ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ไต้หวัน ไชน่า แอร์ไลน์

พบ 8 รายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน ปล่อยโคมถนนโบราณสือเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
รหัสทัวร์ : TTC239542
เที่ยวไต้หวันบินแบบ Full Service เที่ยวหุบเขาน้ำร้อนเป่ยโถ่ว เยี่ยมชมอนุสรณืสถานเจียงไคเชค ขอพรที่วัดหลงซาน ชมพิพิธภัณฑ์บ้านประวัติศาสตร์หลินอันไถ่ ช้อปปิ้งกลอเรีย เอาทเลท จองได้แล้ววันนี้ !
China Airlines ไชน่า แอร์ไลน์

ระยะเวลา4 วัน 2 คืน

ประเทศไต้หวัน

มี.ค. 67
02-05
09-12
16-19
23-26
รหัสทัวร์ : TTC239546
นำท่านท่องเที่ยวไต้หวัน พาท่านไปยัง ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ช็อปปิงซีเหมินติง เดินเล่นถนนโบราณสือเฟิ่น ไหว้พระขอพรวัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศไต้หวัน

มี.ค. 67
13-16
รหัสทัวร์ : TTC239039
ท่องเที่ยวไต้หวัน ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Taipei101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอความรักวัดหลงซาน เมนูเด็ด..ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน Taiwan Seafood เซี่ยวหลงเปา จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

มี.ค. 67
02-05
09-12
16-19
23-26
30-02
รหัสทัวร์ : TTC238725
นำท่านชมความงามของ หมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village ที่ภายในหมู่บ้านมีการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้านอย่างสวยงาม ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชม โขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆที่น่าตื่นตาตื่นใจ

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

มี.ค. 67
02-05
09-12
23-26
30-02
รหัสทัวร์ : TTC238760
บินตรงเที่ยวไต้หวัน ชมความสวยงามของปราสาทช็อกโกแลต ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ขอพรปังๆที่วัดหลงซาน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตะลุยไนท์มาร์เก็ตชื่อดังของไต้หวัน จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

เม.ย. 67
12-16
13-17
รหัสทัวร์ : TTC239038
สัมผัสความสวยงามของไต้หวัน ชมหมู่บ้านสายรุ้ง นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟอโมซาน พาล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ เดินช็อปปิ้งตลาดกลางคืนชื่อดังอย่าง ตลาดไถจงไนท์มาเก็ต ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอพรเสริมความปังที่วัดหลงซาน จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

มี.ค. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
ต.ค. 67
15-18
22-25
10-13
21-24
19-22
16-19
30-02
27-30
11-14
25-28
รหัสทัวร์ : TTC249916
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวไต้หวัน ชมความงดงาม อุทยานแห่งชาติอาหลีชาน อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น ช็อปปิงตลาดซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

มี.ค. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
ต.ค. 67
05-09
12-16
19-23
26-30
10-14
16-20
17-21
24-28
31-04
07-11
13-17
14-18
21-25
27-01
28-02
05-09
12-16
19-23
26-30
02-06
09-13
16-20
22-26
23-27
30-03
05-09
06-10
13-17
19-23
20-24
27-01
03-07
04-08
17-21
18-22
24-28
25-29
รหัสทัวร์ : TTC249949
เที่ยวไต้หวัน นั่งรถไฟบนอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เที่ยวฟาร์มชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรุปกับตึกไทเป101 จองได้เลยวันนี้ !

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

เม.ย. 67
13-18

ทัวร์ไต้หวัน ไชน่า แอร์ไลน์ 2567 - 2568

ทัวร์ไต้หวัน ไชน่า แอร์ไลน์

ค้นพบจำนวน 8 ทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ปล่อยโคมถนนโบราณสือเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
รหัสทัวร์ : TTC239542

เที่ยวไต้หวันบินแบบ Full Service เที่ยวหุบเขาน้ำร้อนเป่ยโถ่ว เยี่ยมชมอนุสรณืสถานเจียงไคเชค ขอพรที่วัดหลงซาน ชมพิพิธภัณฑ์บ้านประวัติศาสตร์หลินอันไถ่ ช้อปปิ้งกลอเรีย เอาทเลท จองได้แล้ววันนี้ !

China Airlines ไชน่า แอร์ไลน์

ระยะเวลา4 วัน 2 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
02-05
09-12
16-19
23-26
รหัสทัวร์ : TTC239546

นำท่านท่องเที่ยวไต้หวัน พาท่านไปยัง ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ช็อปปิงซีเหมินติง เดินเล่นถนนโบราณสือเฟิ่น ไหว้พระขอพรวัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
13-16
รหัสทัวร์ : TTC239039

ท่องเที่ยวไต้หวัน ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Taipei101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอความรักวัดหลงซาน เมนูเด็ด..ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน Taiwan Seafood เซี่ยวหลงเปา จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
02-05
09-12
16-19
23-26
30-02
รหัสทัวร์ : TTC238725

นำท่านชมความงามของ หมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village ที่ภายในหมู่บ้านมีการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้านอย่างสวยงาม ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชม โขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆที่น่าตื่นตาตื่นใจ

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
02-05
09-12
23-26
30-02
รหัสทัวร์ : TTC238760

บินตรงเที่ยวไต้หวัน ชมความสวยงามของปราสาทช็อกโกแลต ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ขอพรปังๆที่วัดหลงซาน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตะลุยไนท์มาร์เก็ตชื่อดังของไต้หวัน จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
12-16
13-17
รหัสทัวร์ : TTC239038

สัมผัสความสวยงามของไต้หวัน ชมหมู่บ้านสายรุ้ง นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟอโมซาน พาล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ เดินช็อปปิ้งตลาดกลางคืนชื่อดังอย่าง ตลาดไถจงไนท์มาเก็ต ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอพรเสริมความปังที่วัดหลงซาน จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
15-18
22-25
พ.ค. 67
10-13
มิ.ย. 67
21-24
ก.ค. 67
19-22
ส.ค. 67
16-19
30-02
ก.ย. 67
27-30
ต.ค. 67
11-14
25-28
รหัสทัวร์ : TTC249916

นำท่านเดินทางท่องเที่ยวไต้หวัน ชมความงดงาม อุทยานแห่งชาติอาหลีชาน อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น ช็อปปิงตลาดซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67
05-09
12-16
19-23
26-30
พ.ค. 67
10-14
16-20
17-21
24-28
31-04
มิ.ย. 67
07-11
13-17
14-18
21-25
27-01
28-02
ก.ค. 67
05-09
12-16
19-23
26-30
ส.ค. 67
02-06
09-13
16-20
22-26
23-27
30-03
ก.ย. 67
05-09
06-10
13-17
19-23
20-24
27-01
ต.ค. 67
03-07
04-08
17-21
18-22
24-28
25-29
รหัสทัวร์ : TTC249949

เที่ยวไต้หวัน นั่งรถไฟบนอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เที่ยวฟาร์มชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรุปกับตึกไทเป101 จองได้เลยวันนี้ !

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67
13-18

ทัวร์ไต้หวัน ไชน่า แอร์ไลน์ 2567 - 2568

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่นไต้หวัน ตลอดปี 2567 - 2568 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป ให้ท่านได้ถ่ายรูปเช็คอิน ณ หมู่บ้านสายรุ้ง ขอพร วัดเสวียนกวง(วัดพระถังซำจั๋ง) วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ชมวิวตึกไทเป 101 ปิ้งย่านตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานอาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ

Thailand Web Stat