ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์อเมริกาใต้

พบ 5 รายการทัวร์
ทัวร์อเมริกาใต้ เที่ยวเม็กซิโก คิวบา ชมปิระมิดแห่งชนเผ่ามายา เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
รหัสทัวร์ : TTC195668
นำท่านชมปิระมิดโบราณขนาดใหญ่ที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ชมปิระมิดสุริยัน จากนั้นนำท่านชม ปิระมิดจันทรา และอิสระให้ท่านได้เก็บภาพความยิ่งใหญ่อลังการของปิระมิดของชาวมายา นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาแห่งชาติ ) ที่รวบรวมเอาศิลปวัตถุและปิระมิดจำลอง รวมทั้งอารายธรรมเก่าแก่ของชนเผ่าโบราณต่างๆในเม็กซิโกมาไว้ในที่เดียวกัน นำท่านผ่านชมอนุสาวรีย์นางฟ้าแห่งอิสรภาพ อีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเม็กซิโกซิตี้
Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา11 วัน

ประเทศเม็กซิโกคิวบา

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC194738
ชมปิระมิดสุริยัน ปิระมิดจันทรา เมืองโบราณเตโอติฮัวคัน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ชมโบสถ์พระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งกัวดาลูป ถ่ายรูปกับคาปิโทลิโอ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำเข้ากับทะเลมาร์มาร่า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีตามอัธยาศัย

ระยะเวลา11 วัน

ประเทศเม็กซิโกเวเนซุเอลาคิวบา

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC160025
สุดยอด....ทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)... เที่ยวครบ 3 สิ่งมหัศจรรย์แห่งอเมริกาใต้สุดฮิป รูปปั้นพระเยซูคริสต์ แห่ง ริโอเดอจาเนโร / น้ำตกอิกวาสุอันยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก มาชูปิคชู เมืองลี้ลับแห่งอาณาจักรอินคา

ระยะเวลา10 วัน 6 คืน

ประเทศบราซิลเปรู

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC194408
หมู่เกาะกาลาปากอส Galapagos เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก มีชี่อเสียงในเรื่องของความเป็นธรรมชาติด้วยสัตว์ป่าและพืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านเดินชมวิถีชีวิตของเต่ายักษ์กาลาปากอส นับเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากนั้นนำท่านชมเมืองอัมสเตอดัม เป็นเมืองหลวงขนาดเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก มีคลองมากกว่า 165 แห่ง จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก การชมเมืองที่ดีที่สุดคือ “ล่องเรือหลังคากระจก” ลัดเลาะไปตามคลองน้อยใหญ่ บ้านเรือนแบบดัชต์เรียงรายริมสองฝั่งในยุค ค.ศ.ที่ 17

ระยะเวลา11 วัน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC194594
ชมธารน้ำแข็ง เปริโต มอเรโน เป็นธารน้ำแข็งที่เลื่องชื่อมาก และได้รับการรับรองจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก ล่องเรือชมธารน้ำแข็งอัปซาลา เป็นธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดเป็นอันดับสองในอเมริกาใต้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบอาร์เจนติน่า ชมเมืองเอล คาลาฟาเต้ แวะถ่ายรูปกับทำเนียบประธานาธิบดีหรือที่มีชื่อเรียกว่า “คาซา โรซาดา”

ระยะเวลา21 วัน

ประเทศอาร์เจนตินาบราซิลชิลีเปรูโคลอมเบีย

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
หมวดหมู่

ทัวร์อเมริกาใต้ 2565 - 2566

ทัวร์อเมริกาใต้

ค้นพบจำนวน 5 ทัวร์

ทัวร์อเมริกาใต้ เที่ยวเม็กซิโก คิวบา ชมปิระมิดแห่งชนเผ่ามายา เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
รหัสทัวร์ : TTC195668

นำท่านชมปิระมิดโบราณขนาดใหญ่ที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ชมปิระมิดสุริยัน จากนั้นนำท่านชม ปิระมิดจันทรา และอิสระให้ท่านได้เก็บภาพความยิ่งใหญ่อลังการของปิระมิดของชาวมายา นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาแห่งชาติ ) ที่รวบรวมเอาศิลปวัตถุและปิระมิดจำลอง รวมทั้งอารายธรรมเก่าแก่ของชนเผ่าโบราณต่างๆในเม็กซิโกมาไว้ในที่เดียวกัน นำท่านผ่านชมอนุสาวรีย์นางฟ้าแห่...

Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา11 วัน

ประเทศเม็กซิโกคิวบา

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC194738

ชมปิระมิดสุริยัน ปิระมิดจันทรา เมืองโบราณเตโอติฮัวคัน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ชมโบสถ์พระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งกัวดาลูป ถ่ายรูปกับคาปิโทลิโอ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำเข้ากับทะเลมาร์มาร่า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีตามอัธยาศัย

ระยะเวลา11 วัน

ประเทศเม็กซิโกเวเนซุเอลาคิวบา

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC160025

สุดยอด....ทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)... เที่ยวครบ 3 สิ่งมหัศจรรย์แห่งอเมริกาใต้สุดฮิป รูปปั้นพระเยซูคริสต์ แห่ง ริโอเดอจาเนโร / น้ำตกอิกวาสุอันยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก มาชูปิคชู เมืองลี้ลับแห่งอาณาจักรอินคา

ระยะเวลา10 วัน 6 คืน

ประเทศบราซิลเปรู

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC194408

หมู่เกาะกาลาปากอส Galapagos เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก มีชี่อเสียงในเรื่องของความเป็นธรรมชาติด้วยสัตว์ป่าและพืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านเดินชมวิถีชีวิตของเต่ายักษ์กาลาปากอส นับเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากนั้นนำท่านชมเมืองอัมสเตอดัม เป็นเมืองหลวงขนาดเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก มีคลองมากกว่า 165 แห่ง จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก กา...

ระยะเวลา11 วัน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC194594

ชมธารน้ำแข็ง เปริโต มอเรโน เป็นธารน้ำแข็งที่เลื่องชื่อมาก และได้รับการรับรองจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก ล่องเรือชมธารน้ำแข็งอัปซาลา เป็นธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดเป็นอันดับสองในอเมริกาใต้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบอาร์เจนติน่า ชมเมืองเอล คาลาฟาเต้ แวะถ่ายรูปกับทำเนียบประธานาธิบดีหรือที่มีชื่อเรียกว่า “คาซา โรซาดา”

ระยะเวลา21 วัน

ประเทศอาร์เจนตินาบราซิลชิลีเปรูโคลอมเบีย

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
หมวดหมู่
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์อเมริกาใต้ 2565 - 2566

ทัวร์อเมริกาใต้ ทัวร์อเมริกาใต้ โปรโมชั่นเที่ยวอเมริกาใต้ ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์อเมริกาใต้ และ เที่ยวอเมริกาใต้ คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศอเมริกาใต้ กับการท่องเที่ยวและผจญภัยอันน่าค้นหาที่จะถูกค้นพบโดยคุณ ณ ดินแดนแห่งสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ และ อารยธรรมโบราณ จาก มาชูปิกชู สู่ยอดเขาแอนเดสที่ปกคลุมด้วยหิมะ ป่าฝนอันเขียวชะอุ่มแห่งอเมซอนอันเลื่องลือ ภูเขาไฟสูงตระหง่าน ธารน้ำแข็งสีฟ้า จนถึงหาดทรายขาวที่คราคร่ำไปด้วยผู้คน วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่าง เทศกาลคาร์นิวัลอันโด่งดัง สามารถเที่ยวได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปอเมริกาใต้ หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศอเมริกาใต้ ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat