ทัวร์ไต้หวัน

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ไต้หวัน บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสและ เที่ยวไต้หวัน ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ พิเศษ! โปรโมชั่นทัวร์ลดราคาถึง 2,778 บาท

โปรแกรมแนะนำ

แสดง 15 ทัวร์ไต้หวัน จาก 68 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
2501บาท
฿ 14,500
฿ 11,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171683
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เมืองไถจง เดินทางสู่หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งที่ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมศูนย์ Germanium ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป101 ช้อปปิ้งที่เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งที่ Cosmetic shop ชมอุทยานเหย่หลิว เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น เดินทางสู่ผิงซี ปล่อยโคมลอย ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6126-30 ก.ย.(เต็ม)
ต.ค. 6103-07 ต.ค.(เต็ม), 04-08 ต.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171715
ทัวร์ไต้หวัน ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89) วัดหลงซาน ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium ซีเหมินติง ร้านพายสัปปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ซือหลินไนท์มาเก็ท

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6101-04 พ.ย., 08-11 พ.ย., 15-18 พ.ย., 22-25 พ.ย., 29 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค. 6106-09 ธ.ค., 13-16 ธ.ค., 21-24 ธ.ค., 27-30 ธ.ค.
ม.ค. 6203-06 ม.ค., 10-13 ม.ค., 24-27 ม.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 12,987
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC161214
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดเหวิ่นหวู่ เดินทางสู่เมืองไถจง ช้อปปิ้งที่ COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ชมร้านสร้อยสุขภาพ ช้อปปิ้งที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนซื่อหลิน เดินทางสู่ผิงซี ชมหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น นมัสการวัดหลงซาน ชมร้านนาฬิกา ช้อปปิ้งที่ย่านซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6125-29 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
2778บาท
฿ 15,777
฿ 12,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160758
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ชมร้านสร้อยสุขภาพ แวะซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เดินทางสู่ผิงซี ชมหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น นมัสการวัดหลงซาน ช้อปปิ้งที่ COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งที่ Mitsui Outlet Park จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6121-24 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171631
ทัวร์ไต้หวัน แวะร้านชาอู่หลง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง และวัดเหวินอู่ ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชม Germanium Shop ช้อปปิ้งที่ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งที่ร้านเครื่องสำอาง ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ตลาดซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6122-26 ก.ย., 25-29 ก.ย., 30 ก.ย.-04 ต.ค.
ต.ค. 6101-05 ต.ค., 02-06 ต.ค., 05-09 ต.ค., 06-10 ต.ค., 07-11 ต.ค., 08-12 ต.ค., 09-13 ต.ค., 10-14 ต.ค., 11-15 ต.ค., 12-16 ต.ค., 13-17 ต.ค., 14-18 ต.ค., 15-19 ต.ค., 16-20 ต.ค., 17-21 ต.ค., 18-22 ต.ค., 19-23 ต.ค., 20-24 ต.ค., 21-25 ต.ค., 22-26 ต.ค., 23-27 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160157
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวเส้นทางฮิต ไถจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ไหว้เทพเจ้ากวนอู เดินเที่ยวถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมและถ่ายรูปกันที่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต ซื่อหลินไนท์มาเก็ต พิเศษ...ร่วมปล่อยโคมลอยกระดาษ เทศกาลโคมผิงซี จองเลยวันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6114-18 ธ.ค.
ม.ค. 6204-08 ม.ค., 11-15 ม.ค., 18-22 ม.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 14,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171302
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดเหวิ่นหวู่ เดินทางสู่เมืองไถจง ช้อปปิ้งที่ COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ชมร้านสร้อยสุขภาพ แวะซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว นมัสการวัดหลงซาน ชมร้านนาฬิกา ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6130 ก.ย.-04 ต.ค.
ต.ค. 6107-11 ต.ค., 14-18 ต.ค., 21-25 ต.ค., 28 ต.ค.-01 พ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 15,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171598
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่หนานโถว ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซำจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เจียอี้ ชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ แวะร้านใบชา เดินทางสู่ไถจง ช้อปปิ้งที่ไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป ช้อปปิ้งที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมอุทยานเย๋หลิ่ว ชมศูนย์ GERMANIUM ชมปะการังแดง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6128 ก.ย.-02 ต.ค.
ต.ค. 6119-23 ต.ค.
พ.ย. 6102-06 พ.ย., 09-13 พ.ย., 16-20 พ.ย., 23-27 พ.ย., 30 พ.ย.-04 ธ.ค.
ธ.ค. 6107-11 ธ.ค., 14-18 ธ.ค., 21-25 ธ.ค., 28 ธ.ค. 2561-01 ม.ค. 2562
ม.ค. 6204-08 ม.ค., 11-15 ม.ค., 18-22 ม.ค., 25-29 ม.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 15,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160304
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งที่ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งที่ร้านขนมพายสับปะรด ช้อปปิ้งที่ Cosmetic shop ชมอุทยานเหย่หลิว เดินทางสู่หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง ชมศูนย์ Germanium ชมอนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6128 ก.ย.-01 ต.ค.
ต.ค. 6104-07 ต.ค., 05-08 ต.ค., 12-15 ต.ค., 18-21 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 16,987
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160210
ทัวร์ไต้หวัน นมัสการวัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการวัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เจียอี้ เดินทางสู่ไทเป ช้อปปิ้งร้านพายสับปะรด ชมร้านสร้อยสุขภาพ นมัสการวัดหลงซาน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งที่ COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ผิงซี ชมหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง เดินทางสู่ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น นมัสการวัดซงซานฉือโย่ว ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ย่านซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6125-30 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 16,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160853
ทัวร์ไต้หวัน นำทุกท่านเดินทางสู่วัดจงไถฉันซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกวนอู แวะชิมชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อ ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ชมอุทยานเหย่หลิว สู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE TAIWAN สู่ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควร์ไต้หวัน ช้อปปิ้งซือหลินไนท์มาร์เก็ต ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค แวะศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม สู่กลอเรีย เอาท์เล็ตส์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6122-25 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 15,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171911
ทัวร์ไต้หวัน ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6101-05 ต.ค., 02-06 ต.ค., 06-10 ต.ค., 09-13 ต.ค., 11-15 ต.ค., 12-16 ต.ค., 14-18 ต.ค., 15-19 ต.ค., 16-20 ต.ค., 20-24 ต.ค., 23-27 ต.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 17,900
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC161065
เที่ยวไต้หวัน เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน นำท่านเที่ยวชมวัดจงไถซานซื่อหรือที่ชาวไทยรู้จักกันในนาม วัดหมื่นล้าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะพระอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง เจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ไหว้เจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน พร้อมนั่งรถไฟโบราณชมวิวธรรมชาติ ถ่ายรูปที่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101เดินช้อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต เที่ยวถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต จองเลยวันนี้ (พิเศษ แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว)

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6119-24 ก.ย., 26 ก.ย.-01 ต.ค.
ต.ค. 6110-15 ต.ค.
พ.ย. 6107-12 พ.ย., 14-19 พ.ย., 21-26 พ.ย., 28 พ.ย.-03 ธ.ค.
ธ.ค. 6105-10 ธ.ค., 12-17 ธ.ค., 26-31 ธ.ค.
ม.ค. 6209-14 ม.ค., 16-21 ม.ค., 30 ม.ค.-04 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 18,777
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171338
ทัวร์ไต้หวัน ชมร้านสร้อยสุขภาพ ช้อปปิ้งที่ร้านพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งที่ย่านซีเหมินติง ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิว ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เดินทางสู่ผิงซี ชมหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง นมัสการวัดซงซานฉือโย่ว ช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนเหราเหอ นมัสการวัดหลงซาน ช้อปปิ้งที่ Cosmetic เดินทางสู่ถนนโบราณต้าซี ช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET PARK จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6103-06 พ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 18,899
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171543
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่ผูหลี่ นมัสการวัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เดินทางสู่เจียอี้ ชมอุทยานอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ แวะร้านชา เดินทางสู่เจียอี้ ช้อปปิ้งที่ร้านเครื่องสำอางค์ เดินทางสู่ไทจง ช้อปปิ้งที่เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทจง แวะร้านขนมเหว่ยเก๋อ ชมตึกไทเป101 ชมศูนย์สร้อยสุขภาพ ช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6127-30 ก.ย.
ดูรายการทัวร์นี้


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย