ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ลาว

พบ 3 รายการทัวร์
ทัวร์ลาว ปากเซ น้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว วัดพูสะเหล่า ปราสาทหินวัดพู
รหัสทัวร์ : TTC237181
นำท่านสักการะวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวที่มีความสวยงามของตัวโบสถ์ เดินทางไปด่านช่องเม็กและเดินทางสู่เมืองปากเซ นำท่านสักการะวัดพูสะเหล่าตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับสะพานลาว-ญี่ปุ่น นำท่านชมปราสาทหินวัดภู จากนั้นนำท่านชมน้ำตกธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางไร่ชากาแฟกับน้ำตกตาดฟานให้ท่านชมความงามของน้ำตกคู่แฝดที่เกิดจากหินทรายตระการตา ชมปากซองไฮซ์แลนด์และสวนผักAGRO VEGE FARM นำท่านสู่น้ำตกตาดเยืองเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสัก จองได้แล้ววันนี้!!!
Thai Vietjet Air ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศลาว

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
16-18
23-25
30-02
07-09
14-16
21-23
28-30
04-06
11-13
18-20
25-27
01-03
08-10
15-17
22-24
29-01
06-08
13-15
20-22
รหัสทัวร์ : TTC237288
เดินทางสู่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย สักการะวัดพระธาตุหลวง จากนั้นเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงเตรียมตัวมุ่งหน้าสู่หลวงพระบาง ชมพระธาตุภูษี ช้อปปิ้งตลาดมืด ตื่นเช้าไปร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว นำท่านชมวัดเชียงทอง นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่น้ำตกตาดกวางสี นำท่านล่องเรือชมแม่น้ำซอง นำท่านชมถ้ำนางฟ้า จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศลาว

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
16-18
23-25
07-09
14-16
28-30
04-06
11-13
25-27
01-03
08-10
15-17
29-01
06-08
13-15
20-22
21-23
รหัสทัวร์ : TTC226938
ทริปดีไปทัวร์ลาว ได้นั่งเครื่องและได้นั่งรถไฟ นำเที่ยวเมืองและสถานที่ต่างๆของประเทศลาว อาทิเช่น เมืองหลวงพระบาง ชมวัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม ชมพระธาตุภูษี ช้อปปิ้งตลาดมืด ชมวัดเชียงทอง ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสีและน้ำตกแก้วมงคล ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง เดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เตรียมตัวมุ่งหน้าสู่วังเวียง เที่ยวถ้ำนางฟ้าชมความงามของหินงอกหินย้อย อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัยที่ บลูลากูน ล่องเรือชมแม่น้ำซอง สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่และธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาที่รายล้อม สักการะ วัดพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย แลนด์มาร์กสำคัญของประเทศลาว เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมเครื่องและสิ่งทอ จองได้แล้ววันนี้!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
17-20
22-25
24-27
01-04
08-11
13-16
15-18
22-25
27-30
28-31
29-01
05-08
10-13
11-14
12-15
19-22
24-27
26-29
02-05
07-10
09-12
16-19
21-24
23-26
30-03
05-08
07-10
12-15
14-17
19-22
21-24
28-31
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์ลาว 2566 - 2567

ทัวร์ลาว

ค้นพบจำนวน 3 ทัวร์

ทัวร์ลาว ปากเซ น้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว วัดพูสะเหล่า ปราสาทหินวัดพู
รหัสทัวร์ : TTC237181

นำท่านสักการะวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวที่มีความสวยงามของตัวโบสถ์ เดินทางไปด่านช่องเม็กและเดินทางสู่เมืองปากเซ นำท่านสักการะวัดพูสะเหล่าตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับสะพานลาว-ญี่ปุ่น นำท่านชมปราสาทหินวัดภู จากนั้นนำท่านชมน้ำตกธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางไร่ชากาแฟกับน้ำตกตาดฟานให้ท่านชมความงามของน้ำตกคู่แฝดที่เกิดจากหินทรายตระการตา ชมปากซองไฮซ์แลนด์และสวนผักAGRO ...

Thai Vietjet Air ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
16-18
23-25
30-02
ก.ค. 66
07-09
14-16
21-23
28-30
ส.ค. 66
04-06
11-13
18-20
25-27
ก.ย. 66
01-03
08-10
15-17
22-24
29-01
ต.ค. 66
06-08
13-15
20-22
รหัสทัวร์ : TTC237288

เดินทางสู่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย สักการะวัดพระธาตุหลวง จากนั้นเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงเตรียมตัวมุ่งหน้าสู่หลวงพระบาง ชมพระธาตุภูษี ช้อปปิ้งตลาดมืด ตื่นเช้าไปร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว นำท่านชมวัดเชียงทอง นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่น้ำตกตาดกวางสี นำท่า...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
16-18
23-25
ก.ค. 66
07-09
14-16
28-30
ส.ค. 66
04-06
11-13
25-27
ก.ย. 66
01-03
08-10
15-17
29-01
ต.ค. 66
06-08
13-15
20-22
21-23
รหัสทัวร์ : TTC226938

ทริปดีไปทัวร์ลาว ได้นั่งเครื่องและได้นั่งรถไฟ นำเที่ยวเมืองและสถานที่ต่างๆของประเทศลาว อาทิเช่น เมืองหลวงพระบาง ชมวัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม ชมพระธาตุภูษี ช้อปปิ้งตลาดมืด ชมวัดเชียงทอง ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสีและน้ำตกแก้วมงคล ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศลาว

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
17-20
22-25
24-27
ก.ค. 66
01-04
08-11
13-16
15-18
22-25
27-30
28-31
29-01
ส.ค. 66
05-08
10-13
11-14
12-15
19-22
24-27
26-29
ก.ย. 66
02-05
07-10
09-12
16-19
21-24
23-26
30-03
ต.ค. 66
05-08
07-10
12-15
14-17
19-22
21-24
28-31
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์ลาว 2566 - 2567

ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว โปรโมชั่นเที่ยวลาว ตลอดปี 2566 - 2567 เที่ยวหลวงพระบาง ชมน้ำตกตาดกวางสี ล่องเรือพระอาทิตย์ตกดิน ช้อปปิ้งตลาดมืด เยือนบ้านช่างฆ้อง ชมถ้ำติ่ง เยือนบ้านช่างไห ชมพระราชวังเก่า นมัสการวัดเชียงทอง วัดใหม่ พระธาตุษูสี ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ใส่บาตรข้าวเหนียว นมัสการวัดวิชุนราช เยือนบ้านผานม ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปประเทศลาว บ้านพี่เมืองน้อง หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ ลาวเปิดประเทศพร้อมความเจริญ เที่ยวได้ง่ายขึ้น กับ รถไฟความเร็วสูงลาว ในเส้นทางฮิตอาทิภายในประเทศ เวียงจันท์ - หลวงพระบาง หรือ ข้ามประเทศสู่เมืองจีน จาก เวียงจันท์ - คุนหมิง สอบถามรายละเอียดจัดทัวร์ด้วยความต้องการพิเศษได้เลย

Thailand Web Stat