แพคเกจทัวร์ Hurawalhi Island Maldives 3 วัน 2 คืน เดินทางอิสระ

Free เดินทางอิสระ

Hurawalhi Island Maldives
ราคาเริ่มต้น
36,600 บาท
รหัสแพคเกจ

สายการบิน
เดินทางอิสระ
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ช่วงการเดินทาง
06 ก.ย. 2019 - 30 เม.ย. 2020
ประเทศ
มาตรฐานแพคเกจ

รายละเอียดของแพคเกจ

HURAWALHI ISLAND, MALDIVES ตั้งอยู่บนเกาะส่วนตัวที่มีเสน่ห์ใน Lhaviyani Atoll ที่เก่าแก่ในมัลดีฟส์ Hurawalhi Island Resort เป็นเหมือนความสัมพันธ์ของคุณ: มันเป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบของความสงบและความตื่นเต้นความสะดวกสบายและการผจญภัย มันปลุกปั่นทุกอะตอมของคุณด้วยการผสมผสานที่ซับซ้อนของความใกล้ชิดและความตื่นเต้น

 

Room Type

Ocean Villa

Affording direct access to the magnificent lagoon, Hurawalhi’s Ocean Villas are a perfect mix of comfort, elegance and luxury. Over-the-water without infinity pool.

 

 

 

Romantic Ocean Villa

Get a glimpse of living the high life by indulging and unwinding in a Romantic Ocean Villa. Over the water with an outdoor bathtub.

 

 

 

 

Beach Pool Villa

Beach Pool Villa: Elegantly furnished bedroom with sitting area, Sundeck & a Private Pool
Spacious 105 Sqm Villa-Tropical decor-Air conditioned-King bed-48-inch cable tv-Internet- Bluetooth sound bar-Stocked-Bathroom with- shower-Mini Bar-Wine refrigerator-Espresso

 

Beach Sanset Pool Villa

Find beachside bliss in Hurawalhi’s Beach Sunset Pool Villa, which draws together all marvels of the Maldives that you desire. On the beach with sunset view with infinity pool.

 

Ocean Pool Villa

Find beachside bliss in Hurawalhi’s Beach Sunset Pool Villa, which draws together all marvels of the Maldives that you desire. On the beach with sunset view with infinity pool.

 

Activity

ข้อมูลราคา

Hurawalhi Island, Maldives

Departure Dates

Room type

Special Price 2 Nights

Special Price 3 Nights

พักคู่ พัก 3 ท่าน พักเดี่ยว พักคู่ พัก 3 ท่าน พักเดี่ยว

6 – 30 SEP 2019
Ocean Villa 36,600 35,000 47,600 47,000 44,600 63,600
Romantic Ocean Villas 38,400 36,700 50,800 49,700 47,100 68,400
Beach Pool Villa 40,000 38,100 53,500 52,100 49,300 72,400
Beach Sunset Pool Villa 41,300 39,300 55,700 54,100 51,000 75,700
Ocean Pool Villa 42,600 40,500 58,000 56,100 52,800 79,100

1 – 31 OCT 2019
Ocean Villa 38,500 36,700 51,500 49,900 47,200 69,300
Romantic Ocean Villas 40,800 38,800 55,400 53,400 50,300 75,300
Beach Pool Villa 42,800 40,600 58,800 56,400 53,000 80,300
Beach Sunset Pool Villa 44,500 42,000 61,600 58,800 55,200 84,500
Ocean Pool Villa 46,100 43,500 64,400 61,300 57,500 88,700

1 NOV – 19 DEC 2019
Ocean Villa 41,100 37,400 55,200 53,800 48,200 74,900
Romantic Ocean Villas 42,200 38,100 57,000 55,400 49,300 77,600
Beach Pool Villa 46,600 41,000 64,500 62,000 53,700 88,900
Beach Sunset Pool Villa 47,900 41,900 66,800 64,000 55,000 92,300
Ocean Pool Villa 50,000 43,300 70,300 67,100 57,100 97,600

20 DEC 2019 – 6 JAN 2020
Ocean Villa 76,700 65,100 113,800 97,000 81,600 146,500
Romantic Ocean Villas 79,400 67,000 118,500 100,700 84,000 152,800
Beach Pool Villa 90,800 74,500 137,800 115,800 94,200 178,500
Beach Sunset Pool Villa 94,300 76,900 143,800 120,500 97,200 186,500
Ocean Pool Villa 99,600 80,400 152,800 127,600 102,000 198,500

7 JAN – 15 APR 2020
Ocean Villa 44,800 39,800 61,500 59,300 51,900 84,300
Romantic Ocean Villas 46,000 40,700 63,600 61,200 53,100 87,500
Beach Pool Villa 51,200 44,100 72,400 69,000 58,300 100,700
Beach Sunset Pool Villa 52,800 45,200 75,100 71,400 59,900 104,800
Ocean Pool Villa 55,200 46,800 79,200 75,000 62,400 111,000

16 - 30 APR 2020
Ocean Villa 38,600 35,700 51,000 50,100 45,700 68,600
Romantic Ocean Villas 39,600 36,400 52,600 51,500 46,700 71,000
Beach Pool Villa 43,500 39,000 59,200 57,300 50,600 80,900
Beach Sunset Pool Villa 44,600 39,700 61,100 59,000 51,700 83,800
Ocean Pool Villa 46,500 41,000 64,300 61,900 53,600 88,600เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพคเกจทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 • ค่าที่พักในรีสอร์ท
 • ราคานี้ เป็นราคาต่อท่าน เดินทางเข้าพัก 2 ท่านต่อห้อง
 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบิน Male
 • Inclusive of GST Tax, Service charge, Green Tax

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มัลดีฟส์
 • ดำน้้าลึก, การรับประทานอาหาร หรือกิจกรรมสันทนาการใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ

 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้สำหรับการซื้อระหว่าง 06 ก.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2019 และเดินทางระหว่างวันที่ 06 ก.ย. 2019 - 30 เม.ย. 2020 หรือตามช่วงเวลาที่ได้ถูกระบุไว้ในตารางราคา
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยการเดินทาง ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
  • ราคานี้ใช้ได้สำหรับเข้าพักอย่างน้อย 2 คืน
  • ไม่อนุญาตให้เข้าพัก สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 
  • ราคานี้เป็๋นราคาบาทต่อท่าน สำหรับผู้โดยเดินทางที่อาศัยอยู่ในไทยเท่านั้น
  • หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  • แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปทัวร์
  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนได้
  • ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน

 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมล แฟกซ์ หรือ แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7 วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง แล้วแต่กรณี

การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง

 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

การยกเลิกและการขอคืนเงิน

 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 5 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 7 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า