ทัวร์ตุรกีวันจักรี

ร่วมระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งราชวงศ์จักรี ตั้งแต่นั้นสืบมา เฉลิมฉลองเทศกาลวันจักรี กับโปรแกรมทัวร์วันจักรี ท่องเที่ยวทั่วโลก ทัวร์ต่างประเทศ และ ทัวร์ในประเทศ ช่วงวันหยุดพิเศษนี้ หลากหลายรายการ โปรแกรมทัวร์ดีๆ ราคาพิเศษ ต้องที่ไทยทราเวล

ปฏิทินวันหยุดเทศกาล วันจักรี 03 - 08 เมษายน 2563

แสดง 12 ทัวร์วันจักรี จาก 12 ทัวร์ เรียงจาก ทัวร์แนะนำ

ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 27,999
ระยะเวลา
9 วัน 7 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205721
นำท่านเดินทางเข้าชม สวนดอกทิวลิป ในเทศกาลดอกทิวลิปส่วนแห่งนี้จะมีการจัดแสดงดอกทิวลิปสีสันต่างๆมากมาย ดอกทิวลิปนี้จะบานเต็มที่ในช่วงเดือน เมษายน ของทุกปีเท่านั้น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ฮิปโปโดรม นำท่านเข้าชม วิหารเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6303-11 เม.ย., 04-12 เม.ย.(เต็ม), 05-13 เม.ย., 06-14 เม.ย.(เต็ม), 07-15 เม.ย.(เต็ม), 08-16 เม.ย.(เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 31,999
ระยะเวลา
9 วัน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205725
นำท่านเข้าชม เมืองใต้ดิน จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้า หุบเขาอุซิซาร์ หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายรูป ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6303-11 เม.ย., 04-12 เม.ย., 05-13 เม.ย., 06-14 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 30,999
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205896
เที่ยวตุรกี สัมผัสประสบการ์ณใหม่ ชมความสวยงาม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) ชมสวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค สวนสาธารณะที่สวยที่สุด ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6303-10 เม.ย., 04-11 เม.ย., 05-12 เม.ย., 06-13 เม.ย., 08-15 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 32,999
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205737
เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย ชมนครใต้ดิน เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ และหุบเขาอุซิซาร์ เดินทางสู่ เมืองคอนย่า นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส จากนั้นเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกขึ้นกึ่งสถาปัตยกรรม

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6304-11 เม.ย., 05-12 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 34,999
ระยะเวลา
9 วัน 7 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC193103
ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือฮิปโปโดรม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย และ พระราชวังทอปกาปึ ถ่ายรูปกับ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เดินทางต่อไปยัง วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น และ มัสยิดอิสเบ จากนั้นเที่ยวชม บ้านพระแม่มารี ตื่นตากับ ปราสาทปุยฝ้าย สัมผัสกับ เมืองเฮียราโพลิส แวะชม นครใต้ดิน เพลิดเพลินกับวิวที่เมืองเกอเรเม จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6303-11 เม.ย.(เต็ม), 07-15 เม.ย., 08-16 เม.ย.(เต็ม)
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 34,900
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC195473
นำท่านชมพระราชวังทอปกาปึ อันเป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน อุโมงค์เก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล จากนั้นชมจัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด หรือที่มีชื่อเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม จากนั้นชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” สุเหร่าสีน้ำเงิน สถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล จากนั้นช้อปปิ้ง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศ ณ ช่องแคบบอสพอรัส และแวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้ฮอลิวู้ด จากมหากาพย์อีเลียดเรื่องสงครามเมืองทรอย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6304-11 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 35,900
ระยะเวลา
9 วัน 7 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205924
นำท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) โดยนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็นช่องแคบ ชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่องทรอย (Troy)นำท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน จากนั้นนำท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จองได้แล้ววันนี้

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6306-14 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 36,900
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205901
เที่ยวตรุกี ชมเทศกาลอกทิวลิป ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม เป็นสถานที่ที่มีความงดงามและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ขึ้นบอลลูนชมความสวยงานของเมืองคัปปาโดเกีย ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของ ปราสาทปุยฝ้าย ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส พาชมนครใต้ดินคาดัคมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6306-14 เม.ย., 07-15 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 36,900
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC195671
เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม สถานที่ที่มีความงดงามและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จากนั้นชมหุบเขานกพิราบ Pigeon Valley พิเศษ! ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance เป็นการเต้นรำที่เก่าแก่อย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปีในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียน เดินทางสู่ ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย ชม โรงงานผลิตเสื้อหนัง ที่มีคุณภาพและชื่อเสียงของตุรกี จากนั้น ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่ได้มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีแห่งหนึ่งของโลก เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุคโบราณที่ยิ่งใหญ่ สวยงามสมกับการเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6307-14 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 32,888
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205894
ชมความสวยงานของ สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) ถ่ายรูปที่ หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้อง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม นำทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6308-15 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 39,888
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205906
เที่ยวตุรกี เที่ยวทีเดียวจบครบทุกไฮไลท์ ชมความงามของดอกทิวลิป ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ชม ความสวยงาม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) แวะถ่ายรูป โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น ชม พระราชวังทอปกาปึ ห้ามพลาดขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6308-15 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์
ราคาเริ่มต้นเพียง฿ 34,900
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
ประเทศ
ตุรกี
รหัสทัวร์ : TTC205908
เที่ยวตุรกี ดินแดน 2 ทวีป นำชมสุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามจากกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงิน ชมพระราชวังทอปกาปี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า ชมความสวยงาม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมระบำหน้าท้อง (Belly Dance) และการแสดงพื้นเมืองต่างๆ ของตุรกีอันลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 6304-13 เม.ย., 07-16 เม.ย.
ดูโปรแกรมทัวร์

ค้นหา

Close

ทัวร์ตุรกีวันจักรี 2563 ทัวร์วันจักรี เที่ยวตุรกี ราคาทัวร์ช่วงวันจักรี