แพคเกจทัวร์ คลับเมด โทมามุ ฮอกไกโด 4 วัน 3 คืน สายการบินไทย

Thai Airways การบินไทย

คลับเมด โทมามุ ฮอกไกโด
ราคาเริ่มต้น
57,100 บาท
รหัสแพคเกจ

สายการบิน
การบินไทย
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ช่วงการเดินทาง
15 ม.ค. 2020 - 28 มี.ค. 2020
ประเทศ
มาตรฐานแพคเกจ

รายละเอียดของแพคเกจ

คลับเมดโทมามุ ฮอกไกโด พร้อมมอบวันหยุดสุดพิเศษให้กับทุกๆครอบครัว คู่รัก และกลุ่มเพื่อน ได้สัมผัสคลับเมด พรีเมี่ยมออลอินคลูซีฟ สโนว์ แพ็คเก็จ ที่อำนวยความสะดวกสบายให้ทุกท่าน อาทิเช่น ห้องพักสุดหรูและสะดวกสบาย มีให้เลือกหลายรูปแบบการบริการส่วนตัวโดยจะมีบัดเลอร์ให้กับคุณลูกค้า ในโซน5 Trident เท่านั้น;สกีพาสและโรงเรียนสกี สำหรับทุกเพศ ทุกวัยตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป คลับสำหรับเด็กและวัยรุ่น กิจกรรมต่างๆรวมทั้ง ฟิตเนส เซ็นเตอร์ บ่อน้ำร้อนโอฟูโระ  เลาจน์ มินา มินา บีช* และอื่นๆอีกมากมาย

 

Room Type

Superior Room

In the Hidaka and Yubari Hotels, a cosy, comfortable room, ideal for couples.

 

Deluxe 

Located in the Yubari Hotel, the spacious Deluxe Rooms have a lounge area, making them ideal for couples and families.

Suite 

Located in the Yubari Hotel, a chic and contemporary duplex Suite with a spacious lounge and fabulous view of the mountains.

 

Food&Dinner

Taste Hokkaido's freshest catch at Itara, and savour authentic, fresh, off-the-grill Yakiniku at Haku. Your unforgettable gastronomic adventure starts here. In line with Japanese law, Club Med may serve alcoholic drinks to guests aged 20 years old and over only.

Activity

ข้อมูลราคา

 

ACCOMMODATION PACKAGE WITH AIR TICKET THAI AIRWAYS
4 Days 3 Night Package
Date Of Travel Room Category Package/Adult Extra Night/Adult Package/Teenager Extra Night/Teenager Package/Child Extra Night/Child
6 - 13 Dec 19 Superior & Famly Superior
Deluxe
67,000
75,400
13,600
16,300
60,100
67,000
10,900
13,100
52,500
57,600
8,200
9,800
14 - 20 Dec 19
3 - 4 Jan 20
5 - 7 Jan 20
Superior & Famly Superior
Deluxe
76,600
87,400
17,300
20,800
67,900
76,600
13,900
16,700
58,500
64,800
10,400
12,500
2 - 2 Jan 20 Superior & Famly Superior 79,800
91,300
18,600
22,300
70,300
79,600
14,900
17,900
60,300
67,200
11,200
13,400
21 Dec - 1 Jan 20 Superior & Famly Superior
Deluxe
94,300
109,000
24,100
28,900
82,000
93,700
19,300
23,200
69,000
77,700
14,500
17,400
18 - 23 Jan 20 Superior & Famly Superior 79,300
90,400
18,300
22,000
70,000
79,000
14,700
17,600
60,000
66,600
11,000
13,200
24 Jan - 1 Feb 20 Superior & Famly Superior
Deluxe
85,000
97,600
20,600
24,700
74,500
84,700
16,500
19,800
63,300
71,100
12,400
14,900
2 - 5 Feb 20 Superior & Famly Superior 70,000
79,000
14,700
17,600
62,500
69,700
11,800
14,100
54,300
59,700
8,800
10,600
6 - 7 Feb 20
12 - 14 Feb 20
Superior & Famly Superior
Deluxe
67,900
76,600
13,800
16,600
61,000
67,900
11,100
13,300
53,100
58,500
8,300
10,000
8 - 11 Feb 20 Superior & Famly Superior 72,400
82,000
15,500
18,600
64,600
72,100
12,400
14,900
55,800
61,500
9,300
11,200
15 - 21 Feb 20 Superior & Famly Superior
Deluxe
65,800
73,600
12,900
15,500
59,200
65,500
10,400
12,400
51,900
56,700
7,800
9,300
22 - 28 Feb 20 Superior & Famly Superior 63,900
71,200
12,300
14,700
57,700
63,700
9,800
11,800
50,700
55,200
7,400
8,900
1 - 2 Mar 20
7 - 9 Mar 20
Superior & Famly Superior
Deluxe
60,400
67,300
10,900
13,100
55,000
60,400
8,800
10,500
48,600
52,800
6,600
7,900
3 - 6 Mar 20
11 - 12 Mar 20
13 - 17 Mar 20
Superior & Famly Superior 57,100
63,400
10,200
12,300
52,300
57,400
8,200
9,800
46,800
50,400
6,200
7,400
9 - 10 Mar 20
18 - 28 Mar 20
Superior & Famly Superior
Deluxe
58,600
64,900
10,200
12,300
53,500
58,600
8,200
9,800
47,700
51,300
6,200
7,400

 
เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพคเกจทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ที่พัก 3 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทย (TG)
 • อาหารนานาชาติทั้งเช้า กลางวันและเย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ
 • บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชนิด พรีเมี่ยมไวน์ และ แชมเปญแบบทั้งขวด)
 • กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ำ พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ เฉพาะรีสอร์ท ที่มีการเรียนการสอนและอุปกรณ์
 • การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกค่ำคืน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ

 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้สำหรับการซื้อระหว่าง 05 ก.พ. 2020 - 29 ก.พ. 2020 และเดินทางระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 2020 - 28 มี.ค. 2020 หรือตามช่วงเวลาที่ได้ถูกระบุไว้ในตารางราคา
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
  • ราคาแพคเกจทัวร์นี้สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน (ทั้งขาไปและขากลับ)
  • ใช้ได้สำหรับเข้าพักอย่างน้อย 3 คืน
  • ราคานี้เป็๋นราคาบาทต่อท่าน สำหรับผู้โดยเดินทางที่อาศัยอยู่ในไทยเท่านั้น
  • แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเดินทางแบบหมู่คณะได้
  • ห้อง Connecting Room ชำระเพิ่ม 1,400 บาท / ห้อง / คืน
  • หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  • แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปทัวร์
  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนได้
  • ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาตรวจสอบเที่ยวบินกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง
  • เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 BANGKOK-CHITOSE 23:55-08:10 น. และเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ TG671 CHITOSE-BANGKOK 10:45-16:35 น.

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน

 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมล แฟกซ์ หรือ แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7 วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง แล้วแต่กรณี

การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง

 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

การยกเลิกและการขอคืนเงิน

 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 5 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 7 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า