ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์เอเชีย

พบ 13 รายการทัวร์
ทัวร์บาหลี วัดเบซากีย์ เกาะนูซาเปดิน่า
รหัสทัวร์ : TTC194427
ชมเมืองแห่งธรรมชาติ ที่บาหลี ชมวัดเบซากีย์ วัดที่สำคัญที่สุดในบาหลี ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี ชมบาหลีสวิงค์ Bali Swing ทํากิจกรรมสุดท้าทายด้วยการนั่งชิงช้าขนาดยักษ์ เดินทางสู่ เกาะนูซาเปอนีดา เป็นเกาะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะบาหลี พิเศษ!!เมนูกุ้งย่างราดซอสท้องถิ่น จองได้แล้ววันนี้!!
Air Asia แอร์เอเชีย

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

ธ.ค. 65
มี.ค. 66
เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
09-12
16-19
23-26
29-01
30-02
31-03
03-06
16-19
06-09
20-23
04-07
11-14
25-28
02-05
15-18
29-02
06-09
13-16
20-23
27-30
03-06
11-14
13-16
17-20
24-27
31-03
07-10
14-17
21-24
28-01
12-15
รหัสทัวร์ : TTC226606
นำท่านเดินทางถึงบาหลี ชมวัดอูลูวาตู ชมสวนพระวิษณุ ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน ชมวัด PURA LEMPUYANG LUHUR ชมความสวยงามของหมู่บ้านโบราณ หมู่บ้านคินตามณี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ หรือ ภูเขาไฟกินตะมะนี นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตลาดปราบเซียน และสุดท้ายชมความงามของ วัดทานาล็อต TANAH LOT TEMPLE จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

ธ.ค. 65
09-12
10-13
16-19
23-26
24-27
30-02
31-03
รหัสทัวร์ : TTC226604
นำท่านเดินทางถึงบาหลี ชมสวนวิษณุ ชมวัดอูลูวาตู ชมการแสดงระบำเกอจัก และชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็นที่หาดจิมบารัม เดินทางสู่หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก ชมการผลิตบาติก นำท่านสู่บาหลีสวิง ให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอันสนุกสนานคล้ายกับการนั่งชิงช้า หลังจากนั้นเยี่ยมชมวัดบราตัน นำท่านไปยังวิหารทานาต์ลอต นำท่านชมปุราเบซากิห์ ชมวัดเบซากิห์ซึ่งเป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี และสุดท้ายเดินทางสู่วัดน้ำพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่า วัดเทมภัคสิริงค์ จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

ธ.ค. 65
09-12
15-18
28-31
29-01
รหัสทัวร์ : TTC193649
ทัวร์อินโดนีเซีย มนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี พาท่านสักการะ บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ พาท่านชมหมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู เที่ยวชม หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชมความสวยงาม วัดทานาห์ลอต ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี” และ วัดบราตัน เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

ธ.ค. 65
09-12
15-18
รหัสทัวร์ : TTC226588
นำท่านเดินทางถึงบาหลี ชมสวนวิษณุ ชมวัดอูลูวาตู ชมวัดเลมปูยางค์ นำท่านชมปุราเบซากิห์ เดินทางสู่วัดน้ำพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่าวัดเทมภัคสิริงค์ เดินทางสู่จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิงค์ ให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอันสนุกสนานคล้ายกับการนั่งชิงช้า นำท่านชมนาข้าวขั้นบันได จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือซานูร์ Sanur Beach ไปที่ เกาะ Nusa Penida (นูซา เปนิดา) พาท่านเดินทางสู่จุดชมวิวของ Angel’s Billabong เป็น Lagoon เล็กๆอยู่ระหว่างหินภูเขาไฟ ชมวิวที่จุด Broken Beach และเดินเล่นหรือเล่นน้ำที่หาด Crystal Bay จองได้แล้ววันี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

ธ.ค. 65
09-12
15-18
รหัสทัวร์ : TTC193732
ชม วัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร เยี่ยมชม หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชม วัดทานาห์ลอต ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี” สักการะ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

ธ.ค. 65
28-01
29-02
รหัสทัวร์ : TTC226598
นำท่านเดินทางถึงบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ชมเทือกเขาคินตามณี ชมภูเขาไฟบาร์ตู ชมความงดงามของวิหารอูลูวาตู จากนั้นเดินทางสู่วัดเบซากี THE MOTHER OF TEMPLE เป็นวัดที่รวบรวมความเป็นที่สุดของบาหลีไว้หลายประการ ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่ TIRTA EMPUL ชมวัดอุลัน ดานู นำท่านสู่ Pelaga Eco Park สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับชิงช้า BALI SWING ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ และอนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

ธ.ค. 65
30-02
รหัสทัวร์ : TTC226662
นำท่านเดินทางสู่ประเทศเนปาล ชมเมืองภักตะปูร์ ชมพระราชวังโบราณ แห่งเมืองภักตะปูร์ 1 Hilight ทริปพิเศษแบบนี้ จะพาทุกท่านเข้าเฝ้าองค์กุมารี (ตัวแทนองค์ตะเลจู) และเพื่อความ Exclusive ทริป จะพาทุกท่านไหว้ องค์สังกะตะ(จันดรามหาราชัน) จากนั้นนำทุกท่านไปสูดอากาศเย็นสดชื่นบนยอดเขา Chantrakhiri โดยเคเบิ้ลคาร์ ชมวัดสวยมภูนารถ ชมพระราชวังหนุมานโดก้า พาทุกท่านเข้าชมและกราบองค์นารายณ์บรรทมสินธิ์ (นอนหงายหน้า) นมัสการวัดโพธานารถ จากนั้นเดินเล่นที่ตลาดทาเมล และก่อนเดินทางกลับเมืองไทย แวะวัดทางผ่านสักการะวัดปศุปฏินาถ จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศเนปาล

ธ.ค. 65
09-12
30-02
รหัสทัวร์ : TTC226685
นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติกอร์ไค เทอเรลจ์ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนอร์มาดิก ชมความงามของหินเต่า นำท่านเข้าชม อารามที่ใช้เป็นสถานที่ในการทำสมาธิ สัมผัสประสบการณ์นั่งสุนัขลากเลื่อน เดินทางสู่ กรุงอูลันบาตาร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมองโกเลีย จัตุรัสซัคบาทาร์ อารามกานดาน ชมพระราชวังฤดูหนาวของข่านบอจด์ อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซ นำท่านสู่สกีรีสอร์ท เที่ยวชมม้าพื้นเมืองและสัตร์อื่นๆของมองโกเลียที่ อุทยานแห่งชาติคุสเตน นุรูรู เข้าชม วัดลามะเฉาจิง เข้าชม พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อิสระช้อปปิ้งได้ที่ ตลาดสินค้าพื้นเมือง และ แคชเมียร์ เอาท์เลต พร้อมแล้ว จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศมองโกเลีย

ธ.ค. 65
ม.ค. 66
ก.พ. 66
17-24
07-14
28-04
11-18
18-25
รหัสทัวร์ : TTC195558
นำท่านพิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2 900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศภูฏาน

ธ.ค. 65
08-12
22-26
29-02
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์เอเชีย 2565 - 2566

ทัวร์เอเชีย

ค้นพบจำนวน 13 ทัวร์

ทัวร์บาหลี วัดเบซากีย์ เกาะนูซาเปดิน่า
รหัสทัวร์ : TTC194427

ชมเมืองแห่งธรรมชาติ ที่บาหลี ชมวัดเบซากีย์ วัดที่สำคัญที่สุดในบาหลี ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี ชมบาหลีสวิงค์ Bali Swing ทํากิจกรรมสุดท้าทายด้วยการนั่งชิงช้าขนาดยักษ์ เดินทางสู่ เกาะนูซาเปอนีดา เป็นเกาะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะบาหลี พิเศษ!!เมนูกุ้งย่างราดซอสท้องถิ่น จองได้แล้ววันนี้!!

Air Asia แอร์เอเชีย

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
09-12
16-19
23-26
29-01
30-02
31-03
มี.ค. 66
03-06
16-19
เม.ย. 66
06-09
20-23
พ.ค. 66
04-07
11-14
25-28
มิ.ย. 66
02-05
15-18
29-02
ก.ค. 66
06-09
13-16
20-23
27-30
ส.ค. 66
03-06
11-14
13-16
17-20
24-27
31-03
ก.ย. 66
07-10
14-17
21-24
28-01
ต.ค. 66
12-15
รหัสทัวร์ : TTC226606

นำท่านเดินทางถึงบาหลี ชมวัดอูลูวาตู ชมสวนพระวิษณุ ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน ชมวัด PURA LEMPUYANG LUHUR ชมความสวยงามของหมู่บ้านโบราณ หมู่บ้านคินตามณี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ หรือ ภูเขาไฟกินตะมะนี นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตลาดปราบเซียน และสุดท้ายชมความงามของ วัดทานาล็อต TANAH LOT...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
09-12
10-13
16-19
23-26
24-27
30-02
31-03
รหัสทัวร์ : TTC226604

นำท่านเดินทางถึงบาหลี ชมสวนวิษณุ ชมวัดอูลูวาตู ชมการแสดงระบำเกอจัก และชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็นที่หาดจิมบารัม เดินทางสู่หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก ชมการผลิตบาติก นำท่านสู่บาหลีสวิง ให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอันสนุกสนานคล้ายกับการนั่งชิงช้า หลังจากนั้นเยี่ยมชมวัดบราตัน นำท่านไปยังวิหารทานาต์ลอต นำท่านชมปุราเบซากิห์ ชมวัดเบซากิห์ซึ่งเ...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
09-12
15-18
28-31
29-01
รหัสทัวร์ : TTC193649

ทัวร์อินโดนีเซีย มนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี พาท่านสักการะ บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ พาท่านชมหมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู เที่ยวชม หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชมความสวยงาม วัดทานาห์ลอต ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี” และ วัด...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
09-12
15-18
รหัสทัวร์ : TTC226588

นำท่านเดินทางถึงบาหลี ชมสวนวิษณุ ชมวัดอูลูวาตู ชมวัดเลมปูยางค์ นำท่านชมปุราเบซากิห์ เดินทางสู่วัดน้ำพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่าวัดเทมภัคสิริงค์ เดินทางสู่จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิงค์ ให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอันสนุกสนานคล้ายกับการนั่งชิงช้า นำท่านชมนาข้าวขั้นบันได จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือซานูร์ Sanur Beach ไปที่ เกาะ Nusa Penida (นูซา เปนิดา) พา...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
09-12
15-18
รหัสทัวร์ : TTC193732

ชม วัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร เยี่ยมชม หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชม วัดทานาห์ลอต ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี” สักการะ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
28-01
29-02
รหัสทัวร์ : TTC226598

นำท่านเดินทางถึงบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ชมเทือกเขาคินตามณี ชมภูเขาไฟบาร์ตู ชมความงดงามของวิหารอูลูวาตู จากนั้นเดินทางสู่วัดเบซากี THE MOTHER OF TEMPLE เป็นวัดที่รวบรวมความเป็นที่สุดของบาหลีไว้หลายประการ ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่ TIRTA EMPUL ชมวัดอุลัน ดานู นำท่านสู่ Pelaga Eco Park สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับชิงช้า BALI SWING ชมวิหารกลางสมุทรอินเด...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
30-02
รหัสทัวร์ : TTC226662

นำท่านเดินทางสู่ประเทศเนปาล ชมเมืองภักตะปูร์ ชมพระราชวังโบราณ แห่งเมืองภักตะปูร์ 1 Hilight ทริปพิเศษแบบนี้ จะพาทุกท่านเข้าเฝ้าองค์กุมารี (ตัวแทนองค์ตะเลจู) และเพื่อความ Exclusive ทริป จะพาทุกท่านไหว้ องค์สังกะตะ(จันดรามหาราชัน) จากนั้นนำทุกท่านไปสูดอากาศเย็นสดชื่นบนยอดเขา Chantrakhiri โดยเคเบิ้ลคาร์ ชมวัดสวยมภูนารถ ชมพระราชวังหนุมานโดก้า พาทุกท่านเ...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศเนปาล

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
09-12
30-02
รหัสทัวร์ : TTC226685

นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติกอร์ไค เทอเรลจ์ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนอร์มาดิก ชมความงามของหินเต่า นำท่านเข้าชม อารามที่ใช้เป็นสถานที่ในการทำสมาธิ สัมผัสประสบการณ์นั่งสุนัขลากเลื่อน เดินทางสู่ กรุงอูลันบาตาร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมองโกเลีย จัตุรัสซัคบาทาร์ อารามกานดาน ...

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศมองโกเลีย

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
17-24
ม.ค. 66
07-14
28-04
ก.พ. 66
11-18
18-25
รหัสทัวร์ : TTC195558

นำท่านพิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2 900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศภูฏาน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
08-12
22-26
29-02
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์เอเชีย 2565 - 2566

ทัวร์เอเชีย ทัวร์เอเชีย โปรโมชั่นเที่ยวเอเชีย ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์เอเชีย และ เที่ยวเอเชีย ในหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเทศ เช่น ทัวร์พม่า ทัวร์กัมพูชา ทัวร์อินโดนิเซีย ทัวร์บาหลี ให้ท่านได้พักผ่อนในวันสำคัญของท่าน ด้วยการต้อนรับจากทีมงานที่อบอุ่นและเป็นกันเอง กำหนดการเดินทางตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ รับประกันมีที่นั่งแน่นอน เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรรทัวร์คุณภาพ ในความต้องการเฉพาะ ซึ่งท่านสามารถเดินทางแพคเกจทัวร์เอเชีย เริ่มตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ลองสอบถามและใช้บริการกันได้นะคะ

Thailand Web Stat