ทัวร์ไต้หวัน

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ไต้หวัน บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสและ เที่ยวไต้หวัน ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ พิเศษ! โปรโมชั่นทัวร์ลดราคาถึง 5,000 บาท

แสดง 15 ทัวร์ไต้หวัน จาก 43 ทัวร์ เรียงจาก ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
5000บาท
฿ 19,999
฿ 14,999
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160152
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่ แวะ ชิมชาอูหลง ช้อปปิ้ง ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต สู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเก้าเผ่า ร้านขนมและของฝาก วัดหลงซาน ช้อปปิ้งที่ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต สู่ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM ช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6126-31 ม.ค.
ก.พ. 6105-10 ก.พ.
มี.ค. 6119-24 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
2000บาท
฿ 17,999
฿ 15,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171631
ทัวร์ไต้หวัน เย่หลิว วัดเหวินอู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถาน ดอนุสรณ์สถาน ดร.ซุน ยัตเซน ช้อปปิ้ง 4 ตลาดดัง ได้แก่ ตลาดฟ่งเจียไนท์มาเก็ต ตลาดซือหลิน ตลาดซีเหมินติง หมุ่บ้านจิ่วเฟิน

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6124-28 ม.ค.(เต็ม), 31 ม.ค.-04 ก.พ.
ก.พ. 6109-13 ก.พ., 13-17 ก.พ., 27 ก.พ.-03 มี.ค.
มี.ค. 6102-06 มี.ค., 06-10 มี.ค., 14-18 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
1000บาท
฿ 22,555
฿ 21,555
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171554
นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับตึก 101 มี โครงสร้างแข็งแกร่งมาก จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน และนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ สำคัญและสวยงาม อีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6106-10 มี.ค., 12-16 มี.ค., 16-20 มี.ค., 26-30 มี.ค.
เม.ย. 6127 เม.ย.-01 พ.ค., 30 เม.ย.-04 พ.ค.
พ.ค. 6102-06 พ.ค., 11-15 พ.ค., 14-18 พ.ค., 17-21 พ.ค., 29 พ.ค.-02 มิ.ย.
มิ.ย. 6106-10 มิ.ย., 12-16 มิ.ย., 14-18 มิ.ย., 19-23 มิ.ย., 26-30 มิ.ย., 28 มิ.ย.-02 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 25,900
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160194
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง สู่ อุทยานอาลีซาน แวะชิมชาอาลีซานที่ ร้านชา สู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง แวะร้าน COSMETIC แวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ไปยัง ตึกไทเป101 ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สู่ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6120-24 ม.ค., 27-31 ม.ค.
ก.พ. 6104-08 ก.พ.(เต็ม), 08-12 ก.พ.(เต็ม), 25 ก.พ.-01 มี.ค.(เต็ม), 28 ก.พ.-04 มี.ค.(เต็ม)
มี.ค. 6108-12 มี.ค.(เต็ม), 10-14 มี.ค.(เต็ม), 11-15 มี.ค.(เต็ม), 17-21 มี.ค.(เต็ม), 24-28 มี.ค.(เต็ม)
เม.ย. 6106-10 เม.ย., 11-15 เม.ย., 14-18 เม.ย., 18-22 เม.ย.(เต็ม), 21-25 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 18,777
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160210
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ชม หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า สู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง แวะ COSMETIC SHOP สู่ อุทยานอาลีซาน ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 สู่ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6101-06 ก.พ., 05-10 ก.พ., 07-12 ก.พ., 08-13 ก.พ., 22-27 ก.พ., 26 ก.พ.-03 มี.ค., 28 ก.พ.-05 มี.ค.
มี.ค. 6101-06 มี.ค., 05-10 มี.ค., 07-12 มี.ค., 08-13 มี.ค., 12-17 มี.ค., 14-19 มี.ค., 15-20 มี.ค., 19-24 มี.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 23,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160225
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านชมวัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู ขึ้นเขาอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง ช็อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต แวะชมร้านขนมพายสับปะรด ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค สู่ ซีเหมินติง ชมตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6102-06 มี.ค.(เต็ม)
เม.ย. 6125-29 เม.ย.
พ.ค. 6112-16 พ.ค.
มิ.ย. 6101-05 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 16,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160300
เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่วัด บุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์ ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมเสื้อผ้ากระเป๋าและอาหารพื้นขึ้นชื่อมากมาย ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบนด์เนม เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่เลื่องชื่อ ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชินี" ที่วนอุทยานหินเหย่หลิ่ว ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้าง ชื่นชมความงามความอลังการของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คประธานาธิบดีคนแรกบนเกาะไต้หวัน ช้อปปิ้งซีเหมินติง แหล่งฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6111-14 ม.ค., 13-16 ม.ค., 27-30 ม.ค.
ก.พ. 6123-26 ก.พ.
มี.ค. 6110-13 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 20,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160414
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่วัดเสวียนกวง กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ ชิมชาอูหลง ช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต สู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ ร้านขนมพายสับปะรด สู่ ตึกไทเป 101 ชม GERMANIUM POWER CENTER ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง สู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6127-30 ม.ค.
ก.พ. 6101-04 ก.พ., 22-25 ก.พ.
มี.ค. 6108-11 มี.ค., 15-18 มี.ค., 22-25 มี.ค., 28-31 มี.ค.
เม.ย. 6105-08 เม.ย., 06-09 เม.ย.
พ.ค. 6103-06 พ.ค., 10-13 พ.ค., 17-20 พ.ค., 24-27 พ.ค., 26-29 พ.ค.
มิ.ย. 6101-04 มิ.ย., 07-10 มิ.ย., 14-17 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 18,777
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160419
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณ รวมถึงสวนสนพันปี ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ช๊อปปิ้ง ณ ซีเหมินติง ฟ่งเจียไนท์มาเก็ต และซื่อหลินไนท์มาเก็ต พิเศษพักโรงแรม 5 ดาว 1คืน เปิดจองแล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6115-20 ม.ค.(เต็ม), 22-27 ม.ค., 24-29 ม.ค., 25-30 ม.ค., 31 ม.ค.-05 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160449
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านสู่ วัดจงไถฉานซื่อ ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินอู่ สู่วัดเสวียนจาง ล่องเรือชมวิวริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สู่ ศูนย์ปะการังแดง ตึกไทเป 101 อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น สู่ เหย่หลิ่ว จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6113-16 ม.ค., 20-23 ม.ค., 27-30 ม.ค.
ก.พ. 6103-06 ก.พ., 24-27 ก.พ.
มี.ค. 6103-06 มี.ค., 10-13 มี.ค., 17-20 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 23,911
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160450
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดจงไถฉาน สู่ วัดพระถังซัมจั๋ง กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง สู่ อุทยานทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แวะชม ร้านเครื่องสำอาง แวะช้อปปิ้งร้าน Germanium เลือกซื้อของฝาก ที่ ร้านพายสับปะรด จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6119-24 เม.ย.
พ.ค. 6113-18 พ.ค.
มิ.ย. 6103-08 มิ.ย., 23-28 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 21,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160641
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ แวะชิมชาอู่หลง แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ ชมศูนย์ germanium สู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว สัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง สู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6101-04 ก.พ., 08-11 ก.พ., 22-25 ก.พ.
มี.ค. 6107-10 มี.ค., 16-19 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 23,999
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160670
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ สู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน แวะ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งตลาด ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต ไป วัดฝ๋อกวงซาน ชม สถานีรถไฟ Formosa Boulevard จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6123-27 ก.พ.
มี.ค. 6102-06 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 25,999
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160731
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านชมเทศกาลโคมไฟผิงซี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 สู่ อุทยานทาโรโกะ หรือ ไท่หรู่เก๋อ แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชมศูนย์ germanium ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการรูปปั้นพระถังซำจั๋ง นมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ สู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ช้อปปิ้ง ตลาดฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง ไปยัง อุทยานเหย่หลิ่ว สัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6109-13 มี.ค., 23-27 มี.ค.
เม.ย. 6105-09 เม.ย., 20-24 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 19,911
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160758
ทัวร์ไต้หวัน นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สู่ วัดพระถังซัมจั๋ง กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ ชม FORMOSA BOULEVARD สู่ อ่าวซีจือวัน วัดโฝวกวงซัน EDA WORLD เลือกซื้อของฝากร้านพายสับปะรด แวะชม ร้านเครื่องสำอาง COSMETIC SHOP ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง สู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้ง ร้านGermanium ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6119-23 เม.ย.
พ.ค. 6107-11 พ.ค., 24-28 พ.ค.
มิ.ย. 6107-11 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย