ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ตุรกี ปราสาทปุยฝ้าย

พบ 21 รายการทัวร์
ทัวร์ตุรกี ม้าไม้เมืองทรอย เฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย โบสถ์เซนต์โซเฟีย หมู่บ้านอวานอส
รหัสทัวร์ : TTC237421
นำท่านเดินทางสู่ตุรกี ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย ถ่ายรูปกับพระราชวังทอปกาปิ ชมม้าไม้เมืองทรอยม้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ชมปราสาทปุยฝ้ายแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำมีความงดงามมาก เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกียชมนครใต้ดินเกิดจาการขุดเจาะพื้นดิน 10 กว่าชั้น เยือนหมู่บ้านอวานอส ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์และจัตุรัสทักซิมสแควร์ แวะชมความงามของดอกทิวลิป ณ สวนอีเมอร์กัน เยือนบ้านหลากสีสันคัลเลอร์ฟูลจุดเช็คอินถ่ายรูปสุดฮิตแห่งใหม่ของอิสตันบูล จองได้แล้ววันนี้!!!
Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

เม.ย. 66
05-13
13-21
รหัสทัวร์ : TTC237553
นำท่านเดินทางสู่ประเทศตุรกี เช็คอินถ่ายรูปสุเหร่าสีนํ้าเงินและฮิปโปโดรม เข้าชมวิหารฮาเจียโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชมม้าไม้เมืองทรอย เดินทางสู่ปราสาทปุยฝ้ายหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำสุดงดงาม นำท่านถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์เมฟลานา เยือนนครใต้ดินสถานที่ที่ชาวคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่มรดกโลกที่สำคัญ นำท่านถ่ายภาพหุบเขาพาซาแบค หุบเขานกพิราบและหุบเขาอุชิซาร์ เดินทางสู่ทะเลสาบเกลือเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีเปอร์เซ็นต์ของเกลือสูงและใหญ่เป็นอันดับ2ของตุรกี เยือนสุสานมุสตาฟาเคมาลอตาเติร์กที่มีความสำคัญของประเทศอย่างมาก ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัสจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ช้อปปิ้งมันส์ๆที่ทักซิมสแควร์ จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

พ.ค. 66
มิ.ย. 66
17-25
07-15
14-22
21-29
28-06
รหัสทัวร์ : TTC193108
ทัวร์ตุรกี บินภายใน 1 เที่ยว นำท่านชม บ้านพระแม่มารี จากนั้นแวะถ่ายรูป วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ เดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ ชม ปราสาทปุยฝ้าย สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส Option Tour ขึ้นบอลลูนที่เมืองคัปปาโดเกีย นำทุกท่านสู่ นครใต้ดิน ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง” จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
รหัสทัวร์ : TTC237225
ทัวร์ตุรกี เดินทางสู่อิสตันบูล เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เยี่ยมชมพระราชวังเบลเลอเบยี ชมสวนซาโซว่า ชมโชว์ระบำหน้าท้อง เที่ยวชมหุบเขาเกอเรเม่ หุบเขาอุซิซาร์ นครใต้ดิน เยือนปราสาทปุยฝ้าย วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น ช็อปปิ้งตลาดสไปซ์มาร์เก็ต

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
19-26
05-12
06-13
11-18
12-19
19-26
20-27
25-01
27-03
01-08
02-09
17-24
23-30
รหัสทัวร์ : TTC236955
นำท่านสู่ดินแดนสองทวีป ชมพระราชวังทอปกาปึ ชมจัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ดอดีตเรียกฮิปโปโดรม ชมความสวยงามของสุเหร่าสีน้ำเงิน เดินชมตลาดเก่าแก่แกรนด์บาซาร์ นำท่านสู่ จุดชมวิว Pierre loti hill ที่เมื่อมองออกไปจะเห็นวิวแม่น้ำอันสวยงาม เพลิดเพลินย่าน บารัต(Balat) เมืองแห่งสีสันของอิสตันบูล นำท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส เป็นช่องแคบที่กั้นระหว่างตุรเคียเธรซที่อยู่ในทวีปยุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย นำท่านชม เมืองโบราณ ทรอยแวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย ให้ท่านลิ้มลอง Turkish Delight ขนมประจำท้องถิ่นของประเทศตุรเคีย นำท่านชม บ้านพระแม่มารี (House of Vergin Mary) เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมา อาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณที่ได้มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีแห่งหนึ่งของโลก ชมปราสาทปุยฝ้าย มีลักษณะเป็นระเบียงน้ำพุเกลือร้อน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกในอดีต ชมการแสดงขึ้นชื่อของตุรเคียโชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance นำท่าน ชมนครใต้ดินคาดัคและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม จองด่วนวันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

พ.ค. 66
26-02
รหัสทัวร์ : TTC226460
เที่ยวตุรกีดินแดน 2 ทวีป นำท่านชมพระราชวังทอปปากี ชมจตุรัสสุลต่าน อาร์เหม็ด ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque) ชม ฮายาโซฟีอา นำท่านชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ชมช่องแคบบอสพอรัส จุดชมวิว Pierre loti hill นำท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส(Bosporus Strait) ชมเมืองโบราณ ทรอย(TROY) ชมบ้านพระแม่มารี ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส นำท่านชมเฮียราโพลิส (Hierapolis) ชมเมืองคัปปาโดเกียโดยการขึ้นบอลลูน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
04-11
05-12
02-09
รหัสทัวร์ : TTC237054
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตามเมืองแบบจุใจ ทั้งเมืองอิสตันบูล,เมืองชานัคคาเล่,เมืองทรอย,เมืองคูซาดาซี,เมืองปามุคคาเล่,เมืองคอนย่า,เมืองคัปปาโดเกียและเมืองเกอราเม่ พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ชมและถ่ายภาพม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล แวะเมืองโบราณเอฟฟิซุส เดินทางสู่ปราสาทปุยฝ้ายชมบ่อน้ำอันสวยงาม เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่ เที่ยวชม 3 หุบเขาอันโดดเด่นทั้ง หุบเขาพาซาแบค,หุบเขานกพิราบและหุบเขาอุชิซาร์ +พร้อมโปรแกรมเสริมสุดพิเศษ(ไม่รวมในราคาทัวร์) จองได้แล้ววันนี้!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
รหัสทัวร์ : TTC237145
ทัวร์ตุรกี บินลัดฟ้าสู่อิสตันบลู ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังเบลเลอเบยี เที่ยวชมสวนซาโซว่า เดินเล่น ODUNPAZARI TOWN ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ชมหุบเขาเกอเรเม่ หุบเขาอุซิซาร์ นครใต้ดิน ถ่ายภาพ CARAVANSARAI เที่ยวชมปราสาทปุยฝ้าย เยือนเมืองโบราณเอฟฟิซุส เที่ยวชมสุเหร่าสีน้ำเงิน เดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต เที่ยวชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย ช็อปปิ้งตลาดสไปซ์มาร์เก็ต ช็อปปิ้งย่าน FENER & BALAT เที่ยวชมสวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

เม.ย. 66
มิ.ย. 66
03-10
04-11
12-19
13-20
22-29
23-30
29-06
30-07
02-09
04-11
10-17
11-18
รหัสทัวร์ : TTC205894
ชมความสวยงานของ สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) ชมเทศกาลดอกทิวลิป รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้อง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส นำทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จองได้แล้ว วันนี้ !!

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

เม.ย. 66
05-12
10-17
12-19
รหัสทัวร์ : TTC237551
นำท่านเดินทางสู่ประเทศตุรกี สัมผัสบรรยากาศใหม่รูปแบบสไตล์เมืองเก่าย่านBALAT & FENER นำท่านเพลิดเพลินล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ชมวิหารฮาเจียโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง แวะถ่ายภาพม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล พาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม ชมความงดงามของปราสาทปุยฝ้ายหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว เยือนนครใต้ดินชาวคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ชมหุบเขาพาซาแบค หุบเขานกพิราบและหุบเขาอุชิซาร์ เข้าชมบ้านพระแม่มารีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวคริสต์จะต้องหาโอกาสไปไหว้ให้ได้สักครั้งในชีวิต พิเศษ!ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้องBELLY DANCE จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

พ.ค. 66
มิ.ย. 66
12-19
26-02
09-16
16-23
23-30
30-07

ทัวร์ตุรกี ปราสาทปุยฝ้าย 2566 - 2567

ทัวร์ตุรกี ปราสาทปุยฝ้าย

ค้นพบจำนวน 21 ทัวร์

ทัวร์ตุรกี ม้าไม้เมืองทรอย เฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย โบสถ์เซนต์โซเฟีย หมู่บ้านอวานอส
รหัสทัวร์ : TTC237421

นำท่านเดินทางสู่ตุรกี ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย ถ่ายรูปกับพระราชวังทอปกาปิ ชมม้าไม้เมืองทรอยม้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ชมปราสาทปุยฝ้ายแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำมีความงดงามมาก เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกียชมนครใต้ดินเกิดจาการขุดเจาะพื้นดิน 10 กว่าชั้น เยือนหมู่บ้านอวานอส ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์และจัตุรัสทักซิมสแควร์ แวะชมความงามของดอกทิวลิป ณ สวนอีเมอร์กัน เยือนบ้...

Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
05-13
13-21
รหัสทัวร์ : TTC237553

นำท่านเดินทางสู่ประเทศตุรกี เช็คอินถ่ายรูปสุเหร่าสีนํ้าเงินและฮิปโปโดรม เข้าชมวิหารฮาเจียโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชมม้าไม้เมืองทรอย เดินทางสู่ปราสาทปุยฝ้ายหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำสุดงดงาม นำท่านถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์เมฟลานา เยือนนครใต้ดินสถานที่ที่ชาวคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่มรดกโลกที่สำคัญ นำท่านถ่ายภาพ...

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
17-25
มิ.ย. 66
07-15
14-22
21-29
28-06
รหัสทัวร์ : TTC193108

ทัวร์ตุรกี บินภายใน 1 เที่ยว นำท่านชม บ้านพระแม่มารี จากนั้นแวะถ่ายรูป วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ เดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ ชม ปราสาทปุยฝ้าย สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส Option Tour ขึ้นบอลลูนที่เมืองคัปปาโดเกีย นำทุกท่านสู่ นครใต้ดิน ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง” จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
รหัสทัวร์ : TTC237225

ทัวร์ตุรกี เดินทางสู่อิสตันบูล เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เยี่ยมชมพระราชวังเบลเลอเบยี ชมสวนซาโซว่า ชมโชว์ระบำหน้าท้อง เที่ยวชมหุบเขาเกอเรเม่ หุบเขาอุซิซาร์ นครใต้ดิน เยือนปราสาทปุยฝ้าย วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น ช็อปปิ้งตลาดสไปซ์มาร์เก็ต

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
19-26
พ.ค. 66
05-12
06-13
11-18
12-19
19-26
20-27
25-01
27-03
มิ.ย. 66
01-08
02-09
17-24
23-30
รหัสทัวร์ : TTC236955

นำท่านสู่ดินแดนสองทวีป ชมพระราชวังทอปกาปึ ชมจัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ดอดีตเรียกฮิปโปโดรม ชมความสวยงามของสุเหร่าสีน้ำเงิน เดินชมตลาดเก่าแก่แกรนด์บาซาร์ นำท่านสู่ จุดชมวิว Pierre loti hill ที่เมื่อมองออกไปจะเห็นวิวแม่น้ำอันสวยงาม เพลิดเพลินย่าน บารัต(Balat) เมืองแห่งสีสันของอิสตันบูล นำท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส เป็นช่องแคบที่กั้นระหว่างตุรเคียเธรซที่...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
26-02
รหัสทัวร์ : TTC226460

เที่ยวตุรกีดินแดน 2 ทวีป นำท่านชมพระราชวังทอปปากี ชมจตุรัสสุลต่าน อาร์เหม็ด ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque) ชม ฮายาโซฟีอา นำท่านชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ชมช่องแคบบอสพอรัส จุดชมวิว Pierre loti hill นำท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส(Bosporus Strait) ชมเมืองโบราณ ทรอย(TROY) ชมบ้านพระแม่มารี ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส นำท่านชมเฮียราโพลิส (...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
04-11
พ.ค. 66
05-12
มิ.ย. 66
02-09
รหัสทัวร์ : TTC237054

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตามเมืองแบบจุใจ ทั้งเมืองอิสตันบูล,เมืองชานัคคาเล่,เมืองทรอย,เมืองคูซาดาซี,เมืองปามุคคาเล่,เมืองคอนย่า,เมืองคัปปาโดเกียและเมืองเกอราเม่ พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ชมและถ่ายภาพม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล แวะเมืองโบราณเอฟฟิซุส เดินทางสู่ปราสาทปุยฝ้ายชมบ่อน้ำอันสวยงาม เข้า...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

ทัวร์เต็มแล้ว คุณมาช้าไป !! โปรดเลือกทัวร์ใกล้เคียง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
รหัสทัวร์ : TTC237145

ทัวร์ตุรกี บินลัดฟ้าสู่อิสตันบลู ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังเบลเลอเบยี เที่ยวชมสวนซาโซว่า เดินเล่น ODUNPAZARI TOWN ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ชมหุบเขาเกอเรเม่ หุบเขาอุซิซาร์ นครใต้ดิน ถ่ายภาพ CARAVANSARAI เที่ยวชมปราสาทปุยฝ้าย เยือนเมืองโบราณเอฟฟิซุส เที่ยวชมสุเหร่าสีน้ำเงิน เดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต เที่ยวชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย ช็อปปิ้งตลาดสไป...

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
03-10
04-11
12-19
13-20
22-29
23-30
29-06
30-07
มิ.ย. 66
02-09
04-11
10-17
11-18
รหัสทัวร์ : TTC205894

ชมความสวยงานของ สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) ชมเทศกาลดอกทิวลิป รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้อง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส นำทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ...

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
05-12
10-17
12-19
รหัสทัวร์ : TTC237551

นำท่านเดินทางสู่ประเทศตุรกี สัมผัสบรรยากาศใหม่รูปแบบสไตล์เมืองเก่าย่านBALAT & FENER นำท่านเพลิดเพลินล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ชมวิหารฮาเจียโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง แวะถ่ายภาพม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล พาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม ชมความงดงามของปราสาทปุยฝ้ายหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว เ...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
12-19
26-02
มิ.ย. 66
09-16
16-23
23-30
30-07

ทัวร์ตุรกี ปราสาทปุยฝ้าย 2566 - 2567

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี โปรโมชั่นเที่ยวตุรกี ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์ตุรกี และ เที่ยวตุรกี คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศตุรกี ดินแดนอัศจรรย์ที่เป็นจุดบรรจบระหว่าง 2 คาบสมุทรและ 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย ทำให้ตุรกีมีความหลากหลายทั้งทางด้านสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม มาอย่างยาวนาน อาทิ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองปามุคคาเล่ เมืองเกอราเม่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส สามารถเลือกเที่ยวได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปตุรกี หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศตุรกี ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat