ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ยุโรป

พบ 73 รายการทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย แดนอัศจรรย์แห่งคอเคซัส ชิมไวน์รสเลิศ
รหัสทัวร์ : TTC195054
ทัวร์จอร์เจีย นำท่านเข้าชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี นำท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส ชมป้อมอันนานูรี เดินทางสู่เมืองคัสเบกิ ชมโบสถ์เกอเกติ ออกเดินทางสู่ เมืองกอรี นำท่าน ชมอุพลิสชิเค่ หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน นำท่านชมมหาวิหารจวารี นำทุกท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีที่สวน RIKE ผ่านชมโรงอาบน้ำ SULFUR BATH จองได้แล้ววันนี้
Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา6 วัน 3 คืน

ประเทศจอร์เจีย

พ.ค. 65
มิ.ย. 65
ก.ค. 65
ส.ค. 65
ก.ย. 65
ต.ค. 65
24-29
02-07
07-12
21-26
08-13
09-14
12-17
22-27
23-28
27-01
02-07
11-16
23-28
06-11
20-25
04-09
08-13
12-17
18-23
19-24
รหัสทัวร์ : TTC194850
ทัวร์ Magical of Georgia เยือนเมืองมิทสเคด้า ชมสะพานสันติภาพ เที่ยวกรุงทบิลิซี ชมวิหารจวารี ชมพิพิธภัณฑ์ สตาลิน ชมป้อมอนานูรี นั่งรถ 4WD ขึ้นสู่หุบเขาคอเคซัส นั่งกระเช้าชม Borjomi City Park ชิมไวน์รสเลิศ จากแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง และไม่พลาดเยือนเมือง Borjomi ต้นกำเนิดน้ำแร่ชื่อดัง จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

พ.ค. 65
มิ.ย. 65
ก.ค. 65
ส.ค. 65
ก.ย. 65
28-04
02-09
03-10
11-18
18-25
02-09
08-15
09-16
12-19
22-29
23-30
05-12
06-13
11-18
12-19
13-20
20-27
03-10
17-24
24-01
รหัสทัวร์ : TTC195415
นำท่านเดินทางสู่ ISTIKLAL STREET ช้อปปิ้งย่าน “ ทักซิม สแควร์ (TAKSIM SQUARE)” ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ชม รูปปั้นความรักในบาทูมีเป็นอนุสาวรีย์ที่โรแมนติกที่สุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi เข้าชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี และเดินชม สะพานแห่งสันติภาพ ชมป้อมนาริกาลา นำท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) ระหว่างทางนำท่านแวะ ชมป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจียตุรกี

มิ.ย. 65
ก.ค. 65
ส.ค. 65
ก.ย. 65
06-13
09-16
10-17
11-18
12-19
22-29
23-30
05-12
06-13
11-18
12-19
13-20
20-27
03-10
17-24
24-01
รหัสทัวร์ : TTC193709
เยือนเมืองมิสเคด้า ชมสะพานสันติภาพ เที่ยวกรุงทบิลิซี ชมวิหารจวาเรีย ชมพิพิธภัณฑ์สตาลินชมป้อมอนานูรี นั่งรถ 4WD ขึ้นสู่หุบเขาคอเคซัส นั่งกระเช้าชม BORJOMI CITY PARK ชิมไวน์รสเลิศจากแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง และไม่พลาดเยือนเมือง BORJOMI ต้นกำเนิดน้ำแร่ชื่อดัง

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

พ.ค. 65
28-04
รหัสทัวร์ : TTC193856
นำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส ชมมหาวิหารซาเคร เกอร์ ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน ล่องเรือบาโตมุช ช๊อปปิ้งที่ CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE ชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ เข้าชมมหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล อิสระเที่ยวปารีสเต็มวัน จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศฝรั่งเศส

พ.ค. 65
มิ.ย. 65
ก.ค. 65
ส.ค. 65
ก.ย. 65
24-30
07-13
21-27
12-18
19-25
09-15
23-29
13-19
20-26
รหัสทัวร์ : TTC193171
ทัวร์ยุโรป พาท่านเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน นำท่านเข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ นำชม มหาวิหารแพนธีออน ผ่านชม กลุ่มโรมันฟอรัม เก็บภาพ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม ชมเมืองเก่า ฟลอเรนซ์ ชม มหาวิหารดูโอโม นำท่านสู่ เมืองเวนิส ถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสซานมาร์โค ช้อปปิ้ง แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศอิตาลี

พ.ค. 65
มิ.ย. 65
ก.ค. 65
ส.ค. 65
ก.ย. 65
21-27
11-17
18-24
09-15
23-29
06-12
20-26
10-16
24-30
รหัสทัวร์ : TTC194281
ทัวร์ยุโรป ชมกรุงมิวนิค ชม จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ ถ่ายรูปด้านนอกกับ สนามกีฬา ALLIANZ STADIUM ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองอินส์บรูค ฮัลสตัท นำชม สวนมิราเบล ชมกรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก ชมโบสถ์สเตเฟ่นส์ ช้อปปิ้งสินค้าในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศออสเตรียเยอรมนี

พ.ค. 65
มิ.ย. 65
ก.ค. 65
ส.ค. 65
ก.ย. 65
22-28
12-18
19-25
10-16
24-30
07-13
21-27
04-10
18-24
รหัสทัวร์ : TTC160984
ทัวร์ยุโรป เส้นทางเบเนลักซ์ เดินทางสู่ มหานครปารีส ชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล นำท่าน ล่องเรือบาโตมุช เดินทางสู่ CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจก์ นำท่านเดินทางสู่กรุง บรัสเซลส์ เข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ เดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม ชม นิทรรศการพันธุ์ไม้นานาชาติ ชม จัตุรัสดัมสแควร์ ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการ ล่องเรือหลังคากระจก จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์

พ.ค. 65
มิ.ย. 65
ก.ค. 65
ส.ค. 65
ก.ย. 65
24-30
07-13
21-27
12-18
19-25
09-15
23-29
13-19
20-26
รหัสทัวร์ : TTC160028
ทัวร์ยุโรป ดินแดนต้นกำเนิดฟองดูว์ ชมเมืองซููริค ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น ชมสะพานไม้ชาเปล นำท่านโดยสารกระเช้า Eiger Express กระเช้าตัวใหม่ล่าสุดโดยสารรถไฟต่อขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราว Jungfraujoch มุ่งหน้าสู่เมือง อินเตอร์ลาเคน นั่งรถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท ถ่ายรูปกับ ปราสาทชิลยอง CHILLON CASTLE ชิมเมนูอาหารพื้นเมือง เมนูฟองดูว์ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

พ.ค. 65
มิ.ย. 65
ก.ค. 65
ส.ค. 65
ก.ย. 65
24-30
07-13
21-27
12-18
19-25
09-15
23-29
13-19
20-26
รหัสทัวร์ : TTC192926
ทัวร์ยุโรป นำท่านชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น พาท่านชม สิงโตหินแกะสลัก ชม สะพานไม้ชาเปล นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศารอบตัวเอง กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ช้อปปิ้ง Fox Town Outlet ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ เดินทางสู่ตัว เมืองมิลาน ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์อิตาลี

พ.ค. 65
มิ.ย. 65
ก.ค. 65
ส.ค. 65
ก.ย. 65
24-31
07-14
21-28
12-19
19-26
09-16
23-30
13-20
20-27
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์ยุโรป 2565 - 2566

ทัวร์ยุโรป

ค้นพบจำนวน 73 ทัวร์

ทัวร์จอร์เจีย แดนอัศจรรย์แห่งคอเคซัส ชิมไวน์รสเลิศ
รหัสทัวร์ : TTC195054

ทัวร์จอร์เจีย นำท่านเข้าชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี นำท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส ชมป้อมอันนานูรี เดินทางสู่เมืองคัสเบกิ ชมโบสถ์เกอเกติ ออกเดินทางสู่ เมืองกอรี นำท่าน ชมอุพลิสชิเค่ หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน นำท่านชมมหาวิหารจวารี นำทุกท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีที่สวน RIKE ผ่านชมโรงอาบน้ำ SULFUR BATH จองได้แล้ววันน...

Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา6 วัน 3 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 65
24-29
มิ.ย. 65
02-07
07-12
21-26
ก.ค. 65
08-13
09-14
12-17
22-27
23-28
27-01
ส.ค. 65
02-07
11-16
23-28
ก.ย. 65
06-11
20-25
ต.ค. 65
04-09
08-13
12-17
18-23
19-24
รหัสทัวร์ : TTC194850

ทัวร์ Magical of Georgia เยือนเมืองมิทสเคด้า ชมสะพานสันติภาพ เที่ยวกรุงทบิลิซี ชมวิหารจวารี ชมพิพิธภัณฑ์ สตาลิน ชมป้อมอนานูรี นั่งรถ 4WD ขึ้นสู่หุบเขาคอเคซัส นั่งกระเช้าชม Borjomi City Park ชิมไวน์รสเลิศ จากแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง และไม่พลาดเยือนเมือง Borjomi ต้นกำเนิดน้ำแร่ชื่อดัง จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 65
28-04
มิ.ย. 65
02-09
03-10
11-18
18-25
ก.ค. 65
02-09
08-15
09-16
12-19
22-29
23-30
ส.ค. 65
05-12
06-13
11-18
12-19
13-20
20-27
ก.ย. 65
03-10
17-24
24-01
รหัสทัวร์ : TTC195415

นำท่านเดินทางสู่ ISTIKLAL STREET ช้อปปิ้งย่าน “ ทักซิม สแควร์ (TAKSIM SQUARE)” ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ชม รูปปั้นความรักในบาทูมีเป็นอนุสาวรีย์ที่โรแมนติกที่สุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi เข้าชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี และเดินชม สะพานแห่งสันติภาพ ชมป้อมนาริกาลา...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจียตุรกี

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 65
06-13
ก.ค. 65
09-16
10-17
11-18
12-19
22-29
23-30
ส.ค. 65
05-12
06-13
11-18
12-19
13-20
20-27
ก.ย. 65
03-10
17-24
24-01
รหัสทัวร์ : TTC193709

เยือนเมืองมิสเคด้า ชมสะพานสันติภาพ เที่ยวกรุงทบิลิซี ชมวิหารจวาเรีย ชมพิพิธภัณฑ์สตาลินชมป้อมอนานูรี นั่งรถ 4WD ขึ้นสู่หุบเขาคอเคซัส นั่งกระเช้าชม BORJOMI CITY PARK ชิมไวน์รสเลิศจากแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง และไม่พลาดเยือนเมือง BORJOMI ต้นกำเนิดน้ำแร่ชื่อดัง

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 65
28-04
รหัสทัวร์ : TTC193856

นำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส ชมมหาวิหารซาเคร เกอร์ ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน ล่องเรือบาโตมุช ช๊อปปิ้งที่ CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE ชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ เข้าชมมหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล อิสระเที่ยวปารีสเต็มวัน จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 65
24-30
มิ.ย. 65
07-13
21-27
ก.ค. 65
12-18
19-25
ส.ค. 65
09-15
23-29
ก.ย. 65
13-19
20-26
รหัสทัวร์ : TTC193171

ทัวร์ยุโรป พาท่านเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน นำท่านเข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ นำชม มหาวิหารแพนธีออน ผ่านชม กลุ่มโรมันฟอรัม เก็บภาพ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม ชมเมืองเก่า ฟลอเรนซ์ ชม มหาวิหารดูโอโม นำท่านสู่ เมืองเวนิส ถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสซานมาร์โค ช้อปปิ้ง แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน จองได้แล้ววันน...

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศอิตาลี

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 65
21-27
มิ.ย. 65
11-17
18-24
ก.ค. 65
09-15
23-29
ส.ค. 65
06-12
20-26
ก.ย. 65
10-16
24-30
รหัสทัวร์ : TTC194281

ทัวร์ยุโรป ชมกรุงมิวนิค ชม จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ ถ่ายรูปด้านนอกกับ สนามกีฬา ALLIANZ STADIUM ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองอินส์บรูค ฮัลสตัท นำชม สวนมิราเบล ชมกรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก ชมโบสถ์สเตเฟ่นส์ ช้อปปิ้งสินค้าในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศออสเตรียเยอรมนี

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 65
22-28
มิ.ย. 65
12-18
19-25
ก.ค. 65
10-16
24-30
ส.ค. 65
07-13
21-27
ก.ย. 65
04-10
18-24
รหัสทัวร์ : TTC160984

ทัวร์ยุโรป เส้นทางเบเนลักซ์ เดินทางสู่ มหานครปารีส ชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล นำท่าน ล่องเรือบาโตมุช เดินทางสู่ CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจก์ นำท่านเดินทางสู่กรุง บรัสเซลส์ เข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ เดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม ชม นิทรรศการพันธุ์ไ...

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 65
24-30
มิ.ย. 65
07-13
21-27
ก.ค. 65
12-18
19-25
ส.ค. 65
09-15
23-29
ก.ย. 65
13-19
20-26
รหัสทัวร์ : TTC160028

ทัวร์ยุโรป ดินแดนต้นกำเนิดฟองดูว์ ชมเมืองซููริค ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น ชมสะพานไม้ชาเปล นำท่านโดยสารกระเช้า Eiger Express กระเช้าตัวใหม่ล่าสุดโดยสารรถไฟต่อขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราว Jungfraujoch มุ่งหน้าสู่เมือง อินเตอร์ลาเคน นั่งรถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท ถ่ายรูปกับ ปราสาทชิลยอง CHILLON CASTLE ชิมเมนูอาหารพื้นเมือง เมนู...

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 65
24-30
มิ.ย. 65
07-13
21-27
ก.ค. 65
12-18
19-25
ส.ค. 65
09-15
23-29
ก.ย. 65
13-19
20-26
รหัสทัวร์ : TTC192926

ทัวร์ยุโรป นำท่านชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น พาท่านชม สิงโตหินแกะสลัก ชม สะพานไม้ชาเปล นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศารอบตัวเอง กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ช้อปปิ้ง Fox Town Outlet ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ เดินทางสู่ตัว เมืองมิลาน ถ่าย...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์อิตาลี

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 65
24-31
มิ.ย. 65
07-14
21-28
ก.ค. 65
12-19
19-26
ส.ค. 65
09-16
23-30
ก.ย. 65
13-20
20-27
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์ยุโรป 2565 - 2566

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป เที่ยวสุดคุ้มกับ โปรโมชั่นทัวร์ยุโรป เลือกเที่ยวยุโรป ตลอดปี 2565-2566 ได้ทุกฤดูกาล กับบริการคุณภาพจากบริษัททัวร์ชั้นนำที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ดินแดนยุโรป คือ สถานที่ท่องเที่ยวในฝันที่ไม่ว่าประเทศใดก็จะมีความโดดเด่นต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น เที่ยวอังกฤษ เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส ออสเตรีย เชค เดนมาร์ค อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ กลุ่มสแกนดิเนเวีย หรือ ยุโรปตะวันออก อย่าง โปแลนด์ โรมาเนีย บัลกาเรีย โครเอเชีย มีทุกเส้นทาง หรือเลือกธีมเที่ยวแบบผจญภัย สัมผัสธรรมชาติ แสงเหนือ หรือ เทศกาลดอกไม้ เที่ยวยุโรปควบหลายประเทศ ชมธรรมชาติและวัฒนธรรมอันสวยงาม มีตารางการเดินทางตลอดปี หรือจะเลือกสรร จัดทัวร์ยุโรป แบบเฉพาะเจาะจง หรือ การเดินทางแบบหมู่คณะสู่ยุโรป กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่กลุ่มประเทศยุโรป  ในงบประมาณที่กำหนดได้ เรายังให้บริการ จองตั๋วรถไฟในยุโรป และบริการ จองโรงแรมยุโรป ราคาประหยัด วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวยุโรปของท่านทุกครั้งคิดถึง ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ กับทีมงานและเครือข่ายไกด์ท่องเที่ยวยุโรปมืออาชีพ

อัพเดตประเทศยุโรปน่าไป เที่ยวที่ไหนในโลกนี้ได้บ้างแบบไม่ต้องตรวจโควิดก่อน ไม่ต้องกักตัว* (หากเข้าข่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด) ตอนนี้หลายประเทศเริ่มคลายมาตรการเข้าประเทศเกือบจะปกติกันหลายที่แล้ว มาอัพเดตมาตรการล่าสุดกันหน่อย ก่อนเตรียมตัวเดินทางกับเค้าบ้าง
1.สวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศแรกๆ ที่เริ่มคลายเงื่อนไขการเข้าประเทศในยุโรป ปัจจุบันไม่มีข้อกำหนดในการทดสอบผลตรวจโควิดหรือการกักตัวเพื่อที่จะเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และนักเดินทางที่เข้ามาไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มการเข้าประเทศ 
2.นอร์เวย์
ไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องลงทะเบียน! ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ข้อกำหนดในการเข้าประเทศของ COVID-19 ทั้งหมดได้ถูกยกเลิกสำหรับนักเดินทางไปนอร์เวย์ทุกคน
3.อังกฤษ
นักเดินทางที่ฉีดวัคซีนครบไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง และหลังเดินทางถึงอังกฤษ และกรอก Passenger Locator Form ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงอังกฤษ หากได้รับวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้ครบภายใน 14 วันก่อนเดินทางจะถือว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วโดยสามารถฉีดไขว้ได้เช่นกัน ได้แก่ Oxford/AstraZeneca (รวมถึงวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในประเทศไทย) Pfizer BioNTech, Moderna, Janssen, Sinovac-CoronaVac, Sinopharm Beijing และ Covaxin 
4.เดนมาร์ก 
นักเดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีน Covid-19 ครบโดส (กลุ่มวัคซีนที่ต้องฉีด 2 เข็ม ต้องได้รับเข็มที่ 2 มาไม่เกิน 270 วัน) เดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว หรือตรวจหาเชื้อ 
5.ฝรั่งเศส
เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้นักเดินทางที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามเงื่อนไข แล้วไม่ต้องมีเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง แค่มี Vaccination Pass โดยประเทศไทยยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศสีส้ม นักเดินทางชาวไทยที่เดินทางออกจากประเจองตั๋วเครื่องบินทศไทยยังต้องกรอกฟอร์มก่อนการเดินทางล่วงหน้า บนเว็บไซต์ https://passager.serveureos.org/ 
6.สวีเดน
นักเดินทางที่ได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยออกให้สามารถเดินทางเข้าได้ และไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 ทางการสวีเดนอนุญาตให้ผู้ที่มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (vaccine certificate) ที่ออกโดยทางการไทย ได้รับการยกเว้นจากระเบียบการห้ามเดินทางเข้าสวีเดน (entry ban) คือสามารถเดินทางเข้าประเทศสวีเดนได้ และไม่ต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 โดยต้องเป็นใบรับรองการฉีดวัคซีนที่มี QR Code ที่สแกนได้ ฉีดครบโดสมาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง และเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก EU หรือ WHO
7.เนเธอร์แลนด์ 
นักเดินทางทุกคนที่ไปเนเธอร์แลนด์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน บุคคลที่เดินทางมาโดยเครื่องบินต้องกรอกแบบฟอร์มสุขภาพด้วย เฉพาะนักเดินทางที่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์น้อยกว่า 12 ชั่วโมงจะได้รับการยกเว้น
8.ไอซ์แลนด์
เปิดให้นักเดินทางเข้าประเทศเพื่อท่องเที่ยวได้แล้ว ไม่ต้องโชว์หลักฐานและไม่มีข้อจำกัดด้านผลตรวจสุขภาพที่เกี่ยวกับโควิด

อัพเดตข้อมูล ณ 3 มี.ค.65 พร้อมประเทศยุโรปที่รอผ่อนคลายมาตการอีกเพียบ โปรดติดตามตอนต่อไปหรือสอบถามที่เจ้าหน้าที่จองทัวร์ยุโรปของเราได้เลย
หมายเหตุ :  มาตรการการเดินทางเข้าประเทศต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นก่อนเดินทาง สายการบินอาจจะขอให้แสดงหลักฐานผลตรวจโรคโควิด-19 ว่าไม่ติดเชื้อ จึงแนะนำให้ทุกคนตรวจสอบเงื่อนไขการบินกับสายการบินและสถานฑูตเพื่อยืนยันอีกครั้งก่อนการเดินทาง

Thailand Web Stat