ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

พบ 24 รายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซาน ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว
รหัสทัวร์ : TTC237454
พาท่านเหินฟ้าสู่ไต้หวัน เที่ยววัดดังยอดนิยมอย่างวัดหลงซาน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แวะซื้อของฝากที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเหย่หลิว เที่ยวถ่ายรูปสวยๆและเลือกซื้อของที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ช้อปปิ้งเพลินๆที่ซีเหมินติง ช้อปปิ้งก่อนกลับอย่างสบายใจ จองด่วนวันนี้!!
Thai Vietjet Air ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศไต้หวัน

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
01-03
22-24
29-01
07-09
14-16
21-23
28-30
11-13
18-20
24-26
รหัสทัวร์ : TTC237455
นำท่านเดินทางสู่ไต้หวัน ช้อปปิ้ง กิน เที่ยวจุกๆที่เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวัดเสวียนกวง หรือวัดพระถังซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อม และเดินหาของกินเพลินๆที่เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ซื้อของฝากที่ร้านขนมพายสับปะรด ถ่ายรูปชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พาขอพรที่วัดหลงซาน ช้อปปิ้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่นที่ซีเหมินติง ชมความงดงามของธรรมชาติที่อุทยานเหย่หลิว สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 จองด่วนวันนี้!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
18-21
25-28
26-29
01-04
03-06
06-09
10-13
14-17
17-20
20-23
24-27
07-10
10-13
14-17
21-24
28-01
01-04
05-08
08-11
12-15
19-22
26-29
09-12
16-19
20-23
23-26
13-16
20-23
24-27
27-30
01-04
08-11
18-21
รหัสทัวร์ : TTC237219
นำท่านเดินทางสู่เมืองไถจงประเทศไต้หวัน เดินช็อปปิ้งตลาดไถจงไนท์มาเก็ต นำท่านชมโรงละครแห่งชาติไถจง นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถวสักการะเทพเจ้ากวนอูณ วัดเหวินหวู่ นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ย่านซีเหมินติงไนท์มาเก็ต ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เดินทางสู่ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น นำท่านถ่ายรูปตึกไทเป101 นำท่านสักการะวัดหลงซาน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิเศษ!!เมนูเด็ดบุฟเฟ่ต์ชาบูหมาล่าและปลาประธานาธิบดีและเสี่ยวหลงเปา จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

มี.ค. 66
เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
26-29
30-02
05-08
06-09
10-13
11-14
13-16
15-18
20-23
21-24
27-30
28-01
04-07
05-08
11-14
12-15
17-20
18-21
25-28
26-29
01-04
02-05
08-11
09-12
15-18
22-25
23-26
30-03
06-09
14-17
20-23
21-24
27-30
30-02
31-03
01-04
03-06
04-07
11-14
17-20
25-28
31-03
01-04
07-10
08-11
14-17
15-18
21-24
22-25
28-01
05-08
12-15
13-16
19-22
รหัสทัวร์ : TTC237545
พาท่านออกเดินทางสู่ไต้หวัน ชิม ช้อป เที่ยวสนุกจัดเต็มทั้งทริป พาปั่นจักรยานรางชมวิวมหาสมุทรแปซิฟิก ถ่ายรูปความสวยงามของท่าเรือประมงเจิ้งปิน ช้อปปิ้งของขึ้นชื่อและสตรีทฟู้ดอร่อยๆที่จีหลงไนท์มาร์เก็ต และอี้จงไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวัดเสวียนกวง หรือวัดพระถังซัมจั๋งถ่ายรูปวิวทะเลสาบมุมสูง พาขอพรที่วัดเหวินหวู่ เดินช้อปปิ้ง อี้จงไนท์มาร์เก็ต แวะซื้อของฝากที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เที่ยววัดดังอย่างวัดหลงซาน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ซีเหมินติง จองด่วนตอนนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
23-26
28-01
05-08
06-09
11-14
12-15
13-16
18-21
19-22
20-23
21-24
25-28
26-29
27-30
28-31
01-04
02-05
08-11
09-12
15-18
16-19
22-25
23-26
06-09
13-16
14-17
20-23
27-30
28-31
01-04
10-13
11-14
17-20
24-27
07-10
14-17
21-24
28-01
05-08
06-09
07-10
08-11
12-15
13-16
14-17
19-22
20-23
21-24
22-25
รหัสทัวร์ : TTC237221
นำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้ประเทศไต้หวัน นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน นำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ชมโรงละครแห่งชาติไถจง เดินช็อปปิ้งตลาดไถจง/ฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว สักการะเทพเจ้ากวนอูณ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป แวะชมร้านขนมพายสับปะรด เดินทางสู่ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เดินทางสู่ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น นำท่านถ่ายรูปตึกไทเป 101 นำท่านสักการะวัดหลงซาน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
10-14
11-15
12-16
14-18
27-01
04-08
11-15
25-29
01-05
08-12
22-26
29-03
06-10
13-17
20-24
27-31
28-01
29-02
10-14
17-21
24-28
31-04
07-11
14-18
21-25
28-02
05-09
12-16
19-23
รหัสทัวร์ : TTC237547
พาท่านออกเดินทางสู่ไต้หวัน ชิม ช้อป เที่ยว สนุกทั้งทริป ชมความอลังการของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอพรความรักที่วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ซีเหมินติง แวะร้านของฝากที่ร้านขนมพายสับปะรด พาถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 เที่ยวชมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไต้หวันที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ช้อปปิ้งเพลินๆที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ชมอุทยานเหย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวันมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ชมความงามหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น และแวะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาดีๆก่อนกลับ จองด่วนวันนี้!!!

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศไต้หวัน

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
23-25
30-02
07-09
14-16
21-23
28-30
04-06
11-13
18-20
25-27
09-11
16-18
23-25
30-01
06-08
13-15
20-22
27-29
03-05
10-12
17-19
24-26
01-03
08-10
15-17
22-24
รหัสทัวร์ : TTC237409
นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเปประเทศไต้หวัน เยือนถนนโบราณจิ่วเฟิ่นหมู่บ้านโบราณบนไหล่เขา แวะถ่ายรูปกับบ้านสีสันสดใสริมท่าเรือประมงเจิ้งปิน ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วโดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล เช็คอินถ่ายรูปชมตึกไทเป101ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป สักการะวัดหลงซานวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมาก ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คไฮไลท์คือการชมการเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นสำริดเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาเก็ตสยามสแควร์แห่งไทเปย่านช็อปปิ้งของวัยรุ่น พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

เม.ย. 66
พ.ค. 66
มิ.ย. 66
11-14
21-24
05-08
20-23
03-06
16-19
22-25
รหัสทัวร์ : TTC237343
นำท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน นำท่านไปยัง ไถจง นำท่านช้อปปิ้ง เฟิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต นำท่านไปยัง เมืองหนานโถว พาท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา นำท่านชมวัดเสวียนกวง นำท่านแวะสักการะวัดเหวินหวู่ นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค นำท่านชม วัดหลงซาน นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง นำท่านไปรับบรรยากาศหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น นำท่านไปชม ตึกไทเป 101

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

พ.ค. 66
19-23
รหัสทัวร์ : TTC194105
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่นครไทเป เที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดเสวียนกวง (พระถังซำจั๋ง) แวะขอพรเทพเจ้าวัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ร้านไอศกรีมชื่อดังของไต้หวัน เดินตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ยไนท์มาเก็ต แวะซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เดินช็อปปิ้ง ซีเหมินติง เดินทางไปแหล่งช็อปปิ้งขนาดใหญ่

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

พ.ค. 66
มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
03-06
24-27
14-17
05-08
02-05
23-26
13-16
04-07
25-28
รหัสทัวร์ : TTC237410
นำท่านเดินทางสู่ไถจงประเทศไต้หวัน ชมโรงละครแห่งชาติไถจง เดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ ชมฟาร์มชิงจิงที่ได้รับสมญานามว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนไต้หวัน เดินทางสู่เมืองไทเป เช็คอินถ่ายรูปชมตึกไทเป101ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คไฮไลท์คือการชมการเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นสำริดเจียงไคเช็ค สักการะวัดหลงซานวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงมาก แวะถ่ายรูปกับบ้านสีสันสดใสริมท่าเรือประมงเจิ้งปิน เยือนถนนโบราณจิ่วเฟิ่นหมู่บ้านโบราณบนไหล่เขา สนุกกับการช้อปปิ้งกลอเรียเอาท์เล็ท ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันตลาดไถจงและซีเหมินติงไนท์มาเก็ต พิเศษ!! เมนู เสี่ยวหลงเปาและชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

มิ.ย. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ต.ค. 66
28-01
19-22
26-29
16-19
27-30
18-21

ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 2566 - 2567

ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ค้นพบจำนวน 24 ทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซาน ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว
รหัสทัวร์ : TTC237454

พาท่านเหินฟ้าสู่ไต้หวัน เที่ยววัดดังยอดนิยมอย่างวัดหลงซาน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แวะซื้อของฝากที่ร้านขนมพายสับปะรด ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเหย่หลิว เที่ยวถ่ายรูปสวยๆและเลือกซื้อของที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ช้อปปิ้งเพลินๆที่ซีเหมินติง ช้อปปิ้งก่อนกลับอย่างสบายใจ จองด่วนวันนี้!!

Thai Vietjet Air ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
01-03
22-24
29-01
พ.ค. 66
07-09
14-16
21-23
28-30
มิ.ย. 66
11-13
18-20
24-26
รหัสทัวร์ : TTC237455

นำท่านเดินทางสู่ไต้หวัน ช้อปปิ้ง กิน เที่ยวจุกๆที่เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวัดเสวียนกวง หรือวัดพระถังซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อม และเดินหาของกินเพลินๆที่เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ซื้อของฝากที่ร้านขนมพายสับปะรด ถ่ายรูปชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พาขอพรที่วัดหลงซาน ช้อปปิ้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไ...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
18-21
25-28
26-29
พ.ค. 66
01-04
03-06
06-09
10-13
14-17
17-20
20-23
24-27
มิ.ย. 66
07-10
10-13
14-17
21-24
28-01
ก.ค. 66
01-04
05-08
08-11
12-15
19-22
26-29
ส.ค. 66
09-12
16-19
20-23
23-26
ก.ย. 66
13-16
20-23
24-27
27-30
ต.ค. 66
01-04
08-11
18-21
รหัสทัวร์ : TTC237219

นำท่านเดินทางสู่เมืองไถจงประเทศไต้หวัน เดินช็อปปิ้งตลาดไถจงไนท์มาเก็ต นำท่านชมโรงละครแห่งชาติไถจง นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถวสักการะเทพเจ้ากวนอูณ วัดเหวินหวู่ นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ย่านซีเหมินติงไนท์มาเก็ต ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เดินทางสู่ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น นำท่านถ่ายรูปตึกไทเป101 นำท่านสักการะวั...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 66
26-29
30-02
เม.ย. 66
05-08
06-09
10-13
11-14
13-16
15-18
20-23
21-24
27-30
28-01
พ.ค. 66
04-07
05-08
11-14
12-15
17-20
18-21
25-28
26-29
มิ.ย. 66
01-04
02-05
08-11
09-12
15-18
22-25
23-26
30-03
ก.ค. 66
06-09
14-17
20-23
21-24
27-30
30-02
31-03
ส.ค. 66
01-04
03-06
04-07
11-14
17-20
25-28
31-03
ก.ย. 66
01-04
07-10
08-11
14-17
15-18
21-24
22-25
28-01
ต.ค. 66
05-08
12-15
13-16
19-22
รหัสทัวร์ : TTC237545

พาท่านออกเดินทางสู่ไต้หวัน ชิม ช้อป เที่ยวสนุกจัดเต็มทั้งทริป พาปั่นจักรยานรางชมวิวมหาสมุทรแปซิฟิก ถ่ายรูปความสวยงามของท่าเรือประมงเจิ้งปิน ช้อปปิ้งของขึ้นชื่อและสตรีทฟู้ดอร่อยๆที่จีหลงไนท์มาร์เก็ต และอี้จงไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวัดเสวียนกวง หรือวัดพระถังซัมจั๋งถ่ายรูปวิวทะเลสาบมุมสูง พาขอพรที่วัดเหวินหวู่ เดินช้อปปิ้ง...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
23-26
28-01
พ.ค. 66
05-08
06-09
11-14
12-15
13-16
18-21
19-22
20-23
21-24
25-28
26-29
27-30
28-31
มิ.ย. 66
01-04
02-05
08-11
09-12
15-18
16-19
22-25
23-26
ก.ค. 66
06-09
13-16
14-17
20-23
27-30
28-31
ส.ค. 66
01-04
10-13
11-14
17-20
24-27
ก.ย. 66
07-10
14-17
21-24
28-01
ต.ค. 66
05-08
06-09
07-10
08-11
12-15
13-16
14-17
19-22
20-23
21-24
22-25
รหัสทัวร์ : TTC237221

นำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้ประเทศไต้หวัน นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน นำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ชมโรงละครแห่งชาติไถจง เดินช็อปปิ้งตลาดไถจง/ฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว สักการะเทพเจ้ากวนอูณ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป แวะชมร้านขนมพายสับปะรด เดินทางสู่ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต ชม...

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
10-14
11-15
12-16
14-18
27-01
พ.ค. 66
04-08
11-15
25-29
มิ.ย. 66
01-05
08-12
22-26
29-03
ก.ค. 66
06-10
13-17
20-24
27-31
28-01
29-02
ส.ค. 66
10-14
17-21
24-28
31-04
ก.ย. 66
07-11
14-18
21-25
28-02
ต.ค. 66
05-09
12-16
19-23
รหัสทัวร์ : TTC237547

พาท่านออกเดินทางสู่ไต้หวัน ชิม ช้อป เที่ยว สนุกทั้งทริป ชมความอลังการของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอพรความรักที่วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ซีเหมินติง แวะร้านของฝากที่ร้านขนมพายสับปะรด พาถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 เที่ยวชมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไต้หวันที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ช้อปปิ้งเพลินๆที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ชมอุทยานเหย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวันม...

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
23-25
30-02
พ.ค. 66
07-09
14-16
21-23
28-30
มิ.ย. 66
04-06
11-13
18-20
25-27
ก.ค. 66
09-11
16-18
23-25
30-01
ส.ค. 66
06-08
13-15
20-22
27-29
ก.ย. 66
03-05
10-12
17-19
24-26
ต.ค. 66
01-03
08-10
15-17
22-24
รหัสทัวร์ : TTC237409

นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเปประเทศไต้หวัน เยือนถนนโบราณจิ่วเฟิ่นหมู่บ้านโบราณบนไหล่เขา แวะถ่ายรูปกับบ้านสีสันสดใสริมท่าเรือประมงเจิ้งปิน ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วโดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล เช็คอินถ่ายรูปชมตึกไทเป101ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป สักการะวัดหลงซานวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมาก ชมอนุสรณ์สถานเจ...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 66
11-14
21-24
พ.ค. 66
05-08
20-23
มิ.ย. 66
03-06
16-19
22-25
รหัสทัวร์ : TTC237343

นำท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน นำท่านไปยัง ไถจง นำท่านช้อปปิ้ง เฟิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต นำท่านไปยัง เมืองหนานโถว พาท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา นำท่านชมวัดเสวียนกวง นำท่านแวะสักการะวัดเหวินหวู่ นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค นำท่านชม วัดหลงซาน นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง นำท่านไปรับบรรยากาศหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น นำท่านไปชม ตึกไทเป 1...

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
19-23
รหัสทัวร์ : TTC194105

ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่นครไทเป เที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดเสวียนกวง (พระถังซำจั๋ง) แวะขอพรเทพเจ้าวัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ร้านไอศกรีมชื่อดังของไต้หวัน เดินตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ยไนท์มาเก็ต แวะซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เดินช็อปปิ้ง ซีเหมินติง เดินทางไปแหล่งช็อปปิ้งข...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66
03-06
24-27
มิ.ย. 66
14-17
ก.ค. 66
05-08
ส.ค. 66
02-05
23-26
ก.ย. 66
13-16
ต.ค. 66
04-07
25-28
รหัสทัวร์ : TTC237410

นำท่านเดินทางสู่ไถจงประเทศไต้หวัน ชมโรงละครแห่งชาติไถจง เดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ ชมฟาร์มชิงจิงที่ได้รับสมญานามว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนไต้หวัน เดินทางสู่เมืองไทเป เช็คอินถ่ายรูปชมตึกไทเป101ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คไฮไลท์คือการชมการเปลี่ยนเวรยามของทหาร...

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
28-01
ก.ค. 66
19-22
26-29
ส.ค. 66
16-19
ก.ย. 66
27-30
ต.ค. 66
18-21

ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 2566 - 2567

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่นไต้หวัน ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป ให้ท่านได้ถ่ายรูปเช็คอิน ณ หมู่บ้านสายรุ้ง ขอพร วัดเสวียนกวง(วัดพระถังซำจั๋ง) วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ชมวิวตึกไทเป 101 ปิ้งย่านตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานอาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ

Thailand Web Stat