แพคเกจทัวร์ คลับเมด ซาโฮโร่ ฮอกไกโด 4 วัน 3 คืน สายการบินไทย

Thai Airways การบินไทย

คลับเมด ซาโฮโร่ ฮอกไกโด
ราคาเริ่มต้น
54,100 บาท
รหัสแพคเกจ

สายการบิน
การบินไทย
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ช่วงการเดินทาง
15 ม.ค. 2020 - 12 เม.ย. 2020
ประเทศ
มาตรฐานแพคเกจ

รายละเอียดของแพคเกจ

คลับเมด ซาโฮโร่ ฮอกไกโด พบกับวัฒนธรรมพื้นเมือง และ หิมะขาวปุยที่สวย ที่คลับเมด ซาโฮโร่ ฮอกไกโด จุดเด่นของรีสอร์ท คลับเมด ฮอกไกโด เหมาะสำหรับเล่นสกี และ สโนว์บอร์ด และ ยังได้พักห้องสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมด้วยเสื่อทาทามิ อีกทั้งยังได้แช่อ่างน้ำร้อนโอฟุโระ และ อ่างแช่น้ำร้อนสไตล์แคนนาเดี้ยน สถานที่เล่นหิมะสำหรับเด็กและ คลับเมด ฮอกไกโดยังเป็นสถานที่วันหยุดสมบูรณ์แบบสำหรับคู่รัก และ ครอบครัว ชิมอาหารสไตล์ญี่ปุ่น และ อ่างแช่น้ำร้อนแบบดั้งเดิม หรือ แม้กระทั่งชาร้อนสไตล์ญี่ปุ่น

Room Type

Club Room

In a warm and cosy Japan atmosphere, this elegant Club Room looking out over the exotic gardens is a sheer delight.

Club Room with Tatami

Comfortable and elegant Club accommodation. All the rooms have futons (Japanese-style bed on tatami).

Deluxe Twin / Deluxe Quad

A spacious Deluxe Room offering generous comfort in an elegant atmosphere. Some of the bedrooms have futons (style bed on tatami).

Suite

A spacious and elegant Suite which ensures you of premium comfort, equipped with futons (Japanese-style bed on tatami).

 

Activity

ข้อมูลราคา

 

แพคเกจห้องพักพร้อมตั๋วเครื่องบิน (ราคาต่อท่าน)
Date of Travel Room Category Package/Adult Extra night/Adult Package/Teenager Extra night/Teenager Package/Child Extra night/Child
29 Nov - 6 Dec 19 Junior family Superior 54,600 8,400 50,500 6,700 45,200 5,000
Deluxe 59,600 10,000 54,400 8,000 48,200 6,000
7 - 9 Dec 19 Junior family Superior 60,200 10,600 55,000 8,500 48,800 6,400
Deluxe 66,600 12,700 60,100 10,200 52,400 7,700
10 - 13 Dec 19 Junior family Superior 64,100 12,100 58,000 9,700 50,900 7,300
Deluxe 71,400 14,500 63,700 11,600 55,400 8,700
14 - 20 Dec 19 Junior family Superior 76,300 16,900 67,900 13,600 58,400 10,200
Deluxe 86,600 20,300 76,000 16,300 64,400 12,200
21 - 28 Dec Junior family Superior 81,700 19,000 72,100 15,200 61,700 11,400
Deluxe 93,100 22,800 81,100 18,300 68,300 13,700
29 Dec 19 - 1 Jan 20 Junior family Superior 85,100 20,400 75,100 16,300 63,800 12,200
Deluxe 97,300 24,400 84,700 19,600 71,000 14,700
2 - 4 Jan 20 Junior family Superior 73,600 15,900 65,500 12,700 56,600 9,500
Deluxe 83,200 19,000 73,300 15,200 62,600 11,400
5 - 17 Jan 20 Junior family Superior 70,600 14,700 63,100 14,700 54,800 8,900
Deluxe 79,500 17,700 70,300 14,200 60,200 10,600
18 - 23 Jan 20 Junior family Superior 74,500 16,100 66,400 12,900 57,200 9,700
Deluxe 84,200 19,400 74,200 15,500 63,200 11,600
24 Jan - 1 Feb 20 Junior family Superior 82,600 19,300 72,700 15,500 62,000 11,600
Deluxe 94,300 23,200 82,300 18,600 69,200 14,000
2 - 7 Feb 20 Junior family Superior 68,300 13,700 61,300 11,000 53,600 8,300
Deluxe 76,800 16,500 68,200 13,200 58,700 9,900
8 - 10 Feb 20  family Superior 65,000 12,500 58,600 10,000 51,500 7,500
Deluxe 72,500 15,000 64,900 12,000 56,000 9,000
11 - 13 Feb 20 Junior family Superior 61,300 11,100 55,900 8,900 49,400 6,700
Deluxe 68,100 13,300 61,300 10,700 53,300 8,000
14 - 21 Feb 20 Junior family Superior 59,400 10,300 54,400 8,300 48,200 6,200
Deluxe 65,700 12,400 59,200 10,000 52,100 7,500
22 Feb - 6 Mar 20 Junior family Superior 62,200 11,400 56,500 9,100 50,000 6,800
Deluxe 69,100 13,600 61,900 10,900 53,900 8,200
7 - 13 Mar 20 Junior family Superior 57,600 9,600 52,900 7,700 47,000 5,800
Deluxe 63,600 11,500 57,700 9,200 50,600 6,900
14 - 17 Mar 20 Junior family Superior 57,100 9,400 52,300 7,500 46,700 5,700
Deluxe 63,000 11,300 57,100 9,100 50,300 6,800
18 Mar - 12 Apr 20 Junior family Superior 54,100 8,200 49,900 6,600 44,900 5,000
Deluxe 59,300 9,900 54,100 8,000 48,200 6,000
 

 

 เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพคเกจทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ที่พัก 3 คืน ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทย (TG)
 • รถรับส่งระหว่างสนามบินและที่พัก
 • อาหารนานาชาติทั้งเช้า กลางวันและเย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ
 • บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชนิด พรีเมี่ยมไวน์ และ แชมเปญแบบทั้งขวด)
 • กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ำ พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ เฉพาะรีสอร์ท ที่มีการเรียนการสอนและอุปกรณ์
 • การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกค่ำคืน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ

 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้สำหรับการซื้อระหว่าง 05 ก.พ. 2020 - 29 ก.พ. 2020 และเดินทางระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 2020 - 12 เม.ย. 2020 หรือตามช่วงเวลาที่ได้ถูกระบุไว้ในตารางราคา
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
  • ราคาแพคเกจทัวร์นี้สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน (ทั้งขาไปและขากลับ)
  • ใช้ได้สำหรับเข้าพักอย่างน้อย 2 คืน
  • ราคานี้เป็๋นราคาบาทต่อท่าน สำหรับผู้โดยเดินทางที่อาศัยอยู่ในไทยเท่านั้น
  • สำหรับห้อง Connecting room มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 700 บาท /ห้อง /คืน
  • หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  • แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปทัวร์
  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนได้
  • ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 BANGKOK-CHITOSE 23:55-08:10 น.
   เดินทางกลับด้วยเที่ยวบินที่ TG671 CHITOSE-BANGKOK 10:45-16:35 น.

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน

 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมล แฟกซ์ หรือ แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7 วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง แล้วแต่กรณี

การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง

 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

การยกเลิกและการขอคืนเงิน

 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 5 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 7 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า