ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ไต้หวัน สิงหาคม

พบ 3 รายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาหลีชาน อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น ตลาดซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : TTC249916
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวไต้หวัน ชมความงดงาม อุทยานแห่งชาติอาหลีชาน อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น ช็อปปิงตลาดซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) จองเลยวันนี้!!
China Airlines ไชน่า แอร์ไลน์

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

ส.ค. 67
02-06
09-13
16-20
22-26
23-27
30-03
รหัสทัวร์ : TTC239038
สัมผัสความสวยงามของไต้หวัน ชมหมู่บ้านสายรุ้ง นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟอโมซาน พาล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ เดินช็อปปิ้งตลาดกลางคืนชื่อดังอย่าง ตลาดไถจงไนท์มาเก็ต ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอพรเสริมความปังที่วัดหลงซาน จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

ส.ค. 67
16-19
30-02
รหัสทัวร์ : TTC249873
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวไต้หวัน จากนั้นพาท่านไปยัง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ท่องรถไฟสายโรแมนติกและดื่มด่ำธรรมชาติล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน สายแชะไม่ควรพลาดกับ ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย ตลาดกลางคืนซีเหมินติง เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี อาหารจีนซีฟู้ด จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

ส.ค. 67
21-25

ทัวร์ไต้หวัน สิงหาคม 2567 - 2568

ทัวร์ไต้หวัน สิงหาคม

ค้นพบจำนวน 3 ทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาหลีชาน อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น ตลาดซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : TTC249916

นำท่านเดินทางท่องเที่ยวไต้หวัน ชมความงดงาม อุทยานแห่งชาติอาหลีชาน อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น ช็อปปิงตลาดซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) จองเลยวันนี้!!

China Airlines ไชน่า แอร์ไลน์

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 67
02-06
09-13
16-20
22-26
23-27
30-03
รหัสทัวร์ : TTC239038

สัมผัสความสวยงามของไต้หวัน ชมหมู่บ้านสายรุ้ง นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟอโมซาน พาล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ เดินช็อปปิ้งตลาดกลางคืนชื่อดังอย่าง ตลาดไถจงไนท์มาเก็ต ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอพรเสริมความปังที่วัดหลงซาน จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา4 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 67
16-19
30-02
รหัสทัวร์ : TTC249873

นำท่านเดินทางท่องเที่ยวไต้หวัน จากนั้นพาท่านไปยัง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ท่องรถไฟสายโรแมนติกและดื่มด่ำธรรมชาติล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน สายแชะไม่ควรพลาดกับ ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย ตลาดกลางคืนซีเหมินติง เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี อาหารจีนซีฟู้ด จองเลยวันนี้!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 67
21-25

ทัวร์ไต้หวัน สิงหาคม 2567 - 2568

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่นไต้หวัน ตลอดปี 2567 - 2568 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป ให้ท่านได้ถ่ายรูปเช็คอิน ณ หมู่บ้านสายรุ้ง ขอพร วัดเสวียนกวง(วัดพระถังซำจั๋ง) วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ชมวิวตึกไทเป 101 ปิ้งย่านตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานอาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ

Thailand Web Stat