ทัวร์ไต้หวัน

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ไต้หวัน บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสและ เที่ยวไต้หวัน ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ พิเศษ! โปรโมชั่นทัวร์ลดราคาถึง 6,000 บาท

โปรแกรมแนะนำ

แสดง 15 ทัวร์ไต้หวัน จาก 65 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
6000บาท
฿ 15,900
฿ 9,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171631
ทัวร์ไต้หวัน แวะร้านชาอู่หลง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง และวัดเหวินอู่ ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชม Germanium Shop ช้อปปิ้งที่ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งที่ร้านเครื่องสำอาง ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ตลาดซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6121-25 ส.ค., 23-27 ส.ค., 24-28 ส.ค., 25-29 ส.ค., 26-30 ส.ค., 27-31 ส.ค.
ก.ย. 6105-09 ก.ย., 06-10 ก.ย., 07-11 ก.ย., 12-16 ก.ย., 13-17 ก.ย., 14-18 ก.ย., 18-22 ก.ย., 19-23 ก.ย., 20-24 ก.ย., 21-25 ก.ย., 22-26 ก.ย., 25-29 ก.ย., 26-30 ก.ย., 27 ก.ย.-01 ต.ค., 28 ก.ย.-02 ต.ค., 29 ก.ย.-03 ต.ค., 30 ก.ย.-04 ต.ค.
ต.ค. 6101-05 ต.ค., 02-06 ต.ค., 03-07 ต.ค., 04-08 ต.ค., 05-09 ต.ค., 06-10 ต.ค., 07-11 ต.ค., 08-12 ต.ค., 09-13 ต.ค., 10-14 ต.ค., 11-15 ต.ค., 12-16 ต.ค., 13-17 ต.ค., 14-18 ต.ค., 15-19 ต.ค., 16-20 ต.ค., 17-21 ต.ค., 18-22 ต.ค., 19-23 ต.ค., 20-24 ต.ค., 21-25 ต.ค., 22-26 ต.ค., 23-27 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
2501บาท
฿ 14,500
฿ 11,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171683
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เมืองไถจง เดินทางสู่หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งที่ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมศูนย์ Germanium ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป101 ช้อปปิ้งที่เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งที่ Cosmetic shop ชมอุทยานเหย่หลิว เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น เดินทางสู่ผิงซี ปล่อยโคมลอย ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6126-30 ก.ย.
ต.ค. 6103-07 ต.ค., 04-08 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171715
ทัวร์ไต้หวัน ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89) วัดหลงซาน ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium ซีเหมินติง ร้านพายสัปปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ซือหลินไนท์มาเก็ท

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6101-04 พ.ย., 08-11 พ.ย., 15-18 พ.ย., 22-25 พ.ย., 29 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค. 6106-09 ธ.ค., 13-16 ธ.ค., 21-24 ธ.ค., 27-30 ธ.ค.
ม.ค. 6203-06 ม.ค., 10-13 ม.ค., 24-27 ม.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,987
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC161214
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดเหวิ่นหวู่ เดินทางสู่เมืองไถจง ช้อปปิ้งที่ COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ชมร้านสร้อยสุขภาพ ช้อปปิ้งที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนซื่อหลิน เดินทางสู่ผิงซี ชมหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น นมัสการวัดหลงซาน ชมร้านนาฬิกา ช้อปปิ้งที่ย่านซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6121-25 ส.ค., 25-29 ส.ค.
ก.ย. 6101-05 ก.ย., 08-12 ก.ย., 11-15 ก.ย., 15-19 ก.ย., 18-22 ก.ย., 25-29 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,555
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160630
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เมืองไถจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวิ่นหวู่ แวะชิมชาอู่หลง เดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งที่ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่เมืองไทเป ช้อปปิ้งที่ Cosmetic shop ซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมศูนย์ Germanium ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค นมัสการวัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง ช้อปปิ้งที่Duty Free เดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ปล่อยโคมลอย ณ หมู่บ้านฉือเฟิ้น ถายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ Gloria Outlet จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6123-26 ส.ค., 30 ส.ค.-02 ก.ย.
ก.ย. 6113-16 ก.ย., 20-23 ก.ย., 22-25 ก.ย., 27-30 ก.ย.
ต.ค. 6105-08 ต.ค., 18-21 ต.ค.
พ.ย. 6101-04 พ.ย., 08-11 พ.ย., 15-18 พ.ย., 22-25 พ.ย., 29 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค. 6101-04 ธ.ค., 08-11 ธ.ค., 13-16 ธ.ค., 20-23 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
2000บาท
฿ 15,777
฿ 13,777
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160758
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ชมร้านสร้อยสุขภาพ แวะซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เดินทางสู่ผิงซี ชมหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น นมัสการวัดหลงซาน ช้อปปิ้งที่ COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งที่ Mitsui Outlet Park จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6124-27 ส.ค., 31 ส.ค.-03 ก.ย.
ก.ย. 6107-10 ก.ย., 14-17 ก.ย., 21-24 ก.ย., 28 ก.ย.-01 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
2988บาท
฿ 16,987
฿ 13,999
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160210
ทัวร์ไต้หวัน นมัสการวัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เจียอี้ เดินทางสู่ไทเป ช้อปปิ้งร้านพายสับปะรด ชมร้านสร้อยสุขภาพ นมัสการวัดหลงซาน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งที่ COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ผิงซี ชมหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง เดินทางสู่ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น นมัสการวัดซงซานฉือโย่ว ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ย่านซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6124-29 ส.ค., 28 ส.ค.-02 ก.ย.
ก.ย. 6104-09 ก.ย., 11-16 ก.ย., 18-23 ก.ย., 25-30 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160157
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวเส้นทางฮิต ไถจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ไหว้เทพเจ้ากวนอู เดินเที่ยวถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมและถ่ายรูปกันที่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต ซื่อหลินไนท์มาเก็ต พิเศษ...ร่วมปล่อยโคมลอยกระดาษ เทศกาลโคมผิงซี จองเลยวันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6107-11 ก.ย., 14-18 ก.ย., 21-25 ก.ย.
ต.ค. 6109-13 ต.ค.
พ.ย. 6102-06 พ.ย., 09-13 พ.ย., 16-20 พ.ย., 23-27 พ.ย., 30 พ.ย.-04 ธ.ค.
ธ.ค. 6107-11 ธ.ค., 14-18 ธ.ค., 21-25 ธ.ค.
ม.ค. 6201-05 ม.ค., 04-08 ม.ค., 11-15 ม.ค., 18-22 ม.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160449
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เถาหยวน ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์ ชม Germanium Power ช้อปปิ้งที่เค้กพายสับปะรด ชมตลาดปลาไทเป ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค นมัสการวัดหลงซัน ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง ช้อปปิ้งที่ร้านคอสเมติค นั่งรถไฟหัวจรวด เดินทางสู่เมืองเถาหยวน ช้อปปิ้งที่ Gloria Oulet จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6125-28 ส.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171302
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดเหวิ่นหวู่ เดินทางสู่เมืองไถจง ช้อปปิ้งที่ COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ชมร้านสร้อยสุขภาพ แวะซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว นมัสการวัดหลงซาน ชมร้านนาฬิกา ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6126-30 ส.ค.
ก.ย. 6102-06 ก.ย., 16-20 ก.ย., 23-27 ก.ย., 30 ก.ย.-04 ต.ค.
ต.ค. 6107-11 ต.ค., 14-18 ต.ค., 21-25 ต.ค., 28 ต.ค.-01 พ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 15,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160948
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เมืองเจียอี้ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชิมชาอู่หลง เดินทางสู่เมืองไถจง เดินทางสู่หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ชมศูนย์ Germanium ช้อปปิ้งที่ Cosmetic shop ชมอุทยานเหย่หลิ่ว เดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6103-07 ต.ค., 04-08 ต.ค., 23-27 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 15,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171598
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่หนานโถว ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซำจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เจียอี้ ชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ แวะร้านใบชา เดินทางสู่ไถจง ช้อปปิ้งที่ไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ช้อปปิ้งที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมอุทยานเย๋หลิ่ว ชมศูนย์ GERMANIUM ชมปะการังแดง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6107-11 ก.ย., 14-18 ก.ย., 28 ก.ย.-02 ต.ค.
ต.ค. 6102-06 ต.ค., 19-23 ต.ค.
พ.ย. 6102-06 พ.ย., 09-13 พ.ย., 16-20 พ.ย., 23-27 พ.ย., 30 พ.ย.-04 ธ.ค.
ธ.ค. 6107-11 ธ.ค., 14-18 ธ.ค., 21-25 ธ.ค., 28 ธ.ค. 2561-01 ม.ค. 2562
ม.ค. 6204-08 ม.ค., 11-15 ม.ค., 18-22 ม.ค., 25-29 ม.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 15,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160304
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งที่ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งที่ร้านขนมพายสับปะรด ช้อปปิ้งที่ Cosmetic shop ชมอุทยานเหย่หลิว เดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง ชมศูนย์ Germanium ชมอนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6128 ก.ย.-01 ต.ค.
ต.ค. 6104-07 ต.ค., 05-08 ต.ค., 12-15 ต.ค., 18-21 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 16,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160853
ทัวร์ไต้หวัน นำทุกท่านเดินทางสู่วัดจงไถฉันซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกวนอู แวะชิมชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อ ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ชมอุทยานเหย่หลิว สู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE TAIWAN สู่ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควร์ไต้หวัน ช้อปปิ้งซือหลินไนท์มาร์เก็ต ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค แวะศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม สู่กลอเรีย เอาท์เล็ตส์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6123-26 ส.ค.
ก.ย. 6107-10 ก.ย., 22-25 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 17,777
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171338
ทัวร์ไต้หวัน ชมร้านสร้อยสุขภาพ ช้อปปิ้งที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ย่านซีเหมินติง ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิว ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เดินทางสู่ผิงซี ชมหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง นมัสการวัดซงซานฉือโย่ว ช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนเหราเหอ นมัสการวัดหลงซาน ช้อปปิ้งที่ Cosmetic เดินทางสู่ถนนโบราณต้าซี ช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET PARK จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6108-11 ก.ย.
พ.ย. 6103-06 พ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย