ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ไต้หวัน มิถุนายน

พบ 3 รายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก อุทยานเหย่หลิ่ว วัดเหวินหวู่  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น ตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
รหัสทัวร์ : TTC226743
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก,วัดหลงซาน,ย่านซีเหมินติง,Cosmetics Shop,อุทยานเหย่หลิ่ว,เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น,เมืองผิงซี,หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น,ปล่อยโคมขงหมิง,ตึกไทเป 101,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ศูนย์สร้อยสุขภาพ,ขนมพายสับปะรด,เมืองนานโถ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั่ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,เมืองไถจง,ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย,เมืองเถาหยวน,Daxi Old street
Thai Vietjet Air ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC226775
นำท่านเดินทางถึงไต้หวัน เดินทางสู่เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ผู้คนนิยมปล่อยโคมลอยกระดาษ เดินชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชิมชาอู่หลง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดสวนกวง ชมวัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู นำท่านนั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน เดินชอปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต แวะชมร้านขนมพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมวัดหลงซาน และชมตึกไทเป 101 จองได้เลยวันนี้!!!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC205819
เที่ยวไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน ขอพรความรักวัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง เที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383

ทัวร์ไต้หวัน มิถุนายน 2565 - 2566

ทัวร์ไต้หวัน มิถุนายน

ค้นพบจำนวน 3 ทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก อุทยานเหย่หลิ่ว วัดเหวินหวู่  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น ตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
รหัสทัวร์ : TTC226743

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก,วัดหลงซาน,ย่านซีเหมินติง,Cosmetics Shop,อุทยานเหย่หลิ่ว,เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น,เมืองผิงซี,หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น,ปล่อยโคมขงหมิง,ตึกไทเป 101,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ศูนย์สร้อยสุขภาพ,ขนมพายสับปะรด,เมืองนานโถ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั่ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,เมืองไถจง,ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย,เมืองเถาหยวน,Daxi Old street...

Thai Vietjet Air ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC226775

นำท่านเดินทางถึงไต้หวัน เดินทางสู่เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ผู้คนนิยมปล่อยโคมลอยกระดาษ เดินชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชิมชาอู่หลง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดสวนกวง ชมวัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู นำท่านนั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซา...

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383
รหัสทัวร์ : TTC205819

เที่ยวไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน ขอพรความรักวัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง เที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383

ทัวร์ไต้หวัน มิถุนายน 2565 - 2566

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่นไต้หวัน ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป ให้ท่านได้ถ่ายรูปเช็คอิน ณ หมู่บ้านสายรุ้ง ขอพร วัดเสวียนกวง(วัดพระถังซำจั๋ง) วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ชมวิวตึกไทเป 101 ปิ้งย่านตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานอาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ

Thailand Web Stat