งรถเทียมม้าไปชมวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด วิหารเอ็ดฟู พาท่านชม ที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ที่ หุบผากษัตริย์ นำท่านชม วิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารคาร์นัค จากนั้นพาท่านชมและถ่ายรูปกับสฟิงซ์ที่ ถนนสฟิงซ์หน้าแพะ จากนั้นพาท่านช็อปปิ้งชิวๆที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี จองด่วน!!!

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศอียิปต์

ก.ย. 66
22-28
รหัสทัวร์ : TTC237645
นำท่านเหินฟ้าสู่เมือง อัมมาน ประเทศ จอร์แดน พาท่านเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเมาท์เนโบ ที่ที่ว่ากันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของโมเสส จากนั้นพาท่านไปเล่นน้ำที่ ทะเลสาบเดดซี จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่ เมืองเพตรา ให้ท่านได้ขี่ อูฐ ถ่ายรูปกับ อาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก จากนั้นพาท่านไปยังประเทศอียิปต์ พาท่านชม สฟิงค์และหมู่บ้านมหาปีรามิดแห่งกีซ่า จากนั้นพาท่านรับบรรยากาศริมทะเลขนาบข้างด้วยป้อมปราการซิทาเดล หลังจากนั้นพาท่านไปสัมผัสบรรกาศ ห้องสมุดแห่งอาเล็กซานเดรียและหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอาเล็กซานเดรีย พาท่านชม มัมมี่ของฟาโรห์ และ โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ จากนั้นพาท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมเหม็ดอาหลี หลังจากท่านนำท่านไปช็อปปิงชิวๆ ที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี จองเลยวันนี้ !!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์แดนอียิปต์

ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
22-29
12-19
23-30
14-21
รหัสทัวร์ : TTC237988
พาท่านชม ปีรามิดแห่งกีซ่า ถ่ายรูปกับสฟริงซ์ พาท่านชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี เที่ยวชมเสาร์หินโอเบลิสก์ ถ่ายรูปกับวิหารออมโบ ชมมหาวิหารอบูซิมเบล พาท่านชมหุบผากษัตริย์ พาท่านไปยัง มหาวิหารเอ็ดฟู เที่ยวชมวิหารคาร์นัค ชมวิหารลุกซอร์ พาท่านล่องเรือใบโบราณเฟลุกะ พิเศษนอนบนเรือสำราญ 3 คืน จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศอียิปต์

ต.ค. 66
08-15
19-26
รหัสทัวร์ : TTC237990
พาท่านชม ปีรามิดแห่งกีซ่า ถ่ายรูปกับสฟริงซ์ พาท่านชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี เที่ยวชมเสาร์หินโอเบลิสก์ ถ่ายรูปกับวิหารออมโบ ชมมหาวิหารอบูซิมเบล พาท่านชมหุบผากษัตริย์ พาท่านไปยัง มหาวิหารเอ็ดฟู เที่ยวชมวิหารคาร์นัค ชมวิหารลุกซอร์ พาท่านล่องเรือใบโบราณเฟลุกะ พิเศษนอนบนเรือสำราญ 3 คืน จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศอียิปต์

พ.ย. 66
ธ.ค. 66
21-27
07-13
28-03
30-05
รหัสทัวร์ : TTC237357
นำท่านเดินทางสู่ประเทศอิยิปต์ นำท่านไปยัง ซัคคาร่า นำท่านท่องเที่ยว ปีรามิดขั้นบันได นำท่านไปชม ชม สฟิงซ์ นำท่านไปเรียนเดินชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ นำท่านสัมผัส ป้อมปราการ ชิทาเดล นำท่านไปเดินเล่น ตลาดข่านเอลคาลีลี นำท่านชม เสาหินโอเบลิสก์ นำท่านล่องเรือ เรือเฟลุคกะ นำท่านชม ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล นำท่านไปชม เขื่อนยักษ์อัสวาน นำท่านชม วิหารคอม ออม โบ นำท่านนั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู นำท่านชม ชม หุบผากษัตริย์ นำท่านสัมผัสบรรยากาศ วิหารฮัคเชฟซุต นำท่านท่องเที่ยว มหาวิหารคาร์นัค นำท่านชม วิหารลักซอร์ นำท่านสัมผัสบรรยากาศและพักผ่อนล่องเรือสำราญ จองด่วน!

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอียิปต์

ต.ค. 66
08-15
22-29
รหัสทัวร์ : TTC237817
นำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งปิระมิด ชมปิระมิดขั้นบันได แห่ง ซัคคาร่า ชมวัตถุโบราณอันล้ำค่าของอียิปต์ ณ พิพิธภัรฑสถานแห่งชาติอียิปต์ ล่องเรือชมสถานที่สำคัญมากมายทั้ง เสาหินโอเบลิก หมู่บ้านนูเบีย วิหารเอ็ดฟู หลังจากลงจากเรือนำท่านไปชมหุบผากษัตริย์ ชมมหาวิหารคาร์นัคที่ มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอียิปต์

ต.ค. 66
ธ.ค. 66
08-15
22-29
03-10
24-31
รหัสทัวร์ : TTC172109
ทัวร์อิยิปต์ แบบแกรนด์ๆ เที่ยวเหนือจรดใต้ เที่ยวครบสุดคุ้ม ที่พักหรูนอนเรือ 5 ดาว รวมทั้งบินภายในประเทศ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์ นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์รามเสสที่ 2 ชม ปิรามิดแบบขั้นบันได ซึ่งถือว่าเป็นปิรามิดแห่งแรกของอียิปต์ จากนั้นชมปิรามิดที่สาคัญที่สุดมีอยู่ 3 องค์ คือ ปิรามิดแห่งคูฟู ท่านจะได้ชม สฟิงซ์ ผู้ลึกลับ นำท่านเที่ยวชม วิหารอะบูซิมเบล วิหารที่สวยที่สุดของอียิปต์ และยังพาท่าน ลง เรือฟาราห์ ครูส ชมวิวแม่น้ำไนล์ และเดินทางโดย Motor Boat นำท่านเที่ยวชม เขื่อนอัสวาน นำท่านเที่ยวชม วิหารคอมออมโบ บูชาเทพโซเบค ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่มีหัวเป็นจระเข้ ชม วิหารลักซอร์ ชม ถนนสฟิงซ์หน้าแพะ ข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา10 วัน 8 คืน

ประเทศอียิปต์

ต.ค. 66
พ.ย. 66
ธ.ค. 66
10-19
17-26
28-07
26-04
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์อียิปต์ 2566 - 2567

ทัวร์อียิปต์

ค้นพบจำนวน 9 ทัวร์

ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า มหาปิรามิด สฟิงซ์ เมมฟิส ซัคคาร่า
รหัสทัวร์ : TTC237268

ท่องเที่ยว มหาปิรามิด ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ ถ่ายรูปคู่กับ ป้อม ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส เที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณ นำท่านเข้าชม พิพ...

Gulf Air กัลฟ์ แอร์

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 66
09-14
ก.ย. 66
20-25
ต.ค. 66
11-16
18-23
รหัสทัวร์ : TTC238019

นอนหรูบนเรือสำราญ 3 คืน มีบินภายใน 2 เที่ยวบิน เที่ยวครบไคโร อัสวาน ลุกซอร์ พาท่านล่องเรือใบโบราณ เฟลุกะ เที่ยวชมมหาวิหารอบูซิมเบล ชมเมืองลุกซอร์ พาท่านไปชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหาปีรามิดแห่งกีซ่า พาท่านชมสฟิงซ์ ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอนมหาวิหารคาร์นัค ชมวิหารลักซอร์ ช็อปปิง ตลาดข่านเอลคาลิลี จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66
07-13
ต.ค. 66
12-18
19-25
รหัสทัวร์ : TTC237539

นำท่านเหินฟ้าสู่อาณาจักรฟาโร นำท่านไปชม เขื่อนยักษ์อัสวาน พาท่าน ลงเรือใบโบราณ เฟลุคกะ ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ผ่านชมสถานที่ต่างๆ พาท่านสนุกและเพลิดเพลินกับการพักผ่อนบนเรือสำราญ พาท่านชม ความเจริญทางวิทยาการทางการคำนวณของชาวอียิปต์โบราณที่ มหาวิหารอาบูซิมเบล พาท่านนั่งรถเทียมม้าไปชมวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด วิหารเอ็ดฟู พาท่านชม ที่ฝังพ...

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66
22-28
รหัสทัวร์ : TTC237645

นำท่านเหินฟ้าสู่เมือง อัมมาน ประเทศ จอร์แดน พาท่านเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเมาท์เนโบ ที่ที่ว่ากันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของโมเสส จากนั้นพาท่านไปเล่นน้ำที่ ทะเลสาบเดดซี จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่ เมืองเพตรา ให้ท่านได้ขี่ อูฐ ถ่ายรูปกับ อาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก จากนั้นพาท่านไปยังประเทศอียิปต์ พาท่านชม สฟิงค์และหมู่...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์แดนอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 66
22-29
ส.ค. 66
12-19
ก.ย. 66
23-30
ต.ค. 66
14-21
รหัสทัวร์ : TTC237988

พาท่านชม ปีรามิดแห่งกีซ่า ถ่ายรูปกับสฟริงซ์ พาท่านชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี เที่ยวชมเสาร์หินโอเบลิสก์ ถ่ายรูปกับวิหารออมโบ ชมมหาวิหารอบูซิมเบล พาท่านชมหุบผากษัตริย์ พาท่านไปยัง มหาวิหารเอ็ดฟู เที่ยวชมวิหารคาร์นัค ชมวิหารลุกซอร์ พาท่านล่องเรือใบโบราณเฟลุกะ พิเศษนอนบนเรือสำราญ 3 คืน จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
08-15
19-26
รหัสทัวร์ : TTC237990

พาท่านชม ปีรามิดแห่งกีซ่า ถ่ายรูปกับสฟริงซ์ พาท่านชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี เที่ยวชมเสาร์หินโอเบลิสก์ ถ่ายรูปกับวิหารออมโบ ชมมหาวิหารอบูซิมเบล พาท่านชมหุบผากษัตริย์ พาท่านไปยัง มหาวิหารเอ็ดฟู เที่ยวชมวิหารคาร์นัค ชมวิหารลุกซอร์ พาท่านล่องเรือใบโบราณเฟลุกะ พิเศษนอนบนเรือสำราญ 3 คืน จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66
21-27
ธ.ค. 66
07-13
28-03
30-05
รหัสทัวร์ : TTC237357

นำท่านเดินทางสู่ประเทศอิยิปต์ นำท่านไปยัง ซัคคาร่า นำท่านท่องเที่ยว ปีรามิดขั้นบันได นำท่านไปชม ชม สฟิงซ์ นำท่านไปเรียนเดินชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ นำท่านสัมผัส ป้อมปราการ ชิทาเดล นำท่านไปเดินเล่น ตลาดข่านเอลคาลีลี นำท่านชม เสาหินโอเบลิสก์ นำท่านล่องเรือ เรือเฟลุคกะ นำท่านชม ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล นำท่านไปชม เขื่อนยักษ์อัสวาน นำท่านชม วิหา...

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
08-15
22-29
รหัสทัวร์ : TTC237817

นำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งปิระมิด ชมปิระมิดขั้นบันได แห่ง ซัคคาร่า ชมวัตถุโบราณอันล้ำค่าของอียิปต์ ณ พิพิธภัรฑสถานแห่งชาติอียิปต์ ล่องเรือชมสถานที่สำคัญมากมายทั้ง เสาหินโอเบลิก หมู่บ้านนูเบีย วิหารเอ็ดฟู หลังจากลงจากเรือนำท่านไปชมหุบผากษัตริย์ ชมมหาวิหารคาร์นัคที่ มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
08-15
22-29
ธ.ค. 66
03-10
24-31
รหัสทัวร์ : TTC172109

ทัวร์อิยิปต์ แบบแกรนด์ๆ เที่ยวเหนือจรดใต้ เที่ยวครบสุดคุ้ม ที่พักหรูนอนเรือ 5 ดาว รวมทั้งบินภายในประเทศ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์ นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์รามเสสที่ 2 ชม ปิรามิดแบบขั้นบันได ซึ่งถือว่าเป็นปิรามิดแห่งแรกของอียิปต์ จากนั้นชมปิรามิดที่สาคัญที่สุดมีอยู่ 3 องค์ คือ ปิรามิดแห่งคูฟู ท่านจะได้ชม สฟิงซ์ ผู...

ระยะเวลา10 วัน 8 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
10-19
17-26
พ.ย. 66
28-07
ธ.ค. 66
26-04
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์อียิปต์ 2566 - 2567

ทัวร์อียิปต์ ทัวร์อียิปต์ โปรโมชั่นทัวร์อียิปต์ ตลอดปี 2566 - 2567 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์อียิปต์ และ เที่ยวอียิปต์ ประเทศที่มี 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง นำท่านเที่ยวเมือง กรุงไคโร อเล็กซานเดรีย เมมฟิส กีซา ให้ท่าได้สัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย มหาพีระมิด สฟิงซ์ สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ป้อมปราการซิทาเดล วิหารฟิเลย์ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันสวยงาม กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ นำเที่ยวและจัดสรร ทัวร์อียิปต์ ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศอียิปต์ ในราคาและบริการคุณภาพ ทัวร์อียิปต์ราคาถูก ปี 2566 - 67 เพียง 29,999 บ.

Thailand Web Stat