Thai Travel Center
Thai Travel Center

ทัวร์อินโดนีเซีย

พบ 2 รายการทัวร์
ทัวร์เอเชีย บาหลี บรูไน เยือนหมู่บ้านคินตามณี ชมวัดทานาห์ลอต ชมความงาม พระราชวัง Istana Nurul Iman
รหัสทัวร์ : TTC206059
ท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ชมวัดเตียร์ตาอัมปีลช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน เดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน ชมวัดอูลันดานู บราตัน ชมระบำไฟ โชว์ระบำไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี ผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระราชวัง Istana Nurul Iman และผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien จองได้แล้ววันนี้
Royal Brunei Airlines รอยัล บรูไน แอร์ไลน์

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
12-16
13-17
20-24
23-27
06-10
12-16
20-24
26-30
05-09
07-11
10-14
31-04
01-05
รหัสทัวร์ : TTC160807
ทัวร์เอเชีย อินโดนีเซีย นำท่านชม วัดอูลูวาตู สวนวิษณุ เทวลัยปรัมบานัน พระราชวังสุลต่าน ปราสาทสวนน้ำ มหาสถูปโบโรบูดูร์ สักการะวัดปะวน ชมวัดเมนดุต อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดบราตัน ไปยังวิหารทานาต์ลอต ชมการแสดงบาร๊องแดนซ์ สู่หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก หมู่บ้านคินตามณี วัดน้ำพุศักสิทธิ์ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

ก.ย. 63
ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
30-04
13-17
23-27
07-11
12-16
20-24
26-30
28-02
04-08
05-09
07-11
10-14
31-04
01-05
close-dlapp
none
googleplayappstore

ทัวร์อินโดนีเซีย

ค้นพบจำนวน 2 ทัวร์

ทัวร์เอเชีย บาหลี บรูไน เยือนหมู่บ้านคินตามณี ชมวัดทานาห์ลอต ชมความงาม พระราชวัง Istana Nurul Iman
รหัสทัวร์ : TTC206059

ท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ชมวัดเตียร์ตาอัมปีลช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน เดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน ชมวัดอูลันดานู บราตัน ชมระบำไฟ โชว์ระบำไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี ผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระราชวัง Istana Nurul Iman และผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien จองได้แล้...

Royal Brunei Airlines รอยัล บรูไน แอร์ไลน์

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
12-16
13-17
20-24
23-27
พ.ย. 63
06-10
12-16
20-24
26-30
ธ.ค. 63
05-09
07-11
10-14
31-04
ม.ค. 64
01-05
รหัสทัวร์ : TTC160807

ทัวร์เอเชีย อินโดนีเซีย นำท่านชม วัดอูลูวาตู สวนวิษณุ เทวลัยปรัมบานัน พระราชวังสุลต่าน ปราสาทสวนน้ำ มหาสถูปโบโรบูดูร์ สักการะวัดปะวน ชมวัดเมนดุต อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดบราตัน ไปยังวิหารทานาต์ลอต ชมการแสดงบาร๊องแดนซ์ สู่หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก หมู่บ้านคินตามณี วัดน้ำพุศักสิทธิ์ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศอินโดนีเซีย

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 63
30-04
ต.ค. 63
13-17
23-27
พ.ย. 63
07-11
12-16
20-24
26-30
28-02
ธ.ค. 63
04-08
05-09
07-11
10-14
31-04
ม.ค. 64
01-05

ทัวร์อินโดนีเซีย โปรโมชั่นเที่ยวอินโดนีเซีย ท่องเที่ยวหลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์อินโดนีเซีย และ เที่ยวอินโดนีเซีย คุณภาพ ตะลุยเที่ยวแดนอิเหนา ดินแดนหมื่นเจ็ดพันเกาะ ภูเขา ทะเล เมืองประวัติศาสตร์อารยธรรม และอาณาจักรโบราณ รวมถึงเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงครบครัน อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น เกาะบาหลี (Bali) อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย วัดบุโรพุทโธ (Borobudur) มหาเจดีย์ สิ่งมหัศจรรย์แห่งอินโดนีเซีย อุทยานแห่งชาติโคโมโด (Komodo National Park) บูนาเคน (Bunaken) สวรรค์ของนักดำน้ำ เป็นต้น กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี หรือเลือกเที่ยวได้ทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปอินโดนีเซีย หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย