ทัวร์ไต้หวัน

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ไต้หวัน บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสและ เที่ยวไต้หวัน ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ พิเศษ! โปรโมชั่นทัวร์ลดราคาถึง 4,782 บาท

โปรแกรมแนะนำ

แสดง 15 ทัวร์ไต้หวัน จาก 56 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
4782บาท
฿ 18,777
฿ 13,995
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171256
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ สู่ อุทยานอาลีซาน ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 สู่ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6127 เม.ย.-01 พ.ค., 28 เม.ย.-02 พ.ค., 28 เม.ย.-02 พ.ค., 29 เม.ย.-03 พ.ค., 29 เม.ย.-03 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160157
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวเส้นทางฮิต ไถจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ไหว้เทพเจ้ากวนอู เดินเที่ยวถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมและถ่ายรูปกันที่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต ซื่อหลินไนท์มาเก็ต พิเศษ...ร่วมปล่อยโคมลอยกระดาษ เทศกาลโคมผิงซี จองเลยวันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6101-05 พ.ค., 25-29 พ.ค.
มิ.ย. 6108-12 มิ.ย., 15-19 มิ.ย., 29 มิ.ย.-03 ก.ค.
ก.ค. 6106-10 ก.ค., 13-17 ก.ค.
ส.ค. 6103-07 ส.ค., 07-11 ส.ค., 10-14 ส.ค., 17-21 ส.ค., 24-28 ส.ค.
ก.ย. 6107-11 ก.ย., 14-18 ก.ย., 21-25 ก.ย., 25-29 ก.ย., 28 ก.ย.-02 ต.ค.
ต.ค. 6102-06 ต.ค., 05-09 ต.ค., 09-13 ต.ค., 12-16 ต.ค., 16-20 ต.ค., 19-23 ต.ค., 23-27 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,555
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160948
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เมืองเจียอี้ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชิมชาอู่หลง เดินทางสู่เมืองไถจง เดินทางสู่หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ชมศูนย์ Germanium ช้อปปิ้งที่ Cosmetic shop ชมอุทยานเหย่หลิ่ว เดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6125-29 เม.ย.
พ.ค. 6102-06 พ.ค., 16-20 พ.ค., 30 พ.ค.-03 มิ.ย.
มิ.ย. 6113-17 มิ.ย., 20-24 มิ.ย.
ก.ค. 6104-08 ก.ค., 18-22 ก.ค.
ส.ค. 6108-12 ส.ค., 29 ส.ค.-02 ก.ย.
ก.ย. 6119-23 ก.ย., 26-30 ก.ย.
ต.ค. 6103-07 ต.ค., 04-08 ต.ค., 23-27 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,991
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC161008
ทัวร์ไต้หวัน นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดจงไถฉาน นั่งเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ สู่ วัดพระถังซัมจั๋ง กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค แวะช้อปปิ้งร้าน Germanium ช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต สู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6117-21 เม.ย., 18-22 เม.ย., 19-23 เม.ย., 20-24 เม.ย., 21-25 เม.ย., 22-26 เม.ย., 23-27 เม.ย., 24-28 เม.ย.(เต็ม), 25-29 เม.ย., 26-30 เม.ย.(เต็ม), 28 เม.ย.-02 พ.ค., 30 เม.ย.-04 พ.ค.
พ.ค. 6101-05 พ.ค., 02-06 พ.ค., 03-07 พ.ค., 04-08 พ.ค., 05-09 พ.ค., 06-10 พ.ค., 07-11 พ.ค., 08-12 พ.ค., 09-13 พ.ค., 10-14 พ.ค., 11-15 พ.ค., 12-16 พ.ค., 13-17 พ.ค., 14-18 พ.ค., 15-19 พ.ค., 16-20 พ.ค., 17-21 พ.ค., 18-22 พ.ค., 19-23 พ.ค., 20-24 พ.ค., 21-25 พ.ค., 22-26 พ.ค., 23-27 พ.ค., 24-28 พ.ค., 25-29 พ.ค., 26-30 พ.ค., 27-31 พ.ค., 28 พ.ค.-01 มิ.ย., 29 พ.ค.-02 มิ.ย., 30 พ.ค.-03 มิ.ย., 31 พ.ค.-04 มิ.ย.
มิ.ย. 6101-05 มิ.ย., 02-06 มิ.ย., 03-07 มิ.ย., 04-08 มิ.ย., 05-09 มิ.ย., 06-10 มิ.ย., 07-11 มิ.ย., 08-12 มิ.ย., 09-13 มิ.ย., 10-14 มิ.ย., 11-15 มิ.ย., 12-16 มิ.ย., 13-17 มิ.ย., 14-18 มิ.ย., 15-19 มิ.ย., 16-20 มิ.ย., 17-21 มิ.ย., 18-22 มิ.ย., 19-23 มิ.ย., 20-24 มิ.ย., 21-25 มิ.ย., 22-26 มิ.ย., 23-27 มิ.ย., 24-28 มิ.ย., 25-29 มิ.ย., 26-30 มิ.ย., 27 มิ.ย.-01 ก.ค., 28 มิ.ย.-02 ก.ค., 29 มิ.ย.-03 ก.ค., 30 มิ.ย.-04 ก.ค.
ก.ค. 6101-05 ก.ค., 02-06 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160304
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งที่ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งที่ร้านขนมพายสับปะรด ช้อปปิ้งที่ Cosmetic shop ชมอุทยานเหย่หลิว เดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง ชมศูนย์ Germanium ชมอนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6103-06 พ.ค., 10-13 พ.ค., 18-21 พ.ค.
มิ.ย. 6115-18 มิ.ย., 29 มิ.ย.-02 ก.ค.
ส.ค. 6103-06 ส.ค.
ก.ย. 6128 ก.ย.-01 ต.ค.
ต.ค. 6104-07 ต.ค., 05-08 ต.ค., 12-15 ต.ค., 18-21 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,777
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160966
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ แวะร้าน COSMETIC เพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ช้อปปิ้งในย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต สู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว แวะ ร้านนาฬิกา เก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 สู่ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6101-05 พ.ค., 04-08 พ.ค., 08-12 พ.ค., 10-14 พ.ค., 12-16 พ.ค., 15-19 พ.ค., 19-23 พ.ค., 22-26 พ.ค., 24-28 พ.ค., 25-29 พ.ค., 26-30 พ.ค., 29 พ.ค.-02 มิ.ย.
มิ.ย. 6102-06 มิ.ย., 05-09 มิ.ย., 07-11 มิ.ย., 12-16 มิ.ย., 19-23 มิ.ย., 20-24 มิ.ย., 28 มิ.ย.-02 ก.ค.
ก.ค. 6103-07 ก.ค., 10-14 ก.ค., 17-21 ก.ค., 25-29 ก.ค., 27-31 ก.ค.
ส.ค. 6104-08 ส.ค., 07-11 ส.ค., 09-13 ส.ค., 10-14 ส.ค., 18-22 ส.ค., 21-25 ส.ค., 25-29 ส.ค.
ก.ย. 6101-05 ก.ย., 08-12 ก.ย., 11-15 ก.ย., 15-19 ก.ย., 18-22 ก.ย., 25-29 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
2000บาท
฿ 17,900
฿ 15,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160658
เที่ยวใต้หวัน ชมวัดไถฉานซื่อ ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่ ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM ท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE สัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่วจุดเหนือสุดของไต้หวัน ชม ตึกไทเป101

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6130 เม.ย.-04 พ.ค.
พ.ค. 6117-21 พ.ค., 27-31 พ.ค.
มิ.ย. 6108-12 มิ.ย., 12-16 มิ.ย., 26-30 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171683
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เมืองไถจง เดินทางสู่หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งที่ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมศูนย์ Germanium ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป101 ช้อปปิ้งที่เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งที่ Cosmetic shop ชมอุทยานเหย่หลิว เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น เดินทางสู่ผิงซี ปล่อยโคมลอย ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6125-29 เม.ย.
พ.ค. 6102-06 พ.ค., 16-20 พ.ค., 30 พ.ค.-03 มิ.ย.
มิ.ย. 6113-17 มิ.ย., 20-24 มิ.ย.
ก.ค. 6104-08 ก.ค., 18-22 ก.ค.
ส.ค. 6108-12 ส.ค., 29 ส.ค.-02 ก.ย.
ก.ย. 6119-23 ก.ย., 26-30 ก.ย.
ต.ค. 6103-07 ต.ค., 04-08 ต.ค., 23-27 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 16,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160641
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เมืองเจียอี้ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมสวนสนพันปี เดินทางสู่เมืองไถจง ชิมชาอู่หลง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งที่ร้านพายสับปะรด ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ชมศูนย์ GERMANIUM ช้อปปิ้งที่ Cosmetics Shop ชมอุทยานเหย่หลิว เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6119-22 เม.ย., 20-23 เม.ย., 26-29 เม.ย.(เต็ม)
พ.ค. 6104-07 พ.ค., 16-19 พ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 15,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171598
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่หนานโถว ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซำจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เจียอี้ ชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ แวะร้านใบชา เดินทางสู่ไถจง ช้อปปิ้งที่ไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ช้อปปิ้งที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมอุทยานเย๋หลิ่ว ชมศูนย์ GERMANIUM ชมปะการังแดง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6101-05 พ.ค., 04-08 พ.ค., 11-15 พ.ค., 18-22 พ.ค., 25-29 พ.ค.(เต็ม)
มิ.ย. 6101-05 มิ.ย., 08-12 มิ.ย., 15-19 มิ.ย., 29 มิ.ย.-03 ก.ค.
ก.ค. 6106-10 ก.ค., 13-17 ก.ค.
ส.ค. 6103-07 ส.ค., 07-11 ส.ค., 10-14 ส.ค., 17-21 ส.ค., 24-28 ส.ค.
ก.ย. 6107-11 ก.ย., 14-18 ก.ย., 21-25 ก.ย., 25-29 ก.ย., 28 ก.ย.-02 ต.ค.
ต.ค. 6102-06 ต.ค., 05-09 ต.ค., 09-13 ต.ค., 12-16 ต.ค., 16-20 ต.ค., 19-23 ต.ค., 23-27 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 15,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC172093
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่ไทจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งที่ตลาดฟ่งเจีย เดินทางสู่ไทเป แวะชิมและซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมศูนย์เครื่องประดับ ช้อปปิ้งที่Duty Free ช้อปปิ้งที่ศูนย์เครื่องสำอางค์ ช้อปปิ้งที่ตลาดซือหลิน เดินทางสู่ไทเป เดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิน ชมอุทยานเหย่หลิว ชมตึกไทเป101 ช้อปปิ้งที่ตลาดซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6113-17 พ.ค.
มิ.ย. 6119-23 มิ.ย., 27 มิ.ย.-01 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 16,991
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171680
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่หนานโถว ชิมชาที่ร้านชาอู่หลง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินอู่ เดินทางสู่เจียอี้ ช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนไถจง ชมอุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี เดินทางสู่ไถจง เดินทางสู่ร้านไอศครีมมิยาฮาร่า ช้อปปิ้งที่ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชม Germanium Shop ช้อปปิ้งที่ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งที่ร้านเครื่องสำอาง ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6116-21 เม.ย., 17-22 เม.ย., 19-24 เม.ย., 20-25 เม.ย., 21-26 เม.ย., 22-27 เม.ย., 23-28 เม.ย., 24-29 เม.ย., 25-30 เม.ย., 26 เม.ย.-01 พ.ค., 28 เม.ย.-03 พ.ค., 29 เม.ย.-04 พ.ค., 30 เม.ย.-05 พ.ค.
