• ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Tour
  • ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Tour

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ไต้หวัน บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสและ เที่ยวไต้หวัน ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ ราคาถูกที่สุดเพียง 9,999 บาท

โปรแกรมทัวร์ไต้หวันแนะนำ

ทัวร์ไต้หวัน

แสดง 10 ทัวร์ไต้หวัน จาก 33 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,999
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193455
ล่องเรือยอร์ชชม ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว แชะ ชิม ชิว สินค้าและอาหารพื้นเมือง ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อดีตแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงในอดีตของไต้หวัน ช้อปปิ้งตลาดดัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง พิเศษ !!! อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด Wi Fi on Bus จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6227-30 , 30 -03
ก.ค. 6214-17 (เต็ม), 16-19 (เต็ม), 21-24 (เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 9,999
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193674
ไต้หวัน จัดเต็มไทเป ดินแดนสวรรค์ถูกใจขาช้อป กับแหล่งช้อปปิ้งโดนใจ เที่ยวจัดเต็มเมืองไทเป ชมวัดหลงซาน ขึ้นตึก ไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก ช้อปตลาดปลาไทเป ตระกาลตากับหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เยือนซีเหมินติง ช้อปที่ ซื่อหลินไนท์มาาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6202-05 , 06-09 , 09-12 , 16-19 , 20-23 , 23-26 , 25-28 , 26-29 , 27-30 , 30 -02
ส.ค. 6202-05 , 05-08 , 09-12 , 12-15 , 16-19 , 19-22 , 23-26 , 26-29 , 30 -02
ก.ย. 6202-05 , 06-09 , 09-12 , 13-16 , 16-19 , 20-23 , 23-26 , 27-30
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 10,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193793
เดินทางสู่ไทเป ชมอนุสรณ์เจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) ช้อปปิ้งร้าน COSMETIC นมัสการวัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีหมินติง ไทเป แวะร้านพายสับปะรด ร้านเจอมาเนี่ยม ชมเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ผิงซี เยือนหมู่บ้านสือเฟิน ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงหมิง) เมืองไทเป ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6201-03 (เต็ม), 03-05 (เต็ม), 05-07 (เต็ม), 08-10 (เต็ม), 10-12 (เต็ม), 12-14 , 15-17 , 17-19 , 19-21 , 22-24 , 24-26 , 26-28 , 29-31 , 31 -02
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 11,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193795
เดิยทางสู่หนานโถว เยือนหมู่บ้านสายรุ้ง แวะร้านชาอู่หลง ไถจง ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทเป ชม GERMANIUM SHOP นมัสการวัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ชมเย๋หลิ่ว เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แวะร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6201-04 (เต็ม), 04-07 (เต็ม), 05-08 (เต็ม), 07-10 (เต็ม), 08-11 (เต็ม), 11-14 (เต็ม), 12-15 (เต็ม), 14-17 (เต็ม), 15-18 , 18-21 , 19-22 , 21-24 , 22-25 , 25-28 , 26-29 (เต็ม), 28-31 , 29 -01
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,555
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193624
เดินทางสู่เมืองไทเป แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แวะร้านขนมพายสับปะรด ช้อปปิ้ง Cosmetic shop ชมอุทยานเหย่หลิว เยือนหมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ช้อปปิ้งซีเหมินติง ชมศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6211-14
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193066
ชมหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน เดินช้อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น แหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน แวะซื้อเครื่องสำอางที่ ศูนย์เครื่องสำอาง และ ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค อนุสรณ์ที่รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6226-29
ก.ค. 6210-13 , 31 -03
ส.ค. 6221-24 , 28-31
ก.ย. 6204-07 , 18-21
ต.ค. 6202-05 , 16-19
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193121
ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6217-20
ส.ค. 6216-19 , 30 -02
ก.ย. 6220-23
ต.ค. 6211-14 , 18-21
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193284
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือยอร์ชชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา นมัสการเทพลัทธิเต๋า ณ วัดเทียนหยวน พร้อมเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระ กินลมชมวิวกับเมืองท่า “สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย” แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก ช้อปปิ้งตลาดดัง ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง ซีเหมินติง ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย พิเศษ !!! เมนู สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6226-30 (เต็ม), 27 -01 (เต็ม), 29 -03 (เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC193522
เดินทางสู่ไถจง เยือนบ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ แวะร้านใบชา ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต ไทเป แวะร้านขนมพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ชมศูนย์ GERMANIUM ปะการังแดง ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีเหมินติง ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องสำอาง ตลาดปลา จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6228 -02
ก.ค. 6205-09 , 26-30
ส.ค. 6210-14 , 16-20 , 30 -03
ก.ย. 6205-09 , 06-10 , 13-17 , 21-25 , 22-26 , 27 -01 , 28 -02 , 29 -03
ต.ค. 6204-08 , 06-10 , 11-15 , 18-22 , 20-24 , 25-29
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC192938
เดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ แวะร้านกาแฟ เมืองไทจง ช้อปปิ้งฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เยือนหมู่บ้านสายรุ้ง เมืองไทเป แวะร้านพายสับปะรด ชมร้านสร้อยสุขภาพ นมัสการวัดหลงซานซื่อ ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เยือนถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ช้อปปิ้งร้านคอสเมติก ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6203-07 (เต็ม), 10-14 (เต็ม), 13-17 , 20-24 , 25-29 (เต็ม)
ส.ค. 6203-07 , 08-12 , 10-14 , 17-21 , 24-28
ก.ย. 6202-06 , 07-11 , 14-18 , 21-25 , 28 -02
ต.ค. 6202-06 , 03-07 , 09-13 , 10-14 , 12-16 , 16-20 , 17-21 , 19-23 , 20-24
ดูโปรแกรมทัวร์


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย