ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป บริการคุณภาพ จาก ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอทัวร์ยุโรปหลากหลายเส้นทาง ให้ท่านได้ เที่ยวยุโรป ชมธรรมชาติและวัฒนธรรมอันสวยงาม ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี หรือจะเลือกสรรบริการจัดทัวร์ยุโรป เพื่อความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่กลุ่มประเทศยุโรป  ในราคาและบริการคุณภาพ เรายังให้บริการ จองตั๋วรถไฟในยุโรป และบริการ จองโรงแรมในยุโรป วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวยุโรปครั้งต่อไป คิดถึง ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ พิเศษ! โปรโมชั่นทัวร์ลดราคาถึง 4,000 บาท

โปรแกรมทัวร์ยุโรปแนะนำ

Flag Page ทัวร์ยุโรป

SELECT tl_id, tl_code, tl_name_th, tl_fname_th, tl_abstract_th, tl_duration_day, tl_duration_night, tl_SPG_id, tl_location_th, tl_airline_code, tl_rating,tl_tags, tl_image_title, MinPrice
  FROM tb_tour_lists tb1
  INNER JOIN (
   SELECT tpr_tl_id,
   MIN(tpr_price_1ATwin_HT) MinPrice,
   MAX(tpr_price_1ATwin_HT) MaxPrice
   FROM tb_tour_prices tb1
   INNER JOIN (
    SELECT tp_tpr_id
    FROM tb_tour_period
    WHERE tp_enable = 'Y'
    AND tp_deleted_at IS NULL
     AND tp_date_of_departure > NOW()
   ) tb2 ON tb1.tpr_id = tb2.tp_tpr_id
   WHERE tpr_enable = 'Y'
   AND tpr_deleted_at IS NULL
   GROUP BY tpr_tl_id
  ) tb2 ON tb1.tl_id = tb2.tpr_tl_id
  WHERE tl_audit_status = 2
  AND tl_publish = 'Y'
  AND tl_deleted_at IS NULL
   and tl_SPG_Id = '9' AND tl_SPG_Id NOT LIKE '19' 
  
  GROUP BY tl_id
  ORDER BY
  
  MinPrice asc LIMIT 0, 20

แสดง 20 ทัวร์ยุโรป จาก 276 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เที่ยวเมืองลอนดอน ชมอนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
อังกฤษ
รหัสทัวร์ : TTC195044
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารบาธ และ บริเวณด้านหน้าของ โรงอาบน้ำโรมันโบราณ นำท่าน เข้าชม ในรั้วอาณาเขตที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) ได้รับการคัดเลือกจากองค์กร New 7 Wonders ให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5000 ปี และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม และให้อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6304-09 ก.พ.(เต็ม), 29 ก.พ.-05 มี.ค.(เต็ม)
มี.ค. 6314-19 มี.ค.(เต็ม), 28 มี.ค.-02 เม.ย.(เต็ม)
เม.ย. 6310-15 เม.ย., 28 เม.ย.-03 พ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ บาธ สโตนเฮ้นจ์ ลอนดอน
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 29,999
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
อังกฤษ
รหัสทัวร์ : TTC195451
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณด้านหน้าของ โรงอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman Baths) เข้าชม ในรั้วอาณาเขตที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Palace)และ พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) และอิสระท่องเที่ยว จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6321-26 ก.พ.
มี.ค. 6307-12 มี.ค., 21-26 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ ชมมหาวิหารจวารี ชมกำแพงเมืองโบราณ ชมความงามป้อมนาริกาลา
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 33,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC195080
ชมเมืองทบิลิซี ชมป้อมอันนานูรี ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ ชมวิหารสเวติสเคอเวรี ชมมหาวิหารจวารี ชมกำแพงเมืองโบราณ ชมโบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี ชมป้อมนาริกาลา ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชาเดอนี่ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6220-25 ธ.ค.(เต็ม)
ม.ค. 6319-24 ม.ค., 28 ม.ค.-02 ก.พ.
ก.พ. 6301-06 ก.พ.(เต็ม), 09-14 ก.พ., 17-22 ก.พ., 18-23 ก.พ.
มี.ค. 6312-17 มี.ค.(เต็ม), 26-31 มี.ค.(เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ อัพลิสต์ชิเคห์ อนุสรณ์สถานรัสเซีย
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 34,333
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC194711
เที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา ชมวิหารจวารี ชมป้อมอันนานูรี ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมวิหารสเวติสโคเวลี เดินทางสู่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจียชม โบสถ์เมเคตี โบสถ์เมเคตี ชมโรงอาบน้ำโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6311-16 ก.พ.
มี.ค. 6310-15 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 34,500
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC195543
สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี เที่ยวประเทศจอร์เจีย 5 วัน 3คืน โดยสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์ ทบิลิซี่ มิทสเคต้า อุพลิชชิเค่ อนานูริ กูดาอูรี คาซเบกี ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church พิเศษ : มีมื้ออาหารจีนและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6307-11 ม.ค., 14-18 ม.ค., 21-25 ม.ค., 28 ม.ค.-01 ก.พ.
ก.พ. 6304-08 ก.พ., 11-15 ก.พ., 18-22 ก.พ., 25-29 ก.พ.
มี.ค. 6303-07 มี.ค., 10-14 มี.ค., 17-21 มี.ค., 24-28 มี.ค., 31 มี.ค.-04 เม.ย.
เม.ย. 6305-09 เม.ย., 07-11 เม.ย., 12-16 เม.ย., 14-18 เม.ย., 19-23 เม.ย., 21-25 เม.ย., 26-30 เม.ย., 28 เม.ย.-02 พ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน เจนัว ซิงเคว เทอร์เร่
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 34,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
อิตาลี
รหัสทัวร์ : TTC195012
นำท่านชมเมืองมรดกโลกบนผาหินงามดินแดนสีสันทั้งห้าแห่งอิตาลีริเวียร่า "ซิงเคว เทอร์เร่" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์ นิกายโรมัน คาทอลิคที่ "นครรัฐวาติกัน" พิเศษ!! เมนูพิซซ่าอิตาเลียนและนั่งรถไฟชมเมือง ซิงเคว เทอร์เร่ เข้าชมวิหารแพนธีออน วิหารแห่งดวงตาสวรรค์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6306-11 ก.พ., 25 ก.พ.-01 มี.ค.
มี.ค. 6304-09 มี.ค., 11-16 มี.ค., 18-23 มี.ค.
เม.ย. 6310-15 เม.ย., 11-16 เม.ย., 30 เม.ย.-05 พ.ค.
พ.ค. 6301-06 พ.ค., 06-11 พ.ค., 20-25 พ.ค., 28 พ.ค.-02 มิ.ย.
มิ.ย. 6303-08 มิ.ย., 17-22 มิ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์จอเจียร์ ทบิลิซี คาซเบกี้ สนุกสนานกับการเล่นสกี
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 34,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC195550
นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงทบิลิซี (TBiliSi) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ชม ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress)ป้อมปราการอันเก่าแก่ มีกำแพงล้อมรอบ อ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali Reservior) ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) และอิสระให้ท่านเต็มอิ่มพักผ่อน กับบรรยากาศสกีรีสอร์ท หรือสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกีขนาดใหญ่ ที่จะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนโดยรอบ ชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6306-11 มี.ค., 15-20 มี.ค., 24-29 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย ชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย ป้อมอันนานูรี
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 35,900
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC195352
นำท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Russia–Georgia Friendship Monument ชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีกำแพงล้อมรอบตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินสีดำขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย มโรงอาบน้ำโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่ถามะถัน นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา ซึ่งเป็นป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6302-07 ก.พ., 03-08 ก.พ.
มี.ค. 6305-10 มี.ค., 07-12 มี.ค.
เม.ย. 6316-21 เม.ย., 27 เม.ย.-02 พ.ค., 28 เม.ย.-03 พ.ค.
พ.ค. 6301-06 พ.ค., 02-07 พ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ พระราชวังบัคกิ้งแฮม
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 35,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
อังกฤษ
รหัสทัวร์ : TTC193539
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารบาธ และ บริเวณด้านหน้าของ โรงอาบน้ำโรมันโบราณ เข้าชม ในรั้วอาณาเขตที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ จัตุรัสรัฐสภา และ พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม เดินทางสู่ สะพานมิลเลนเนียม จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6224-29 ธ.ค.(เต็ม), 27 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563(เต็ม), 28 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563(เต็ม), 31 ธ.ค. 2562-05 ม.ค. 2563(เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 35,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC195539
นำท่านชม ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) ชม อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย (Russia Georgia Friendship Monument) ชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) และมหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกได้อีกชื่อว่า อารามแห่งไม้กางเขน (Monastery of the Cross) นำท่านชม เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียตั้งอยู่บนเนินเขา

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6302-07 เม.ย., 05-10 เม.ย., 22-27 เม.ย., 26 เม.ย.-01 พ.ค.
พ.ค. 6304-09 พ.ค., 07-12 พ.ค., 20-25 พ.ค., 29 พ.ค.-03 มิ.ย.
มิ.ย. 6302-07 มิ.ย., 11-16 มิ.ย., 25-30 มิ.ย.
ก.ค. 6301-06 ก.ค., 03-08 ก.ค., 23-28 ก.ค., 24-29 ก.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมปราการนาริคาล่า
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 36,990
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC195577
นำท่านเข้าชม วิหารโฮลี่ทรินิตี้ วิหารที่สำคัญของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์แห่งจอร์เจีย ชม เมืองเก่าทบิลิซี นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการนาริคาล่า จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ สะพานแห่งสันติภาพ แวะชม ป้อมอันนานูรี นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ พิเศษ...ให้ท่านได้ลิ้มลองชิมไวน์ของจอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6316-21 เม.ย., 21-26 เม.ย.
พ.ค. 6304-09 พ.ค., 12-17 พ.ค., 19-24 พ.ค., 31 พ.ค.-05 มิ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สัมผัสความสวยงามแสนโรแมนติค ณ หมู่บ้านมรดกโลกฮัสสตัท
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 36,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195448
ชมถนนสายวงแหวน ชมอาคารรัฐสภา ออสเตรีย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ ชมความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น แห่งเมืองเวียนนา เดินเล่น ช้อปปิ้ง ณ ถนนคาร์นท์เนอร์ ชมบ้านเกิดโมสาร์ท ชมจัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ และ มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6315-20 ก.พ.
มี.ค. 6314-19 มี.ค.
เม.ย. 6313-18 เม.ย., 27 เม.ย.-02 พ.ค.
พ.ค. 6311-16 พ.ค., 13-18 พ.ค., 27 พ.ค.-01 มิ.ย., 30 พ.ค.-04 มิ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป โปแลนด์ ชมเมืองพอซนัน วิหารจัสนาโกรา Jasna Gora Church
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 38,300
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
ประเทศ
โปแลนด์
รหัสทัวร์ : TTC195516
ท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนัน โดยเริ่มจากจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า (Old Town Square) จัตุรัสเมืองเก่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป แวะถ่ายรูปภายนอกวิหารและเข้าชม วิหารจัสนาโกรา Jasna Gora Church เป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปนักบุญมาดอนน่าสีดำ หรือ Black Madonna ซึ่งคนทั่วโลกที่นับถือ นำท่านเข้าชมค่ายกักกันออสวิทซ์ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโปแลนด์ โว นำท่านขึ้นเขา วาเวล Wawel ชมและถ่ายรูปภายนอกพระราชวังวาเวล Wawel Royal Castle เข้าชมพระราชวังวิลาเนาหรือวิลาเนาสกี้ Wilanow Palace จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6307-13 ก.พ.
มี.ค. 6321-27 มี.ค., 28 มี.ค.-03 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 38,900
รหัสทัวร์ : TTC194390
ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส พระราชวังหลวง ย่านช่างทองโบราณ เดินเล่นบนสะพานชาร์ล ชมปราสาทครุมลอฟ เดินทางสู่ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย ชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนสายวงแหวน อาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ พระราชวังฮอฟเบิร์ก ชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า และป้อมชาวประมง จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6302-08 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป เที่ยวกรุงลอนดอน สโตนเฮนจ์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 38,990
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
อังกฤษ
รหัสทัวร์ : TTC194825
เที่ยวสโตนเฮนจ์ ชมโบสถ์เมืองบาธ ชมจัตุรัสทราฟัลก้าร์ จัตุรัสรัฐสภา พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ถ่ายรูปคู่กับหอนาฬิกาบิ๊กเบน ชมชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย ชมพระราชวังบัคกิ้งแฮม และมหาวิหารเวนต์พอล อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ตามอัธยาศัย หรือเลือก Option เสริม จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6218-23 ธ.ค.(เต็ม), 25-30 ธ.ค.(เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป สเปน ชม สวนปาร์ค กูเอล ช้อปปิ้ง La Roca Village
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 38,990
ระยะเวลา
7 วัน 4 คืน
ประเทศ
สเปน
รหัสทัวร์ : TTC195024
เดินทางสู่ บาร์เซโลน่า ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน้า สนามฟุตบอลคัมป์นู สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า ชม มหาวิหารซากราดา ฟามีเลีย เดินชมหรือลิ้มลองอาหารแบบท้องถิ่น ณ ตลาดสดบุคเคอเรีย (Boqueria Market) ชม พระราชวังอัลจาเฟเรีย และมหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6306-12 ก.พ., 25 ก.พ.-02 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ อัพลีสสิค บาทูมี่ คูไตซิ
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 39,900
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
รหัสทัวร์ : TTC195319
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) และวิหารสเวติสโคเวลี จากนั้นให้ท่านอิสระถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6320-27 ม.ค.
ก.พ. 6310-17 ก.พ., 24 ก.พ.-02 มี.ค.
มี.ค. 6309-16 มี.ค., 23-30 มี.ค.
เม.ย. 6327 เม.ย.-04 พ.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป ปอร์โต้ มาดริด ตระการตากับความงาม ชมรางส่งน้ำโรมัน มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า ถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 39,900
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195445
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา เดินทางสู่กรุงมาดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน ชมรางส่งน้ำโรมัน ชมปลาซาเดเอสปาญา แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ เดินทางสู่ พลาซ่า มายอร์ เข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด ถ่ายรูปกับหอคอยฆีรัลดา ชมภายนอกมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า ถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6312-19 ก.พ.
มี.ค. 6302-09 มี.ค.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป โปแลนด์ วิหารจัสนาโกรา ชมค่ายกักกันออสวิทซ์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 39,900
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
ประเทศ
โปแลนด์
รหัสทัวร์ : TTC195515
นำท่านชมตัวเมืองพอซนัน ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอร์ตา แวะถ่ายรูปภายนอกวิหารและเข้าชม วิหารจัสนาโกรา Jasna Gora Church เป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปนักบุญมาดอนน่าสีดำ หรือ Black Madonna นำท่านเข้าชมค่ายกักกันออสวิทซ์ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโปแลนด์ ขึ้นเขา วาเวล Wawel ชมและถ่ายรูปภายนอกพระราชวังวาเวล Wawel Royal Castle ชมพระราชวังวิลาเนาหรือวิลาเนาสกี้ Wilanow Palace ชมโบสถ์ เซ้นต์จอห์น จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6310-16 เม.ย., 11-17 เม.ย.
พ.ค. 6304-10 พ.ค.
มิ.ย. 6303-09 มิ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป ฮังการี เช็ก ออสเตรีย ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลล์สตัท
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 39,900
ระยะเวลา
7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TTC195604
นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปี และเข้าชม พระราชวังและสวนเชินน์บรุน ชมโบสถ์สเตเฟ่นส์ และนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านมรดกโลกที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นหมู่บ้านมรกดกโลกที่สวยที่สุดในโลก ฮัลล์สตัท (HALLSTATT) ท่านชม ปราสาทเชสกี้ ครุมลอฟด้านนอก ชมสะพานชาร์ล สะพานหลักสุดคลาสสิคที่โด่งดังที่สุดของเมืองเชื่อมฝั่งเมืองเก่าและเมืองใหม่ เเข้าชม ปราสาทแห่งปราก

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6310-16 มี.ค., 23-29 มี.ค.
เม.ย. 6308-14 เม.ย., 28 เม.ย.-04 พ.ค.
มิ.ย. 6301-07 มิ.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์

ค้นหา

Close


฿30,000 ฿390,000

ทัวร์ยุโรป ลดราคาถึง 4,000 บาท อัพเดท 2562-2563 มากที่สุดทุกเส้นทาง จัดทัวร์ยุโรป

การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

Kanok
โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
Kanok
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
Kanok
ค้นหาง่าย
Kanok
บริการหลังการขาย
โหลดแอปกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์
แอปท่องเที่ยวดีดี
จองตั๋ว ทัวร์ โรงแรม ครบครันทั่วโลก