ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์อียิปต์

พบ 6 รายการทัวร์
ทัวร์อียิปต์ ชม มหาปิรามิด ถ่ายรูปคู่กับ ป้อมปราการซิทาเดล พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์
รหัสทัวร์ : TTC193601
นำท่่านชม มหาปิรามิด ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ ถ่ายรูปคู่กับ ป้อม ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส เที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณ นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด พร้อมแล้ว จองได้เลยวันนี้!!!
Oman Air โอมาน แอร์

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอียิปต์

มี.ค. 66
05-10
26-31
รหัสทัวร์ : TTC172109
ทัวร์อิยิปต์ เที่ยวเหนือจรดใต้ เที่ยวครบสุดคุ้ม ที่พักหรูนอนเรือ 5 ดาว มีบินภายในประเทศ เที่ยวอาบูซิมเบล ชมมหาวิหารรามเสสที่ 2 เยือนวิหารฟิเลย์ เมืองคอมออมโบ ชมหุบผากษัตริย์ เข้าชมวิหารพระนางฮัตเซปซุต วิหารคานัค และวิหารลัคซอร์ ชมความยิ่งใหญ่ของปิระมิดเมืองกิซ่า นำท่านชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ ช้อปปิ้งตลาดข่านฯ

ระยะเวลา10 วัน 7 คืน

ประเทศอียิปต์

ธ.ค. 65
02-11
23-01
รหัสทัวร์ : TTC205720
นำท่านชม มหาปิรามิด ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม เดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็น สถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ ซอเซอร์ และถ่ายรูปคู่กับ ป้อม ปราการซิทาเดล (CITADEL) ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี และเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศอียิปต์

ต.ค. 65
09-13
23-27
รหัสทัวร์ : TTC194279
ทัวร์อียิปต์ นำท่านชม ปีรามิดขั้นบันได มหาปีรามิด สฟิงซ์ แวะชม พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ (National Museum of Egyptian Civilization : NMEC) พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ ที่น่าตื่นตาตื่นใจไปกับอารยธรรมโบราณ ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล เขื่อนยักษ์อัสวาน เสาหินโอเบลิสก์ วิหารคอมออมโบ ภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ล่องเรือแม่น้ำไนล์ชมความสวยงาม 2 ข้างทางของแม่น้ำไนล์ ชมวิถีชีวิตชนเผ่านูเบียนหมู่บ้านเล็กๆที่ยังคงอนุรักษ์อารยธรรมที่เก่าแก่ บ้านเรือนเต็มไปด้วยสีสันสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์แทนแม่น้ำไนล์

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอียิปต์

ธ.ค. 65
04-11
25-01
รหัสทัวร์ : TTC226603
นำท่านเดินทางถึงประเทศอียิปต์ ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนและสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ เดินทางสู่เมืองกีซ่า เพื่อเข้าชมมหาปีรามิด ชมสฟิงซ์ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ แวะชมศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส นอนพักค้างคืนบนรถไฟ 1 คืน และจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอัสวาน ล่องเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร์ พักค้างคืนบนเรือ จากนั้นชมมหาวิหารอาบูซิมเบล ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา และนั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู จองได้แล้ววันนี้!!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศอียิปต์

ธ.ค. 65
26-02
รหัสทัวร์ : TTC226641
นำท่านเดินทางสู่อียิปต์ ชมเขื่อนยักษ์อัสวาน ชมเสาหินโอเบลิสก์ ล่องเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ( Felucca) ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Gardens) ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ชมวิหารคอม ออม โบ นั่งรถเทียมม้าไปชมวิหารเอ็ดฟู ชมหุบผากษัตริย์ ชมวิหารฮัคเชฟซุต ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน ชมมหาวิหารคาร์นัค วิหารลักซอร์ นำคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อเข้าชม “มหาปีรามิด” ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ และเข้าชมสุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี จองได้แล้ววันนี้!!!!

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอียิปต์

ม.ค. 66
ก.พ. 66
22-29
19-26
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์อียิปต์ 2565 - 2566

ทัวร์อียิปต์

ค้นพบจำนวน 6 ทัวร์

ทัวร์อียิปต์ ชม มหาปิรามิด ถ่ายรูปคู่กับ ป้อมปราการซิทาเดล พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์
รหัสทัวร์ : TTC193601

นำท่่านชม มหาปิรามิด ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ ถ่ายรูปคู่กับ ป้อม ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส เที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณ นำท่านเข้าชม พิพิ...

Oman Air โอมาน แอร์

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 66
05-10
26-31
รหัสทัวร์ : TTC172109

ทัวร์อิยิปต์ เที่ยวเหนือจรดใต้ เที่ยวครบสุดคุ้ม ที่พักหรูนอนเรือ 5 ดาว มีบินภายในประเทศ เที่ยวอาบูซิมเบล ชมมหาวิหารรามเสสที่ 2 เยือนวิหารฟิเลย์ เมืองคอมออมโบ ชมหุบผากษัตริย์ เข้าชมวิหารพระนางฮัตเซปซุต วิหารคานัค และวิหารลัคซอร์ ชมความยิ่งใหญ่ของปิระมิดเมืองกิซ่า นำท่านชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ ช้อปปิ้งตลาดข่านฯ

ระยะเวลา10 วัน 7 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
02-11
23-01
รหัสทัวร์ : TTC205720

นำท่านชม มหาปิรามิด ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม เดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็น สถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ ซอเ...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 65
09-13
23-27
รหัสทัวร์ : TTC194279

ทัวร์อียิปต์ นำท่านชม ปีรามิดขั้นบันได มหาปีรามิด สฟิงซ์ แวะชม พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ (National Museum of Egyptian Civilization : NMEC) พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ ที่น่าตื่นตาตื่นใจไปกับอารยธรรมโบราณ ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล เขื่อนยักษ์อัสวาน เสาหินโอเบลิสก์ วิหารคอมออมโบ ภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ล่องเรือแม่น้ำไนล์ชมความสวยงาม 2 ข้างทางของแม่น้ำไน...

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
04-11
25-01
รหัสทัวร์ : TTC226603

นำท่านเดินทางถึงประเทศอียิปต์ ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนและสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ เดินทางสู่เมืองกีซ่า เพื่อเข้าชมมหาปีรามิด ชมสฟิงซ์ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ แวะชมศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส นอนพักค้างคืนบนรถไฟ 1 คืน และจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอัสวาน ล่องเรือใบโบราณ เรือเฟลุ...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
26-02
รหัสทัวร์ : TTC226641

นำท่านเดินทางสู่อียิปต์ ชมเขื่อนยักษ์อัสวาน ชมเสาหินโอเบลิสก์ ล่องเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ( Felucca) ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Gardens) ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ชมวิหารคอม ออม โบ นั่งรถเทียมม้าไปชมวิหารเอ็ดฟู ชมหุบผากษัตริย์ ชมวิหารฮัคเชฟซุต ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน ชมมหาวิหารคาร์นัค วิหารลักซอร์ นำคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อเข้าชม “มหาปี...

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 66
22-29
ก.พ. 66
19-26
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์อียิปต์ 2565 - 2566

ทัวร์อียิปต์ ทัวร์อียิปต์ โปรโมชั่นทัวร์อียิปต์ ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์อียิปต์ และ เที่ยวอียิปต์ ประเทศที่มี 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง นำท่านเที่ยวเมือง กรุงไคโร อเล็กซานเดรีย เมมฟิส กีซา ให้ท่าได้สัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย มหาพีระมิด สฟิงซ์ สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ป้อมปราการซิทาเดล วิหารฟิเลย์ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันสวยงาม กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ นำเที่ยวและจัดสรร ทัวร์อียิปต์ ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศอียิปต์ ในราคาและบริการคุณภาพ ทัวร์อียิปต์ราคาถูก ปี 2565 - 66 เพียง 29,999 บ.

Thailand Web Stat