ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ตุรกี 9 วัน

พบ 5 รายการทัวร์
ทัวร์ตุรกี ม้าไม้เมืองทรอย เฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย โบสถ์เซนต์โซเฟีย หมู่บ้านอวานอส
รหัสทัวร์ : TTC237421
นำท่านเดินทางสู่ตุรกี ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย ถ่ายรูปกับพระราชวังทอปกาปิ ชมม้าไม้เมืองทรอยม้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ชมปราสาทปุยฝ้ายแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำมีความงดงามมาก เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกียชมนครใต้ดินเกิดจาการขุดเจาะพื้นดิน 10 กว่าชั้น เยือนหมู่บ้านอวานอส ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์และจัตุรัสทักซิมสแควร์ แวะชมความงามของดอกทิวลิป ณ สวนอีเมอร์กัน เยือนบ้านหลากสีสันคัลเลอร์ฟูลจุดเช็คอินถ่ายรูปสุดฮิตแห่งใหม่ของอิสตันบูล จองได้แล้ววันนี้!!!
Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

เม.ย. 66
05-13
13-21
รหัสทัวร์ : TTC237553
นำท่านเดินทางสู่ประเทศตุรกี เช็คอินถ่ายรูปสุเหร่าสีนํ้าเงินและฮิปโปโดรม เข้าชมวิหารฮาเจียโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชมม้าไม้เมืองทรอย เดินทางสู่ปราสาทปุยฝ้ายหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำสุดงดงาม นำท่านถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์เมฟลานา เยือนนครใต้ดินสถานที่ที่ชาวคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่มรดกโลกที่สำคัญ นำท่านถ่ายภาพหุบเขาพาซาแบค หุบเขานกพิราบและหุบเขาอุชิซาร์ เดินทางสู่ทะเลสาบเกลือเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีเปอร์เซ็นต์ของเกลือสูงและใหญ่เป็นอันดับ2ของตุรกี เยือนสุสานมุสตาฟาเคมาลอตาเติร์กที่มีความสำคัญของประเทศอย่างมาก ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัสจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ช้อปปิ้งมันส์ๆที่ทักซิมสแควร์ จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

พ.ค. 66
มิ.ย. 66
17-25
07-15
14-22
21-29
28-06
รหัสทัวร์ : TTC237327
ทัวร์ตุรกี เที่ยวเต็มที่แบบจุใจทั้งโปรแกรม พาเที่ยวเมืองอิสตันบูล ถ่ายรูปด้านนอกสุเหร่าสีน้ำเงิน,ฮิปโปโดรม เข้าชม วิหารฮาเจียโซเฟีย จากนั้นเข้าเมืองชานัคคาเล่ ชมและถ่ายภาพม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล จากนั้นเข้าเมืองปามุคคาเล่ เที่ยวชมปราสาทปุยฝ้าย บริเวณเดียวกันจะเป็นเมืองโบราณเฮียราโพลิส เข้าสู่เมืองคอนย่าถ่ายรูปด้านนอกพิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคัปปาโดเกีย พร้อมสามารถเลือก Option เสริม นั่งบอลลูนชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า เที่ยวชมนครใต้ดิน เข้าเมืองเกอราเม่ เยี่ยมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่ ถ่ายรูปด้านนอกที่หุบเขาพาซแบค,หุบเขาอุชิซาร์ แวะเที่ยวทะเลสาบเกลือ เที่ยวอังการา เที่ยวสุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก เที่ยวเมืองซาฟรานโบลู,เมืองอิสตันบูล ชมความงามของทิวลิป EMERGAN PARK ชมเมืองอิสตันบูลสัมผัสย่านสไตล์เมืองเก่า ย่าน BALAT & FENER ถ่ายภาพกับหอคอยกาลาตา จองได้แล้ววันนี้!

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

เม.ย. 66
10-18
รหัสทัวร์ : TTC194173
ทัวร์ตุรกี เที่ยวแบบจัดเต็ม เดินทางสู่อิสตันบูล เข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย เดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม ผ่านชมเมืองโบราณของกรีก เดินทางสู่คูซาดาสึ เที่ยวชมเมืองโบราณเอเฟซุส ชมห้องสมุดเซลซุส ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ เยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนำ Leather Fashion House เข้าชมบ้านของพระแม่มารี แวะชิมขนมหวานขึ้นชื่อของตุรกี ณ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ เที่ยวชมโรงงานผลิตเครื่องหนัง เดินทางสู่เมืองปามุคคาเล ชมความงามของชั้นน้ำตกสีขาวที่ปราสาทปุยฝ้าย เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส เดินทางสู่เมืองคอนย่า เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย เที่ยวชมนครใต้ดิน อิสระเลือกซื้อพรมคุณภาพดีที่โรงงานทอพรม แวะถ่ายรูปทะเลสาบนํ้าเค็ม ถ่ายรูปกับ Kocatepe Mosque Ankara มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงอังการ่า ชมสุสานอตาเติร์ก ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส แวะช็อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต เที่ยวชมฮิปโปโดม แวะชมสุเหร่าสีน้ำเงินแะลสุเหร่าเซนต์โซเฟีย พิเศษ โชว์ระบำหน้าท้อง จองได้แล้ววันนี้

