• ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
  • taiwan ทัวร์ไต้หวัน
  • เที่ยวไต้หวัน ราคาพิเศษ taiwan
ทัวร์ไต้หวัน

ThaitravelCenter.com นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ไต้หวัน บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสและ เที่ยวไต้หวัน ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ

แสดง 8 ทัวร์ไต้หวัน จาก 47 ทัวร์ เรียงจาก ทัวร์แนะนำ

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 21,900
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160157
นำท่านเดินทางสู่ตึกไทเป 101 ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 และนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6024-27 ส.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 18,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160194
เที่ยวไต้หวัน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ขึ้นตึกไทเป101 ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 171-9999
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดพิเศษ เที่ยวไกลทั่วโลก
300บาท
฿ 16,900
฿ 16,600
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160300
เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่วัด บุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์ ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมเสื้อผ้ากระเป๋าและอาหารพื้นขึ้นชื่อมากมาย ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบนด์เนม เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่เลื่องชื่อ ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชินี" ที่วนอุทยานหินเหย่หลิ่ว ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้าง ชื่นชมความงามความอลังการของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คประธานาธิบดีคนแรกบนเกาะไต้หวัน ช้อปปิ้งซีเหมินติง แหล่งฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6025-28 ส.ค.
ก.ย. 6022-25 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160304
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่เมืองผูหลี่ ชม วัดจงไถฉันซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา กราบไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง สู่ วัดเหวินหวู่ หรือวัดกวนอู ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แวะชมร้านขนมพายสับปะรด ร้านสร้อยข้อมือและเครื่องประดับ ตึกไทเป 101 สู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6002-05 ส.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 37,900
ระยะเวลา
6 วัน 5 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160347
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ สู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ตึกไทเป101 ช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลิน ชมวัดหลงซันซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สู่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมประตู ทาโรโกะจอร์จ โรงงานหินอ่อน การแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าไท่หย่าจู๋ สู่อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6018-23 ต.ค.
ธ.ค. 6006-11 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 21,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160414
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง นมัสการศาลเจ้าขงจื้อ และศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่ ช้อปปิ้งที่ ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต, DUTY FREE, ตลาดซีเหมินติง ชมอุทยานเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชิมพายสับปะรดขึ้นชื่อ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6019-22 ต.ค., 20-23 ต.ค., 21-24 ต.ค., 25-28 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 16,777
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160419
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณ รวมถึงสวนสนพันปี ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ช๊อปปิ้ง ณ ซีเหมินติง ฟ่งเจียไนท์มาเก็ต และซื่อหลินไนท์มาเก็ต พิเศษพักโรงแรม 5 ดาว 1คืน เปิดจองแล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6001-06 ส.ค., 07-12 ส.ค., 07-12 ส.ค., 08-13 ส.ค., 08-13 ส.ค., 15-20 ส.ค., 22-27 ส.ค., 29 ส.ค.-03 ก.ย.
ก.ย. 6002-07 ก.ย., 05-10 ก.ย., 09-14 ก.ย., 12-17 ก.ย., 19-24 ก.ย., 23-28 ก.ย., 26 ก.ย.-01 ต.ค., 30 ก.ย.-05 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
จองก่อนใคร!
ส่วนลดพิเศษ เที่ยวไกลทั่วโลก
300บาท
฿ 25,999
฿ 25,699
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160532
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่วัดปากั๊วซาน ไหว้พระใหญ่ปางสมาธิ สู่วัดจงไถฉันซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกวนอู ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ชมอุทยานเหย่หลิว (YehliuGeopark) สู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6013-16 ส.ค., 22-25 ส.ค.
ธ.ค. 6009-12 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย