ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน

พบ 9 รายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน ตึกไทเป 101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
รหัสทัวร์ : TTC226839
นำท่านเดิินทางสู่ประเทศไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิวและอาลีซาน ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ชมหมู่บ้านสายรุ้ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งจุใจย่านซีเหมินติง
Thai Vietjet Air ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศ

ธ.ค. 65
ก.พ. 66
มี.ค. 66
31-04
02-06
10-14
16-20
26-02
27-03
02-06
03-07
09-13
10-14
16-20
17-21
รหัสทัวร์ : TTC226774
นำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ขึ้นฝั่งชม วัดเสวียนกวง วัดเหวินหวู่ เดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ชม พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราญ ชม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ชม ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติไถจง พาท่านถ่ายรูปสุดชิคด้านหน้าแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองไถจง อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเฝิงเจีย นำท่านสู่ หมู่บ้านสือเฟิน ให้ท่านได้ปล่อยโคมไฟผิงซี ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น นำท่านชม ตึกไทเป 101 เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงระดับโลก ให้ท่านได้ถ่ายภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเป พร้อมแล้ว จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

ธ.ค. 65
10-14
11-15
12-16
15-19
18-22
19-23
23-27
รหัสทัวร์ : TTC226775
นำท่านเดินทางถึงไต้หวัน เดินทางสู่เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ผู้คนนิยมปล่อยโคมลอยกระดาษ เดินชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชิมชาอู่หลง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดสวนกวง ชมวัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู นำท่านนั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน เดินชอปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต แวะชมร้านขนมพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมวัดหลงซาน และชมตึกไทเป 101 จองได้เลยวันนี้!!!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

ธ.ค. 65
ม.ค. 66
ก.พ. 66
มี.ค. 66
15-19
16-20
22-26
23-27
25-29
05-09
06-10
19-23
20-24
02-06
10-14
16-20
26-02
27-03
02-06
03-07
09-13
10-14
16-20
17-21
รหัสทัวร์ : TTC226815
นำท่านเดินทางถึงไต้หวัน สู่เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี ปล่อยโคมลอยกระดาษ ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ชิมชาอู่หลง จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) เดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เพื่อนั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ ชมความงามของ MAPLE GARDEN เดินเล่นฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต แวะร้านขนมพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก ชมวัดหลงซาน ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง แวะชมของที่ระลึก ร้านGERMANIUM และสุดท้ายนำท่านชมตึกไทเป 101 จองได้เลยวันนี้!!!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

ธ.ค. 65
ม.ค. 66
ก.พ. 66
มี.ค. 66
13-17
20-24
21-25
03-07
31-04
04-08
05-09
07-11
11-15
13-17
14-18
17-21
18-22
21-25
28-04
07-11
14-18
18-22
21-25
รหัสทัวร์ : TTC226830
ให้ท่านได้ชิม ช้อป ชิว ณ "ตลาดซีเหมินติง" และ "ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต" ชม "อุทยานแห่งชาติทาโระโกะ" ถ่ายรูปกับ "ตึกไทเป 101" ชม "หินราชินี" ที่ "อุทยานเหย่หลิ่ว" พักโรงแรม "น้ำพุร้อน ระดับ 4 ดาว" พิเศษ! "ปล่อยโคมลอย ณ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น" พร้อมแล้ว จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

ธ.ค. 65
30-03
รหัสทัวร์ : TTC226834
ให้ท่านได้ ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต และตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 พิเศษ! ปล่อยโคมลอย ณ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น พร้อมแล้ว จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

ธ.ค. 65
30-03
รหัสทัวร์ : TTC226823
นำท่านเดินทางถึงไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street จากนั้นสู่เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี ปล่อยโคมลอยกระดาษ ชมตึกไทเป 101 แวะชมร้านขนมพายสับปะรด นำท่านชิมชาอู่หลง จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือวัดสวนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู ช้อปปิ้งที่อี้จง ไนท์มาเก็ต ชมเฉิ่นจี้ซินชุน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน และช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

ธ.ค. 65
30-03
รหัสทัวร์ : TTC226807
นำท่านเดินทางถึงประเทศไต้หวัน สู่เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี ให้ท่านปล่อยโคมลอยกระดาษ ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น จากนั้นชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชิมชาอู่หลง นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดสวนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลีซาน นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ชมร้านขนมพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค จากนั้นชมวัดหลงซาน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง นำท่านถ่ายรูปชมตึกไทเป 101 จองได้แล้ววันนี้!!!!

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

ธ.ค. 65
29-02
31-04
รหัสทัวร์ : TTC205819
เที่ยวไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน ขอพรความรักวัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง เที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 2565 - 2566

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน

ค้นพบจำนวน 9 ทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน ตึกไทเป 101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
รหัสทัวร์ : TTC226839

นำท่านเดิินทางสู่ประเทศไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิวและอาลีซาน ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ชมหมู่บ้านสายรุ้ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งจุใจย่านซีเหมินติง

Thai Vietjet Air ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศ

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
31-04
ก.พ. 66
02-06
10-14
16-20
26-02
27-03
มี.ค. 66
02-06
03-07
09-13
10-14
16-20
17-21
รหัสทัวร์ : TTC226774

นำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ขึ้นฝั่งชม วัดเสวียนกวง วัดเหวินหวู่ เดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ชม พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราญ ชม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ชม ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติไถจง พาท่านถ่ายรูปสุดชิคด้านหน้าแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองไถจง อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเฝิงเจีย นำท่านสู่ ...

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
10-14
11-15
12-16
15-19
18-22
19-23
23-27
รหัสทัวร์ : TTC226775

นำท่านเดินทางถึงไต้หวัน เดินทางสู่เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ผู้คนนิยมปล่อยโคมลอยกระดาษ เดินชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชิมชาอู่หลง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดสวนกวง ชมวัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู นำท่านนั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซา...

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
15-19
16-20
22-26
23-27
25-29
ม.ค. 66
05-09
06-10
19-23
20-24
ก.พ. 66
02-06
10-14
16-20
26-02
27-03
มี.ค. 66
02-06
03-07
09-13
10-14
16-20
17-21
รหัสทัวร์ : TTC226815

นำท่านเดินทางถึงไต้หวัน สู่เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี ปล่อยโคมลอยกระดาษ ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ชิมชาอู่หลง จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) เดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เพื่อนั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ ชมความงามของ MAPLE GARDEN เดินเล่นฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก...

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
13-17
20-24
21-25
ม.ค. 66
03-07
31-04
ก.พ. 66
04-08
05-09
07-11
11-15
13-17
14-18
17-21
18-22
21-25
28-04
มี.ค. 66
07-11
14-18
18-22
21-25
รหัสทัวร์ : TTC226830

ให้ท่านได้ชิม ช้อป ชิว ณ "ตลาดซีเหมินติง" และ "ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต" ชม "อุทยานแห่งชาติทาโระโกะ" ถ่ายรูปกับ "ตึกไทเป 101" ชม "หินราชินี" ที่ "อุทยานเหย่หลิ่ว" พักโรงแรม "น้ำพุร้อน ระดับ 4 ดาว" พิเศษ! "ปล่อยโคมลอย ณ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น" พร้อมแล้ว จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
30-03
รหัสทัวร์ : TTC226834

ให้ท่านได้ ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต และตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 พิเศษ! ปล่อยโคมลอย ณ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น พร้อมแล้ว จองได้เลยวันนี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
30-03
รหัสทัวร์ : TTC226823

นำท่านเดินทางถึงไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street จากนั้นสู่เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี ปล่อยโคมลอยกระดาษ ชมตึกไทเป 101 แวะชมร้านขนมพายสับปะรด นำท่านชิมชาอู่หลง จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือวัดสวนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ ว...

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
30-03
รหัสทัวร์ : TTC226807

นำท่านเดินทางถึงประเทศไต้หวัน สู่เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี ให้ท่านปล่อยโคมลอยกระดาษ ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น จากนั้นชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชิมชาอู่หลง นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดสวนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลีซาน ...

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 65
29-02
31-04
รหัสทัวร์ : TTC205819

เที่ยวไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน ขอพรความรักวัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง เที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101

ระยะเวลา5 วัน 4 คืน

ประเทศไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. (662) 308-8383

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 2565 - 2566

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่นไต้หวัน ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป ให้ท่านได้ถ่ายรูปเช็คอิน ณ หมู่บ้านสายรุ้ง ขอพร วัดเสวียนกวง(วัดพระถังซำจั๋ง) วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ชมวิวตึกไทเป 101 ปิ้งย่านตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานอาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์ไต้หวัน ในความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ แพคเกจทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ไต้หวัน ในราคาและบริการคุณภาพ

Thailand Web Stat