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
17-25
24-02
06-14
15-23
24-01
29-06
12-20
19-27
26-04
รหัสทัวร์ : TTC237593
นำท่านเดินทางสู่แดนไก่งวง นำท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่องทรอย นำท่านเดินทางสู่ทุ่งลาเวนเดอร์บริเวณหมู่บ้าน Kuyucak ชมความสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่มีความกว้างถึงกว่า 30 ตารางกิโลเมตร นำท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล หรือปราสาทปุยฝ้าย ซึ่งเกิดจากน้ำแร่ร้อนที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็นชั้นน้ำตก มีสีขาวคล้ายกับสร้างมาจากปุยฝ้าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย ชื่นชมและถ่ายรูปกับดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี พาท่านไปสัมผัสประสบการณ์ที่ นครใต้ดิน ซึ่งเกิดจากการขุดเจาะพื้นดินในยามสงครามในอดีต เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบทั้งห้องนอน ห้องครัว ห้องนํ้า ห้องอาหาร ฯลฯ พาท่านไปชมและถ่ายรูปกับความสวยงามของฝูงบอลลูนที่ เกอเรเม จากนั้นนำท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น จองด่วน!!!

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

มิ.ย. 66
26-04

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 2566 - 2567

ทัวร์ตุรกี 9 วัน

ค้นพบจำนวน 5 ทัวร์

ทัวร์ตุรกี ม้าไม้เมืองทรอย เฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย โบสถ์เซนต์โซเฟีย หมู่บ้านอวานอส
รหัสทัวร์ : TTC237421

นำท่านเดินทางสู่ตุรกี ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย ถ่ายรูปกับพระราชวังทอปกาปิ ชมม้าไม้เมืองทรอยม้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ชมปราสาทปุยฝ้ายแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำมีความงดงามมาก เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกียชมนครใต้ดินเกิดจาการขุดเจาะพื้นดิน 10 กว่าชั้น เยือนหมู่บ้านอวานอส ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์และจัตุรัสทักซิมสแควร์ แวะชมความงามของดอกทิวลิป ณ สวนอีเมอร์กัน เยือนบ้...

Turkish Airlines เตอร์กิช แอร์ไลน์

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
05-13
13-21
รหัสทัวร์ : TTC237553

นำท่านเดินทางสู่ประเทศตุรกี เช็คอินถ่ายรูปสุเหร่าสีนํ้าเงินและฮิปโปโดรม เข้าชมวิหารฮาเจียโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชมม้าไม้เมืองทรอย เดินทางสู่ปราสาทปุยฝ้ายหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำสุดงดงาม นำท่านถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์เมฟลานา เยือนนครใต้ดินสถานที่ที่ชาวคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่มรดกโลกที่สำคัญ นำท่านถ่ายภาพ...

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
17-25
มิ.ย. 66
07-15
14-22
21-29
28-06
รหัสทัวร์ : TTC237327

ทัวร์ตุรกี เที่ยวเต็มที่แบบจุใจทั้งโปรแกรม พาเที่ยวเมืองอิสตันบูล ถ่ายรูปด้านนอกสุเหร่าสีน้ำเงิน,ฮิปโปโดรม เข้าชม วิหารฮาเจียโซเฟีย จากนั้นเข้าเมืองชานัคคาเล่ ชมและถ่ายภาพม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล จากนั้นเข้าเมืองปามุคคาเล่ เที่ยวชมปราสาทปุยฝ้าย บริเวณเดียวกันจะเป็นเมืองโบราณเฮียราโพลิส เข้าสู่เมืองคอนย่าถ่ายรูปด้านนอกพิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคัปปา...

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
10-18
รหัสทัวร์ : TTC194173

ทัวร์ตุรกี เที่ยวแบบจัดเต็ม เดินทางสู่อิสตันบูล เข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย เดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม ผ่านชมเมืองโบราณของกรีก เดินทางสู่คูซาดาสึ เที่ยวชมเมืองโบราณเอเฟซุส ชมห้องสมุดเซลซุส ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ เยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนำ Leather Fashion House เข้าชมบ้านของพระแม่มารี แวะชิมขนมหวานขึ้นชื่อของตุรกี ณ ร้านเ...

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
17-25
24-02
พ.ค. 66
06-14
15-23
24-01
29-06
มิ.ย. 66
12-20
19-27
26-04
รหัสทัวร์ : TTC237593

นำท่านเดินทางสู่แดนไก่งวง นำท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่องทรอย นำท่านเดินทางสู่ทุ่งลาเวนเดอร์บริเวณหมู่บ้าน Kuyucak ชมความสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่มีความกว้างถึงกว่า 30 ตารางกิโลเมตร นำท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล หรือปราสาทปุยฝ้าย ซึ่งเกิดจากน้ำแร่ร้อนที่มีแร่ธาตุแคลเซี่...

ระยะเวลา9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
26-04

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 2566 - 2567

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี โปรโมชั่นเที่ยวตุรกี ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์ตุรกี และ เที่ยวตุรกี คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศตุรกี ดินแดนอัศจรรย์ที่เป็นจุดบรรจบระหว่าง 2 คาบสมุทรและ 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย ทำให้ตุรกีมีความหลากหลายทั้งทางด้านสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม มาอย่างยาวนาน อาทิ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองปามุคคาเล่ เมืองเกอราเม่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส สามารถเลือกเที่ยวได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปตุรกี หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศตุรกี ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat