ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์อินโดนีเซีย

พบ 6 รายการทัวร์
ทัวร์เอเชีย อินโดนีเซีย บาหลี วัดเบซากีย์ เกาะนูซาเปดิน่า อนุสาวรีย์มหาภารตะ Bali Swing
รหัสทัวร์ : TTC194427
ชมเมืองแห่งธรรมชาติ ที่บาหลี ชมวัดเบซากีย์ วัดที่สำคัญที่สุดในบาหลี ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี ชมบาหลีสวิงค์ Bali Swing ทํากิจกรรมสุดท้าทายด้วยการนั่งชิงช้าขนาดยักษ์ เดินทางสู่ เกาะนูซาเปอนีดา เป็นเกาะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะบาหลี พิเศษ!!เมนูกุ้งย่างราดซอสท้องถิ่น จองได้แล้ววันนี้!!
Air Asia แอร์เอเชีย

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
ต.ค. 67
25-28
02-05
03-06
09-12
30-02
06-09
13-16
20-23
27-30
04-07
11-14
19-22
26-29
01-04
09-12
15-18
22-25
29-01
05-08
12-15
19-22
26-29
03-06
11-14
17-20
23-26
รหัสทัวร์ : TTC238660
นำท่านชมสวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปปั้นของพระวิษณุและพญาครุฑ ที่ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญ ณ สวนวิษณุ ลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม วัดอูลูวาตู หนึ่งในวัดเก่าแก่ของเกาะบาหลี นำท่านชมการแสดงระบำเกอจัก การแสดงพื้นเมืองของชาวบาหลีที่หาดูได้ยาก นำท่านสู่วัดที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน ณ วัดบราตัน วัดที่อยู่ในธนบัตร 50,000 รูเปียห์ ของประเทศอินโดนีเชีย ไฮไลท์ นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบารัน กับเมนูพิเศษ!! เมนูอาหารทะเล

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
25-28
16-19
22-25
01-04
13-16
19-22
26-29
15-18
22-25
29-01
12-15
19-22
26-29
รหัสทัวร์ : TTC193732
ชม วัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร เยี่ยมชม หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชม วัดทานาห์ลอต ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี” สักการะ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
ต.ค. 67
01-05
02-06
22-26
30-03
19-23
26-30
10-14
18-22
25-29
08-12
21-25
04-08
11-15
18-22
25-29
10-14
23-27
รหัสทัวร์ : TTC249644
พาท่านเที่ยวชมบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ ATLAS BEACH CLUB ชื่อดังของบาหลี ถ่ายรูปสวยๆกับบาหลีสวิงค์ ชมวัดอุลันดานู ชมวิหารทานาลอท ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเทมภัคศิริงค์ ชมเทือกเขาคินตามณีที่งดงามราวสรวงสวรรค์ เข้าชมสวนพระวิษณุ พาท่านพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่ Pelaga Eco Park Style Glamping Tent 1 คืน จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
25-28
02-05
03-06
30-02
13-16
20-23
27-30
04-07
19-22
26-29
09-12
22-25
29-01
รหัสทัวร์ : TTC249718
นำท่านชมเทวสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ณ เทวลัยปรัมบานัน เดินทางสู่วัดที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผุดขึ้นเองตามธรรมชาติ วัดน้ำพุศักสิทธิ์ เยี่ยมชม ปุราเบซากิห์ วัดที่ใหญ่ที่สุดและมีความสวยงามที่สุดอันดับ 1 ที่ไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

พ.ค. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
01-05
08-12
24-28
08-12
10-14
รหัสทัวร์ : TTC249942
พาท่านพิชิตภูเขาไฟโบรโม่ และสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งบาหลี เที่ยวเช็คอินถ่ายรูปสวยๆที่ทานาล็อท วัดเลมปูยางค์ สวนน้ำตีร์ตากังกา หมู่บ้านเผิงลีปูรัน วัดตีร์ตาเอิมปุล น้ำตกมาดาคารีปุระ ชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ เขาเซเมรู และ เขาบาตก ที่คิงคองฮิลล์ เที่ยววัด Sanggar Agung จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
03-07
21-25
01-05
19-23
26-30
09-13
10-14

ทัวร์อินโดนีเซีย 2567 - 2568

ทัวร์อินโดนีเซีย

ค้นพบจำนวน 6 ทัวร์

ทัวร์เอเชีย อินโดนีเซีย บาหลี วัดเบซากีย์ เกาะนูซาเปดิน่า อนุสาวรีย์มหาภารตะ Bali Swing
รหัสทัวร์ : TTC194427

ชมเมืองแห่งธรรมชาติ ที่บาหลี ชมวัดเบซากีย์ วัดที่สำคัญที่สุดในบาหลี ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี ชมบาหลีสวิงค์ Bali Swing ทํากิจกรรมสุดท้าทายด้วยการนั่งชิงช้าขนาดยักษ์ เดินทางสู่ เกาะนูซาเปอนีดา เป็นเกาะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะบาหลี พิเศษ!!เมนูกุ้งย่างราดซอสท้องถิ่น จองได้แล้ววันนี้!!

Air Asia แอร์เอเชีย

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
25-28
พ.ค. 67
02-05
03-06
09-12
30-02
มิ.ย. 67
06-09
13-16
20-23
27-30
ก.ค. 67
04-07
11-14
19-22
26-29
ส.ค. 67
01-04
09-12
15-18
22-25
29-01
ก.ย. 67
05-08
12-15
19-22
26-29
ต.ค. 67
03-06
11-14
17-20
23-26
รหัสทัวร์ : TTC238660

นำท่านชมสวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปปั้นของพระวิษณุและพญาครุฑ ที่ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญ ณ สวนวิษณุ ลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม วัดอูลูวาตู หนึ่งในวัดเก่าแก่ของเกาะบาหลี นำท่านชมการแสดงระบำเกอจัก การแสดงพื้นเมืองของชาวบาหลีที่หาดูได้ยาก นำท่านสู่วัดที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน ณ วัดบราตัน วัดที่อยู่ในธนบัตร 50,000 รูเปียห์ ของประเทศอินโดนีเชี...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
25-28
พ.ค. 67
16-19
22-25
มิ.ย. 67
01-04
13-16
ก.ค. 67
19-22
26-29
ส.ค. 67
15-18
22-25
29-01
ก.ย. 67
12-15
19-22
26-29
รหัสทัวร์ : TTC193732

ชม วัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร เยี่ยมชม หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชม วัดทานาห์ลอต ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี” สักการะ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67
01-05
02-06
22-26
30-03
มิ.ย. 67
19-23
26-30
ก.ค. 67
10-14
18-22
25-29
ส.ค. 67
08-12
21-25
ก.ย. 67
04-08
11-15
18-22
25-29
ต.ค. 67
10-14
23-27
รหัสทัวร์ : TTC249644

พาท่านเที่ยวชมบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ ATLAS BEACH CLUB ชื่อดังของบาหลี ถ่ายรูปสวยๆกับบาหลีสวิงค์ ชมวัดอุลันดานู ชมวิหารทานาลอท ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเทมภัคศิริงค์ ชมเทือกเขาคินตามณีที่งดงามราวสรวงสวรรค์ เข้าชมสวนพระวิษณุ พาท่านพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่ Pelaga Eco Park Style Glamping Tent 1 คืน จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
25-28
พ.ค. 67
02-05
03-06
30-02
มิ.ย. 67
13-16
20-23
27-30
ก.ค. 67
04-07
19-22
26-29
ส.ค. 67
09-12
22-25
29-01
รหัสทัวร์ : TTC249718

นำท่านชมเทวสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ณ เทวลัยปรัมบานัน เดินทางสู่วัดที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผุดขึ้นเองตามธรรมชาติ วัดน้ำพุศักสิทธิ์ เยี่ยมชม ปุราเบซากิห์ วัดที่ใหญ่ที่สุดและมีความสวยงามที่สุดอันดับ 1 ที่ไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67
01-05
08-12
ก.ค. 67
24-28
ส.ค. 67
08-12
ก.ย. 67
10-14
รหัสทัวร์ : TTC249942

พาท่านพิชิตภูเขาไฟโบรโม่ และสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งบาหลี เที่ยวเช็คอินถ่ายรูปสวยๆที่ทานาล็อท วัดเลมปูยางค์ สวนน้ำตีร์ตากังกา หมู่บ้านเผิงลีปูรัน วัดตีร์ตาเอิมปุล น้ำตกมาดาคารีปุระ ชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ เขาเซเมรู และ เขาบาตก ที่คิงคองฮิลล์ เที่ยววัด Sanggar Agung จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67
03-07
21-25
มิ.ย. 67
01-05
ก.ค. 67
19-23
26-30
ส.ค. 67
09-13
ก.ย. 67
10-14

ทัวร์อินโดนีเซีย 2567 - 2568

ทัวร์อินโดนีเซีย 2567 - 2568 โปรโมชั่นเที่ยวอินโดนีเซีย ท่องเที่ยวหลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์อินโดนีเซีย และ เที่ยวอินโดนีเซีย คุณภาพ ตะลุยเที่ยวแดนอิเหนา ดินแดนหมื่นเจ็ดพันเกาะ ภูเขา ทะเล เมืองประวัติศาสตร์อารยธรรม และอาณาจักรโบราณ รวมถึงเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงครบครัน อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น เกาะบาหลี (Bali) อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย วัดบุโรพุทโธ (Borobudur) มหาเจดีย์ สิ่งมหัศจรรย์แห่งอินโดนีเซีย อุทยานแห่งชาติโคโมโด (Komodo National Park) บูนาเคน (Bunaken) สวรรค์ของนักดำน้ำ เป็นต้น กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี หรือเลือกเที่ยวได้ทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปอินโดนีเซีย หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat