ค้นหา

Close


฿30,000 ฿270,000

ทัวร์ออสเตรีย เที่ยวออสเตรีย หลากหลายเส้นทาง กับ ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ บริษัททัวร์ชั้นนำขอเสนอ ทัวร์ออสเตรีย และเลือกสรรบริการ เที่ยวออสเตรีย คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสความงามของประเทศออสเตรีย ได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายเมือง กับประเทศออสเตรีย อาทิ กรุงเวียนนา กราซ ซาลซ์บูร์ก อินส์บรุค เวลส์ และเมืองท่องเที่ยวสำคัญในออสเตรียอีกหลากหลาย กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปออสเตรีย หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศออสเตรีย ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจ

ทัวร์ออสเตรีย

แสดง 10 ทัวร์ออสเตรีย จาก 42 ทัวร์ เรียงจาก ราคาต่ำไปสูง

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 38,900
ระยะเวลา
7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TTC193172
นำท่านชมบริเวณ CASTLE HILL แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ เดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf เข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ สู่ฮัลสตัท ชมปราสาทครุมลอฟ จากบริเวณรอบนอก เดินเล่นบนสะพานชาร์ล ชมปราสาทแห่งปราก ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์วิตุส จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6230 -06
ต.ค. 6207-13 , 26 -01
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 39,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TTC160073
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ เข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังเบลวีเดียร์ พระราชวังฮอฟบวร์ค โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น เดินทางสู่ ถนนคาร์นท์เนอร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก เดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท เดินทางสู่ แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 6202-07
ธ.ค. 6221-26 , 28 2562-02 2563, 30 2562-04 2563
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 39,999
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TTC193791
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท เดินทางขึ้นสู่จุดชมวิวมรดกโลก แห่งเมืองฮัลสตัท โดยรถรางไต่เขา เดินทางสู่ สวนมิราเบล นั่งรถรางลอดอุโมงค์ เพื่อเข้าชม เหมืองเกลือเก่าของเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน เดินทางสู่ อุโมงค์กลางหุบเขา เพื่อเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเคห์ลสไตน์ โดยลิฟต์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ เข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ เดินทางสู่ ถนนคาร์นท์เนอร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังเบลวีเดียร์ พระราชวังฮอฟบวร์ค เดินทางสู่ แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6207-12
ต.ค. 6226-31
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 41,900
รหัสทัวร์ : TTC171883
ทัวร์ยุโรป นำท่านชมเมืองแสนสวยของประเทศฮังการี ได้ชื่อว่า "ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ" ถ่ายรูป ณ ฮีโร่สแควร์ หรืออนุเสาวรีย์จัตุรัสวีรชน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ แวะชมและถ่ายรูปภายนอกกับป้อมปราการ Fisherman’s Bastion ถ่ายรูปกับภายนอกของโบสถ์แมทธิอัส แวะถ่ายรูปภายนอกปราสาทบราติสลาวา ชมเมืองเก่าเชสกี้ครุมลอฟ พร้อมถ่ายภาพภายนอกของปราสาทครุมลอฟ ชมกรุงปราค เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค ชมความสวยงามภายนอกของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค สัมผัสกับบรรยากาศสวยงามของ สะพานชาร์ลส ชม เมืองซาลสเบิร์ก ถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิร์ก เดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท เข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ต จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6207-14
ต.ค. 6221-28
พ.ย. 6223-30
ธ.ค. 6205-12
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 43,900
รหัสทัวร์ : TTC161220
นำท่านเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมสวนมิราเบล เดินทางสู่ ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ชมบริเวณ CASTLE HILL ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ แวะถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาว่า เดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ชมปราสาทครุมลอฟ จากบริเวณรอบนอก เดินเล่นบนสะพานชาร์ล เข้าชมปราสาทแห่งปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส พระราชวังหลวง เดินชมย่านช่างทองโบราณ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6206-13
ต.ค. 6229 -05
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 43,990
ระยะเวลา
7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TTC160029
ทัวร์ยุโรป นำท่านชมวิหารเซนต์บาร์บารา เดินเล่นชมบรรยากาศของ สะพานชาลส์ เข้าชมปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส เข้าสู่ โกลเด้นเลน หรือตรอกทองคำ เดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ ชมความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ เดินทางสู่ ถนนคาร์ทเนอร์ ชมความสวยงามของ มหาวิหารเซนต์สเตเฟน เดินทางสู่ Parndorf Designer Outlet ล่องเรือ ชมบรรยากาศโดยรอบสองข้างทางของกรุงบูดาเปสต์ จากบนแม่น้ำดานูบ ชม ป้อมชาวประมง ชมภายนอก โบสถ์เเมตเทียส จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 6224-30
ก.ย. 6214-20
ต.ค. 6219-25
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 44,500
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TTC193573
นำท่านชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ ชม กรุงปราค เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค ชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค เดินชมย่านเมืองเก่านูเรมเบิร์ก แวะถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ สู่ อิงกอลสตัดท์เอ้าท์เล็ตวิลเลจ ชมนครมิวนิค เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองซาลสเบิร์ก ถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิร์ก เดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท สู่ย่านถนนคนเดินหรือ Walking Street ที่ถนนคาร์ทเนอร์ เข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ เข้าชมมหาวิหารเซ้นต์สตีเฟ่น แวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6207-14
ต.ค. 6221-28
พ.ย. 6223-30
ธ.ค. 6205-12
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 46,999
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TTC171225
ทัวร์ยุโรป นำท่าน เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา หลังคาทองคำ เดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ เดินทางสู่ แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังเบลวีเดียร์ พระราชวังฮอฟบวร์ค เข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ เดินทางสู่ ถนนคาร์นท์เนอร์ จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6221-28
ต.ค. 6212-19 , 19-26
พ.ย. 6209-16 , 23-30
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 49,900
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : TTC160339
ทัวร์ยุโรป นำท่านเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ชมประตูคืนเดียว ชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร ชมย่านริมน้ำฝรั่งเศสน้อย หรือ La Petite France หรือ Little France เดินทางต่อสู่หมู่บ้านอองกีเชม ถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ที่เรียกว่า แบล็กฟอเรสต์ ถ่ายภาพกับศาลาว่าการเมืองเก่า Alte Rathaus เดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด2ข้างทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000 เมตร เปลี่ยนเป็นกระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่ระดับความสูงสู่ระดับความสูง 3,000 เมตร เดินทางสู่ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ ชมถนนสายวงแหวน ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ อิสระช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลืองชื่อ ชมบริเวณ CASTLE HILL ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 6223-31
ก.ย. 6224 -02
ต.ค. 6222-30
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 49,900
รหัสทัวร์ : TTC161125
นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชิร์นบรุนน์ ชมเมืองแสนสวยของประเทศฮังการี ได้ชื่อว่า "ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ" แวะชมและถ่ายรูปภายนอกกับป้อมปราการ Fisherman’s Bastion แวะถ่ายรูปกับภายนอกของโบสถ์แมทธิอัส ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ถ่ายรูป ณ ฮีโร่สแควร์ หรืออนุเสาวรีย์จัตุรัสวีรชน ถ่ายรูปภายนอก ปราสาทบราติสลาวา ชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราก สัมผัสกับบรรยากาศสวยงามของ สะพานชาร์ลส สู่ อิงกอลสตัดท์เอ้าท์เล็ตวิลเลจ เข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ชมนครมิวนิค จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 6207-14 , 21-28
พ.ย. 6209-16 , 23-30
ดูโปรแกรมทัวร์


การเดินทางที่สุดแสนพิเศษของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อร่วมทางไปกับเรา

โดดเด่นเรื่องคุณภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ค้นหาง่าย
บริการหลังการขาย