Thai Travel Center
Thai Travel Center

ทัวร์ไต้หวัน

พบ 4 รายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน  ไทเป ไทจง หนานโถว  ปล่อยโคมขงหมว ขอพรความรัก ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา
รหัสทัวร์ : TTC206193
นำท่านเที่ยวสุดคุ้ม ปล่อยโคมขงหมิว ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว เดินตลาดปลาไทเป และพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู,ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน จองได้แล้ววันนี้
China Airlines ไชน่า แอร์ไลน์

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

ก.ย. 63
ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
23-26
26-29
30-03
03-06
07-10
10-13
14-17
17-20
21-24
06-09
13-16
20-23
27-30
05-08
07-10
10-13
31-03
01-04
รหัสทัวร์ : TTC205918
เที่ยวไต้หวัน ดื่มดำกับความสวยงามของธรรมชาติภายในอุทยานอาลีซาน เพลิดเพลินนั่งรถไฟชมป่าสนพันปี ต้นไม้ ใบหญ้าที่ยังคงความเขียวขจี งดงามตามธรรมชาติ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สัมผัสความงดงามราวภาพวาดพู่กันจีน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดบุ๋นบู้ เทพเจ้าแห่งปัญญา "ขงจื๊อ" และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ "กวนอู"

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

ก.ย. 63
ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
25-28
13-16
15-18
23-26
23-26
06-09
20-23
27-30
05-08
07-10
10-13
31-03
01-04
รหัสทัวร์ : TTC195329
เที่ยวชมหมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน เดินทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน ปี สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน เดินช้อปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

ก.ย. 63
ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
24-27
09-12
22-25
05-08
13-16
27-30
30-03
05-08
07-10
10-13
31-03
01-04
รหัสทัวร์ : TTC205819
เที่ยวไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน ขอพรความรักวัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง เที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

ก.ย. 63
ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
เม.ย. 64
30-04
13-17
23-27
06-10
20-24
05-09
07-11
10-14
31-04
13-17

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่นไต้หวัน ตลอดปี 2563 - 2564 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป ให้ท่านได้ถ่ายรูปเช็คอิน ณ หมู่บ้านสายรุ้ง ขอพร วัดเสวียนกวง(วัดพระถังซำจั๋ง) วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ชมวิวตึกไทเป 101 ปิ้งย่านตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานอาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ปี 2563 - 64 เริ่ม 14,999 บ.