ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

พบ 2 รายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ปีใหม่ ทะเลสาบเบลด ถ้ำโพสทอยนา
รหัสทัวร์ : TTC194366
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวยุโรป นำท่านเดินทางสู่เมืองกราซ เมืองมรดกโลกของประเทศออสเตรีย เที่ยวชม ทะเลสาบเบลด (Bled Lake) ทะเลสาบที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งโบฮินจ์ ในยุคน้ำแข็ง เข้าชมถ้ำโพสทอยนา ถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี เที่ยวชมเมืองลุบเบลียนา เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวีเนีย จองได้แล้ววันนี้!!
Austrian Airlines ออสเตรียน แอร์ไลน์

ระยะเวลา10 วัน 7 คืน

ประเทศออสเตรียโครเอเชียสโลวีเนียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

เม.ย. 67
ต.ค. 67
24-03
09-18
16-25
22-31
รหัสทัวร์ : TTC237928
นำท่านท่องเที่ยวกลุ่มประเทศบอลข่าน พาท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่สวยงามของพระราชวังฮอฟบวร์ก นำท่านเข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ ซาวา ซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากนั้นชม มหาวิหารประจำเมืองซาราเยโว เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา นำท่านเข้าชมอุโมงค์สงคราม นำท่านเยี่ยมเมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค Dubrovnik นำท่านเข้าชมความงามของโบสถ์เซนต์โจวาน คานิโอ พาท่านเข้าชม ปราสาทแห่งครูเปีย พาท่านเข้าชมพระราชวังเบลเวอเดียร์ จากนั้นพาท่านช็อปปิงแบรนด์เนมที่ ปานดอร์ฟเอาท์เลต มีร้านแบรนด์เนมกว่า 130 ร้านค้า จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา15 วัน 12 คืน

ประเทศออสเตรียเซอร์เบียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาโครเอเชียมอนเตเนโกรมาซิโดเนียอัลบาเนีย

เม.ย. 67
ต.ค. 67
ธ.ค. 67
26-10
17-31
25-08

ทัวร์บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 2567 - 2568

ทัวร์บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ค้นพบจำนวน 2 ทัวร์

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ปีใหม่ ทะเลสาบเบลด ถ้ำโพสทอยนา
รหัสทัวร์ : TTC194366

นำท่านเดินทางท่องเที่ยวยุโรป นำท่านเดินทางสู่เมืองกราซ เมืองมรดกโลกของประเทศออสเตรีย เที่ยวชม ทะเลสาบเบลด (Bled Lake) ทะเลสาบที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งโบฮินจ์ ในยุคน้ำแข็ง เข้าชมถ้ำโพสทอยนา ถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี เที่ยวชมเมืองลุบเบลียนา เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวีเนีย จองได้แล้ววันนี้!!

Austrian Airlines ออสเตรียน แอร์ไลน์

ระยะเวลา10 วัน 7 คืน

ประเทศออสเตรียโครเอเชียสโลวีเนียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
24-03
ต.ค. 67
09-18
16-25
22-31
รหัสทัวร์ : TTC237928

นำท่านท่องเที่ยวกลุ่มประเทศบอลข่าน พาท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่สวยงามของพระราชวังฮอฟบวร์ก นำท่านเข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ ซาวา ซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากนั้นชม มหาวิหารประจำเมืองซาราเยโว เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา นำท่านเข้าชมอุโมงค์สงคราม นำท่านเยี่ยมเมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค Dubrovnik นำท่านเข...

ระยะเวลา15 วัน 12 คืน

ประเทศออสเตรียเซอร์เบียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาโครเอเชียมอนเตเนโกรมาซิโดเนียอัลบาเนีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
26-10
ต.ค. 67
17-31
ธ.ค. 67
25-08

ทัวร์บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 2567 - 2568

ทัวร์บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โปรโมชั่นเที่ยวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ท่องเที่ยวหลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และ เที่ยวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสเมืองเกาแก่แห่งยุคออตโตมัน ซึ่งตั้งอยู่ในแถบขาบสมุทรบอลข่าน อยู่ท่ามกลางภูมิภาคยุโรปตะวันออก ชมความสวยงามของบ้านเมือง และธรรมชาติ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี หรือเลือกเที่ยวได้ทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat