ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ตุรกี ตุลาคม

พบ 6 รายการทัวร์
ทัวร์ตุรกี สุสานอตาร์เติร์ก หุบเขาเกอเรเม่ ปราสาทปุยฝ้ายและเมืองโบราณเฮียราโพลิส 9 วัน 7 คืน สายการบินเติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์
รหัสทัวร์ : TTC2410106
นำท่านท่องเที่ยวตุรกี ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ปู่ราสาทปุยฝ้าย ขึ้นบูอลลุน (OPTIONS) รถอีปทัวร์/รถโบราณ OPTIONS ชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย ม้าไม้จำลองกรุงทรอย GALATA PORT MALL จองเลยวันนี้!!
Turkmenistan Airlines เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์

ระยะเวลา9 วัน 7 คืน

ประเทศตุรกี

ต.ค. 67
05-13
รหัสทัวร์ : TTC2410484
นำท่านท่องเที่ยว ตุรกีเมืองอิสตันบูล Istanbul ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ The Black Sea ถ่ายรูปภายนอกของสุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia เข้าชมโรงงานทอพรม Carpet Factory โรงงานเซรามิคและโรงงานเครื่องประดับ Jewellery คุณภาพดีของประเทศตุรกี เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย ชมวิหารอะโครโพลิส จองเลยวันนี้

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

ต.ค. 67
04-12
10-18
17-25
รหัสทัวร์ : TTC2410481
นำท่านท่องเที่ยวตุรกี รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย พระราชวังเบย์เลอร์เบยี สุเหร่าเซนต์โซเฟีย หมู่บ้าน Sirince ปราสาทปุยฝ้าย ฮิปโปโดรม จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

ต.ค. 67
11-19
18-26
รหัสทัวร์ : TTC2410270
นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของประเทศตุรกี พาท่านไปยัง ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคูซาดาซี เมืองคัปปาโดเกีย เมืองอิสตันบูล มัสยิดคามลิก้า สุเหร่าสีน้ำเงิน รวมถึง ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา10 วัน 8 คืน

ประเทศตุรกี

ต.ค. 67
01-10
07-16
09-18
15-24
23-01
รหัสทัวร์ : TTC249598
พาท่านท่องเที่ยวชมความสวยงามของตุรกี นอนโรงแรมถ้ำ 2 คืน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมชมเมืองคัปปาโดเกีย เข้าชมนครใต้ดิน เที่ยวเมืองเกอเรเม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา ชมความสวยงามของเมืองปามุคคาเล่ เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย เที่ยวชมวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน พาชมวิหารเอสเคลปิออน ถ่ายรูปกับม้าไม้แห่งกรุงทรอย เข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ พระราชวังทอปกาปึ ถ่ายรูปสวยๆกับสุเหร่าสีน้ำเงิน โบสถ์เซนต์โซเฟีย จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

ต.ค. 67
09-16
12-19
20-27
21-28
รหัสทัวร์ : TTC239189
ชมเมืองมรดกโลก วัฒนธรรมแห่งชาติ และความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอ็อตโตมัน เที่ยวชมชมนครใต้ดิน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอโรเม่ เพลิดเพลินกับกิจกรรมขึ้นบอลลูนเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้า ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา เที่ยวชมปราสาทปุยฝ้าย ชมเมืองโบราณฮีเอราโปลิส ชมวิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังโดลมาบาเช่ จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

ต.ค. 67
13-20
20-27

ทัวร์ตุรกี ตุลาคม 2567 - 2568

ทัวร์ตุรกี ตุลาคม

ค้นพบจำนวน 6 ทัวร์

ทัวร์ตุรกี สุสานอตาร์เติร์ก หุบเขาเกอเรเม่ ปราสาทปุยฝ้ายและเมืองโบราณเฮียราโพลิส 9 วัน 7 คืน สายการบินเติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์
รหัสทัวร์ : TTC2410106

นำท่านท่องเที่ยวตุรกี ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ปู่ราสาทปุยฝ้าย ขึ้นบูอลลุน (OPTIONS) รถอีปทัวร์/รถโบราณ OPTIONS ชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย ม้าไม้จำลองกรุงทรอย GALATA PORT MALL จองเลยวันนี้!!

Turkmenistan Airlines เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์

ระยะเวลา9 วัน 7 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 67
05-13
รหัสทัวร์ : TTC2410484

นำท่านท่องเที่ยว ตุรกีเมืองอิสตันบูล Istanbul ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ The Black Sea ถ่ายรูปภายนอกของสุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia เข้าชมโรงงานทอพรม Carpet Factory โรงงานเซรามิคและโรงงานเครื่องประดับ Jewellery คุณภาพดีของประเทศตุรกี เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย ชมวิหารอะโครโ...

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 67
04-12
10-18
17-25
รหัสทัวร์ : TTC2410481

นำท่านท่องเที่ยวตุรกี รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย พระราชวังเบย์เลอร์เบยี สุเหร่าเซนต์โซเฟีย หมู่บ้าน Sirince ปราสาทปุยฝ้าย ฮิปโปโดรม จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 67
11-19
18-26
รหัสทัวร์ : TTC2410270

นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของประเทศตุรกี พาท่านไปยัง ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคูซาดาซี เมืองคัปปาโดเกีย เมืองอิสตันบูล มัสยิดคามลิก้า สุเหร่าสีน้ำเงิน รวมถึง ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา10 วัน 8 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 67
01-10
07-16
09-18
15-24
23-01
รหัสทัวร์ : TTC249598

พาท่านท่องเที่ยวชมความสวยงามของตุรกี นอนโรงแรมถ้ำ 2 คืน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมชมเมืองคัปปาโดเกีย เข้าชมนครใต้ดิน เที่ยวเมืองเกอเรเม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา ชมความสวยงามของเมืองปามุคคาเล่ เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย เที่ยวชมวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน พาชมวิหารเอสเคลปิออน ถ่ายรูปกับม้าไม้แห่งกรุงทรอย เข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ พระราช...

ระยะเวลา8 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 67
09-16
12-19
20-27
21-28
รหัสทัวร์ : TTC239189

ชมเมืองมรดกโลก วัฒนธรรมแห่งชาติ และความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอ็อตโตมัน เที่ยวชมชมนครใต้ดิน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอโรเม่ เพลิดเพลินกับกิจกรรมขึ้นบอลลูนเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้า ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา เที่ยวชมปราสาทปุยฝ้าย ชมเมืองโบราณฮีเอราโปลิส ชมวิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังโดลมาบาเช่ จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 67
13-20
20-27

ทัวร์ตุรกี ตุลาคม 2567 - 2568

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี โปรโมชั่นเที่ยวตุรกี ตลอดปี 2567 - 2568 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์ตุรกี และ เที่ยวตุรกี คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศตุรกี ดินแดนอัศจรรย์ที่เป็นจุดบรรจบระหว่าง 2 คาบสมุทรและ 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย ทำให้ตุรกีมีความหลากหลายทั้งทางด้านสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม มาอย่างยาวนาน อาทิ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองปามุคคาเล่ เมืองเกอราเม่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส สามารถเลือกเที่ยวได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปตุรกี หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศตุรกี ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat