ทัวร์ลาว

  • ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน สายการบินบางกอก แอร์เวย์
  • ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว 3วัน 2คืน สายการบินแอร์เอเชีย
  • เที่ยวใกล้บ้าน กับทัวร์ลาว เที่ยวหลวงพระบาง ขึ้นบันไดไหว้พระธาตุภูษี พร้อมทำบุญ-ตักบาตร ข้าวเหนียว

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอ ทัวร์ลาว บริการคุณภาพ ให้ท่านได้ เที่ยวลาว อาทิ เวียงจันท์ หลวงพระบาง หรือ เมืองลาว อื่น ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ นำเที่ยวและจัดสรร ทัวร์ลาว ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศลาว ในราคาและบริการคุณภาพ

โปรแกรมแนะนำ

แสดง 9 ทัวร์ลาว จาก 9 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160241
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พระราชวังเก่า พระธาตุภูษี ไนท์มาร์เก็ต ตักบาตร วัดเชียงทอง วัดใหม่ วัดวิชุนราช บ้านผานม น้ำตกตาดกวงสี จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6111-13 พ.ค.
มิ.ย. 6115-17 มิ.ย.
ก.ค. 6127-29 ก.ค.
ส.ค. 6110-12 ส.ค.
ก.ย. 6114-16 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160801
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว หรือตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6106-08 เม.ย.(เต็ม), 13-15 เม.ย., 15-17 เม.ย.(เต็ม), 27-29 เม.ย.(เต็ม)
พ.ค. 6118-20 พ.ค., 25-27 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,311
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160062
ทัวร์ลาว นำท่านไปยัง วัดโพนเพา ชม วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช นมัสการธาตุพูสี ชม พระราชวังหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางสี บ้านผานม วัดแสนสุขาราม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม สู่ ตลาดดารา จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6119-21 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,777
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC172116
ทัวร์ลาว นำท่านนมัสการ พระธาตุหลวง ไปยัง วัดสีสะเกด หรือ วัดสตสหัสสาราม ล่องเรือแม่น้ำซอง ชม น้ำตกตาดกวางสี วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระราชวังหลวงพระบาง วัดเชียงทอง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6128-30 เม.ย.(เต็ม)
พ.ค. 6104-06 พ.ค., 11-13 พ.ค., 12-14 พ.ค., 18-20 พ.ค., 19-21 พ.ค., 25-27 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160318
ทัวร์ลาวร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และ ถ้ำติ่ง วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6107-09 เม.ย., 27-29 เม.ย.(เต็ม)
พ.ค. 6105-07 พ.ค., 18-20 พ.ค., 23-25 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160379
ทัวร์ลาว ชมพระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) นมัสการหอพระบาง เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) ถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือตลาดมืด ร่วม ทำบุญ ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ชมวัดเชียงทอง วัดวิชุนราช ช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม ชมหอพระแก้ว สักการะวัดพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6111-13 พ.ค.
มิ.ย. 6115-17 มิ.ย.
ส.ค. 6110-12 ส.ค.
ก.ย. 6121-23 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160439
ทัวร์ลาว ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบาง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ขอพรพระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street หรือถนนโรตี เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6104-06 พ.ค., 11-13 พ.ค., 25-27 พ.ค.
มิ.ย. 6101-03 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160599
ทัวร์ลาว ชมพระราชวังเก่า ชมหอพระบาง ชมพระธาตุภูษี ช้อปปิ้งที่ตลาดมืด ร่วมทำบุญ ตักบาตรกับชาวหลวงพระบาง ชมวัดเชียงทอง ชมถ้ำติ่ง ชมบ้านช่างไห ชมบ้านผานม ชมวัดวิชุนราช ชมพระธาตุหมากโม ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ชมหอพระแก้ว ชมวัดพระธาตุหลวง ช้อปปิ้งที่ตลาดเช้า จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6111-13 พ.ค.
มิ.ย. 6115-17 มิ.ย.
ก.ค. 6127-29 ก.ค.
ส.ค. 6110-12 ส.ค.
ก.ย. 6121-23 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160377
ทัวร์ลาว เดินทางสู่หลวงพระบาง ชมพระราชวังเก่า ชมหอพระบาง ชมพระธาตุภูษี ชมบ้านซ่างไห ชมน้ำตกตาดกวงชี ชมบ้านผานม ช้อปปิ้งที่ตลาดมืด ร่วมตักบาตรกับชาวหลวงพระบาง ชมวัดเชียงทอง ชมวัดวิชุนราช ชมพระธาตุหมากโม เดินทางสู่เมืองวังเวียง ชมวิวที่กิ่วกระจำ (เป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดของลาว) เดินทางสู่เมืองเวียงจันทน์ ชมวัดเจ้าแม่ศรีเมือง ชมหอพระแก้ว ชมวัดสีสะเกด ชมวัดพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6111-14 พ.ค.
มิ.ย. 6115-18 มิ.ย.
ก.ค. 6127-30 ก.ค.
ส.ค. 6110-13 ส.ค.
ก.ย. 6121-24 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ท่านดูทัวร์ลาวครบแล้ว
หากต้องการกลับไปด้านบน คลิกที่นี่


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย