ทัวร์ลาว

  • ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน สายการบินบางกอก แอร์เวย์
  • ทัวร์ลาว ชมธรรมชาติเมืองหลวงพระบาง

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอ ทัวร์ลาว บริการคุณภาพ ให้ท่านได้ เที่ยวลาว อาทิ เวียงจันท์ หลวงพระบาง หรือ เมืองลาว อื่น ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ นำเที่ยวและจัดสรร ทัวร์ลาว ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศลาว ในราคาและบริการคุณภาพ พิเศษ! โปรโมชั่นทัวร์ลดราคาถึง 3,012 บาท

โปรแกรมแนะนำ

แสดง 15 ทัวร์ลาว จาก 16 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 8,888
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC182223
ทัวร์ลาว เเยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงามชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง โรงแรมหรูระดับ 3 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6122-24 ก.ย., 28-30 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 8,998
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC172116
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วันแสนสุขาราม วัดเชียงทอง วัดใหม่สุวันพูมา วัดโพนชัยชนะสงคราม ถนนข้าวเหนียว ตักบาตร ตลาดเช้า วัดพระบาทใต้ วัดพระธาตุหลวง วัดวิชุนราช บ้านผานม วัดฮาฮาม วัดป่าโพนเพา

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6128-30 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
3012บาท
฿ 12,900
฿ 9,888
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160847
ทัวร์ลาว เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี ช้อปปิ้ง....ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ เครื่องเงิน ท้องถิ่น

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6128-30 ก.ย.(เต็ม), 29 ก.ย.-01 ต.ค.
ต.ค. 6113-15 ต.ค., 18-20 ต.ค., 20-22 ต.ค., 23-25 ต.ค., 25-27 ต.ค., 28-30 ต.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC182224
ทัวร์ลาว เที่ยวเมืองมรดกโลก งดงามวัฒนธรรมล้านช้าง ร่วมตักบสตรข้าวเหนียว หลวงพระบาง พระธาตุพูสี ตลาดมืด ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า วัดเชียงทอง พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุน น้ำตกตาดกวางซี หมู่บ้านผานม วัดแสนสุขาราม

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6111-13 ต.ค., 12-14 ต.ค., 18-20 ต.ค., 27-29 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 11,499
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160237
ทัวร์ลาว เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงามชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6105-07 ต.ค., 12-14 ต.ค.
พ.ย. 6109-11 พ.ย., 23-25 พ.ย.
ธ.ค. 6108-10 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2561-01 ม.ค. 2562
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 11,688
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160067
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง นำท่านเดินผ่านสะพานข้ามแม่น้ำซอง(สะพานส้ม) ชมเมืองวังเวียงยามราตรี เมืองที่ทุกท่านสามารถ กิน นั่ง นอน ดื่ม สนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ล่องห่วงยาง/ สไลน์เดอร์/กระโดดเชือก/เล่น Zip Line/หรือสนุกกับขับรถบักกี้ บลูลากูน 2 ชม ประตูชัย และ อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช นมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทน์

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6105-07 ต.ค., 12-14 ต.ค., 13-15 ต.ค., 19-21 ต.ค., 20-22 ต.ค., 21-23 ต.ค., 26-28 ต.ค.
พ.ย. 6102-04 พ.ย., 03-05 พ.ย., 09-11 พ.ย., 10-12 พ.ย., 16-18 พ.ย., 17-19 พ.ย., 23-25 พ.ย., 24-26 พ.ย., 30 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค. 6101-03 ธ.ค., 07-09 ธ.ค., 08-10 ธ.ค., 14-16 ธ.ค., 15-17 ธ.ค., 21-23 ธ.ค., 22-24 ธ.ค., 28-30 ธ.ค., 29-31 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2561-01 ม.ค. 2562, 31 ธ.ค. 2561-02 ม.ค. 2562
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160379
ทัวร์ลาว ชมพระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) นมัสการหอพระบาง เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) ถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือตลาดมืด ร่วม ทำบุญ ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ชมวัดเชียงทอง วัดวิชุนราช ช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม ชมหอพระแก้ว สักการะวัดพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6121-23 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160411
ทัวร์ลาว ดินแดนแห่งอาณาจักรล้านช้าง หลวงพระบาง พระราชวังเก่า พระธาตุภูษี ตลาดมืด ตักบาตร วัดเชียงทอง ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห วัดวิชุน บ้านผานม เวียงจันทน์

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6121-23 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160599
ทัวร์ลาว ชมพระราชวังเก่า ชมหอพระบาง ชมพระธาตุภูษี ช้อปปิ้งที่ตลาดมืด ร่วมทำบุญ ตักบาตรกับชาวหลวงพระบาง ชมวัดเชียงทอง ชมถ้ำติ่ง ชมบ้านช่างไห ชมบ้านผานม ชมวัดวิชุนราช ชมพระธาตุหมากโม ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ชมหอพระแก้ว ชมวัดพระธาตุหลวง ช้อปปิ้งที่ตลาดเช้า จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6121-23 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC171432
เที่ยวลาว นมัสการ พระธาตุหลวง พระเจดีย์โลกะจุฬามณี ปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของเมืองเวียงจันทน์ ชมหอคำ วัดสีสะเกดพระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาว ชมธรรมชาติเมืองหลวงพระบาง ชม น้ำตกตาดกวางสี ชม ตลาดค่ำ (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ใส่บาตรข้าวเหนียวตอนเช้า

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6106-08 ต.ค., 13-15 ต.ค., 23-25 ต.ค., 27-29 ต.ค.
พ.ย. 6110-12 พ.ย., 17-19 พ.ย., 23-25 พ.ย.
ธ.ค. 6101-03 ธ.ค., 08-10 ธ.ค., 09-11 ธ.ค., 15-17 ธ.ค., 28-30 ธ.ค., 29-31 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2561-01 ม.ค. 2562, 31 ธ.ค. 2561-02 ม.ค. 2562
ม.ค. 6205-07 ม.ค., 12-14 ม.ค.(เต็ม), 19-21 ม.ค., 26-28 ม.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160318
ทัวร์ลาวร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และ ถ้ำติ่ง วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6105-07 ต.ค., 12-14 ต.ค., 20-22 ต.ค., 26-28 ต.ค.
พ.ย. 6102-04 พ.ย., 09-11 พ.ย., 16-18 พ.ย., 23-25 พ.ย., 30 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค. 6107-09 ธ.ค., 14-16 ธ.ค.(เต็ม), 21-23 ธ.ค., 28-30 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160439
ทัวร์ลาว ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบาง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ขอพรพระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street หรือถนนโรตี เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6121-23 ก.ย.(เต็ม), 28-30 ก.ย.
ต.ค. 6105-07 ต.ค., 12-14 ต.ค., 19-21 ต.ค., 26-28 ต.ค.
พ.ย. 6102-04 พ.ย., 09-11 พ.ย., 16-18 พ.ย., 22-24 พ.ย., 30 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค. 6107-09 ธ.ค., 08-10 ธ.ค., 14-16 ธ.ค., 21-23 ธ.ค., 28-30 ธ.ค., 29-31 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2561-01 ม.ค. 2562, 31 ธ.ค. 2561-02 ม.ค. 2562
ม.ค. 6204-06 ม.ค., 11-13 ม.ค., 18-20 ม.ค., 25-27 ม.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC160377
ทัวร์ลาว เดินทางสู่หลวงพระบาง ชมพระราชวังเก่า ชมหอพระบาง ชมพระธาตุภูษี ชมบ้านซ่างไห ชมน้ำตกตาดกวงชี ชมบ้านผานม ช้อปปิ้งที่ตลาดมืด ร่วมตักบาตรกับชาวหลวงพระบาง ชมวัดเชียงทอง ชมวัดวิชุนราช ชมพระธาตุหมากโม เดินทางสู่เมืองวังเวียง ชมวิวที่กิ่วกระจำ (เป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดของลาว) เดินทางสู่เมืองเวียงจันทน์ ชมวัดเจ้าแม่ศรีเมือง ชมหอพระแก้ว ชมวัดสีสะเกด ชมวัดพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6121-24 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ลาว
รหัสทัวร์ : TTC171342
เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ เครื่องเงิน ท้องถิ่น

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6106-08 ต.ค., 13-15 ต.ค., 19-21 ต.ค., 26-28 ต.ค., 27-29 ต.ค.
พ.ย. 6109-11 พ.ย., 16-18 พ.ย., 23-25 พ.ย., 30 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค. 6101-03 ธ.ค., 07-09 ธ.ค., 08-10 ธ.ค., 14-16 ธ.ค., 15-17 ธ.ค., 21-23 ธ.ค., 22-24 ธ.ค., 28-30 ธ.ค., 29-31 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2561-01 ม.ค. 2562, 31 ธ.ค. 2561-02 ม.ค. 2562
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
รหัสทัวร์ : TTC171777
ทัวร์ลาว เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้างพร้อมเที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาวพักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6105-07 ต.ค., 12-14 ต.ค., 13-15 ต.ค., 20-22 ต.ค.
พ.ย. 6116-18 พ.ย.
ธ.ค. 6107-09 ธ.ค., 08-10 ธ.ค., 21-23 ธ.ค., 30 ธ.ค. 2561-01 ม.ค. 2562, 31 ธ.ค. 2561-02 ม.ค. 2562
ม.ค. 6211-13 ม.ค.
ก.พ. 6216-18 ก.พ.
มี.ค. 6208-10 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย