ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พระราชวังไดโน้ย หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม พักบานาฮิลล์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยเวียดเจ็ท แอร์

Thai Vietjet Air ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ลดราคา
฿ 3,000
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พระราชวังไดโน้ย หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม พักบานาฮิลล์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยเวียดเจ็ท แอร์
ราคาเริ่มต้น
14,899 11,899 บาท
รหัสทัวร์

สายการบิน
ไทยเวียดเจ็ท แอร์
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
รวมอาหาร
9 มื้อ
ประเทศ
มาตรฐานทัวร์
-->
10% Discount
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พระราชวังไดโน้ย หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม พักบานาฮิลล์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยเวียดเจ็ท แอร์
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พระราชวังไดโน้ย หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม พักบานาฮิลล์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยเวียดเจ็ท แอร์
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พระราชวังไดโน้ย หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม พักบานาฮิลล์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยเวียดเจ็ท แอร์

กำหนดการเดินทาง

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

พระราชวังไดโน้ย –นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - ร้านเยื้อไผ่ – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก

บาน่าฮิลล์ - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร สะพานมังกรพ่นไฟ

วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิข้อมูลราคา

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม
กำหนดการ : 14-18 มิ.ย.(เต็ม) , 21-25 มิ.ย.(เต็ม) , 25-29 มิ.ย. , 02-06 ก.ค. , 09-13 ก.ค. , 16-20 ก.ค. , 23-27 ก.ค. , 06-10 ส.ค.(เต็ม) , 09-13 ส.ค. , 13-17 ส.ค.(เต็ม) , 20-24 ส.ค. , 27-31 ส.ค. , 10-14 ก.ย. , 17-21 ก.ย. , 24-28 ก.ย.(เต็ม) , 02-06 ต.ค. , 03-07 ต.ค.(เต็ม) , 04-08 ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 13,899 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 13,899 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 13,899 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 13,899 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 18,799 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 13,899 -
ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม
กำหนดการ : 16-20 มิ.ย.(เต็ม) , 17-21 มิ.ย.(เต็ม) , 23-27 มิ.ย. , 24-28 มิ.ย. , 29 มิ.ย.-03 ก.ค. , 30 มิ.ย.-04 ก.ค. , 07-11 ก.ค.(เต็ม) , 08-12 ก.ค. , 13-17 ก.ค. , 14-18 ก.ค. , 15-19 ก.ค. , 21-25 ก.ค. , 22-26 ก.ค. , 04-08 ส.ค. , 05-09 ส.ค. , 17-21 ส.ค. , 18-22 ส.ค. , 19-23 ส.ค. , 25-29 ส.ค. , 26-30 ส.ค. , 07-11 ก.ย. , 08-12 ก.ย. , 09-13 ก.ย. , 14-18 ก.ย. , 15-19 ก.ย. , 22-26 ก.ย. , 23-27 ก.ย. , 28 ก.ย.-02 ต.ค. , 29 ก.ย.-03 ต.ค. , 30 ก.ย.-04 ต.ค. , 08-12 ต.ค. , 09-13 ต.ค. , 10-14 ต.ค. , 22-26 ต.ค. , 24-28 ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 14,899 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 14,899 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 14,899 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 14,899 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 19,799 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 14,899 -
ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : ตุลาคม
กำหนดการ : 05-09 ต.ค. , 06-10 ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 15,899 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 15,899 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 15,899 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 15,899 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 20,799 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 15,899 -
ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : กรกฎาคม, สิงหาคม, ตุลาคม
กำหนดการ : 27-31 ก.ค.(เต็ม) , 29 ก.ค.-02 ส.ค. , 30 ก.ค.-03 ส.ค.(เต็ม) , 11-15 ส.ค. , 11-15 ต.ค. , 12-16 ต.ค.(เต็ม) , 13-17 ต.ค.(เต็ม) , 21-25 ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 16,899 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 16,899 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 16,899 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 16,899 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 21,799 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 16,899 -
เดือนมิถุนายน 66 ผู้ใหญ่ เด็ก
วันที่เดินทาง พักคู่ ท่านละ พักเดี่ยว ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก ท่านละ มีเตียง ท่านละ ไม่มีเตียง ท่านละ

14-17 มิ.ย. 2566

เต็มแล้ว
13,899
11,899
18,799
16,799
13,899
11,899
13,899
11,899
13,899
11,899
13,899
11,899

16-19 มิ.ย. 2566

เต็มแล้ว
14,899
11,899
19,799
16,799
14,899
11,899
14,899
11,899
14,899
11,899
14,899
11,899

17-20 มิ.ย. 2566

เต็มแล้ว
14,899
11,899
19,799
16,799
14,899
11,899
14,899
11,899
14,899
11,899
14,899
11,899

21-24 มิ.ย. 2566

เต็มแล้ว
13,899 18,799 13,899 13,899 13,899 13,899

23-26 มิ.ย. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

24-27 มิ.ย. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

25-28 มิ.ย. 2566

13,899 18,799 13,899 13,899 13,899 13,899

29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899
เดือนกรกฎาคม 66 ผู้ใหญ่ เด็ก
วันที่เดินทาง พักคู่ ท่านละ พักเดี่ยว ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก ท่านละ มีเตียง ท่านละ ไม่มีเตียง ท่านละ

2-5 ก.ค. 2566

13,899 18,799 13,899 13,899 13,899 13,899

7-10 ก.ค. 2566

เต็มแล้ว
14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

8-11 ก.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

9-12 ก.ค. 2566

13,899 18,799 13,899 13,899 13,899 13,899

13-16 ก.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

14-17 ก.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

15-18 ก.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

16-19 ก.ค. 2566

13,899 18,799 13,899 13,899 13,899 13,899

21-24 ก.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

22-25 ก.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

23-26 ก.ค. 2566

13,899 18,799 13,899 13,899 13,899 13,899

27-30 ก.ค. 2566

เต็มแล้ว
16,899 21,799 16,899 16,899 16,899 16,899

29 ก.ค. - 1 ส.ค. 2566

16,899 21,799 16,899 16,899 16,899 16,899

30 ก.ค. - 2 ส.ค. 2566

เต็มแล้ว
16,899 21,799 16,899 16,899 16,899 16,899
เดือนสิงหาคม 66 ผู้ใหญ่ เด็ก
วันที่เดินทาง พักคู่ ท่านละ พักเดี่ยว ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก ท่านละ มีเตียง ท่านละ ไม่มีเตียง ท่านละ

4-7 ส.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

5-8 ส.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

6-9 ส.ค. 2566

เต็มแล้ว
13,899 18,799 13,899 13,899 13,899 13,899

9-12 ส.ค. 2566

13,899 18,799 13,899 13,899 13,899 13,899

11-14 ส.ค. 2566

16,899 21,799 16,899 16,899 16,899 16,899

13-16 ส.ค. 2566

เต็มแล้ว
13,899 18,799 13,899 13,899 13,899 13,899

17-20 ส.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

18-21 ส.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

19-22 ส.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

20-23 ส.ค. 2566

13,899 18,799 13,899 13,899 13,899 13,899

25-28 ส.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

26-29 ส.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

27-30 ส.ค. 2566

13,899 18,799 13,899 13,899 13,899 13,899
เดือนกันยายน 66 ผู้ใหญ่ เด็ก
วันที่เดินทาง พักคู่ ท่านละ พักเดี่ยว ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก ท่านละ มีเตียง ท่านละ ไม่มีเตียง ท่านละ

7-10 ก.ย. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

8-11 ก.ย. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

9-12 ก.ย. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

10-13 ก.ย. 2566

13,899 18,799 13,899 13,899 13,899 13,899

14-17 ก.ย. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

15-18 ก.ย. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

17-20 ก.ย. 2566

13,899 18,799 13,899 13,899 13,899 13,899

22-25 ก.ย. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

23-26 ก.ย. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

24-27 ก.ย. 2566

เต็มแล้ว
13,899 18,799 13,899 13,899 13,899 13,899

28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

29 ก.ย. - 2 ต.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

30 ก.ย. - 3 ต.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899
เดือนตุลาคม 66 ผู้ใหญ่ เด็ก
วันที่เดินทาง พักคู่ ท่านละ พักเดี่ยว ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก ท่านละ มีเตียง ท่านละ ไม่มีเตียง ท่านละ

2-5 ต.ค. 2566

13,899 18,799 13,899 13,899 13,899 13,899

3-6 ต.ค. 2566

เต็มแล้ว
13,899 18,799 13,899 13,899 13,899 13,899

4-7 ต.ค. 2566

13,899 18,799 13,899 13,899 13,899 13,899

5-8 ต.ค. 2566

15,899 20,799 15,899 15,899 15,899 15,899

6-9 ต.ค. 2566

15,899 20,799 15,899 15,899 15,899 15,899

8-11 ต.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

9-12 ต.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

10-13 ต.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

11-14 ต.ค. 2566

16,899 21,799 16,899 16,899 16,899 16,899

12-15 ต.ค. 2566

เต็มแล้ว
16,899 21,799 16,899 16,899 16,899 16,899

13-16 ต.ค. 2566

เต็มแล้ว
16,899 21,799 16,899 16,899 16,899 16,899

21-24 ต.ค. 2566

16,899 21,799 16,899 16,899 16,899 16,899

22-25 ต.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899

24-27 ต.ค. 2566

14,899 19,799 14,899 14,899 14,899 14,899
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง*
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยเวียดเจ็ท แอร์ (VZ) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ2ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
 • ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 60 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 17,619 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระเต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง

 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
 • เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ณ วันเดินทาง เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น
3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น
4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30-24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 308 8383 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย)