ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า 02-308-8383เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. ทุกวัน
 
 
Follow LineFollow FacebookFollow Instagram
 
THB
 
THภาษาไทย

ทัวร์รัสเซีย พระราชวังเครมลิน

พบ 18 รายการทัวร์
รหัสทัวร์ : TTC238226
เข้าชม Holy Trinity ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์เมือง Zagorskพาท่านนั่งรถไฟใต้ดินรัสเซีย สัมผัสบรรยากาศความอลังการของสถานี Metroเก็บครบทุกไฮไลท์ จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ช้อปปิ้งถนนอารบัท และ ตลาดอิสมายลอฟกี้พิเศษ!! รวมค่าเข้าชมละครสัตว์ Russian Circus จองเลยวันนี้!!!
Oman Air โอมาน แอร์

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศรัสเซีย

ต.ค. 66
08-12
รหัสทัวร์ : TTC238535
เหินฟ้าเที่ยวรัสเซีย ชมพระราชวังเครมลิน ชมพระคลังสมบัติที่เก็บรวบรวมสมบัติอันล้ำค่า ชมโชว์ละครสัตว์รัสเซียชื่อดังก้องโลก ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ผู้พิชิตอวกาศยูริการ์การิน เที่ยวเมืองมรดกโลก ซากอร์ส ชมสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดของรัสเซีย เดินเล่นที่ถนนศิลปิน อารบัต และตลาดพื้นเมืองอิสไมโลโว่ จองเลยตอนนีี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศรัสเซีย

ธ.ค. 66
ก.พ. 67
มี.ค. 67
31-04
01-05
15-19
29-04
07-11
รหัสทัวร์ : TTC237671
นำทุกท่านเดินทางสู่แดนหมีขาว ชมวิว ณ จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ชมความงดงามของพระราชวังแคทเทอรีนและวิหารเซนต์ไอแซค ถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ เยี่ยมชมแลนมาร์คสำคัญของมอสโค จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิลและอนุสรณ์สถานเลนิน ชมการแสดงละครสัตว์ของรัสเซีย ชมสินค้าพื้นเมิองที่ตลาดอิสไมโลโว่ ชมความอลังการของสถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ เยี่ยมชมพระราชวังเครมลิน เดินเล่นถนนคนเดินถนนอารบัต จองด่วน !

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

ต.ค. 66
04-11
11-18
รหัสทัวร์ : TTC238315
พาท่านท่องเที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก พาเที่ยวชมยอดเขาสแปร์โรว์ เข้าชมวิหารเซ็นต์ซาร์เวียร์ พระราชวังเครมลิน ชมระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน โบสถ์หยดเลือด ชมการแสดงสัตว์แสนรู้มายากลต่างๆ "รัสเซียเซอร์คัส" ชมจัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

ต.ค. 66
พ.ย. 66
ธ.ค. 66
ม.ค. 67
ก.พ. 67
มี.ค. 67
15-21
22-28
12-18
24-30
03-09
19-25
26-01
09-15
23-29
01-07
รหัสทัวร์ : TTC238248
เที่ยวครบ 2 เมืองหลวง มอสโก และ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก นั่งรถไฟความเร็ว (Sapsan Train) สู่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กพาท่านนั่งรถไฟใต้ดินรัสเซีย สัมผัสบรรยากาศ และความอลังการของสถานี Metro เก็บครบทุกไฮไลท์ จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ช้อปปิ้งถนนอารบัท และ ตลาดอิสมายลอฟกี้ เข้าชม 2 พระราชวัง 2 ฤดู ปีเตอร์ฮอฟ และ เฮอร์มิเทจ ในเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ชมสุสานหลวงราชวงศ์โรมานอฟ ณ ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลล์ พิเศษ!! รวมค่าเข้าชมละครสัตว์ Russian Circus จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

ต.ค. 66
พ.ย. 66
19-25
20-26
24-30
รหัสทัวร์ : TTC237685
นำท่านเดินทางสู่แดนหมีขาว เมืองมอสโก จากนั้นพาท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ จากนั้นพาท่านเข้าชมวิหารหลวงที่เก่าแก่ที่สุดในเครมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ จากนั้นพาไปดูความสดใสและถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล หลังจากนั้นพาท่านช็อปปิงห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในมอสโก ห้างกุม จากนั้นพาชมโบสถ์ทื่ตกแต่งด้วยงานโมเสก ที่มีความละเอียด ปราณีต งดงาม โดยใช้หินอ่อนหลากสี ที่โบสถ์หยดเลือด จากนั้นพาท่านเข้าชมและถ่ายรูปกับ พระราชวังฤดูหนาว หลังจากนั้นพาท่านไปยัง อาสนวิหารออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อาสนวิหารนักบุญไอแซค จองเลยวันนี้!!!

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

ต.ค. 66
ธ.ค. 66
08-14
20-26
27-02
รหัสทัวร์ : TTC238575
นำท่านชมมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ณ วิหารเซนต์ซาเวียร์ เดินทางสู่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดในราคาที่ถูกที่สุด ที่ IZMAILOVO MARKET นำท่านชมความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานีที่สวยงามมากที่สุดในโลก ณ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ พลาดไม่ได้ นำท่านชมการแสดงละครสัตว์แสนรู้ ที่ไม่ควรพลาดดดด

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

พ.ย. 66
29-06
รหัสทัวร์ : TTC238008
บินลัดฟ้าเที่ยวรัซเซีย ท่องเที่ยว 3 เมือง มอสโคว์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น ถ่ายรูปพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง นั่งรถไฟความเร็วสูง พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซ้นต์ไอแซค โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว ชมวิวเนินเขาสแปร์โรว์ฮิล ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ ช้อปปิ้งที่ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศรัสเซีย

ต.ค. 66
13-18
21-26
รหัสทัวร์ : TTC237829
ชมวิวที่สวยที่สุดของมอสโคบนเนินเขาสแปร์โรว จากน้ันนำท่านสู่ อาณาจักร VDNKh Expo Park ชมความสวยงามของวิหารเซนต์ซาเวียร เดินเล่น สวน Zaryadye Park ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี จากน้ันนำท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย นำท่านเข้าสู่ภายในร้ัวพระราชวังเครมลิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี นำชมจัตุรัสแดง ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย นำท่านชมการแสดงละครสัตว์แสนรู้ต่างๆ ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่าและโบสถ์หยดเลือด ชอปปิงจุใจOutlet Village Pulkovo จองได้เลยวันนี้ !

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

ต.ค. 66
พ.ย. 66
18-25
29-06
รหัสทัวร์ : TTC238309
เหิรฟ้าเที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ ชมมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ ชมหมู่บ้านโคโลเมนสโคว ให้ท่านได้สวมใส่แต่งกายชุดประจำชาติรัสเซีย ถ่ายรูปกับจตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล พาท่านขึ้น Cable Car ข้ามแม่น้ำ Moscow Rive ชมละครสัตว์ Circus Show เที่ยวชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์หยดเลือด มหาวิหารคาซาน พระราชวังฤดูหนาว ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ชมมหาวิหารไอแซค พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน จองเลยตอนนี้!!

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

ต.ค. 66
พ.ย. 66
ธ.ค. 66
11-18
25-01
01-08
08-15
15-22
22-29
29-06
06-13
13-20

ทัวร์รัสเซีย พระราชวังเครมลิน 2566 - 2567

ทัวร์รัสเซีย พระราชวังเครมลิน

ค้นพบจำนวน 18 ทัวร์

รหัสทัวร์ : TTC238226

เข้าชม Holy Trinity ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์เมือง Zagorskพาท่านนั่งรถไฟใต้ดินรัสเซีย สัมผัสบรรยากาศความอลังการของสถานี Metroเก็บครบทุกไฮไลท์ จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ช้อปปิ้งถนนอารบัท และ ตลาดอิสมายลอฟกี้พิเศษ!! รวมค่าเข้าชมละครสัตว์ Russian Circus จองเลยวันนี้!!!

Oman Air โอมาน แอร์

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
08-12
รหัสทัวร์ : TTC238535

เหินฟ้าเที่ยวรัสเซีย ชมพระราชวังเครมลิน ชมพระคลังสมบัติที่เก็บรวบรวมสมบัติอันล้ำค่า ชมโชว์ละครสัตว์รัสเซียชื่อดังก้องโลก ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ผู้พิชิตอวกาศยูริการ์การิน เที่ยวเมืองมรดกโลก ซากอร์ส ชมสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดของรัสเซีย เดินเล่นที่ถนนศิลปิน อารบัต และตลาดพื้นเมืองอิสไมโลโว่ จองเลยตอนนีี้!!!

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66
31-04
ก.พ. 67
01-05
15-19
29-04
มี.ค. 67
07-11
รหัสทัวร์ : TTC237671

นำทุกท่านเดินทางสู่แดนหมีขาว ชมวิว ณ จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ชมความงดงามของพระราชวังแคทเทอรีนและวิหารเซนต์ไอแซค ถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ เยี่ยมชมแลนมาร์คสำคัญของมอสโค จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิลและอนุสรณ์สถานเลนิน ชมการแสดงละครสัตว์ของรัสเซีย ชมสินค้าพื้นเมิองที่ตลาดอิสไมโลโว่ ชมค...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
04-11
11-18
รหัสทัวร์ : TTC238315

พาท่านท่องเที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก พาเที่ยวชมยอดเขาสแปร์โรว์ เข้าชมวิหารเซ็นต์ซาร์เวียร์ พระราชวังเครมลิน ชมระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน โบสถ์หยดเลือด ชมการแสดงสัตว์แสนรู้มายากลต่างๆ "รัสเซียเซอร์คัส" ชมจัตุรัสแดง มหาวิหารเซน...

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
15-21
22-28
พ.ย. 66
12-18
24-30
ธ.ค. 66
03-09
ม.ค. 67
19-25
26-01
ก.พ. 67
09-15
23-29
มี.ค. 67
01-07
รหัสทัวร์ : TTC238248

เที่ยวครบ 2 เมืองหลวง มอสโก และ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก นั่งรถไฟความเร็ว (Sapsan Train) สู่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กพาท่านนั่งรถไฟใต้ดินรัสเซีย สัมผัสบรรยากาศ และความอลังการของสถานี Metro เก็บครบทุกไฮไลท์ จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ช้อปปิ้งถนนอารบัท และ ตลาดอิสมายลอฟกี้ เข้าชม 2 พระราชวัง 2 ฤดู ปีเตอร์ฮอฟ และ เฮอร์มิเทจ ในเซนต์ปีเตอร์...

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
19-25
20-26
พ.ย. 66
24-30
รหัสทัวร์ : TTC237685

นำท่านเดินทางสู่แดนหมีขาว เมืองมอสโก จากนั้นพาท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ จากนั้นพาท่านเข้าชมวิหารหลวงที่เก่าแก่ที่สุดในเครมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ จากนั้นพาไปดูความสดใสและถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล หลังจากนั้นพาท่านช็อปปิงห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในมอสโก ห้างกุม จากนั้นพาชมโบสถ์ทื่ตกแต่งด้วยงานโมเสก ที่มีความละเอียด ปราณีต งดงาม โดยใช้หินอ...

ระยะเวลา7 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
08-14
20-26
ธ.ค. 66
27-02
รหัสทัวร์ : TTC238575

นำท่านชมมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ณ วิหารเซนต์ซาเวียร์ เดินทางสู่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดในราคาที่ถูกที่สุด ที่ IZMAILOVO MARKET นำท่านชมความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานีที่สวยงามมากที่สุดในโลก ณ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ พลาดไม่ได้ นำท่านชมการแสดงละครสัตว์แสนรู้ ที่ไม่ควรพลาดด...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66
29-06
รหัสทัวร์ : TTC238008

บินลัดฟ้าเที่ยวรัซเซีย ท่องเที่ยว 3 เมือง มอสโคว์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น ถ่ายรูปพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง นั่งรถไฟความเร็วสูง พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซ้นต์ไอแซค โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว ชมวิวเนินเขาสแปร์โรว์ฮิล ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ ช้อปปิ้งที่ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ จอ...

ระยะเวลา6 วัน 4 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
13-18
21-26
รหัสทัวร์ : TTC237829

ชมวิวที่สวยที่สุดของมอสโคบนเนินเขาสแปร์โรว จากน้ันนำท่านสู่ อาณาจักร VDNKh Expo Park ชมความสวยงามของวิหารเซนต์ซาเวียร เดินเล่น สวน Zaryadye Park ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี จากน้ันนำท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย นำท่านเข้าสู่ภายในร้ัวพระราชวังเครมลิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี นำชมจัตุรัสแดง ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำ...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
18-25
พ.ย. 66
29-06
รหัสทัวร์ : TTC238309

เหิรฟ้าเที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ ชมมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ ชมหมู่บ้านโคโลเมนสโคว ให้ท่านได้สวมใส่แต่งกายชุดประจำชาติรัสเซีย ถ่ายรูปกับจตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล พาท่านขึ้น Cable Car ข้ามแม่น้ำ Moscow Rive ชมละครสัตว์ Circus Show เที่ยวชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์หยดเลือด มหาวิหารคาซาน พระราชวังฤดูหนาว ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์ม...

ระยะเวลา8 วัน 5 คืน

ประเทศรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66
11-18
25-01
พ.ย. 66
01-08
08-15
15-22
22-29
29-06
ธ.ค. 66
06-13
13-20

ทัวร์รัสเซีย พระราชวังเครมลิน 2566 - 2567

ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซีย โปรโมชั่นเที่ยวรัสเซีย ตลอดปี 2565 - 2566 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สร้างและสรรค์บริการ ทัวร์รัสเซีย และ เที่ยวรัสเซีย คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศรัสเซียกับแหล่งท่องเที่ยวสุดตระการตา ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ทรินิตี้ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ พร้อมการบริการที่ครบครัน เที่ยวได้ทุกช่วงเวลา ได้ทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปรัสเซีย หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 2,000 ท่านขึ้นไป ในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศรัสเซีย ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจมีผลงานอ้างอิงมากมาย

Thailand Web Stat