พ.ค. 6101-06 พ.ค., 03-08 พ.ค., 04-09 พ.ค., 05-10 พ.ค., 06-11 พ.ค., 07-12 พ.ค., 08-13 พ.ค., 09-14 พ.ค., 10-15 พ.ค., 11-16 พ.ค., 12-17 พ.ค., 13-18 พ.ค., 14-19 พ.ค., 15-20 พ.ค., 16-21 พ.ค., 17-22 พ.ค., 18-23 พ.ค., 19-24 พ.ค., 20-25 พ.ค., 21-26 พ.ค., 22-27 พ.ค., 23-28 พ.ค., 24-29 พ.ค., 25-30 พ.ค., 26-31 พ.ค., 27 พ.ค.-01 มิ.ย., 28 พ.ค.-02 มิ.ย., 29 พ.ค.-03 มิ.ย., 30 พ.ค.-04 มิ.ย., 31 พ.ค.-05 มิ.ย.
มิ.ย. 6101-06 มิ.ย., 02-07 มิ.ย., 03-08 มิ.ย., 04-09 มิ.ย., 05-10 มิ.ย., 06-11 มิ.ย., 07-12 มิ.ย., 08-13 มิ.ย., 09-14 มิ.ย., 10-15 มิ.ย., 11-16 มิ.ย., 12-17 มิ.ย., 13-18 มิ.ย., 14-19 มิ.ย., 15-20 มิ.ย., 16-21 มิ.ย., 17-22 มิ.ย., 18-23 มิ.ย., 19-24 มิ.ย., 20-25 มิ.ย., 21-26 มิ.ย., 22-27 มิ.ย., 23-28 มิ.ย., 24-29 มิ.ย., 25-30 มิ.ย., 26 มิ.ย.-01 ก.ค., 27 มิ.ย.-02 ก.ค., 28 มิ.ย.-03 ก.ค., 29 มิ.ย.-04 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 16,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160853
ทัวร์ไต้หวัน นำทุกท่านเดินทางสู่วัดจงไถฉันซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกวนอู แวะชิมชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อ ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ชมอุทยานเหย่หลิว สู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE TAIWAN สู่ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควร์ไต้หวัน ช้อปปิ้งซือหลินไนท์มาร์เก็ต ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค แวะศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม สู่กลอเรีย เอาท์เล็ตส์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6119-22 พ.ค.
มิ.ย. 6114-17 มิ.ย.
ก.ค. 6112-15 ก.ค., 27-30 ก.ค.
ส.ค. 6123-26 ส.ค.
ก.ย. 6107-10 ก.ย., 22-25 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 17,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171664
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เถาหยวน ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์มาเก็ต เดินทางสู่เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมสวนสนพันปี เดินทางสู่เมืองไถจง ช้อปปิ้งที่ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งที่ร้านพายสับปะรด ช้อปปิ้งที่ Cosmetics Shop ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง ชมศูนย์ GERMANIUM ชมอุทยานเหย่หลิว เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น ชมหอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET PARK จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 6101-04 พ.ค., 05-08 พ.ค., 12-15 พ.ค., 19-22 พ.ค., 23-26 พ.ค., 25-28 พ.ค., 27-30 พ.ค., 30 พ.ค.-02 มิ.ย.
มิ.ย. 6102-05 มิ.ย., 09-12 มิ.ย., 16-19 มิ.ย., 20-23 มิ.ย., 27-30 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,991
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160449
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เถาหยวน ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์ ชม Germanium Power ช้อปปิ้งที่เค้กพายสับปะรด ชมตลาดปลาไทเป ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค นมัสการวัดหลงซัน ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง ช้อปปิ้งที่ร้านคอสเมติค นั่งรถไฟหัวจรวด เดินทางสู่เมืองเถาหยวน ช้อปปิ้งที่ Gloria Oulet จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 6101-04 มิ.ย., 07-10 มิ.ย., 09-12 มิ.ย., 21-24 มิ.ย.
ส.ค. 6104-07 ส.ค., 11-14 ส.ค., 17-20 ส.ค., 25-28 ส.ค.
ดูรายการทัวร์นี้


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย