ทัวร์ไต้หวัน

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ไต้หวัน บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสและ เที่ยวไต้หวัน ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ พิเศษ! โปรโมชั่นทัวร์ลดราคาถึง 3,000 บาท

โปรแกรมแนะนำ

แสดง 15 ทัวร์ไต้หวัน จาก 50 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC182263
ทัวร์ไต้หวัน แวะร้านชาอู่หลง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินอู่ เดินทางสู่ไถจง ช้อปปิ้งที่ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด นมัสการวัดหลงซาน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชม Germanium Shop ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6125-29 ต.ค., 26-30 ต.ค., 27-31 ต.ค., 28 ต.ค.-01 พ.ย., 29 ต.ค.-02 พ.ย., 30 ต.ค.-03 พ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160157
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวเส้นทางฮิต ไถจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ไหว้เทพเจ้ากวนอู เดินเที่ยวถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมและถ่ายรูปกันที่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต ซื่อหลินไนท์มาเก็ต พิเศษ...ร่วมปล่อยโคมลอยกระดาษ เทศกาลโคมผิงซี จองเลยวันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6114-18 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC161008
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดเหวิ่นหวู่ เดินทางสู่เมืองไถจง แวะ COFFEE SHOP ช้อปปิ้งที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ชมร้านสร้อยสุขภาพ แวะซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ช้อปปิ้งที่ COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET PARK จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6127-31 ต.ค., 28 ต.ค.-01 พ.ย., 29 ต.ค.-02 พ.ย., 30 ต.ค.-03 พ.ย., 31 ต.ค.-04 พ.ย.
พ.ย. 6101-05 พ.ย., 02-06 พ.ย., 03-07 พ.ย., 04-08 พ.ย., 06-10 พ.ย., 07-11 พ.ย., 08-12 พ.ย., 09-13 พ.ย., 10-14 พ.ย., 11-15 พ.ย., 13-17 พ.ย., 14-18 พ.ย., 15-19 พ.ย., 16-20 พ.ย., 17-21 พ.ย., 18-22 พ.ย., 19-23 พ.ย., 20-24 พ.ย., 21-25 พ.ย., 22-26 พ.ย., 23-27 พ.ย., 24-28 พ.ย., 25-29 พ.ย., 26-30 พ.ย., 27 พ.ย.-01 ธ.ค., 28 พ.ย.-02 ธ.ค., 29 พ.ย.-03 ธ.ค., 30 พ.ย.-04 ธ.ค.
ธ.ค. 6101-05 ธ.ค., 02-06 ธ.ค., 04-08 ธ.ค., 05-09 ธ.ค., 06-10 ธ.ค., 07-11 ธ.ค., 08-12 ธ.ค., 11-15 ธ.ค., 12-16 ธ.ค., 13-17 ธ.ค., 14-18 ธ.ค., 15-19 ธ.ค., 16-20 ธ.ค., 17-21 ธ.ค., 18-22 ธ.ค., 19-23 ธ.ค., 20-24 ธ.ค., 21-25 ธ.ค., 22-26 ธ.ค., 23-27 ธ.ค., 24-28 ธ.ค., 25-29 ธ.ค., 26-30 ธ.ค., 27-31 ธ.ค., 28 ธ.ค. 2561-01 ม.ค. 2562, 29 ธ.ค. 2561-02 ม.ค. 2562, 30 ธ.ค. 2561-03 ม.ค. 2562
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
3000บาท
฿ 18,555
฿ 15,555
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160630
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เมืองไถจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวิ่นหวู่ แวะชิมชาอู่หลง เดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งที่ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่เมืองไทเป ช้อปปิ้งที่ Cosmetic shop ซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมศูนย์ Germanium ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค นมัสการวัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง ช้อปปิ้งที่Duty Free เดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ปล่อยโคมลอย ณ หมู่บ้านฉือเฟิ้น ถายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ Gloria Outlet จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6108-11 พ.ย., 15-18 พ.ย., 22-25 พ.ย., 29 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค. 6101-04 ธ.ค., 08-11 ธ.ค., 13-16 ธ.ค., 20-23 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 15,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171598
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่หนานโถว ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซำจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เจียอี้ ชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ แวะร้านใบชา เดินทางสู่ไถจง ช้อปปิ้งที่ไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ช้อปปิ้งที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมอุทยานเย๋หลิ่ว ชมศูนย์ GERMANIUM ชมปะการังแดง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6102-06 พ.ย., 09-13 พ.ย., 16-20 พ.ย., 23-27 พ.ย., 30 พ.ย.-04 ธ.ค.
ธ.ค. 6107-11 ธ.ค., 14-18 ธ.ค., 21-25 ธ.ค., 28 ธ.ค. 2561-01 ม.ค. 2562
ม.ค. 6204-08 ม.ค., 11-15 ม.ค., 18-22 ม.ค., 25-29 ม.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171715
ทัวร์ไต้หวัน ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89) วัดหลงซาน ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium ซีเหมินติง ร้านพายสัปปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ซือหลินไนท์มาเก็ท

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6101-04 พ.ย., 08-11 พ.ย., 15-18 พ.ย., 22-25 พ.ย., 29 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค. 6106-09 ธ.ค., 13-16 ธ.ค., 21-24 ธ.ค., 27-30 ธ.ค.
ม.ค. 6203-06 ม.ค., 10-13 ม.ค., 24-27 ม.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 17,900
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC161065
เที่ยวไต้หวัน เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน นำท่านเที่ยวชมวัดจงไถซานซื่อหรือที่ชาวไทยรู้จักกันในนาม วัดหมื่นล้าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะพระอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง เจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ไหว้เจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน พร้อมนั่งรถไฟโบราณชมวิวธรรมชาติ ถ่ายรูปที่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101เดินช้อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต เที่ยวถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต จองเลยวันนี้ (พิเศษ แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว)

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6107-12 พ.ย., 14-19 พ.ย., 21-26 พ.ย., 28 พ.ย.-03 ธ.ค.
ธ.ค. 6105-10 ธ.ค., 12-17 ธ.ค., 26-31 ธ.ค.
ม.ค. 6209-14 ม.ค., 16-21 ม.ค., 30 ม.ค.-04 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 18,777
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171338
ทัวร์ไต้หวัน ชมร้านสร้อยสุขภาพ ช้อปปิ้งที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ย่านซีเหมินติง ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิว ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เดินทางสู่ผิงซี ชมหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง นมัสการวัดซงซานฉือโย่ว ช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนเหราเหอ นมัสการวัดหลงซาน ช้อปปิ้งที่ Cosmetic เดินทางสู่ถนนโบราณต้าซี ช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET PARK จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6103-06 พ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 20,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160225
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่ผูหลี่ นมัสการวัดจงไถซานซื่อ เดินทางสู่หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซำจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี แวะร้านใบชา เดินทางสู่ไถจง ช้อปปิ้งที่ไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ซื้อของฝากที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมศูนย์ GERMANIUM และปะการังแดง ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง เดินทางสู่เมืองซินเป่ย เดินทางสู่ไทเป ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6107-11 พ.ย., 14-18 พ.ย., 28 พ.ย.-02 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 20,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160966
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่ไถจง ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่แบบส่วนตัว ชมฟาร์มแกะชิงจิ้ง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ แวะชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งที่ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่เมืองไทเป แวะซื้อขอฝากที่ร้านพายสับปะรด ช้อปปิ้งที่ Cosmetic shop ชมหอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งที่ตลาดซีเหมินติง ชมศูนย์ Germanium ชมอุทยานเหย่หลิว เดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ช้อปปิ้งที่ Mitsui Outlet Park จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6125-28 ต.ค.
พ.ย. 6101-04 พ.ย., 08-11 พ.ย., 22-25 พ.ย., 29 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค. 6113-16 ธ.ค., 20-23 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 20,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171664
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เถาหยวน ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์มาเก็ต เดินทางสู่เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมสวนสนพันปี เดินทางสู่เมืองไถจง ช้อปปิ้งที่ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งที่ร้านพายสับปะรด ช้อปปิ้งที่ Cosmetics Shop ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง ชมศูนย์ GERMANIUM ชมอุทยานเหย่หลิว เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น ชมหอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET PARK จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6101-04 พ.ย., 08-11 พ.ย., 22-25 พ.ย., 29 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค. 6107-10 ธ.ค., 13-16 ธ.ค., 14-17 ธ.ค., 20-23 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 20,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160456
ทัวร์ไต้หวัน ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง และวัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เจียอี้ แวะร้านชา ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เดินทางสู่ไถจง เดินทางสู่ไทเป ชมร้านสร้อยสุขภาพ แวะซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด เดินทางสู่เป่ยโถว ช้อปปิ้งที่ COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6126-30 ต.ค.
พ.ย. 6116-20 พ.ย., 21-25 พ.ย., 23-27 พ.ย., 28 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค. 6102-06 ธ.ค., 19-23 ธ.ค., 21-25 ธ.ค., 27-31 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 21,388
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160567
ทัวร์ไต้หวัน ชมหมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ เดินทางสู่เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชิมชาอู่หลง เดินทางสู่ไถจง ช้อปปิ้งที่ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เดินทางสู่หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดเหวินหวู่ เดินทางสู่ไทเป ช้อปปิ้งที่ร้านขนมพายสับปะรด นมัสการวัดหลงซาน ช้อปปิ้งที่ตลาดซีเหมินติง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6101-04 พ.ย., 22-25 พ.ย.
ธ.ค. 6105-08 ธ.ค., 13-16 ธ.ค., 20-23 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 21,888
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC172097
ทัวร์ไต้หวัน นำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการรูปปั้นของพระถังซำจั๋ง นมัสการ ศาลเจ้ากวนอูและศาลเจ้าขงจื้อ ณ วัดเหวินหวู่ เดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ เดินทางไป ตึกไทเป 101 ช็อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต สัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น นำท่านไปยัง อุทยานเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6129 พ.ย.-03 ธ.ค.
ธ.ค. 6113-17 ธ.ค., 20-24 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 20,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160532
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เมืองเจียอี้ ชมอุทยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ เดินทางสู่เมืองไถจง ช้อปปิ้งที่ฟงเจี่ยไนท์ เดินทางสู่ไทเป ซื้อของฝากที่ร้านเค้กพายสับปะรด ชมอุทยานเหย่หลิ่ว เดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งซีเหมินติง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ชมร้าน Germanium Power ช้อปปิ้งที่ร้านคอสเมติค เดินทางสู่เมืองเถาหยวน ช้อปปิ้งที่ Gloria Outlet จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6107-11 พ.ย., 17-21 พ.ย.
ธ.ค. 6108-12 ธ.ค., 13-17 ธ.ค., 15-19 ธ.ค., 22-26 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย