ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ลักเซมเบิร์ก

พบ 4 รายการทัวร์
รหัสทัวร์ : TTC192885
นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย ถ่ายภาพสุดประทับใจกับหอไอเฟล ชมวิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑ์น้ำหอม Fragonard ล่องเรือบาโตมุช ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) ถ่ายรูปกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม ชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ สู่ McArthurGlen Designer Outlet Roermond สู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ล่องเรือหลังคากระจก ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร สู่เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ จองได้แล้ววันนี้
Emirates เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศฝรั่งเศสเบลเยียมลักเซมเบิร์กเยอรมนีเนเธอร์แลนด์

เม.ย. 66
พ.ค. 66
09-16
25-02
28-05
01-08
รหัสทัวร์ : TTC237027
ทัวร์ยุโรป แบบจุใจ 4 ประเทศ(เนเธอร์แลนด์-เยอรมนี-ลักแซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม) แห่งความสวยงามกับสถานที่สุดตระการตา แวะเที่ยวเมืองรอตเตอร์ดัม ชมบ้านทรงลูกบาศก์ เดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม เที่ยวเมืองบรูจส์ ชมเมืองย่านเมืองเก่าจัตุรัสมาร์ก,จัตุรัสเบิร์กและชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ เที่ยวเมืองเกนต์ ชม หอระฆังประจำเมือง เข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ แวะชมย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์กและมหาวิหารน็อทร์ ดาม เที่ยวเมืองโคโลญ ชมมหาวิหารโคโลญ,ชมย่านเมืองเก่าโคโลญ ช้อปปิ้งแหล่งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ Designer Outlet Roermond มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านกีธูร์น เยี่ยมชมเมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เดินทางสู่สวนเคอเคนฮอฟ ในเมืองลิซเซ่ สวนดอกไม้สำคัญของเนเธอร์แลนด์ ภายในสวนมีดอกทิวลิปกว่า 800 สายพันธุ์ รวมแล้วกว่า 7 ล้านดอก รวมทั้งดอกไม้ชนิดอื่นๆ ให้ได้ถ่ายรูปเช็คอินกันอย่างสวยงาม แวะชมหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ณ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ และเดินทางแวะสัมผัสวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงที่หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม จองได้แล้ววันนี้!

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศเนเธอร์แลนด์เยอรมนีลักเซมเบิร์กเบลเยียม

เม.ย. 66
20-26
27-03
รหัสทัวร์ : TTC226862
นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก และได้สัมผัส เรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ ณ สถาบันสอนการเจียระไนเพชร (Coster Diamond) นำท่านชมความงดงามสถาปัตยกรรมแบบกอธิค มหาวิหารแห่งแอนท์เวิร์ป ซึ่งถือได้ว่าเป็นโบสถ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป พิเศษ !! รับประทานอาหารสุดหรู หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว และวาฟเฟิลเบลเยี่ยม เต็มอิ่มกับสถานที่ท่องเที่ยวที่พาท่านตื่นตาตื่นใจตลอดการเดินทาง ได้แล้ววันนี้ !!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กเยอรมนี

เม.ย. 66
05-12
12-19
รหัสทัวร์ : TTC237291
นำท่านไปถ่ายรูปกับ อะตอมเมียม (Atomium) แลนด์มาร์คที่สำคัญแห่งหนึ่งของบรัสเซลส์ นำท่านไปเมืองเกนท์ เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ นำท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศการล่องเรือหลังคากระจก นำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) หมู่บ้านแห่งสายน้ำ ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” นำท่านไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น UNSEEN GERMANY ปราสาทเอ็ลทซ์ Burg Eltz นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก มหาวิหารโนตเตรอดาม พระราชวังหลวงแกรนด์ดูคัล ป้อมปราการแห่งลักเซมเบิร์ก นำท่านไปช็อปปิ้งที่ Designer Outlet Roermond เอ๊าท์เล็ทช้อปปิ้งมอลล์ที่มีขนาดใหญ่ จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศเบลเยียมเนเธอร์แลนด์เยอรมนีลักเซมเบิร์ก

เม.ย. 66
พ.ค. 66
29-06
04-11
06-13

ทัวร์ลักเซมเบิร์ก 2566 - 2567

ทัวร์ลักเซมเบิร์ก

ค้นพบจำนวน 4 ทัวร์

รหัสทัวร์ : TTC192885

นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย ถ่ายภาพสุดประทับใจกับหอไอเฟล ชมวิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑ์น้ำหอม Fragonard ล่องเรือบาโตมุช ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) ถ่ายรูปกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม ชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ สู่ McArthurGlen Designer Outlet Ro...

Emirates เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศฝรั่งเศสเบลเยียมลักเซมเบิร์กเยอรมนีเนเธอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
09-16
25-02
28-05
พ.ค. 66
01-08
รหัสทัวร์ : TTC237027

ทัวร์ยุโรป แบบจุใจ 4 ประเทศ(เนเธอร์แลนด์-เยอรมนี-ลักแซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม) แห่งความสวยงามกับสถานที่สุดตระการตา แวะเที่ยวเมืองรอตเตอร์ดัม ชมบ้านทรงลูกบาศก์ เดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม เที่ยวเมืองบรูจส์ ชมเมืองย่านเมืองเก่าจัตุรัสมาร์ก,จัตุรัสเบิร์กและชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ เที่ยวเมืองเกนต์ ชม หอระฆังประจำเมื...

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศเนเธอร์แลนด์เยอรมนีลักเซมเบิร์กเบลเยียม

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
20-26
27-03
รหัสทัวร์ : TTC226862

นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก และได้สัมผัส เรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ ณ สถาบันสอนการเจียระไนเพชร (Coster Diamond) นำท่านชมความงดงามสถาปัตยกรรมแบบกอธิค มหาวิหารแห่งแอนท์เวิร์ป ซึ่งถือได้ว่าเป็นโบสถ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป พิเศษ !! รับประทานอาหารสุดหรู หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว และวาฟเฟิลเบลเยี่ยม เต็มอิ่มกับสถานที่ท่องเที่ยวท...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กเยอรมนี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
05-12
12-19
รหัสทัวร์ : TTC237291

นำท่านไปถ่ายรูปกับ อะตอมเมียม (Atomium) แลนด์มาร์คที่สำคัญแห่งหนึ่งของบรัสเซลส์ นำท่านไปเมืองเกนท์ เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ นำท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศการล่องเรือหลังคากระจก นำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) หมู่บ้านแห่งสายน้ำ ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” นำท่านไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็...

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศเบลเยียมเนเธอร์แลนด์เยอรมนีลักเซมเบิร์ก

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
29-06
พ.ค. 66
04-11
06-13

ทัวร์ลักเซมเบิร์ก 2566 - 2567

ทัวร์ลักเซมเบิร์ก โปรโมชั่นเที่ยวลักเซมเบิร์ก ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์ลักเซมเบิร์ก และเลือกสรรบริการ เที่ยวลักเซมเบิร์ก บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศเล็กๆ ในดินแดนยุโรป ประเทศที่เงียบสงบ แต่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งความร่มรื่น อีกทั้ง สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่งดงาม ชม หอแสดงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ ป้อมปราการ Casemates du Bock พิพิธภัณฑ์และห้องสมุด Casino Luxembourg สามารถเที่ยวได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปแอฟริกา หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat