ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์เนเธอร์แลนด์

พบ 14 รายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส หอไอเฟล พระราชวังแวร์ซายส์ จตุรัสกรองส์ปลาสต์
รหัสทัวร์ : TTC237153
ทัวร์ยุโรป แบบอัดแน่นจัดเต็ 4 ประเทศ ทั้งเยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม-ฝรั่งเศส พาคุณเที่ยวชมเมืองต่างๆของแต่ละประเทศรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ไม่ควรพลาดเช็คอิน อาทิเช่น ชมมหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต แวะถ่ายรูป ณ โรเมอร์เบิร์ค ถ่ายรูปด้านนอกปราสาทไฮเดลเบิร์ก เดินทางสู่เมืองโคโลญ ชมมหาวิหารโคโลญ เดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ เข้าชมงานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2023 ชมจัตุรัสดัมสแควร์ ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก เดินทางสู่เมืองบรูจก์ เดินทางสู่บรัสเซลส์ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม เดินทางสู่มหานครปารีส ชมความงดงามภายในของพระราชวังแวร์ซายส์ เดินทางสู่ CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE เพื่อช๊อปปิ้งที่เอาท์เลตขนาดใหญ่ นำชมมหานครปารีสผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุชไปตามแม่น้ำแซน ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ก่อนเดินทางกลับ จองได้แล้ววันนี้!
Oman Air โอมาน แอร์

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฝรั่งเศส

เม.ย. 66
พ.ค. 66
01-08
15-22
20-27
24-01
27-04
04-11
08-15
รหัสทัวร์ : TTC192885
นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย ถ่ายภาพสุดประทับใจกับหอไอเฟล ชมวิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑ์น้ำหอม Fragonard ล่องเรือบาโตมุช ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) ถ่ายรูปกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม ชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ สู่ McArthurGlen Designer Outlet Roermond สู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ล่องเรือหลังคากระจก ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร สู่เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศฝรั่งเศสเบลเยียมลักเซมเบิร์กเยอรมนีเนเธอร์แลนด์

เม.ย. 66
พ.ค. 66
09-16
25-02
28-05
01-08
รหัสทัวร์ : TTC226850
นำท่านเดินทางสู่ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ช้อปปิ้ง Roermond Outlet ชมจัตุรัสดัมสแควร์ ชมดอกไม้สวนเคอเคนฮอฟ ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ถ่ายรูปหอไอเฟลและประตูชัย ล่องเรือแม่น้ำแซนน์

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฝรั่งเศส

เม.ย. 66
พ.ค. 66
17-24
22-29
24-01
01-08
06-13
รหัสทัวร์ : TTC237075
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ล่องเรือเที่ยวชมแม่น้ำไรน์ ถ่ายรูปคู่มหาวิหารโคโลญ เที่ยวชมเทศกาลดอกไม้เคอเค่นฮอฟ เข้าสู่จัตตุรัสดัม ชมพระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม ช็อปปิ้งถนนกาลเวอร์สตราท ล่องเรือหลังคากระจก ถ่ายรูปอะตอมเมี่ยม ถ่ายรูปกับจัตุรัสกร็องด์ ปลาช ชมภายนอกปราสาทท่านเคานท์ เยี่ยมชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ เที่ยวชมความงามพระราชวังแวร์ซายส์ เดินทางสู่มหานครปารีส ถ่ายรูปพีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ชมประตูชัยฝรั่งเศส ถ่ายรูปจัตุรัสค็องคอร์ด ล่องเรือแม่น้ำแซน จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศเยอรมนีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศส

เม.ย. 66
พ.ค. 66
26-04
03-11
รหัสทัวร์ : TTC226940
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ถ่ายรูปคู่มหาวิหารโคโลญ เที่ยวชมหมู่บ้านกีธูร์น เดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ถ่ายภาพกังหันลม ล่องเรือหลังคากระจก เดินทางสู่จัตุรัสดัมสแควร์ เที่ยวชมจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ ถ่ายภาพหนูน้อยเมเนเก้นพีส เยี่ยมชมความงามพระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือแม่น้ำแซน ช็อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ เที่ยวชมจัตุรัสคองคอร์ด ผ่านสายโรแมนติกอย่างถนนชองป์เอลิเซ่ ถ่ายภาพคู่ประตูชัยนโปเลียน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหอไอเฟล ช็อปปิ้งสินค้า La Vallee Village Outlet ชมเทศกลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฝรั่งเศส

เม.ย. 66
11-19
12-20
รหัสทัวร์ : TTC237110
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ อิสระช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ เที่ยวหมู่บ้านกีธูร์น อิสระถ่ายรูปหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์

เม.ย. 66
มิ.ย. 66
19-26
26-03
16-23
รหัสทัวร์ : TTC226848
นำท่านเดินทางสู่ยุโรป ชมจัตุรัสโรเมอร์ ถ่ายรูปคู่มหาวิหารโคโลญ ช้อปปิ้งDesigner Outlet Roermond ล่องเรือหลังคากระจก ชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส ถ่ายรูปกับโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือแม่น้ำแซน เลียน นำชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน กับหอไอเฟล

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฝรั่งเศส

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
03-11
12-20
15-23
29-06
12-20
รหัสทัวร์ : TTC237027
ทัวร์ยุโรป แบบจุใจ 4 ประเทศ(เนเธอร์แลนด์-เยอรมนี-ลักแซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม) แห่งความสวยงามกับสถานที่สุดตระการตา แวะเที่ยวเมืองรอตเตอร์ดัม ชมบ้านทรงลูกบาศก์ เดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม เที่ยวเมืองบรูจส์ ชมเมืองย่านเมืองเก่าจัตุรัสมาร์ก,จัตุรัสเบิร์กและชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ เที่ยวเมืองเกนต์ ชม หอระฆังประจำเมือง เข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ แวะชมย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์กและมหาวิหารน็อทร์ ดาม เที่ยวเมืองโคโลญ ชมมหาวิหารโคโลญ,ชมย่านเมืองเก่าโคโลญ ช้อปปิ้งแหล่งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ Designer Outlet Roermond มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านกีธูร์น เยี่ยมชมเมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เดินทางสู่สวนเคอเคนฮอฟ ในเมืองลิซเซ่ สวนดอกไม้สำคัญของเนเธอร์แลนด์ ภายในสวนมีดอกทิวลิปกว่า 800 สายพันธุ์ รวมแล้วกว่า 7 ล้านดอก รวมทั้งดอกไม้ชนิดอื่นๆ ให้ได้ถ่ายรูปเช็คอินกันอย่างสวยงาม แวะชมหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ณ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ และเดินทางแวะสัมผัสวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงที่หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม จองได้แล้ววันนี้!

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศเนเธอร์แลนด์เยอรมนีลักเซมเบิร์กเบลเยียม

เม.ย. 66
20-26
27-03
รหัสทัวร์ : TTC226862
นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก และได้สัมผัส เรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ ณ สถาบันสอนการเจียระไนเพชร (Coster Diamond) นำท่านชมความงดงามสถาปัตยกรรมแบบกอธิค มหาวิหารแห่งแอนท์เวิร์ป ซึ่งถือได้ว่าเป็นโบสถ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป พิเศษ !! รับประทานอาหารสุดหรู หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว และวาฟเฟิลเบลเยี่ยม เต็มอิ่มกับสถานที่ท่องเที่ยวที่พาท่านตื่นตาตื่นใจตลอดการเดินทาง ได้แล้ววันนี้ !!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กเยอรมนี

เม.ย. 66
05-12
12-19
รหัสทัวร์ : TTC160859
ทัวร์ยุโรป เดินทางสู่อัมสเตอร์ดัม เข้าสู่เมืองลิสส์สัมผัสความสวยงามสวนดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ณ สวนคอยเคนฮอฟ แวะถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังหลวง รับชมกรรมวิธีการเจียระไนเพรช ล่องเรือหลังคากระจก เพื่อชมบรรยากาศของเมืองเก่าอัมสเตอร์ดัมที่สร้างอยู่ริม 2 ฝั่งคลอง สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์พร้อมถ่ายภาพกังหังลม เดินเล่นที่หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม เดินทางสู่เมืองร็อตเตอร์ดัม เที่ยวชมมหาวิหารเมืองเกนท์ โบสถ์สไตล์กอธิค ชมความสวยงามแลนด์มาร์คของบรัสเซล์ลอย่างจัตุรัสแกรนด์เพลซพร้อมแวะถ่ายรูปคู่กับหนูน้อยมานิเคนพีส เที่ยวชมหอไอเฟล ชมประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน ไปล่องเรือแม่น้ำสายหลักของปารีสที่แม่น้ำแซน ช็อปปิ้งย่านเซอร์ริส เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสินค้า La Samaritaine Paris รับประทานอาหารเมนูดังของปารีสอย่างเมนูหอยเอสคาโก พิเศษ!! ด้วยเมนูอาหารไทยของร้าน Bien Bien Thai ร้านอาหารไทยยอดนิยมในนคร ปารีส จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศส

เม.ย. 66
11-18

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ 2566 - 2567

ทัวร์เนเธอร์แลนด์

ค้นพบจำนวน 14 ทัวร์

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส หอไอเฟล พระราชวังแวร์ซายส์ จตุรัสกรองส์ปลาสต์
รหัสทัวร์ : TTC237153

ทัวร์ยุโรป แบบอัดแน่นจัดเต็ 4 ประเทศ ทั้งเยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม-ฝรั่งเศส พาคุณเที่ยวชมเมืองต่างๆของแต่ละประเทศรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ไม่ควรพลาดเช็คอิน อาทิเช่น ชมมหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต แวะถ่ายรูป ณ โรเมอร์เบิร์ค ถ่ายรูปด้านนอกปราสาทไฮเดลเบิร์ก เดินทางสู่เมืองโคโลญ ชมมหาวิหารโคโลญ เดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ เข้าชมงานเทศกาลดอกท...

Oman Air โอมาน แอร์

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
01-08
15-22
20-27
24-01
27-04
พ.ค. 66
04-11
08-15
รหัสทัวร์ : TTC192885

นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย ถ่ายภาพสุดประทับใจกับหอไอเฟล ชมวิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑ์น้ำหอม Fragonard ล่องเรือบาโตมุช ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) ถ่ายรูปกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม ชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ สู่ McArthurGlen Designer Outlet Ro...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศฝรั่งเศสเบลเยียมลักเซมเบิร์กเยอรมนีเนเธอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
09-16
25-02
28-05
พ.ค. 66
01-08
รหัสทัวร์ : TTC226850

นำท่านเดินทางสู่ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ช้อปปิ้ง Roermond Outlet ชมจัตุรัสดัมสแควร์ ชมดอกไม้สวนเคอเคนฮอฟ ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ถ่ายรูปหอไอเฟลและประตูชัย ล่องเรือแม่น้ำแซนน์

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
17-24
22-29
24-01
พ.ค. 66
01-08
06-13
รหัสทัวร์ : TTC237075

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ล่องเรือเที่ยวชมแม่น้ำไรน์ ถ่ายรูปคู่มหาวิหารโคโลญ เที่ยวชมเทศกาลดอกไม้เคอเค่นฮอฟ เข้าสู่จัตตุรัสดัม ชมพระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม ช็อปปิ้งถนนกาลเวอร์สตราท ล่องเรือหลังคากระจก ถ่ายรูปอะตอมเมี่ยม ถ่ายรูปกับจัตุรัสกร็องด์ ปลาช ชมภายนอกปราสาทท่านเคานท์ เยี่ยมชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ เที่ยวชมความงามพร...

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศเยอรมนีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
26-04
พ.ค. 66
03-11
รหัสทัวร์ : TTC226940

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ถ่ายรูปคู่มหาวิหารโคโลญ เที่ยวชมหมู่บ้านกีธูร์น เดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ถ่ายภาพกังหันลม ล่องเรือหลังคากระจก เดินทางสู่จัตุรัสดัมสแควร์ เที่ยวชมจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ ถ่ายภาพหนูน้อยเมเนเก้นพีส เยี่ยมชมความงามพระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือแม่น้ำแซน ช็อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ เที่ยวชมจัตุรัสคอง...

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
11-19
12-20
รหัสทัวร์ : TTC237110

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ อิสระช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ เที่ยวหมู่บ้านกีธูร์น อิสระถ่ายรูปหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
19-26
26-03
มิ.ย. 66
16-23
รหัสทัวร์ : TTC226848

นำท่านเดินทางสู่ยุโรป ชมจัตุรัสโรเมอร์ ถ่ายรูปคู่มหาวิหารโคโลญ ช้อปปิ้งDesigner Outlet Roermond ล่องเรือหลังคากระจก ชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส ถ่ายรูปกับโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือแม่น้ำแซน เลียน นำชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน กับหอไอเฟล

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
03-11
12-20
พ.ค. 66
15-23
29-06
มิ.ย. 66
12-20
รหัสทัวร์ : TTC237027

ทัวร์ยุโรป แบบจุใจ 4 ประเทศ(เนเธอร์แลนด์-เยอรมนี-ลักแซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม) แห่งความสวยงามกับสถานที่สุดตระการตา แวะเที่ยวเมืองรอตเตอร์ดัม ชมบ้านทรงลูกบาศก์ เดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม เที่ยวเมืองบรูจส์ ชมเมืองย่านเมืองเก่าจัตุรัสมาร์ก,จัตุรัสเบิร์กและชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ เที่ยวเมืองเกนต์ ชม หอระฆังประจำเมื...

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศเนเธอร์แลนด์เยอรมนีลักเซมเบิร์กเบลเยียม

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
20-26
27-03
รหัสทัวร์ : TTC226862

นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก และได้สัมผัส เรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ ณ สถาบันสอนการเจียระไนเพชร (Coster Diamond) นำท่านชมความงดงามสถาปัตยกรรมแบบกอธิค มหาวิหารแห่งแอนท์เวิร์ป ซึ่งถือได้ว่าเป็นโบสถ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป พิเศษ !! รับประทานอาหารสุดหรู หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว และวาฟเฟิลเบลเยี่ยม เต็มอิ่มกับสถานที่ท่องเที่ยวท...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กเยอรมนี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
05-12
12-19
รหัสทัวร์ : TTC160859

ทัวร์ยุโรป เดินทางสู่อัมสเตอร์ดัม เข้าสู่เมืองลิสส์สัมผัสความสวยงามสวนดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ณ สวนคอยเคนฮอฟ แวะถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังหลวง รับชมกรรมวิธีการเจียระไนเพรช ล่องเรือหลังคากระจก เพื่อชมบรรยากาศของเมืองเก่าอัมสเตอร์ดัมที่สร้างอยู่ริม 2 ฝั่งคลอง สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์พร้อมถ่ายภาพกังหังลม เดินเล่นที่หมู่บ้านชาวปร...

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
11-18

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ 2566 - 2567

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ โปรโมชั่นเที่ยวเนเธอร์แลนด์ ท่องเที่ยวหลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์เนเธอร์แลนด์ และ เที่ยวเนเธอร์แลนด์ คุณภาพ ตลอดปี 2566 - 2567 ให้ท่านได้สัมผัสความงามแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายเมือง อาทิ อัมสเตอร์ดัม ฮาอาเลม ลิมบูร์ก และ เมืองท่องเที่ยวสำคัญอื่นในเนเธอร์แลนด์อีกเพียบ มีกิจกรรมมากมายให้คุณเลือกเที่ยว ทั้งล่องเรือในคลองอัมสเตอร์ดัม ถ่ายภาพสวยๆที่หมู่บ้านกังหันลมโบราณ หรือจะเลือกชมงานศิลปะแบบชิลล์ๆที่พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี หรือเลือกเที่ยวได้ทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปเนเธอร์แลนด์ หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat