ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์สโลวาเกีย

พบ 12 รายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี เชก ปราสาทนอยชวานสไตน์  พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทปราก ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
รหัสทัวร์ : TTC237140
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี เชก บินลัดฟ้าสู่อิสตันบลู ชมพระราชวังเชินบรุนน์ เยือนกรุงบราติสลาว่า ข้ามพรมแดนสู่กรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมปราสาทปราก ชมสะพานชาร์ล ปราสาทเชสกี้ ครุมลอฟ เที่ยวชมฮัลสตัท ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ จองได้แล้ววันนี้
Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีออสเตรียสโลวาเกียฮังการีสาธารณรัฐเช็ก

มิ.ย. 66
16-23
30-07
รหัสทัวร์ : TTC237994
เสน้ทางยุโรปตะวันออกสุดโรแมนติก เยือน 4 ประเทศ ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ พระราชวังเชินบรุนน์ สวนมิราเบล หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทแห่งปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส เดินเล่นบนสะพานชาร์ล โบสถ์แมทเธียส และกิจกรรมสุดโรแมนติก ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ จองเลยวันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศออสเตรียสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการี

ต.ค. 66
พ.ย. 66
07-14
09-16
20-27
รหัสทัวร์ : TTC237833
เดินทางสู่ยุโรปตะวันออก พาท่านเข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์ จากนั้นชมปราสาทปราก เดินชมสะพานชาร์ล เที่ยวชมเมืองมรดกโลกที่ได้ชื่อว่าเป็นเพรชเม็ดงามของโบฮีเมียนที่ เชสกี้ ครุมลอฟ พาท่านสัมผัสหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยอายุกว่า 4500 ปี ที่หมู่บ้านฮัลสตัท พาท่านชมสวนมิราเบล ช็อปปิงจุใจ McArthurGlen Desiner Outlet พาท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบชิวๆ จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศออสเตรียสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการี

ก.ย. 66
ต.ค. 66
14-21
28-05
09-16
12-19
รหัสทัวร์ : TTC237901
พาทุกท่านออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ 4 ประเทศแดนยุโรป นำทุกท่านเดินทางสู่สนามฟุตบอลของสโมสรบาเยิร์นมิวนิค สนามฟุตบอลอัลลิอันช์อาเรนา ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสนามที่สวยที่สุดในโลก ไปกันต่อที่เมืองในฝันริมทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ นำท่านชมเขตเมืองเก่าของ บราติสลาวา ชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ และ ใหญ่ที่สุดในบราติสลาวา ล่องเรือแม่น้ำดานูบ สัมผัสกับความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมสองฟากฝั่งริมน้ำ ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด จองตั๋วได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีออสเตรียสโลวาเกียฮังการี

ต.ค. 66
21-28
รหัสทัวร์ : TTC237843
พาท่านชมพระราชวังเชินบรุนน์ พาท่านล่องเรือชิวๆที่แม่น้ำดานูบที่บูดาเปสต์ พาท่านเข้าชมโบสถ์กระดูกที่คุทนาฮอร่า จากนั้นพาท่านเดินเล่นเมืองแม่น้ำแร่คาร์โลวี วารี และมาเรียนสเก้ ลาสเน่ จากนั้นพาท่านเข้าชมปราสาทปราก เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท เยือนเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา9 วัน 7 คืน

ประเทศออสเตรียสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการี

ต.ค. 66
ธ.ค. 66
20-28
02-10
03-11
22-30
28-05
รหัสทัวร์ : TTC238010
พาทุกท่านเหิรฟ้าสู่ทวีปยุโรปตะวันออก พิเศษกับอาหารพืื้นเมืองเมนูขาหมูเยอรมัน นำท่านเดินชมความความงามตระการตาของปราสาทต้นแบบเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย พาทุกท่านสู่ ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอันแสนสวย อายุกว่า 4 000 ปี ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาป่าสีเขียวขจีสวยงามดั่งภาพวาด ถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทบราติสลาวา อาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ที่มีหอคอยอยู่สี่มุม ตั้งอยู่บนเนินเขาหิน เก็บทุกไฮไล์เที่ยวทุกสถานที่ยอดฮิตของทุกประเทศที่คุณไม่ควรพลาด

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศเยอรมนีออสเตรียฮังการีสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกีย

ต.ค. 66
10-18
22-30
รหัสทัวร์ : TTC172068
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยว กิน ครบ ไฮไลท์เด็ด นำท่านชมจัตุรัสมาเรียนพลาส ชมเมืองซาลบวร์ก เที่ยวเชสกี้คลุมลอฟ เดินเล่นเมืองบูดาเปสต์ มนต์เสน่ห์แห่งดานูบ ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet เข้าชม 2 พระราชวังดัง ปราสาทปราก และเชินบรุนน์ พิเศษ ลิ้มลองเมนูประจำชาติ ทั้ง 5 ประเทศ!!! ล่องเรือแม่น้ำดานูบ พัก Hallstatt หรือ St.wolfgang ริมทะเลสาบ 1 คืน จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กออสเตรียสโลวาเกียฮังการี

ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
พ.ย. 66
ธ.ค. 66
26-02
11-18
24-01
08-15
20-27
22-29
19-26
04-11
25-01
26-02
27-03
รหัสทัวร์ : TTC237946
พาท่านท่องเที่ยวเส้นทางแห่งเทพนิยายไฮไลท์เด็ดของยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี เที่ยวชมปราสาทนอยชวานสไตน์ สวนมิราเบล หมู่บ้านโกเซา หมู่บ้านฮัลล์สตัท ปราสาทเช้สกี้ครุมลอฟ สะพานชาร์ล ปราสาทปราก ปราสาทบราทิสลาวา สะพานเชน โบสถ์แมนทิอัส มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น สวนเชินน์บรุน อาสนวิหารสเตฟาน จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศเยอรมนีออสเตรียสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการี

ส.ค. 66
10-18
รหัสทัวร์ : TTC237579
ออกเดินทางสู่ประเทศเยอรมนี แวะถ่ายรูปปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมความงามของพระราชวังและสวนมิราเบล เดินเล่นและแวะถ่ายรูปบริเวณถนน Getreidegasse ตากอากาศและพักผ่อนที่เซ็นท์วูฟกัง เยือนหมู่บ้านมรกดกโลกที่สวยที่สุดในโลกฮัลล์สตัท ถ่ายรูปกับสถานที่ที่ไม่ควรพลาดกับสะพานชาร์ล อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมและของฝากตามอัธยาศัยที่จัตุรัสมารีนเพทส เยือนมหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่นที่มีความสูงที่สุดของบูดาเปสต์ เช็คอินมหาปราสาที่สร้างมากว่า 1200 ปีที่ปราสาทปราก ช็อปมันส์ๆเดินชิวๆที่ Fashion Outlet Parndorfและถนนคาร์ทเนอร์ พิเศษ!ล่องเรือดื่มด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศเยอรมนีออสเตรียสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการี

ส.ค. 66
10-18
รหัสทัวร์ : TTC238013
นำทุกท่านออกเดินทางท่องเที่ยวทวีปยุโรป 5 ประเทศที่ไม่ควรพลาด!!! นำท่านสู่เมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 เชสกี้ ครุมลอฟ ชมเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองหลวงจากมุมของปราสาทถ่ายรูปคู่ ปราสาทบราติสลาวา ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ พาท่านนั่งรถชมถนนสายวงแหวน ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ รับประทานอาหารพื้นเมืองของประเทศต่างๆที่ท่านไม่ควรพลาด จองตั๋ว เก็บกระเป๋ารอเลยยย

ระยะเวลา10 วัน 7 คืน

ประเทศเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการีออสเตรีย

ก.ย. 66
ต.ค. 66
22-01
11-20
18-27

ทัวร์สโลวาเกีย 2566 - 2567

ทัวร์สโลวาเกีย

ค้นพบจำนวน 12 ทัวร์

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี เชก ปราสาทนอยชวานสไตน์  พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทปราก ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
รหัสทัวร์ : TTC237140

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี เชก บินลัดฟ้าสู่อิสตันบลู ชมพระราชวังเชินบรุนน์ เยือนกรุงบราติสลาว่า ข้ามพรมแดนสู่กรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมปราสาทปราก ชมสะพานชาร์ล ปราสาทเชสกี้ ครุมลอฟ เที่ยวชมฮัลสตัท ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ จองได้แล้ววันนี้

Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีออสเตรียสโลวาเกียฮังการีสาธารณรัฐเช็ก

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
16-23
30-07
รหัสทัวร์ : TTC237994

เสน้ทางยุโรปตะวันออกสุดโรแมนติก เยือน 4 ประเทศ ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ พระราชวังเชินบรุนน์ สวนมิราเบล หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทแห่งปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส เดินเล่นบนสะพานชาร์ล โบสถ์แมทเธียส และกิจกรรมสุดโรแมนติก ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ จองเลยวันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศออสเตรียสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการี

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
07-14
พ.ย. 66
09-16
20-27
รหัสทัวร์ : TTC237833

เดินทางสู่ยุโรปตะวันออก พาท่านเข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์ จากนั้นชมปราสาทปราก เดินชมสะพานชาร์ล เที่ยวชมเมืองมรดกโลกที่ได้ชื่อว่าเป็นเพรชเม็ดงามของโบฮีเมียนที่ เชสกี้ ครุมลอฟ พาท่านสัมผัสหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยอายุกว่า 4500 ปี ที่หมู่บ้านฮัลสตัท พาท่านชมสวนมิราเบล ช็อปปิงจุใจ McArthurGlen Desiner Outlet พาท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบชิวๆ จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศออสเตรียสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการี

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66
14-21
28-05
ต.ค. 66
09-16
12-19
รหัสทัวร์ : TTC237901

พาทุกท่านออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ 4 ประเทศแดนยุโรป นำทุกท่านเดินทางสู่สนามฟุตบอลของสโมสรบาเยิร์นมิวนิค สนามฟุตบอลอัลลิอันช์อาเรนา ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสนามที่สวยที่สุดในโลก ไปกันต่อที่เมืองในฝันริมทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ นำท่านชมเขตเมืองเก่าของ บราติสลาวา ชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ และ ใหญ่ที่สุ...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีออสเตรียสโลวาเกียฮังการี

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
21-28
รหัสทัวร์ : TTC237843

พาท่านชมพระราชวังเชินบรุนน์ พาท่านล่องเรือชิวๆที่แม่น้ำดานูบที่บูดาเปสต์ พาท่านเข้าชมโบสถ์กระดูกที่คุทนาฮอร่า จากนั้นพาท่านเดินเล่นเมืองแม่น้ำแร่คาร์โลวี วารี และมาเรียนสเก้ ลาสเน่ จากนั้นพาท่านเข้าชมปราสาทปราก เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท เยือนเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา9 วัน 7 คืน

ประเทศออสเตรียสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการี

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
20-28
ธ.ค. 66
02-10
03-11
22-30
28-05
รหัสทัวร์ : TTC238010

พาทุกท่านเหิรฟ้าสู่ทวีปยุโรปตะวันออก พิเศษกับอาหารพืื้นเมืองเมนูขาหมูเยอรมัน นำท่านเดินชมความความงามตระการตาของปราสาทต้นแบบเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย พาทุกท่านสู่ ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอันแสนสวย อายุกว่า 4 000 ปี ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาป่าสีเขียวขจีสวยงามดั่งภา...

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศเยอรมนีออสเตรียฮังการีสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
10-18
22-30
รหัสทัวร์ : TTC172068

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยว กิน ครบ ไฮไลท์เด็ด นำท่านชมจัตุรัสมาเรียนพลาส ชมเมืองซาลบวร์ก เที่ยวเชสกี้คลุมลอฟ เดินเล่นเมืองบูดาเปสต์ มนต์เสน่ห์แห่งดานูบ ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet เข้าชม 2 พระราชวังดัง ปราสาทปราก และเชินบรุนน์ พิเศษ ลิ้มลองเมนูประจำชาติ ทั้ง 5 ประเทศ!!! ล่องเรือแม่น้ำดานูบ พัก Hallstatt หรือ St.wolfgang ริมทะเลสาบ 1 คืน จองได้แล้ววันนี...

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กออสเตรียสโลวาเกียฮังการี

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 66
26-02
ส.ค. 66
11-18
ก.ย. 66
24-01
ต.ค. 66
08-15
20-27
22-29
พ.ย. 66
19-26
ธ.ค. 66
04-11
25-01
26-02
27-03
รหัสทัวร์ : TTC237946

พาท่านท่องเที่ยวเส้นทางแห่งเทพนิยายไฮไลท์เด็ดของยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี เที่ยวชมปราสาทนอยชวานสไตน์ สวนมิราเบล หมู่บ้านโกเซา หมู่บ้านฮัลล์สตัท ปราสาทเช้สกี้ครุมลอฟ สะพานชาร์ล ปราสาทปราก ปราสาทบราทิสลาวา สะพานเชน โบสถ์แมนทิอัส มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น สวนเชินน์บรุน อาสนวิหารสเตฟาน จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศเยอรมนีออสเตรียสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการี

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 66
10-18
รหัสทัวร์ : TTC237579

ออกเดินทางสู่ประเทศเยอรมนี แวะถ่ายรูปปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมความงามของพระราชวังและสวนมิราเบล เดินเล่นและแวะถ่ายรูปบริเวณถนน Getreidegasse ตากอากาศและพักผ่อนที่เซ็นท์วูฟกัง เยือนหมู่บ้านมรกดกโลกที่สวยที่สุดในโลกฮัลล์สตัท ถ่ายรูปกับสถานที่ที่ไม่ควรพลาดกับสะพานชาร์ล อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมและของฝากตามอัธยาศัยที่จัตุรัสมารีนเพทส เยือนมหาวิหา...

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศเยอรมนีออสเตรียสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการี

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 66
10-18
รหัสทัวร์ : TTC238013

นำทุกท่านออกเดินทางท่องเที่ยวทวีปยุโรป 5 ประเทศที่ไม่ควรพลาด!!! นำท่านสู่เมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 เชสกี้ ครุมลอฟ ชมเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองหลวงจากมุมของปราสาทถ่ายรูปคู่ ปราสาทบราติสลาวา ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ พาท่านนั่งรถชมถนนส...

ระยะเวลา10 วัน 7 คืน

ประเทศเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการีออสเตรีย

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66
22-01
ต.ค. 66
11-20
18-27

ทัวร์สโลวาเกีย 2566 - 2567

ทัวร์สโลวาเกีย เที่ยวสโลวาเกีย หลากหลายเส้นทาง กับ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ บริษัททัวร์ชั้นนำขอเสนอ ทัวร์สโลวาเกีย และเลือกสรรบริการ เที่ยวสโลวาเกีย คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศสโลวาเกียได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายเมือง กับประเทศสโลวาเกีย อาทิ บราติสลาวา คอชีตเซ เตอร์นาวา และเมืองท่องเที่ยวสำคัญในสโลวาเกียอีกหลากหลาย กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปสโลวาเกีย หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศสโลวาเกีย ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจ

Thailand Web Stat