ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ออสเตรีย

พบ 38 รายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป ฮังการี่ สโลวาเกีย ออสเตรีย เช็ก ฮัลสตัท ปราสาทครุมลอฟ  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
รหัสทัวร์ : TTC249855
ท่องเที่ยวหมู่บ้านฮัลสตัท หมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมกรุงบูดาเปสท์ เยือนบราติสลาวา เมืองหลวงของสโลวัก ช็อปปิงแบบจุใจที่ Mc Arthur Glen Designer Outlet in Parndorf จองเลยวันนี้!!
Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศฮังการีสโลวาเกียออสเตรียสาธารณรัฐเช็ก

พ.ค. 67
มิ.ย. 67
17-23
12-18
19-25
26-02
รหัสทัวร์ : TTC239064
นำท่านสู่หมู่บ้านมรดกโลกที่ถูกกล่าวว่าเป็น เมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut ที่ ฮัลสตัท นำท่านอิสระชมความงามของบ้านเรือน ทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็นป่าสนในพื้นที่ ณ เขตป่าดำ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ไฮไลท์ นำท่านทาน ขาหมูเยอรมัน ที่ท่านไม่ควรพลาดดดจองเลยตอนนี้!!!

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศออสเตรียเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์

เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ก.ย. 67
ต.ค. 67
19-25
25-01
27-03
28-04
30-06
01-07
05-11
06-12
08-14
20-26
29-04
30-05
05-11
18-24
24-30
16-22
25-01
12-18
15-21
19-25
รหัสทัวร์ : TTC2410169
นำท่านท่องเที่ยวออสเตรีย เวียนนา ถนนคาร์ทเนอร์ – ฮัลสตัท มิวนิค โรเซนไฮม์ อินส์บรุค วาดุซ ซูริค ทะเลสาบเบรียนซ์ ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น อินเทอร์ลาเกน ทะเลสาบเบรียนซ์ ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น อินเทอร์ลาเกน จองวันนี้!!

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศออสเตรียเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์

เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ก.ย. 67
28-04
06-12
08-14
20-26
05-11
24-30
16-22
25-01
รหัสทัวร์ : TTC2410032
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นกระเช้า Eiger Express สู่ยอดเขาจุงเฟรา เยือนเมืองทิทิเซ๋ ที่ตั้งอยู่ในเขต Black Forest ตามรอยซีรีย์ The Sound of Music ที่เมืองซาลส์บวร์ก ถ่ายรูปคู่กับสะพานไม้ชาเปลและสิงโตหินลูเซิร์น เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท จองเลยวันนี้ !

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศออสเตรียเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์

เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
28-04
01-07
06-12
08-14
20-26
29-04
05-11
18-24
24-30
รหัสทัวร์ : TTC239127
เที่ยวยุโรป 5 ประเทศ เยอรมนี เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี่ ออสเตรีย พาท่านไปยัง แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ เวิร์ซบวร์ก นูเรมเบิร์ก แบมเบิร์ก คาร์โลวี วารี มาเรียนส์เก้ ลาซเน่ กรุงปราก สะพานชาร์ล เข้าชมปราสาทแห่งปราก บราติสลาวา บูดาเปสท์ ป้อมชาวประมง ล่องเรือแม่น้ำดานูบ กรุงเวียนนา ถนนคาร์ทเนอร์ เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ Mc Arthur Glen Designer Outlet in Parndorf จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการีออสเตรีย

เม.ย. 67
พ.ค. 67
24-01
01-08
รหัสทัวร์ : TTC239445
นำท่านเข้าชมปราสาทที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขา ณ ปราสาทแห่งปราก นำท่านรับปนะทานอาหารเย็นที่ หมู่บ้านกรีนซิ่ง หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงก้องโลก นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรม ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการีออสเตรีย

เม.ย. 67
พ.ค. 67
24-01
01-08
รหัสทัวร์ : TTC239448
นำท่านสู่ หมู่บ้านฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกที่โอบล้อมด้วยขุนเขา เข้าชมความงามของพระราชวังที่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ณ พระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ชมอารยะธรรมฮังการีที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กสโลวีเนียออสเตรียฮังการี

