Thai Travel Center
Thai Travel Center

ทัวร์บรูไน

พบ 2 รายการทัวร์
ทัวร์บรูไน มัสยิดทองคำ  หมู่บ้านกลางน้ำ พระราชวัง Istana Nurul Isman
รหัสทัวร์ : TTC194590
สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต ชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah ชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia ล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว ชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก จองได้แล้ววันนี้
Royal Brunei Airlines รอยัล บรูไน แอร์ไลน์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศบรูไน

ก.ย. 63
ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
30-02
13-15
23-25
06-08
12-14
20-22
26-28
05-07
07-09
10-12
31-02
01-03
รหัสทัวร์ : TTC206066
ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah ล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส ชมพิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมสวนไรซาล สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลา ชมป้อมปราการซานติอาโก จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศบรูไน

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
10-14
13-17
23-27
06-10
12-16
20-24
27-01
05-09
07-11
10-14
31-04
01-05
close-dlapp
none
googleplayappstore

ทัวร์บรูไน

ค้นพบจำนวน 2 ทัวร์

ทัวร์บรูไน มัสยิดทองคำ  หมู่บ้านกลางน้ำ พระราชวัง Istana Nurul Isman
รหัสทัวร์ : TTC194590

สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต ชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah ชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia ล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว ชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก จองได้แล้ววันนี้

Royal Brunei Airlines รอยัล บรูไน แอร์ไลน์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศบรูไน

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 63
30-02
ต.ค. 63
13-15
23-25
พ.ย. 63
06-08
12-14
20-22
26-28
ธ.ค. 63
05-07
07-09
10-12
31-02
ม.ค. 64
01-03
รหัสทัวร์ : TTC206066

ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah ล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส ชมพิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมสวนไรซาล สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลา ชมป้อมปราการซานติอาโก จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศบรูไน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 63
10-14
13-17
23-27
พ.ย. 63
06-10
12-16
20-24
27-01
ธ.ค. 63
05-09
07-11
10-14
31-04
ม.ค. 64
01-05
ทัวร์บรูไน โปรโมชั่นเที่ยวบรูไน ตลอดปี 2563 - 2564 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์บรูไน และเลือกสรรบริการ เที่ยวบรูไน บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศบรูไนเมืองเล็ก ๆ ที่มั่งคั่งด้วยอารยธรรม ด้านเศรษฐกิจนั้นโด่งดังเรื่องการส่งออกน้ำมัน จึงถือว่าบรูไนคือหนึ่งในประเทศอันมั่งคั่ง ทางด้านสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นเรื่องสถาปัตยกรรมและธรรมชาติอันสวยงาม อาทิ พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย มัสยิดทองคำ หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ พระราชวัง Istana Nurul Iman สวนสนุก Jerudong สามารถเที่ยวได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปแอฟริกา หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย