ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ลาว

พบ 5 รายการทัวร์
รหัสทัวร์ : TTC160377
ทัวร์ลาว เดินทางสู่เวียงจันทน์ สักการะวัดสีเมือง ชมความงามพระธาตุหลวง ชมแลนด์มาร์คเมืองเวียงจันทน์ ประตูชัย เดินทางสู่วังเวียง เดินเล่นที่ถนนคนเดินวังเวียง ชมบลูลากูน ชมถ้ำปูคำ แวะถ่ายรูปสะพานสีฟ้า ล่องเรือแม่น้ำซอง เดินทางสู่หลวงพระบางด้วยรถไฟความเร็วสูง ชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชมวัดเชียงทอง ชมพระธาตุพูสี ชมพระราชวังหลวงพระบาง ชมความงามวัดวิชุนราช ชมออกพบตก ช็อปปิ้งตลาดมืดหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว เดินเที่ยวตลาดเช้าหลวงพระบาง ชมความงามน้ำตกตาดกวางสี จองเลยวันนี้
Air Asia แอร์เอเชีย

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

ก.พ. 66
มี.ค. 66
เม.ย. 66
พ.ค. 66
02-05
03-06
04-07
09-12
10-13
11-14
16-19
17-20
18-21
23-26
24-27
25-28
02-05
03-06
04-07
09-12
10-13
11-14
16-19
17-20
18-21
23-26
24-27
25-28
30-02
31-03
01-04
06-09
07-10
08-11
12-15
13-16
14-17
15-18
20-23
21-24
22-25
27-30
28-01
29-02
04-07
05-08
06-09
11-14
12-15
13-16
18-21
19-22
20-23
25-28
26-29
27-30
รหัสทัวร์ : TTC226938
ทริปดีไปทัวร์ลาว ได้นั่งเครื่องและได้นั่งรถไฟ นำเที่ยวเมืองและสถานที่ต่างๆของประเทศลาว อาทิเช่น เมืองหลวงพระบาง ชมวัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม ชมพระธาตุภูษี ช้อปปิ้งตลาดมืด ชมวัดเชียงทอง ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสีและน้ำตกแก้วมงคล ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง เดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เตรียมตัวมุ่งหน้าสู่วังเวียง เที่ยวถ้ำนางฟ้าชมความงามของหินงอกหินย้อย อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัยที่ บลูลากูน ล่องเรือชมแม่น้ำซอง สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่และธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาที่รายล้อม สักการะ วัดพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย แลนด์มาร์กสำคัญของประเทศลาว เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมเครื่องและสิ่งทอ จองได้แล้ววันนี้!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
01-04
06-09
12-15
13-16
14-17
15-18
27-30
28-01
04-07
11-14
20-23
27-30
01-04
03-06
17-20
22-25
24-27
01-04
08-11
13-16
15-18
22-25
27-30
28-31
29-01
05-08
10-13
11-14
12-15
19-22
24-27
26-29
02-05
07-10
09-12
16-19
21-24
23-26
30-03
05-08
07-10
12-15
14-17
19-22
21-24
28-31
รหัสทัวร์ : TTC226933
ทัวร์ดีนั่งเครื่องพร้อมนั่งรถไฟเข้าประเทศลาว ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวมุ่งสู่เมืองฟลวงนครเวียงจันทน์ แวะวัดคู่บ้านคู่เมืองวัดศรีเมือง ชมแลนด์มาร์กสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว "ประตูชัย" นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่เมืองหลวงพระบาง ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์และสามเณรในการร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวในตอนเช้า ชม ตลาดเช้าเมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ชมวัดเชียงทองอุโบสถของวัดเชียงทองถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ชม ถํ้าติ่ง ซึ่งเป็นถํ้าอยู่บนหน้าผาริมแม่นํ้าโขง บาง โดยมีสายนํ้าที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งนํ้าที่สดใส ขึ้นสู่ เขาพระธาตุพูสีนมัสการธาตุพูสี ชมวัดวิชุนราช นั่งรถไฟต่อมุ่งสู่เมืองวังเวียงชม เยี่ยมชมถ้ำนางฟ้าให้ท่านถ่ายรูปกับสะพานแขวนสีฟ้า ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช นมัสการพระธาตุหลวง ชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้วเป็นสถานที่ที่พระแก้วมรกตเคยประดิษฐาน เดินทางสู่ ตลาดเช้าช้อปปิ้งมอลล์ เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยของชาวเวียงจันทน์ และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าช้อปปิ้งมอลล์ เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยของชาวเวียงจันทน์ และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

เม.ย. 66
13-16
รหัสทัวร์ : TTC160777
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว หรือตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศลาว

ก.พ. 66
มี.ค. 66
10-12
17-19
24-26
03-05
04-06
10-12
รหัสทัวร์ : TTC195554
นำท่านเดินทางถึงหลวงพระบาง ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ชมบ้านช่างฆ้อง สนุกกันที่น้ำตกตาดกวางสี ชมพระราชวังเก่า ชมวัดวิชุนราช วัดเชียงทอง จากนั้นนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัยที่บลูลากูน ล่องเรือชมแม่น้ำซอง นำท่านสักการะวัดพระธาตุหลวงและชมอนุสาวรีย์ประตูชัย จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

ก.พ. 66
มี.ค. 66
02-05
16-19
23-26
04-07
09-12
11-14
18-21
23-26
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์ลาว 2566 - 2567

ทัวร์ลาว

ค้นพบจำนวน 5 ทัวร์

รหัสทัวร์ : TTC160377

ทัวร์ลาว เดินทางสู่เวียงจันทน์ สักการะวัดสีเมือง ชมความงามพระธาตุหลวง ชมแลนด์มาร์คเมืองเวียงจันทน์ ประตูชัย เดินทางสู่วังเวียง เดินเล่นที่ถนนคนเดินวังเวียง ชมบลูลากูน ชมถ้ำปูคำ แวะถ่ายรูปสะพานสีฟ้า ล่องเรือแม่น้ำซอง เดินทางสู่หลวงพระบางด้วยรถไฟความเร็วสูง ชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชมวัดเชียงทอง ชมพระธาตุพูสี ชมพระราชวังหลวงพระบาง ชมความงามวัดวิชุนราช ...

Air Asia แอร์เอเชีย

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 66
02-05
03-06
04-07
09-12
10-13
11-14
16-19
17-20
18-21
23-26
24-27
25-28
มี.ค. 66
02-05
03-06
04-07
09-12
10-13
11-14
16-19
17-20
18-21
23-26
24-27
25-28
30-02
31-03
เม.ย. 66
01-04
06-09
07-10
08-11
12-15
13-16
14-17
15-18
20-23
21-24
22-25
27-30
28-01
29-02
พ.ค. 66
04-07
05-08
06-09
11-14
12-15
13-16
18-21
19-22
20-23
25-28
26-29
27-30
รหัสทัวร์ : TTC226938

ทริปดีไปทัวร์ลาว ได้นั่งเครื่องและได้นั่งรถไฟ นำเที่ยวเมืองและสถานที่ต่างๆของประเทศลาว อาทิเช่น เมืองหลวงพระบาง ชมวัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม ชมพระธาตุภูษี ช้อปปิ้งตลาดมืด ชมวัดเชียงทอง ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสีและน้ำตกแก้วมงคล ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
01-04
06-09
12-15
13-16
14-17
15-18
27-30
28-01
พ.ค. 66
04-07
11-14
20-23
27-30
มิ.ย. 66
01-04
03-06
17-20
22-25
24-27
ก.ค. 66
01-04
08-11
13-16
15-18
22-25
27-30
28-31
29-01
ส.ค. 66
05-08
10-13
11-14
12-15
19-22
24-27
26-29
ก.ย. 66
02-05
07-10
09-12
16-19
21-24
23-26
30-03
ต.ค. 66
05-08
07-10
12-15
14-17
19-22
21-24
28-31
รหัสทัวร์ : TTC226933

ทัวร์ดีนั่งเครื่องพร้อมนั่งรถไฟเข้าประเทศลาว ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวมุ่งสู่เมืองฟลวงนครเวียงจันทน์ แวะวัดคู่บ้านคู่เมืองวัดศรีเมือง ชมแลนด์มาร์กสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว "ประตูชัย" นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่เมืองหลวงพระบาง ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์และสามเณรในการร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวในตอนเช้า ชม ตลาดเช้าเมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดจำหน่าย...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
13-16
รหัสทัวร์ : TTC160777

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม เที่ยว...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 66
10-12
17-19
24-26
มี.ค. 66
03-05
04-06
10-12
รหัสทัวร์ : TTC195554

นำท่านเดินทางถึงหลวงพระบาง ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ชมบ้านช่างฆ้อง สนุกกันที่น้ำตกตาดกวางสี ชมพระราชวังเก่า ชมวัดวิชุนราช วัดเชียงทอง จากนั้นนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัยที่บลูลากูน ล่องเรือชมแม่น้ำซอง นำท่านสักการะวัดพระธาตุหลวงและชมอนุสาวรีย์ประตูชัย จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 66
02-05
16-19
23-26
มี.ค. 66
04-07
09-12
11-14
18-21
23-26
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์ลาว 2566 - 2567

ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว โปรโมชั่นเที่ยวลาว ตลอดปี 2566 - 2567 เที่ยวหลวงพระบาง ชมน้ำตกตาดกวางสี ล่องเรือพระอาทิตย์ตกดิน ช้อปปิ้งตลาดมืด เยือนบ้านช่างฆ้อง ชมถ้ำติ่ง เยือนบ้านช่างไห ชมพระราชวังเก่า นมัสการวัดเชียงทอง วัดใหม่ พระธาตุษูสี ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ใส่บาตรข้าวเหนียว นมัสการวัดวิชุนราช เยือนบ้านผานม ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปประเทศลาว บ้านพี่เมืองน้อง หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ ลาวเปิดประเทศพร้อมความเจริญ เที่ยวได้ง่ายขึ้น กับ รถไฟความเร็วสูงลาว ในเส้นทางฮิตอาทิภายในประเทศ เวียงจันท์ - หลวงพระบาง หรือ ข้ามประเทศสู่เมืองจีน จาก เวียงจันท์ - คุนหมิง สอบถามรายละเอียดจัดทัวร์ด้วยความต้องการพิเศษได้เลย

Thailand Web Stat