ทัวร์ไต้หวัน

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ไต้หวัน บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสและ เที่ยวไต้หวัน ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ พิเศษ! โปรโมชั่นทัวร์ลดราคาถึง 3,000 บาท

โปรแกรมแนะนำ

แสดง 15 ทัวร์ไต้หวัน จาก 50 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
2501บาท
฿ 14,500
฿ 11,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171683
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เมืองไถจง เดินทางสู่หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งที่ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมศูนย์ Germanium ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป101 ช้อปปิ้งที่เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งที่ Cosmetic shop ชมอุทยานเหย่หลิว เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น เดินทางสู่ผิงซี ปล่อยโคมลอย ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6104-08 ก.ค., 18-22 ก.ค.
ส.ค. 6108-12 ส.ค., 29 ส.ค.-02 ก.ย.
ก.ย. 6126-30 ก.ย.
ต.ค. 6103-07 ต.ค., 04-08 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
2345บาท
฿ 14,900
฿ 12,555
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160948
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เมืองเจียอี้ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชิมชาอู่หลง เดินทางสู่เมืองไถจง เดินทางสู่หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ชมศูนย์ Germanium ช้อปปิ้งที่ Cosmetic shop ชมอุทยานเหย่หลิ่ว เดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6104-08 ก.ค., 18-22 ก.ค.
ส.ค. 6108-12 ส.ค., 29 ส.ค.-02 ก.ย.
ก.ย. 6119-23 ก.ย., 26-30 ก.ย.
ต.ค. 6103-07 ต.ค., 04-08 ต.ค., 23-27 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
1000บาท
฿ 13,777
฿ 12,777
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160758
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ชมร้านสร้อยสุขภาพ แวะซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เดินทางสู่ผิงซี ชมหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น นมัสการวัดหลงซาน ช้อปปิ้งที่ COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งที่ Mitsui Outlet Park จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6105-08 ก.ค., 06-09 ก.ค., 12-15 ก.ค., 13-16 ก.ค., 19-22 ก.ค., 20-23 ก.ค.
ส.ค. 6103-06 ส.ค., 10-13 ส.ค., 11-14 ส.ค., 17-20 ส.ค., 24-27 ส.ค., 31 ส.ค.-03 ก.ย.
ก.ย. 6107-10 ก.ย., 14-17 ก.ย., 21-24 ก.ย., 28 ก.ย.-01 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,987
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC161214
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดเหวิ่นหวู่ เดินทางสู่เมืองไถจง ช้อปปิ้งที่ COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ชมร้านสร้อยสุขภาพ ช้อปปิ้งที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนซื่อหลิน เดินทางสู่ผิงซี ชมหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น นมัสการวัดหลงซาน ชมร้านนาฬิกา ช้อปปิ้งที่ย่านซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6103-07 ก.ค., 10-14 ก.ค., 17-21 ก.ค., 25-29 ก.ค., 27-31 ก.ค.
ส.ค. 6104-08 ส.ค., 07-11 ส.ค., 09-13 ส.ค., 10-14 ส.ค., 18-22 ส.ค., 21-25 ส.ค., 25-29 ส.ค.
ก.ย. 6101-05 ก.ย., 08-12 ก.ย., 11-15 ก.ย., 15-19 ก.ย., 18-22 ก.ย., 25-29 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
3000บาท
฿ 16,900
฿ 13,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160658
เที่ยวใต้หวัน นมัสการวัดไถฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่ ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM ช้อปปิ้งสินค้าที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE สัมผัสบรรยากาศที่ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานเย่หลิวจุดเหนือสุดของไต้หวัน ชม ตึกไทเป101 จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6126-30 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171302
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดเหวิ่นหวู่ เดินทางสู่เมืองไถจง ช้อปปิ้งที่ COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ชมร้านสร้อยสุขภาพ แวะซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว นมัสการวัดหลงซาน ชมร้านนาฬิกา ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6122-26 ก.ค.
ส.ค. 6119-23 ส.ค., 26-30 ส.ค.
ก.ย. 6102-06 ก.ย., 16-20 ก.ย., 23-27 ก.ย., 30 ก.ย.-04 ต.ค.
ต.ค. 6107-11 ต.ค., 14-18 ต.ค., 21-25 ต.ค., 28 ต.ค.-01 พ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
2000บาท
฿ 15,900
฿ 13,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC172093
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่ไทจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งที่ตลาดฟ่งเจีย เดินทางสู่ไทเป แวะชิมและซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมศูนย์เครื่องประดับ ช้อปปิ้งที่Duty Free ช้อปปิ้งที่ศูนย์เครื่องสำอางค์ ช้อปปิ้งที่ตลาดซือหลิน เดินทางสู่ไทเป เดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิน ชมอุทยานเหย่หลิว ชมตึกไทเป101 ช้อปปิ้งที่ตลาดซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6127 มิ.ย.-01 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,991
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160449
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เถาหยวน ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์ ชม Germanium Power ช้อปปิ้งที่เค้กพายสับปะรด ชมตลาดปลาไทเป ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค นมัสการวัดหลงซัน ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง ช้อปปิ้งที่ร้านคอสเมติค นั่งรถไฟหัวจรวด เดินทางสู่เมืองเถาหยวน ช้อปปิ้งที่ Gloria Oulet จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6104-07 ส.ค., 11-14 ส.ค., 17-20 ส.ค., 25-28 ส.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171631
ทัวร์ไต้หวัน แวะร้านชาอู่หลง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง และวัดเหวินอู่ ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชม Germanium Shop ช้อปปิ้งที่ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งที่ร้านเครื่องสำอาง ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ตลาดซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6130 มิ.ย.-04 ก.ค.
ก.ค. 6101-05 ก.ค., 02-06 ก.ค., 03-07 ก.ค., 04-08 ก.ค., 05-09 ก.ค., 06-10 ก.ค., 07-11 ก.ค., 08-12 ก.ค., 09-13 ก.ค., 10-14 ก.ค., 11-15 ก.ค., 12-16 ก.ค., 13-17 ก.ค., 14-18 ก.ค., 15-19 ก.ค., 16-20 ก.ค., 17-21 ก.ค., 18-22 ก.ค., 19-23 ก.ค., 20-24 ก.ค., 21-25 ก.ค., 22-26 ก.ค., 23-27 ก.ค., 24-28 ก.ค., 25-29 ก.ค., 26-30 ก.ค., 27-31 ก.ค., 28 ก.ค.-01 ส.ค., 29 ก.ค.-02 ส.ค., 30 ก.ค.-03 ส.ค., 31 ก.ค.-04 ส.ค.
ส.ค. 6101-05 ส.ค., 02-06 ส.ค., 03-07 ส.ค., 04-08 ส.ค., 05-09 ส.ค., 06-10 ส.ค., 07-11 ส.ค., 09-13 ส.ค., 10-14 ส.ค., 11-15 ส.ค., 12-16 ส.ค., 13-17 ส.ค., 14-18 ส.ค., 15-19 ส.ค., 16-20 ส.ค., 17-21 ส.ค., 18-22 ส.ค., 19-23 ส.ค., 20-24 ส.ค., 21-25 ส.ค., 22-26 ส.ค., 23-27 ส.ค., 24-28 ส.ค., 25-29 ส.ค., 26-30 ส.ค., 27-31 ส.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160304
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งที่ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งที่ร้านขนมพายสับปะรด ช้อปปิ้งที่ Cosmetic shop ชมอุทยานเหย่หลิว เดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง ชมศูนย์ Germanium ชมอนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6129 มิ.ย.-02 ก.ค.
ส.ค. 6103-06 ส.ค.
ก.ย. 6128 ก.ย.-01 ต.ค.
ต.ค. 6104-07 ต.ค., 05-08 ต.ค., 12-15 ต.ค., 18-21 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160157
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวเส้นทางฮิต ไถจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ไหว้เทพเจ้ากวนอู เดินเที่ยวถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมและถ่ายรูปกันที่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต ซื่อหลินไนท์มาเก็ต พิเศษ...ร่วมปล่อยโคมลอยกระดาษ เทศกาลโคมผิงซี จองเลยวันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6106-10 ก.ค.
ส.ค. 6107-11 ส.ค., 10-14 ส.ค.
ก.ย. 6107-11 ก.ย., 14-18 ก.ย., 21-25 ก.ย., 25-29 ก.ย.
ต.ค. 6109-13 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 15,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171598
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่หนานโถว ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซำจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เจียอี้ ชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ แวะร้านใบชา เดินทางสู่ไถจง ช้อปปิ้งที่ไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ช้อปปิ้งที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมอุทยานเย๋หลิ่ว ชมศูนย์ GERMANIUM ชมปะการังแดง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6113-17 ก.ค.
ส.ค. 6117-21 ส.ค.
ก.ย. 6107-11 ก.ย., 14-18 ก.ย., 25-29 ก.ย., 28 ก.ย.-02 ต.ค.
ต.ค. 6102-06 ต.ค., 19-23 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 15,987
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160210
ทัวร์ไต้หวัน นมัสการวัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เจียอี้ เดินทางสู่ไทเป ช้อปปิ้งร้านพายสับปะรด ชมร้านสร้อยสุขภาพ นมัสการวัดหลงซาน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งที่ COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ผิงซี ชมหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง เดินทางสู่ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น นมัสการวัดซงซานฉือโย่ว ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ย่านซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6126 มิ.ย.-01 ก.ค.
ก.ค. 6103-08 ก.ค., 10-15 ก.ค., 17-22 ก.ค., 24-29 ก.ค., 27 ก.ค.-01 ส.ค.
ส.ค. 6107-12 ส.ค., 10-15 ส.ค., 17-22 ส.ค., 24-29 ส.ค., 28 ส.ค.-02 ก.ย.
ก.ย. 6104-09 ก.ย., 11-16 ก.ย., 18-23 ก.ย., 25-30 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 16,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160853
ทัวร์ไต้หวัน นำทุกท่านเดินทางสู่วัดจงไถฉันซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกวนอู แวะชิมชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อ ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ชมอุทยานเหย่หลิว สู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE TAIWAN สู่ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควร์ไต้หวัน ช้อปปิ้งซือหลินไนท์มาร์เก็ต ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค แวะศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม สู่กลอเรีย เอาท์เล็ตส์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6112-15 ก.ค., 27-30 ก.ค.
ส.ค. 6123-26 ส.ค.
ก.ย. 6107-10 ก.ย., 22-25 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 17,777
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171338
ทัวร์ไต้หวัน ชมร้านสร้อยสุขภาพ ช้อปปิ้งที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ย่านซีเหมินติง ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิว ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เดินทางสู่ผิงซี ชมหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง นมัสการวัดซงซานฉือโย่ว ช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนเหราเหอ นมัสการวัดหลงซาน ช้อปปิ้งที่ Cosmetic เดินทางสู่ถนนโบราณต้าซี ช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET PARK จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6107-10 ก.ค.
ส.ค. 6104-07 ส.ค.
ก.ย. 6108-11 ก.ย.
พ.ย. 6103-06 พ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย