ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ลาว

พบ 14 รายการทัวร์
ทัวร์ลาว อุดร เที่ยววังเวียง หลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง
รหัสทัวร์ : TTC160847
นำท่านเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน กับเส้นทางวังเวียง หลวงพระบาง นครเวียงจันทน์ ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง นมัสการ วัดพระธาตุหลวง นั่งรถไฟความเร็วสูง ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมกุ้ยหลินเมืองลาว ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน ณ พระธาตุพูสี อิสระเดินเที่ยวช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์บาร์ซา จองได้แล้ววันนี้
Thai Lion Air ไทยไลอ้อนแอร์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศลาว

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC160777
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว หรือตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศลาว

ต.ค. 65
07-09
รหัสทัวร์ : TTC160801
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว หรือตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศลาว

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC205916
เที่ยวลาว ใส่บาตรข้าวเหนียว เดินชม ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองข้างทาง นมัสการพระธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง เที่ยวชม ตลาดค่ำให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

ต.ค. 65
พ.ย. 65
ธ.ค. 65
13-16
15-18
20-23
27-30
29-01
05-08
12-15
17-20
24-27
26-29
03-06
08-11
10-13
15-18
17-20
22-25
29-01
30-02
31-03
รหัสทัวร์ : TTC160067
นำท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศลาว เวียงจันทน์ วังเวียง นั่งรถไฟความเร็วสูง เที่ยวเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว พร้อมค้างคืนที่หลวงพระบาง 1 คืน ช็อปปิ้ง ตลาดมืด วังเวียง บลูลากูล ถ้ำปูดพและ สะพานสีฟ้า ขอพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุหลวง วัดศรีเมือง เช็คอิน ‘’ประตูไชย’’ จองได้แล้ววันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศลาว

ต.ค. 65
พ.ย. 65
ธ.ค. 65
02-04
07-09
22-24
30-01
11-13
20-22
25-27
04-06
16-18
23-25
30-01
31-02
รหัสทัวร์ : TTC226480
นำท่านเดินทางสู่ประเทศลาว มุ่งหน้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ สักการะเจ้าแม่สีเมืองที่ วัดศรีเมือง ชม ประตูชัย นำท่านชมหอพระแก้ว สักการะพระธาตุหลวง นำท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อขึ้นรถไฟความเร็วสูงเดินทางสู่หลวงพระบาง ชมพระราชวังเก่าหลวงพระบาง นำท่านล่องเรือแม่น้ำโขงเดินทางสู่ ถ้ำติ่ง ชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชมวิวพระธาตุพูสี นำท่านตักบาตรข้าวเหนียว นำท่านออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางสี ขึ้นรถไฟความเร็วสูงเดินทางจากหลวงพระบางสู่วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซองชมธรรมชาติ ชมบลูลากูน (BLUE LAGOON) จองด่วนวันนี้ !!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

ต.ค. 65
พ.ย. 65
ธ.ค. 65
06-09
13-16
21-24
27-30
02-05
10-13
17-20
14-17
รหัสทัวร์ : TTC226481
นำท่านสักการะเจ้าแม่สีเมืองที่ วัดศรีเมือง หรือวัดสีเมืองเป็นพระอารามหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ จากนั้นนำท่านไปยัง หอพระแก้ว หรือพิพิธภัณฑ์หลวงที่มีความเก่าแก่และทรงคุณค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์ของสปป.ลาว นำท่านชม ประตูชัย หรือปะตูไซ เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่งของเวียงจันทน์ ที่นี่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับประชาชนที่ต่อสู้และเสียชีวิตในสงครามก่อนการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ นำท่านไปยัง ตลาดมืดหลวงพระบาง ตั้งอยุ่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง บนถนนบริเวณด้านหน้าหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเดิม) เป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมือง พร้อมแล้ว จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศลาว

ก.ย. 65
ต.ค. 65
พ.ย. 65
ธ.ค. 65
30-02
07-09
14-16
22-24
11-13
25-27
24-26
30-01
รหัสทัวร์ : TTC194982
นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลก ชมน้ำตกตาดกวางสี น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร และถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ตลาดมืดหลวงพระบาง (NIGHT MARKET) ตักบาตรข้าวเหนียวพร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง ชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) นำท่านล่องเรือชม แม่น้ำซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองข้างทาง พร้อมแล้ว จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC194986
นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลก อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค่ำ ตักบาตรข้าวเหนียวพร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง และเดินทางต่อไปยัง วังเวียง เที่ยวชม ถ้ำจัง เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ชมความงดงามของ บลู ลากูน สระน้ำสีฟ้าใสที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ พาท่านล่องเรือแม่น้ำซอง แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านเมืองวังเวียง ชมน้ำตกตาดกวางสี พาท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น นมัสการพระธาตุพูสี ชม วัดเชียงทอง ชม พระราชวังหลวงพระบาง ชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC160411
ทัวร์ลาว ดินแดนแห่งอาณาจักรล้านช้าง ชมเมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุนราช พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเซียงทอง ช้อปปิ้งตลาดมืดหลวงพระบาง ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง เช็คอินแลนด์มาร์คของลาว ประตูชัย เก็บภาพความประทับใจกับไฮไลท์วังเวียง บลูลากูน ถ้ำปูดำ และ สะพานสีฟ้า ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมบรรยากาศและความสวยงามของวังเวียง พร้อมแล้ว จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศลาว

ต.ค. 65
พ.ย. 65
ธ.ค. 65
07-09
22-24
30-01
11-13
20-22
25-27
04-06
16-18
23-25
30-01
31-02
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์ลาว 2565 - 2566

ทัวร์ลาว

ค้นพบจำนวน 14 ทัวร์

ทัวร์ลาว อุดร เที่ยววังเวียง หลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง
รหัสทัวร์ : TTC160847

นำท่านเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน กับเส้นทางวังเวียง หลวงพระบาง นครเวียงจันทน์ ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง นมัสการ วัดพระธาตุหลวง นั่งรถไฟความเร็วสูง ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมกุ้ยหลินเมืองลาว ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน ณ พระธาตุพูสี อิสระเดินเที่ยวช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์บาร์ซา จองได้แล้ววันนี้

Thai Lion Air ไทยไลอ้อนแอร์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC160777

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม เที่ยว...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 65
07-09
รหัสทัวร์ : TTC160801

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม เท...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC205916

เที่ยวลาว ใส่บาตรข้าวเหนียว เดินชม ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองข้างทาง นมัสการพระธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง เที่ยวชม ตลาดค่ำให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราต...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 65
13-16
15-18
20-23
27-30
29-01
พ.ย. 65
05-08
12-15
17-20
24-27
26-29
ธ.ค. 65
03-06
08-11
10-13
15-18
17-20
22-25
29-01
30-02
31-03
รหัสทัวร์ : TTC160067

นำท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศลาว เวียงจันทน์ วังเวียง นั่งรถไฟความเร็วสูง เที่ยวเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว พร้อมค้างคืนที่หลวงพระบาง 1 คืน ช็อปปิ้ง ตลาดมืด วังเวียง บลูลากูล ถ้ำปูดพและ สะพานสีฟ้า ขอพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุหลวง วัดศรีเมือง เช็คอิน ‘’ประตูไชย’’ จองได้แล้วว...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 65
02-04
07-09
22-24
30-01
พ.ย. 65
11-13
20-22
25-27
ธ.ค. 65
04-06
16-18
23-25
30-01
31-02
รหัสทัวร์ : TTC226480

นำท่านเดินทางสู่ประเทศลาว มุ่งหน้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ สักการะเจ้าแม่สีเมืองที่ วัดศรีเมือง ชม ประตูชัย นำท่านชมหอพระแก้ว สักการะพระธาตุหลวง นำท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อขึ้นรถไฟความเร็วสูงเดินทางสู่หลวงพระบาง ชมพระราชวังเก่าหลวงพระบาง นำท่านล่องเรือแม่น้ำโขงเดินทางสู่ ถ้ำติ่ง ชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชมวิวพระธาตุพูสี นำท่านตักบาตรข้าวเหนียว น...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 65
06-09
13-16
21-24
27-30
พ.ย. 65
02-05
10-13
17-20
ธ.ค. 65
14-17
รหัสทัวร์ : TTC226481

นำท่านสักการะเจ้าแม่สีเมืองที่ วัดศรีเมือง หรือวัดสีเมืองเป็นพระอารามหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ จากนั้นนำท่านไปยัง หอพระแก้ว หรือพิพิธภัณฑ์หลวงที่มีความเก่าแก่และทรงคุณค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์ของสปป.ลาว นำท่านชม ประตูชัย หรือปะตูไซ เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่งของเวียงจันทน์ ที่นี่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับประชาชนที่ต่อสู้และเสียชีวิตในสงคราม...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 65
30-02
ต.ค. 65
07-09
14-16
22-24
พ.ย. 65
11-13
25-27
ธ.ค. 65
24-26
30-01
รหัสทัวร์ : TTC194982

นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลก ชมน้ำตกตาดกวางสี น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร และถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ตลาดมืดหลวงพระบาง (NIGHT MARKET) ตักบาตรข้าวเหนียวพร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง ชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) นำท่านล่องเรือชม แม่น้ำซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองข้างทาง พร้อมแล้ว จองเลยวั...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC194986

นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลก อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค่ำ ตักบาตรข้าวเหนียวพร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง และเดินทางต่อไปยัง วังเวียง เที่ยวชม ถ้ำจัง เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ชมความงดงามของ บลู ลากูน สระน้ำสีฟ้าใสที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ พาท่านล่องเรือแม่น้ำซอง แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านเมืองวังเวียง ชมน้ำตกตาดกวางสี พาท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น น...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC160411

ทัวร์ลาว ดินแดนแห่งอาณาจักรล้านช้าง ชมเมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุนราช พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเซียงทอง ช้อปปิ้งตลาดมืดหลวงพระบาง ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง เช็คอินแลนด์มาร์คของลาว ประตูชัย เก็บภาพความประทับใจกับไฮไลท์วังเวียง บลูลากูน ถ้ำปูดำ และ สะพานสีฟ้า ล่องเรือแม่น้ำซอ...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 65
07-09
22-24
30-01
พ.ย. 65
11-13
20-22
25-27
ธ.ค. 65
04-06
16-18
23-25
30-01
31-02
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์ลาว 2565 - 2566

ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว โปรโมชั่นเที่ยวลาว ตลอดปี 2565 - 2566 เที่ยวหลวงพระบาง ชมน้ำตกตาดกวางสี ล่องเรือพระอาทิตย์ตกดิน ช้อปปิ้งตลาดมืด เยือนบ้านช่างฆ้อง ชมถ้ำติ่ง เยือนบ้านช่างไห ชมพระราชวังเก่า นมัสการวัดเชียงทอง วัดใหม่ พระธาตุษูสี ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ใส่บาตรข้าวเหนียว นมัสการวัดวิชุนราช เยือนบ้านผานม ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปประเทศลาว บ้านพี่เมืองน้อง หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ ลาวเปิดประเทศพร้อมความเจริญ เที่ยวได้ง่ายขึ้น กับ รถไฟความเร็วสูงลาว ในเส้นทางฮิตอาทิภายในประเทศ เวียงจันท์ - หลวงพระบาง หรือ ข้ามประเทศสู่เมืองจีน จาก เวียงจันท์ - คุนหมิง สอบถามรายละเอียดจัดทัวร์ด้วยความต้องการพิเศษได้เลย

Thailand Web Stat