• ทัวร์ไต้หวันเดือนกุมภาพันธ์
  • ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 6วัน 4 คืน

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ไต้หวัน บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสและ เที่ยวไต้หวัน ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ ราคาถูกที่สุดเพียง 12,888 บาท

โปรแกรมทัวร์ไต้หวันแนะนำ

ทัวร์ไต้หวัน

แสดง 10 ทัวร์ไต้หวัน จาก 41 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,888
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC182304
เดินทางสู่หนานโถว แวะร้านชาอู่หลง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ไถจง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เยือนหมู่บ้านสือเฟิ่น ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง แวะร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอาง ชม Germanium Shop ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6225 ก.พ.-01 มี.ค.(เต็ม), 26 ก.พ.-02 มี.ค.(เต็ม), 27 ก.พ.-03 มี.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171715
ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89) วัดหลงซาน ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium ซีเหมินติง ร้านพายสัปปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ซือหลินไนท์มาเก็ท

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6228 ก.พ.-03 มี.ค.(เต็ม)
มี.ค. 6207-10 มี.ค.(เต็ม), 14-17 มี.ค., 21-24 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160948
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดเสียงกง วัดเหวิ่นหวู่ ชม TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต เมืองเจียอี้ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี แวะชิมชาอู่หลง เมืองเถาหยวน ช้อปปิ้งเถาหยวนไนท์มาเก็ต เมืองไทเป แวะร้านพายสับปะรด ช้อปปิ้ง Cosmetic shop เมืองจีหลง เยือนหมู่บ้านจิ่วเฟ้น หมู่บ้านสือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย ชมศูนย์ GERMANIUM ช้อปปิ้ง Duty Free ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6227 ก.พ.-03 มี.ค.(เต็ม)
มี.ค. 6206-10 มี.ค., 07-11 มี.ค., 13-17 มี.ค., 14-18 มี.ค., 20-24 มี.ค., 21-25 มี.ค., 27-31 มี.ค., 28 มี.ค.-01 เม.ย.
เม.ย. 6203-07 เม.ย., 04-08 เม.ย., 10-14 เม.ย.(เต็ม), 11-15 เม.ย.(เต็ม), 12-16 เม.ย.(เต็ม), 13-17 เม.ย.(เต็ม), 18-22 เม.ย., 24-28 เม.ย.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,888
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171372
เที่ยวสุดคุ้ม เดินทางสู่ไทจง หนานโถว ไทเป นำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกันที่หมูบ้านสายรุ้ง ชมความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 เดินเที่ยว ชิว ช้อป ที่ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6201-04 มี.ค., 03-06 มี.ค.(เต็ม), 08-11 มี.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160210
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหวังหวู่ เมืองไถจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น แวะช้อปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET พิเศษ! บุฟเฟต์บาร์บีคิวมองโกเลีย ชาบไต้หวัน เสียวหลงเป่า พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ทัวร์ถูก คุณภาพดีจองกันเลย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6205-09 เม.ย., 10-14 เม.ย.(เต็ม), 11-15 เม.ย., 13-17 เม.ย., 27 เม.ย.-01 พ.ค., 30 เม.ย.-04 พ.ค.(เต็ม)
พ.ค. 6207-11 พ.ค., 08-12 พ.ค., 15-19 พ.ค., 16-20 พ.ค.
มิ.ย. 6206-10 มิ.ย., 20-24 มิ.ย.
ก.ค. 6212-16 ก.ค., 13-17 ก.ค., 25-29 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC182316
เดินทางสู่ไถจง ชมบ้านสายรุ้ง เดินทางสู่หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซำจั๋ง และ วัดเหวินหวู่ แวะร้านใบชา เดินทางสู่ไถจง เดินทางสู่ไทเป ซื้อของฝากที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ชมศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินซีเหมินติง ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ช้อปปิ้งที่ศูนย์เครื่องสำอางค์ และ ซือหลินไนท์มาเก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6201-05 มี.ค.(เต็ม), 02-06 มี.ค.(เต็ม), 03-07 มี.ค.(เต็ม), 08-12 มี.ค.(เต็ม), 09-13 มี.ค.(เต็ม), 10-14 มี.ค.(เต็ม), 15-19 มี.ค.(เต็ม), 16-20 มี.ค.(เต็ม), 17-21 มี.ค.(เต็ม), 22-26 มี.ค.(เต็ม), 23-27 มี.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171911
สุดโรแมนติก สัมผัสซากุระที่บานสะพรั่ง ณ วัดเทียนหยวน ที่จะผลิบานต้อนรับผู้มาเยือน กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม ของทุกปี ชมดอกไม้นานาชนิดบานเต็มทุ่งที่ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ชมแหน่งท่องเที่ยวสุดไฮไลต์ อาทิ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา เมืองไถจง ตั้นซุย วัดเทียนหยวน ตึกไทเป 101 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ช้อปปิ้งฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ตลาดปลาไทเป ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6225 ก.พ.-01 มี.ค.(เต็ม), 26 ก.พ.-02 มี.ค.(เต็ม), 27 ก.พ.-03 มี.ค.(เต็ม), 28 ก.พ.-04 มี.ค.
มี.ค. 6201-05 มี.ค.(เต็ม), 02-06 มี.ค.(เต็ม), 03-07 มี.ค., 04-08 มี.ค., 05-09 มี.ค., 06-10 มี.ค., 07-11 มี.ค., 08-12 มี.ค., 09-13 มี.ค., 10-14 มี.ค., 11-15 มี.ค., 12-16 มี.ค., 13-17 มี.ค., 14-18 มี.ค., 15-19 มี.ค., 16-20 มี.ค.(เต็ม), 17-21 มี.ค., 18-22 มี.ค., 19-23 มี.ค., 20-24 มี.ค., 21-25 มี.ค., 22-26 มี.ค., 23-27 มี.ค., 24-28 มี.ค., 25-29 มี.ค., 26-30 มี.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 15,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171598
เดินทางสู่หนานโถว ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซำจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เจียอี้ ชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ แวะร้านใบชา เดินทางสู่ไถจง ช้อปปิ้งที่ไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ช้อปปิ้งที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมอุทยานเย๋หลิ่ว ชมศูนย์ GERMANIUM ชมปะการังแดง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6203-07 มี.ค.(เต็ม), 08-12 มี.ค.(เต็ม), 15-19 มี.ค., 16-20 มี.ค.(เต็ม), 17-21 มี.ค., 22-26 มี.ค.(เต็ม), 23-27 มี.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 16,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC182396
เดินทางสู่เถาหยวน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดเหวินหวู่ แวะร้านชา นมัสการวัดจงไถฉานซื่อ ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป ขนมพายสับปะรด เจียงไคเช็ค ร้านสร้อย ช้อปปิ้งซีเหมินติง ชมน้ำตกสือเฟิน เหย่หลิว ช้อปปิ้ง Duty Free ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร) ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6227 ก.พ.-03 มี.ค.(เต็ม), 28 ก.พ.-04 มี.ค.(เต็ม)
มี.ค. 6201-05 มี.ค.(เต็ม), 06-10 มี.ค.(เต็ม), 07-11 มี.ค.(เต็ม), 08-12 มี.ค.(เต็ม), 13-17 มี.ค.(เต็ม), 14-18 มี.ค.(เต็ม), 15-19 มี.ค.(เต็ม), 20-24 มี.ค.(เต็ม), 21-25 มี.ค.(เต็ม), 22-26 มี.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 16,999
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC182387
นมัสการวัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดซงซานฉือโย่ว ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6201-06 มี.ค.(เต็ม), 02-07 มี.ค., 08-13 มี.ค.(เต็ม), 09-14 มี.ค.(เต็ม), 16-21 มี.ค.(เต็ม), 23-28 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย