ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ไต้หวัน

พบ 35 รายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซาน ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว
รหัสทัวร์ : TTC237454
พาท่านเหินฟ้าสู่ไต้หวัน เที่ยววัดดังยอดนิยมอย่างวัดหลงซาน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แวะซื้อของฝากที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเหย่หลิว เที่ยวถ่ายรูปสวยๆและเลือกซื้อของที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ช้อปปิ้งเพลินๆที่ซีเหมินติง ช้อปปิ้งก่อนกลับอย่างสบายใจ จองด่วนวันนี้!!
Thai Vietjet Air ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศไต้หวัน

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
11-13
18-20
24-26
01-03
08-10
15-17
05-07
13-15
19-21
26-28
16-18
23-25
30-02
07-09
14-16
15-17
21-23
22-24
รหัสทัวร์ : TTC237455
นำท่านเดินทางสู่ไต้หวัน ช้อปปิ้ง กิน เที่ยวจุกๆที่เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวัดเสวียนกวง หรือวัดพระถังซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อม และเดินหาของกินเพลินๆที่เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ซื้อของฝากที่ร้านขนมพายสับปะรด ถ่ายรูปชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พาขอพรที่วัดหลงซาน ช้อปปิ้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่นที่ซีเหมินติง ชมความงดงามของธรรมชาติที่อุทยานเหย่หลิว สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 จองด่วนวันนี้!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
14-17
21-24
28-01
01-04
05-08
08-11
12-15
19-22
26-29
09-12
16-19
20-23
23-26
13-16
20-23
24-27
27-30
01-04
08-11
18-21
รหัสทัวร์ : TTC237604
นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน สักการะเทพเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทราแหล่งน้ำจืดใหญ่สุดน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เช็คอินถ่ายรูปตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป ชมการเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อฐิษฐานขอพรวัดหลงซานวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงมาก พลาดไม่ได้กับอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วที่โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ แวะถ่ายรูปกับบ้านสีสันสดใสริมท่าเรือประมงเจิ้งปินสัมผัสวิถีชีวิตพื้นบ้านและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวไต้หวัน เยือนถนนโบราณจิ่วเฟิ่นหมู่บ้านโบราณบนไหล่เขา ตะลุยช็อปมันส์ๆตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันตลาดไถจงไนท์มาเก็ตและซีเหมินติงไนท์มาเก็ต พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปาและซีฟู๊ดสไตล์ไต้หวัน จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
14-17
15-18
16-19
21-24
28-01
29-02
30-03
05-08
06-09
07-10
12-15
13-16
14-17
19-22
20-23
21-24
26-29
27-30
28-31
29-01
01-04
02-05
03-06
04-07
10-13
11-14
17-20
18-21
24-27
25-28
31-03
01-04
07-10
08-11
14-17
15-18
21-24
22-25
29-02
05-08
06-09
12-15
13-16
19-22
20-23
21-24
26-29
27-30
รหัสทัวร์ : TTC237423
พาท่านเดินทางสัมผัสบรรยากาศไต้หวัน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เดินชมวัดเสวียนกวง หรือวัดพระถังซำจั๋ง ขอพรเรื่องโชคลาภที่วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ชาไต้หวันแท้ๆที่มาแล้วไม่ควรพลาด ช้อปปิ้ง เดินเที่ยวเพลินๆ หาสตรีทฟู๊ดกินที่เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ถ่ายรูปความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอพรวัดดังอย่างวัดหลงซาน เที่ยวอุทยานเหย่หลิว ชมธรรมชาติของหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ถ่ายรูปเล่นเดินเพลินๆในหมู่บ้านจิ่วเฟิ้น แวะถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 จองด่วนวันนี้!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
15-18
29-02
13-16
20-23
28-31
29-01
30-02
11-14
17-20
24-27
07-10
14-17
21-24
28-01
05-08
12-15
13-16
19-22
20-23
รหัสทัวร์ : TTC237435
นำท่านลิ้มลองชิมรสและสัมผัสประสบการณ์กับร้านไอศกรีมมิยาฮาร่าภายในร้านตกแต่งเหมือนฉากแฮรี่พอตเตอร์ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นชม ตึกไทเป101ตึกระฟ้าสูงในมหานครไทเป อฐิษฐานขอพรวัดหลงซานวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก เดินช้อปปิ้งตลาดกลางคืนไถจงไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนหัวซีและย่านช้อปปิ้งซีเหมินติงฉายาฮาราจูกุแห่งไทเป พิเศษ!!เมนูเสี่ยวหลงเปา เมนูซีฟู้ดไต้หวันและชาบูบุฟเฟ่ต์ จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
07-10
13-16
21-24
04-07
11-14
12-15
24-27
09-12
15-18
22-25
06-09
20-23
21-24
23-26
รหัสทัวร์ : TTC237951
พาท่านเหิรฟ้าชมความสวยงามของไต้หวัน เที่ยว ชิล ชิมสตรีทฟู้ด ของเด็ดของดีไต้หวัน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา แวะถ่ายรูป ตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค แวะถ่ายรูปกับบูราโนแห่งไต้หวันท่าเรือประมงเจิ้งปิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตะลุยชิมสตรีทฟู้ดที่ ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต ไถจงไนท์มาร์เก็ต จองเลยตอนนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

พ.ย. 66
ธ.ค. 66
02-05
03-06
09-12
10-13
16-19
17-20
23-26
24-27
30-03
01-04
02-05
03-06
07-10
08-11
14-17
15-18
21-24
22-25
28-31
รหัสทัวร์ : TTC237219
นำท่านเดินทางสู่เมืองไถจงประเทศไต้หวัน เดินช็อปปิ้งตลาดไถจงไนท์มาเก็ต นำท่านชมโรงละครแห่งชาติไถจง นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถวสักการะเทพเจ้ากวนอูณ วัดเหวินหวู่ นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ย่านซีเหมินติงไนท์มาเก็ต ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เดินทางสู่ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น นำท่านถ่ายรูปตึกไทเป101 นำท่านสักการะวัดหลงซาน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิเศษ!!เมนูเด็ดบุฟเฟ่ต์ชาบูหมาล่าและปลาประธานาธิบดีและเสี่ยวหลงเปา จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
15-18
22-25
23-26
30-03
06-09
14-17
20-23
21-24
27-30
30-02
31-03
01-04
03-06
04-07
11-14
17-20
25-28
31-03
01-04
07-10
08-11
14-17
15-18
21-24
22-25
28-01
05-08
12-15
13-16
19-22
รหัสทัวร์ : TTC237545
พาท่านออกเดินทางสู่ไต้หวัน ชิม ช้อป เที่ยวสนุกจัดเต็มทั้งทริป พาปั่นจักรยานรางชมวิวมหาสมุทรแปซิฟิก ถ่ายรูปความสวยงามของท่าเรือประมงเจิ้งปิน ช้อปปิ้งของขึ้นชื่อและสตรีทฟู้ดอร่อยๆที่จีหลงไนท์มาร์เก็ต และอี้จงไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวัดเสวียนกวง หรือวัดพระถังซัมจั๋งถ่ายรูปวิวทะเลสาบมุมสูง พาขอพรที่วัดเหวินหวู่ เดินช้อปปิ้ง อี้จงไนท์มาร์เก็ต แวะซื้อของฝากที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เที่ยววัดดังอย่างวัดหลงซาน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ซีเหมินติง จองด่วนตอนนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
15-18
16-19
22-25
06-09
13-16
14-17
20-23
27-30
28-31
01-04
10-13
11-14
17-20
24-27
07-10
14-17
21-24
28-01
05-08
06-09
07-10
08-11
12-15
13-16
14-17
19-22
20-23
21-24
22-25
รหัสทัวร์ : TTC237546
พาท่านชิม ช้อป เที่ยวเพลินๆที่ไต้หวัน ปั่นจักรยานรางชมวิวมหาสมุทรแปซิฟิกขมวิวทิวทัศน์ความสวยงามที่หน้าผาชิงสุ่ย จิบกาแฟชมวิวสวยๆที่สตาร์บัคสาขาที่ทำจากตู้คอนเทนเนอร์ ตะลุยกินสตรีทฟู้ดที่ตงต้าไนท์มาร์เก็ต เที่ยวชมอุทยานทาโรโกะ แวะซื้อสมุนไพรที่ร้านเห็ดหลินจื่อ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ซีเหมินติง แวะซื้อของฝากให้กับคนที่คุณรักที่ร้านขนมพายสับปะรด ถ่ายรูปตึกสวยๆที่ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ช้อปของขึ้นชื่อและทานอาหารสตีทฟู้ดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันที่จีหลงไนท์มาร์เก็ต จองด่วนวันนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
15-18
16-19
22-25
23-26
06-09
13-16
14-17
20-23
27-30
28-31
01-04
10-13
11-14
17-20
24-27
07-10
14-17
21-24
28-01
05-08
06-09
07-10
08-11
12-15
13-16
14-17
19-22
20-23
21-24
22-25
รหัสทัวร์ : TTC171831
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่ฮัวเหลียน พาท่านชมอุทยานเหย๋หลิ่ว เยี่ยมชมหมู่บ้านจิ่วเฟิน หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง พาล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา แวะสะการะขอพรที่วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ พาท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติ อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ พาท่านนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี พาท่านไปยังหาด 7ดาว พาไปเช็คอินถ่ายรูปชิคๆ ที่ตึกไทเป 101 เดินช็อปปิ้งเกร๋ๆ ที่ย่านซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

ก.ค. 66
05-10
27-01
หมวดหมู่
กรองผล

ทัวร์ไต้หวัน 2566 - 2567

ทัวร์ไต้หวัน

ค้นพบจำนวน 35 ทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซาน ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว
รหัสทัวร์ : TTC237454

พาท่านเหินฟ้าสู่ไต้หวัน เที่ยววัดดังยอดนิยมอย่างวัดหลงซาน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แวะซื้อของฝากที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเหย่หลิว เที่ยวถ่ายรูปสวยๆและเลือกซื้อของที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ช้อปปิ้งเพลินๆที่ซีเหมินติง ช้อปปิ้งก่อนกลับอย่างสบายใจ จองด่วนวันนี้!!

Thai Vietjet Air ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
11-13
18-20
24-26
ก.ค. 66
01-03
08-10
15-17
ส.ค. 66
05-07
13-15
19-21
26-28
ก.ย. 66
16-18
23-25
30-02
ต.ค. 66
07-09
14-16
15-17
21-23
22-24
รหัสทัวร์ : TTC237455

นำท่านเดินทางสู่ไต้หวัน ช้อปปิ้ง กิน เที่ยวจุกๆที่เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวัดเสวียนกวง หรือวัดพระถังซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อม และเดินหาของกินเพลินๆที่เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ซื้อของฝากที่ร้านขนมพายสับปะรด ถ่ายรูปชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พาขอพรที่วัดหลงซาน ช้อปปิ้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไ...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
14-17
21-24
28-01
ก.ค. 66
01-04
05-08
08-11
12-15
19-22
26-29
ส.ค. 66
09-12
16-19
20-23
23-26
ก.ย. 66
13-16
20-23
24-27
27-30
ต.ค. 66
01-04
08-11
18-21
รหัสทัวร์ : TTC237604

นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน สักการะเทพเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทราแหล่งน้ำจืดใหญ่สุดน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เช็คอินถ่ายรูปตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป ชมการเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อฐิษฐานขอพรวัดหลงซานวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงมาก พลาดไม่ได้กับอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วที...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
14-17
15-18
16-19
21-24
28-01
29-02
30-03
ก.ค. 66
05-08
06-09
07-10
12-15
13-16
14-17
19-22
20-23
21-24
26-29
27-30
28-31
29-01
ส.ค. 66
01-04
02-05
03-06
04-07
10-13
11-14
17-20
18-21
24-27
25-28
31-03
ก.ย. 66
01-04
07-10
08-11
14-17
15-18
21-24
22-25
29-02
ต.ค. 66
05-08
06-09
12-15
13-16
19-22
20-23
21-24
26-29
27-30
รหัสทัวร์ : TTC237423

พาท่านเดินทางสัมผัสบรรยากาศไต้หวัน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เดินชมวัดเสวียนกวง หรือวัดพระถังซำจั๋ง ขอพรเรื่องโชคลาภที่วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ชาไต้หวันแท้ๆที่มาแล้วไม่ควรพลาด ช้อปปิ้ง เดินเที่ยวเพลินๆ หาสตรีทฟู๊ดกินที่เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ถ่ายรูปความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอพรวัดดังอย่างวัดหลงซาน เที่ยวอุทยานเหย่หลิว ชมธร...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
15-18
29-02
ก.ค. 66
13-16
20-23
28-31
29-01
30-02
ส.ค. 66
11-14
17-20
24-27
ก.ย. 66
07-10
14-17
21-24
28-01
ต.ค. 66
05-08
12-15
13-16
19-22
20-23
รหัสทัวร์ : TTC237435

นำท่านลิ้มลองชิมรสและสัมผัสประสบการณ์กับร้านไอศกรีมมิยาฮาร่าภายในร้านตกแต่งเหมือนฉากแฮรี่พอตเตอร์ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นชม ตึกไทเป101ตึกระฟ้าสูงในมหานครไทเป อฐิษฐานขอพรวัดหลงซานวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก เดินช้อปปิ้...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 66
07-10
13-16
21-24
ส.ค. 66
04-07
11-14
12-15
24-27
ก.ย. 66
09-12
15-18
22-25
ต.ค. 66
06-09
20-23
21-24
23-26
รหัสทัวร์ : TTC237951

พาท่านเหิรฟ้าชมความสวยงามของไต้หวัน เที่ยว ชิล ชิมสตรีทฟู้ด ของเด็ดของดีไต้หวัน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา แวะถ่ายรูป ตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค แวะถ่ายรูปกับบูราโนแห่งไต้หวันท่าเรือประมงเจิ้งปิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตะลุยชิมสตรีทฟู้ดที่ ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต ไถจงไนท์มาร์เก็ต จองเลยตอนนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66
02-05
03-06
09-12
10-13
16-19
17-20
23-26
24-27
30-03
ธ.ค. 66
01-04
02-05
03-06
07-10
08-11
14-17
15-18
21-24
22-25
28-31
รหัสทัวร์ : TTC237219

นำท่านเดินทางสู่เมืองไถจงประเทศไต้หวัน เดินช็อปปิ้งตลาดไถจงไนท์มาเก็ต นำท่านชมโรงละครแห่งชาติไถจง นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถวสักการะเทพเจ้ากวนอูณ วัดเหวินหวู่ นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ย่านซีเหมินติงไนท์มาเก็ต ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เดินทางสู่ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น นำท่านถ่ายรูปตึกไทเป101 นำท่านสักการะวั...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
15-18
22-25
23-26
30-03
ก.ค. 66
06-09
14-17
20-23
21-24
27-30
30-02
31-03
ส.ค. 66
01-04
03-06
04-07
11-14
17-20
25-28
31-03
ก.ย. 66
01-04
07-10
08-11
14-17
15-18
21-24
22-25
28-01
ต.ค. 66
05-08
12-15
13-16
19-22
รหัสทัวร์ : TTC237545

พาท่านออกเดินทางสู่ไต้หวัน ชิม ช้อป เที่ยวสนุกจัดเต็มทั้งทริป พาปั่นจักรยานรางชมวิวมหาสมุทรแปซิฟิก ถ่ายรูปความสวยงามของท่าเรือประมงเจิ้งปิน ช้อปปิ้งของขึ้นชื่อและสตรีทฟู้ดอร่อยๆที่จีหลงไนท์มาร์เก็ต และอี้จงไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวัดเสวียนกวง หรือวัดพระถังซัมจั๋งถ่ายรูปวิวทะเลสาบมุมสูง พาขอพรที่วัดเหวินหวู่ เดินช้อปปิ้ง...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
15-18
16-19
22-25
ก.ค. 66
06-09
13-16
14-17
20-23
27-30
28-31
ส.ค. 66
01-04
10-13
11-14
17-20
24-27
ก.ย. 66
07-10
14-17
21-24
28-01
ต.ค. 66
05-08
06-09
07-10
08-11
12-15
13-16
14-17
19-22
20-23
21-24
22-25
รหัสทัวร์ : TTC237546

พาท่านชิม ช้อป เที่ยวเพลินๆที่ไต้หวัน ปั่นจักรยานรางชมวิวมหาสมุทรแปซิฟิกขมวิวทิวทัศน์ความสวยงามที่หน้าผาชิงสุ่ย จิบกาแฟชมวิวสวยๆที่สตาร์บัคสาขาที่ทำจากตู้คอนเทนเนอร์ ตะลุยกินสตรีทฟู้ดที่ตงต้าไนท์มาร์เก็ต เที่ยวชมอุทยานทาโรโกะ แวะซื้อสมุนไพรที่ร้านเห็ดหลินจื่อ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ซีเหมินติง แวะซื้อของฝากให้กับคนที่คุณรักที่ร้านขนมพายสับปะรด ถ่...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
15-18
16-19
22-25
23-26
ก.ค. 66
06-09
13-16
14-17
20-23
27-30
28-31
ส.ค. 66
01-04
10-13
11-14
17-20
24-27
ก.ย. 66
07-10
14-17
21-24
28-01
ต.ค. 66
05-08
06-09
07-10
08-11
12-15
13-16
14-17
19-22
20-23
21-24
22-25
รหัสทัวร์ : TTC171831

ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่ฮัวเหลียน พาท่านชมอุทยานเหย๋หลิ่ว เยี่ยมชมหมู่บ้านจิ่วเฟิน หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง พาล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา แวะสะการะขอพรที่วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ พาท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติ อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ พาท่านนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี พาท่านไปยังหาด 7ดาว พาไปเช็คอินถ่ายรูปชิคๆ ที่ตึกไทเป 101 เดินช็อ...

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 66
05-10
27-01
หมวดหมู่
กรองผล
โทรnoneแชทไลน์

ทัวร์ไต้หวัน 2566 - 2567

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่นไต้หวัน ตลอดปี 2566 - 2567 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป ให้ท่านได้ถ่ายรูปเช็คอิน ณ หมู่บ้านสายรุ้ง ขอพร วัดเสวียนกวง(วัดพระถังซำจั๋ง) วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ชมวิวตึกไทเป 101 ปิ้งย่านตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานอาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ

Thailand Web Stat