ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์เยอรมนี

พบ 61 รายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือแม่น้ำไรน์
รหัสทัวร์ : TTC249854
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวไปยัง บรัสเซลส์ – เกนต์ บรูกก์ – ลักเซมเบิร์ก เทรียร์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญ ดุสเซนดอร์ฟ – หมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือหลังคากระจก จัตุรัสดัมสแควร์ อัมสเตอดัม หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ รอตเตอร์ดัม บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส Markthal รอตเตอร์ดัม – บาเรล์ นัสเซา บาเรล์ เฮร์ตโท Outlet จองเลยวันนี้!!
Singapore Airlines สิงคโปร์ แอร์ไลน์

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเบลเยียมลักเซมเบิร์กเยอรมนีเนเธอร์แลนด์

พ.ค. 67
มิ.ย. 67
22-29
31-07
07-14
14-21
21-28
รหัสทัวร์ : TTC239064
นำท่านสู่หมู่บ้านมรดกโลกที่ถูกกล่าวว่าเป็น เมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut ที่ ฮัลสตัท นำท่านอิสระชมความงามของบ้านเรือน ทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็นป่าสนในพื้นที่ ณ เขตป่าดำ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ไฮไลท์ นำท่านทาน ขาหมูเยอรมัน ที่ท่านไม่ควรพลาดดดจองเลยตอนนี้!!!

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศออสเตรียเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์

มี.ค. 67
เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
06-12
13-19
15-21
20-26
26-01
10-16
11-17
19-25
25-01
27-03
28-04
30-06
01-07
05-11
06-12
08-14
20-26
29-04
30-05
05-11
18-24
24-30
รหัสทัวร์ : TTC239454
นำท่านสู่ป้อมปราสาทกลางเมืองที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีต ณ ปราสาทท่านเคานท์ ชมและถ่ายรูปกลุ่มอาคารที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเบลเยียมลักเซมเบิร์กเยอรมนีเนเธอร์แลนด์

พ.ค. 67
มิ.ย. 67
17-24
22-29
31-07
07-14
14-21
21-28
รหัสทัวร์ : TTC249844
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชก สโลวาเกีย ออสเตรีย เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกที่มีอายุกว่าพันปีที่หมู่บ้านฮัลสตัท เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ กิจกรรมสุดโรแมนติกล่องเรือแม่น้ำดานูบชมความสวยงามของกรุงบูดาเปสท์ จองได้แล้ววันนี้ !

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียออสเตรียฮังการี

มี.ค. 67
25-02
รหัสทัวร์ : TTC239085
นำท่านชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย นำท่านนั่งรถไฟไต่เขาริกิ รถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สู่ ยอดเขาริกิ ชมแลนด์มาร์กที่สำคัญของสวิตเซอร์แลนด์ หอนาฬิกาเมืองซุก ที่มีความความโดดเด่นและสวยงามอย่างยิ่ง ที่ท่านไม่ควรพลาดชมจองเลยตอนนี้!!!

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์

มี.ค. 67
เม.ย. 67
14-20
21-27
23-29
27-03
รหัสทัวร์ : TTC239011
เที่ยวยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ชมความสวยงามของเส้นทางสุดโรแมนติก พาท่านชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ สัมผัสดินแดนที่สวยงามราวกับอยู่ในเทพนิยายที่เมืองฮัลสตัท ชมเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทครุมลอฟ ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์วิตุส เที่ยวชมความสวยงามของบราติสลาวา พาชมปราสาทบราติสลาวา มหาวิหารเซนต์มาร์ติน นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมปราสาทบูดา ชมโบสถ์แมทเธียส ผ่านชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับพระราชวังฮอฟเบิร์ก ชมพระราชวังเชินบรุนน์ จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการีออสเตรีย

มี.ค. 67
13-20
22-29
รหัสทัวร์ : TTC249903
เที่ยวยุโรปสุดคุ้ม 4 ปรเทศ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส ไฮไลท์เข้าชมเทศกาลดอกไม้สวนเคอเคนฮอฟ ที่มีเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ชมหมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ถ่ายรูปกับกังหันลมเอกลักษณ์ของเนเธอแลนด์ ถ่ายรุปกับหอไอเฟลแลนมาร์คที่มาปารีสแล้วห้ามพลาด จองได้แล้ววันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฝรั่งเศส

เม.ย. 67
24-01
รหัสทัวร์ : TTC239475
เที่ยวรุโรปเส้นทางยอดฮิต เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส เข้าชมเทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟพีเรียดวันที่ 24 เม.ย. 67 ล่องเรือชมความงามเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ที่หมู่บ้านกีธูน เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าลา ซามาริแตง ถ่ายรูปกับแลนมาร์คสุดโรแมนติกหอไอเฟลแห่งกรุงปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซนชมความสวยงามของกรุงปารีส จองได้แล้ววันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฝรั่งเศส

เม.ย. 67
24-01
รหัสทัวร์ : TTC239289
นำท่านท่องเที่ยวยุโรป เข้าชมเทศกาลสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ 1 ปีมีครั้งเดียว ล่องเรือชมหมู่บ้านกีร์ธูร์น เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ ชมจตุรัสกรองด์ปลาสต์ ที่สวยที่สุดในยุโรป เข้าชมความอลังการของพระราชวังแวร์ซายน์ จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศฝรั่งเศสเบลเยียมลักเซมเบิร์กเยอรมนีเนเธอร์แลนด์

มี.ค. 67
เม.ย. 67
พ.ค. 67
ก.ย. 67
30-06
09-16
11-18
24-01
28-05
01-08
29-05
18-25
รหัสทัวร์ : TTC249593
นำท่านขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ สู่ ยอดเขาชิลธอร์น ถ่ายรูปกับ ปราสาทวาดุซ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันในย่านใจกลางเมือง ล่องเรือทะเลสาบโคนิก ชมรอบทะเลสาบที่มีสีเขียวมรกตตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้า ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศเยอรมนีออสเตรียลิกเตนสไตน์สวิตเซอร์แลนด์

มี.ค. 67
เม.ย. 67
14-20
21-27
23-29
27-03

ทัวร์เยอรมนี 2567 - 2568

ทัวร์เยอรมนี

ค้นพบจำนวน 61 ทัวร์

ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือแม่น้ำไรน์
รหัสทัวร์ : TTC249854

นำท่านเดินทางท่องเที่ยวไปยัง บรัสเซลส์ – เกนต์ บรูกก์ – ลักเซมเบิร์ก เทรียร์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญ ดุสเซนดอร์ฟ – หมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือหลังคากระจก จัตุรัสดัมสแควร์ อัมสเตอดัม หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ รอตเตอร์ดัม บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส Markthal รอตเตอร์ดัม – บาเรล์ นัสเซา บาเรล์ เฮร์ตโท O...

Singapore Airlines สิงคโปร์ แอร์ไลน์

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเบลเยียมลักเซมเบิร์กเยอรมนีเนเธอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67
22-29
31-07
มิ.ย. 67
07-14
14-21
21-28
รหัสทัวร์ : TTC239064

นำท่านสู่หมู่บ้านมรดกโลกที่ถูกกล่าวว่าเป็น เมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut ที่ ฮัลสตัท นำท่านอิสระชมความงามของบ้านเรือน ทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็นป่าสนในพื้นที่ ณ เขตป่าดำ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ไฮไลท์ นำท่านทาน ขาหมูเยอรมัน ที่ท่านไม่ควรพลาดดดจองเลยตอนนี้!!!

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศออสเตรียเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
06-12
13-19
15-21
20-26
26-01
เม.ย. 67
10-16
11-17
19-25
25-01
27-03
28-04
30-06
พ.ค. 67
01-07
05-11
06-12
08-14
20-26
29-04
30-05
มิ.ย. 67
05-11
18-24
ก.ค. 67
24-30
รหัสทัวร์ : TTC239454

นำท่านสู่ป้อมปราสาทกลางเมืองที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีต ณ ปราสาทท่านเคานท์ ชมและถ่ายรูปกลุ่มอาคารที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเบลเยียมลักเซมเบิร์กเยอรมนีเนเธอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67
17-24
22-29
31-07
มิ.ย. 67
07-14
14-21
21-28
รหัสทัวร์ : TTC249844

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชก สโลวาเกีย ออสเตรีย เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกที่มีอายุกว่าพันปีที่หมู่บ้านฮัลสตัท เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ กิจกรรมสุดโรแมนติกล่องเรือแม่น้ำดานูบชมความสวยงามของกรุงบูดาเปสท์ จองได้แล้ววันนี้ !

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียออสเตรียฮังการี

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
25-02
รหัสทัวร์ : TTC239085

นำท่านชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย นำท่านนั่งรถไฟไต่เขาริกิ รถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สู่ ยอดเขาริกิ ชมแลนด์มาร์กที่สำคัญของสวิตเซอร์แลนด์ หอนาฬิกาเมืองซุก ที่มีความความโดดเด่นและสวยงามอย่างยิ่ง ที่ท่านไม่ควรพลาดชมจองเลยตอนนี้!!!

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
14-20
21-27
เม.ย. 67
23-29
27-03
รหัสทัวร์ : TTC239011

เที่ยวยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ชมความสวยงามของเส้นทางสุดโรแมนติก พาท่านชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ สัมผัสดินแดนที่สวยงามราวกับอยู่ในเทพนิยายที่เมืองฮัลสตัท ชมเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทครุมลอฟ ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์วิตุส เที่ยวชมความสวยงามของบราติสลาวา พาชมปราสาทบราติสลาวา มหาวิหารเซนต์มาร์ติน นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมปราสาทบูดา ชมโ...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการีออสเตรีย

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
13-20
22-29
รหัสทัวร์ : TTC249903

เที่ยวยุโรปสุดคุ้ม 4 ปรเทศ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส ไฮไลท์เข้าชมเทศกาลดอกไม้สวนเคอเคนฮอฟ ที่มีเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ชมหมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ถ่ายรูปกับกังหันลมเอกลักษณ์ของเนเธอแลนด์ ถ่ายรุปกับหอไอเฟลแลนมาร์คที่มาปารีสแล้วห้ามพลาด จองได้แล้ววันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
24-01
รหัสทัวร์ : TTC239475

เที่ยวรุโรปเส้นทางยอดฮิต เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส เข้าชมเทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟพีเรียดวันที่ 24 เม.ย. 67 ล่องเรือชมความงามเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ที่หมู่บ้านกีธูน เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าลา ซามาริแตง ถ่ายรูปกับแลนมาร์คสุดโรแมนติกหอไอเฟลแห่งกรุงปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซนชมความสวยงามของกรุงปารีส จองได้แล้ววันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
24-01
รหัสทัวร์ : TTC239289

นำท่านท่องเที่ยวยุโรป เข้าชมเทศกาลสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ 1 ปีมีครั้งเดียว ล่องเรือชมหมู่บ้านกีร์ธูร์น เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ ชมจตุรัสกรองด์ปลาสต์ ที่สวยที่สุดในยุโรป เข้าชมความอลังการของพระราชวังแวร์ซายน์ จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศฝรั่งเศสเบลเยียมลักเซมเบิร์กเยอรมนีเนเธอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
30-06
เม.ย. 67
09-16
11-18
24-01
28-05
พ.ค. 67
01-08
29-05
ก.ย. 67
18-25
รหัสทัวร์ : TTC249593

นำท่านขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ สู่ ยอดเขาชิลธอร์น ถ่ายรูปกับ ปราสาทวาดุซ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันในย่านใจกลางเมือง ล่องเรือทะเลสาบโคนิก ชมรอบทะเลสาบที่มีสีเขียวมรกตตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้า ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศเยอรมนีออสเตรียลิกเตนสไตน์สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
14-20
21-27
เม.ย. 67
23-29
27-03

ทัวร์เยอรมนี 2567 - 2568

ทัวร์เยอรมนี โปรโมชั่นเที่ยวเยอรมัน และเลือกสรรบริการ เที่ยวเยอรมนี คุณภาพ ตลอดปี 2567 - 2568 ให้ท่านได้สัมผัสประเทศที่ได้รับฉายาว่าเป็นอินทรีเหล็ก มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน มีความเจริญก้าวหน้าของระบบเศรษฐกิจ, เทคโนโลยี และการศึกษา เที่ยวเยอรมนีได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายเมือง อาทิ มิวนิก ซตุทท์การ์ท เบอร์ลิน ฮัมบูร์ก แฟรงค์เฟิร์ต แฟรงค์เฟิร์ต ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ที่เมืองโฮเฮนชวานเกา และเมืองท่องเที่ยวสำคัญในเยอรมนีอีกหลากหลาย กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปเยอรมนี หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศเยอรมนี ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจ

Thailand Web Stat