เม.ย. 67
29-07
รหัสทัวร์ : TTC239469
เที่ยวยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เส้นทางสายโรแมนติก เข้าชมปราสาทนอยชวาสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา เดินเล่นหมู่บ้านฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกที่มีอายุกว่า 4,500 ปี ชมห้องโถงทองคำแห่งเอาคส์บวร์ค เยือนเมืองแห่งเทพนิยายโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ จองเลยวันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีออสเตรีย

พ.ค. 67
ก.ย. 67
ต.ค. 67
01-08
17-24
06-13
รหัสทัวร์ : TTC249593
นำท่านขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ สู่ ยอดเขาชิลธอร์น ถ่ายรูปกับ ปราสาทวาดุซ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันในย่านใจกลางเมือง ล่องเรือทะเลสาบโคนิก ชมรอบทะเลสาบที่มีสีเขียวมรกตตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้า ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศเยอรมนีออสเตรียลิกเตนสไตน์สวิตเซอร์แลนด์

เม.ย. 67
23-29
27-03
รหัสทัวร์ : TTC249866
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี แบบบินตรงไม่ต้องต่อเครื่องให้เหนื่อย สัมผัสเมืองแห่งสปา คาร์โลวี วารี เข้าชมพระราชวังกรุงปราก เดินเล่นที่ทะเลสาบเซนต์วูฟกัง แวะชมสวนสวยของพระราชวังเบลเวอแดร์ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศออสเตรียสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการี

เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
23-01
28-06
01-09
22-30
03-11
11-19

ทัวร์ออสเตรีย 2567 - 2568

ทัวร์ออสเตรีย

ค้นพบจำนวน 38 ทัวร์

ทัวร์ยุโรป ฮังการี่ สโลวาเกีย ออสเตรีย เช็ก ฮัลสตัท ปราสาทครุมลอฟ  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
รหัสทัวร์ : TTC249855

ท่องเที่ยวหมู่บ้านฮัลสตัท หมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมกรุงบูดาเปสท์ เยือนบราติสลาวา เมืองหลวงของสโลวัก ช็อปปิงแบบจุใจที่ Mc Arthur Glen Designer Outlet in Parndorf จองเลยวันนี้!!

Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศฮังการีสโลวาเกียออสเตรียสาธารณรัฐเช็ก

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67
17-23
มิ.ย. 67
12-18
19-25
26-02
รหัสทัวร์ : TTC239064

นำท่านสู่หมู่บ้านมรดกโลกที่ถูกกล่าวว่าเป็น เมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut ที่ ฮัลสตัท นำท่านอิสระชมความงามของบ้านเรือน ทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็นป่าสนในพื้นที่ ณ เขตป่าดำ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ไฮไลท์ นำท่านทาน ขาหมูเยอรมัน ที่ท่านไม่ควรพลาดดดจองเลยตอนนี้!!!

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศออสเตรียเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
19-25
25-01
27-03
28-04
30-06
พ.ค. 67
01-07
05-11
06-12
08-14
20-26
29-04
30-05
มิ.ย. 67
05-11
18-24
ก.ค. 67
24-30
ก.ย. 67
16-22
25-01
ต.ค. 67
12-18
15-21
19-25
รหัสทัวร์ : TTC2410169

นำท่านท่องเที่ยวออสเตรีย เวียนนา ถนนคาร์ทเนอร์ – ฮัลสตัท มิวนิค โรเซนไฮม์ อินส์บรุค วาดุซ ซูริค ทะเลสาบเบรียนซ์ ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น อินเทอร์ลาเกน ทะเลสาบเบรียนซ์ ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น อินเทอร์ลาเกน จองวันนี้!!

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศออสเตรียเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
28-04
พ.ค. 67
06-12
08-14
20-26
มิ.ย. 67
05-11
ก.ค. 67
24-30
ก.ย. 67
16-22
25-01
รหัสทัวร์ : TTC2410032

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นกระเช้า Eiger Express สู่ยอดเขาจุงเฟรา เยือนเมืองทิทิเซ๋ ที่ตั้งอยู่ในเขต Black Forest ตามรอยซีรีย์ The Sound of Music ที่เมืองซาลส์บวร์ก ถ่ายรูปคู่กับสะพานไม้ชาเปลและสิงโตหินลูเซิร์น เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท จองเลยวันนี้ !

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศออสเตรียเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
28-04
พ.ค. 67
01-07
06-12
08-14
20-26
29-04
มิ.ย. 67
05-11
18-24
ก.ค. 67
24-30
รหัสทัวร์ : TTC239127

เที่ยวยุโรป 5 ประเทศ เยอรมนี เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี่ ออสเตรีย พาท่านไปยัง แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ เวิร์ซบวร์ก นูเรมเบิร์ก แบมเบิร์ก คาร์โลวี วารี มาเรียนส์เก้ ลาซเน่ กรุงปราก สะพานชาร์ล เข้าชมปราสาทแห่งปราก บราติสลาวา บูดาเปสท์ ป้อมชาวประมง ล่องเรือแม่น้ำดานูบ กรุงเวียนนา ถนนคาร์ทเนอร์ เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ Mc Art...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการีออสเตรีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
24-01
พ.ค. 67
01-08
รหัสทัวร์ : TTC239445

นำท่านเข้าชมปราสาทที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขา ณ ปราสาทแห่งปราก นำท่านรับปนะทานอาหารเย็นที่ หมู่บ้านกรีนซิ่ง หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงก้องโลก นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรม ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการีออสเตรีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
24-01
พ.ค. 67
01-08
รหัสทัวร์ : TTC239448

นำท่านสู่ หมู่บ้านฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกที่โอบล้อมด้วยขุนเขา เข้าชมความงามของพระราชวังที่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ณ พระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ชมอารยะธรรมฮังการีที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กสโลวีเนียออสเตรียฮังการี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
29-07
รหัสทัวร์ : TTC239469

เที่ยวยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เส้นทางสายโรแมนติก เข้าชมปราสาทนอยชวาสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา เดินเล่นหมู่บ้านฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกที่มีอายุกว่า 4,500 ปี ชมห้องโถงทองคำแห่งเอาคส์บวร์ค เยือนเมืองแห่งเทพนิยายโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ จองเลยวันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศเยอรมนีออสเตรีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67
01-08
ก.ย. 67
17-24
ต.ค. 67
06-13
รหัสทัวร์ : TTC249593

นำท่านขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ สู่ ยอดเขาชิลธอร์น ถ่ายรูปกับ ปราสาทวาดุซ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันในย่านใจกลางเมือง ล่องเรือทะเลสาบโคนิก ชมรอบทะเลสาบที่มีสีเขียวมรกตตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้า ที่ท่านไม่ควรพลาดจองเลย!!!

ระยะเวลา7 วัน 4 คืน

ประเทศเยอรมนีออสเตรียลิกเตนสไตน์สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
23-29
27-03
รหัสทัวร์ : TTC249866

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี แบบบินตรงไม่ต้องต่อเครื่องให้เหนื่อย สัมผัสเมืองแห่งสปา คาร์โลวี วารี เข้าชมพระราชวังกรุงปราก เดินเล่นที่ทะเลสาบเซนต์วูฟกัง แวะชมสวนสวยของพระราชวังเบลเวอแดร์ จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศออสเตรียสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียฮังการี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
23-01
28-06
พ.ค. 67
01-09
22-30
มิ.ย. 67
03-11
11-19

ทัวร์ออสเตรีย 2567 - 2568

ทัวร์ออสเตรีย โปรโมชั่นเที่ยวออสเตรีย 2567 - 2568 ท่องเที่ยวหลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์ออสเตรีย และ เที่ยวออสเตรีย คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและความโรแมนติกของประเทศออสเตรียได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ กรุงเวียนนา เมืองแห่งเสียงดนตรี ฮัลส์สตัทท์ เมืองเล็กๆริมทะเลสาบ ราวเมืองเทพนิยาย ซาลซ์บวร์ก เมืองมรดกโลกที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำ และเมืองดังอื่นๆอีกมาก กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี หรือเลือกเที่ยวได้ทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปออสเตรีย หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศออสเตรีย ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat