ทัวร์ไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

ThaitravelCenter.com นำเสนอและเลือกสรร ทัวร์ไต้หวัน บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสและ เที่ยวไต้หวัน ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ

บริษัททัวร์ >> ทัวร์ต่างประเทศ >> ทัวร์ไต้หวัน  
แสดง 9 รายการ จาก 9 รายการ
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทเป เหย่หลิวTaiwan Amezing 4 วัน 3 คืน สายการบินทรานส์ เอเชีย แอร์เวย์
ประเทศ : ไต้หวัน    ระยะเวลา : 4 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 17,900  บาท
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียด ยังไม่รวมภาษีสนามบิน
ทัวร์ไต้หวัน ชมวัดจงไถ่ฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวัดพระถังซำจั๋ง ชมวัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งไนท์มาเก็ตฟงเจี๋ย Duty Free ร้านขนมพายสับปะรด ชมศูนย์ปะการังแดง ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมซีเหมินติง ชมอุทยานเย่หลิ่ว
กำหนดการ เที่ยวไต้หวัน :
พ.ค. 57 8-11 , 9-12 , 10-13 , 11-14 , 15-18 , 16-19 , 23-26 , 28-31

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน สายการบินทรานส์ เอเชีย แอร์เวย์
ประเทศ : ไต้หวัน    ระยะเวลา : 4 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 24,900  บาท
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน ไหว้พระ วัดจงไถซานซื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งวัดหลงซาน นมัสการพระอัฐิพระถังซัมจั๋ง กราบขอพรเทพกวนอู ณ วัดเหวินอู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง สยามสแควร์ไทเป + ฟงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต ชิมเมนูขึ้นชื่อ เสียวหลงเปา + พระกระโดดกำแพง
กำหนดการ เที่ยวไต้หวัน :
พ.ค. 57 8-11 , 22-25
มิ.ย. 57 16-19 , 22-25
ก.ค. 57 10-13

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เจี้ยอี้ ซีเหมินติง 5 วัน 4 คืน สายการบินทรานส์เอเชีย แอร์เวย์
ประเทศ : ไต้หวัน    ระยะเวลา : 5 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 28,900  บาท
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมซากุระและสวนสนพันปีที่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไหว้พระวัดจงไถซานซื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งวัดหลงซาน นมัสการพระอัฐิพระถังซัมจั๋ง กราบขอพรเทพกวนอู ณ วัดเหวินอู่ ช้อปปิ้งซีเหมินติง สยามสแควร์ไทเป + ฟงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต ชิมเมนูขึ้นชื่อ เสียวหลงเปา + พระกระโดดกำแพง + ภัตตาคาร 200 ล้าน
กำหนดการ เที่ยวไต้หวัน :
พ.ค. 57 7-11 , 21-25
มิ.ย. 57 18-22
ก.ค. 57 10-14 , 23-27

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน สายการบินไชน่า แอร์ไลน์
ประเทศ : ไต้หวัน    ระยะเวลา : 4 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 29,900  บาท
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
เที่ยวไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยัน-จันทรา ช้อปปิ้งย่านจงเซี่ยวฟู่ซิง ย่านช้อปปิ้งที่สำคัญของชาวไทเป นำท่านสัมผัสกับทองคำแท่งบริสุทธิ์ หนัก 220 กก. แช่น้ำแร่ผ่อนคลายในห้องส่วนตัว ณ รีสอร์ทกลางหุบเขา ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์ สุกี้ชาบู เสี่ยวหลงเปา พิเศษสุด!! ชิมขนมพายสับปะรดจากฝีมือท่านเอง
กำหนดการ เที่ยวไต้หวัน :
พ.ค. 57 10-13

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน สายการบินไชน่า แอร์ไลน์
ประเทศ : ไต้หวัน    ระยะเวลา : 5 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 33,900  บาท
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ "กู้กง" ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ชมอุทยานแห่งชาติชาติทาโรโกะ ชมพิพิธภัณฑ์ปลาคัตสึโอะ ตึกไทเป 101 เยือนวัดจงไถฉันซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา นมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ เที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
กำหนดการ เที่ยวไต้หวัน :
พ.ค. 57 11-15 , 16-20 , 18-22 , 23-27 , 25-29

ทัวร์ใต้หวัน เที่ยวใต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 4 คืน สายการบินไชน่า แอร์ไลน์
ประเทศ : ใต้หวัน    ระยะเวลา : 5 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 35,900  บาท
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ใต้หวัน นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า เพลิดเพลินชมหมู่บ้านปิศาจญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองไถจง ขึ้นตึกไทเป101 แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี
กำหนดการ เที่ยวไต้หวัน :
พ.ค. 57 10-14 , 31พ.ค.-4มิ.ย.

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวใต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน 5 วัน 4 คืน สายการบินไทย
ประเทศ : ไต้หวัน    ระยะเวลา : 5 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 36,900  บาท
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ชมอุทยานแห่งชาติ เย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ขึ้นตึกไทเป101 แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
กำหนดการ เที่ยวไต้หวัน :
พ.ค. 57 1-5 , 5-9
ก.ค. 57 9-13 , 10-14
ส.ค. 57 9-13

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวใต้หวันอุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน สายการบินไชน่า แอร์ไลน์
ประเทศ : ไต้หวัน    ระยะเวลา : 5 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 36,900  บาท
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติ เย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ขึ้นตึกไทเป101 แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
กำหนดการ เที่ยวไต้หวัน :
พ.ค. 57 10-14 , 31พ.ค.-4มิ.ย.

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน สายการบินไชน่า แอร์ไลน์
ประเทศ : ไต้หวัน    ระยะเวลา : 6 วัน   
ราคาเริ่มต้นเพียง : 38,900  บาท
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง, หินรองเท้านางฟ้า ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน
กำหนดการ เที่ยวไต้หวัน :
พ.ค. 57 9-14ทัวร์ต่างประเทศแยกตามชื่อประเทศ  ทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ เที่ยวต่างประเทศหลากหลายเส้นทาง เลือกประเทศที่คุณต้องการ
รับจัดทัวร์ไต้หวันกรุ๊ปทัวร์ คุณภาพ ท่องเที่ยว ดูงาน ไต้หวัน ตามงบประมาณที่พอใจ
โทร     :  02-3088383
แฟกซ์  : 02-3088355


ต้องการจัดทัวร์ไต้หวันคลิกเลย บริการจัดทัวร์ ดูผลงาน จัดทัวร์
ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม

10 เหตุผล ดีดี
ที่ใครๆ ก็จองทัวร์
กับ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์
 • บริการหลากหลายเส้นทางทัวร์ ทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ
 • ทัวร์คุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับราคา มีให้เลือกหลายระดับความต้องการ ตามงบของลูกค้า
 • มีที่นั่งแน่นอน หากจองแต่เนิ่นๆ
 • ราคาทัวร์ รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมเงื่อนไขอย่างชัดเจน
 • ศูนย์บริการลูกค้ารองรับบริการจองทัวร์ต่างประเทศ กว่า 30 คู่สายพร้อมกัน
 • เปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์
 • สามารถเลือกจัดทัวร์แบบกลุ่มส่วนตัวได้ในความต้องการเฉพาะกับทีมงานด้านท่องเที่ยวมืออาชีพ
 • มีการตรวจสอบผลความพึงพอใจหลังการขาย ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • รางวัลเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกระทรวงพาณิชย์ Trustmark การันตี
 • รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • บริษัททัวร์แห่งแรกในไทยที่ได้รับ Trustmark ตั้งแต่ปี 2551 รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

  ข้อมูลเตรียมตัว
  เที่ยวไต้หวัน
   
  Thailand Travel Homepage for Non-Thai Passport

  ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ นำเสนอบริการนำเที่ยวไต้หวัน และจัดกรุ๊ปทัวร์ไต้หวัน แบบ SML ทัวร์ไต้หวัน สำหรับกรุ๊ปขนาดใหญ่ กลาง และ เล็ก
  ทัวร์ไต้หวันราคาถูก อย่างครบวงจร ทัวร์ไต้หวันคุณภาพ จากทีมงานจัดทัวร์มืออาชีพ