ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์สิงคโปร์ มิถุนายน

พบ 1 รายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อุโมงค์ต้นไม้ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน
รหัสทัวร์ : TTC226753
นำท่านเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ เข้าชม GARDEN BY THE BAY พิเศษ!!นำท่านขึ้นชมวิวบนทางเดินลอยฟ้า Super tree แวะให้ท่านได้เก็บภาพ “คังคุไบ” สไตล์ ย่าน Street Art Kampong Glam Street และ Little India นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ ชมเมืองสิงคโปร์ และ สัมผัส Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์ ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับ Wonder Full Light ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก จองได้แล้ววันนี้!!!!
Air Asia แอร์เอเชีย

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศสิงคโปร์

มิ.ย. 66
03-05

ทัวร์สิงคโปร์ มิถุนายน 2565 - 2566

ทัวร์สิงคโปร์ มิถุนายน

ค้นพบจำนวน 1 ทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อุโมงค์ต้นไม้ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน
รหัสทัวร์ : TTC226753

นำท่านเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ เข้าชม GARDEN BY THE BAY พิเศษ!!นำท่านขึ้นชมวิวบนทางเดินลอยฟ้า Super tree แวะให้ท่านได้เก็บภาพ “คังคุไบ” สไตล์ ย่าน Street Art Kampong Glam Street และ Little India นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน...

Air Asia แอร์เอเชีย

ระยะเวลา3 วัน 2 คืน

ประเทศสิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 66
03-05

ทัวร์สิงคโปร์ มิถุนายน 2565 - 2566

Thailand Web Stat