ทัวร์ลาว

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สัมผัสบรรยากาศหนาว 5วัน 3คืน สายการบินนกสกู๊ต

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอ ทัวร์ลาว บริการคุณภาพ ให้ท่านได้ เที่ยวลาว อาทิ เวียงจันท์ หลวงพระบาง หรือ เมืองลาว อื่น ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ นำเที่ยวและจัดสรร ทัวร์ลาว ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศลาว ในราคาและบริการคุณภาพ พิเศษ! จองด่วนทัวร์ลาว ราคาถูกที่สุดเพียง 6,900 บาท

โปรแกรมทัวร์ลาวแนะนำ

แสดง 9 ทัวร์ลาว จาก 9 ทัวร์ เรียงจาก ทัวร์แนะนำ

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160062
ทัวร์ลาว เชียงใหม่ หลวงพระบาง พระธาตุพูสี ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห่ น้ำตกตาดกวางสี บ้านผานม วัดแสนสุขาราม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม ตลาดดารา วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง หลวงพระบาง

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6027-29 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,888
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160067
ทัวร์ลาว ชมถ้ำปูคำ ถ้ำจัง อนุสาวรีย์ประตูชัย หอพระแก้ว เลือกซื้อของพื้นเมืองของลาวที่ Night Market ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกที่ ตลาดเช้า สินค้าปลอดภาษี (Duty Free) นมัสการ วัดเจ้าแม่ศรีเมือง สักการะวัดพระธาตุหลวง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6027-29 ต.ค.
พ.ย. 6010-12 พ.ย.
ธ.ค. 6008-10 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160318
ทัวร์ลาวร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และ ถ้ำติ่ง วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6027-29 ต.ค., 28-30 ต.ค.
พ.ย. 6003-05 พ.ย., 04-06 พ.ย., 10-12 พ.ย., 11-13 พ.ย., 17-19 พ.ย., 24-26 พ.ย., 25-27 พ.ย.
ธ.ค. 6001-03 ธ.ค., 02-04 ธ.ค., 08-10 ธ.ค., 09-11 ธ.ค., 15-17 ธ.ค., 16-18 ธ.ค., 22-24 ธ.ค., 23-25 ธ.ค., 29-31 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 6,900
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160377
ทัวร์ลาว เที่ยวลาวใต้ มหัศจรรย์...แม่น้ำโขง ปราสามหินวัดภู น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง น้ำตกหลีผี ชมความงามของ ไนแองกลาร่าแห่งเอเชีย น้ำตกตาดอีตู้ แวะชิมและเลือกซื้อ ชา กาแฟ ที่มีรสชาติอันล้ำเลิศได้ที่ ไร่ชากาแฟ ช้อปปิ้ง สินค้าราคาถูกที่ ร้านค้าปลอดภาษี

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6001-05 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160411
ทัวร์ลาว เที่ยวลาวใต้ มหัศจรรย์...แม่น้ำโขง ปราสามหินวัดภู น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง น้ำตกหลีผี ชมความงามของ ไนแองกลาร่าแห่งเอเชีย น้ำตกตาดอีตู้ แวะชิมและเลือกซื้อ ชา กาแฟ ที่มีรสชาติอันล้ำเลิศได้ที่ ไร่ชากาแฟ ช้อปปิ้ง สินค้าราคาถูกที่ ร้านค้าปลอดภาษี

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6010-12 พ.ย.
ธ.ค. 6003-05 ธ.ค., 03-05 ธ.ค., 09-11 ธ.ค., 09-11 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2560-01 ม.ค. 2561
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160439
ทัวร์ลาว ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบาง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ขอพรพระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street หรือถนนโรตี เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6003-05 พ.ย., 24-26 พ.ย.
ธ.ค. 6008-10 ธ.ค., 29-31 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160801
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว หรือตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6027-29 ต.ค.
พ.ย. 6010-12 พ.ย., 17-19 พ.ย.
ธ.ค. 6003-05 ธ.ค., 08-10 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2560-01 ม.ค. 2561
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 15,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC171432
เที่ยวลาว นมัสการ พระธาตุหลวง พระเจดีย์โลกะจุฬามณี ปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของเมืองเวียงจันทน์ ชม หอคำ วัดสีสะเกดพระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาว สัมผัสธรรมชาติ เงียบสงบเมืองวังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติเมืองหลวงพระบาง ชม น้ำตกตาดกวางสี ชม ตลาดค่ำ (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ใส่บาตรข้าวเหนียวตอนเช้า

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6003-05 พ.ย.(เต็ม), 10-12 พ.ย., 18-20 พ.ย., 25-27 พ.ย.
ธ.ค. 6001-03 ธ.ค., 02-04 ธ.ค., 03-05 ธ.ค., 08-10 ธ.ค., 09-11 ธ.ค., 15-17 ธ.ค., 16-18 ธ.ค., 22-24 ธ.ค., 23-25 ธ.ค., 29-31 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2560-01 ม.ค. 2561, 31 ธ.ค. 2560-02 ม.ค. 2561
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,559
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC172116
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว หลวงพระบาง วัดโพนเพา วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห่ น้ำตกตาดกวางสี บ้านผานม วัดแสนสุขาราม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม ตลาดดารา หลวงพระบาง

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6025-27 พ.ย.
ธ.ค. 6001-03 ธ.ค., 02-04 ธ.ค., 03-05 ธ.ค., 08-10 ธ.ค., 09-11 ธ.ค., 15-17 ธ.ค., 22-24 ธ.ค., 23-25 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ท่านดูทัวร์ลาวครบแล้ว
หากต้องการกลับไปด้านบน คลิกที่นี่


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย