ทัวร์ไต้หวัน

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สัมผัสบรรยากาศหนาว 5วัน 3คืน สายการบินนกสกู๊ต

ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ไต้หวัน บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสและ เที่ยวไต้หวัน ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ พิเศษ! จองด่วนทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกที่สุดเพียง 13,991 บาท

โปรแกรมทัวร์ไต้หวันแนะนำ

แสดง 15 ทัวร์ไต้หวัน จาก 69 ทัวร์ เรียงจาก ทัวร์แนะนำ

ส่วนลดพิเศษ
เที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 19,888
฿ 19,388
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171714
นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และนำท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค” ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6004-08 พ.ย., 18-22 พ.ย.
ธ.ค. 6023-27 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดพิเศษ
เที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 19,999
฿ 19,499
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160662
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ชมอุทยานแห่งชาติอาหลีซัน สวนสนพันปี ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต สัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ไปยัง อุทยานเย่หลิ่ว ปล่อยโคมลอยผิงซี ช้อปปิ้งที่ ตลาดซื่อหลิน สู่ ร้านขนมพายสับปะรด พิพิธภัณฑ์สถานกู้กง ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM ช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6007-12 พ.ย.
ธ.ค. 6007-12 ธ.ค., 21-26 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดพิเศษ
เที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 21,555
฿ 21,055
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171554
นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับตึก 101 มี โครงสร้างแข็งแกร่งมาก จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน และนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ สำคัญและสวยงาม อีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6029 ต.ค.-02 พ.ย.
พ.ย. 6024-28 พ.ย., 29 พ.ย.-03 ธ.ค.
ธ.ค. 6003-07 ธ.ค., 10-14 ธ.ค.(เต็ม)
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดพิเศษ
เที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 21,888
฿ 21,388
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160641
ทัวร์ไต้หวัน นำทุกท่านลงเรือล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง สู่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ไปยัง ตึกไทเป101 สู่ ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติงหรือสยามสแควร์ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว นั่งกระเช้าเหมาคง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6004-07 พ.ย., 11-14 พ.ย., 18-21 พ.ย.(เต็ม), 23-26 พ.ย.
ธ.ค. 6010-13 ธ.ค., 16-19 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดพิเศษ
เที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 21,777
฿ 21,277
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171356
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ร้านใบชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว (Beitou Hot Spring Museum) สู่ ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว สู่ ตึกไทเป101 จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6003-07 พ.ย.(เต็ม), 08-12 พ.ย.(เต็ม), 12-16 พ.ย.(เต็ม), 17-21 พ.ย.(เต็ม), 26-30 พ.ย.
ธ.ค. 6007-11 ธ.ค., 13-17 ธ.ค., 17-21 ธ.ค., 24-28 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดพิเศษ
เที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 19,777
฿ 19,277
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160419
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณ รวมถึงสวนสนพันปี ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ช๊อปปิ้ง ณ ซีเหมินติง ฟ่งเจียไนท์มาเก็ต และซื่อหลินไนท์มาเก็ต พิเศษพักโรงแรม 5 ดาว 1คืน เปิดจองแล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6001-06 พ.ย., 02-07 พ.ย., 08-13 พ.ย., 09-14 พ.ย., 15-20 พ.ย., 16-21 พ.ย.(เต็ม), 22-27 พ.ย., 23-28 พ.ย.(เต็ม), 29 พ.ย.-04 ธ.ค., 30 พ.ย.-05 ธ.ค.
ธ.ค. 6006-11 ธ.ค., 07-12 ธ.ค., 13-18 ธ.ค., 14-19 ธ.ค., 20-25 ธ.ค., 21-26 ธ.ค., 27 ธ.ค. 2560-01 ม.ค. 2561, 28 ธ.ค. 2560-02 ม.ค. 2561(เต็ม), 29 ธ.ค. 2560-03 ม.ค. 2561(เต็ม), 30 ธ.ค. 2560-04 ม.ค. 2561
ม.ค. 6103-08 ม.ค., 04-09 ม.ค., 10-15 ม.ค., 11-16 ม.ค., 17-22 ม.ค., 18-23 ม.ค., 24-29 ม.ค., 25-30 ม.ค., 31 ม.ค.-05 ก.พ.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดพิเศษ
เที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 18,999
฿ 18,499
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171835
นำท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพลเจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ และนำท่านไปยัง อุทยานเย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6018-22 พ.ย.
ธ.ค. 6002-06 ธ.ค., 09-13 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดพิเศษ
เที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 16,900
฿ 16,400
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160300
เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่วัด บุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์ ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมเสื้อผ้ากระเป๋าและอาหารพื้นขึ้นชื่อมากมาย ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบนด์เนม เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่เลื่องชื่อ ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชินี" ที่วนอุทยานหินเหย่หลิ่ว ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้าง ชื่นชมความงามความอลังการของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คประธานาธิบดีคนแรกบนเกาะไต้หวัน ช้อปปิ้งซีเหมินติง แหล่งฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6004-07 พ.ย., 25-28 พ.ย.
ธ.ค. 6009-12 ธ.ค., 23-26 ธ.ค.
ม.ค. 6111-14 ม.ค., 13-16 ม.ค., 27-30 ม.ค.
ก.พ. 6123-26 ก.พ.
มี.ค. 6110-13 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดพิเศษ
เที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 17,999
฿ 17,499
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC171302
นำท่านเดินทางสู่วัดจงไถฉานซื่อ วัดนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ธิเบต จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ และนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป จองได้แล้ววันนีิ้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6005-09 พ.ย.(เต็ม), 27 พ.ย.-01 ธ.ค.(เต็ม)
ธ.ค. 6003-07 ธ.ค., 24-28 ธ.ค., 27-31 ธ.ค., 28 ธ.ค. 2560-01 ม.ค. 2561, 29 ธ.ค. 2560-02 ม.ค. 2561
ม.ค. 6122-26 ม.ค.
มี.ค. 6111-15 มี.ค., 18-22 มี.ค., 19-23 มี.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 19,999
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160152
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่ แวะ ชิมชาอูหลง ช้อปปิ้ง ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต สู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเก้าเผ่า ร้านขนมและของฝาก วัดหลงซาน ช้อปปิ้งที่ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต สู่ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM ช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6028 พ.ย.-03 ธ.ค.
ธ.ค. 6025-30 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 22,555
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160210
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขึ้นสู่วัดเสวียนจางนมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ สู่ อุทยานอาลีซัน ชิมชาอูหลง ช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไปยังศูนย์ GERMANIUM POWER CENTER สู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชม วัดหลงซาน สู่ ตลาดซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6006-10 พ.ย., 22-26 พ.ย.
ธ.ค. 6004-08 ธ.ค., 11-15 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 22,900
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160225
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านชมวัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู ขึ้นเขาอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง ช็อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต แวะชมร้านขนมพายสับปะรด ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค สู่ ซีเหมินติง ชมตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 6025-29 ต.ค., 27-31 ต.ค., 31 ต.ค.-04 พ.ย.
พ.ย. 6015-19 พ.ย., 21-25 พ.ย.
ธ.ค. 6005-09 ธ.ค., 20-24 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ส่วนลดพิเศษ
เที่ยวไกลทั่วโลก
500บาท
฿ 33,333
฿ 32,833
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160304
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ชิมชาอูหลง ขึ้น ตึกไทเป 101 สู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง ชม วัดหลงซาน สู่ ตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6022-25 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 37,900
ระยะเวลา
6 วัน 5 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160347
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ สู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ตึกไทเป101 ช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลิน ชมวัดหลงซันซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สู่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมประตู ทาโรโกะจอร์จ โรงงานหินอ่อน การแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าไท่หย่าจู๋ สู่อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6006-11 ธ.ค.
ดูรายการทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 36,900
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TTC160409
ทัวร์ไต้หวัน นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดเหวินอู่ สู่ อุทยานอาลีซัน แวะชิม ชาอู่หลง ช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต สู่ ตึกไทเป 101 ไปยังศูนย์ GERMANIUM POWER CENTER ชม “วัดหลงซานซื่อ” สู่ ตลาดซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 6030 ธ.ค. 2560-03 ม.ค. 2561
ดูรายการทัวร์นี้


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย