ทัวร์ไต้หวัน

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ไต้หวัน บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสและ เที่ยวไต้หวัน ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ พิเศษ! โปรโมชั่นทัวร์ลดราคาถึง 5,000 บาท

แสดง 15 ทัวร์ไต้หวัน จาก 43 ทัวร์ เรียงจาก ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
5000บาท
฿ 19,999
฿ 14,999
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160152
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่ แวะ ชิมชาอูหลง ช้อปปิ้ง ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต สู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเก้าเผ่า ร้านขนมและของฝาก วัดหลงซาน ช้อปปิ้งที่ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต สู่ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM ช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6126-31 ม.ค.
ก.พ. 6105-10 ก.พ.
มี.ค. 6119-24 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ทัวร์ส่วนลดพิเศษ
5000บาท
฿ 17,999
฿ 12,999
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171631
ทัวร์ไต้หวัน เย่หลิว วัดเหวินอู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถาน ดอนุสรณ์สถาน ดร.ซุน ยัตเซน ช้อปปิ้ง 4 ตลาดดัง ได้แก่ ตลาดฟ่งเจียไนท์มาเก็ต ตลาดซือหลิน ตลาดซีเหมินติง หมุ่บ้านจิ่วเฟิน

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6124-28 ม.ค.(เต็ม), 31 ม.ค.-04 ก.พ.
ก.พ. 6109-13 ก.พ., 13-17 ก.พ., 27 ก.พ.-03 มี.ค.
มี.ค. 6102-06 มี.ค., 06-10 มี.ค., 14-18 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดเที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 20,999
฿ 20,499
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171665
เที่ยวไต้หวัน เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เข้าชมวัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยาน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันป์ ช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE พบกับสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6103-07 ก.พ., 24-28 ก.พ.
มี.ค. 6103-07 มี.ค., 10-14 มี.ค., 17-21 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดเที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 22,999
฿ 22,499
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171836
นำท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงาม อีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด และนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620 000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6125-28 ม.ค.
ก.พ. 6101-04 ก.พ., 08-11 ก.พ., 22-25 ก.พ.
มี.ค. 6129 มี.ค.-01 เม.ย.
เม.ย. 6105-08 เม.ย., 06-09 เม.ย., 26-29 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดเที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 16,900
฿ 16,400
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171598
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู ช็อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต ชิมชาอู่หลง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 แวะชมร้านขนมพายสับปะรด ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium สู่ ย่านถนนคนเดินใหญ่ที่สุดในไทเป ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว สู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6102-06 ก.พ., 08-12 ก.พ., 14-18 ก.พ., 21-25 ก.พ.
มี.ค. 6102-06 มี.ค., 07-11 มี.ค., 14-18 มี.ค., 15-19 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดเที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 22,999
฿ 22,499
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171343
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 สู่ อุทยานทาโรโกะ แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด สู่ เถาหยวนไนท์มาเก็ต ชมศูนย์ germanium ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการรูปปั้นพระถังซำจั๋ง นมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ สู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ช้อปปิ้ง ตลาดฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง ไปยัง อุทยานเหย่หลิ่ว สัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6125-29 ม.ค., 31 ม.ค.-04 ก.พ.
ก.พ. 6127 ก.พ.-03 มี.ค.
มี.ค. 6117-21 มี.ค., 28 มี.ค.-01 เม.ย.
เม.ย. 6102-06 เม.ย., 04-08 เม.ย., 06-10 เม.ย., 25-29 เม.ย., 27 เม.ย.-01 พ.ค.
พ.ค. 6102-06 พ.ค., 10-14 พ.ค.
มิ.ย. 6106-10 มิ.ย., 11-15 มิ.ย., 23-27 มิ.ย., 27 มิ.ย.-01 ก.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดเที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 14,999
฿ 14,499
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160948
ทัวร์ไต้หวัน นำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการรูปปั้นของพระถังซำจั๋ง ที่ได้ประดิษฐานกลับมาที่ วัดเสวียนกวง นมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้ง ตลาดฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต สู่ ศูนย์ Germanium Power อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 เถาหยวนไนท์มาเก็ต ไปยัง อุทยานเหย๋หลิ่ว สู่ เมืองผิงซี ซึ่งเป็นเมืองที่มีเทศกาลโคมไฟผิงซี จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6130 ม.ค.-03 ก.พ., 31 ม.ค.-04 ก.พ.
ก.พ. 6121-25 ก.พ., 23-27 ก.พ.
มี.ค. 6103-07 มี.ค., 07-11 มี.ค., 10-14 มี.ค., 19-23 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดเที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 23,900
฿ 23,400
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160225
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านชมวัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู ขึ้นเขาอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง ช็อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต แวะชมร้านขนมพายสับปะรด ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค สู่ ซีเหมินติง ชมตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 6102-06 มี.ค.(เต็ม)
เม.ย. 6125-29 เม.ย.
พ.ค. 6112-16 พ.ค.
มิ.ย. 6101-05 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดเที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 23,999
฿ 23,499
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160670
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ สู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน แวะ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งตลาด ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต ไป วัดฝ๋อกวงซาน ชม สถานีรถไฟ Formosa Boulevard จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6123-27 ก.พ.
มี.ค. 6102-06 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดเที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 18,777
฿ 18,277
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160210
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ชม หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า สู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง แวะ COSMETIC SHOP สู่ อุทยานอาลีซาน ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 สู่ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 6101-06 ก.พ., 05-10 ก.พ., 07-12 ก.พ., 08-13 ก.พ., 22-27 ก.พ., 26 ก.พ.-03 มี.ค., 28 ก.พ.-05 มี.ค.
มี.ค. 6101-06 มี.ค., 05-10 มี.ค., 07-12 มี.ค., 08-13 มี.ค., 12-17 มี.ค., 14-19 มี.ค., 15-20 มี.ค., 19-24 มี.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 25,900
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160194
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง สู่ อุทยานอาลีซาน แวะชิมชาอาลีซานที่ ร้านชา สู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง แวะร้าน COSMETIC แวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ไปยัง ตึกไทเป101 ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สู่ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6120-24 ม.ค., 27-31 ม.ค.
ก.พ. 6104-08 ก.พ.(เต็ม), 08-12 ก.พ.(เต็ม), 25 ก.พ.-01 มี.ค.(เต็ม), 28 ก.พ.-04 มี.ค.(เต็ม)
มี.ค. 6108-12 มี.ค.(เต็ม), 10-14 มี.ค.(เต็ม), 11-15 มี.ค.(เต็ม), 17-21 มี.ค.(เต็ม), 24-28 มี.ค.(เต็ม)
เม.ย. 6106-10 เม.ย., 11-15 เม.ย., 14-18 เม.ย., 18-22 เม.ย.(เต็ม), 21-25 เม.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 16,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160300
เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่วัด บุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์ ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมเสื้อผ้ากระเป๋าและอาหารพื้นขึ้นชื่อมากมาย ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบนด์เนม เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่เลื่องชื่อ ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชินี" ที่วนอุทยานหินเหย่หลิ่ว ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้าง ชื่นชมความงามความอลังการของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คประธานาธิบดีคนแรกบนเกาะไต้หวัน ช้อปปิ้งซีเหมินติง แหล่งฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6111-14 ม.ค., 13-16 ม.ค., 27-30 ม.ค.
ก.พ. 6123-26 ก.พ.
มี.ค. 6110-13 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 20,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160414
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่วัดเสวียนกวง กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ ชิมชาอูหลง ช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต สู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ ร้านขนมพายสับปะรด สู่ ตึกไทเป 101 ชม GERMANIUM POWER CENTER ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง สู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6127-30 ม.ค.
ก.พ. 6101-04 ก.พ., 22-25 ก.พ.
มี.ค. 6108-11 มี.ค., 15-18 มี.ค., 22-25 มี.ค., 28-31 มี.ค.
เม.ย. 6105-08 เม.ย., 06-09 เม.ย.
พ.ค. 6103-06 พ.ค., 10-13 พ.ค., 17-20 พ.ค., 24-27 พ.ค., 26-29 พ.ค.
มิ.ย. 6101-04 มิ.ย., 07-10 มิ.ย., 14-17 มิ.ย.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 18,777
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160419
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณ รวมถึงสวนสนพันปี ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ช๊อปปิ้ง ณ ซีเหมินติง ฟ่งเจียไนท์มาเก็ต และซื่อหลินไนท์มาเก็ต พิเศษพักโรงแรม 5 ดาว 1คืน เปิดจองแล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6115-20 ม.ค.(เต็ม), 22-27 ม.ค., 24-29 ม.ค., 25-30 ม.ค., 31 ม.ค.-05 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 13,999
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160449
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านสู่ วัดจงไถฉานซื่อ ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินอู่ สู่วัดเสวียนจาง ล่องเรือชมวิวริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สู่ ศูนย์ปะการังแดง ตึกไทเป 101 อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น สู่ เหย่หลิ่ว จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 6113-16 ม.ค., 20-23 ม.ค., 27-30 ม.ค.
ก.พ. 6103-06 ก.พ., 24-27 ก.พ.
มี.ค. 6103-06 มี.ค., 10-13 มี.ค., 17-20 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย