ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์อียิปต์ 8 วัน

พบ 6 รายการทัวร์
ทัวร์อียิปต์ วิหารเอ็ดฟู หุบผากษัตริย์ มหาปีรามิด ล่องเรือโบราณเรือเฟลุคกะ
รหัสทัวร์ : TTC237233
ทัวร์อียิปต์ เที่ยวเขื่อนยักษ์อัสวาน ล่องเรือใบโบราณเรือเฟลุคกะ ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล ชมวิหารคอมออมโบ ชมวิหารเอ็ดฟู ชมหุบผากษัตริย์ วิหารฮัคเชฟซุต ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน ชมมหาวิหารคาร์นัค ชมวิหารลักซอร์ เที่ยวถนนสฟิงซ์หน้าแพะ ชมปีรามิดขั้นบันได ชมมหาปีรามิด ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ เที่ยวชมสุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี เที่ยวตลาดข่านเอลคาลีลี จองได้แล้ววันนี้
Oman Air โอมาน แอร์

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอียิปต์

เม.ย. 66
04-11
05-12
รหัสทัวร์ : TTC237357
นำท่านเดินทางสู่ประเทศอิยิปต์ นำท่านไปยัง ซัคคาร่า นำท่านท่องเที่ยว ปีรามิดขั้นบันได นำท่านไปชม ชม สฟิงซ์ นำท่านไปเรียนเดินชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ นำท่านสัมผัส ป้อมปราการ ชิทาเดล นำท่านไปเดินเล่น ตลาดข่านเอลคาลีลี นำท่านชม เสาหินโอเบลิสก์ นำท่านล่องเรือ เรือเฟลุคกะ นำท่านชม ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล นำท่านไปชม เขื่อนยักษ์อัสวาน นำท่านชม วิหารคอม ออม โบ นำท่านนั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู นำท่านชม ชม หุบผากษัตริย์ นำท่านสัมผัสบรรยากาศ วิหารฮัคเชฟซุต นำท่านท่องเที่ยว มหาวิหารคาร์นัค นำท่านชม วิหารลักซอร์ นำท่านสัมผัสบรรยากาศและพักผ่อนล่องเรือสำราญ จองด่วน!

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอียิปต์

พ.ค. 66
26-02
รหัสทัวร์ : TTC237063
ทัวร์อียิปต์ เดินทางสู่เมืองเมมฟิส ชมปีรามิดขั้นบันได มหาปีรามิด สฟิงซ์ เดิทางสู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนและสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี เลือกซื้อสินค้าตลาดข่านเอลคาลีลี เยือนเขื่อนยักษ์อัสวาน ชมเสาหินโอเบลิสก์ ล่องเรือใบโบราณเรือเฟลุคกะ เที่ยวชมมหาวิหารอาบูซิมเบล วิหารคอมออมโบ ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา นั่งรถเทียมม้าไปชมวิหารเอ็ดฟู เที่ยวชมหุบผากษัตริย์ ชมวิหารฮัคเชฟซุต ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน เข้าชมมหาวิหารคาร์นัค เข้าวิหารลักซอร์ เดินเล่นถนนสฟิงซ์หน้าแพะ แวะช็อปปิ้งตลาดลักซอร์ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอียิปต์

เม.ย. 66
28-05
รหัสทัวร์ : TTC194279
ทัวร์อียิปต์ นำท่านชม ปีรามิดขั้นบันได มหาปีรามิด สฟิงซ์ แวะชม พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ (National Museum of Egyptian Civilization : NMEC) พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ ที่น่าตื่นตาตื่นใจไปกับอารยธรรมโบราณ ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล เขื่อนยักษ์อัสวาน เสาหินโอเบลิสก์ วิหารคอมออมโบ ภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ล่องเรือแม่น้ำไนล์ชมความสวยงาม 2 ข้างทางของแม่น้ำไนล์ ชมวิถีชีวิตชนเผ่านูเบียนหมู่บ้านเล็กๆที่ยังคงอนุรักษ์อารยธรรมที่เก่าแก่ บ้านเรือนเต็มไปด้วยสีสันสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์แทนแม่น้ำไนล์

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอียิปต์

เม.ย. 66
พ.ค. 66
02-09
07-14
รหัสทัวร์ : TTC237119
นำทุกท่านสู่ดินแดนอียิปต์ ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนและสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ชม “มหาปีรามิด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่กีซ่า อิสระเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมายที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” นำท่านไปชม เขื่อนยักษ์อัสวาน ชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เป็นแท่งหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแล้ว แต่มีรอยราวจึงทิ้งค้างไว้เช่นนั้น ล่องเรือสำราญจากเมืองอัสวาน ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ที่วิหารคอม ออม โบ นำท่าน นั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู ซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด ชม หุบผากษัตริย์ เป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 จองด่วนวันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศอียิปต์

เม.ย. 66
11-18
รหัสทัวร์ : TTC237457
นำท่านเหินฟ้าไปยังประเทศอียิปต์ นำท่านไปยังเมือง เมมฟิส เมืองหลวงเก่าแก่ของอียิปต์ พาท่านเข้าชม มหาปีรามิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก พาท่านล่องเรือ เฟลุคกะ ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ พาท่านชมและถ่ายรูปที่ มหาวิหารอาบูซิมเบล พาท่านล่องเรือไปชุมชน คอมออมโบ ชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำไนล์ พาท่านชม วิหารฮัคเซฟซุด จากนั้น พาท่าน วิหารลักซอร์ และ ชมเสาร์โอบิลิสก์ พาท่านไปถ่ายรูปที่ ถนนสฟิงซ์หน้าแพะ จากนั้นพาท่านไปยัง สุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี พาท่านช้อปปิ้งชิวๆที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี จองด่วน!!

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอียิปต์

เม.ย. 66
13-20

ทัวร์อียิปต์ 8 วัน 2566 - 2567

ทัวร์อียิปต์ 8 วัน

ค้นพบจำนวน 6 ทัวร์

ทัวร์อียิปต์ วิหารเอ็ดฟู หุบผากษัตริย์ มหาปีรามิด ล่องเรือโบราณเรือเฟลุคกะ
รหัสทัวร์ : TTC237233

ทัวร์อียิปต์ เที่ยวเขื่อนยักษ์อัสวาน ล่องเรือใบโบราณเรือเฟลุคกะ ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล ชมวิหารคอมออมโบ ชมวิหารเอ็ดฟู ชมหุบผากษัตริย์ วิหารฮัคเชฟซุต ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน ชมมหาวิหารคาร์นัค ชมวิหารลักซอร์ เที่ยวถนนสฟิงซ์หน้าแพะ ชมปีรามิดขั้นบันได ชมมหาปีรามิด ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ เที่ยวชมสุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี เที่ยวตลาดข่านเอลคาลีลี จองไ...

Oman Air โอมาน แอร์

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
04-11
05-12
รหัสทัวร์ : TTC237357

นำท่านเดินทางสู่ประเทศอิยิปต์ นำท่านไปยัง ซัคคาร่า นำท่านท่องเที่ยว ปีรามิดขั้นบันได นำท่านไปชม ชม สฟิงซ์ นำท่านไปเรียนเดินชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ นำท่านสัมผัส ป้อมปราการ ชิทาเดล นำท่านไปเดินเล่น ตลาดข่านเอลคาลีลี นำท่านชม เสาหินโอเบลิสก์ นำท่านล่องเรือ เรือเฟลุคกะ นำท่านชม ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล นำท่านไปชม เขื่อนยักษ์อัสวาน นำท่านชม วิหา...

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
26-02
รหัสทัวร์ : TTC237063

ทัวร์อียิปต์ เดินทางสู่เมืองเมมฟิส ชมปีรามิดขั้นบันได มหาปีรามิด สฟิงซ์ เดิทางสู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนและสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี เลือกซื้อสินค้าตลาดข่านเอลคาลีลี เยือนเขื่อนยักษ์อัสวาน ชมเสาหินโอเบลิสก์ ล่องเรือใบโบราณเรือเฟลุคกะ เที่ยวชมมหาวิหารอาบูซิมเ...

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
28-05
รหัสทัวร์ : TTC194279

ทัวร์อียิปต์ นำท่านชม ปีรามิดขั้นบันได มหาปีรามิด สฟิงซ์ แวะชม พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ (National Museum of Egyptian Civilization : NMEC) พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ ที่น่าตื่นตาตื่นใจไปกับอารยธรรมโบราณ ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล เขื่อนยักษ์อัสวาน เสาหินโอเบลิสก์ วิหารคอมออมโบ ภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ล่องเรือแม่น้ำไนล์ชมความสวยงาม 2 ข้างทางของแม่น้ำไน...

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
02-09
พ.ค. 66
07-14
รหัสทัวร์ : TTC237119

นำทุกท่านสู่ดินแดนอียิปต์ ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนและสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ชม “มหาปีรามิด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่กีซ่า อิสระเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมายที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” นำท่านไปชม เขื่อนยักษ์อัสวาน ชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เป็น...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
11-18
รหัสทัวร์ : TTC237457

นำท่านเหินฟ้าไปยังประเทศอียิปต์ นำท่านไปยังเมือง เมมฟิส เมืองหลวงเก่าแก่ของอียิปต์ พาท่านเข้าชม มหาปีรามิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก พาท่านล่องเรือ เฟลุคกะ ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ พาท่านชมและถ่ายรูปที่ มหาวิหารอาบูซิมเบล พาท่านล่องเรือไปชุมชน คอมออมโบ ชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำไนล์ พาท่านชม วิหารฮัคเซฟซุด จากนั้น พาท่าน วิหารลักซอร์ และ ชมเสาร์โอบิล...

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศอียิปต์

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
13-20

ทัวร์อียิปต์ 8 วัน 2566 - 2567

ทัวร์อียิปต์ ทัวร์อียิปต์ โปรโมชั่นทัวร์อียิปต์ ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์อียิปต์ และ เที่ยวอียิปต์ ประเทศที่มี 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง นำท่านเที่ยวเมือง กรุงไคโร อเล็กซานเดรีย เมมฟิส กีซา ให้ท่าได้สัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย มหาพีระมิด สฟิงซ์ สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ป้อมปราการซิทาเดล วิหารฟิเลย์ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันสวยงาม กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ นำเที่ยวและจัดสรร ทัวร์อียิปต์ ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศอียิปต์ ในราคาและบริการคุณภาพ ทัวร์อียิปต์ราคาถูก ปี 2565 - 2566 เพียง 29,999 บ.

Thailand Web Stat