ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ไต้หวัน บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสและ เที่ยวไต้หวัน ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ พิเศษ! โปรโมชั่นทัวร์ลดราคาถึง 3,000 บาท

โปรแกรมทัวร์ไต้หวันแนะนำ

ทัวร์ไต้หวัน

แสดง 10 ทัวร์ไต้หวัน จาก 53 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 8,888
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171549
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ชม TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION งานจัดแสดงพฤกษศาสตร์พืชสวน และดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6117-19 ธ.ค., 24-26 ธ.ค., 31 ธ.ค. 2561-02 ม.ค. 2562
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171715
ทัวร์ไต้หวัน ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89) วัดหลงซาน ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium ซีเหมินติง ร้านพายสัปปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ซือหลินไนท์มาเก็ท

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6121-24 ธ.ค., 27-30 ธ.ค.
ม.ค. 6203-06 ม.ค., 10-13 ม.ค., 17-20 ม.ค., 24-27 ม.ค., 31 ม.ค.-03 ก.พ.
ก.พ. 6207-10 ก.พ., 14-17 ก.พ., 21-24 ก.พ., 28 ก.พ.-03 มี.ค.
มี.ค. 6207-10 มี.ค., 14-17 มี.ค., 21-24 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,555
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC182383
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่ ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านพายสับปะรด Cosmetic shop หมู่บ้านจิ่วเฟ้น สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม) Duty Free ซีเหมินติง แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ไถจง TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6114-17 ธ.ค., 21-24 ธ.ค.
ม.ค. 6204-07 ม.ค., 11-14 ม.ค., 18-21 ม.ค., 20-23 ม.ค., 25-28 ม.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,888
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171372
เที่ยวสุดคุ้ม กับทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป นำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกันที่หมูบ้านสายรุ้ง ชมความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 เดินเที่ยว ชิว ช้อป ที่ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6121-24 ธ.ค.(เต็ม)
ม.ค. 6211-14 ม.ค., 18-21 ม.ค.(เต็ม), 25-28 ม.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160210
ทัวร์ไต้หวัน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหวังหวู่ เมืองไถจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น แวะช้อปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET พิเศษ! บุฟเฟต์บาร์บีคิวมองโกเลีย ชาบไต้หวัน เสียวหลงเป่า พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ทัวร์ถูก คุณภาพดีจองกันเลย

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6208-12 ม.ค., 09-13 ม.ค., 10-14 ม.ค., 11-15 ม.ค., 12-16 ม.ค., 13-17 ม.ค., 15-19 ม.ค., 16-20 ม.ค., 17-21 ม.ค., 18-22 ม.ค., 19-23 ม.ค., 20-24 ม.ค., 22-26 ม.ค., 23-27 ม.ค., 24-28 ม.ค., 25-29 ม.ค., 26-30 ม.ค., 27-31 ม.ค., 29 ม.ค.-02 ก.พ.
ก.พ. 6210-14 ก.พ., 11-15 ก.พ., 12-16 ก.พ., 13-17 ก.พ., 14-18 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160304
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด Cosmetic shop ชมอุทยานเหย่หลิว เดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง ชมศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6114-17 ธ.ค., 21-24 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC161008
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดเหวิ่นหวู่ เดินทางสู่เมืองไถจง แวะ COFFEE SHOP ช้อปปิ้งที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ชมร้านสร้อยสุขภาพ แวะซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ช้อปปิ้งที่ COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET PARK จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6114-18 ธ.ค., 15-19 ธ.ค., 16-20 ธ.ค., 17-21 ธ.ค., 18-22 ธ.ค., 19-23 ธ.ค., 20-24 ธ.ค., 21-25 ธ.ค., 22-26 ธ.ค., 23-27 ธ.ค., 24-28 ธ.ค., 25-29 ธ.ค., 26-30 ธ.ค., 29 ธ.ค. 2561-02 ม.ค. 2562, 30 ธ.ค. 2561-03 ม.ค. 2562
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,888
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171631
ทัวร์ไต้หวัน แวะร้านชาอู่หลง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง และวัดเหวินอู่ เดินทางสู่ไถจง ช้อปปิ้งที่ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ตลาดซีเหมินติง ซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งที่ร้านเครื่องสำอาง ชม Germanium Shop ช้อปปิ้งที่ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6115-19 ธ.ค., 22-26 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,888
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC182304
ทัวร์ไต้หวัน แวะร้านชาอู่หลง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง และวัดเหวินอู่ เดินทางสู่ไถจง ช้อปปิ้งที่ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ตลาดซีเหมินติง ซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งที่ร้านเครื่องสำอาง ชม Germanium Shop ช้อปปิ้งที่ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6114-18 ธ.ค., 15-19 ธ.ค., 16-20 ธ.ค., 17-21 ธ.ค., 18-22 ธ.ค., 19-23 ธ.ค., 20-24 ธ.ค., 21-25 ธ.ค., 23-27 ธ.ค., 24-28 ธ.ค., 25-29 ธ.ค., 26-30 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC182316
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่ไถจง ชมบ้านสายรุ้ง เดินทางสู่หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซำจั๋ง และ วัดเหวินหวู่ แวะร้านใบชา เดินทางสู่ไถจง เดินทางสู่ไทเป ซื้อของฝากที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ชมศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินซีเหมินติง ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ช้อปปิ้งที่ศูนย์เครื่องสำอางค์ และ ซือหลินไนท์มาเก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6114-18 ธ.ค.(เต็ม), 15-19 ธ.ค., 16-20 ธ.ค., 22-26 ธ.ค.(เต็ม), 23-27 ธ.ค., 28 ธ.ค. 2561-01 ม.ค. 2562(เต็ม), 29 ธ.ค. 2561-02 ม.ค. 2562(เต็ม), 30 ธ.ค. 2561-03 ม.ค. 2562(เต็ม)
ม.ค. 6204-08 ม.ค.(เต็ม), 05-09 ม.ค.(เต็ม), 06-10 ม.ค., 11-15 ม.ค., 12-16 ม.ค., 13-17 ม.ค., 18-22 ม.ค., 19-23 ม.ค., 20-24 ม.ค., 25-29 ม.ค., 26-30 ม.ค., 27-31 ม.ค.
ก.พ. 6201-05 ก.พ., 02-06 ก.พ., 03-07 ก.พ., 08-12 ก.พ., 09-13 ก.พ., 10-14 ก.พ., 15-19 ก.พ., 16-20 ก.พ., 17-21 ก.พ., 22-26 ก.พ., 23-27 ก.พ., 24-28 ก.พ.
มี.ค. 6201-05 มี.ค., 02-06 มี.ค., 03-07 มี.ค., 08-12 มี.ค., 09-13 มี.ค., 10-14 มี.ค., 15-19 มี.ค., 16-20 มี.ค., 17-21 มี.ค., 22-26 มี.ค., 23-27 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย